Zpravodaj 7/2017

27. 7. 2017

Zpravodaj červenec-srpen 2017 OV KSČM Praha-východ 

Okurková sezóna?

V politické práci něco takového, jako jsou prázdniny, neexistuje. Obzvlášť, když maraton voleb pokračuje dál. A neskončí ani na podzim.

Hned počátkem roku budou následovat prezidentské volby a přesně za rok volby komunální a senátní volby do třetiny obvodů

. V případě našeho okresu to bude obvod 41 Benešov, který zahrnuje celou polovinu našeho okresu od Úval na jih.

Pražskou kavárnou zmanipulované průzkumy volebních preferencí se v poslední době předhánějí v tom, jak co nejlépe vystrašit národ nebezpečím značky „Babiš“. Vyzdvihují modré ptáky jako bájného Fénixe z popela, jako jedinou novou možnou alternativu. Jen nevím, co by pravičáci chtěli ještě zrekrutovat, když už všechno rozkradli a zašantročili, a národ zaprodali už jejich předchůdci.

Spoléhají snad na hloupost národa a jeho krátkou paměť?

Upřímně řečeno vládnout nám budou ti představitelé, které si zasloužíme.

V základních organizacích a okresním výboru se dohadujeme o Volebním programu a nevíme, jak se s ním dostat mezi lidi. Přitom jej neznají ani ti, co za nás do parlamentu kandidují.

Volit menší zlo však není komunistický přístup. A potvrzuje to jen dlouholetou bezpohlavnost naší strany.

Za pár dnů, po říjnových volbách, budeme volit prezidenta. První článek, který jsem napsal po těch posledních prezidentských volbách, byl o tom, že máme pět let na to, abychom zapracovali, vyzdvihli a dostatečně národu představili osobnost, našeho komunistického kandidáta. A když nejsme schopní předložit národu více přijatelného kandidáta, tak bude muset kandidovat nejvyšší představitel strany. A dopadá to jako vždy. Jako bychom luštěniny na stěnu házeli. Možná, že zářijové zasedání ústředního výboru bude moudřejší, ale silně pochybuji. A dodnes komunisté nevědí, koho budou za prezidenta v prvním kole volit.

A jsem zvědav, jaké nám dá doporučení náš nejvyšší…?

Podnikatele Chaloupku, někdejšího poslance za „veverky“, který dostal v minulosti podmínku za podněcování nenávisti k jiným národům?

Nebo expředsedu Akademie věd Drahoše, zvrhlého antikomunistu, který by okamžitě jako hrdiny vyznamenal vrahy a teroristy, bratry Mašínovi?

Nebo sestru známější herečky Evy Hruškové, zpěvačku Yngland Hruškovou, kterou nikdo nezná? Nebo Karla Štogla, bývalého šéfa Úřadu vlády za premiéra Rusnoka? Nebo po převratu do Vltavy házejícího komunisty, republikána Miroslava Sládka?

Či snad miliardáře, který své bohatství postavil na stovkách mrtvých lidí, sebevraždách, tisících rozvrácených rodinách, proutníka Michala Horáčka?

Nebo poťapaného rádoby umělce Kohouta, exhibicionistu Hilšera, sochaře Adamce, zlidovělého kuřáckého senátora Kuberu, čtyřprocentního europoslance Pospíšila, komedianta Stropnického, který tak zesměšnil českou armádu, až na protest vzniklo několik spolků a hnutí, které nám budou ředit ve volbách hlasy…?

Dobře umí mluvit i Tomio Okamura, kapitalista, principiální pravičák, který alespoň tak často nevypouští hloupé nesmysly.

A tak bych mohl pokračovat dál. A ani nevím, kdo se ještě z amorálního bahna pražské kavárny, smetánky či galérky vynoří…

Zůstává ještě sebestředný, vzdělaný člověk, mající chování řeznického psa, který se díky několika vypuštěným smyšlenkám a trefným bonmotům v té předcházející pražské kavárně vyšplhal na piedestal a umožnil a podpořil „naťácké“ bombardování bratrského srbského slovanského národa a zrůdnosti, které se na území bývalé Jugoslávie děly.

Vím, že mnozí členové komunistické strany mu dali svůj hlas jako podporu menšího zla, ale mnozí z nich už říkají, že podruhé! A tak se ptám: Koho budeme volit?

Naše lednová okresní konference svým usnesením doporučila vedení strany postavit do prvního kola vlastního kandidáta. Nechme se mile překvapit. A do té doby udělejme všechno pro co nejlepší výsledek ve volbách parlamentních. Čím totiž získáme víc hlasů a poslanců, tím stoupnou i naděje na slušný výsledek našeho prezidentského kandidáta.

A nezapomeňte o prázdninách na své děti a vnoučata. Pro jejich lepší život všechno děláme.

Milan Havlíček

 

Zasedání Středočeského KV KSČM

22. června se konalo zasedání Středočeského KV KSČM.

Tradičním bodem byla kontrola zápisů z VV KV, na kterém se probíralo školení kandidátů, podání kandidátních listin, příprava výročních schůzí, akce – Europacamp, vzdělávání, setkání mládeže, světový festival mládeže a studentstva (pojedou Švarc, Kazík, Grygar) a plán práce na II. pololetí.

S. Melša informoval o dění ve VV ÚV KSČM, podal návrh na změnu směrnice o náhradě cestovného - bude se řešit. Stejně tak jako kontrola průkazů a placení příspěvků (probíhalo i na zasedání ÚV KSČM), smluv, podkladů pro fakturace apod.

Vnitrostranická komise řešila kádrové rezervy a práci s mládeží, tam se podklady odevzdávají do 21. 8. dle osnovy.

Byla podána informace o činnosti zastupitelů, kterou mají čtenáři Zpravodaje pravidelně. Zajímavostí je, že na Klubu KSČM bylo uspořádáno setkání všech dosavadních krajských zastupitelů za KSČM, které se stane zřejmě novou tradicí.

Diskutovaly se akce na Blaníku, setkání kandidátů 31. 8., Svojšice a slavnost Halo novin, kritika padala na špatnou organizaci našeho působení v Lidicích.

17. června bylo ukončeno naše středočeské vzdělávání (absolvovalo 7, písemné práce 3,      v září budou dělat zkoušky 3 a 1 bude opakovat), do dalšího ročníku je v „prváku“ 10 přihlášených.

Zdeněk Štefek, člen KV KSČM

 

Komunisté se mohou vzdělávat i na vlastních kursech

Ne, nehovoříme o povinném vzdělávání či školení pro všechny členy strany, ale o dobrovolných a vítaných kursech pro funkcionáře, aktivisty, nové členy a zájemce, které vycházejí z dlouhodobé potřeby vyplnit „mezeru na trhu“, kdy zejména novým generacím scházejí úplné základy nejen marxismu a dějin komunistického hnutí, ale i základy společenských věd, komunikace s veřejností či dokonce základy „myšlení“.

KSČM se vzdělávání věnuje dlouhodobě. Ve Středočeském kraji funguje již řadu let Vzdělávací středisko Jana Švermy a podobné formy prezenčního studia jsou i v Brně a Ostravě. Ústřední institut politického vzdělávání při ÚV KSČM pak vytváří další platformu studia. Poslední zasedání ÚV KSČM schválilo postup, který vychází i z celostátního setkání lektorů těchto forem vzdělávání. Výsledkem je cesta k ucelenému systému vzdělávání, kdy útvary ve Středočeském kraji, v Brně a Ostravě, (která pro příští rok nemá studenty), budou tvořit nižší stupeň (120 hodin dvouletého kursu) a celostátní institut stupeň vyšší (jednoletý).

Systém má být zaměřen na to, co mladší generaci členů a sympatizantů KSČM upírá dnešní školství a dezinformační blokáda; na to, aby zpřístupnil základy marxismu a další předpoklady samostatné orientace a argumentace mladým a dalším spojencům KSČM. Má podchycovat i samostudenty a nabízet jim pokročilejší formy studia.

Neměl by být již ryze prezenční (tedy např. víkendy jedenkrát měsíčně), ale i distanční, dálkový, měl by využívat moderní komunikační prostředky (typu audiovizuálních záznamů přednášek, seminářů a konzultací po „skypu“, „webinářů“ atd.). Počítá se v něm i se zpřístupněním studijních zdrojů, digitalizací děl, která mají co říci.

Distanční podoba bude rozšířena i pro další zájemce. V prvé etapě se zaměří především na aktuální interpretaci nosných otázek marxistické filozofie, politické ekonomie, teorie a dějin sociální emancipace, na nosná domácí i mezinárodní témata i na nosná díla (letos tedy min.   k premiéře 1. dílu Marxova Kapitálu a Manifestu komunistické strany). Tento blok by měl být dokonce na samostatném webu.

Vzdělávání obohatí i systém pravidelných „konzultačních hodin“, individuálních i skupinových, (mailovou korespondencí, po „skypu“ či telefonicky), poskytovaných                    v pravidelných termínech vybranými lektory.

Důležitý je i závěr, že je třeba obnovit potřebnou vazbu mezi kariérním růstem uvnitř strany i jejím jménem ve veřejné sféře a adekvátními stupni politického vzdělávání a sebevzdělávání.

Zdeněk Štefek

 

Ze sedmého zasedání ústředního výboru

24. června proběhlo 7. zasedání ÚV KSČM. Na programu mělo celou řadu důležitých bodů, zejména přípravu voleb. Přítomno bylo 78 členů ÚV KSČM z 92.

Kromě úvodního vystoupení předsedy ÚV KSČM program obsahoval stanovisko k aktuální politické situaci zaměřené na armádu, informace o plnění úkolů k zajištění voleb do PS PČR, návrh volebního programu pro volby do PS PČR, návrh  zmocněnců a náhradníků zmocněnců KSČM pro volby do PS PČR, dále návrh POZ VČS a konferencí KSČM 2017/2018 a návrh postupu obnovy uceleného systému politického vzdělávání KSČM.

   Následovaly organizační otázky - návrh úpravy statutu Komise mládeže ÚV KSČM, návrh rámcového plánu práce VV ÚV KSČM a ÚV KSČM na II. pol. 2017, vyhodnocení diskuse z 6. zasedání ÚV KSČM, zpráva z jednání VV ÚV KSČM od 6. zasedání ÚV KSČM a kontrola plnění usnesení 6. zasedání ÚV KSČM a schůzí VV ÚV KSČM a také personální změna v Ideologické komisi ÚV KSČM. Do různého byl navržen bod o revizi usnesení k migraci, který nebyl schválen,  ale dostal se alespoň do plánu práce.

V úvodním vystoupení předseda ÚV KSČM shrnul program jednání, ale zmínil i téma prezidentské volby. Informoval o pravidelných jednáních stínové vlády s vedoucími kandidáty, která připravovala volební program. Musíme naše výstupy dělat srozumitelnější, aby nám lidé rozuměli. Postupujeme ale málo sjednoceně, je malá čtenost Halo novin i našich elektronických médií. Část z nás ignoruje i závazná usnesení stranických orgánů.

Kapitalismus přešel do vyššího stádia. Média proti němu vystupovat nebudou, protože si buržoazie média koupila. Volič se pak v krizích stává obětí pastí nových stran, které po volbách zaniknou.

Podívejte se, jak se daří hnutím bez historie a budoucnosti po celé Evropě. U nás je to případ ANO. Podporu mu nesnížily ani aféry Babiše. My se musíme odlišit od ostatních tím, že zůstáváme skutečnou politickou stranou s programem, který umíme splnit. Jediné, co se musíme naučit lépe, je jak program nabídnout.

Co se týče širší levice, je v útlumu. V Řecku prohráli sociální demokraté, v Itálii nejsou vidět, v Nizozemí jsou slabí, ve Francii slábnou. V Německu SPD prohrává řadu voleb atd.

Budou proti nám používat minulost. Ale my jsme se s ní vypořádali.  Nevypořádali se s ní ti, co nás pomlouvají. Lidi zajímá srovnání mezd, jak nás vysávají korporace, horší dostupnost zdravotní péče pro všechny atd. Na sociálních sítích se začínají objevovat diskuse na toto téma, je třeba se do nich zapojit. Mladé oslovíme něčím, co je bude zajímat, rodiče také.  Máme tu i výzvy k Czexitu. Nás zajímá, zda současné smlouvy ještě platí…

Před rokem jsme nadhodili otázku strategie a taktiky a možných spojenců. Jistě bude třeba aktualizovat výzvu, aby získal každý náš člen další voliče navíc.

V rámci naší mezinárodní politiky nemůžeme mlčet k aktům agrese. Na domácí scéně nemůžeme mlčet k negativním vyjádřením o KSČM. Mají z KSČM strach, celou Evropou i světem obchází strašidlo komunismu.

