Z jednání 8. zastupitelstva Středočeského kraje

23. 8. 2017
Zastupitelstvo

Ve středu 23. srpna se mimořádně sešlo zastupitelstvo Středočeského kraje. Přítomno bylo 56 zastupitelů. Řešilo konečně přidělené prostředky na vládou schválené navýšení mezd v oblasti sociální a zdravotní. Po nezbytných procesních bodech se jednalo o programu – zastupitel Karel Horčička navrhl doplnit bod Informace o poskytování kotlíkových dotací. Pro zařazení bodu bylo ale (po opakovaném hlasování) jen 18 přítomných (včetně nás), proti 19, ostatních 24 se zdrželo, takže asi někdo přibyl... Do třetice to dopadlo tak, že pro bylo 18, proti 18 a zdrželo se 20 – návrh stejně neprošel. My se ústy předsedy klubu Zdeňka Štefka ptali, proč se zároveň neprojednávají další body, které spěchají, např. majetkové. Prý jich dle paní hejtmanky bude skutečně dost, ale až v zářijovém termínu…

Ve 2 materiálech bylo schváleno poskytnutí slibovaných 2 tisíc Kč na navýšení mezd pro sestry ve směnném a nepřetržitém provozu u lůžek pro letošní rok. Celkem se jedná o skoro 43 milionů Kč pro 29 zařízené v našem kraji, formu tzv. individuální dotace. Ministerstvo zdravotnictví sice prostředky slibovalo již v červenci, ale bohužel došly až nyní. Od příštího roku by tyto finance měly být zapracovány v Úhradové vyhlášce.

 V oblasti sociální byly rozděleny dotace v rámci mimořádného termínu dotačního řízení na rok 2017 v celkové výši 141,42 milionů Kč taktéž na navýšení mezd, prostředky byly poskytnuty MPSV (125,7 mil) a dále z nevyčerpaných účelově alokovaných prostředků v rezervě (15,7 mil). Rozděleny byly 456 poskytovatelům soc. služeb. V materiálu bylo zároveň schváleno i použití dalších případně obdržených prostředků z MPSV na stejný účel.

Ke zprávě o činnosti Rady se nediskutovalo, jen se ke kotlíkovým dotacím vrátil opět zastupitel Horčička – nebyly ještě vypořádány závazky z minulého kola (a dokonce i z loňského roku) a nejasná je situace ohledně těch dodatečných prostředků pro ostatní žadatele, na které se nedostalo. Bude to dořešeno na příštím zastupitelstvu. Další dotaz padl na důvod zavření ORL oddělení v Příbrami (odešel primář, ale je zachována ambulantní péče) a na pravidla přidělování prostředků z Fondu hejtmana.

Pak přišel bod různé, v rámci kterého podal Zdeněk Milata dotaz na náměstka Rakušana ohledně nelegální technoparty v Osečku na Nymbursku. Vyjádření kraje v médiích totiž byla značně rozpačitá. Starostové okolních obcí budou mít po prvním setkání i další setkání s Policií ČR, kde si problematiku vyříkají.

Nebývale krátké zastupitelstvo se konalo v náhradních prostorách, hlavní sál prochází rekonstrukcí.

Autor: 
Zdeněk Štefek, zastupitel Středočeského kraje