Zpravodaj 11/2023

6. 11. 2023

Soudružky a soudruzi,
blíží se naše okresní konference. Pokud nemáte ještě nahlášené delegáty na okresní konferenci, je nejvyšší čas dodat informace na náš okresní výbor.  11. listopadu 2023 se pak sejdeme v 9 hodin v místnosti 116, abychom zvolili naše 3 delegáty na krajskou konferenci (bude 25. Listopadu 2023) a navrhli kandidáty do krajských voleb a kandidáty pro volby do Evropského parlamentu.

2_stefek.jpgRozhoduje se v těchto dnech o zásadních otázkách naší budoucnosti, o možných koaličních partnerech pro kandidátky do europarlamentu i do krajů. Rozhoduje se také o finančních otázkách, které se týkají naší strany – racionální a racionalizační opatření nám mají ve ztížených podmínkách práce zajistit prostředky nejen pro volební kampaně, ale i pro fungování struktury v dalších letech.

Tato témata hýbou i jednáním našich orgánů. 27. října se sešel další VV ÚV KSČM. Schválil stanovisko VV ÚV KSČM k politické situaci – Smutné výročí vyhlášení samostatného Československa. A podrobně se zabýval právě možnou spoluprací s řadou subjektů při volbách do Evropského parlamentu – vše je ve stadiu složitého jednání v intencích limitů daných usnesením posledního ÚV KSČM, konečný návrh bude diskutován na 17. VV ÚV KSČM a schvalován až na mimořádném ÚV KSČM 18. listopadu. Předložen byl rovněž návrh finančního zabezpečení volební kampaně pro volby do EP, krajských zastupitelstev, popřípadě Senátu PČR v roce 2024 – počítá se s cca 40 mil., hledají se možné zdroje, neboť tolik na volebním účtu zatím nemáme. Schválen byl pracovní seminář k návrhu aktualizace programu KSČM v sobotu 27. 1. 2024. Podána byla rovněž informace o zintenzivnění spolupráce mezi KSM a KSČM – spolupráce funguje, předseda KSM je i členem ÚV KSČM, probíhá debata i v rámci Komise mládeže, zda je vhodný současný statut, zda nemá fungovat jako odborná komise, aktiv bez věkového omezení. Podpořeno bylo zajištění mimořádného zasedání ÚV KSČM 18. 11. 2023 – kromě voleb do EP bude na programu i bod Ekonomické otázky. V personálních a mzdových otázkách uzavřeny Dohod o provedení práce do konce roku u pracovníků po proběhlých konferencích, v ekonomických otázkách byla podpořena nová smlouva na datové a telefonní služby, smlouva s realitní kanceláří pro OV Prostějov (schválený prodej), diskutovány byly úpravy prostor nabízené současnými nájemníky v PV9 (bude řešeno příště za jejich účasti).  Byli jsme informováni o situaci ve Futuře - je stabilizovaná, audit proběhl v pořádku, roznos a správu předplatitelů od minulého týdne již zajišťuje jiná společnost místo České pošty (úspora 1/3 nákladů), od ledna 2024 se plánuje zdražení o 1 Kč. Finalizuje se rozpočet naší strany na rok 2024 - ze 100 organizačních jednotek (OJ) má rozpočet ziskový 14 OJ, 33 ztrátových a 17 vyrovnaných. Jsou ale OJ, které nemají prostředky, musíme je řešit. Podána byla také zpráva z 23. mezinárodního setkání komunistických a dělnických stran, kde nás reprezentovali ss. Horák a Roman.

Také náš OV KSČM se v říjnu sešel (3. 10.). Kontroloval plnění úkolů a zabýval se  taktéž informacemi z vyšších orgánů, zejména stavem vyjednávání na úrovni kraje. Rozebral stav základních organizací (Odolena Voda, Máslovice, Kojetice), Kojetice i Odolena Voda fungují v rámci možností, Máslovice navštíví s. Šrámek. OV KSČM připravoval též okresní konferenci, navrhl již konkrétní doplnění personálního zajištění pracovních komisí konference, podpořil předloženou zprávu organizace o činnosti za poslední rok. Zabýval se i navrhovanými kandidáty, ideální by bylo mít u nich před volbami stručný popis.

Schválen byl rovněž rozpočet OV KSČM na rok 2024, a to jako vyrovnaný, (počítá se s příjmy za členské příspěvky přes 80.000 Kč a termínovaným vkladem na rok ve výši 800.000 Kč). Byl, samozřejmě, zkonzultován i s ekonomickým oddělením ÚV KSČM a podpořen byl i stanoviskem okresní revizní komise. Členové OV KSČM vyhodnotili rovněž letošního Honzátka – v Čelákovicích se sešlo 40 – 50 lidí, odpůrců bylo 10 a tentokrát nevyvolali větší konflikt. Mezi řečníky byli ss. J. Hudec, J. Pokorný a S. Grospič. Byly položeny květiny u rodinného hrobu Honzátkových v Zápech. Přítomni byli i pozůstalí - pan Peroutka (syn) s manželkou.

    Připravili jsme základní kostru Zpravodaje 11/2023. Dále jsme schválili inventarizační komisi ve složení: ss. Posolda, Duník, Hajleková, objednání 25 stolních kalendářů a 10 „kravat“ na rok 2024 z Futury a také jsme schválili příspěvek 1000,- Kč na pamětní desku M. Ransdorfa v Rakovníku.

Soudružky a soudruzi,
podzim již udeřil plnou silou, příroda se barví do patřičných barev, fouká ze strnišť a ranní mrazíky přes neobvyklé teplo jsme taktéž již zažili.  Na komunisty ale jakoby lezlo spíše jaro. „Fialo, stačilo!“ zní celou republikou a nachází to odezvu u obyčejných lidí. Toto heslo musíme přetavit nejen v koaliční potenciál, ale i ve výsledek v příštích volbách… 
Těším se na Vás na konferenci, okresním výboru, aktivu či na dalších akcích KSČM.

Zdeněk Štefek

 

Bez obalu 44/2023

Realita vládnutí 5koalice: Miliony lidí na i pod hranicí chudoby 
katrina_konecna.jpg»Změna, které můžete věřit«, »Silný program pro silné Česko«. I tak zněly před dvěma lety slogany SPOLU v kampani do sněmovních voleb.

Realita po dvou letech vládnutí pětikoalice? Milion lidí pod hranicí chudoby       a jen těsně nad ní další dva miliony lidí.  JeA zasažena chudobou je pod vládou SPOLU a PirStanu nově také střední vrstva. Dle analytické zprávy, kterou si nechala vypracovat Charita České republiky, se situace za poslední rok zhoršila zejména pro rodiny s nízkými příjmy. Důvodem je výrazný vzestup cen, který u některých komodit od roku 2020 dosáhl až 40 %. A jedná se o komodity a služby, jež se dotýkají všech bez rozdílu příjmů. Jde o stravování, odívání nebo předražené energie. Podle zmíněné zprávy vynaloží průměrná rodina měsíčně na stravování 11 tisíc korun, zatímco ještě před dvěma lety to bylo       o 3600 korun méně. I proto je od letošního roku trendem, že i lidé ze středních společenských vrstev musí navštěvovat potravinové banky, aby vůbec měli co jíst. Pokud vláda nezastaví další zdražování, může se tak snadno stát, že Česká republika nebude jen zemí zasaženou chudobou energetickou, ale budeme čelit také nevídané chudobě potravinové. Jediné, co zatím proti tomuto negativnímu trendu vláda udělala, je schválení úsporného balíčku, kvůli kterému se zdraží skoro všechno, od léků přes kadeřnici až po pivo.

     Navíc dle řady ekonomů povede například zrušení či výrazné omezení podpory zaměstnaneckých benefitů k tomu, že spousta malých a středních českých firem benefity přestane zaměstnancům nabízet, což povede ke krachu spousty dalších malých podniků, jejichž podnikání je na čerpání benefitů přímo navázáno. »Obrací se na nás stále víc domácností, které dříve pomoc nepotřebovaly. Nemohou si najít lepší práci a začaly se zadlužovat,« uvedla pro Novinky Iva Kuchyňková z Charity České republiky.           I tento předpokládaný negativní jev přímo navázaný na opatření vlády tak přispěje k tomu, že zadlužených lidí bude v následujících letech přibývat. Na jednoznačnou klesající podporu teď reaguje SPOLU spojením stran i pro volby do Evropského parlamentu, které nás čekají příští rok, a to i navzdory tomu, že se ODS, TOPka a lidovci na základních věcech v evropské agendě a přístupu ke vztahu České republiky k Evropské unii neshodnou. Teplá místečka se však poslancům TOPky i lidovcům natolik zalíbila, že se jich při klesajících preferencích nehodlají vzdát ani v Bruselu, a jsou proto ochotni vzdát se veškerých svých ideálů. Že to například takovým lidovcům není proti srsti, dokazuje takový Jurečka každým dnem ve své funkci na sociální politice pro nebo spíše protirodinné politice této vlády. Když dokázali oklamat své voliče        i v rámci vlastního státu, nemám sebemenších pochyb, že jsou připraveni nás zaprodat i v Bruselu.

Podezření kolem prezidenta
Tak jako to nedávno udělal prezident Pavel, který nás chtěl na začátku měsíce připravit o možnost veta. Prezident Pavel, který chudnoucímu národu, jehož miláčkem se tak moc chtěl stát v prezidentské kampani, nyní ukazuje, jakým způsobem se dá využívat moc a jak se na to dají využívat veřejné prostředky. Ve čtvrtek 19. října se totiž v prezidentské Lánské oboře odehrála soukromá akce pro investiční firmu WOOD&Company. Tu u ředitele Lesní správy Lány zařizoval Jan Sýkora, spolumajitel investiční skupiny a také jeden z velkých sponzorů kampaně Petra Pavla. Během tohoto lovu byly uloveny kusy za 700 tisíc korun. I když Lesní správa Lány podobné lovy za poplatek oficiálně zájemcům zvenčí nabízí, tenhle hon se něčím lišil. Neexistovala k němu totiž standardní smlouva či záznam o objednávce. Dokumenty tak nebyly, ani nemohly být, zveřejněny před konáním akce v registru smluv, jak vyžaduje zákon. Náhoda, nebo si jeden ze sponzorů kampaně jako dárek za podporu užil hon za peníze daňových poplatníků? Hrad se nyní vymlouvá na administrativní chybu, i když běžně u těchto akcích objednávky předem na internetu publikuje. Jaká náhoda, že zrovna v případě lovu pro jednoho ze svých největších sponzorů někdo zapomněl. Doklad, na jehož základě může Lesní správa Lány ulovená zvířata firmě prezidentova sponzora fakturovat, nechal ředitel Pavel Rus vy hotovit až dodatečně, čtyři dny po dotazech reportérů Seznam zprávy. Hádám, že to nebude trvat dlouho a prezident Pavel s takovou bude co do popularity někde na úrovní Petra Fialy. Jako úplný bizár pak musím označit slevu 40 % na odlovené daňky, které Hrad podle pozdě zveřejněných dokumentů podnikateli Sýkorovi poskytl. I na to si vzpomeňte, až příští rok budete státu odvádět více peněz prakticky na všem.

Místo českých veličin Batman
Dovolím si ještě pár slov k předávání vyznamenání 28. října na Pražském hradě. Celé mi to připadalo jako groteska z nepovedeného filmu. Pominu naprosto prázdný slabý projev prezidenta národa, který dal světu Borovského, Čapka, Nezvala, Wolkera nebo Fučíka a další, jenž raději, než tyto osobnosti, citoval Batmana, ale z vyznamenání některých lidí mi bylo trapně. Za ně i za prezidenta Pavla, rozvědčíka s krycím jménem Pávek. Když totiž vyznamenává tzv. bojovníky proti komunistickému režimu tento člověk, svědčí to nejen o jeho celoživotním křiváctví, ale i o úrovni těch, kteří z rukou takového člověka vyznamenání převzali. Ukázkovým případem je paní Mašínová, sestra chladnokrevných vrahů. A já si jen říkám, co je to za dobu, že takoví lidé dostávají vyznamenání.

Směšná ministryně Černochová
Minulý týden jsem vás informovala o rozsáhlém bombardování Pásma Gazy Izraelem, na což reagoval Výbor předsedů Valného shromáždění OSN výzvou k okamžitému příměří jak v Gaze, tak i na Ukrajině. Tuto výzvu podpořil             i úřadující předseda Valného shromáždění OSN Dennis Francis, který o 4 dny později svolal mimořádné plénum Valného shromáždění OSN, jehož jediným bodem byl návrh Jordánska na uzavření humanitárního příměří mezi Hamásem a Izraelem. Po třech dnech jednání naprostá většina členských států, tedy 120 ze 193 států vyzvalo mezinárodní společenství k humanitárnímu příměří           a záchraně obyvatel Gazy, na které nejen neustále padaly izraelské bomby, ale kteří byli Izraelem odříznuti i od dodávek vody, elektřiny, pohonných hmot, léků a potravin. Rezoluci podpořila například i Francie, Španělsko, Švýcarsko či Irsko. 45 států se zdrželo, mezi nimiž byla i Velká Británie, Itálie, Německo, Polsko, Švédsko, Finsko, Dánsko a jen 14 států tuto pomoc odmítlo. Jejich seznam je zajímavý. Jde pochopitelně o Izrael a jejího spojence USA, a dále Fidži, Mikronésie, Maršálovy ostrovy, Papua Nová Guinea, Guatemala, Nauru, Paraguay, Tongo, Rakousko, Maďarsko, Chorvatsko a Česká republika. Velvyslanec ČR při OSN, bývalý ministr zahraničí Jakub Kulhánek, vysvětlil odlišný postoj ČR od většiny členských států EU tím, že v rezoluci chyběl požadavek na propuštění rukojmích i ostré odsouzení útoku Hamásu na Izrael ze 7. října. Izrael odmítl rezoluci respektovat a Gaze hrozí bezprecedentní humanitární katastrofa.
     Hlasování tak rozhořčilo českou ministryni obrany Janu Černochovou, že ta překvapila i světovou veřejnost výzvou, aby Česká republika vystoupila z OSN, která podle ní, »fandí teroristům a nerespektuje právo na sebeobranu«. Černochové se vysmál například bývalý portugalský ministr Bruno Macaes, který podotkl, že Černochová »tím chce říct, že by Česko mělo vypadnout z planety Země«. Pochopení, ale ministryně nenašla ani u pravicových odborníků, neboť například Michael Romancov označil její výrok za »nekompetentní a nesmyslný« a upozornil na fakt, že i větší, lidnatější              a silnější Taiwan už dlouho usiluje o vstup do OSN.
      Černochová zdůraznila, že »Hamás vyvraždil více než 1400 Izraelců, což je na počet jejich obyvatel více obětí, než zavraždila Al-Kajdá 11. 9. 2001 v USA«. Opomenula přitom fakt, že dosavadní počet palestinských obětí v Gaze je více než 8000 zabitých, z nichž je více než 3500 dětí, tedy počet mnohonásobně vyšší. Černochová argumentovala i tím, že »podle článku 6 Charty OSN lze vyloučit členský stát, který soustavně porušuje principy uvedené v Chartě, mimo jiné i ten princip , že všechny členské státy se mají zdržet hrozby silou nebo použití síly proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti státu.“         A  OSN  nevyloučila ani Irán, ani Rusko. Černochová však tiše přešla fakt, že podle tohoto článku by USA musely být vyloučeny z OSN přinejmenším v roce 2003, kdy napadly Irák bez mandátu OSN, o dřívějším bombardování bývalé Jugoslávie či Sýrie nebo i přepadení malého ostrova Grenady ani nemluvě.
     K deeskalaci konfliktu a k ochraně života civilistů vyzval i Mezinárodní výbor Červeného kříže, který vedení války komentuje jen zřídkakdy. Tento Výbor je      i strážcem Ženevských konvencí, tedy válečného práva, které Izrael nyní jasně porušuje. Izrael i nadále nutí Gazany, aby se ze severu Pásma přesunuli na jih zvláště do oblasti Khan Younis, kterou však Izrael vzápětí bombardoval.