Vystupujme jako hrdá, svéprávná strana vyzbrojená historickou zkušeností a vědeckou metodologií. Nezradili jsme naše hesla. Nepodíleli jsme se na divoké privatizaci, rozkrádání a církevních restitucích.

Chtějí nás umlčet, aby se lidé nedozvěděli, co je příčinou nízkých důchodů a mezd, situace ve školství a zdravotnictví atd. Program KSČM je programem pro většinu, stát nechápeme jako firmu.

Návrh stanoviska uvedl místopředseda J. Skála. Je zaměřeno na armádu, která má bránit republiku a ne sloužit cizí „straně války“.

Volební body představil místopředseda J. Dolejš. Kandidátky máme, někteří odstoupili, řešilo se stíhání lídra Karlovarského kraje, krajský výbor ho ale podpořil. Hlavní heslo voleb je: „Mír ve světě, spravedlnost a bezpečí doma“. K tomu stručná verze: Mír, spravedlnost, bezpečí. Program máme velký a pak stručný. Máme čtrnáctero hesel. Česká pravice se přeskupila, vévodí ANO. Útočí stále víc i na sociální stát. ČSSD představila svůj program, teď se analyzuje, v řadě bodů slibuje to, co sama nepodpořila v tomto období.

Do diskuse se přihlásila s. Žižková, která pozvala přítomné do Svojšic.

S. Pernica kritizoval tempo naší volební kampaně i neprofesionalitu při tvorbě hesel a podkladů.

S. Štěpán hovořil ke grafickým podkladům, nemá k dispozici jednotnou grafiku.

S. Kohlíček se věnoval levici v krizi. Připomněl, že Melenchon se stal nejúspěšnějším kandidátem komunistů ve Francii za posledních 30 let. Musíme zanalyzovat, čím získal takovou podporu. Stručností, vystupováním? V severním Porýní chybělo Die Linke 300 hlasů, aby překročila 5%.

S. Semelová upozornila, že nejednota ve straně platí i směrem k vedení strany. Má si sednout ke stolu a vyřešit problémy. Je špatné, že vznikla i nová politická levicová strana. Čím se odlišujeme od ostatních? NATO a církevní restituce.

S. Petelík kritizoval, že bylo zrušeno zasedání ÚV KSČM a vše volební je později. Mluvil o potřebě jedné priority.

S. Moučková doporučila materiály schválit, byť nejsou dokonalé. A navrhla drobné formulační změny. Nevěřme průzkumům, ty mohou být polibkem smrti.

S. Hrůza se věnoval tomu, že předseda mluvil o vnitrostranické situaci. Z 16 pozvaných poslanců je přítomno 5 – to je strašné, měly by se sdělit důvody nepřítomnosti.

S. Zachariáš potvrdil slova s. Moučkové, že lidé často iracionálně volí třeba Babiše, protože pak jdou „v jeho stopách za miliardami“. Postrádal i větší reakci KSČM na slova Štěcha o OSVČ.

S. Navrátil kritizoval, že zvítězila varianta programu odrážková před variantou stručnou.

S. Říha hovořil k smiřovacím snahám s tzv. sudetskými Němci a ke zkušenostem Brna – pochod smíření, návštěvy politiků na sněmu apod. Protestů proti tomu se účastnilo i hnutí Slušní lidé. Doporučuje doplnit téma do programu.

S. Berka se zabýval zneužíváním petičního zákona, místo petic jsou často mítinky.

S. Jeslínek podotkl, že tady padají návrhy hesel. Mohli bychom si je nechat na další volby. Co mimo minimální mzdu řešit i maximální mzdu?

S. Ondráček rozebral heslo „Bezpečnost je úkolem nás všech“. Je třeba mít něco, na co se lidé budou ptát, jak to myslíme.

S. Krajča kritizoval, že v programu nemáme zásadní vztah k NATO. Když toto téma  nenastolíme, objeví se s ním někdo jiný, (Babiš řekl, že chce z NATO pakt útočný).

S. Konečná avizovala, že evropská témata budou hýbat i našimi volbami, (další migrace, volby v Německu apod.). My musíme vystupovat na základě našeho programu. Pozor na falešné zprávy o EU.

S. Kohoutová informovala o Orlickoústecké výzvě, která směřovala k posílení naší prezentace na sociálních sítích. Ale ve vedení se nenašly peníze. Vedení strany musí vzájemně komunikovat.

S. Šimůnek uvedl pak materiál k výročním členským schůzím, které by měly proběhnout od 1. listopadu 2017 do 31. prosince 2017. Pozitivní je, že kvůli evropským volbám se okresní konference neplánují. Dále uvedl harmonogram zasedání orgánů strany v II. pololetí.

S. Skála představil Návrh postupu k obnově uceleného systému politického vzdělávání KSČM, který počítá i s dálkovým studiem, jednodenními kurzy a digitalizovanou knihovnou.

S. Bohatec řekl, že jsme za volby odpovědní všichni.

S. Navrátil informoval o názorech, že se lidé vzdělávání i obávají.

S. Berka zase řekl, že měli soudruha, který prošel vzděláváním a pak odešel ze strany.

S. Kohlíček konstatoval, že většina z nás nezná ani Manifest KS s devíti prioritami.

Po polední pauze pokračovalo projednávání organizačních bodů, které představil místopředseda Petr Šimůnek.

S. Pěnčíková diskutovala o statutu komise mládeže, aby mohli chodit náhradníci. S. Havránek to potvrdil.

V bodě Různé vystoupila s. Lišková. Informovala o kontrole členských příspěvků. Stále řada členů ÚV KSČM nepředložila legitimace ke kontrole.

S. Petelík se věnoval nutnosti zabývat se prezidentskými volbami. Navrhované říjnové projednávání je pozdě, radši by to viděl aspoň v září.

S. Navrátil připomněl pozvánku na 19. 8. do Holíče.

K diskusi se vyjádřil i s. Filip. Členové by měli diskutovat se znalostí materiálu. K otázce NATO se vyjádřit také musíme, máme šanci po 20 letech vystoupit. Dalším problémem je náš elektorát a vztah k ANO. Připomněl i hrozbu vychýlení kyvadla doprava metody porážky fašismu např. při karafiátové revoluci. Prezidentská volba je v červenci na jednání VV ÚV KSČM.

Pak již se schvalovalo usnesení, do stručného programu přibyl i požadavek na vystoupení     z NATO.

Zdeněk Štefek, člen ÚV

 

Z usnesení ÚV

7. zasedání ÚV KSČM dne 24. června 2017 v Praze mimo jiné:

Schválilo:

Stanovisko ÚV KSČM k aktuální politické situaci.

Změny na kandidátních listinách pro volby do PS PČR 2017.

Stručný volební manifest KSČM pro volby 2017.

Volební program KSČM pro volební období 2017 – 2021.

Zmocněnce a náhradníky zmocněnců KSČM pro volby do PS PČR v roce 2017.

POZ VČS a konferencí KSČM 2017/2018 včetně úkolů obsažených v materiálu: Obsahové a organizační zabezpečení výročních členských schůzí ZO KSČM a stranických konferencí 2017/2018.

Postup k obnově uceleného systému politického vzdělávání KSČM.

Statut Komise mládeže ÚV KSČM.

Rámcový plán práce VV ÚV KSČM a ÚV KSČM na II. pololetí 2017.

 

Uložilo:

- poskytnout volební program pro informaci a k dalšímu využití předsedkyním a předsedům OV a KV KSČM, poslankyním a poslancům a senátorovi PČR zvoleným za KSČM, předsedkyním a předsedům klubů KZ za KSČM a kandidátkám a kandidátům za KSČM pro volby do PS PČR 2017.

- KV a OV KSČM zpracovat s využitím rámcového obsahového zaměření vlastní POZ VČS, okresních a krajských konferencí KSČM a v souladu s časovým harmonogramem zajistit jejich realizaci.

- Promítnout „Postup k obnově uceleného systému politického vzdělávání KSČM“ do osnov ÚIPV ÚV KSČM a dvouletých kursů vzdělávacích středisek v Praze a Brně v učebním roce 2017/2018.

- Připravit náplň jednodenních kursů základů výstavby a organizační práce strany.

 

Stanovilo:

-          termín 8. zasedání ÚV KSČM na 9. září 2017

 

 

Informace z jednání okresního výboru

10. zasedání OV KSČM proběhlo dne 14. června 2017. Mezi jeho hosty jsme uvítali s. Grospiče – poslance PČR a předsedu KV KSČM. Schůzi zahájila a řídila s. Hajleková do příchodu s. Štefka, který se ujal řízení schůze za s. Havlíčka omluveného ze zdravotních důvodů. Byl schválen program jednání s tím, že body 7 a 10 programu týkající se aktivizace členské základny – práce s pasivními ZO a výsledky ideologické práce v okrese od IX. sjezdu budou přeloženy na jednání srpnového OV. Poté proběhla kontrola plnění usnesení z jednání 9. OV KSČM dne 12. dubna 2017 a informace z jednání VV OV KSČM, které proběhly 26. 4. a 25. 5. 2017. Členové OV byli upozorněni na změnu týkající se jednacího dne VV OV KSČM, kterým bude nyní poslední čtvrtek v měsíci. Informaci z jednání vyšších stranických orgánů podali s. Štefek, kterého rovněž doplnil s. Grospič. K blížícím se volbám dále hovořil s. Štefek. Rozvinula se diskuze ohledně pořádání akce Loučení s prázdninami v Čelákovicích a jejího možného politického přínosu pro nadcházející volby. Další část jednání byla věnována upřesnění rozdělení okrsků a práce s jejich vedoucími. Základní materiál k tomuto tématu předložil s. Duník. Dále byl schválen plán práce OV KSČM na II. pololetí 2017. Práci s mladými a kádrovými rezervami okresního výboru byl věnován další bod programu. Rovněž proběhlo hodnocení májových akcí v našem okrese. Na závěr byla vzata na vědomí zpráva o hospodaření okresní organizace za I. čtvrtletí 2017 a byla vyslechnuta informace okresní revizní komise.

Vladimír Duník, člen VV OV KSČM

 

 

Výtah z usnesení 10. zasedání OV KSČM

Okresní výbor po projednání

Schválil:

- plán práce okresní organizace na II. pololetí 2017,

- materiál „Volby 2017“ (průběžná informace a úkoly),

- podporu akce ZO Čelákovice „Loučení s prázdninami“ finančním příspěvkem 10.000 Kč.

Vzal na vědomí informace:

- z jednání vyšších stranických orgánů,

- o plnění rozpočtu za první čtyři měsíce 2017,

- o stavu a práci s mladými v ZO KSČM,

- o květnových pietních aktech a akcích v okrese,

- o změně jednacího dne výkonného výboru, kterým je každý poslední čtvrtek v měsíci od 15.00,

- o upřesnění rozdělení okrsků a jejich vedoucích.

Uložil:

a) zapojit mladé členy do předvolebních aktivit a do práce okrskových volební komisí

T: říjen 2017             Z: předsedové ZO

b) předložit seznam kádrových rezerv OV Praha-východ Středočeskému KV KSČM

T: červen 2017         Z: s. Havlíček

c) upřesnit rozdělení okrsků a jejich vedoucích a předložit srpnovému jednání OV

T: srpen                    Z: výkonný výbor

Připomněl:

- trvalý úkol v práci základních organizací vyhledávat a získávat mladé lidi do řad členů komunistické strany

Zdeňka Hajleková, př. návrhové komise

 

 

Plán práce

OV KSČM Praha-východ na II. pololetí 2017

Hlavní úkoly okresní organizace:

- Připravit a zabezpečit volby do Poslanecké sněmovny 2017.

- Věnovat pozornost přípravě komunálních a senátních voleb v roce 2018.

- Zabezpečit plnění usnesení krajské a okresní konference KSČM 2017.

- Zpracovat analýzu vývoje členské základny v okrese.

- Připravit návrh řešení organizační struktury okresní organizace pro období do X. sjezdu KSČM.

- Věnovat pozornost ideologické práci.

- Důstojně vzpomenout významných politických výročí (VŘSR, Manifest KS apod.)

 

VÝKONNÝ VÝBOR:

Stálé body jednání:

1. Kontrola zápisu a plnění úkolů ze zasedání VV a usnesení vyšších stranických orgánů.

2. Informace z jednání vyšších stranických orgánů.

3. Politická situace v okrese a příprava funkcionářů na zasedání KV a ÚV KSČM

4. Obsahová a organizační příprava zasedání OV, VV a porad funkcionářů ZO.

5. Odsouhlasení obsahového zaměření Zpravodaje.

6. Volby 2017, 2018.

7. Diskuse, organizační, došlá pošta, různé.

 

Další plánované body jednání VV:

čtvrtek 27. července

- Stav a složení členské základny k 30. 06. 2017.

- Výsledky hospodaření okresní organizace za I. pololetí roku 2017.

- Informace o připravovaných akcích.

- Projednání tezí ÚV KSČM k 100. výročí VŘSR.

 

čtvrtek 24. srpna

- Úkoly okrsků a hodnocení jejich vedoucích.

- Aktivizace spolupráce s vlasteneckými organizacemi.

- Kontrola plnění usnesení Okresní a Krajské konference.

- Kompletní hodnocení politicko-organizátorské práce v okrese.

 

čtvrtek 28. září

- Kompletní hodnocení ideologické práce v okrese.

- Využití internetu k předávání informací a zpětné vazbě se ZO.

- Hodnocení Zpravodaje OV, zvýšení počtu přispěvatelů.

 

čtvrtek 26. října

- Hodnocení voleb 2017 a příprava na volby 2018.

- Jak dále pracovat s pasivními základními organizacemi; aktivizace členské základny v okrese.

- Výsledky ideologické práce v okrese od IX. sjezdu KSČM.

 

čtvrtek 30. listopadu

- Inventarizace majetku OV.

- Hlášení základních organizací.

- Rozbor placení členských příspěvků.

- návrh Plánu práce OV na I. pololetí 2018.

- Projednání návrhu rozpočtu OV na rok 2018.

 

čtvrtek 28. prosince

- Projednání politicko-organizačního zabezpečení okresní konference 2018.

- Kádrová práce v okrese.

 

OKRESNÍ VÝBOR

Stálé body jednání:

1. Zahájení a volba návrhové komise.

2. Kontrola zápisu.

3. Kontrola plnění úkolů a usnesení OV a vyšších stranických orgánů.

4. Informace z jednání VV OV, KV a ÚV KSČM.

5. Plnění rozpočtu OV.

6. Informace OVŠ – Volby 2017.

7. Informace z jednání poradních orgánů strany.

8. Informace z jednání Zastupitelstva Středočeského kraje.

9. Stanovisko k politické situaci ve straně i v zemi.

10. Informace o aktivitách ZO KSČM v okrese.

11. Diskuse, organizační, různé.

12. Projednání a schválení usnesení.

 

Další plánované body jednání OV:

středa 30. srpna

- Stav a složení členské základny k 30. 06. 2017.

- Výsledky hospodaření okresní organizace za I. pololetí roku 2017.

- Hodnocení Zpravodaje OV, zvýšení počtu přispěvatelů.

- Informace o připravovaných akcích.

- Projednání tezí ÚV KSČM k 100. výročí VŘSR.

- Kontrola plnění usnesení Okresní a Krajské konference.

- Kompletní hodnocení politicko-organizátorské práce v okrese.

 

středa 11. října

- Úkoly okrsků a hodnocení jejich vedoucích.

- Kompletní hodnocení ideologické práce v okrese.

- Využití internetu k předávání informací a zpětné vazbě se ZO.

- Aktivizace spolupráce s vlasteneckými organizacemi.

 

středa 13. prosince

- Hodnocení voleb 2017 a příprava na volby 2018.

- Jak dále pracovat s pasivními základními organizacemi; aktivizace členské základny v okrese.

- Projednání návrhu rozpočtu OV na rok 2018.

- návrh Plánu práce OV na I. pololetí 2018.

- Výsledky ideologické práce v okrese od IX. sjezdu.

- Hlášení základních organizací.

- Rozbor placení členských příspěvků.

- Inventarizace majetku OV.

- Kádrová práce v okrese.

- Projednání politicko-organizačního zabezpečení okresní konference 2018.

 

PORADY FUNKCIONÁŘŮ

Porady funkcionářů, členů a sympatizantů

se konají každou první středu v měsíci od 8:30 hodin ve 2. patře č. 116.

Stabilní body jednání jsou mimo jiné:

- zajištění voleb 2017

- informace z jednání stranických orgánů (VV OV, OV, KV, ÚV)

- informace o práci krajských zastupitelů a poslanců

- besedy s vedoucími funkcionáři strany v rámci přípravy funkcionářského aktivu

- výměna zkušeností z práce ZO KSČM

- distribuce Zpravodaje OV a dalších tiskovin

Další plánované či aktuální body budou uvedeny vždy s předstihem ve Zpravodaji OV.

 

Termíny akcí okresní organizace KSČM Praha - východ v roce 2017
2017-06-27.png

Poznámky:

- Plán práce je rámcový a bude průběžně doplňován podle vzniklých potřeb a koordinován s plánem KV a ÚV.

- Zasedání OV se koná každý sudý měsíc (druhou středu v měsíci s výjimkou srpna) a vždy od 16 hodin v č. 116, 2. patro.

- Zasedání VV se konají vždy poslední čtvrtek v měsíci od 15 hodin tamtéž.

- Akce OV a další, na kterých má KSČM zájem, budou stanoveny dodatečně a zveřejněny ve Zpravodaji (semináře zastupitelů, akce vlasteneckých organizací, schůze ZO apod.).

- Volby do PS PČR budou 20. a 21. října 2017.

 

VOLBY 2017

Ze zasedání Krajského volebního štábu 22. června

Předseda KVŠ Jan Klán podal základní informace.

M. Vostrá Informovala o jednání ÚOVŠ, který zasedal 20. 6. Školení kandidátů bude             v neděli 25. 6. Každý kraj pošle dva kandidáty.

V případě využití petičních stánků – nelze rozdávat volební materiály.

Byl představen náhled – jak budou vypadat skládačky, billboardy a plakáty; rovněž i volební HaNo, volební web; volební program, kandidátní listiny.

Inzerce bude v září a říjnu. Je potřeba si připravit, co tam chceme mít – obsah bude vícekrát opakován. Inzeráty budou 14 dní předem před rozeslání na OV.

Cena za přípravu a výrobu billboardů bude 1.320,- Kč. (Pozor nezahrnuje pronájem samotné plochy billboardu.)

Bannery o velikosti 250 x 60 cm budou stát 900,- Kč za kus.

Do 15. 7. lze ještě měnit počty plakátů a jejich velikost!

Každý OV obdrží letáček A5 – 2.500 ks. Propagační kalendáříky kandidátů jsou k dispozici.

Předběžný termín příštího KVŠ je 25. červenec.

31. srpna bude Setkání kandidátů – volební kuchařka, materiály.

Příprava volebních materiálů:

Ústřední plakát – Mír ve světě, spravedlnost a bezpečí doma

Skládačka bude v polovině července – 25 tisíc kusů na OV.

Lídr + V. Filip – plakát – vybrána „letní varianta“ cca 150 ks/ OV

Volební HaNO budou obsahovat – úvodní strana – St. Grospič + V. Filip; vnitřek – dvanáctka + vizitky – obrázky + krajská problematika.

Kandidátní listina je uzavřena – termín podání 13. nebo 14. července 2017.

Plakáty „tablo“ a „pětice“ jsou již k dispozici na sekretariátu OV.

Centrálním prvkem všech materiálů je „fajfka“. Doporučeno využívat i na tiskoviny, které si budeme na OV dělat sami.

Letáky o práci poslaneckého klubu KSČM – budou hrazeny z centra – všeobecné – 25 tis. ks/OV.

M. Vostrá – konzultace s Ekonomickým oddělením ÚV k otázkám nepeněžního plnění na transparentním účtu!

Ministerstvo vytváří metodiku k volební kampani. Zároveň již existuje skupina osmi lidí, která provádí kontroly, že se volební kampaně konají v souladu se zákonem.

Např. banner – na plotě OV – nepeněžní plnění – vycházet z ceny v místě obvyklé.

Pokud si v něčem nebudeme jisti – volat EO.

 

Aktuální úkol pro ZO a OV:

- poslat co nejdříve termíny předvolebních akcí (delegování kandidátů).

 

Harmonogram

nejzazších (!) úkolů a lhůt pro volby 2017

 

21. srpna 2017        (pondělí)

Starostové stanoví minimální počet členů okrskové volební komise

(Poznámka OVŠ: Uvedený počet členů okrskové volební komise je minimální k zajištění řádného chodu komise a její zákonné funkce. Vzhledem k nízké volební účasti v posledních několika volbách a šetření finančními odměnami členům komisí, může starosta stanovit OkVK i v poměrně nízkém počtu. Ale pozor! Nemůže však zabránit žádné z kandidujících stran delegovat svého zástupce. Z toho vyplývá, že maximální počet se může rovnat počtu kandidujících subjektů. Například při posledních volbách do Parlamentu to bylo 20 stran a hnutí, což znamená, že někde mohla být ustavena až dvacetičlenná okrsková volební komise, plus její zapisovatel.)

 

5. září 2017  (úterý)

Bude provedeno „Losování čísel“, kterými budou označeny hlasovací lístky jednotlivých stran a hnutí.

(Poznámka OVŠ: Od tohoto okamžiku by měly všechny naše předvolební materiály toto číslo výrazně obsahovat. Pokud jej nemá (dříve vyrobené plakáty apod.), je třeba dolepovat připravené samolepky s číslem.)

 

Starostové musí zveřejnit informace o počtu a sídle volebních okrsků na úřední desce.

(Poznámka OVŠ: Jen v ojedinělých případech se bude jejich počet a umístění lišit od voleb předcházejících.)

 

20. září 2017 (středa)

Kandidující politické strany a hnutí mohou delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise.

(Poznámka OVŠ: Využijme v maximální míře toto delegování. Snížíme tím riziko podvodného či nepřátelského jednání v komisích a někdy i pomůžeme potřebným. Námi delegovaní členové do okrskových volebních komisí nemusí být samozřejmě členy KSČM, ale  musí být schopni delegovanou funkci splnit a vydržet. Fakticky tam jsou za KSČM. Nedelegujme ale do komisí vážně nemocné, či neschopné lidi. Máme v rodinách, mezi přáteli a sousedy mladší, schopné, mobilní, ochotné a slušné lidi, kterým důvěřujeme, a ty delegujme i třeba do sousedních obcí.

Kandidující politické strany a hnutí mohou delegovat i do okrsků, kde nemají svou členskou základnu a to na libovolném místě v kraji prostřednictvím písemného zmocnění. Při tom (především při vyplňování) je třeba dodržet přesně literu volebního zákona, jinak starosta nemusí delegování přijmout či uznat. Nejlépe je využít předtištěných tiskopisů, které jsou        k dispozici na okresních výborech. Ty mohou být vyplňovány elektronicky na PC a po vytištění a podepsání doručeny starostům. Tiskopisy mohou být do ZO poslány elektronicky.

V případě, že nebude chtít starosta/ka z jakéhokoliv důvodu delegování přijmout, obraťte se okamžitě na okresní výbor. Delegování může předávat buď zmocněnec strany v kraji či jím písemně pověřené osoby. Doporučujeme – nechat si od starosty převzetí potvrdit na kopii delegačního tiskopisu. Pokud posíláte delegování poštou, tak zásadně doporučeným dopisem a datum doručení starostovi (nikoliv odeslání) musí být nejzazší 20. září 2017. V tomto případě nemáte potvrzenou kopii, ale potvrzení vám splňuje (při sporech) – průvodka z České pošty, kterou si uschováte.)

29. září 2017 (pátek)          

První zasedání okrskových volebních komisí.

(Poznámka OVŠ: Většina starostů skutečně respektuje uvedené datum. S tím naši delegáti do okrskových volebních komisí (OkVK) musí předem počítat. Je však možné, že starostové určí i datum jiné. I v tomto případě pokud se náš delegát nemůže v uvedený den na jednání dostavit, je třeba, aby se řádně předem (!) omluvil a dal souhlas se svým dalším působením     v OkVK. Potřebný slib člena okrskové volební komise pak složí nejpozději před zahájením činnosti OkVK v první den voleb.

Případná delší neúčast na práci OkVK může vést k neproplacení odměny za práci v OkVK.

Od ustavení Okrskové volební komise v místě mohou být (nejlépe zapisovateli OkVK a písemně s přesnou adresou resp. mobilem) doručovány žádosti o volební návštěvy                    s přenosnou volební schránkou u našich nemohoucích spoluobčanů, kteří chtějí volit.)

18. října 2017 (středa)

Konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu.

20. října 2017 od 14:00 do 22:00 hodin první den voleb a 21. října 2017 od 8:00 do 14:00 hodin druhý den voleb.

(Poznámka OVŠ: Práce okrskových volebních komisí končí až bezchybným a řádným uzavřením voleb v okrsku. Pokud námi delegovaní členové do okrskových volebních komisí mají pocit, že ne všechno proběhlo v souladu se zákonem, mohou tuto připomínku napsat do protokolu anebo i jako zdůvodnění nepodepsat závěrečnou zprávu.

Pořádek, připravenost, znalost a slušnost jsou základním předpokladem dobré a přátelské atmosféry v činnosti komise. Pokud však mají členové připomínky, obavy či stížnosti apod. je třeba využít okamžitě jak služeb politické strany, tak i služby na správním oddělení krajského úřadu v době voleb. Většina nepříjemností je takto velice rychle a lehce vyřešena.)

