Běhá po Internetu - bez ověření

1. 9. 2017

Toto fakt otiskli na IDNES... -nádherně napsané, proto přeposílám

„Dobry den pan Beblavý, četl jsem váš příspěvek o řešení Cikánské otázky u nás, který jste dnes měl v SME".

1) Nejprve k pojmu Cikán či Róm...My říkáme sousedům Rakušané, přestože si oni říkají Ostereicheri, či Austrianeri...My říkáme obyvatelům Německa Němci, přestože si oni říkají Deutschlanderi či Germaneri... Maďaři říkají Bratislavě Poszonyi, my říkáme Vídeň a ne Wien... Z toho plyne, že každý si může ty druhé pojmenovat po svém a naši předci po několik staletí říkali Cikáni, proto neobstojí fakt, že příslušníci tohoto etnika v sedmdesátých letech minulého století se nazvali Rómové ... Oni si tak mohou říkat, ale my zachováváme tradiční označení, což přeci není nic špatného, není ani pejorativní, vždyť Němci říkají Zigeuner a jiní - Francouzi či Španělé - Gypsis...

2) Cikáni jsou v Evropě cca 700 let, dost dlouhá doba, aby pochopili, že v Evropě je třeba o sebe se postarat prací, jen prací a zase jen prací...a neparazitovat. Mohli poznat všechna evropská etnika, národy a mohli odkoukat, jak to dělají jini. Ale oni nám tu hrají nekonečné divadlo a my jim naletíme s našim falešným soucitem nad jejich stavem - ale v přírodě je to tak - kdo se o sebe neumí postarat, ten zahyne...
Kdybychom tu nebyli, kdo by živil Cikány, kdo by jim dával sociální dávky, koho by okrádali, kdo by jim stavěl basy, kdo by je léčil len proto, že jsou špinaví, leniví a neumí se o sebe postarat...???

3) Kategorickým požadavkem všeho živého na teto planetě je - přežít za každou cenu! Život na této planetě je řízen dravci. Také mezi rostlinami je boj o vláhu, o světlo, o živiny v půdě – mezi zvířaty je vztah býložravců a masožravců - a mezi lidmi je odvěký boj o půdu, o vliv, je to souboj etnik.., a proto byly, jsou a budou války...

4) Možná znáte ty, co na pracovištích od kolegů neustále požadují cigaretu, no sami si jí nekoupí... Takových je mnoho ! A právě tak se chovají Cikáni - my jim dáváme na cigarety, na alkohol, na jídlo, na šaty, na televizory, na všechno... Lidé práce jsou trestáni tím, že jim strhávají daně a tyto peníze se rozdávají Cikánům...Ale normální lidi to už nebaví, proč by je měli stále podporovat, proč by měli živit jejich početné rodiny; Co to přináší naši společnosti ? - Jen to vytváří další a další problémy !

5) Sedm set let nestačilo ! - Kdy se dokážou konečně postavit na nohy ? ..Naši předci v minulém století -- přestože byli i negramotní -- jeli za prací do Ameriky, konali odpovědně, posílali domů dolary, aby jejich rodiny, jejich děti přežily! To je recept i pro líné Cikány, musí jít za prací až na kraj světa, je nutno jim to takto říci, nebo to není pravda ? a jsou v bídě kvůli nám? Za komunistů byla povinnost pracovat a přesto byli mezi nimi tací, co v
životě nepracovali, jiní byli fluktuanti, vtipy o jejich pracovní morálce jsou opravdu pravdivé...

6) Kdysi dávno stát vznikl způsobem, že lidé se skládali na "společný servis" - platili si armádu, policii, lékaře, učitele...Lidé nejdříve museli pracovat, výsledky jejich práce si
vyměňovali, později, když byly peníze, tak si všechno platili... Také nyní je tomu tak. Ale Cikáni neplatí ani armádu, ani policii, ani zdravotníky ani učitele -- přesto ještě chtějí i byty jen proto, že mají mnoho dětí..!!???!!

7) Viděl jsem přírodopisný film - ptáci - samec a samička si postavili hnízdo, potom kroužili po okolí, zda je dost potravy, červů, ponrav, housenek -- posléze bylo v hnízdě jen jedno vajíčko...Proč asi? No, i ti ptáci se chovají odpovědně, usoudili, že sezóna není bohatá na potravu, takže více než jedno ptáče by neuživili... Ale Cikánka z osady v televizi křičí: "Dejte mi byt, mám deset dětí!!" Vám se zdá taková neodpovědnost normální, vy to nevidíte, nebo nechcete vidět, vy nevíte, proč jsou lidé na Cikány nasráni...? Vždyť lidé by z daní mohli mít pro sebe lepší armádu, lepší policii, lepší zdravotnictví, lepší školství, vyšší důchody.......

8) Jsem pro sociální stát s důrazem na solidaritu - ale pro nevyléčitelně nemocné, pro starce, co jsou v důchodu, ale před tím si své už odpracovali v podobě odvedených daní za 40 ti letou práci!