 

Biden má na kahánku
1fialo.pngRostoucí počet mrtvých Palestinců, »televizní záběry zmrzačených dětí              i uprchlíků, kteří přišli o své domovy, vedou ke zvýšení nenávisti                        a k zrekrutování nových teroristů«, napsal válečný veterán - historik Michael Howard. Ještě významnější je počínající revolta v řadách stoupenců Bidenovy Demokratické strany, zvláště mezi mladými a příslušníky menšin z řad černochů a Hispánců, kteří jej podpořili ve volbách v roce 2020. 18 těchto kongresmanů a kongresmanek, vedených Bonnie Watsonovou z New Jersey, podepsalo petici žádající »okamžité příměří v Izraeli a okupované Palestině«. Stovky bývalých zaměstnanců, kteří pracovali pro kampaně senátorů Bernie Sanderse a Elizabeth Warrenovou se na ně obrátili otevřenými dopisy se žádostí, aby Senát předložil podobnou petici. Podobně reagují i některé odbory, např. Americký svaz poštovních zaměstnanců, nebo Demokratičtí socialisté Ameriky a další. Tato kritika Bidena mohla pomoci Donaldu Trumpovi k vítězství ve volbách v listopadu 2024, protože Biden minule vyhrál v řadě krajů jen těsně, a ztráta několika tisíc hlasů, by mohla vést k jeho porážce v prezidentských volbách.

nasepravda.jpg

     Na závěr bych ráda připomenula, že jsem pro Vás otevřela informační kanál na Telegramu. Připojíte se jednoduše tím, že v této aplikaci naklikáte moje jméno.

Odkaz na aktuální video naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=bsV08uXZ1VA
Vystoupení v Evropském parlamentu k problematice duševního zdraví:  https://www.youtube.com/watch?v=yXbtv4Je11I
Vystoupení ke 105. výročí vzniku ČSR: https://www.youtube.com/watch?v=MQSK3cabWAI
Rozhovor pro Parlamentní listy: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Uz-nikdy-fronty-Pekarova-s-Valkem-se-ted-chlubi-praci-nenavidene-komunistky-smeje-se-Konecna-745108
Rozhovor pro portál Drbna.cz: https://www.drbna.cz/domaci/10684-neexistuje-shoda-na-tom-co-stalo-za-vybuchem-v-nemocnici-al-ahli-rika-europoslankyne-katerina-konecna.html 

Dovoluji si Vás rovněž pozvat na setkání:
- V pondělí 6. listopadu od 14:00 hod. ve Vsetíně, ul. Pod Vršky 45,
   kde společně znovu odhalíme sochu Julia Fučíka.
- Ve středu 15. listopadu od 17:00 hod. v Bruntále, v restauraci Pizza
  Donna Emona na ul. Dukelská 1884/7 proběhne tradiční debata  s občany.
- Ve čtvrtek 16. listopadu od 17:00 hod. v Havlíčkově Brodě,
   v penzionu Starr na ul. Žižkova 3070 další debata s občany.
-  V pondělí 20. listopadu od 16:00 hod. v Sokolově, v Městském domě
    kultury na ul. 5. května 655 rovněž debata s občany.

Vážení přátelé, milí fanoušci!
Na závěr bych chtěla znovu poprosit ty, kdo mají chytrý telefon, aby si nainstalovali aplikaci Telegram, (pokud ji už nemají), a dali sledovat můj kanál (Kateřina Konečná), protože stále probíhá blokáda mého facebookového profilu.

Mějte se hezky!
                                                                                                       Kateřina Konečná 

 

STANOVISKA KSČM

Smutné výročí vyhlášení samostatného Československa
(Praha, 27. října 2023) V těchto dnech si připomínáme 105. výročí vyhlášení
samostatné Československé republiky. Společný stát Čechů a Slováků ale nevydržel ani 75 let. Politické síly, které uchopily moc po kscm1.jpgroce 1989, upřednostnily své osobní zájmy a Československo rozbily. Nejprve ho rozdělily jako stát, aby následně mohly vydrancovat jeho ekonomiku. Loupež století, provedená pravicovými vládami, výrazně ovlivnila životní úroveň obyvatel bývalého Československa. Naše země přestala být suverénním hráčem na světových trzích a stala se „krmelcem“ nadnárodního kapitálu. Svůj díl si urvali i domácí dravci, ze kterých se stala novodobá oligarchie.

Přes sliby o dosažení životní úrovně západní Evropy se po 20 letech členství v Evropské unii k západoevropským zemím ani nepřibližujeme.
     Více než šestina našeho HDP v řádu stovek miliard korun je každý rok odsávána do zahraničí.Ani po 30 letech samostatné České republiky není dostavěna dálniční síť. Není postaven ani kilometr vysokorychlostní železnice. Bytová výstavba není dostačující a ceny bydlení dosahují astronomických částek. Rapidní růst životních nákladů a reálný pokles mezd, to vše je realita posledních let. Zatímco hrstka nejbohatších Čechů jen za poslední rok zbohatla o desítky miliard korun, státní dluh přesáhl astronomické 3 biliony korun. Přitom zisky pouhých 5 podnikatelů z TOP 10 v ČR přesáhly v roce 2022 280 miliard korun. V témže roce zisk bank poprvé překročil 100 miliard. Zisky energetických společností atakují výši 190 miliard.
     A řadoví občané? Těm reálně poklesly mzdy, a to dokonce dvakrát více, než je průměr EU. Dvě třetiny pracujících v České republice nevydělávají tolik, aby byly sobě a svým domácnostem schopny pokrýt náklady na běžný život. Taková je smutná realita dnešní doby.
     A co Fialova vláda? Osekává výdaje na veřejné služby, ale ty na zbrojení rostou závratným tempem. Neřeší drasticky se zhoršující sociální situaci občanů ČR, ale jde na ruku zahraničním zbrojařským koncernům.
     KSČM se tak v době 105. výročí založení Československé republiky obrací na všechny občany ČR: Pojďme společně vystavit Fialově vládě závěrečný účet. První příležitostí budou již za několik měsíců volby do Evropského parlamentu! 
Fialo, stačilo!
VV ÚV KSČM, 27. 10. 2023

 

Zpráva o činnosti okresní organizace Praha Východ za období od poslední konference (2022-2023)

Úvod
Okresní konference KSČM na Praze-východ se konala 26. února 2022. V podmínkách pocovidových, po prohraných krajských volbách, po prohraných volbách do PS PČR, kdy jsme opustili Poslaneckou sněmovnu. Po mimořádném sjezdu nás tehdy čekal sjezd řádný.

Mezinárodní a domácí situace
Za poslední rok se svět ocitl na hranici propasti. Horký konflikt zuří na území Ukrajiny, a není to konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou, ale mezi tzv. „Západem“ a Ruskem, který zde zuří již od roku 2014 a vlastně už od skončení studené války. Rostoucí napětí, a to i ekonomické, je ale i mezi USA se spojenci (včetně naší země) a Čínou a vlastně všemi, kteří razí politiku nezávislou na USA (viz BRISC apod.).

Na naší politické scéně došlo po opuštění pozic levice ve volbách k nástupu pravicové a antikomunistické vlády, která realizuje proamerickou, protiruskou a asociální politiku, v jejímž důsledku tu máme nehorázné zvyšování cen (včetně základních životních potřeb, energií, potravin), s tím související inflaci, omezování práv a svobod (včetně svobody projevu), militarizaci. Kroky vlády dopadající na většinu občanů vyvolaly několik bouří, na bázi vlastenecké, protivládní, odborové se uskutečnily i statisícové protesty- bez účinku. Protivládní hnutí se navíc stále více drolí.