Připravil MiHav

 

 

Představujeme naše kandidáty…

 

ZMĚNA, KTERÉ MŮŽETE VĚŘIT

Mgr. Jan Klán, 34 let, žije v Záboří nad Labem, sociolog, poslanec Parlamentu ČR.

Jako sociolog se zabývá analýzou současné společnosti a jejím vývojem. Kritizuje současný proces globalizace, který negativně dopadá na většinu obyvatel naší země, a hledá k němu alternativu. Při své práci poslance se věnuje zejména problematice zavádění elektronických občanských průkazů, stavebního zákona, elektronizaci státní správy jako celku, ochraně životního prostředí, registru smluv a dalším zákonům, které mají dopad na společnost a občany. Za úspěch považuje, že na základě jeho návrhu se občanské průkazy vydávají lidem starším 70 let s dobou platnosti 35 let. V regionální politice se věnuje problémům na okrese Kutná Hora – jedná se zejména o kontaminaci arzénem po těžbě stříbra v tomto městě. Rovněž se zabývá neutěšeným stavem dopravy ve Středočeském kraji. Aktivně podporuje dobrovolné hasiče a jiné zájmové spolky. Je členem Klubu společenských věd, kde se zabývá sociologií.

(Klan.Jan@email.cz; Facebook: Jan Klán; www.janklan.cz)
3_klan_jan_vizitka.jpg

 

 

MÍR – SPRAVEDLNOST - BEZPEČÍ

 

Stručný volební manifest

Mír ve světě, spravedlnost a bezpečí doma

 

Život bez obav

Řešme příčiny migrační krize, odmítáme vnucované kvóty na přerozdělování běženců.

Zajistíme funkční a akceschopné bezpečnostní sbory.

Posílíme obranyschopnost země.

Omezíme zahraniční mise a zbytečnou militarizaci.

Budeme usilovat o ukončení členství České republiky v NATO.

Zavedeme brannou a vlasteneckou výchovu.

 

Sociální spravedlnost a úcta k práci

Každý musí mít právo na práci. Za poctivou práci náleží spravedlivá odměna na evropské úrovni. Minimální mzdy zavedeme na 50 % průměrné mzdy.

Zajistíme důslednou právní ochranu zaměstnance a kvalitní pracovní právo. Posílíme odborová práva.

Zavedeme pravidelnou a důstojnou valorizaci důchodů podle skutečných základních životních potřeb seniorů.

Zajistíme spravedlivé odvody a pravidelné navyšování plateb za státní pojištěnce.

Pomůžeme handicapovaným a zdravotně postiženým. Zajistíme stabilizaci sociálních služeb.

Snížíme počty občanů žijících pod hranicí chudoby. Chceme sociální dávky pro ty, co je skutečně potřebují.

Zdravotnictví nesmí být jen výnosný kšeft. Podporujeme vznik páteřní sítě neziskových nemocnic, ambulancí a lékáren.

Zavedeme jednu státní zdravotní pojišťovnu, důslednou lékovou politiku a proplácení i prvních tří dnů nemocenské.

Zajistíme právo na slušné bydlení, které je lidským právem. Podpoříme nízkonákladové bydlení a výstavbu obecních i družstevních bytů.

Vymahatelnost práva ano, vydírání dlužníků ne. Požadujeme větší ochranu před obchodníky s chudobou.

Zabezpečíme kvalitní vzdělání dostupné podle schopností, ne podle peněženky. Podporujeme učňovské a technické vzdělávání. Zavedeme větší sociální a prospěchová stipendia. Snížíme administrativu na školách – učitel má učit, ne papírovat.

Zachováme a budeme dále rozvíjet speciální školství, inkluze za každou cenu je nesmysl.

Podpoříme rodiny s dětmi a porodnost. Požadujeme větší šance pro uplatnění mladých. Zavedeme právo na první zaměstnání, startovací bydlení, novomanželské půjčky.

Zajistíme dostupnost kulturního, sportovního a volnočasového vyžití.

 

Ekonomika pro lidi

Obnovíme strategické vlastnictví státu v klíčových oblastech ekonomiky a síťové infrastruktury (vodní, plynové, elektrické a dopravní). Požadujeme inventuru prodejů státního majetku.

Založíme komerční banku ve vlastnictví státu pro financování národních, krajských i obecních projektů.

Zastavíme další rozprodej majetku naší vlasti. Požadujeme nepromlčitelnost privatizačních podvodů, omezíme odliv zisků do zahraničí.

Podpoříme rozvoj družstevních a komunálních podniků, zavedeme spoluúčast zaměstnanců.

Podpoříme vědu, výzkum, vývoj a inovace, požadujeme větší propojení vysokých škol           s podnikovou sférou.

Požadujeme daňovou úlevu lidem s nízkými příjmy. Zavedeme daňové paušály u malých příjmů, progresivní zdanění zisků velkých korporací a oligarchů. Chceme zjednodušení daňového systému.

Zabezpečíme energetickou bezpečnost a cenově dostupnou energii pro domácnosti. Zahájíme výstavbu dalších bloků jaderné elektrárny Dukovany.

Prosadíme návrat k soběstačnosti ve výrobě a zpracování potravin na domácí půdě              s důrazem na kvalitu a nezávadnost.

Podpoříme zkvalitnění života na venkově a v odlehlých oblastech regionů.

Podpoříme ekologicky šetrné druhy dopravy, včetně integrované veřejné hromadné dopravy. Podpoříme národní dopravce.

 

Příroda pro nás i budoucí generace

Požadujeme dlouhodobě udržitelnou kvalitu života v návaznosti na společenskou sociální soudržnost.

Zastavíme devastaci krajiny a půdního fondu. Vodní zdroje a zásobování pitnou vodou vrátíme do rukou státu.

Prosadíme právo na čistý vzduch a budeme účinně regulovat a postihovat znečišťovatele ovzduší.

Požadujeme udržitelný rozvoj při těžbě nerostných surovin. Prosadíme kvalitní a konkurenceschopnou surovinovou politiku.

Odpad je pro nás cenná surovina. Chceme rozvoj zpracování odpadů a recyklace, zákaz dovozu jakéhokoliv odpadu k uskladnění a likvidaci na našem území.

 

Demokracie a lidská práva

Omezíme přebujelou národní i bruselskou byrokracii. Zodpovědný stát své občany chrání. Požadujeme srozumitelnost a vymahatelnost práva.

Zamezíme prorůstání moci ekonomické, politické a mediální, korupci a klientelismu ve veřejné správě. Plošná majetková přiznání jsou řešením.

Rozhodujme společně. Nadále prosazujeme zákon o obecném referendu, chceme rozšířit právo všelidové iniciativy.

Prosadíme revizi a zdanění církevních restitucí a urychlíme odluku státu od církve.

Zaručíme objektivní informovanost veřejnosti, nezávislost a vyváženost médií. Požadujeme svobodný internet.

 

 

Napsali jste nám…

 

Lidovecké tanečky

Znalého člověka lidovci asi nepřekvapí. Jejich historie i současnost je plná paradoxů a veletočů.

Byli takřka ve všech vládách a dovedli to do extrémů. Od účasti ve vládě s komunisty            v rámci Národní fronty po zuřivý antikomunismus s „pindy“ o čtyřicetileté devastaci, které však již v květnu 1990 vyvrátila Světová banka závěrem, že „v mnoha ohledech jsou československá ekonomická opatření v posledních 20. letech relativně dobrá. Příjmy na hlavu stále stoupají, třebaže v druhé polovině osmdesátých let jen ve stěží postihnutelné míře. I vnitřní i vnější stabilita je udržována. Zjevná inflace je menší než dvě procenta v průměru       v rámci osmdesátých let. Nezaměstnanost skutečně neexistuje. Sociální ukazatele země ukazují relativně dobrý výsledek. Dostupnost zdravotních služeb pro obyvatelstvo, dostatečná doprava, služby v péči o děti a možnosti rekreace jsou působivé. … Celkový standard vzdělávání zůstává vysoký. Nakonec bezpochyby má Československo poměrně malé vnější zadlužení.“

Také přístup lidovců k tzv. sudetským Němcům je jeden velký taneček. Po válce nebyli daleko od uplatňování kolektivní viny na německém obyvatelstvu, a byli to komunisté, kteří jim a národním socialistům kázali, že není Němec jako Němec, a prosadili, že antifašisté odsunuti „Heim ins Reich“ nebyli. Dnes jezdí čelní členové KDU-ČSL poklonkovat a podlézat Sudeťákům a snaží se přepisovat naši historii.

Lidovci mají plná ústa morálky, ke které patří jistě mír, tolerance a porozumění, ale dnes jsou v první linii nových křižáckých válek, zejména pod praporem NATO.

Mají plná ústa dalšího pilíře křesťanství - bohatství ducha a světskou chudobu (a občas zmíní i Jana Husa…), ale vehementně podporují nehorázné „církevní restituce“.

Mají plná ústa lidských práv a přitom mávají vlajkou otrokářského Tibetu.

Mají plná ústa podpory rodiny a přitom samoživitelkám místo pomoci doporučují najít si dalšího chlapa a obětem násilných trestných činů by nejradši zakázali i potraty…

Inu, říkávalo se kdysi jedno pořekadlo. Jak se nazývá odpad po kravách? Kravinec. Po kobylách? Kobylinec. Po lidech? Že by lidovec? Jen nevím, zda to pořekadlo znají třeba český Herr Man nebo blonďatý Černobrádek.

Zdeněk Štefek
 

K čemu jsou billboardy?

Před časem jsem upozorňoval na jeden nešvar v naší stranické práci – máme stále tendenci něco organizovat a dělat, aniž bychom předem zvažovali dopady a účinnost tohoto snažení. A o nějakém závěrečném hodnocení si necháváme jen zdát. Týká se to nejen různých akcí, ale v době před volbami např. i roznosu letáků či tiskovin do domácností. Neklademe si otázku, jestli si to adresát vůbec přečte nebo alespoň zběžně prohlédne či rovnou hodí do koše. A zkušenosti ze sídlišť, kde jsou dopisní schránky (včetně odpadového koše) uvnitř domu, stejně jako z nových satelitních osídlení, nejsou zrovna příznivé pro propagaci tímto způsobem.

Nyní jsme se zhlédli v možnosti využit billboardy kolem některých komunikací v našem okrese, aniž bychom se zamysleli nad efektivitou této formy propagace. Zvykli jsme si, že zejména kolem dálnic z Prahy je doslova záplava firemních billboardů a ani si neuvědomujeme, že je vlastně vůbec nevnímáme. Nebo jen zcela výjimečně, jako před časem, kdy se objevil nový s obrovským portrétem Babiše.

Jezdím občas do jižních Čech na chalupu syna. Buď jedu sám a pak moji pozornost plně zaměstnává řízení auta a provoz kolem, nebo jedu jako spolujezdec, a pak pozornost věnuji spíše krajině kolem. Zkrátka nějaké billboardy jsou mi šumafuk, protože nic zajímavého na nich neshledávám, stejně jako na kterékoli jiné reklamě. A nemyslím si, že o ostatních občanů cestujících v autě je to jiné.

Předposlední víkend v červnu jsem opět cestoval na jih na sedadle vedle řidiče. Tentokrát jsem si dal za úkol sledovat billboardy na spojnici dálnice D8 s D1, na dálnici D1 do Mirošovic, a na dálnici od Tábora do Veselí nad Lužnicí. A samozřejmě i cestou zpět. Billboardů bylo poměrně hodně, ale těch propagující politické strany zatím jen několik – ODS s předsedou Fialou, ANO se ženou, jejíž jméno jsem okamžitě zapomněl, a dva či tři billboardy Realistů      s portréty Petra Robejška a nějakého Antonína Fryče. V tom „fofru“ na dálnici jsem byl schopen zaregistrovat pochopitelně fotografii, pak název strany (u Realistů až napotřetí) a maximálně dvou či tříslovné heslo. Nic víc, i když jsem byl předem připraven tuto formu reklamy vnímat.

Na základě této zkušenosti jsem dospěl k přesvědčení, že takováto forma propagace nemůže přispět k získání sympatií člověka k takto prezentované politické straně či dokonce     k případnému preferování ve volbách. Navíc, když jen mizivé procento občanů cestuje po dálnicích či komunikacích „vyšperkovaných“ billboardy. K tomu lidé v autech při delších cestách nehledí jen tupě kolem, ale navzájem se baví, čtou si, poslouchají rádio, případně si i zdřímnou, pochopitelně kromě řidiče. Takže pozornost vůči billboardům je skutečně malá a ve spojitosti s vnímáním, lépe řečeno nevnímáním jejich obsahu je podle mého názoru velmi málo účinná.

