Zpravodaj 1/2024

3. 1. 2024

Soudružky a soudruzi,

závěr roku a vánoční svátky patří jistě v našich srdcích rodinám, ale i tak jsme v prosinci plnili úkoly, které jsme si předsevzali. O jednání vyšších orgánů jsme stačili informovat v minulém čísle, 12. prosince se uskutečnilo zasedání našeho OV KSČM. Probírali dsc4111.jpgjsme samozřejmě situaci ve straně, výstupy z VV ÚV KSČM i z ÚV KSČM. 18. 11. totiž proběhlo důležité zasedání ÚV KSČM, které schválilo naše kandidáty pro volby do Evropského parlamentu. Vznikla koalice „Stačilo“ Byla schválena koaliční smlouva. Kandidátka koalice „Stačilo“ byla představena 4. 12. 2023. Přední jména na kandidátce jsou: Kateřina Konečná, Ondřej Dostál, Jana Turoňová, Milan Krajča, Jan Skalický. Byly schváleny též koaliční teze pro volby do EU.

Hodnotili jsme též okresní konferenci – splnili jsme, co jsme měli, okresní konference se zúčastnilo 21 z 25 pozvaných delegátů, diskuze na okresní konferenci byla podnětná. Zároveň jsme probrali výstupy z konference krajské, každý OV měl nahlásit jednoho člena jako „křoví“ na kandidátku, aby byla doplněna kandidátka do krajských voleb, navrhli jsme s. Šišákovou.

Hodnotili jsme též situaci v ZO Řež závod, dále ve Škvorci a Postřižíně. Poslední dvě ZO jsou vlastně jen torzem - odebírají Zpravodaj. Ale jednoduché řešení nemáme, Postřižín se pokusí navštívit s. Šrámek.

Dále jsme schválili po úpravách plán práce na 1. pololetí 2024, a lednový Zpravodaj. Základní organizace mají též nahlásit změny ve svých řadách, abychom měli na konci roku aktuální členskou evidenci.

Soudružky a soudruzi,

hodně zdraví, pohody a šťastný a úspěšný nový rok 2024. 

Zdeněk Štefek

 

Únor 2024 porady Praha-východ:
Porada aktivu Praha-východ:      úterý 13. 2. 2024 od 15 hodin
Jednání OV KSČM Praha-východ:     úterý 13. 2. 2024 od 16 hodin
v zasedací místnosti 153, 3. patro, Praha, Politických vězňů 9.

 

1pf.jpgPF 2024
Pavol Janík

Nech je stále šťastný,
ten kto lásku vlastní,
ten kto nie je doma jediný,
ale v kruhu svojej rodiny.
Prežívajte spoločně,
všetko, čo je sviatočné.
Nech vás dlho ovláda
novoročná nálada.

 

 

Z okresní konference Praha - východ

DISKUSE

Vladimír Duník - V jednotě je síla

Vážené soudružky, soudruzi, vážení hosté,

      jak všichni dobře víme, dnešní konference je zaměřena především na nadcházející volby do Evropského parlamentu a krajských zastupitelstev. Nespornou, velkou výhodou naší strany byla v minulosti její velká členská základna. A nebyla to jen komunistická strana, ale především silné ROH  a všechny další společenské organizace, ve kterých nastávající vládní garnitura viděla velikou sílu, která ohrožovala jejich mocenské zájmy. Proto, ihned po převzetí moci, učinila taková opatření, která vedla k oslabení, v mnoha případech i k rozpuštění, těchto organizací.

     I když po převratu 1989 členská základna KSČ velmi značně prořídla, přesto jsme byli a stále ještě jsme nejmasovější stranou na naší politické scéně. Bohužel, díky velmi vysokému věkovému průměru členů naše řady velmi rychle řídnou a tak se i KSČM, i když z toho žádnou velkou radost nemáme, stává stranou volební. A navíc ztrácíme rychle i důvěru občanů   a zejména akceschopnost, což se několikrát potvrdilo v nedávné době.

      Za všechny uvedu dva příklady. V loňské předvolební kampani na prezidenta ČR jsme navrhli svého vlasteneckého kandidáta Josefa Skálu. Aby mohl kandidovat, tak podmínkou bylo získání alespoň 50 000 podpisů občanů. Úkol, o němž jsem se bláhově domníval, že musíme do léta zvládnout levou rukou. Nepříznivé vystřízlivění, které přišlo na podzim, mě uvedlo do skutečné, velmi nepříznivé reality současného stavu KSČM.

      Již jsem se k tomuto několikrát vyjadřoval, tak jen pro připomenutí. Na začátku  roku 2022 jsme měli cca 20 000 členů. Když pominu fakt, že celé ¾  nejsou, z různých, zejména zdravotních důvodů, schopné  jakékoliv aktivity, byť jen ve svém nejbližším okolí, tak stále zbývá 5000 členů. Kampaň probíhala 9 měsíců. Kdyby každý ze zbývajících 5 000 členů získal každý měsíc dva podpisy, vč. svého, tak jsme s velkou rezervou měli v pohodě 90 000 podpisů. Skutečnost? Ubohých 35 000 podpisů, které svědčí o bídném současném stavu aktivity našich členů. Skutečnost o to smutnější, že velká část okresů nedokázala získat ani tolik podpisů, kolik čítá jejich okresní členská základna. Nikdy se nedokážu smířit s touto bolestnou prohrou, kterou jsme si způsobili sami, bez cizího přičinění. Vlastní lhostejností, neschopností, nezájmem, pohodlností.

       Druhý příklad je ještě stále živý. Z informací, které mám, tak do dnešního dne jsme nebyli schopni získat ubohých 1 000 podpisů na petici proti uvažovaným vojenským základnám USA na území našeho kraje. Ptám se proč, když jen z našeho okresu jich máme více než 200, já sám jsem získal téměř 200 podpisů.

Ano, toto je smutná, nelichotivá skutečnost současného stavu naší strany.

       Proto jsem s potěšením uvítal informaci, že do nastávajících Eurovoleb nepůjde KSČM samostatně, ale že se rýsuje společná kandidátka s dalšími levicovými, vlasteneckými subjekty a osobnostmi  Na většině akcí  a demonstrací jsem se osobně přesvědčil, že protilidových opatření  a současného vládnutí neschopné, nebo spíše, všehoschopné, pětidemoliční bandy už má velmi mnoho občanů plné zuby. Z tohoto pohledu, pokud se podaří sestavit společnou kandidátku osobností, jejichž prvotním zájmem bude Česká republika, zájmy a potřeby jejích občanů, tak věřím, i když jsem od přírody pesimista, že v těchto volbách není bez šance. Pod podmínkou, že všechny zúčastněné subjekty a osobnosti potáhnou za jeden provaz, stejným směrem a oprostí se od drobných nesouladů a rozdílů ve svých programech a názorech.

       Druhé volby, neméně důležité, můžeme ovlivnit sami, ještě více svou aktivitou mezi nejbližšími, přáteli, sousedy, na pracovištích … Krajské volby jsou dlouhodobě občany podceňovány. Přitom jejich důležitost je velmi velká. Vždyť to jsou vlastně takové malé krajské vlády, v nichž se mnohdy rozhoduje o našich nejbližších zájmech a potřebách. Toto je potřeba mít na paměti a při každé příležitosti to vysvětlovat a připomínat občanům. Z tohoto důvodu je i velmi důležitý výběr kandidátů. Abychom měli šanci uspět, nestačí jen stranická příslušnost, případně funkce, ale především odbornost a kvalifikace pro jednotlivé oblasti. A takovými odborníky, pokud je mi známo, naše členská základna, zrovna neoplývá. Proto musíme těmto osobnostem, pokud jsou mezi námi, dát důvěru a ve volbách je maximálně podpořit.

       V našem okrese několik takových odborníků máme, a  protože se proti minulým létům schválil  spravedlivější klíč v delegování členů na Krajskou  konferenci, kde se volí konečná kandidátka, tak věřím, že i s jejich nominací máme větší šanci uspět.

      Proto vás žádám a prosím, abyste dnes při své volbě měli na paměti, že našimi členy jsou takové osobnosti jako je Zdeňka Hajleková, odborník v oblasti lesního a zemědělského hospodářství,  Lenka Grygarová - odborník ve veřejné a státní správě, Zdeněk Štefek - odborník v oblasti kultury, historie  a školství, a Pavel Posolda - odborník ve stavebnictví, bytové problematice  a zdravotnictví.