Plnění závěrů okresní konference
Okresní konference 26. února 2022 si zvolila nové vedení okresního výboru, zástupce do vyšších orgánů, kandidáty do vyšších funkcí, delegáty na sjezd i konference.
Předsedou se stal Štefek Zdeněk, okresní výbor byl zvolen ve složení Čermák Josef, Duník Vladimír, Grygarová Lenka, Hádek Jan, Hajleková Zdeňka, Kormančík Dan, Novák Václav, Pokorný František, Posolda Pavel, Šrámek Stanislav, Štefek Zdeněk, Zima Vladislav.

Za členku KRK Středočeského kraje Krumpolcová Marie, která se stala rovněž předsedkyní ORK, v té se objevily Potěšilová Jiřina, Kadeřávek Josef, náhradnicí byla zvolena Volfová Hana.

Předsedou ORoK byl zvolen Havlíček Milan, v komisi měl jména Anděl Jiří a Hejný Lubomír (Komise pak byla rozhodnutím sjezdu novými stanovami zrušena). Do KV KSČM byl zvolen Štefek Zdeněk a Havlíček Milan. Delegáty Krajské konference byli zvoleni Štefek Zdeněk, Posolda Pavel, Havlíček Milan, Duník Vladimír, Krumpolcová Marie, Brožová Jarmila, dále i náhradníci Volfová Hana, Šrámek Stanislav. Za Člena ÚV KSČM za okresní organizaci Praha-východ byl zvolen Štefek Zdeněk. Podobně jsme zvolili i delegáty XI. sjezdu KSČM - Štefek Zdeněk, Posolda Pavel, Havlíček Milan, náhradníky Grygarová Lenka, Šrámek Stanislav.

Navrhli jsme i člena VV ÚV KSČM za Středočeský kraj (Štefek Zdeněk) a do vedení KSČM na sjezd jména Semelová Marta, Skála Josef, Krajča Milan, Horák Jiří, Konečná Kateřina.

Vyzvali jsme zvolené delegáty na krajskou konferenci a XI. sjezd KSČM, aby při jednáních respektovali převažující názory okresní stranické organizace a podpořili úsilí o zachování komunistické identity KSČM.  Vyzvali jsme členy stranické organizace na okrese Praha-východ zabezpečit dostatečný počet hlasů na petičních arších pro návrh s. J. Skály za kandidáta pro volbu prezidenta ČR. A také jsme vyzvali vedení strany k zaujetí negativního postoje k dodávkám zbraní na Ukrajinu a k zavedení cenzury v ČR.

V úkolech jsme měli informovat členskou základnu o průběhu a závěrech okresní konference, což se přes schůze a Zpravodaj zrealizovalo, stejně tak jsme se zabývali připomínkami, náměty a podněty z diskuse a jednání konference. Informovali jsme rovněž o závěrech krajské konference i závěrech XI. sjezdu KSČM. Dle výstupů z konference jsme připravovali též plán práce a obsah jednání OV KSČM, pravidelně jsme hodnotili spolupráci s vlasteneckými organizacemi působícími v rámci okresu, která probíhá zejména s KČP.

Členská základna
Členská základna okresní organizace měla koncem roku 2021 (k 31. 12. 2021) 204 členů, průměrný věk 78 let. K 31. 12. 2022 měl okres 25 ZO s celkem 180 členy. V polovině roku 2023 pak byl počet členů 170. Průměrný věk zůstal 78 let. Není započítána ZO Kostelec n. Č.L., která přešla z kolínské organizace v polovině roku 2023.
V roce 2022 byli přijati 3 členové, v roce 2023 zatím jeden. 

Na konci roku 2022 v souladu se závěry ústředních orgánů proběhla přeregistrace. Není u některých ZO dosud zcela dokončena – nejsou dodány veškeré vyplněné dotazníkové listy členů. Přeregistrace ale přispěla k získání dalších kontaktů na členy (emaily, telefony).

Členskou základnu monitoroval přes program členské evidence pověřený člen OV KSČM – s. Zima. A zároveň každý měsíc připravuje pro Zpravodaj seznam  členů, kteří se v daném měsíci dožívají významného životního jubilea. Pravidelně aktualizoval databázi a posílal roční výkazy, ke stavu členské základny jsme se vraceli 2x ročně.

 

Základní organizace

Aktuální stav ZO je:
2006 Brandýs - Popovice
2007 Brandýs n / L.        
2008 Brandýs – St. Boleslav
2011 Čelákovice          
1010 Husinec-Řež          
2020   Říčany 
2026   Úvaly                

1014 Kamenice            
1015 Klecany  
1017 Kojetice              
1018 Kostelec u Křížku
1019   Kunice  
1022   Máslovice          

1025 Mnichovice          
1029 Mukařov              
1030 Nehvizdy             
1034 Odolena Voda     
1039   Postřižín            
1047 Sluhy                  
1051 Sulice 
1055   Škvorec 
1062 Vyšehořovice
1066 Zvánovice           
3106   Řež /závod/ 
3001  ZO při OV
2070  Kostelec n. Č. L.

Ve většině organizací práce stojí a padá s předsedou ZO, jen výjimečně funguje výbor ZO. Řada ZO má již počet členů pod hranicí dle stanov, řešení ale jednoduché není, ač se organizacemi pravidelně zabývá okresní výbor.
Klasické schůze taktéž probíhají málokde, někde se schází výbor, někde dochází pouze k obíhání členů, uplatňuje se i korespondenční hlasování. Svou funkci plní též Zpravodaj, který se často stává jedinou formou informování členů.

Porady funkcionářů
Porady funkcionářů se na základě usnesení konaly každý měsíc, vždy v úterý před jednáním OV KSČM. Navštěvované byly nejvytrvalejšími funkcionáři a členy, v počtu 5 – 15 osob. Občas sem byli pozváni i funkcionáři kraje či zástupci vedení strany.

Okresní výbor
Okresní výbor se scházel dle plánu práce každý měsíc dle plánu práce. V roce 2023 doplnil plán práce o pravidelné hodnocení jednotlivých základních organizací. V září kooptoval do OV s. Šišákovou.
Zapojení jednotlivých členů do práce bylo různorodé, dle pracovního vytížení i zdravotního stavu.

Zpravodaj
Zpravodaj vycházel po celou dobu jako měsíčník s 24 stranami A5, s výjimkou prázdninového období, kdy vychází dvojčíslo. Plní v počtu 170 ks neocenitelnou roli při informování členské základny, distribuován je přes poradu funkcionářů a poštu základním organizacím i členům rozpadlých základních organizací a úzkému okruhu sympatizantů.
Bohužel stále klesá počet přispívajících, včetně z řad členů OV KSČM, největší zátěž při přípravě Zpravodaje leží na ss. Hajlekové a Štefkovi.
Zároveň je v elektronické verzi publikován na webu tresnicka.kscm.cz, posílán je i aktivu členů. Díky této možnosti se si jej mohou přečíst i další členové a sympatizanti, na které máme spojení přes emailovou adresu. Web je ale samozřejmě mnohem širší, obsahuje i další informace z činnosti okresu, ale i z celé strany.

Práce okrsků
Březnové jednání OV KSČM po konferenci stanovilo gestory pro ZO po jednotlivých oblastech, dříve známé jako okrskáře.
Práce „okrskářů“ ale naráží na stejné limity jako dosud (rozdílnou aktivitu pověřených osob i skutečný stav ZO).

Sekretariát
Sekretariát ve II. patře budovy ÚV KSČM byl přístupný zejména v úředních hodinách v úterý 8:30 až 11:00, ale i v jiné hodiny po telefonické domluvě, oficiální mobilní i pevný telefon byl přesměrován na telefon předsedy. Činnost zajišťuje komplexně s. Štefek, včetně zajišťování ekonomických služeb (prvotní sběr dokladů, vedení jejich evidence, výběr příspěvků atd.). 