Doporučuji těm, kdo mají možnost ověřit si uvedená tvrzení, aby tak učinili. Jsem přesvědčen, že dospějí ke stejným poznatkům i závěru o zbytečnosti využívat tuto formu předvolební propagace. Finanční náročnost rozhodně nebude ani zdaleka odpovídat výsledkům.

Jaromír Dočekal

 

 

Koluje po internetu

 

Otevřený dopis řediteli národního muzea

(Michal LUKEŠ, generální ředitel, Národní muzeum, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha)

Vážený pane generální řediteli,

před několika dny sdělovací prostředky informovaly o Vámi uvažovaném odstranění busty národního hrdiny Julia Fučíka z panteonu Vámi vedeného Národního muzea. Její místo by měly zaujmout, nejen v souvislosti s blížícím se 100. výročím vzniku Československé republiky naprosto skandálně, sochy Heinricha Clam-Martinice, Františka Josefa I. či Alžběty Bavorské.

Jménem Českého mírového hnutí proti snahám o odstranění busty Julia Fučíka z panteonu Národního muzea co nejostřeji protestuji. Novinář, spisovatel, literární a divadelní kritik a překladatel Julius Fučík byl nejen mimořádnou osobností českých a československých dějin, ale především skutečným národním hrdinou protifašistického zápasu proti hitlerovské okupaci naší země. V boji za svobodu naší vlasti položil před 74 lety i svůj život.

Rád bych Vás informoval, že hrdinský zápas autora slavné Reportáže psané na oprátce je ctěn nejen českým, ale i mezinárodním mírovým hnutím. Kupříkladu Světová rada míru, které je České mírové hnutí členem, Juliu Fučíkovi opakovaně vzdala svůj hold. Poprvé se tak stalo již při jejím založení, když právě Julia Fučíka, coby vůbec první osobnost, ocenila Mezinárodní čestnou cenou míru.

I z těchto důvodů Vás, pane generální řediteli, vyzývám, abyste upustil od Vámi avizovaného záměru odstranit bustu Julia Fučíka z panteonu Národního muzea. Hrdiny protifašistického odboje totiž z historie vymazat nelze.

V Praze dne 15. června 2017

S pozdravem Milan KRAJČA, předseda Českého mírového hnutí

 

 

Tak se nám vrátí císařpán…

„Tak se nám do Panteonu konečně vrátí náš císařpán František Josef,“ řekl by jistě Josef Švejk při čtení novodobé Národní politiky.

Není už ale Národní politika a císařpán už taky není. Jeho bysta zmizela z Panteonu už za první republiky, nevoněla totiž ani Masarykovi. I náš prezident osvoboditel věděl, že císař poslal statisíce našich lidí na popraviště první světové války a že vznikající Československo není jako rozpadající se Rakousko – Uhersko žalářem národů.

Nežijí již ani lidé, místo jejichž byst se císař a další mocnáři mají umístit. Julius Fučík, celosvětově uznávaný novinář, spisovatel, bojovník proti fašismu, a národní umělec Fráňa Šrámek, básník, prozaik, dramatik.

Nežijí už dokonce ani lidé, mezi které bude císař a spol. patřit. Kdyby žili, asi by se divili, zejména právě Masaryk, ale i třeba takový Borovský.

Prý: „Už je čas“, na císařpána, slyšíme zdůvodnění v médiích. Proč? Rakousko-Uhersko už přece také není. Zato jsou jiná uskupení, která mají tendenci býti žalářem pro své členy.

Jsou vojenské bloky, kterým jde o totéž jako kdysi rakousko-uherskému mocnářství. Jen místo císaře musí nahradit někdo jiný, na jehož obraz ani moucha nebude smět kálet…

Pak ale nebude stačit Šrámkovo: „Života bído, přec tě mám rád“, ani Švejkovo: „Pane obrlajtnant, to bude nádhera, až oba padneme za císaře pána a jeho rodinu…“. Pak budeme potřebovat hodně, hodně Fučíků…

Zdeněk Štefek

 

 

Největší megatunel

Muchova epopej se do ČR už nevrátí?!

Všichni politici, včetně Hermana, dávno a nepochybně věděli, že už tehdy byla kauza Diag Human prohraná. Tento nacista věděl, že nám zablokují všechny účty, což se skutečně stalo. Pokud nezaplatíme částku určenou soudem, bude Muchova Epopej dána do dražby. Momentálně je na ni uvalen stop stav. Dle rozhodnutí lucemburského arbitrážního soudu nám budou zabírat i kulturní záležitosti. Epopej má nevyčíslitelnou hodnotu a už se pravděpodobně do ČR nikdy nevrátí. Dědicové by měli žádat absolutní odškodnění a okamžitou exekuci veškerého majetku tohoto darebáka, který povolil převoz obrazů do Japonska. Herman byl pravděpodobně někým podplacen nebo jako užitečný idiot musí plnit něčí příkazy. Tak proto jej Bohuš nesmí vyhodit z funkce! Jde o 23 let starou kauzu. Dluh se zatím ztrojnásobil a každý den roste úrok o 1,25 milionu Kč. Při nesplacení bude epopej vydražena, zájem o ni má Rothschild. Proč muselo být české dílo posíláno do Japonska? Nebylo lepší udělat reklamu v Japonsku, aby k nám jezdilo co nejvíc turistů z Japonska?

Největší megatunel je těžba lithia. Janečkova firma získala právo na tuto těžbu. Janeček ale čeká, která cizí firma mu zaplatí víc. Albrightová má také zájem na drancování ČR. Protikorupční Janeček má svou firmu na americké ambasádě. Už vám to dochází? Hodnota lithia je odhadovaná na čistý zisk tři biliony Kč. Ve skutečnosti je to přes deset bilionů Kč. Je tam 6,5 milionů tun. Jsme první na světě v množství lithia. Patříme tím mezi pět nejbohatších států na světě. Splacením dluhu z této těžby bychom se zbavili závislosti na Západu a přestali bychom podléhat bankám. Stali bychom se suverénním státem s vysokými platy. Můžeme dodávat lithiové baterie celému světu. To ale americká, pardon, naše vláda nedopustí. Porevoluční rozkradení státu Západem je proti tomu nepatrný pakatel. Je nutno o těchto věcech mluvit s politiky na předvolebních setkáních. Zisky z lithia bychom mohli splatit dluh Diag Humen, abychom získali zpět Muchovy obrazy.

5. 6. Jidáš prohlásil, že ČR na základě kvót nepřijme už žádné imigranty z Itálie a Řecka. EU má v plánu právě z Itálie nám vnutit tisíce cizáků. Do září máme přijmout 2 600 imigrantů, zatím jich máme údajně jen dvanáct z Řecka. Tak, Milane, a teď tu o Smolíčkovi…

Pokud jde o teroristický útok v Londýně, všimněte si, jak lidé utíkají, jako kdyby nešlo vůbec o život, a další se klidně procházejí po chodníku, jako by se nic nedělo. Proč se neobjevil jediný záběr raněného? I policisté a ostatní lidé se chovali nějak nepřirozeně.

 

Dopis Trumpovi

Bílý dům, 1600 Pennsylvania Ave NW, Washington, D. C. 20500, United States of America

Prezident Spojených Států Amerických

Vážený pane prezidente, obracím se na Vás z pověření Republikové Rady Asociace Vojáci proti válce, jehož jsem předsedou, a které sdružuje zainteresované generály a důstojníky Československé armády a České armády ve službě i mimo službu, usilující na základě svých životních zkušeností a praktických odborných znalostí o řešení mezinárodních sporů mírovou cestou, odvrácení válek a upevnění světového míru v souladu s Chartou OSN.

Obracím se na Vás v naléhavé záležitosti, tj. ohrožení světového míru, stupňování mezinárodního napětí, nedůvěry a obnovení studené války v daleko širších a nebezpečnějších rozměrech a reálného nebezpečí vzniku válečného konfliktu s nedozírnými následky. Musím, bohužel, konstatovat, že toto ohrožení je důsledkem neprozíravé politiky zejména minulé administrativy USA. Takto byla praktikovaná již v podstatě od rozpadu bipolárního uspořádání světa. Musím, bohužel, opět konstatovat, že v některých podstatných směrech přetrvává dosud, i navzdory Vašim pozitivním prohlášením v nedávné minulosti. V tomto směru jsem ochoten vést i diskusi. Kritika této politiky se ozývá i u realisticky, demokraticky a lidsky uvažující části občanů a politiků USA, mezi něž si dovoluji zařadit i Vás. Proto si dovoluji obrátit se na Vás s tímto problémem.

Plnění priorit přijatých na Summitu NATO ve Varšavě 2016 prakticky znamená přípravu na válku se všemi důsledky. Celá východní, severní i jižní Evropa se stává jedním obrovským vojenským táborem s neustále se přemisťujícími vojenskými jednotkami. Zvýšila se přítomnost Vašich vojsk na Evropském kontinentě. K hranicím Ruské federace jsou přisunovány mnohonárodní ozbrojené síly NATO včetně těžké bojové techniky a raketových systémů. Obyvatelstvo je systematicky připravováno na válku. Jako hlavní nepřítel je označováno Rusko – Váš hlavní spojenec v boji proti fašismu ve druhé světové vílce. To vše vzbuzuje obavy u vedení Ruské federace, eskaluje napětí a zvyšuje hrozbu vzniku konfliktu. Vzrůstají obavy z výsledků Summitu NATO v Bruselu.

Dovoluji si Vaši pozornost obrátit k některým faktům:

- z celkového počtu cca 60 000 000 obětí za druhé světové války bylo 43 440 600 Evropanů a 418 000 občanů USA. Z Evropských obětí bylo 23 200 000 z bývalého SSSR. (Chtějí snad jejich potomci rozpoutat zničující válku?);

- téměř 80 % infrastruktury včetně kulturních a historických památek na území Ruska (ale i Německa) bylo zcela zničeno a země vrženy zpět do doby kamenné. Chtějí snad tyto země opakovat historii v daleko zničující podobě?

- Je obcházena a hrubým způsobem porušována Charta OSN, Závěrečný akt Helsinské konference a také Zakládací smlouva NATO – „řešení mezinárodních sporů mírovými prostředky“, „zdržení se použití síly, nebo hrozby silou“, „nezasahování do vnitřních záležitostí jiných států“;

- občané přestávají mít důvěru k sílící protiruské propagandě a to i na základě zkušeností     z falešných, nepravdivých informací o příčinách vzniku a průběhu Vašich válek v Jugoslávii, Afghánistánu, Iráku, Libyi, Sýrii a podílem na destabilizaci režimů jiných států, posledně Ukrajiny;

- jakékoliv rozmístění cizích, včetně Vašich vojenských jednotek, nebo vojenských základen ve východní Evropě bude občany považováno za akt provokace a na území ČR za akt okupace, (i když formálně posvěcený souhlasem vlády) a to i na základě historických zkušeností.

 

Připomínáme, že jakýkoliv „preventivní“ úder, by vyvolal okamžitou silnou automaticky iniciovanou jadernou odvetu. Ukončení případné nové války, která je evropským státům stále silněji vnucována administrativou Spojených států, bude mít zcela odlišné parametry    v počtu obětí i materiálních škodách. Výrazně bude zvýšen jejich objem a citelně se dotkne mimo Evropy také území a občanů Spojených států. Pokud zůstane někdo, kdo bude moci tyto oběti a škody spočítat.

Vážený pane prezidente, na základě Vašich nedávných prohlášení apeluji na Vás nejen jako na představitele světové velmoci, ale i jako reálně uvažujícího politika, který může, vzhledem ke svému postavení a důvěře občanů své země, posunout myšlení rozhodujících sil směrem  k nastolení důvěry mezi státy a zastavení realizace všech akcí, které vyvolávají nebezpečí vzniku ozbrojeného konfliktu. Spojené státy by v mysli občanů měly zůstat osvoboditeli od fašismu v roce 1945 a ne okupanty.

Praha 22. května 2017

Z pověření Republikové Rady Asociace Vojáci proti válce, z. s. - Česká republika

Plukovník v. v. Jiří Bureš - předseda VPV

Potvrzují členové Republikové Rady VPV:

Generálporučík v. v. PhDr. Oskar Marek

Generálmajor v. v. Ing. Michal Gondek

Plukovník v. v. Prof. Ing. Bohumil Svoboda, DrSc.

 

 

Středočeská zemětřesení

Programové prohlášení Rady kraje zní líbivě. Třeba pasáže „nebudeme zvyšovat počet úřednických postů“, „prověříme využívání externích služeb krajským úřadem“, „výběrová řízení budou připravována a administrována především zaměstnanci krajského úřadu“, „budeme usilovat o snížení administrativních a provozních výdajů krajského úřadu“, atd.