9) Cikánům bylo špatně, když je komunisté hnali do práce a každý mohl mít práci, zle jim je i teď, neboť jim prý práci nedávají, nebo je odmítají...Vždyť to je Kocourkov - když musí, tak nechtějí, když nemusí, tak jim práci nedají ??...Pane Beblavý, divím se, že neumíte pochopit jejich divadelní kreace, díky takovým, jako jste vy, budou neustále prodlužovat stav totálních parazitů...!!!!!!!!!!!

10)  Na sklonku Federace, v roce 1992, dávala STV 2 večer z Košic diskusní pořad o Cikánské otázce - byl tam i právník - Róm -- co se vymanil vlastním přičiněním z osady a vystudoval. Utkvěla mi jeho jednoznačná odpověď "já jsem Róm, znám jejich mentalitu a poznám, kdy hrají divadlo, neboť na to mají talent, ale, aby se změnili, na to je třeba jediné - ekonomický tlak... Pane Beblavý, dešifrujme to - až když budou úplně hladoví, až když nebudou mít nic, tak budu dělat cokoliv. Jen aby přežili..............

11) Sociální dávky je nezmění, oni si za peníze koupí nejprve pití, cigarety, až potom jídlo a věci, co potřebují jejich děti...Namísto peněz té hodnoty jim dávejme v osadě potraviny pod dohledem  a přesně na hlavu, tři ženy z nich by denně vařili, šatstvo by měli ze second handu -- čisté,použité, no a za to všechno by museli přistoupit ke změnám.
Ráno by začalo uklízením / osada může být chudá, ale musí být pořádek, relativní čistota, každý by se musel umýt, i zuby, odpady by třídili, muži by chodili na brigády do lesa, každá desátá fúra dříví by byla pro potřeby osady...Peníze je nepřevychovají -- je třeba od nich požadovat změnu života a říci jim, že se všichni skládáme na jejich přežití... Nechť to konečně pochopí, že státní peníze, to jsou peníze lidi práce, co jsou trestáni tím, že jim stát
zdaňuje příjmy...A tyto peníze stát rozdává líným Cikánům. Což je paradox !!.

12) Na Slovensku žije v osadách cca 160 000 Cikánů a na náš úkor, v Maďarsku je 52 % dětí do 8 let cikánského původu... To chceme i my ??- To je občanská společnost, když jiná etnika musí pracovat na jedno líné, co se během 700 let nedokázalo postavit na nohy a žít za vlastní... Vám by vyhovovalo, kdybyste celý život musel živit líného souseda, kdybyste se mu musel postarat o byt, o jídlo, o jeho děti, platit jim nemocenskou, také i
basu mu postavit...?  Zničí parazit hostitele ?

********************************************************************************************************
Mistr Jan Hus napsal už v roce 1409:

"Cikáni jsou plémě nečisté, mravů hanebných, práce se štítící, druh druha okrádající a Boha neuznávající !"

V geniální zkratce tak shrnul celý cikánský problém, jehož podstata se za uplynulých 600 let nijak nezměnila. To jen pan Kocáb, Uhl a podobní "vědci" se nás snaží přesvědčit, že Cikáni až do roku 1948 hlavně malovali džbánky, vyšívali košilky, hráli na housličky a zkazilo je až 40 let bolševické totality!

Nejhorší je fakt, že tu vyrůstá generace dvacetiletých Rómů, co nikdy neviděli nikoho kolem
sebe pracovat ! Plně souhlasím se zněním toho, co napsal v roce 1409 Mistr Jan Hus, doufám jen, že některé ty naše novodobé "vědce", kteří překrucují dějiny, nenapadne tvrdit, že před 600 lety, už tu byli komunisté, kteří je zkazili.

Byl Mistr Jan Hus rasista? 

citat_k_dnesni_dobe.jpg

JAK  SE  ZMĚNILY  HODNOTY  ŽIVOTA

Hodnotový svět po celé generace znal tzv. sedmero hlavních hříchů:

* pýchu

* lakomství

* závist

* hněv

* smilstvo

* nestřídmost 

* lenost.

 

Postupem času se jejich obsah proměnil do dnešní podoby:

* z pýchy se stalo zdravé sebevědomí;

* z lakomství  zákon ekonomiky;  

* nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň; 

* závist v boj o spravedlnost;

* hněv ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých

* smilstvo v prevenci proti neurózám;

* lenost se proměnila ve výraznou a chronickou tendenci odkládat plnění   povinností a úkolů na pozdější dobu.

 

Díky této moderní nomenklatuře zbavil se starý kontinent těžkých hříšníků. 
Připočteme-li k tomu ještě jiné, dnes už málo známé, skoro archaické pojmy jako:

hulvátství, které se změnilo ve svobodu projevu,

okrádání definované jako svobodný trh,

zanedbanou výchovu dětí jako tvorbu vlastního názoru potomstva,

neúctu k tradici proměněnou ve vítězství zdravého rozumu a  

likvidaci pozitivních hodnot  jakožto zbavení se předsudků,

 

Nacházíme se ve  známém prostředí uprostřed Evropy. K tomu dodám,že:

svoboda se povýšila na svévoli jednotlivce,

tolerance se proměnila v ustupování zlu

a korektnost v povinný názorový koridor.