Hospodaření okresní organizace
Okresní organizace hospodařila dle svých schválených rozpočtů.
Na rok 2022 byl schválen rozpočet ve výši výnosů 141.000,- Kč a nákladů 282.100,- Kč, výsledek byl ale po přestěhování do menších prostor a úsporách byl výsledek jiný – zisk 2200 Kč.
Největší nákladové položky byly náklady na služby v budově Politických vězňů 9 (nájem, tisk Zpravodaje, poštovné), osobní náklady a náklady na pietní aktivity (májové oslavy).
Příjmy z členských příspěvků byly v roce 2022 105445 Kč, tj. 131% plánovaného rozpočtu (80.000 Kč). Rok 2023 ještě není ukončen, rozpočtově byl schválen jako vyrovnaný.
Členské příspěvky jsou evidovány na OV KSČM dle ZO, dle stavu členské základny z nich vyplývá značná diferenciace výše členských příspěvků.  Některé ZO neplatí příspěvky již vůbec, není to ale jen chybou členů, není prostě již nikdo, kdo by příspěvky vybral. Hojně se využívá též osvobození od placení členských příspěvků dle usnesení ZO. Jediná komunikace s členy tak zůstává na poštovních službách, zpravodaji, popř. přes email, telefon či SMS.
Řada členů i organizací platí příspěvky již přímo na bankovní účet OV KSČM.

Volby
V roce 2023 proběhly prezidentské volby. V nich KSČM podporovala Josefa Skálu. Okresní organizace nasbírala jeden z největších počtů podpisů, zařadila se tak mezi 10% organizací, které splnily a překročily schválenou kvótu podpisů. Uspořádala také petiční stánky na podporu Josefa Skály a zorganizovala s ním malou besedu na náměstí. Josef Skála ale nesesbíral dostatečný počet podpisů, aby mohl kandidovat.

Dalšími volbami byly v roce 2022 volby senátní a obecní. V senátních volbách jsme neměli vlastního kandidáta (společně s Mělníkem), podporovali jsme opoziční kandidáty (např. Noveského). V obecních volbách jsme nebyli schopni postavit větší množství kandidátek, kandidovali jsme jen na jiných kandidátkách či pod sdruženími hasičů apod. Výjimku tvoří nově příchozí organizace v Kostelci n. Č. L., která měla samostatnou kandidátku a uspěla, s. Liška je jako zastupitel i radním města.

Práce v KV a vyšších orgánech
2 zástupci okresní organizace v KV KSČM se snažili aktivně v krajském orgánu pracovat, s. Štefek se stal i členem VV KV KSČM. S. Krumpolcová  byla předsedkyní středočeské KRK KSČM. S. Štefek byl i členem ÚV KSČM a i členem VV ÚV KSČM. Z činnosti orgánů podávali pravidelné zprávy, které byly zveřejňovány i ve Zpravodaji.

Práce v odborném zázemí
Zástupci okresní organizace pracovali i v krajském a centrálním odborném zázemí. Ve Středočeském kraji by se rádi účastnili práce zřízených komisí (ideologická, vnitrostranická, pro mládež atd.), jejich činnost se ale aktivně nevyvíjí. V centrálních odborných skupinách působil např. s. Posolda s. Štefek (kultura, zahraničí).
K odborné činnosti je nutné přiřadit i aktivní spoluúčast okresní organizace na pořádání teoreticko-politických konferencí.

Práce ve vlasteneckých a dalších spřátelených organizacích
Členové okresní organizace rozvíjeli činnost i ve vlasteneckých a dalších organizacích, i když úměrně svým možnostem a pandemickým opatřením.
Své zástupce má okres v Klubech českého pohraničí, Společnosti Ludvíka Svobody, Slovanském výboru, Společnosti česko-kubánského přátelství, Českém mírovém hnutí a v dalších organizacích.
Pravidelné hodnocení spolupráce bylo předmětem i jednání OV KSČM, a to 2x ročně. Obrovský podíl práce v nich měli např. ss. Duník, Havlíček, Hudec (byl zvolen předsedou KČP), Princová a další.

Práce zastupitelů, poslanců
Zastupitele obcí a měst v okrese jsme do poloviny roku 2023 neměli, poslance také ne. Ve městě Kostelec n. Č.L. máme zastupitele a radního.

Tradiční a netradiční akce
Mezi nejstarší akce našeho okresu bezesporu patří veřejná posezení s přáteli, s živou muzikou, drobným občerstvením a tradiční kytičkou, pořádaná u příležitosti MDŽ, především čelákovickou a brandýskou organizací. Tuto oblíbenou akci jsme byli nuceni nahradit korespondenční formou. Stejný osud potkal i tradiční oslavu 1. máje - Svátku práce, s májovou veselicí, tradičně pořádanou v Čelákovicích. Nahrazena byla plakátovacími aktivitami. 1. máj jsme v roce 2022 i v roce 2023 podpořili akce pražské organizace.
Ze stejných důvodů jsme museli značně omezit i tradiční pietní akty pořádané většími organizacemi v Klecanech, Říčanech, Odolena Vodě, Staré Boleslavi, ale především v Brandýse a Čelákovicích, u příležitosti 9. května. Důstojné pietní akty byly organizovány formou delegací ZO a hostů, zejména v čelákovické štafetě, kde se tradičně účastní i zástupci velvyslanectví Ruské federace.
Další významnou tradiční akcí je pietní akt pořádaný v Čelákovicích u příležitosti výročí zavraždění štábního strážmistra Jaroslava Honzátka členy teroristické skupiny bratří Mašínů. Novou tradicí se stává taktéž uctění památky obětí fašismu, vždy 15. března v Čelákovicích.
Prohlubující spolupráci můžeme najít na aktivitách spojených se sousedním okresem Nymburk. Splouvání Jizery „ Třešně na vodě“, grilování v Nymburce, to vše se koná za účasti našich členů.  Aktivní byla naše účast i na krajských akcích – Slivice, Blaník, Lidice.
Okresní organizace také podpořila množství protivládních demonstrací, které v Praze pořádala řada uskupení. Několik akcí pořádala i KSČM. Václavské náměstí, Malostranské náměstí, Letná – všude byly za poslední 2 roky členové z Prahy východ.

Mediální výstupy
Okresní organizace má vlastní stránky na webu tresnicka.kscm.cz, kde zveřejňuje Zpravodaj.
Od poslední konference byl systematizován výlepový plán. Dle schváleného pololetního plánu byly uskutečněny opakované výlepy přes Rengla v Brandýse n. L./St. Boleslavi a v Říčanech, přes TS v Čelákovicích a přes výlepovou službu na 100 místech v malých obcích okresu. O prázdninách 2023 k nim přibylo několik desítek ploch v Kostelci n. Č. L. zajišťovaných samovýlepem.

Spolupráce s mladými
Spolupráce s mladými uvázla na mrtvém bodě. Historické myšlenky mít vlastní ZO mladých se nerozvíjely, protože mladé okres neměl. Mladší členové jsou sdružováni v ZO při OV.

(podkladový materiál pro okresní konferenci 11. 11. 2023)

 

13 cílů pro volby do Evropského parlamentu

Mír v Evropě, spoluprací proti militarizaci
Ke svému rozvoji potřebuje Evropa mír. Transatlantické harašení zbraněmi musí vystřídat celoevropská a celosvětová politická a ekonomická spolupráce.
Odmítáme bezdůvodné navyšování zbrojních výdajů nejen v rozpočtu EU, ale i v podobě tzv. evropského obranného fondu nebo jiných podobných návrhů. Naopak je třeba posílit výdaje na ochranu obyvatelstva před následky válečných konfliktů, přírodních katastrof a na mírovou diplomacii.
Idea armády EU je nepřijatelná. Kolektivní obrana evropských států se stejnými právy a povinnostmi je jediná přijatelná cesta, kterou se může Evropa vydat.
V EU chceme uplatňovat politiku mezinárodního dialogu a prosazovat postupné kroky při jejím naplňování - dialog místo hrozeb a sankcí. V diplomacii podporujeme mírovou spolupráci.
Prosazujeme zahraniční politiku "všech azimutů", s čímž souvisí i větší možnosti ekonomické spolupráce nezbytné pro odvrácení nebezpečí válečných konfliktů.
Prosazujeme Evropu bez jaderných zbraní, jsme proti dalšímu posílání zbraní na Ukrajinu.
Požadujeme zrušení paktu NATO jako dlouhodobý cíl a jako minimální cíl vystoupení ČR z toho paktu.