Ale realita, bohužel, za sliby více než pokulhává. První vlaštovkou byl vyšší počet uvolněných zastupitelů kraje. A po nástupu nové koalice začalo docházet i k procesu „obměny zaměstnanců“. Jen od listopadu do dubna nastoupilo 80 nových lidí, zejména na vyšší pozice. Na analýzu toho, zda dosavadní zaměstnanci byli skuteční odborníci a i nadále by přinesli kraji užitek, jistě čas nebyl, takže šlo spíše o politické rozhodování, ne o rozhodování na základě kvalit zaměstnance.

Na posledním zastupitelstvu si koalice navíc odsouhlasila navýšení počtu úředníků z 667 o 27 míst na 692. Bude to stát s odvody 15 milionů korun. Když se podíváme na konkrétní pozice, nejsou to místa, která by ulehčila komunikaci občanů s úřadem posílením přímých kontaktů, ale zejména lépe placená místa vedoucích a také místa posilující mediální výstupy krajské koalice, (k tomu ostatně slouží i dalších 6 schválených milionů na spolupráci s TV Praha). Takovéto navýšení, které není vyvoláno přenesením dalších agend na krajský úřad, je v evidentním rozporu s předvolebními sliby koaličních stran.

Stejně tak vnímám jako rozpor se sliby navýšení prostředků na externí analýzy, konzultační a poradenské služby v objemu 5 milionů Kč.

Ale ani to není všechno. Zastupitelstvo také schválilo změnu zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic, která zároveň přenáší přes navyšování počtu úředníků na kraji další investiční a související činnost mimo úřad…

Střípky do mozaiky začínají zapadat. A výsledkem není rozhodně efektivní a všestranně se rozvíjející kraj…

Zdeněk Štefek

1_tiskovka_stefek_milata_fialova.jpg
Tisková konferenc zastuptelů KSČM před jednáním zastupitelstva.

Ze zastupitelstva Středočeského kraje

V úterý 27. června proběhlo 7. zastupitelstvo Středočeského kraje. Na začátku bylo přítomno 56 zastupitelů. Bez problémů byly schváleny procesní body, volba komisí a skrutátorek, slib složil nový zastupitel Petr Halada, který nahradil Danu Drábovou.

Do plánu bylo navrženo vyhlášení mimořádného dotačního řízení v oblasti sociálních služeb (na základě přidělených prostředků z ministerstva) a také plán práce Výboru pro tělovýchovu a sport. TOP09 navrhla zařadit bod o situaci v obchodní akademii v Rakovníku, bod schválen nebyl (12 pro), ale bude info v různém. ČSSD se zeptala, jak se vyvíjí dar Českému svazu bojovníků za svobodu, chtěla to zařadit do programu, (neprošlo to). Dále chtěla zařadit bod o dotacích do sportu, (neprošlo to), a informaci o zámku Buštěhrad v Různém. Vyřazeny byly 2 majetkové body. Program byl schválen 52 hlasy.

Z finančních bodů se jako první probíralo čerpání rezervy. Celkem 252 milionů, na navýšení mezd, krytí odpisů, opravy a rozvojovky, 2 akce ze zdravotnictví, ale i další 4 miliony na audity v soc. oblasti a další 3 miliony na strategické dokumenty vč. Mladá a zejména nesystémových a nekonkrétních 25 mil. pro zvýšení konkurenceschopnosti (bude rozhodovat konkrétně Rada!). To jsme také kritizovali. Materiál byl schválen 49 hlasy.

V souvislosti se změnou organizační struktury se upravily i rozpočtové kapitoly. Byl schválen závěrečný účet kraje za rok 2016 i účetní uzávěrka. Upravený rozpočet v příjmové části činil 21 844 353,84 tis. Kč, ve výdajové 22 993 697,80 tis. Kč. Rozdíl je kryt financováním ve výši 1 149 343,96 tis. Kč. Za období leden až prosinec roku 2016 činily příjmy po konsolidaci 22 296 375,09 tis. Kč a byly naplněny na 102,1 % upraveného rozpočtu.                 V porovnání s rokem 2015 došlo k nárůstu příjmů o 7,9 %, včetně kapitálových příjmů (např. z prodeje zbytného majetku nárůst o 357,8 %). Výdaje po konsolidaci 20 614 905,01 tis. Kč a byly naplněny na 89,7 % upraveného rozpočtu. V porovnání s rokem 2015 došlo k nárůstu výdajů o 0,7 %.

Podpořili jsme i finanční dar pozůstalým zesnulého hasiče Jana Odermatta ve výši 150 tis. Kč a prominuli penále u projektů OPVK (Linet a Prázdninová škola Lipnice).

Zdrželi jsme se u 19 příspěvků obcím v rámci Fondu hejtmana. Náš zastupitel Václav Melša totiž vytáhl dopis jedné firmy Business benefit, která za procento z dotace zprostředkuje dotaci z Fondu hejtmana. Kraj to bude řešit oficiální cestou, pošleme email všem členům zastupitelstva.

Z dopravy se probírala smlouva o spolupráci na přípravě rozvoje společného integrovaného dopravního systému s Prahou. Je to určité vyvrcholení našich pětiletých snah. Kritizovali jsme ústy Ivana Cinky jen, že Radu nezajímaly seznamy a rozdělení linek, jež vyhotoví ROPID a IDSK (jde zhruba o 700 linek a 50 tratí). A upozornili, že je třeba také zvládnout úskalí, kterými jsou s integrací úzce související výběrová řízení na dopravce. Zejména dlouho trvající neujasněnost, jak přistupovat k železnici, může v budoucnu způsobit řadu problémů. Koketování s opuštěním přímého zadání Českým drahám a organizováním soutěže je dobrodružstvím, které nevyžaduje dokonce ani Evropská komise, a jež v konečném důsledku může ohrozit i tolik potřebnou obnovu vozového parku z prostředků Operačního programu doprava 2.

Ve zdravotnictví se probíral strategický výhled financování zdravotnických zařízení v letech 2017-2021, (kraj nechce v budoucnu dotovat ztrátové činnosti), poskytnutí dotace na  ztrátové provozy nemocnic, ON Příbram – úhrada nákladů provozu centrálního příjmu – 20.770.000,-Kč, ON Kladno – provoz centrálních operačních sálů, provoz urgentního příjmu, nových obslužných oddělení, dětského oddělení, kožního a očního odd. – 42.175.000,-Kč, ON Ml. Boleslav – úhrada nákladů ztrátových provozů – iktové centrum, dětské oddělení atd. - 30.000.000,-Kč.

Schválili jsme též investiční dotace pro nemocnice, od lékáren, rehabilitačních center, rekonstrukce pavilonů po snižování energetické náročnosti, přístroje za 40 milionů Kč i pavilon č. 5 v Boleslavi.

Navýšili jsme základní kapitál Mladé Boleslavi o 40 milionů a Kladna o 165 milionů, poskytli 13,45 milionů na zajištění provozu dětského centra pro nemocnici v Mladé Boleslavi. Poskytli jsme nevratnou pomoc na předfinancování projektu Kladna na zvýšení návazné péče ve výši 70,6 mil. Kč, zrušila se dotace 500 tis. pro Nemocnici Rakovník, která nebude poskytovat službu první pomoci. Stanoveny byly též standardy pohotovostních služeb, pro dospělé, děti a dorost, zubní, minimální ordinační doba je 4 hodiny denně, jsou stanoveny i paušály a povinnosti lékaře se na základě žádosti kraje na výkonu LPS podílet. Předpokládané náklady   v roce 2018 jsou až 39 milionů Kč.

V diskusi ČSSD kritizovala, že se do zdravotnictví dává paradoxně více než v minulosti, více než je potřeba, (zejména u mladoboleslavské nemocnice), a že změny jsou spíše kosmetického rázu. Naše zastupitelka Jiřina Fialová se podivila nad tím, proč se počítá ve výhledu s 20 miliony na úhradu ztráty pro Příbram, kde nikdy nevykazovali ztráty. Prý je to ale jen pracovní materiál, poznamenal Kupka.

Z bloku regionálního rozvoje se nejdříve řešily výsledky fondů. Rozděleno bylo 410 původních milionů doplněných o nevyčerpané fondové prostředky minulých let (cca 31 milionů). Kritizovali jsme některé parametry a sledujeme, jaká města získávají které dotace.

600.000 Kč bylo poskytnuto Úřadu regionální rady Střední Čechy na dokončovací práce. 500.000 jsme schválili na příspěvek na kofinancování dvou parkovacích domů pro kola v Lysé a v Poděbradech, ptali jsme se, zda se plánují i další cyklodomy, zejména z ITI. I další města to plánují, kraj sám cyklodomy neplánuje.

Schválen byl i technický bod – úprava skladby dotace pro Středočeské inovační centrum.

A kriticky byly podpořeny i individuální účelové dotace z rozpočtu regionálního rozvoje – Královské stříbření, Kmochův Kolín, Mělnické vinobraní a dvě cykloakce. Kritizovali jsme nekoncepčnost a požadovali dlouhodobou podporu, na této cestě je prý kraj také.

Podpořeny byly MASky přes krajskou zastřešující organizaci 1,5 mil. Kč a Krajská hospodářská komora částkou 0,5 mil. Kč, do rozpočtu kapitoly regionálního rozvoje se vrátilo i nájemné a finanční vypořádání.

Schváleno bylo vyhlášení Programu výměny zdrojů tepla na pevná paliva v hodnotě 500 mil. Kč, lhůta pro podávání je od 4. 10. do 29. 6.

Pak se diskutovala mimořádná účelová neinvestiční dotace Kutné Hoře – 200.000 na marketingové aktivity. Vzhledem k tomu, že každý destinační management v kraji dostal 200.000, ale do Rady musí jen ten, který jde obci, podpořili jsme to.

Schválili jsme stanovy spolku Středočeské vodní cesty, z. s., který by se měl starat o oblast vodní turistiky a oživení vodních cest.

Dva materiály byly věnovány patologickým jevům – gamblerství – poskytnutí dotace pro síť programů pro patologické hráče a Akční plán realizace Koncepce protidrogové politiky 2017-2018.

I v oblasti investic byly vráceny nevyčerpané prostředky akce realizované VOŠ Benešov, diskuse byla o plánu investic, kde jsou sice zahrnuty nové akce za 218 milionů, hodně ale opravy a rekonstrukce (podobné prostředky jsou alokovány i v jednotlivých kapitolách),         v některých kapitolách naopak nic nového není.

Z majetku bylo projednáno sedm bezúplatných nabytí, 27 bezúplatných převodů, 14 úplatných nabytí, čtyři úplatné převody, šest vzájemných darování a směn a osm dalších majetkových materiálů, navrženo bylo stažení bodu ohledně revokace – prodej pozemku        v Nehvizdech společnosti ČEPRO, to neprošlo, materiál nakonec podpořen nebyl nijak, (neprošlo žádné usnesení).

Z oblasti školství byly poskytnuty prostředky na sportovní soutěže – cyklojízdu v Hořovicích, fotografickou a výtvarnou soutěž, vráceny nevyužité prostředky od SOŠ a SOU Nymburk. Kvůli úbytku žáků byly sloučeny ZŠ Uhlířské Janovice a ZŠ Zruč nad Sázavou, formálně byly změněny zřizovací listiny některých škol. Rozděleno bylo celkem již 16,652 mil. Kč na činnost sportovních center mládeže.

Z oblasti sociálních věcí jsme schválili jeden dodatek smluv o dotaci kvůli sloučení služeb, usnesením nesouhlasili s prominutím odvodu kvůli porušení rozpočtové kázně v DPS Buštěhrad a u dalšího poskytovatele sociálních služeb, schválili provozní změny zřizovacích listin. Podpořena byla strategie integrace romské menšiny v kraji na období 2017-2021 a také Memorandum o spolupráci mezi Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády a krajem. Aktualizovány byly přílohy Střednědobého plánu rozvoje soc. služeb i síť sociálních služeb včetně potřebných úprav. Schválili jsme také na základě přidělených prostředků z MPSV 125 milionů Kč mimořádné dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb. Jsou to prostředky určené na vládou schválené navýšení mezd. Celkový odhad potřebných prostředků na mzdy pro všechny poskytovatele je ale více než 250 milionů. Příslušná radní avizovala na základě dotazu našeho zastupitele Václava Melšy, že budou nově výběrová řízení na ředitele všech krajských sociálních zařízení.

Z oblasti kultury byly rozděleny dle námi schválené koncepce 4 miliony divadlům. Podpořili jsme prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně pro Šírer bike club v Berouně. 4 miliony korun byl podpořen Soundtrack festival v Poděbradech a 900 tisíci Královský průvod na Karlštejn.

Diskutovali jsme o spolupráci s Institutio Didactica Carolina v oblasti odkazu Karla IV.           V současnosti platné spolupráci v duchu schváleného memoranda se koalici podařilo zredukovat jen na výměnu informací i přes náš pozměňovací návrh na zachování současné spolupráce.