      Samostatnou volbou na krajské konferenci bude volba vedoucího, chcete-li lídra kandidátky. Když jsme toto diskutovali na jednání OV, navrhovali jsme našeho předsedu Zdeňka Štefka, který se ale z rodinných důvodů kandidatury vzdal. Z tohoto důvodu mne napadá již jen jedno jméno a tím je Zdeněk Milata, předseda okresního výboru KSČM Nymburk. Zdeněk je asi nejen nejmladší, ale bezesporu nejaktivnější, nejpracovitější člověk, člen strany v celém Středočeském kraji. Najdete jej všude, kde se něco důležitého děje, na všech akcích, demonstracích, u petičních stánků, kde vždy hrdě reprezentuje naši stranu a její zájmy. Sám, spolu se svou skvělou partou, je organizátorem mnoha akcí ve svém okrese, úspěšné besedy s předsedkyní Kateřinou Konečnou, zájezdu do Lidic a prezidentského Lánského zámku, oblíbeného splouvání Jizery Třešněmi na vodě, nymburskými grilovačkami se vzácnými, zajímavými hosty i dalšími besedami a výstavami.

       Proto nejen z těchto důvodů je pro mne Zdeněk Milata jasnou volbou. Nejen jeho mládí, ale i zdravá dravost a nebojácnost, jeho tah na branku, jsou vlastnosti, které očekávám  od lídra, kapitána mančaftu. 

Pokud budu zvolen za delegáta krajské konference, tak udělám vše pro jeho podporu na lídra kandidátky, nebo alespoň do první pětky a pokusím se pro něj získat i další delegáty. K tomu vyzývám a o to prosím  zvolené delegáty z našeho okresu.

  To, co jsem napsal o kandidátce pro volby do Evropského parlamentu, platí, samozřejmě, i pro volby krajské. Pokud budeme jako KSČM kandidovat samostatně, mám oprávněné obavy, že už nyní jsme bez šance uspět. Bohužel, nálepka KSČM je mezi mnoha občany stále ještě nepřijatelná. Z tohoto důvodu společnou levicovou, vlasteneckou  kandidátku vidím jako jediné možné řešení.

                                                                              Vladimír Duník

 

Stanislav Šrámek – Rozdíl mezi osobním a počítačovým jednáním  

Vážené soudružky, soudruzi,

snad si mohu na úvod dovolit citát V. I. Lenina: „Praxe je nejdůležitější stupeň poznání.“ K tomu dodám i malé osobní zamyšlení. Pro lepší orientaci řeknu, kdo mne nezná, že jsem začal jako svazák v Brandýse n. L..- Staré Boleslavi    v 15 letech, v 18 jsem vstoupil do strany, a no a dnes jsem v 66 letech tu. Že si nevymýšlím, může potvrdit třeba řídící konference s. Hajleková.

     Nyní bych se rád věnoval tomu, co mám rád a co je uvedeno ve výše uvedeném citátu, a to je práce s lidmi. Věřte mi, že život přináší špatné i dobré. Proto jsem, když jsem se v r.1991 oženil, netušil, že za pár let, díky nemoci, která mne postihne, co jsou to exekuce, ( když máte doma 5 malých dětí, málo peněz, nemáte co jíst a podobně). Prostě naplno jsem poznal kapitalismus. Snad níže uvedená slova zanechají ve vás optimismus. Já jsem se díky kamarádům, rodině  a hlavně díky mamince postupně zotavoval. Přitom a stále ve mně sílila chuť něco dělat. Je pravda, že to mnohdy nebylo jednoduché.  I v naší straně platí moje životní heslo u některých soudruhů – peníze kazí lidi.

      Dovolte, abych se teď věnoval době posledních dvou let, kdy sice naše ZO stárnou, stárnou, vymírají, ale mne to vše motivuje ještě k vyšší činnosti. Vzpomínám si na mládí, kdy nebyly počítače, jediná technika – psací stroj        a auto. Prostě mluvené slovo bylo nejdůležitější. Já prosazuji v jednání právě toto, protože do počítače mohu napsat … že bylo přítomno z 10 5, ale když mluvíte osobně, tak musíte říci proč z 10 přišlo jen 5. Věřte mi, že to je moje životní krédo. Nakonec jsem to nedávno poznal třeba v ZO Máslovice, Sluhy     a podobně. Dovolte mi několik slov k ZO Máslovice. Prostě jsem se na žádost OV ozval u předsedy ZO s. Cinkla, aktivního 93 letého a místopředsedy ZO      s. Kukelky a strávil zde skoro 3 hodiny. Viděl jsem Řád práce udělený              s. Cinklovi s podpisem  s. Husáka, slyšel jsem o tom, jaké to bylo stát čestnou stráž u hrobu prezidenta Beneše. Dozvěděl jsem se, jestli se ZO pravidelně schází, jak pečuje o válečný hrob, jestli přijedou na dnešní konferenci a mnoho dalšího. Podobným způsobem jsem byl uvítán třeba v Odolena Vodě, kde ZO žije díky třem soudruhům dnes přítomným. Byl jsem i 2x ve Sluhách a 2x jsem nic nepořídil. Pojedu potřetí.

Soudružka a soudruzi,
konstatoval jsem, že v obci Přezletice, kam naše ZO každý rok v květnu dává květiny, je nedávno někdo obnovil. Prostě upřednostňuji před počítačem osobní kontakt, zkušenosti jsou důležitější. Platí jedno: my nemůžeme vyřadit lidi z práce v KSČM jenom proto, že nemají počítače, že na něm neum. Platí      i to, že na věku nezáleží. Kdo chce dělat a je členem KSČM, tak využít. Připomenu i to, že nedávno jsme si připomněli 105 let založení Československa. U nás v obci hasiči s vedením OÚ pokládali květiny                 k pomníku. Ale, bohužel, žádná propagace. Kdybych nežil přímo proti pomníku, tak bych nic nevěděl. Proto jsem okamžitě písemně kritizoval OÚ a dostal jsem rychlou odpověď, že OÚ se vrací okamžitě k rozhlasovým zprávám v obci.

Soudružky a soudruzi,
poslední odstavec se týká toho, že na minulé konferenci se podařilo prosadit větší počet členů OV. Prostě nějak tehdy někteří členové prosazovali, že 9 stačí. Jinými slovy, ke schválení čehokoliv by stačilo 5 lidí. Dnes celý OV nevolíme. Pouze obnovujeme ORK. Volíme kandidáty do Evropského parlamentu a krajského zastupitelstva. Věřte, že je to v současnosti důležitější. V ZO, ale i na úrovni OV se maximálně musíme soustředit na propagaci v obcích plakáty, místním tisku, kde to jde i na účasti na veřejných jednáních. Musí se o nás více vědět.

                                                    Stanislav Šrámek

 

Vladimír Duník – Spolupráce s vlasteneckými organizacemi

Nedílnou součástí politické práce komunistické strany je podpora a vzájemná spolupráce s pokrokovými vlasteneckými organizacemi.

Naši členové se aktivně zapojují především v Klubu českého pohraničí  a Společnosti Ludvíka Svobody, ale také ve Společnosti Julia Fučíka, Česko-kubánského přátelství a Slovanském výboru.

O aktivitách v těchto vlasteneckých organizacích skládáme účty pravidelně dvakrát do roka na jednání okresního výboru a přeneseně i na jednáních našeho Středočeského krajského výboru. V okresním Zpravodaji pak informujeme o připravovaných i uskutečněných akcích.

Na posledním jednání okresního jsem byl požádán, abych o těchto aktivitách informoval i naší okresní konferenci.

Nejaktivnější Spolupráce s vlasteneckými organizacemi členů  a sympatizantů našeho okresu probíhá převážně prostřednictvím Klubu českého pohraničí a potažmo Společností Ludvíka Svobody. V ostatních případech jsme spíš účastníky než organizátory.

I v tomto ohledu je nutné konstatovat omezení a snížení naší aktivity především věkem, nemocemi a také odchodem mnoha členů strany – vlastenců.

Nositelem aktivit, informací a organizátorem je především krajská rada Klubu českého pohraničí. Ta se měsíc, co měsíc s téměř stoprocentní účastí schází již více jak dvacet let, organizuje a projednává nejen otázky samotného KČP, ale i  ostatních vlasteneckých organizací a naší strany.

V letošním roce jsme se účastnili nebo spoluorganizovali například:

 • v lednu vzpomínku u památníku zavražděné Anny Kvašové na Kutnohorsku a také komponovaného pořadu k stému výročí vzniku Svazu sovětských socialistických republik;
 • v únoru jsme položili květiny u památníku Julia Fučíka u příležitosti 120. výročí jeho narození a také spolu s pražskými vlastenci ke hrobu našeho prvního dělnického prezidenta Klementa Gottwalda u příležitosti 75. výročí vítězství pracujícího lidu v únoru 1948;
 • v březnu jsme v Čelákovicích před pamětní deskou obětí 2. světové války vzpomněli 84. výročí jednoho z nejčernějších dnů naší historie, počátek okupace nacistickými vojsky
 • v květnu jsme se na několika místech našeho okresu zúčastnili akcí připomínajících osvobození naší vlasti od fašismu a v Den vítězství 9. května pietního komponovaného setkání u památníků Jana Švermy, Marušky Kudeříkové, Julia Fučíka a sochy rudoarmějce na Olšanských hřbitovech;
 • v červnu jsem zorganizovali u památníku Jana Švermy pokračování každoročních setkání ke Dni genocidy slovanských národů, které si připomínáme právě 22. června v den napadení Sovětského svazu fašistickým Německem;
 • v červenci to bylo setkání pod Blaníkem a plavba po Vltavě se Společností česko-kubánského přátelství u příležitosti výročí zahájení kubánské revoluce napadením batistovských kasáren Moncada (Monkáda);
 • v září každoroční pietní akt u pamětní desky  Jaroslava Honzátka 

v  Čelákovicích,

Ve výčtu dalších akcí, i za hranicemi  našeho kraje, bych mohl pokračovat.

Naše Okresní rada KČP Praha – východ má v současné době pouhých 10 členů a jsme jednou z nejmenších organizací KČP Středočeského kraje, který čítá kolem čtyř set členů. Asi dvojnásobně více máme členů Společnosti Ludvíka Svobody.

Předsedy OR KČP byli postupně Jaroslav Roman a Václav Kuchta (oba již odešli do hraničářského nebe) a Milan Havlíček, který až do léta letošního roku byl hybnou silou a mozkem naší organizace. V létě jej postihla vážná zdravotní komplikace a jen díky pohotovosti své manželky a profesionálního zásahu lékařů, utekl tak říkajíc hrobníkovi z lopaty. Zákeřná nemoc však na něm zanechala velmi nepříjemné zdravotní následky. V současné době se  učí pomocí chodítka znovu  chodit, prakticky ztratil sluch a velmi se mu zhoršil zrak, do konce života bude závislý na velkém množství léků.  (Jen mám velké obavy, aby při dnešním stavu našeho zdravotnictví byly dostupné  Z tohoto důvodu byl nucen vzdát se všech pracovních aktivit a odstoupit ze všech,               i stranických funkcí.

Výpadkem Milana utrpěla nejvíce naše okresní rada, jejíž činnost stanula prakticky na bodu mrazu. Dnes se omezujeme pouze na emailovou korespondenci a abych pravdu přiznal ani se všichni mezi sebou neznáme. Také jeho názory a znalosti na jednáních KR velmi citelně postrádáme.

To však neznamená, že je naše organizace pasivní. Přítel Jaroslav Hudec je předsedou celorepublikové Národní rady, máme zastoupení i v Krajské radě; Milan byl předsedou Rozhodčí komise Národní rady, Majka Princová je dlouholetou členkou krajské revizní komise a já jsem byl zvolen do krajské rady v loňském roce. Jak jsem řekl, jsme sice malou organizací, ale na jednáních KR se snažíme být aktivní, konstruktivní, naše názory a připomínky jsou ostatními členy přijímány kladně.

Spolu s Majkou Princovou, Jardou Hudcem a Julou Masárem se v rámci možností podílíme a zúčastňujeme na akcích, které okresní organizace v kraji pořádají. O většině těchto akcí vždy napíšu krátkou informaci, kterou si můžete přečíst v našem okresním zpravodaji, časopisu Hraničář, popřípadě i v Naší pravdě, kam své příspěvky posílám.

Další akce, kterých jsme se od léta zúčastnili,  byly úspěšné  grilovačky v Nymburce, s Josefem Skálou, Ivanem Kratochvílem, Ivanem Vyskočilem         a dalšími hosty, které pořádá pro veřejnost Zdeněk Milata se svou partou OV KSČM Nymburk. Zde měla i svůj propagační stánek šéfredaktorka časopisu Hraničář Laďka Šimková spolu se svým přítelem, členem NR KČP Pavlem Houdou.

Zúčastnili jsme se i pietního aktu u příležitosti zavraždění Jaroslava Hodbodě v Mělníku, který zahynul na Slovensku v boji proti banderovcům.

Také na setkání nespokojených občanů s pětidemoliční vládou na Letné, kde měla svůj stánek s propagačními předměty KČP opět Laďka s Pavlem. Velmi rád musím konstatovat, že jejich putování se stánkem po akcích v kraji, někdy     i za jeho hranicemi,  je velmi záslužné. Nejenže propagují KČP, ale získávají přitom mnohdy i nové členy,  a patří jim proto veliké poděkování.

Posledními akcemi, kterých jsme se zúčastnili, byly dva pietní akty na Nymbursku v Bošíně u hrobu Františka Dudka a v sousedních Mcelích u hrobu Jaroslava Zvěřiny. Oba jmenovaní příslušníci zahynuli na Slovensku, opět v bojích proti banderovcům. Zde musím poděkovat Zdeňku Milatovi, který na mou prosbu zařídil úklid a vyčištění hrobu v Bošíně, jež provedl bývalý starosta obce se svou manželkou.

Asi nejdůležitější akce, kterou jsme organizovali, je již vzpomenutý tradiční pietní akt u nás v Čelákovicích u příležitosti výročí zavraždění štábního strážmistra Jaroslava Honzátka vrahy teroristické skupiny bratří Mašínů. Této tradiční akce se zúčastňují přátelé ze Středočeského kraje, při kulatých výročích i z dalších koutů naší republiky. Na posledním kulatém výročí jsme měli i návštěvu ze sousedního Slovenska. Loni to byl např. kandidát na prezidenta Josef Skála, letos přijeli tradiční hosté, přátelé Jarda Hudec, předseda NR KČP, Jirka Pokorný, čestný předseda Středočeské krajské rady KČP, Standa Grospič, předseda OSČMS, Majka Hanischová, místopředsedkyně NR a další hosté, kteří přišli spolu s námi uctít památku této brutální vraždy. Na hřbitově u rodinného hrobu  v Zápech jsme se setkali i se synem Jaroslava Honzátka, který se narodil až po jeho smrti – Karlem Peroutkou a jeho manželkou.

Podrobnější informaci jste měli možnost si přečíst v našem říjnovém okresním Zpravodaji.

Tolik k informaci o spolupráci s vlasteneckými organizacemi.

Na závěr bych na vás měl velkou prosbu. Jak jsem řekl v úvodu, jsme velmi malou organizací, jejíž počet členů se stále snižuje. Tak jako ostatní společenské organizace, tak i my velmi těžko hledáme nové členy, kteří byli v bezpečnostních složkách nebo mají kladný vztah k naší vlasti a občanům, kterým není lhostejný další osud naší republiky.

Když ne vy sami, tak třeba víte o někom známém, o němž však zase nevíme my, kdo by rád doplnil a oživil naše velmi prořídlé řady. Každý impuls, kontakt, velmi přivítáme.

V našich řadách je již jen velmi málo pamětníků, kteří jsou schopni vysvětlovat svým blízkým pravdivě a nezkresleně sdělovacími prostředky překrucovanou novodobou historii naší vlasti.

Právě na to současná protilidová vláda spoléhá, že za chvíli už nebude nikdo, kdo by znal a chtěl znát skutečnou pravdu.

Chtěl bych v závěru  poděkovat našemu okresnímu výboru, který po celou dobu činnost vlasteneckých organizací organizačně, politicky i finančně příkladně podporuje a také vám ostatním za případnou pomoc při hledání nových členů do našich vlasteneckých organizací!

„Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast“.

                                                                            Vladimír Duník

 

 

Teze diskusního vystoupení Pavla Posoldy na okresní konferenci KSČM

1. Krize identity neboli krize ideově-programová

2. Krize kádrová

3. Krize komunikační – neschopnost opustit rétoriku minulých časů

Tyto krize nejsou ostrovy samy o sobě, vzájemně se prolínají.

 

Ad 1) Krize identity:

Po listopadovém převratu 1989 nebyl nikdo, kdo by popsal srozumitelným jazykem novou polickou a ekonomickou realitu;

Důsledkem bylo zapojení se do budování „šťastné“ kapitalistické společnosti formou udržování kapitalizmu v chátrání. Byli jsme jedinou levicovou stranou, ale v politické  praxi jsme byli součástí pravicí obecně propagované myšlenky: žijeme v demokracii a je to to nejlepší co nás mohlo potkat. Sice se nám nevyhýbají krize, ale stačí ve volbách zvolit ty správné lidi, kteří změní pár paragrafů a dnešní sociální status tu bude navěky.