Zastavme zelené šílenství
Chceme revizi Green Dealu. Ve své současné podobě totiž nechrání životy lidí ani životní prostředí, ale znamená, že veškeré náklady na transformaci kapitál přenese na občany a upevní tím koloniální postavení České republiky. V ČR tím budou ohroženy statisíce pracovních míst v automobilovém a na něm navázaném průmyslu.
Green Deal má údajně plánovanou další revizi, v rámci které by ještě jeho parametry mohly být změněny, ovšem jen pokud bude Evropský parlament navolen tak, aby bylo prosazení těchto změn reálné. 
Green Deal je z 90 % ideologická výmysl, řada z jeho cílů je nesmyslná.
Nikde na světě není uspokojivě vyřešeno, jak v dlouhodobém horizontu nakládat s obrovským množstvím baterií – tedy s velmi nebezpečným odpadem. Chybí nabíjecí infrastruktura a není vyřešená otázka nabíjení u bytových domů (panelová a jiná sídliště atd.).
Opatření, která vyplývají z Green Dealu, mohou vyvolat energetickou chudobu, nedostatek elektřiny a vést i k sociálním problémům - ceny energií vyskočí obrovsky nahoru.
Jsme pro skutečně fungující řešení problémů v oblasti péče o přírodu a o životní prostředí, vždy přednostně z pohledu člověka, jeho kvality života a schopnosti přežití jako druhu v budoucnosti.
Před zaváděním alternativních zdrojů, výrob a výrobků hodnotit jejich potřebnost, životnost a náročnost získání surovin, výroby, skladování, distribuce, provozování, likvidace – recyklace na suroviny.

Referendum o vystoupení ČR z EU 
Stejně jako rozhodovali občané o vstupu ČR do EU, musí mít právo hlasovat i o možnosti z EU vystoupit.
Důvodem je především ta skutečnost, že podmínky v EU se od našeho vstupu v roce 2004 výrazně změnily, hlavní změny jsou spjaty především s přijetím Lisabonské smlouvy. Jde zejména o zřízení dvou nových postů – stálého předsedy Evropské rady a vysokého představitele EU pro zahraniční otázky a bezpečnostní politiku, který má na starosti zahraniční politiku EU. Dalšími důležitými změnami v rozhodovacím procesu EU jsou rozšíření počtu oblastí, v kterých bude Rada rozhodovat kvalifikovanou většinou namísto jednomyslnosti, a způsob hlasování kvalifikovanou většinou v Radě ministrů. V neposlední řadě jde o zavedení právní subjektivity EU. Všechny tyto kroky ještě více omezí suverenitu ČR, a proto je jednoznačně odmítáme.

Pro rovné a suverénní postavení v rámci EU
Odmítáme současné mechanismy v EU, kdy mohou velké země přehlasovat ty malé. Všechny státy v rámci EU musí mít stejné postavení a stejná práva.
Jsme proti omezování jednomyslnosti a jejímu nahrazování hlasováním kvalifikovanou většinou.
Jsme pro zvýšení důrazu na parlamenty jednotlivých členských zemí tak, aby se mohly nejen vyjadřovat k připravovaným normám EU, ale také přicházet s vlastními podněty pro evropské právo.
Je potřeba dát parlamentům členských zemí EU právo vetovat připravované normy EU.

Proti přijetí eura
Euro je dnes především nástrojem finančního kapitálu mocných zemí.
Odmítáme přijetí eura, pokud nedojde k demokratizaci Evropské centrální banky a další debatě o tom, jak má měnová politika vypadat.
Zachování koruny umožňuje definovat nezávislou monetární politiku. Přijetím Euro bychom se možné vlastní monetární politiky vzdali a delegovali ji na Evropskou centrální banku.
Chceme položit důraz na hospodářskou soudržnost, vyrovnávání regionů a trvale udržitelný rozvoj. Do té doby je přijetí eura naprosto nemyslitelné. A to především s ohledem na vysoké riziko ztráty zbylé politické suverenity.
Otázka přijetí eura je natolik závažná, že o ní musí občané ČR rozhodnout jedině v referendu.

Zastavme nelegální migraci
Odmítáme nesmyslné kvóty pro členské státy, které Evropské komisi odsouhlasila současná česká vláda, a chceme je nahradit fungující ochranou vnějších hranic EU a efektivní národní azylovou politikou.
Neudělení azylu je nutné spojit s účinnou a rychlou návratovou politikou do výchozího nebo jiného prostoru.
Časově omezený azyl má pomáhat lidem v nouzi, ale nesmí vést ke zhoršení bezpečnostní a sociální situace v zemích příjemců.
Politici, kteří se podíleli na rozdmýchání migrační vlny, nesmějí být připuštěni do rozhodovacích pozic Evropské komise a organizací, především souvisejících s azylem a migrací osob.
Bez reálného a rozhodného postupu nejsme schopni zvládnout ani vracení těch, kteří právo pobývat na území EU nemají, ani odradit další miliony lidí v budoucnu.
Je nutné tvrdě zasahovat proti těm z EU, kteří se podílejí na podněcování ozbrojených konfliktů v tzv. třetím světě včetně dodávek zbraní a munice. Naprosto nepřijatelné je vměšování do vnitřních záležitostí cizích států, vojenské intervence a nehumánní sankce, které lidi nutí k odchodu z jejich domovů a k cestě do Evropy.
Jsme pro likvidaci byznysu pašeráků lidí, kteří vydělávají na lidském neštěstí.

Zavedení zaručeného minimální příjmu a důchodu
Evropský systém pro zaručený minimální příjem a důchod nad hranicí chudoby je jedním z důležitých kroků v boji proti chudobě mezi mladými a starými lidmi.
Zkrácení pracovního týdne bez ztráty mezd.
Říkáme jasné NE pracující chudobě - příjem z jednoho zaměstnání musí zajistit důstojný život, a to i v postproduktivním věku.
Plně podporujeme, aby do zahraničí vysílaní pracovníci pobírali mzdu, která je místně obvyklá.
Odmítáme útoky na práva pracujících a požadujeme posílení role odborů.
Je nutné zastavit jakýkoliv mzdový a sociální dumping.

STOP dvojí kvalitě potravin
Odmítáme rozdílnou kvalitu a složení potravin a dalšího zboží v rámci členských zemí EU.
Požadujeme dvojí kvalitu zařadit mezi nekalé obchodní praktiky, a proto považujeme revizi evropské směrnice za nutnost.

Zvyšování hospodářské nezávislosti
Je potřeba podpořit průmysl v evropských zemích a zamezit jeho odlivu do zahraničí.
Potřebujeme také posílit nezávislost ve všech průmyslových a zemědělských odvětvích. Například léky by se měly vyrábět v ČR případně jiných zemích EU, neměly by se dovážet ze vzdálených zemí. Právě závislost na nich je současnou příčinou jejich dlouhodobého nedostatku v ČR.

Proti cenzuře, za ochranu soukromí
Posilování ochrany osobních údajů a boj proti kyberzločinu nesmí omezit svobodu internetu ani jeho uživatelů.
Je potřeba chránit právo na soukromí i anonymitu před šmírováním.
Stejně nezbytně jako bojovat proti terorismu a pomluvám je nutné čelit pokusům omezovat svobodu internetu a svobodu slova obecně či svobodu sdružování a organizování jenom na základě falešné vize vlastní "politicky korektní pravdy".
Jsme pro pokračování neutrální internetové sítě.
Je zcela nepřijatelné úředně známkovat jiné názory jako nepřátelskou propagandu. Nejlepší zbraní proti "lživým zprávám (fake news)" je internetová gramotnost, nikoli cenzurní zásahy.
Odmítáme falšování historie podobné tomu, které je obsaženo v „Usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy“, který přijal Evropský parlament.

Boj proti spekulacím v bydlení v rámci Evropy
Je potřeba ukončit současný model, podle kterého je v EU na bydlení nahlíženo jako na zboží.
Bydlení je základním právem a podmínkou důstojného života každého jedince. EU a její členské státy mají proto povinnost zajistit všem občanům přístup k důstojnému a cenově dostupnému bydlení.
Prosazujeme, aby řešení problému nedostupného bydlení bylo jedním ze základních kamenů akčního plánu evropského pilíře sociálních práv.

Fungující a soběstačná energetika
V rámci evropské energetické politiky požadujeme zajištění bezpečného a dlouhodobého přísunu energi
Energetická bezpečnost souvisí jak s právem na zásobování energií za přijatelné ceny, tak s nezbytnou státní regulací v energetice.
Energetika se nesmí být nástrojem politického vydírání, vyřazování konkurentů a závislosti na nadnárodních monopolech.
Stát musí mít plnou kontrolu nad výrobou a distribucí energie.
V energetickém mixu prosazujeme posilování role jaderné energetiky - bezemisního a moderního zdroje energie. Jsme proti jednostranné závislosti na dodávkách plynu a jaderných technologií.

Proti odsávání zisků do zahraničí
Prosazujeme nepředstíraný a nesmlouvavý boj s daňovými ráji, s daňovými úniky nadnárodních korporací a nejrůznějších zbohatlíků. Povinnost platit daně platí i pro podnikání v oblasti sdílené ekonomiky.
Jsme pro zásadu placení daní z příjmu v zemi, kde byl vytvořen zisk. Daň z příjmu příslušný podnik musí platit ve státě, kde byla vytvořená přidaná hodnota výrobku nebo jeho reálná část.
Rozvoj Evropy, ale i spravedlnost jejího uspořádání, vyžaduje sektorové zdanění především bank, energetických společností či internetových gigantů, a také vyšší zdanění nadnárodních korporací. To je nutné spojit se zavedením daně z finančních transakcí - tzv. Tobbinovy daně na spekulativní kapitál. Požadujeme zásadní progresivní zdanění a zavedení miliardářské daně.

ÚV KSČM, 23. 9. 2023

(otevřený materiál k diskusi probíraný na zářijovém jednání ÚV KSČM, je možné k němu dodávat připomínky i konkrétní návrhy, stejně tak jako k celé připravované kampani do Evropského parlamentu)

 

 

Aktiv žen 21. 10. 2023

V sobotu dopoledne 21.10.2023 se nás na ÚV v místnosti č.153 sešlo na  90 žen různého věku. Začátek byl dost zmatečný, chyběly židle na sezení. Asi se některé účastnice zapomněly přihlásit, protože nás všechny lákalo osobní setkání s naším remek3.pngprvním a zatím jediným kosmonautem Vladimírem Remkem a téma přednášky Ženy v kosmu.  Ale to by nebyly ženy, aby situaci rychle nevyřešily. Židle se našly a donesly z jiných kanceláří a bylo to. Ale zádrhel byl asi i jinde, protože ve výtahu jsem jela s jednou      z organizátorek, která si stěžovala, že tři měsíce měla objednanou na tuto akci místnost č.76 , ale nakonec dostala menší místnost č.153.

Setkání zahájila a milé hosty – Vladimíra Remka a Milana Krajču přivítala Soňa Marková.

Také hned řekla, že 26.9.2023 se Vladimír  dožil 75 let, pogratulovala mu a předala dary.

A pak už mu předala slovo.

 

Hned v úvodu nám sdělil,  že letos  16.6.2023 to bylo 60 let, kdy do kosmu vzlétla první žena na světě Valentina Těreškovová. Dosud v kosmu  bylo 76 žen, což je 11% kosmonautů. Valentina Těreškovová prokázala nesmírnou statečnost svým letem a velmi  tak ovlivnila i světové ženské hnutí. Bylo to v pionýrských dobách kosmonautiky, nevědělo se, co se bude dít při startu, vlastním letu, kdy letěla sama a při přistání se musela katapultovat, což je vždy riskantní manévr. Těreškovová byla i do vysokého věku velmi politicky aktivní. Remek se s ní setkal poprvé v roce 1976.  Nechápe, proč jí  České Budějovice odebraly čestné občanství. Neznámí zastupitelé odebrali čestné občanství světoznámé kosmonautce.

Vysvětlil také, proč ženy nelétají tak často Je to z důvodů kosmického záření, které působí negativně na reprodukční orgány 1tereskovova.pngčlověka.  Když se narodí holčička, má již ve svém organismu konečný počet vajíček, z nichž se může po oplodnění narodit nový člověk. U mužů se sperma tvoří stále znovu nové, proto pro ně kosmické záření není tolik nebezpečné.

Slovo kosmonaut bylo použito, až když do vesmíru vzlétl Jurij Gagarin. Předtím se používalo označení astronaut.

Stále pokračují setkání kosmonautů včetně Rusů. Poslední bylo v Turecku. Vysvětlil i velký význam Indie v kosmickém programu. Indie vyslala sondu k měsíci a vyslání se zdařilo. Také Čína je velmi silná v kosmickém výzkumu.

V diskuzi zodpověděl spoustu dotazů. Např. jak chutná kosmické jídlo – základem je konzervovaná tekutá strava v tubě nebo forma kaše. Jídelníček se po 7 dnech opakoval, a protože člověk jí také očima, pro ty, kteří byli ve vesmíru delší dobu, to asi příliš lukrativní nebylo.

Co je z kosmu dobře vidět?      Amazonka, která se vlévá do oceánu, v noci hořící ropná pole a osvětlená města, probíhající bouřky nad oceány, hořící lesy.

Bude nějaký následovník?

V r..  2008 vstoupila ČR do Evropské kosmické agentury a teprve loni se propracoval jeden  z pilotů z Čáslavi mezi náhradníky –  Aleš Svoboda.

Celou přednášku bylo opravdové ticho, aby nám neuniklo ani slovo. Možná by příště organizátoři mohli zvážit i použití mikrofonu, aby opravdu všichni dobře slyšeli.

Plánovaná 10 min přestávka se protáhla na více než půl hodiny, protože všechny jsme toužily buď po podpisu či společné fotografii. A náš první kosmonaut byl opravdu dobře připravený. Taška plná fotografií, aby se dostalo na každého zájemce, několik propisovaček na podpisy a dobrá nálada při společných fotkách.

Po přestávce následovalo vyhlášení laureátek soutěže Žena roku 2023

Nominováno bylo 34 žen z celé ČR do 3 kategorií: ženy do 50-ti let, ženy nad 50 let a sympatizantky KSČM. V kategorii žen do 50-ti let byly vybrány 2 vítězky: Tereza Čechová-Humpolcová z Tišic a Květa Ryšková z Přerova. V kategorii žen nad 50 let to byly: Jaroslava Čechová Malinová z Rakovníka, Marie Veselá z Brna, Alena Šnajdrová z Bakova nad Jizerou, Eva Novotná z Prahy a Eva Kašová z Rakovníka. V kategorii Sympatizantka KSČM byla oceněna  Jiřina Sobíšková z Děčína a Eva Novotná z Prahy.

Zároveň byl vyhlášen další ročník Ženy roku 2024 opět s mottem čínského přísloví: “Lepší je zapálit alespoň malou svíčku než nadávat na tmu.“ Přitom Soňa Marková poprosila nominující, aby neuváděli, že je dotyčná navrhovaná pracovitá, ale především to něco navíc, co ji odlišuje od ostatních.

Všichni účastníci obdrželi kalendář od Kateřiny Konečné pro rok 2024.

remek4.pngVladimír Remek je bývalý vojenský pilot a jediný československý kosmonaut ve vesmíru, Hrdina Československé socialistické republiky a Hrdina Sovětského svazu. Je 87. kosmonautem světa, prvním z jiné země než Sovětského svazu nebo USA, což bylo úspěchem československé kosmonautiky.