Z životního prostředí jsme usnesením nepodpořili žádost obce Stránka o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, poskytli individuální dotaci Posázaví o.p.s. ve výši 542 tisíc Kč na studium odtokových poměrů povodí Sázavy (včetně návrhů protipovodňových opatření). Bylo podpořeno i usnesení nepodpořit změnu účelu dotace na vodohospodářskou infrastrukturu obce Dolní Chvatliny. 153 tisíc Kč bylo posláno do Sedlčan na úhradu nákladů na odstranění havarijního stavu v osadě Planá, kde byla nelegální výrobna pervitinu. Podpořeny byly i dotace na environmentální výchovu za 7 milionů Kč (38 projektů, 47 zůstalo pod čarou). Podpořili jsme zookoutek v Dolních Břežanech. Tradiční byla volba přísedících Krajského soudu.

Schválili jsme též harmonogram zasedání Zastupitelstva na II. pololetí a plán činnosti výboru pro sport a tělovýchovu.

Na závěr se do Rady opřela naše zastupitelka Jiřina Fialová. Upozornila na nesrovnalosti       v zápisech z Rady kraje a zeptala se na dotační program Naplňování koncepce podpory dětí a mládeže v roce 2017, jak jsou rozdělovány dotace, kdo hodnotil žádosti. Zeptala se i na operativní leasing vozidel, jde o 70 automobilů na čtyři roky – je to pouze pro úřad.

V bodě Různé se diskutovalo o situaci v Masarykově obchodní akademii v Rakovníku a o zámku Buštěhrad, komise pro majetek doporučila vyhovět žádosti o převod zámku zpět na město Buštěhrad, bude to řešit zářijové zastupitelstvo.

Situaci na akademii v Rakovníku se věnovalo zastupitelů více, včetně našeho Zbyňka Coufala. Studenti chtějí odvolat tamní ředitelku, nesouhlasí s personálními kroky paní ředitelky. Radní Skopeček prý požádal ředitelku, aby se snažila situaci řešit se studenty, pedagogy, nevidí žádné důvody k odvolání. Paní ředitelka pak začala se subjekty jednat a prý vede situace ke zklidnění. Pokles žáků dle Skopečka musel ale vést ke snížení počtu pracovníků. Uvidí se dle vývoje situace. Náš zastupitel Zdeněk Milata apeloval na dodržování jednacího řádu a zeptal se, zda klub STAN neřešil jízdu pod vlivem alkoholu starosty Mělníka Mikeše. Klub o tom nejednal.

Možná se sejdeme v létě na mimořádném zastupitelstvu ohledně dotace na navýšení mezd sestrám o dva tisíce Kč.

Zdeněk Štefek

 

* * *

Členské země OECD mají společné, že se zpřísňují podmínky pro přiznání starobního důchodu a klesá poměr mezi důchodem a mzdou dosahovanou před odchodem do důchodu. V průměru dosahuje průměrná čistá penze 68 % čisté mzdy dosahované před odchodem do důchodu. České penze jsou tedy při mezinárodním srovnání průměrné, neboť dosahují 64,4 % čisté mzdy.

Porovnání důchodu a mzdy

V přiložené tabulce máme uveden poměr hrubého důchodu a hrubé mzdy a současně poměr čistého důchodu a čisté mzdy. Právě porovnání čistých hodnot (po odvodu daní) je výstižnější a přesnější. Mnohdy se však, bohužel, uvádí pouze hrubé údaje, které jsou zkreslené. Proč? Protože z důchodu odvádí důchodci povinné pojistné nebo daně výjimečně, zatímco mzdy a platy podléhají zdanění. Rozdíl si ukážeme na příkladu Česka. Průměrná měsíční mzda za první pololetí v Česku činila 23 575 Kč, průměrný důchod činil 10 557 Kč. Průměrná měsíční penze mužů činí 11 672 Kč, zatímco průměrná penze žen 9 537 Kč. Ženy tak pobírají penzi v průměru o 19 % nižší než muži. V přiložené tabulce je u zemí OECD porovnán průměrný důchod mužů a průměrná mzda.

 

•       Průměrný důchod mužů v Česku v současné době dosahuje 49,5 % průměrné hrubé mzdy. V přiložené tabulce OECD je u Česka uveden údaj 50,2 %, protože je počítáno se staršími údaji. Aby byly výsledky za všechny země porovnatelné, tak jsou i u Česka uvedeny údaje z publikace „Pensions at a Glance 2011“

•       Důchody jsou však v Česku v naprosté většině případů vypláceny čisté. Důchodci tedy ze svého důchodu neodvádí daň z příjmu, sociální ani zdravotní pojištění. Mzdy a platy naproti tomu zdanění podléhají. Proto je přesnější porovnávat čistou mzdu a důchod. Čistá mzda bezdětného občana s hrubou mzdou 23 575 Kč dosahuje 18 211 Kč (sociální pojištění 1 533 Kč, zdravotní pojištění 1 061 Kč a záloha na daň z příjmu 2 770 Kč). Průměrný mužský důchod tedy dosahuje 64,1 % průměrné čisté mzdy (dle údajů OECD 64,4 %). Tento údaj má lepší vypovídající schopnost, proto jsou data v tabulce jednotlivých zemí seřazeny podle tohoto sloupce.

Kdy podléhají dani důchody?

Zatímco v roce 2010 byly od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny všechny důchody až do 36násobku minimální mzdy, tedy až do 288 000 Kč za rok, tak pro rok 2011 došlo ke změně. Přesto však nadále drtivá většina penzí nebude podléhat zdanění. Jak to bude za letošní rok? Nadále bude platit dle § 4, odstavce 1, písm. h) zákona o dani z příjmu, že důchody do 288 000 Kč jsou od daně osvobozeny, ale musí být dodržena zákonná podmínka, a sice že důchodce nesmí mít součet důchodu a dalších příjmů (např. z podnikání nebo pronájmu) vyšší než 840 000 Kč. Jestliže je součet příjmů vyšší než 840 000 Kč, tak podléhají zdanění všechny příjmy, tedy i důchod v plné výši.

Nejvyšší důchody jsou v Řecku

Státní penze je určitým způsobem zavedena ve všech členských zemích OECD. Občané mají tedy při splnění podmínek pro přiznání důchodu (dosažení důchodového věku a získání potřebného počtu let pojištění) jistotu, že nezůstanou v penzi bez finančních prostředků.

•       Z členských zemí OECD je průměrná čistá penze v porovnání s průměrnou čistou mzdou nejvyšší v Řecku, Maďarsku, Islandu, Nizozemí a Lucembursku. Právě z důvodu, že penze podléhají výhodnému daňovému režimu nebo nejsou zdaněny vůbec, tak je poměr mezi penzí a průměrnou čistou mzdou dokonce v Řecku, Maďarsku a Islandu vyšší než 100 %.

•       Naopak nejnižší je průměrná čistá penze v porovnání s průměrnou čistou mzdou          v Mexiku, Irsku, Japonsku, Velké Británii a Novém Zélandu. Výše důchodu v porovnání            s průměrnou mzdou je v Česku srovnatelná se Švýcarskem, Belgií nebo Finskem.

 

Tabulka: Porovnání mzdy a důchodu v zemích OECD

Země            Důchod versus           Důchod versus

                            hrubá mzda (v %)      čistá mzda (v%)

Řecko              95,7                  111,2

Maďarsko       75,8                  106,0

Island               96,9                  101,1

Nizozemí          88,1                    99,8

Lucembursko   87,4                    94,0

Turecko            64,5                    93,1

Rakousko          76,6                                89,9

Dánsko            79,7   89,8

Slovinsko         62,4    85,4

Španělsko       81,2    84,9

Izrael                           69,6    78,2

Itálie                64,5   75,3

Slovensko        57,5    74,5

Portugalsko    53,9    69,2

Polsko              59,0   68,2

Finsko              57,8    65,2

Česko              50,2    64,4

Chile                44,9    64,3

Belgie              42,0    64,1

Švýcarsko       57,9    64,1

Norsko            53,1   62,2

Francie            49,1    60,4

Austrálie         47,3    58,9

Estonsko          48,0    58,3

Německo         42,0    57,9

Kanada            44,4    57,3

Švédsko           53,8   53,6

USA                  39,4   50,0

Korea              42,1    47,5

Nový Zéland    38,7    41,5

Velká Británie 31,9   41,5

Japonsko         34,5   39,7

Irsko                29,0    35,8

Mexiko            30,9   32,2

Pramen: OECD: Pension Database and OECD: Pensions at a Glance 2011

 

 

K zahájení činnosti Vzdělávacího centra a knihovny Miloslava Ransdorfa

V úvodu schůze seznámila předsedkyně spolku přítomné s důvody vzniku a základními cíli činnosti spolku a s jednáními, která v zájmu spolku byla již učiněna. Dále byla navržena schůzi pravidla pro její jednání.

V úvodu bylo vystoupení PhDr. Jiřího Malínského „O Miloslavu Ransdorfovi“.

Přítomní poté vyjádřili hlasováním souhlas s hlavními cíli sdružení a schválili Stanovy navržené zakladateli.

Ve smyslu čl. 8 Stanov spolku byli členy správní rady spolku zvoleni: Ing. Helena Suchá - výkonná ředitelka; Bc. Aneta Ransdorfová – dcera; Doc. Ing. Ilona Švihlíková, PhD. – ekonomka; PhDr. Zdeněk Zbořil - historik, politolog; PhDr. Jiří Malínský - historik, emeritní archivář Lidového domu a Oldřich Bubeníček - hejtman Ústeckého kraje.

Patronem Vzdělávacího centra a knihovny Miloslava Ransdorfa se stal Ing. Jaromír Kohlíček, CSc., poslanec Evropského parlamentu.

Předběžně bylo navrženo založení vědecké rady knihovny, která by podléhala výkonné ředitelce. Tato odborná skupina by měla mít dvacet členů. Návrhy členů do této rady zasílejte písemně na adresu: knihovna-ransdorf@email.cz. Složení vědecké rady bude projednáno a členové schváleni na příštím zasedání Spolku.

Výkonná ředitelka spolku Ing. Helena Suchá seznámila přítomné s dosavadním průběhem prací na webových stránkách a požádala přítomné o krátké příspěvky pro účely webových stránek. Stejně tak směřovala svou žádost na ty, kteří mohou přispět k vypracování podrobného životopisu Miloslava Ransdorfa, který by byl úvodním materiálem na webových stránkách spolku.

Na stránkách knihovny nebude chybět seznam knih s krátkým obsahem, kalendář akcí, Stanovy spolku, správní rada a další důležité informace.

Prvořadým úkolem pro první rok působení Vzdělávacího centra a knihovny Miloslava Ransdorfa je evidence knih, základní knihovnická činnost a fungování webových stránek a Facebooku.

Výkonná ředitelka seznámila přítomné s plánem financování spolku. Jedná se jednak o příspěvky členů, sponzorské příspěvky, veřejnou sbírku, ale i dotace, granty a pomoc jiných spolků a sdružení ČR i Evropy. Požádala členy o propagaci spolku a pomoc při hledání dalších členů i dalších možností financování tohoto projektu.

Evidence členů - po vyplnění přihlášky a zaplacení členského příspěvku (1 000,- Kč/rok) dostane každý člen členskou průkazku.

Propagace knihovny - členové spolku budou náměty na propagaci knihovny zasílat průběžně na adresu: knihovna-ransdorf@email.cz.

Na členské schůzi bylo navrženo pro nejbližší období:

- autogramiáda a veřejné čtení nové knihy Lenky Procházkové;

- autogramiáda nové knihy doc. Ing. Ilony Švihlíkové, PhD.;

- znovuvydávání knih Miloslava Ransdorfa;

- cyklus přednášek M. Ransdorfa zveřejnit na webových stránkách knihovny;

- teoretické konference na památku M. Ransdorfa - „Není všem dnům konec“;

- semináře na různá aktuální témata;

- vydávání tiskovin - sborník vzpomínek na M. Ransdorfa;

- zveřejnění dosud neuveřejněných článků, nevydaných knih…

Úplný seznam návrhů aktivit Spolku bude projednán a schválen na dalším jednání členů Spolku.