Nevšimli jsme si, že starý dobrý kapitalizmus vlastnictví věcí a kapitalismus nekonečného zhodnocování kapitalizmu končí a je nahrazován kapitalizmem všeho na půjčku a kapitalizmem renty.

Nevšimli jsme si, že odchází generace těch, co vyrostli s knihou v ruce a je nahrazována generací husákových dětí, které vyrostly u klávesnice počítače, pak generací mileniálů, kteří vyrostli s mobilem v ruce a generací zero, která se pozná podle nosu zabořeného do smarttelefonu.

Pro tyto generace je charakteristické, že jim čas strávený před obrazovkou omezuje poznání. Sdílení názorů na sociálních sítích považují za vědění.

Nové generace již vytvořily tzv. novou aristokracii. Tato se stala určující silou, prorostla do politických stran a z voleb udělala frašku. Hlavní politické strany nesoutěží o ideje, ale o to, kdo je větší oportunista.

Ad 2) Krize komunikační:

Platí teze: jestliže chceme změnit svět, musíme změnit svoji rétoriku. Kdo neví, o čem to je, ať si poslechne vystoupení místopředsedy slovenského parlamentu Luboše Blahy.

Ad 3) Krize kádrová:

Není žádný div, že naše politika postupného směrování od idejí ke „kupčení v zákulisí parlamentu“ a jazyk politických školení neoslovuje nastupující generace. Naše kandidátky vypadají jako kandidátky strany důchodců za světlé dny minulosti.

 

Bez obalu 51/2023

Dostala by Fialova vláda na vysvědčení aspoň jednu 4?

konecna.jpgMoc vás všechny zdravím u letos posledního vydání klasického BOčka. Bez obalu, samozřejmě, bude pokračovat i v roce 2024 a už 9. ledna se opět můžete těšit každé úterý na nový díl. Ale zpět ještě k letošnímu roku.

     Premiér Fiala přišel po ceně Nutelly s dalším zjištěním »převratným« pro náš národ. Po dvou letech vlády pětikoalice si pan premiér všiml, že u nás přetrvává blbá nálada, ke které, dle něj, není důvod. Namísto toho, aby jeho kabinet za dva roky udělal cokoliv s inflací, cenami energií, cenou bydlení, nebo chudobou, tedy objektivními ukazateli, v nichž si Česká republika pod Fialovým vedením vede ze srovnatelných zemí nejhůře, rozhodl se Fiala občanům vysvětlit, že se všichni sociologové, statistici i novináři pletou a postěžoval si, na co si to vlastně ti lidi u nás stěžují. Text na Fialově Facebooku se zjevně zrodil v hlavě jeho poradce Františka Crhy. Ačkoliv je drtivá většina mainstreamových médií v Česku vládě nakloněná, Fialův expert Crha dal přesto najevo svou nespokojenost s tím, jak média   o situaci v Česku referují. Bodejť by taky spokojený byl – ono slyšet pravdu  o šéfově kabinetu musí v tomto případě asi dost bolet, což chápu.
 

Provládní média ještě více provládní?

Vláda ztrácí voliče, její popularita je na minimu, volby jsou skoro za rohem,  a tak se zoufalý tým Fialových poradců snaží zatlačit alespoň na média, aby volební výsledek za půl roku nebyl pro ODS a celé SPOLU úplným fiaskem. To je očividně strategie vládních stran pro nadcházející půlrok, kdy po dvou letech vládnutí, které mimochodem uběhly právě minulý týden, po nich zůstává zatím daleko víc škody než užitku. Vytvořit tlak na média, aby voličům vysvětlila, že se vlastně tak špatně nemáme... Jo a taky prezentovat, jak občanům zjednodušují život tím, když místo dvou techničáků, které stejně většina lidí vozí v autě, nyní stačí jeden. Že nejsou v lékárnách základní léky a polovina Čechů neušetří ani dva tisíce měsíčně, to asi nevadí. Markéta Pekarová Adamová má radost, jak lidem usnadnila život jedním techničákem. Další majstrštyk, dokazující absolutní odtržení od reality snad všech, kteří s touto vládou mají cokoliv společného. Protože ať premiérovi a jeho poradcům  v palácích přijde společenská nálada jakákoliv a ať si Pekarová Adamová myslí sebevíc, jak občanům zjednodušuje život, realita je taková, že po dvou letech vládnutí podle posledního průzkumu společnosti Kantar nepovažuje politickou situaci v České republice z reprezentativního vzorku 1200 dotázaných za velmi dobrou ani jedno procento, takže téměř nikdo. Tohle je pololetní vysvědčení vlády Petra Fialy.

215 milionů vakcín proti covidu v kanálu!

Podle nejnovější analýzy vlivného Bruselského deníku Politico, bylo nejméně 215 milionů dávek vakcín proti COVID-19 vyhozeno do koše a daňoví poplatníci za ně zaplatili odhadem čtyři miliardy eur. V přepočtu na koruny tedy zhruba na 100 miliard. Podle některých analytiků je navíc toto číslo ještě značně podhodnocené. Ptáte se, jak je na tom Česká republika? To bych také ráda, věděla, koneckonců jsem se na to pana ministra také několikrát ptala. Vždy mlžil. A v mlžení dále pokračuje. Snad jste nebyli tak naivní, že byste, byť na vteřinu, věřili, že by pan Válek nějaká čísla českého plýtvání snad komukoliv poskytl. Politico upozornilo na to, že muselo vycházet pouze z dat poskytnutých 19 členskými zeměmi EU. Vlády zbylých osmi členů EU včetně České republiky, se prý zdráhaly poskytnout informace o rozsahu svého plýtvání. Potvrdily se tak mé největší obavy ze špatně napsaných                      a vyjednaných tajných smluv o hromadných nákupech vakcín  s farmaceutickými společnostmi, které několik let kritizuji a rozkrývám. A teď si představte, co by se s takovými penězi dalo dělat, kdybychom je nevylili do kanálu? Vzpomínáte ještě jak se před čtvrt rokem celá republika dojatě skládala na 150 mil. za experimentální léčbu Martínka se vzácným onemocněním? Tak takových těžce nemocných dětí bychom za tu částku mohli vyléčit desítky. Kdo mě déle sleduje, ví, že léta volám po hromadných nákupech super drahých léků na vzácná onemocnění na celounijní úrovni. Neustále slyším drzé komentáře, že na to nejsou peníze. Na nákup dělostřeleckých granátů, munice na Ukrajinu či lití vakcín do kanálu peníze jsou, ale na léčbu vzácných onemocnění ne. Vzpomeňte si na to u příštích voleb, kdy tomu společně budeme moct říct STAČILO!

»Vítězíme« s nedostatkem bydlení

Ještě se vrátím k již zmíněným cenám bydlení. V nich totiž Praha dosáhla minulý týden na negativní primát v dalším žebříčku, tentokrát sestaveným serverem Politico. Byl sestaven na základě faktu, že člověk pobírá průměrný plat v zemi, kde kupuje byt. Odhlédněme nyní od toho, že dvě třetiny lidí u nás na průměrnou mzdu nedosáhnou. Politico do žebříčku porovnávalo nákup velikostně stejných bytů o rozloze pětasedmdesát metrů čtverečních. Zároveň je zde zahrnut i předpoklad, že člověk neutratí ani korunu a veškeré vydělané peníze investuje do koupi bytu. Ze všech patnácti evropských měst nejdéle člověk odkládá peníze na koupi vlastního bytu v Praze. Člověk, který pobírá průměrný plat v Česku, na byt šetří 25,3 roku, což je např. o více než dva roky déle než v Paříži, nebo o více než pět let ve srovnání s Varšavou. Nechtěla by Markéta Pekarová Adamová místo techničáku usnadnit život mladým lidem v České republice raději tím, že by měli alespoň nějakou vidinu vlastního bydlení? To by možná skutečně pomohlo blbou náladu u nás zlepšit.