„My jsme u toho byli, prožili jsme to, nikdo nám to nevezme, byl to náš život.“

„Radujte se z toho, co je teď, v budoucnu může být hůře!“

 

1tereskovova2.pngValentina Těreškovová byla první ženou ve vesmíru a 10. kosmonautem na světě. Dosud je nejmladší kosmonautkou, bylo jí pouhých 26 let. Její let trval 3 dny v kosmické lodi Vostok 6.

V roce 1963 se provdala za kosmonauta Andriana Nikolajeva a o rok později se jim narodila dcera Jelena.

 

O celém setkání je velmi hezká reportáž Moniky Hoření v Naší pravdě č.44.

       Zdeňka Hajleková

 

Zdravíme z KSČM!

Fialova demoliční politika stále pokračuje! KSČM neúnavně kritizuje asociální kroky vlády a aktivně navrhuje řešení, jak naši zemi vyvést ze současné ekonomické krize. Jak ale víte, ve dvou se to lépe táhne a každá ruka je potřeba, když jde o snahu dostat pětidemoliční vládu od koryt. I ta Vaše! 

1pomoc.png

Vyberte si aktivitu, která vám nejvíc vyhovuje:

 1. Zaslat finanční dar
 2. Předplatit si týdeník Naše pravda
 3. Stát se členem/členkou KSČM
 4. Stáhnout si plakáty a vyvěsit v okolí
 5. Podepsat petici KSČM za referendum o vystoupení z EU
 6. Sledovat Facebookové stránky KSČM
 7. Přijít na akci organizovanou KSČM

Placení členských příspěvků na účet:
Placení členských příspěvků (ČP) na účet OV KSČM Praha východ:
číslo účtu: 4039201/0100, variabilní symbol číslo organizace nebo rok 2023 či 2024.
Uveďte do textu transakce: ČP, od koho (příjmení, ZO, příp. číslo ZO), za jaké období.

Upozornění: při zasílání členských příspěvků (ČP) nebo mimořádných členských příspěvků (MČP) musí být v textu transakce uvedeno, že se jedná o ČP nebo MČP (MČP od jedné osoby ale max. 1000 Kč).

 

 

Ohavný češtinec podle herce Ivana Vyskočila

Já se cítím se svým jediným pohlavím vyřazen z této nové společnosti. Ještě k tomu nejsem ani v žádné menšině, a navíc jsem bílý! Takže kvůli mně se na fotbale nekleká. Nejsem ani LGBT, ani členem žádné ‚pokrokové' neziskovky. A ještě s hrůzou zjišťuji, že ani některým slovům svého mateřského jazyka nerozumím. Nebo už to není mateřský jazyk?
„Ve snaze to napravit a trochu se vzdělat, zavolal jsem jedné známé, pracovnici Českého rozhlasu, abych se zeptal, co to vlastně je, to stále skloňované slovo „podkást'? (Možná „podcást'?, asi to bude z angličtiny.) Musím říci, že jsem se nic nedozvěděl. Odpověď byla ve známém školním stylu... To je když... Prý, když je to na internetu, kam lidé dávají různé podkásty, anebo to, co každé dopoledne dělá Terezka Kostková a Adélka Gondíková s různými lidmi, tedy rozhovor, je také podkást Českého rozhlasu, kroutí hlavou Ivan Vyskočil. „Tak jsem z toho úplně pitomej,   vůbec nevím, proč se to teď jmenuje jakýmsi slovem, které ve mne evokuje pouze obrat, že si děvče podkasalo sukni a přešlo potok. Proč se vytratilo české rozhovor, možná reportáž, a musíme to nazývat nějak jinak?" ptá se herec a podotýká: „Patrně proto, abychom byli dostatečně IN. Ano, jsme IN, jsme COOL a FREE, dokonce jsem slyšel, že jdou odpoledne „šopovat“. Se svojí základní angličtinou vím, že jdou nakupovat, od anglického shopping.
Ale tento výraz mě už zcela uzemnil. Něco je šit (shit) a něco je fejk a já jsem z toho stupid, a nejsem vůbec a ani trochu clever a in!
Jak krásně se mi poslouchal rozhovor (...asi podkást) s nějakým panem profesorem, českým jazykovědcem. V tomto rozhovoru vedeném v duchu ...ó ano, a ó nikoliv... řekl pan vědec hezky jadrně: „V češtině máme tři zápory. NE, NIKOLIV a HOVNO“! I přes mikrofon jsem slyšel, jak moderátorce spadla čelist, ale mé srdce zaplesalo nad čistou a jadrnou češtinou," směje se Ivan Vyskočil a vzkazuje: „S těmi výrazy, kterým často nerozumějí ani ti, kteří je užívají, jděte někam, a vraťte se k rodnému jazyku. Ale asi to už nepůjde. Jsme zaraženi tak hluboko v té americké pr…i, že nám z ní nekoukají ani nožičky.
Ani my starší jsme dříve v té sovětské tak hluboko zalezlí nebyli.

 

Fialova drahota v ČR? Pojeďte s námi do Polska!

V pátek 1. 12., startujeme v 6h v Lysé nad Labem, dále jedeme po cestě Benátská Vrutice, Mladá, Milovice, Kamenné Zboží, Nymburk, Poděbrady až do Kudowa Zdroj. Odjezd zpět ve 13h.

OV KSČM Nymburk vypravuje autobus na předvánoční nákupy. Cena zájezdu 200 Kč na sedadlo, čas návratu cca 15-16h, bližší informace ov.nymburk@kscm.cz nebo 725646018.
 

Odbory připravují na 27. listopadu hodinovou VÝSTRAŽNOU STÁVKU 
V reakci na to, jak dnešní vláda likviduje sociální jistoty a útočí na pracující a nejvíce zranitelné občany, avizují některé z odborových svazů přípravu výstražné hodinové stávky na 27. listopadu. 

KSČM od počátku podporuje protivládní protesty, demonstrace a stávky organizované odboráři. Spolu s nimi hodlá KSČM usilovat o zvyšování mezd, prosazení důstojných důchodů či zajištění bezplatného školství a zdravotnictví. 

 

Významná historická výročí v listopadu

    6. 11. 1836    zemřel český básník Karel Hynek Mácha
  7. 11. 1917    Velká říjnová socialistická revoluce
  8. 11. 1620    bitva na Bílé hoře skončila porážkou českých stavů
10. 11. 1944    ve SNP zahynul komunistický poslanec Jan Šverma
11. 11. 1648    skončila třicetiletá válka v Evropě
13. 11. 1957    zemřel Antonín Zápotocký
14. 11. 1918    byl T. G. Masaryk zvolen prezidentem ČSR
15. 11. 1945    vojska Rudé armády opustila Prahu
16. 11. 1943    zahynul Hrdina Sovětského svazu kpt. Ján Nálepka
17. 11. 1939    Mezinárodní den studenstva – zavření českých vysokých  škol
17. 11. 1989    politický a majetkový převrat; návrat kapitalismu
19. 11. 1957    byl zvolen prezidentem Antonín Novotný
20. 11. 1945    byla v Berlíně schválená směrnice pro odsun Němců
23. 11. 1896    se narodil Klement Gottwald
25. 11. 1895    se narodil armádní generál a prezident Ludvík Svoboda

 

Společenská kronika

V měsíci listopadu 2023 slaví významná životní výročí:

  Božena Lhotáková          85 let        Kostelec nad Černými lesy
  Jiřina Dašková           85 let        Mratín
  Jiří Paulíček           95 let        Nespeky Městečko 

Jubilantům blahopřejeme, přejeme spoustu zdraví, energie a elánu a děkujeme za veškerou odvedenou práci!

 

Zpravodaj vydává OV KSČM Praha-východ. Naše web stránky: tresnicka.kscm.cz
Elektronická pošta:ov.prvych@kscm.cz, Telefon 222 897 460 nebo mobil 725 646 019