Zpracoval MiHav

 

 

Výročí, na která bychom neměli zapomínat…

1. 7. 1990 – byla zrušena VARŠAVSKÁ SMLOUVA

2. 7. 1951 – V Babicích byli zavražděni funkcionáři MNV a KSČ

5. 7. 1943 – začala ofenzíva Rudé armády u Kursku

5. 7.   863 – příchod slovanských věrozvěstů CYRILA a METODĚJE na Velkou Moravu

6. 7. 1415 – byl upálen Mistr Jan HUS (*1370)

6. 7. 1944 – ve Slezských Životicích Němci popravili 36 mužů

8. 7. 1917 – zemřel český spisovatel Karel Václav RAIS (* 4. 1. 1859)

8. 7. 1891 – se narodil národní umělec, český básník Josef HORA (+ 21. 6. 1945)

10. 7. 1940 – začala bitva o Anglii

10. 7. 1913 – zemřel český malíř a ilustrátor Mikoláš ALEŠ (* 18. 11. 1852)

11. 7. 1951 – Den POHRANIČNÍ STRÁŽE

11. 7. 1856 – zemřel Josef Kajetán TYL, český spisovatel a novinář (* 4. 2. 1808)

11. 7. 1960 – Národní shromáždění schválilo Ústavu ČSSR a státní znak

13. 7. 1943 – Němci vypálili Český Malín na Volyni

14. 7. 1420 – bitva na Vítkově, husité vedení Janem ŽIŽKOU z Trocnova porazili křižáky

14. 7. 1789 – pádem Bastily začala Velká francouzská revoluce

16. 7. 1773 – se narodil Josef JUNGMANN, český jazykovědec, básník (+ 14. 11. 1847)

16. 7. 1914 – se narodil generálmajor Antonín SOCHOR, český vojenský činitel (+ 16. 8.

                      1950)

17. 7. 1945 – zahájena konference představitelů antifašistické koalice v Postupimi (17. 7. – 2. 8. 1945)

18. 7. 1941 – podepsána Československo-sovětská úmluva o válečné spolupráci, vzájemné podpoře po válce a souhlasu budovat na území SSSR čs. vojenské jednotky

21. 7. 1880 – se narodil Milan Rastislav ŠTEFÁNIK, slovenský astronom, politik, diplomat (+ 4. 5. 1919)

27. 7. 1953 – v Koreji podepsána dohoda o příměří

28. 7. 1914 – začala první světová válka (padlo téměř 140 000 Čechů)

30. 7. 1419 – Pražská defenestrace – vypukla husitská revoluce v Čechách

31. 7. 1942 – umučena v KT Ravensbrück, novinářka a spisovatelka Jožka JABŮRKOVÁ (*16. 4. 1896)

2. 8. 1945 – zveřejněny závěry postupimské konference tří vítězných velmocí SSSR, USA a Velké Británie o odsunu německého obyvatelstva z Československa, Polska a Maďarska

5. 8. 1852 – zemřel František Ladislav ČELAKOVSKÝ, český básník (* 7. 3. 1799)

6. 8. – Den boje za zákaz jaderných zbraní

6. 8. 1945 – Spojené státy americké svrhly na Hirošimu první atomovou bombu

8. 8. 1945 – Spojené státy americké svrhly druhou atomovou bombu na Nagasaki

8. 8. 1841 – se narodil Antonín DVOŘÁK, český skladatel (+ 1. 5. 1904)

9. 8. 1959 – zemřel Emil František BURIAN, divadelní teoretik, dramatik (* 11. 6. 1904)

12. 8. 1928 – zemřel Leoš JANÁČEK, český skladatel (* 3. 7. 1854)

13. 8. 1926 – se narodil kubánský revolucionář, politik a prezident Kuby Fidel CASTRO RUZ (+25. 11. 2016)

13. 8. 1871 – se narodil Karl LIEBKNECHT, sociálnědemokratický politik, zakladatel KS Německa (+15. 1. 1919)

16. 8. 1921 – byl ubit slovenský zbojník Nikola ŠUHAJ (*3. 4. 1898)

21. 8. 1942 – začala bitva u Stalingradu (21. 8. 1942 – 2. 2. 1943)

22. 8. 1891 – zemřel Jan NERUDA, český básník, novinář (* 9. 7. 1834)

23. 8. 1939 – podepsána Smlouva o neútočení mezi SSSR a Německem

23. 8. 1851 – se narodil Alois JIRÁSEK, český spisovatel (+ 12. 3. 1930)

28. 8. 1903 – se narodila Gusta FUČÍKOVÁ, česká politička a veřejná činitelka (+ 25. 3. 1987)

29. 8. 1944 – počátek SLOVENSKÉHO NÁRODNÍHO POVSTÁNÍ – významný den

30. 8. 1919 – se narodil český básník Jiří ORTEN (+ 1. 9. 1941 – usmrcen německým autem)

31. 8. 1940 – říšský protektor K. Neurath a K. H. Frank předložili Hitlerovi návrhy na likvidaci českého Národa

1. 9. 1939 – začala druhá světová válka v Evropě. Hitlerovské Německo napadlo Polsko.

(Připravil MiHav)

4_nasi_ritiri_zastupitele_na_blaniku_stefek_melsa_cinka.jpg
Blaník 2017

Poděkování

Drahý soudruhu Filipe,

s radostí informuji, že včera, 15. května, Kyjevský odvolací správní soud neriskoval vydat konečný rozsudek o zákazu KS Ukrajiny, nařízený vládnoucím oligarchisticko-nacionalistickým režimem Ukrajiny.

Vaše podpora - podpora světového komunistického a dělnického hnutí - v tom sehrála klíčovou úlohu. Prohlášení mezinárodních komunistů, odborářů, mládeže, ženských fór, činnost lidskoprávních organizací, a zvlášť účast komunistických poslanců Evropského i národních parlamentů, evropských právníků, především soudruha Čestmíra Kubáta z KSČM, u soudních slyšení, to vše ukázalo, že Komunistická strana Ukrajiny není sama v boji za práva a svobody pracujících, v boji proti útlaku kapitálu, za mír a bezpečí na planetě.

Navíc to vypadá, že soudní mašinérie na Ukrajině je těmito silnými projevy solidarity narušena.

Bratrské strany a pracující z celého světa jsou s námi. Proto vítězství bude jistě naše!

Pokračujeme v boji.

Vaše podpora je zárukou našeho společného vítězství - vítězství pracujících!

S úctou a komunistickými pozdravy

Petro Symonenko, 1. tajemník Komunistické strany Ukrajiny

 

 

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 22. července oslaví 70. narozeniny předseda ZO Úvaly a dlouholetý

bývalý člen okresního výboru KSČM soudruh

Ladislav Morávek.

 

Dne 25. července oslaví 85. narozeniny členka MěV ZO KSČM Říčany

soudružka

Marie Rychlovská.

 

Dne 6. srpna oslaví 80. narozeniny předseda ZO KSČM Nehvizdy

soudruh

Jaromír Štastný.

 

Všem oslavencům za jejich minulou i současnou práci pro stranu děkujeme a do dalších let

přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a pohodu v osobním životě.

Za okresní výbor KSČM Milan Havlíček

 

 

Blaník 2017

Jako každý rok jsem zamířil na začátku července na bájný Blaník, kde se již po 25. uskutečnilo setkání občanů s poslanci, krajskými zastupiteli, kandidáty do Poslanecké sněmovny a dalšími osobnostmi z řad KSČM. Dole probíhalo představování kandidátů, hrála hudba a bylo možné si posedět u občerstvení.

Mnozí z nás se ale vydali na vrchol Blaníku, kde z rozhledny viděli pořádný kus naší země.

Zdeněk Štefek

foto

Krajští zastupitelé na setkání na Blaníku

 

Smějeme se…

* * *

Děda si přijde uložit do spořitelny sto korun.

Pokladní vypisuje doklad a děda se ptá:

„A nepřijdu o tu stovku?“

„Nepřijdete, dědo. Za ty peníze vám ručí celá Erste Bank.“

„A co když krachne celá Erste Bank?“

„Dědo, tak vám za to ručí česká vláda v čele s panem Sobotkou!“

„A co když krachne vláda v čele s panem Sobotkou?“

„Ale dědo, to by vám snad za tu stovku stálo, ne?“

 

 

Připravujeme – zveme - informujeme

 

22. července

Společnost česko-kubánského přátelství, Martiánská asociace Kubánců žijících v ČR ve spolupráci s ambasádou Kubánské republiky Vás zvou na oslavu 64. výročí útoku na kasárna Moncada, zahájení Kubánské revoluce, která se uskuteční v sobotu 22. července 2017 od 10 hodin ve výstavních prostorách Nadace ABF, Václavské náměstí 31, Praha 1.

V rámci programu na vás čeká vystoupení hudební formace Karel Gott Revival Morava, ale zazní i kubánské rytmy. Pro účastníky bude připraveno občerstvení (bez nápojů), přípitek a slosování vstupenek o ceny. Vstupné dobrovolné.

Vaší účast nahlaste na email: kubadnes@seznam.cz.

 

19. srpna

v amfiteátru v Holíči

Setkání občanů a mládeže na slovensko-moravském pomezí.

 

26. srpna

Pomezní boudy

Mezinárodní setkání levice na Pomezních boudách.

 

26. srpna

Klenčí pod Čerchovem

Haltravská bota – tradiční setkání občanů s představiteli KSČM.

 

2. září

Varín - Slovensko

POZVÁNKA na mezinárodní setkání občanů Čech, Moravy a Slovenska, které se uskuteční u příležitosti 70. výročí porážky banderovských sotní na Slovensku a 73. výročí Slovenského národního povstání v sobotu 2. září 2017 od 12 hodin u pomníku padlým Francouzským partyzánům na Strečně – vrch Zvonica a od 14 hodin u pomníku příslušníka SNB v obci Varín.

Přeprava účastníků ze Žiliny na Strečno, do Varína i zpět do Žiliny bude zabezpečena autobusem s odjezdy v 11:30 a 13:30 hodin z autobusového nádraží v Žilině (cca 300 m od hl. železniční stanice Žilina).

Milan Havlíček, OR Klubu českého pohraničí Praha-východ

 

Pojeďte s námi na Duklu

Vlastenecké organizace v čele se Společností Ludvíka Svobody pořádají v termínu od 6. do 10. září 2017 zájezd po stopách a vzpomínkách bojů na Dukle.

Plánovaný program: středa 6. září ráno v 6 hodin odjezd z Mostu do Žatce a další zastávky jsou v Praze, Brně, Olomouci a Novém Jičíně a pak až do Svidníku.

Postupně navštívíme Krosno (počátek Karpatsko-dukelské operace), Nowosilky, pomník čs. paradesantní brigády, Machnówku (pietní akt), polskou Duklu a muzeum, dále vesnici Zyndranowa s muzeem, Kapišovou (místo velké tankové bitvy), kótu 534 (dle časových možností a zdatnosti účastníků zájezdu), muzeum ve Svidníku, pietní akt u hlavního hřbitova a pomníku na Dukle (pomník generálu Sázavskému), vyhlídkovou věž a muzeum nad průsmykem a další. Cestou zpět navštívíme památník a hřbitov v Liptovském Mikuláši, pietní akt. Návrat 10. září pozdě odpoledne.

Předpokládaná cena je 3 400,- Kč (dle kurzu koruny a obsazenosti zájezdu se může mírně změnit). Pro děti do 12 let je cena zájezdu 2 400,- Kč. Cena zahrnuje čtyřikrát ubytování ve standardním hotelu Rubín s polopenzí, dopravu autobusem, průvodce na Slovensku a vstupné do muzeí. Cestovní pojištění si každý zařizuje sám. Zájezd je spolufinancován dotací na autobus, kterou získala Společnost Ludvíka Svobody.

Zájemci nechť se co nejdříve hlásí u Jaroslava Báči na email: Dukla2017@seznam.cz nebo na tel.: 721 066 688 (preferuje email). Platba zájezdu po potvrzení rezervace na účet u ČSOB č. 189497857/0300, nejlépe do 11. srpna 2017, do zprávy pro příjemce uvést jméno.

Milan Havlíček, př. Stč. pobočky SLS

 

 

Příští celookresní porada funkcionářů, členů a sympatizantů se uskuteční ve středu 6. září 2017 od 8:30 hodin s programem:

- informace z jednání okresního a výkonného výboru (Zd. Štefek),

- nejbližší úkoly pro ZO a vedoucí okrsků (M. Havlíček),

- volby 2017 - aktuální úkoly (P. Posolda),

- členské příspěvky, stav členské základny, výsledky hospodaření,

- výměna zkušeností – různé.

5_delegace_praha-vychod.jpg
Klub čwského pohraničí, delegace z Prahy-východ při slavnostním setkání Ve Ždáru nad Sázavou 3,6,2017.

 

Upozornění!

Sekretariát Okresního výboru KSČM Praha-východ je přístupný funkcionářům, členům, sympatizantům i hostům každý týden v úterý, středu a čtvrtek zpravidla od 9 do 15 hodin. V nepřítomnosti volejte 725 646 019 nebo 602 394 150 (můžeme být na akcích po budově nebo v nejbližším okolí). Vzhledem k blížícím se volbám a plánovaným výjezdům, může být v měsících srpnu, září a říjnu naše přítomnost omezena. Proto v závažnějších případech nás raději předem telefonicky upozorněte, abychom byli na vás připraveni. K placení členských příspěvků upřednostňujeme úterky a středy. K odvozu volebních materiálů pak především čtvrtky a soboty.