Ve zbrojení neleníme

Ani v předvánočním čase není pohled do zahraničí nijak povzbudivý. Celkem na světě probíhá asi 500 regionálních konfliktů na územích, kde žije asi 195 miliónů lidí. Největšímu zabíjení lidí jsme ale svědky na Ukrajině a v Gaze. Konflikt na Ukrajině se stal nejintenzívnějším ozbrojeným konfliktem posledních desetiletí od íránsko-irácké války. Pokud jde o počet obětí, tak v »Přehledu ozbrojených konfliktů» Mezinárodního institutu pro strategická studia (IISS) v posledních letech první místa držel Afghánistán, ale nyní se bezpodmínečným lídrem stala Ukrajina, kde je odhad počtu mrtvých na ruské straně 70-75 000 a ztráty na ukrajinské straně jsou dle tohoto institutu srovnatelné. Podle OSN se Ukrajina stala loni největším příjemcem humanitární pomoci na světě – její podíl činil 10 %. Kyjev si však stěžuje na postupném snižování západní pomoci. V americkém Kongresu republikáni zablokovali pomoc Kyjevu, a pokud se příští rok vrátí Donald Trump do Bílého domu, tak se Kyjev na pomoc od USA již nebude moci spolehnout. Ani Evropa se nijak nesnaží díru v rozpočtu vyplnit. Německo slíbilo, že do roku 2024 utratí na obranu 100 miliard EUR, ale zatím utratilo jen 1,5 miliardy EUR. Podobně britské ministerstvo obrany přiznalo, že naplánované výdaje převyšují současný rozpočet o 16,9 miliardy liber. Jen ČR, bohužel, své výdaje na zbrojení Ukrajiny nijak nesnížila.

Izrael zabíjí i pracovníky OSN

V Gaze se počet mrtvých za pouhé dva měsíce bombardování zvýšil na 20 000, z čehož 70 % je žen a dětí. V Gaze umírají lidé buď kulkami, bombami nebo hladem. Pomoc se jim snaží i pracovníci Americké agentury pro rozvojovou pomoc (USAID), kteří ji často financují prostřednictvím OSN. USAID je velmi aktivní i na Ukrajině. Ale v Gaze v poslední době zahynula i řada jejich humanitárních pracovníků. Washington Post nyní zveřejnil příběh Hani Jnena, který zahynul spolu se svou manželkou, dvěma malými dcerami, tchánem i tchyní. Těsně před smrtí Jnena poslal poslední vzkaz kolegům na Západním břehu: »Mé dcery jsou vyděšené, snažím se je uklidnit, ale toto bombardování je hrůzné«. Jnena patřil ke stovkám humanitárních pracovníků zabitých izraelskými bombami. To vyprovokovalo americké vedení agentury pro rozvojovou pomoc k výzvě prezidentu Bidenovi, aby donutil Izrael omezit krveprolití civilistů. 135 pracovníků OSN bylo zabito v Gaze od 7. října, což je podle šéfky USAID Samanthy Power nejvyšší počet mrtvých v historii OSN.

     Izraelská armády rovněž přiznala, že pětina ze stovky zabitých izraelských vojáků byla zastřelena vlastními vojáky. Omylem byla zastřelena i tři izraelská rukojmí. Šlo o tři devatenáctileté vojáky, kteří svlečeni do půl těla, mávali bílými vlajkami, ale armáda je přesto vnímala jako hrozbu a zastřelila je. Americká zpravodajská služba oznámila, že Izrael používá bomby, které nelze nasměrovat, ale které svým rozptylem zabíjejí vysoký počet civilistů.

     Je třeba připomenout, že v nedávném hlasování ve Valném shromáždění OSN hlasovalo 153 států pro okamžité příměří, 23 států se zdrželo a jen 8 státečků se přidalo k Izraeli a USA a hlasovalo proti. Z nich největším státem byla Česká republika, která se tak tím dostala do největší mezinárodní izolace od svého vzniku.   

     Mimochodem v této souvislosti jsem odeslala ministrovi financí Zbyňku Stanjurovi oficiální dotaz, kolik vláda ze státního rozpočtu již vydala na Ukrajinu, kolik hodlá vydat v roce 2024 a také – jak trefně upozornil známý blogger Vidlák, jehož stránku doporučuji sledovat – jaké jsme za Ukrajinu převzali závazky. O tom, co se mi dostane z ministerstva za odpověď – a zda vůbec – vás budu, samozřejmě, po Novém roce informovat.

Kde se můžeme potkat

V příštím roce budou rovněž pokračovat besedy se mnou i vzácnými   a zajímavými hosty po celé republice. Chtěla bych vám i touto cestou moc poděkovat za více než 100 setkání, debat a seminářů v rámci celé naší země. Bylo vás mnoho, kdo jste neváhali vyrazit i z obrovské dálky. Velmi si toho vážím. Kdo chcete, už si můžete zapsat debaty:

 • středa 10. 1.– Litoměřice, Hotel Koliba (Českolipská 2100) od 17 hod.
 • čtvrtek 11. 1. – Chrudim, Spolkový dům (Palackého třída 490), 16 hod.
 • Pondělí 5. 2. – Klatovy, restaurace Pod Hůrkou (označovaná také jako restaurace Bidlo, Nádražní 179) od 16 hod.

Na úplný závěr bych vám chtěla popřát v celém roce 2024 pevné zdraví, spoustu štěstí a také odhodlání, abychom společně řekli nejen Fialovi STAČILO!

Odkaz na aktuální video naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=bMUJqy8Im7I
Sestřih debaty europoslanců na CNN Prima News: https://www.youtube.com/watch?v=zamN9BdSX9w
Vývoj kauzy prezidentova lobbingu ve prospěch Lichtenštejnů: https://www.youtube.com/watch?v=zGMi8tG7-Yk
Krátký rozhovor pro ČRo o vstupu Ukrajiny do EU: https://www.youtube.com/watch?v=ArpG-ZPDxEY
Rozhovor pro podcast „Chuť moci“: https://www.youtube.com/watch?v=B11dRFFNNTM

                                          Kateřina Konečná

 

1stacilo.png
Informace o koalici STAČILO! najdete na:

www.stacilo.cz
fb.me/stacilo.cz (Facebook)
t.me/stacilocz (Telegram)
youtube.com/@stacilocz (Youtube)
twitter.com/Koalice_STACILO (Twitter)

 

 

Komunisté jdou do evropských voleb v koalici STAČILO!

Z navrhované kandidátky koalice STAČILO! jsme již představili:
Ing. Kateřin Konečná, předsedkyně KSČM, lídr kandidátky
Ondřej Dostál, Spojení demokraté – sdružení nezávislých, právník, vysokoškolský pedagog a politik.
JUDr. Jana Turoňová, právnička, mediátorka (urovnávání soudních sporů) a vysokoškolský pedagog,
Milan Krajča, místopředseda KSČM,
Ing. Jan Skalický – manažer, specialista na dopravu a vodohospodářství.

Dalšími na kandidátce jsou například:

 • Petra Rédová, zdravotní sestra. Byla kandidátkou do Senátu v obvodu 55 Brno-město za PRO Jindřicha Raichla, ale tuto stranu opustila. Narodila se na Moravě, dětství prožila v Mikulově. Vystudovala střední zdravotnickou školu v Kroměříži       a po škole odešla pracovat do Prahy. Pracovala na kardiochirurgii, později přešla do Liberce a následně do Brna na neurochirurgii. V roce 1998 odešla do Anglie, kde se po dvou letech mimo zdravotnictví vrátila ke své profesi a od té doby pracuje jako sestra na JIP neurochirurgie. Do širšího povědomí vstoupila v době epidemie covidu, kdy se snažila varovat před možnými nežádoucími účinky očkování. Mainstreamová média a tzv. factcheckeři ji označili za lhářku                    a dezinformátorku, což z ní udělalo terč sprostých nadávek, diskreditací a nakonec i fyzického útoku. Rédová se věnuje čínské medicíně a dalším léčebným postupům. Aktivně pomáhá lidem, kteří pociťují zdravotní následky po očkování proti covidu.
 • Petr Bureš, logistik, provozovatel Petr Bureš TV. Petr Bureš je referent zahraničního obchodu, politik, zastupitel města Štětí, předseda kontrolního výboru zastupitelstva, člen KSČM, 46 let, ženatý, syn Petr.  Věnuje se komunální politice. Sám o sobě tvrdí, že je houževnatý a má talent lidi spojovat. Možná také proto zahájil vysílání Petr Bureš TV na YouTube  a TikToku, kde se snaží zprostředkovávat informace, které nejsou mainstreamové.
   

 

K volbám a prezentaci…

Soudružky a soudruzi,

protože s příchodem roku 2024 dojde k některým změnám vycházejícím nejen ze Směrnice o působení KSČM ve veřejném prostoru, ale také z postupné realizace volebních kampaní pro volby 2024.

Stručný přehled toho nejdůležitějšího.

Zásadním způsobem se mění způsob zadávání a realizace grafických podkladů pro tisk plakátů, letáků, pozvánek apod.

