Otázka Parlamentních listů pro J. Skálu: 11 miliard pro neziskové organizace

27. 7. 2017

PL: Prezidentuv mluvčí informoval Echo 24, že M.Zeman řekl ministru financí Pilnému, aby se při přípravě nového státního rozpočtu podíval kritickým okem na částku 11 miliard Kč pro neziskové organizace a pečlivě ji zhodnotil, čímž naznačil, že je tato částka vysoká. Co si o tom myslíte?

Josef Skála, místopředseda ÚV KSČM: Některé věci je načase nazvat pravým jménem. Co jsou to „neziskové organizace“? Až na pár výjimek lepí díry v kdysi komplexní soustavě sociálních, zdravotních a navazujících služeb, které jsou z Ústavy úkolem státu. Tedy vakua, vzniklá za časů privatizačních chmatáků, chaotických „reorganizací“ a rozpočtových škrtů. Že by se díky tomu, kde je už neposkytují instituce ve veřejném vlastnictví, staly bůh ví jak lepšími a hlavně hospodárnějšími, je jen a jen donekonečna opakovaná fikce. Oporu v reálných cifrách rozhodně nemá. Značná část těchto služeb přitom řeší hlavně či vlastně jen sociální patologie, které nabyly dnešních obludných rozměrů právě až s nástupem kapitalismu. Jak azylové domy pro deklasované samoživitelky, tak chudobince pro bezdomovce přitom zvládají jen chatrný zlomek problémů. Tím atraktivnější je pro leckoho sféra „odvykacích“ procedur pro narkomany, kde je reálný efekt a tedy i poměr výsledků a nákladů v podstatě neměřitelný. Nerado se to slyší, ale značný díl „neziskovek“ je parádní schovkou pro daňově zvýhodněný byznys. Tak lukrativní, že má leckdy dost i na korupci těch, kdo ve veřejných sociálních, zdravotních a dalších službách vytvářejí díry zcela cíleně. Právě „neziskovky“ jsou ovšem i oblíbenou schovkou politického kontrabantu. V podstatě všechny „barevné revoluce“ se inscenovaly právě jejich prostřednictvím. Tyto subjekty jsou přitom samy jen nesvéprávnou hříčkou zahraničních šejdířů typu George Sorose – a zvláštních služeb, jimž poskytují domněle dobročinné krytí. Jednají v cizím zájmu proti vlastní zemi. Kdekoli se jejich scénář prosadil, je tam vždy ještě mnohem hůř než předtím. „Neziskovky“ se zahraničním zázemím strkající nos do politiky je nejvyšší čas podrobit stejné registraci a regulaci jaké podléhají v USA i řadě dalších zemí – a především odstavit od jakýchkoliv dotací z našich daní.

Autor: 
Lukáš Petřík
Zdroj: 
Parlamentnilisty.cz