K. Šlahúnková: Jožka Jabůrková pro dnešek

28. 7. 2017

Před 75 lety 31. července 1942 byla v Ravensbrückém bunkru umučena Jožka Jabůrková. Na internetu si můžeme najít mnoho verzí jejího životopisu a je na nás, kterému uvěříme. Ale jaká byla opravdu Jožka Jabůrková? Co dokázala? Byla její smrt v koncentračním táboře zbytečná? Mnoho dalších otázek si můžeme pokládat. Jisté je, že to byla pracovitá žena - novinářka, spisovatelka, cvičitelka TJ, bojovnice za rovná práva žen, pražská zastupitelka, která svou houževnatostí, neúnavností bojovat za lepší život, hlavně žen,  nám zanechala velký odkaz. Porovnávat život žen v tehdejším Československu a dnešním Česku se může zdát nesrovnatelné, ale.. .

Za 75 let se celý svět hodně změnil. Technický pokrok posouvá hranice lidských možností do jiných sfér. Ale stále jsme jen lidé s běžnými problémy a starostmi. Jožka bojovala za sociální jistoty žen samoživitelek, i dnes se naše ženy poslankyně a zastupitelky snaží o zlepšení postavení žen ve společenské, ekonomické a sociální oblasti. Rovnoprávnost mužů a žen je stále velkým problémem. Jožka podporovala rozvoj ženského hnutí, na její odkaz navázaly i kluby LKŽ, některé si propůjčily její jméno. 

Jožka Jabůrková do posledních dní svého života pomáhala všemi silami tam, kde cítila potřebu. Tehdy byla válka, dnes již 72 let žijeme v míru. Važme si ho, připomínejme si a (hlavně mladé generaci) předávejme dál odkazy Jožky Jabůrkové, Marušky Kudeříkové a dalších.

Autor: 
Květa Šlahúnková, předsedkyně Levicového klubu žen