Při tvorbě veřejných propagačních materiálů pro akce realizované pod značkou KSČM či koaliční značkou STAČILO! lze používat pouze jednotné grafické prvky dle grafického manuálu. Grafické podklady a výrobu veškerých volebních propagačních materiálů zajišťuje pouze Oddělení mediální strategie, komunikace a voleb, jiný příslušný orgán (OV, KV) zajišťuje výrobu pouze po konzultaci s Oddělením mediální strategie, komunikace a voleb a po jeho souhlasu. Pro prvomájové akce bude vytvořen jednotný vzor plakátu a letáku. Objednávku grafických podkladů budeme od 1. ledna 2024 přijímat pouze prostřednictvím formuláře.

Důvodem je především urychlení přípravy grafických podkladů. Protože nejsme schopni zajistit realizaci podkladů v řádu dnů, prosíme vás o výrazný předstih objednávek grafických podkladů – ideálně v den, kdy akci vaše organizační jednotka schválí a budete mít zajištěné prostory pro její realizaci.

Od ledna 2024 dojde k postupnému přesměrování webových stránek KV KSČM a OV KSČM.

Směrnice o působení KSČM ve veřejném prostoru řeší i nový způsob provozu oficiálních okresních a krajských stránek KSČM. Krajští správci obsahu (redaktoři), pověření KV KSČM, budou plnit obsah způsobem redaktor/šéfredaktor, kdy obsah projde před zveřejněním kontrolou gramatiky, kterou zajistí šéfredaktor (zaměstnanec Oddělení mediální strategie, komunikace a voleb).

Z tohoto důvodu potřebujeme do 10. ledna 2024 kontakty na správce obsahu, které budeme informovat o postupu změn.

Roman Roun

(PS: Kontakt na správce za náš okres předán)

 

 

Plán práce OV KSČM Praha-východ na I. pololetí 2024

Jednání OV - stálé body:

Kontrola zápisu a plnění usnesení, Informace z vyšších orgánů, Volby 2024  (Evropský parlament i krajské volby), Vývoj politické situace v okrese, Informace z porady funkcionářů a ZO, Příprava Zpravodaje

9. 1.
Stav členské základny k 31. 12. 2023
Stav základních organizací
Mediální plán na 1. pololetí 2024
Příprava oslav MDŽ

13. 2.
Informace z jednání ÚV KSČM 13. 1.
Stav základních organizací
Příprava oslav MDŽ
Příprava akce 15. 3. V Čelákovicích

5. 3.
Stav základních organizací
Vyhodnocení hospodaření 2023
Příprava májových oslav

2. 4.
Stav základních organizací
Výstupy z jednání ÚV KSČM 23. 3.
Příprava májových oslav
Vyhodnocení oslav MDŽ

7. 5.
Stav základních organizací
Hospodaření za I.Q/2022
Spolupráce s vlasteneckými organizacemi

4. 6.
Stav základních organizací
Vyhodnocení májových oslav
Plán práce na II. pololetí

2.7.
Vyhodnocení voleb
Výstupy z jednání ÚV KSČM 22. 6.

Jednání OV KSČM: zpravidla první úterý v měsíci, vždy od 16 hod, porady: vždy od 15 hod před jednáním OV KSČM,
                                termíny jednání ÚV: 13. 1., 23. 3., 22. 6.

 

 

Válkův zákon zruší rezervní fondy zdravotních pojišťoven a vnese nejistotu do úhrad péče

judr.dostal.jpgMinisterstvo zdravotnictví rozeslalo minulý týden do připomínkového řízení návrh rozsáhlých změn ve zdravotním pojištění. Mění se zákon o veřejném zdravotním pojištění a předpisy o zdravotních pojišťovnách. Předkladatel v návrhu mimo jiné ruší rezervní fondy zdravotních pojišťoven. Navrhuje vyvést částku 22-23 miliard ročně z fondu základní hrazené péče do nových fondů na netransparentní programy a na zbytné „nadstandardy“. A pacientům zakládá novou povinnost zaplatit veškerou péči, kde pojišťovna posoudí, že vznikla jejich vlastním zaviněním.
Tyto změny ve zdravotním pojištění považujeme za nebezpečné a vyzýváme ministra k jejich přehodnocení,“ uvádí k návrhu JUDr. Ondřej Dostál, expert koalice STAČILO! na oblast zdravotnictví.

ZRUŠENÍ REZERVNÍCH FONDŮ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

Rezervní fondy pojišťoven slouží jako zásoba peněz pro případ krize. Tou může být nejen epidemie jako COVID-19, ale i válka v zahraničí s dopady na české hospodářství, snížení odvodů, resp. příjmů zdravotního pojištění. Ministerstvo ale naopak navrhuje rezervní fondy zrušit a peníze převést do „fondů obecně prospěšných činností ve zdravotnictví“. Jde jednak o stávající peníze v rezervních fondech, jednak o pravidelný roční příděl 1,5 % z rozpočtu zdravotního pojištění (při 500 mld. korun jde celkem o cca 7,5 mld.).
Nové fondy mají sloužit třeba k financování přebujelého ÚZIS, ale také jakýchkoliv jiných projektů, na kterých se usnesou politici ve Správní radě VZP, jako byl za minulé vlády ODS kontroverzní projekt IZIP. „Projíst rezervní fondy v čase hrozících zdravotních i geopolitických krizí je nemoudré,“ hodnotí Dostál.

„FONDY PREVENCE“ NA FINANCOVÁNÍ NADSTANDARDŮ

Ministerstvo dále navrhuje výrazně zvětšit existující „fondy prevence“ zdravotních pojišťoven na pravidelný roční příděl 3 % z celkového rozpočtu (při 500 mld. korun jde celkem o cca 15 mld.). Tyto peníze, které budou odňaty základním fondům na úhradu zdravotní péče, mají sloužit k hrazení „nadstandardních“ služeb včetně nezdravotních, rekondičních aktivit a podobně, opět dle libovůle politiků z MZ a správních rad.
V situaci, kdy je pro mnoho lidí nedostupná i základní hrazená péče zubaře či praktika a kdy lidé čekají na operace, není na místě z povinných odvodů brát 15 miliard na nezdravotní položky, zbytnou péči a komerční nadstandardy,“ komentuje Dostál.

VYMÁHÁNÍ NÁHRAD ZE „ZAVINĚNÍ“ POJIŠTĚNCE

1s.jpgMinisterský návrh vkládá do zákona větu, že pojišťovna má vůči pojištěnci „právo na náhradu nákladů na jemu poskytnuté hrazené služby, které vynaložila v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání“. To má dle předkladatele dopadnout například na opilce, kteří nabourali v autě a jejich léčba se musela zaplatit z veřejného.
Myšlenka větší odpovědnosti za vlastní zdraví je v principu správná,“ souhlasí Dostál, „navržená formulace je ale nešťastná a měla by nezamýšlené důsledky. Zaviněním se rozumí i nedbalost, a právní povinností je třeba i dodržovat opatření směřující k odvrácení nemocí.
Postih by tak mohl dopadnout na široké spektrum pacientů – obézní z kanceláří, kteří navzdory doporučení nezačali sportovat; naopak amatérské sportovce s koleny či kotníky, kteří odmítli sportovat přestat; na infarkty šéfů, kteří nepřešli na podřízené místo s menším množstvím stresu; také na spoustu úrazů živnostníků či hobby řemeslníků atd.
Tedy, kromě jasných případů, jako alkoholik po autohavárii, by vzniklo také mnoho nejasných, kdy by si pacient nebyl jist, zda si může dovolit péči čerpat, zda mu zpětně od pojišťovny nepřijde účet a neskončí kvůli tomu v exekuci. Formulaci je nutno podstatným způsobem zpřesnit
,“ doporučuje Ondřej Dostál.

Tisková zpráva koalice STAČILO!, 18. 12. 2023

 

 

K tragické události na Filozofické fakultě UK v Praze 21. 12.

Došlo k něčemu, co jsme dosud vídali jen v reportážích ze zahraničí. Vyjadřuji upřímnou soustrast pozůstalým obětí této tragédie a děkuji všem záchranným složkám!
Kateřina Konečná

Upřímnou soustrast pozůstalým a mnoho sil raněným a všem dotčeným dnešní strašnou událostí na Filozofické fakultě v Praze.
KSČM

 

K vánočnímu projevu Fialy

Vánoční projev premiéra Fialy nejednoho z nás pobavil, ale také pořádně vyděsil. Jeho konstatování, že "to nejhorší máme za sebou" ukázalo, jak moc mimo realitu běžných lidí se pan premiér pohybuje.

Uplynulé dva roky jsou teprve polovina hrůzovlády jeho vládního kabinetu a za tu dobu dokázali tito nekompetentní politici pokazit, co se dalo - důchodovou deformu, brutální zdražení energií i potravin, poškození mezinárodních vztahů, nejhorší inflace v EU...

Do budoucna však máme vyhlížet s optimismem. To se z pozlacené kanceláře s naditou prkenicí říká snadno. Realita občanů, kterým Fiala vládne ale mnoho prostoru pro optimismus nenabízí:

13 % domácností v příjmové chudobě
35 % domácností končí měsíc s nulou na účtu
77 % občanů hodnotí politickou situaci v zemi jako špatnou
660 000 lidí v exekuci, většina v mnohonásobné
1,27 miliónu lidí ohroženo ztrátou bydlení
180 000 dětí nemá stálého praktického lékaře

V roce 2024 nás čekají troje volby - evropské, krajské a senátní. V nich budeme moci panu Fialovi "vyslat signál", že s jeho amatérským vedením státu rozhodně nejsme spokojení.

Milan Krajča

 

K novoročnímu projevu prezidenta

Projev prezidenta patřil k tomu nejslabšími, co v novodobé historii zaznělo…okomentovala jsem ho na CNN Prima News

Neodpustím si ještě jednu poznámku: Když P. Pavel mluvil o tom, že si na sociálních sítích máme všímat agrese, mám pro něj konkrétní podnět. Týká se jeho kamaráda P. Novotného (ODS/SPOLU), za nímž se tak rád jezdí fotit. Ten vyzýval veřejně k válce, k bombardování jednoho z národů. Ale kamarádů prezidenta se to asi netýká, sledují se a vyhrožováno je obyčejným lidem na sítích

Kateřina Konečná

 

 

nasepravda.pngNaše Pravda č.52/2023

FIALOVA ABECEDA

 

A – Alkohol. Daň na lihoviny podle plánu vlády v r.2024 stoupne o zhruba 32 korun na litr etanolu, což je růst o 10% ze současné sazby 322,50 Kč/litr.   V dalších letech až do roku 2028 by měla růst o 5% ročně.

B – Benefity. Konsolidační balíček zavádí pro jejich osvobození od daně ze závislé činnosti omezení. Změny se týkají zaměstnaneckých benefitů ve formě různých flexipassů, které  mohli zaměstnanci využívat jako příspěvky na sport a kulturu.

C - Cigarety. Kvůli růstu spotřebních daní zdraží krabička cigaret  minimálně      o 5%.

D - Dálniční známky od 1.března 2024 zdraží z 1500,- Kč na 2300,- Kč za rok.

E – Elektřina. Očekávaný průměrný meziroční nárůst regulované složky pro nízké napětí dosáhne v roce 2024 65,7 %.

F – Firemní daně. Konsolidační balíček přináší zvýšení korporátní sazby daně z 19 na 21%.

G – Golfová vozítka, elektrické koloběžky, zahradní traktůrky apod. rozšíří okruh vozidel, za které se bude platit povinné ručení, pokud překračují rychlostní nebo hmotnostní limit.

H - Holičství. Kadeřnické a holičské služby zdraží kvůli posunu do 12% sazby DPH.

CH - Chtěli byste předčasně splatit hypotéku? Začne platit novela   o spotřebitelském úvěru, která bankám umožní vybírat poplatek za předčasně splacenou hypotéku.

I – Inflační koeficient. Od roku 2025 se bude daň z nemovitosti automaticky navyšovat o inflaci za předchozí období. Pro rok 2024 bude koeficient nastaven na číslo 1.

J – Jízdné. České dráhy od prosince 2023 zdražily jízdné v průměru o 9,5 %. Kromě jízdného ve vlacích zdražuje v mnoha městech i městská hromadná doprava.

K – Krejčovina. Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků se přesouvají do vyšší daňové sazby.

L – Léky. Zvyšuje se DPH z 10 na 12 %.

M – Mýto. Mýtné se zvýší o 10 – 15 % a dopravci varují, že se zvýší přepravní sazby a zvýšení cen se dotkne cílových zákazníků.

N – Nájemné. Vyšší daň z nemovitosti negativně ovlivní ceny nájemného.

O – Odpad. Sběr a likvidace komunálního odpadu se přesouvá do základní, tedy nejvyšší sazby, t. j.21% DPH.

P – Pivo. Čepované pivo se posune do základní sazby DPH – tedy 21%, kde se, podle hospodských, cena vyšplhá až o 7 Kč na půllitr.

R – Růst odvodů OSVČ. Od r.2024 dojde ke zvýšení minimálního vyměřovacího základu, který by  měl u osob vykonávajících hlavní samostatnou výdělečnou činnost růst ze stávajících 25% průměrné mzdy na 40 % průměrné mzdy, a to postupně o 5% ročně.

S – Slevy na manželku či manžela. Bude možné je uplatnit jen u péče o dítě do 3 let věku. Maximální částka zde byla na úrovni minimální mzdy. Za rok 2023 je možné si snížit daň z příjmu až o 17 300 Kč na každé dítě. To od r.2024 už nepůjde. A bude úplně zrušeno školkovné.

T – Tabák. Růst spotřební daně na tabák, větší zdanění zahřívaného tabáku     a daň i na elektronické cigarety. Spotřební daň by se měla zvýšit o 10%            a o dalších 5 % každoročně v letech 2025-2027.

Ú – Úklid. Úklidové služby vnitřních prostor a mytí oken provádění  v domácnosti zdraží.

V – Voda. Zvyšuje se DPH na vodné a stočné.

Z – Zábava a kultura. Do základní, tedy nejvyšší sazby, 21% se přesouvají služby autorů a výkonných umělců.

 

 

Dobrovolný mimořádný příspěvek na volby 2024

Na úhradu volebních nákladů souvisejících s volbami do krajských zastupitelstev v roce 2024 bylo 6. zasedáním ÚV KSČM dne 23. září 2023 schváleno vyhlášení dobrovolného mimořádného příspěvku na volby 2024.

Výběr v ZO KSČM:

v hotovosti:      - na příjmovém dokladu bude napsáno MČP volby 
- u příjmu MČP od ZO KSČM, bude přiložen seznam členů  včetně výše MČP  (max. do výše 1.000,- Kč na člena)

na účet:            - MČP budou zaslány na bankovní účet organizační jednotky 
-v účelu platby bude uvedeno, že se jedná o MČP volby
-pokud bude MČP zaslán za ZO, je třeba na OV doložit seznam členů s uvedením výše MČP

 

 

Před 100 lety…

Před 100 lety – 21.ledna 1924 zemřel Vladimir Iljič Uljanov Lenin. Pseudonym Lenin, pod nímž publikovali své spisy, začal používat od r.1902. Narodil se v ruském Simbirsku (dnešním Uljanovsku) jako syn zámožného  ředitele gymnázia, později státního rady povýšeného na šlechtice, který usiloval o demokratizaci a vzdělání pro veškeré obyvatelstvo Ruska.

Do jeho dospívání zasáhly dvě tragédie: roku 1886 mu zemřel otec na mozkovou mrtvici, a následující rok, 8. května 1887, byl popraven jeho starší bratr Alexandr Uljanov za účast při atentátu na cara Alexandra III. Tato událost Lenina radikalizovala a koncem roku 1887 byl po čtyřech měsících studia vyloučen z právnické fakulty univerzity v Kazani pro účast na studentských protestech a vypovězen pod neveřejný policejní dozor do vesnice Kokuškino. Zde se seznámil s Hegelovými díly, což mu pomohlo lépe pochopit teorie Karla Marxe. Práva dostudoval dálkově na univerzitě v Petrohradě a roku 1891 získal povolení vykonávat právnickou profesi. Po svém příjezdu do Petrohradu roku 1893 se Vladimir Uljanov zapojil do revolučního hnutí a dále studoval marxismus.Stal se vůdcem petrohradských marxistů a roku 1895 založil levicový „Svaz boje za osvobození dělnické třídy“.  V prosinci 1895 byl Lenin uvězněn a po 14 měsících poslán na tři roky do vyhnanství na Sibiř, do vesnice Šušenskoje. O rok později za ním přijela   Naděžda Krupská, která se v červenci 1898 stala jeho manželkou.Po návratu z vyhnanství roku 1900 odešel do emigrace, kde vydával levicový časopis  Jiskra. Stal se vedoucí postavou extrémně levicového hnutí a byl aktivním členem Sociálně demokratické dělnické strany Ruska (SDRSR). Roku 1903 se po rozchodu s menševiky stal vůdcem bolševické frakce. Roku 1906 byl zvolen do předsednictva SDRSR. Roku 1907 se z bezpečnostních důvodů přesunul do Finska. Následně cestoval po Evropě a účastnil se mnoha levicových setkání a aktivit. Po dlouhou dobu byl sledován carskou tajnou policií. Začátek války ho zastihl v haličském městečku Poronin, kde byl jako příslušník nepřátelského státu byl 8. srpna 1914 zatčen a 11 dní vězněn. Po intervenci byl propuštěn a směl odjet do neutrálního Švýcarska. Zde se snažil získávat finanční podporu pro revoluční činnost.

Německo bojovalo na dvou frontách první světové války. Na východě proti carskému Rusku a na západě proti státům Dohody.Němci věřili, že pokud padne carský režim, nebudou muset s Ruskem dále válčit, a uvolněné vojáky budou moci přesunout z východu na západní frontu.

Svržení cara Mikuláše II. během únorové revoluce v roce 1917 exilové revolucionáře šokovalo. Odehrálo se bez nich. Moci v Rusku se ujala buržoazie. Lenin se rozhodl vrátit do Ruska s cílem vyvolat tam socialistickou revoluci. Německý vyslanec v Bernu Gisbert von Romberg  s Leninem navázal kontakt a zajistil mu i finanční podporu německého říšského ministerstva zahraničí. 9. dubna 1917 vyrazil Lenin – spolu s dalšími 30 revolucionáři ve dvou zvláštních železničních vagonech ze Švýcarska přes Německo, Švédsko a Finsko do Petrohradu.  Podobnou cestou jako Lenin odjelo do Ruska s vědomím německého ministerstva zahraničí celkem 400 ze 600 ruských revolucionářů pobývajících ve Švýcarsku. V Petrohradu se Lenin stal vedoucím představitelem bolševického hnutí a publikoval Dubnové teze. V květnu 1917 Lenin vytvořil čtyřčlenné užší vedení strany, známé jako politické byro, ve složení Lenin, ZinovjevKameněv a Stalin. Po neúspěšném červencovém dělnickém povstání byl na jeho vůdce vydán zatykač, Kameněv a Trocký byli zatčeni, Lenin uprchl do Finska a vrátil se v říjnu 1917, kdy využil slabé pozice vlády Alexandra Kerenského a začal intenzivně připravovat revoluci, kterou nakonec pod heslem „Všechnu moc sovětům“ uskutečnil počátkem listopadu. Revoluce dala vznik Sovětskému Rusku. Své představy o vládě vyjádřil Lenin v eseji „Stát a revoluce“-vyslovil se pro novou formu vlády založenou na existenci dělnických rad neboli sovětů. Prvními dekrety sovětské moci byly Dekret o míru, který vyzýval všechny válčící strany k ukončení války, a Dekret o půdě, jenž dával miliónům bezzemků půdu, na které léta pracovali.

     Dne 8. listopadu 1917 byl Lenin zvolen předsedou Rady lidových komisařů, tedy revoluční ruské vlády.

Tváří v tvář hrozbě německé invaze usiloval Lenin o podepsání okamžité mírové smlouvy.  Lev Trockij, jenž vedl vyjednávání, obhajoval kompromis v podobě mírové smlouvy pouze v případě nulových územních nároků obou stran. Po kolapsu první fáze vyjednávání zahájilo Německo rozsáhlou invazi na východní frontě, v jejímž důsledku ztratilo Rusko obrovská území. Tím došlo k posílení Leninových pozic v bolševické straně a v březnu 1918 Lenin nařídil svým emisarům přijmout německý návrh na ukončení války (tzv. Brestlitevský mír), aby tak splnil slib, že ukončí válku se zahraničními mocnostmi, a zároveň se mohl soustředit na revoluční změny ve státě. Roku 1919 vznikla z Leninovy iniciativy Komunistická internacionála. V letech 1919 a 1920 byl zlomen odpor donských kozáků .Kvůli katastrofálním následkům první světové války a občanské války v kombinaci s násilnými revolučními opatřeními byly rozvráceny hospodářské struktury carského Ruska. Až do roku 1921 se stupňovalo zbídačení širokých vrstev obyvatelstva. Navíc v  roce 1921 postihl oblast Povolží hladomor, který si vyžádal podle některých odhadů až 5 milionů obětí. V březnu 1921 Lenin vyhlásil z tribuny 10. sjezdu Komunistické strany program tzv. Nové ekonomické politiky (NEP). Program zahrnoval především uvolnění restrikcí v oblasti zemědělství, týkal se obchodu a některých odvětví průmyslu, kde bylo povoleno drobné až střední soukromé podnikání. Program NEP byl však ukončen v roce 1929.

Dne 26. května 1922 ranila Lenina první mozková mrtvice. Přesto nadále zastával vedoucí úlohu ve státě a v bolševické straně, a to až zhruba do prosince 1922, kdy se jeho stav opět zhoršil. Mezi prosincem a březnem roku 1923 sepsal tzv. závěť (Leninův dopis sjezdu), ve které mimo jiné varoval před Stalinem. V březnu 1923 jej postihla další mrtvice. Zemřel 21. ledna 1924. Bylo mu 53 let.

 

jiriwolker.pngPřed 100 lety, 3. ledna 1924, zemřel básník Jiří Wolker, významný představitel, tzv. proletářské poezie. Narodil se 29. března 1900 v Prostějově, v rodině bankovního úředníka. Byl velmi talentované dítě, hrál na housle a klavír a také komponoval, nejčastěji zhudebňoval své básně. Sportoval, cvičil v Sokole, od 16 let byl ve skautu. Byl nadaný výtvarně i jazykově, zvládl němčinu, francouzštinu, angličtinu, latinu a řečtinu. Se psaním začal na gymnáziu pod pseudonymem J. Ker (J-iří Wolker). Trpěl častými angínami, katary průdušek a úporným kašlem, přesto byl náruživý kuřák.

     Ovlivnila ho 1. světová válka a hladové demonstrace v r.1917. Ve své tvorbě  toužil přetvořit svět plný hladu a nenávisti v lepší a spravedlivější. Po maturitě odešel studovat práva na Karlovu univerzitu a také navštěvoval přednášky F. X. Šaldy – literárního kritika. Stýkal se se Zdeňkem Nejedlým,    S. K. Neumannem, K. Bieblem, V. Nezvalem, J. Horou, I. Olbrachtem. 

     V r..1921 mu vyšla první básnická sbírka Host do domu. V tomtéž roce vystoupil z římsko-katolické církve a vstoupil do KSČ. Na podzim r.1922 vyšla sbírka Těžká hodina – nejlepší básnická sbírka roku. Napsal i rozsáhlou báseň Svatý kopeček a několik pohádek, nedokončil román Polární záře, psal  i dramata a napsal si také svůj epitaf.

     Na přelomu r.1921-1922 se u něj projevila tuberkulóza hrtanu, kterou lékaři zanedbali. Nemoc plně propukla na jaře 1923. Wolker se neúspěšně léčil ve Vysokých Tatrách i na Krku. Koncem roku 1923 dostal zápal plic, zánět pohrudnice a zápal mozkových blan. Zemřel v Prostějově 3.ledna 1924  v necelých 24 letech.

 

 

Významná výročí v lednu

  1.leden      Státní svátek, Den obnovy samostatného českého státu 
                    Světový den míru

  1. 1. 1959  vítězství Kubánské revoluce

  3. 1. 1924  zemřel představitel tzv. proletářské poezie Jiří Wolker – 100 let

          1934  na hnědouhelném dole Nelson III v severočeském Oseku 
                    u Duchcova došlo k výbuchu a požáru, při kterém zahynulo 142  horníků

19. 1. 1994  studenti University Karlovy demonstrovali na kolejích Budeč proti
                    zvýšení kolejného na vysokoškolských kolejích

21. 1. 1924  zemřel Vladimír Iljič LENIN – 100 let

27. 1. 1944  po téměř 900 dnech skončila blokáda Leningradu

27. 1. 1945  osvobodila Rudá armáda koncentrační tábor Osvětim; DEN  PAMÁTKY OBĚTÍ HOLOCAUSTU

 

 

Společenská kronika

V měsíci lednu 2024 slaví významná životní výročí:

       Marie Kudláčková     90 let   Velké Popovice
       Zdeněk Kučera       90 let   Těptín

Jubilantům blahopřejeme, přejeme spoustu zdraví, energie a elánu a děkujeme za veškerou odvedenou práci!

 

Zpravodaj vydává OV KSČM Praha-východ. Naše web stránky: tresnicka.kscm.cz
Elektronická pošta:ov.prvych@kscm.cz, Telefon 222 897 460 nebo mobil 725 646 019