Informace o činnosti SPaS (Spojenectví práce a solidarity) a situaci v občanském sektoru

14. 6. 2017

12. schůze VV ÚV KSČM dne 2. 6. 2017

Informace o činnosti SPaS (Spojenectví práce a solidarity) a situaci v občanském sektoru

Cílem materiálu je informovat o spolupráci KSČM s odbory, občanskými sdruženími, demokratickými aktivitami a iniciativami v rámci České republiky, zejména pak informovat o projektu Spojenectví práce a solidarity (SPaS). K situaci v občanském sektoru byl 6. zasedáním ÚV KSČM dne 22. června 2013 schválen materiál „Přístupy KSČM k občanským hnutím a práce KSČM v nich“ (hodnocení proběhlo na 14. zasedání ÚV KSČM dne 28. března 2015). Poslední předkládaný materiál ,,Informace o spolupráci a podpoře odborů, občanských sdružení, demokratických aktivit a iniciativ, zejména projektu Spojenectví práce a solidarity (SPaS) ze strany KSČM“ projednala 36. schůze VV ÚV KSČM dne 17. 7. 2015.

Autor: 
Odborné zázemí ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM