Zpravodaj 12/2023

8. 12. 2023

Soudružky a soudruzi,
 4. prosince byla představena naše koalice „Stačilo!“, v rámci které budeme společně s dalšími subjekty a osobnostmi kandidovat do 2_stefek.jpgEvropského parlamentu i případně do dalších voleb. Zatím byl představeno 9 kandidátů,      i když naše kandidáty za KSČM máme schválené již od posledního jednání ÚV KSČM. Kandidáty různých životních osudů, se kterými bychom byli před lety     i třeba v politickém střetu, spojuje nyní společný cíl, programový dokument obsahující 15 bodů, i ono „Stačilo!“, stačilo nejen vládě Fialy, ale i současné „eurovládě“.

Máme zároveň po listopadové odborové demonstraci, kterou jsme podpořili i členy naší okresní organizace. Komunisté na pražské demonstraci rozdali pět stovek výtisků Naší pravdy, stovky letáčků, byli na shromáždišti před Rudolfinem, účastnili se pochodu Prahou i závěrečného mítinku na Malostranském náměstí. Média samozřejmě o akci informovala rozporuplně, hledala střety, ale jedno je jasné – naštvanost mezi odboráři a obecně mezi pracujícími je obrovská. A síla naštvání se neměří tisícovkami přítomných odborářů v Praze, ale miliony lidí po celé republice, které protest podpořily, byť jen ve výzkumech veřejného mínění.

    Máme za sebou okresní konferenci, kdy jsme navrhli kandidáty do Evropského parlamentu i do krajských voleb. Podnětná byla i diskuse, kterou vyhodnotíme.

 

12demonstrace.jpg

    Máme za sebou mimořádné jednání ÚV KSČM, kdy byla schválena kandidátka do EP.

     Máme za sebou i krajskou konferenci, která rozhodla, že nás bude vést kandidátka v čele s Jindřichem Havelkou, Zdeňkem Štefkem, Terezou Čechovou Humpolcovou, Václavem Melšou ml. a Pavlem Hubeným s tím, že jsou otevřeny dveře ke koaličním jednáním, která probíhají.

      Do konce roku zbývají poslední dny, i v nich budeme makat – proběhne poslední výlep a jistě doplatíme všichni členské příspěvky (využijte možnosti platby příspěvků na účet). A pak již nastanou vánoční svátky, kdy bychom si měli užít zasloužený odpočinek. 

pf24.png

Soudružky a soudruzi,
užijte si ho, příští rok bude horký. Krásné a klidné vánoční svátky!
Hodně zdraví, pohody a šťastný a úspěšný nový rok 2024. 

Zdeněk Štefek

 

Leden 2024 porady Praha-východ:
  Porada aktivu Praha-východ:      úterý 2.1.2024 od 15 hodin
  Jednání OV KSČM Praha-východ:     úterý 2.1.2024 od 16 hodin
v zasedací místnosti 153, 3. patro, Praha, Politických vězňů 9.

 

Jsme tu s Vámi (27. 11. 2023)

Právě teď spolu s odboráři říkáme jasné STAČILO vládě Petra Fialy na výstražné hodinové stávce, ke které se přihlásila řada odborových svazů.
Mezi důvody oznámených stávek a protestů odborů patří zásadní zhoršení životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin, snaha vlády o destrukci důchodového systému, zásadní zdražení energií, neakceptovatelný pokles reálných mezd a platů a dopady tzv. konsolidačního balíčku na pracující. Tuto kritiku současné protilidové pravicové vlády ODS, KDU-ČSL, TOP09, STAN a Pirátů považují komunisté za oprávněnou!

Dneškem to ale nekončí!

KSČM proto vyzývá všechny své členy a sympatizanty, aby se do stávek a dalších protestních akcí organizovaných odbory zapojili či je jinak podpořili. Komunisté jsou vždy na straně pracujících!

12demonstrace2.jpg

 

Z okresní konference Praha - východ

11. listopadu se v Praze uskutečnila konference naší okresní organizace.

Měla navrhnout kandidáty do Zastupitelstva Středočeského kraje, kandidáty do Evropského parlamentu, zvolit 3 delegáty na krajskou konferenci a doplnit některé naše orgány – revizní komisi a okresní výbor. To se podařilo, z členské základny byl dostatek návrhů na všechny kandidáty a delegáty. Výstupy jsou ve strohém usnesení, které je zveřejněno jinde, ale pozitivní atmosféru i podněty z celého jednání toto usnesení rozhodně nezachytí. A nebylo to jen tím, že jsme se na konferenci vrátili do místnosti 116, kde jsme dlouhodobě kdysi jednali, bylo to prostě v nás…

     Dle schváleného klíče bylo zvoleno 25 delegátů, na jednání se dostavilo delegátů 21, ostatní byli omluveni. Konference byla připravena perfektně, pracovní komise odvedly poctivou práci a spolu se Zdeňkou Hajlekovou, která jednání řídila, zvládly i náročné změny, které na jednání přinesl život.

     Hodnocení konference si jistě zasluhuje čas i debatu, ale určitě bych chtěl ocenit diskusi, která byla věcná a podnětná. Přidal bych k ní i podněty, které v rámci přípravy konference přicházely ze základních organizací. Některé diskusní příspěvky jistě zveřejníme.

     V diskusi se řešila velká politika - pozice naší strany, domácí i zahraniční politické dění, dále příprava voleb, taktika KSČM i ekonomická situace strany. Řešila se spolupráce s vlasteneckými organizacemi, zejména s KČP. Řešila se i situace v naší okresní organizaci – problémy s členskými příspěvky a jejich výběrem i problémy s věkem, aktivitou, nefunkční základní články. Ale také se hodnotily naše aktivity, od vlastních akcí přes sběr petičních archů po účast na protestních shromážděních.

      Pozitivní roli měli i naši hosté – od hostů z naší okresní organizace, přes Majku Princovou, která se starala o občerstvení, po předsedu KV KSČM Jana Klána a člena KV KSČM Václava Melšu ml.

     Takže mohu říci stručně: Děkuji. Členům OV KSČM, delegátům i hostům. Konference proběhla úspěšně a důstojně. Jsme připraveni na volební kampaně a další náročný rok.                                                                     

 Zdeněk Štefek

 

USNESENÍ  OKRESNÍ KONFERENCE Praha-východ 11.11.2023

projednala a zhodnotila činnost okresní stranické organizace za uplynulé období, projednala úkoly a závěry na následující období a přijala následující usnesení:

I. Schvaluje:

1. Zprávu mandátovo-návrhové komise
2. Zprávu Okresní revizní komise

II. Bere na vědomí:

1. Zprávu o činnosti okresní organizace KSČM Praha-východ za období od  poslední konference
2. rezignaci s. Krumpolcové Marie na členku a předsedkyni ORK
3. rezignaci s. Potěšilové Jiřiny na členku ORK

III. uvolňuje:

1. z funkce člena OV KSČM s. Grygarovou Lenku

IV. volí: 

1. do Okresní revizní komise k současným členům s. Grygarovou Lenku  a  s. Šlajse Petra                                             
2. do funkce předsedy ORK  s. Grygarovou Lenku
3. do OV KSČM k současným členům s. Češpivu Zdeňka
4. delegáty a náhradníky na krajskou konferenci KSČM v pořadí: 
Štefek Zdeněk, Hajleková Zdeňka, Posolda Pavel, Duník Vladimír, Grygarová Lenka, Šrámek Stanislav, Krumpolcová Marie, Kormančík Dan, Masár Július, Zima Vladislav

V. Navrhuje:

1. do Zastupitelstva Středočeského kraje následující soudruhy v tomto pořadí: 
Štefek Zdeněk, Grospič Stanislav, Hajleková Zdeňka, Cinka Ivan, Posolda, Pavel, Klán Jan, Grygarová Lenka, Reichel Jiří, Šimková Ladislava, Hála, Josef, Havelka Jindřich, Hubený Pavel, Šrámek Stanislav, Carvan Rudolf

2. pro kandidátku do EP tyto osobnosti v abecedním pořadí:
Cinka Ivan, Doubrava Jaroslav, Humpolcová Čechová Tereza, Kazík Ondřej, Klán Jan, Konečná Kateřina, Krajča Milan, Kubát Čestmír, Procházková, Lenka, Skála Josef, Švihlíková Ilona, Turková Ivana

VI. vyjadřuje poděkování:

1. všem stávajícím i odstupujícím funkcionářům okresní organizace za jejich práci pro stranu jmenovitě:
2. s. Havlíčkovi Milanu za dlouhodobou práci pro KSČM a pro vlastenecké organizace
3. s. Krumpolcové Marii za dlouhodobou práci v ORK

VII. ukládá:

1. Informovat členskou základnu o průběhu a závěrech okresní konference
   Termín: prosinec 2023 až leden 2024  
    Zodpovídají: delegáti OK a předsedové ZO KSČM

2. Vyhodnotit a publikovat v okresním Zpravodaji připomínky, náměty a  podněty z diskuze a jednání OK a zapracovat je do plánu práce okresní organizace KSČM.
   Termín: prosinec 2023 až leden 2024        Zodpovídá: předseda OV KSČM 

3. Zvoleným delegátům informovat členskou základnu o závěrech krajské  konference
   Termín: prosinec 2023 až leden 2024
    Zodpovídá: předseda OV KSČM, delegáti konference 

4. věnovat se v aktivitách roku 2024 prioritně předvolební kampani 
    Termín: celý rok 2024
     Zodpovídá: OV KSČM, předsedové ZO KSČM, členové KSČM

VIII. Doporučuje:

Delegátům krajské konference, aby při volbě kandidátů do krajského zastupitelstva podpořili volbu kandidátů našeho okresu.
 Termín: 25. 11. 2023          
Zodpovídají: delegáti krajské konference

 

Bez obalu 49/2023

Státní kasa pláče miliardové slzy. Vinou Stanjury
katerinak.jpgSchodek státního rozpočtu v listopadu vzrostl z říjnových 210 už na 269 miliard korun. Média sice chlácholila veřejnost, že nakonec zřejmě bude dodržen plánovaný schodek státního rozpočtu. Jako by schodek téměř 300 miliard korun byl nějakou výhrou. Navíc jsou zde otazníky, na něž upozornil na odborářské demonstraci blogger Vidlák. Podle tohoto oblíbeného internetového komentátora totiž Stanjura činí účetní operace, které opticky zachrání plánovaný schodek, neboť třeba zemědělské dotace budou vyplaceny místo v prosinci až v lednu, což má vylepšit letošní čísla řádově o 40 miliard korun.

Proč nezdaní bohaté?

Na vině vysokého schodku je mimo jiné také to, že se vládě nepodařilo efektivně zdanit energetické firmy, ani velké banky, a namísto předpokládaných 85 miliard přiteklo do státní kasy v uvozovkách »jen« 25 miliard. Když nebudeme počítat dva pandemické roky, jsou bilancí ministra Stanjury dva nejvyšší schodky v historii země.

     A zatímco státní kasa pláče, v ODS evidentně problémy s financováním vyřešili tak nějak po svém. Ukázalo se totiž, že dva bývalí funkcionáři ODS, kteří jsou obviněni v případu korupce a manipulací se zakázkami na Olomoucku, patřili zároveň k největším sponzorům vlastní strany. Vlivný podnikatel a lobbista Robert Knobloch celkově podpořil stranu částkou přes 1,5 milionu, Michal Zácha poslal na konto občanských demokratů více než 600 tisíc korun. Strana, její chod i kampaně tak byly financovány více než dvěma miliony od lidí, kteří jsou podezřelí z korupce v dopravních zakázkách. Až 46 milionů korun bylo totiž podle policejního obvinění určeno na korupci                 u dopravních zakázek v Olomouckém kraji. Stavební firmy měly obviněným politikům a úředníkům ODS také platit luxusní dovolené nebo mobilní telefony. Skutečným bizárem byla také komunikace mezi oběma muži. »Dal mně dvě slivovice, tak jestli se stavíš,« řekl Knobloch podle odposlechu. Zácha na to podle policistů reagoval slovy, zda to může nechat na příští týden. »Já už se     s chlastem snažím vyrovnat, už jsem toho vypil hodně,« pokračoval                  v rozhovoru Zácha. »Myslím, že ty se s tím nikdy nevyrovnáš,« odpověděl mu Knobloch. Podle policistů se však Knobloch, který po obvinění skončil ve vazbě, se Záchou ve skutečnosti nebavili o alkoholu, ale o úplatku ve výši 200 tisíc korun. Podle premiéra Fialy ovšem strana žádné peníze vracet nehodlá. Když přitom hnutí STAN loni v lednu vrátilo přes tři miliony ze sporných darů, kvitoval premiér Fiala, jak ve STANu situaci rychle vyřešili. Vypořádat se ovšem se stejnou situací ve vlastní straně, to už Fialovi není po chuti.

     U ODS se ještě zastavme. Minulý týden jsem v jednom ze svých videí popsala, jací lidé straně vládnou v Ústeckém kraji. Dnes se ještě v souvislosti    s ODS podívejme do Královéhradeckého kraje. Tam vládne koalice ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a samozřejmě nemůže chybět Dozimetr – tedy Rakušanovo hnutí STAN. Právě z tohoto kraje pochází pan Antonín Stanislav. Kandidát koalice SPOLU do Poslanecké sněmovny, kam jej sice voliči nezvolili, ale Fialova pětikoalice se o něj náležitě postarala a získal místo náměstka ministra spravedlnosti Blažka. Někdo by si možná řekl, že je to tak náročná práce, že už nejde kumulovat s ničím dalším, nicméně pan Stanislav stíhá ještě ředitelovat Domovu pro seniory Tmavý Důl. A právě v této souvislosti přinesly Seznam Zprávy nesrovnalosti se zadáváním zakázek pro tento domov.             A – světe, div se – firmy, které zakázky realizovaly, pak sponzorovaly Fialovu »čistou« Občanskou demokratickou stranu. V jedné z firem, která rovněž spolupracovala se zmiňovaným domovem pro seniory, dokonce exhiboval v roce 2020 sám Petr Fiala.

Ruský plyn a Fialova drahota

Jistě jste v minulém týdnu také zaznamenali zprávy ohledně ruského plynu proudícího do Česka, o čemž jsem pro vás natočila video. Podle původních tvrzení vlády přestal ruský plyn do Česka téct od začátku letošního roku, kdy ho stát nahradil plynem z Norska a zkapalněným plynem LNG z terminálů v Nizozemsku a Belgii. Plyn z Ruska přitom nadále dovážejí Slováci, Maďaři, či Rakušané. U nich ruský plyn tvoří více než 60 procent veškerého dovozu, přičemž hlavním důvodem je to, že se jim dovoz z Ruska cenově vyplatí. I proto je u nás cena za plyn ve srovnání s našimi sousedy až dvojnásobná. Na data z předávací stanice v jihomoravském Lanžhotě, která znázorňují, že od říjnak nám začal přitékat ruský plyn, upozornil ve veřejném prostoru ekonom Lukáš Kovanda.

     »V posledních zhruba dvou měsících rozhodně neplatí, že by do Česka tekly pouze jednotky procent ruského plynu. Jsou to desítky procent. Třeba minulý pátek činil dovoz ruského plynu 54,4 procenta celkového dovezeného objemu,« uvedl Kovanda. Zprávy se následně chytla média a ukázalo se, že plyn v Rusku nakupují soukromí obchodníci, a to ve velkém. Z důvodu obchodního tajemství není jasné, kdo přesně v České republice ruský plyn nakupuje. Jedno ale jisté je – soukromníci zde vzali situaci do vlastních rukou, zřejmě proto, že se nemohou dívat na vyjednávací fiaska vlády, jako v nedávné době se Saudy i Nigerijci. Nejvíce mě na celé věci ale znovu zarazilo vyjádření ministra Síkely. Ten se na sociálních sítích vytáhl s grafikou, která měla občanům připomenout, jak ruský plyn nepotřebujeme a jak jsme na zimu skvěle připraveni. Co už Síkela jaksi zapomněl zmínit, je skutečnost, že nám za první pololetí letošního roku zdražil plyn o více než polovinu, ze zemí V4 jej máme nejdražší a naši občané za něj platí dvakrát tolik co Slováci s Poláky a třikrát tolik co Maďaři. Říká-li tedy ministr Síkela, že ruský plyn nepotřebujeme, zároveň tím tvrdí, že Česká republika podle něj potřebuje více domácností ohrožených energetickou bídou a více lidí pod hranicí chudoby. Jak se svým účtem může ministr Síkela vytahovat podobnou grafiku, je mi záhadou, ale já bych se na jeho místě neskutečně styděla. Ostatně to, jak moc ruský plyn nepotřebujeme, vlastně dokládá samotná skutečnost, že jej nyní soukromníci nakupují, když stát levnější energie není schopen zařídit sám. Na tomto místě chci také zdůraznit, že rozhodně nejsem advokátem ruského plynu. Mně je de facto úplně jedno, odkud k nám plyn bude putovat. Co mi ale jedno rozhodně není, je cena, kterou jsou občané nuceni za něj platit!

Izraelský terorismus v Gaze

Ještě krátce do zahraničí. V pásmu Gazy se neustále odehrávají lidské tragédie. Dokonce papež František po přijetí příbuzných zabitých v Gaze označil dění tam za terorismus. Šéfka Dětského fondu OSN známého pod zkratkou UNICEF Catherine Russellová minulý pátek 1. prosince prohlásila, že Pásmo Gazy se stalo nejnebezpečnějším místem pro děti na světě a vyzvala strany konfliktu, aby udělaly vše pro ochranu dětí bez ohledu na jejich příslušnost. »V tomto konfliktu by neměly umírat žádné další děti,« uvedla ve svém prohlášení.

STAČILO!

Pro ty z vás, kdo jste nechytili tiskovou konferenci koalice osobností STAČILO!, ale zajímá vás to, mám dobrou zprávu. Celý záznam si můžete pustit na mém YouTube kanálu. Volby budou referendem o protilidové vládě Petra Fialy, protože to bude jedinečná příležitost říct STAČILO jejich politice! Naše koalice je odpovědí na volání po spolupráci opoziční scény i alternativou sněmovní opozici! Na kandidátce STAČILO jsou renomovaní experti, kteří jsou garanti toho, že nebudou podlézat Bruselu ani nikomu jinému!
     Chtěla bych Vás rovněž pozvat na debaty, které proběhnou v prosinci:

 • středa 6. prosince od 15:30 hod. v Kladně, v restauraci U Meisnerů (na ul. Milady Horákové č. 403), kde bude se mnou vystupovat také expert a kandidát naší koalice STAČILO – Jan Skalický.
 • Čtvrtek 7. prosince od 15:30 hod. v Přerově, v Malém sále Městského domu v Přerově na nám. T. G. Masaryka. Na této debatě budou mimořádnými hosty také zdravotnický expert Ondřej Dostál, který bude kandidovat za koalici STAČILO!, známý blogger Vidlák a šéfredaktor Naší pravdy a místopředseda KSČM Ludvík Šulda.

Odkaz na aktuální video naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=9gmiz3d7qMU

Do voleb jdeme v nové koalici STAČILO!: https://www.youtube.com/watch?v=a2yx0CAw9mo

Rozhovor s J. Bobošíkovou a A. Dernerovou o nové koalici STAČILO!: https://www.youtube.com/watch?v=G0ccsy4wCno
Duel s T. Zdechovským na CNN Prima News o zdražování energií: https://www.youtube.com/watch?v=CnzaSxnWvkQ

Rozhovor pro První zprávy: https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/vlada-se-lidem-jen-vysmiva-a-zene-je-do-chudoby-rika-konecna

Kateřina Konečná

 

Z jednání ÚV KSČM 18. listopadu 2023

Mimořádné jednání ÚV KSČM bylo svoláno na 18. listopad kvůli evropským volbám. Mělo řešit koaliční partnery, smlouvu, program, kandidátku. K tomu přibyly i ekonomické body.

     V úvodním vystoupení shrnula předsedkyně aktuální politickou situaci, těžká vyjednávání, která probíhala takřka s celou opozicí, od SocDem přes Levici, ČSSD a Paroubka po Rajchlovu stranu PRO, ale i s konkrétními osobnostmi (Turoňová, Blaško, Vrábel atd.). V nich se pohybovala v intencích schválených zářijovým jednáním ÚV KSČM i s tehdy danými programovými tezemi.

      Předložila návrh kandidátky, kde jsou zastoupeni zejména komunisté, ale jsou tam již i osobnosti mimo KSČM a místa pro koaliční partnery. Každopádně navrhuje koaliční kandidátku, která bude mít koaliční program, který je logicky nutným kompromisem.

      Přestože diskuse byla bouřlivá, o postupu jednání, názvu kandidátky, uzavřenosti informací i o proceduře, navržená kandidátka byla nakonec schválena naprostou většinou veřejným hlasováním. Stejně tak prošel i název kandidátky – „STAČILO!“. Podpořena byla i koaliční smlouva, která stanovuje jako zmocněnce Petra Šimůnka, transparentní účet bude také obhospodařovat KSČM. A na vědomí bylo vzato i 15 programových priorit. Jak je avizováno v tiskové zprávě, konkrétní jména i výsledný program bude k dispozici na tiskové konferenci 4. prosince.

     Každopádně je jisté, že mezi kandidáty za KSČM je na prvním místě s. Konečná, na kandidátce jsou v čelních pozicích i s. Krajča, s. Doubek (zástupce přednosty kliniky), s. Bureš (Bureš TV), s. Jirousová (lékařka)  a další.

     Na jednání se řešilo i několik bodů k ekonomické situaci – u některých našich nemovitostí bude realitní kancelář zajišťovat pronájem či prodej, protože se je ekonomicky nevyplatí provozovat - Most, Opava, Ostrava, Karviná, Louny, Tachov, Strakonice, Tábor, Třebíč, Zlín, Svitavy, Jablonec nad Nisou.  A vzhledem k centrálním platbám za energie a další služby a až následné přefakturaci bylo převedeno 5 mil. Kč z rezervního fondu na běžný účet strany.

Zdeněk Štefek

 

 

Z jednání VV ÚV KSČM 10. listopadu 2023

VV ÚV KSČM schválil stanovisko k politické situaci – KSČM vyzývá k zapojení do protivládních akcí pořádaných odbory, budeme se účastnit 27. 11. akce při této příležitosti. V aktuální politické situaci byla rozebrána informace  o spolupráci s řadou subjektů při volbách do Evropského parlamentu –  jednání probíhají, jsou složitá a někdy překvapivá, řada subjektů se mění, rozpadá atd., ale už se jednání finalizují, je navržena již i devítistránková smlouva, navržen je i název kandidátky, konečný návrh bude diskutován na mimořádném VV ÚV KSČM 18. 11. a schvalován až na mimořádném ÚV KSČM 18. 11. Po jednání by mělo být vše mediálně představeno (viz reportáž z jednání ÚV KSČM   i tisková zpráva). Předložen byl rovněž návrh volebního řádu voleb do EP, navrženo bude volit celou vyjednanou kandidátku. Předložen byl i návrh konkrétního rozložení nákladů volební kampaně pro volby do EP, krajských zastupitelstev, popřípadě Senátu PČR v roce 2024 (celkem 40 mil. Kč), v rámci těchto nákladů bylo podpořeno profesionální vytvoření vizuální identity, manuálu, grafiky společností Alanis International Consulting i další doplnění billboardů do per rollam schválené smlouvy (včetně billboardů pro krajské volby).

     Z ekonomických bodů byl řešen pronájem více místností v 1. patře centrální budovy v Praze společnosti  Medical Media, která si chce část nájmu odbydlet investicí i do společných prostor – jednání budou po upřesnění pokračovat (pozn. již schvalováno na úrovni ÚV KSČM). Podpořen byl organizační řád Libereckého kraje (soulad se stanovami po sjezdu). Řešeny další Dohody  o provedení prací (DPP) po okresních konferencích do konce roku, otevřen problém DPP a zpracování mezd po 1. 1. 2024, diskutována byla i jednotná smlouva o zprostředkování prodeje realit, finanční vyhodnocení energií našich budov i seznamy našich budov vhodných k prodeji či pronájmu (řešilo se pak na ÚV KSČM).

     Diskutována byla rovněž ekonomická situace strany – chybí prostředky např. na zálohy energií, než se z organizačních jednotek platby dostanou do centra – bylo pak navrženo na ÚV KSČM přesunout 5 mil. z rezervního účtu.

Zdeněk Štefek

 

Z jednání VV ÚV KSČM 1. prosince 2023

Schváleno bylo stanovisko VV ÚV KSČM k politické situaci - Lži jsou základním „pracovním“ nástrojem vlády. V aktuální politické situaci se řešila naše účast na odborářské demonstraci, vedení poděkovalo všem zúčastněným. Středula to nezvládl, ASO a Ďurčo jsou spokojeni; doktoři se nechali koupit o

Podána byla informace o natáčení pamětníků pro projekt s pracovním názvem „Paměť lidu“. Projekt se pozastavil s odchodem Korose z KSČM, máme sice seznam jmen, ale nebyl ověřen souhlas s natáčením, je nyní 20-30 pamětníků se souhlasem s natáčením, jsou natočeny 2 příběhy včetně postprodukce. Středočeský kraj nedodal žádný návrh ověřených pamětníků (kteří souhlasí s natáčením). Nejvíce chybí pamětníci ze zemědělství.

Podpořeno bylo POZ 7. zasedání ÚV KSČM 13. 1. 2024, podpořen byl i rámcový plán práce VV ÚV a ÚV KSČM na I. pololetí 2024, máme dodat seznam akcí, které mají krajský přesah. Jednání ÚV KSČM se počítá 13. 1., 23. 3., 22. 6.

Schváleno politicko-organizační zabezpečení 2 celostátních lednových seminářů–ústecký - K problematice strukturálně postižených regionů (seminář ve spolupráci s Transform; garant semináře SPED) a olomoucký - K problematice situace politické levice v českých regionech s důrazem na sociálně znevýhodněné oblasti (SPED ve spolupráci s CTSS ÚV KSČM a dalšími levicovými subjekty).

Projednána byla rovněž Alternativní koncepce zahraniční politiky České republiky, která bude po úpravách předložena lednovému ÚV KSČM.

V personálních a mzdových otázkách projednány DPP pro rok 2024 a poslední do konce roku 2023.

Předložena byla informace o situaci ve Futura, a. s., stabilní je prodej cca 8000 ks Naší pravdy, nedaří se nárůst prodeje.Mají nové akce -3 knížky za předplatné roční, dárkové poukazy. Je nový eshop, roste návštěvnost webu, snížil se náklad na správu předplatitelů. 19. schůze VV ÚV KSČM proběhne 5. 1. 2024.

Zdeněk Štefek

 

Komunisté jdou do evropských voleb v koalici STAČILO!

S cílem výrazně posílit suverenitu České republiky, potlačit bující aktivistickou byrokracii EU či zastavit financování válek se dnes Komunistická strana Čech    a Moravy stala zakládajícím členem nové koalice pro volby do EP v roce 2024.

Koalici s názvem „STAČILO!“, která je otevřena spolupráci s dalšími osobnostmi z levicových a vlasteneckých stran a hnutí, povede současná europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná.

„Komunisté iniciovali vznik koalice STAČILO! s cílem spojit levicové  a vlastenecké strany a hnutí, kterým není lhostejné postavení České republiky v Evropské unii, cenzorské praktiky, vyhazování peněz za zbrojení či neefektivní sociální politika vedoucí k propastnému rozdílu minimálních mezd v rámci EU,“ řekla předsedkyně KSČM Kateřina Konečná.

Osobnosti kandidátky, programové cíle či kampaň představí koalice STAČILO! na své tiskové konferenci 4. prosince 2023.

18.11.2023                                                                                            ÚV KSČM

12stacilo.jpg

 

Z Tiskové konference 4.12.2023 levicové vlastenecké koalice k volbám do Evropského parlamentu

- návrh kandidátky koalice STAČILO!  koalice KSČM - SD-SN a osobností

Komunisté iniciovali vznik koalice STAČILO! s cílem spojit levicové   a vlastenecké strany, kterým nejsou lhostejné cenzorské praktiky, postavení České republiky v Evropské unii, vyhazování peněz za zbrojení či neefektivní sociální politika vedoucí k propastnému rozdílu minimálních mezd uvnitř EU.  

Lídrem kandidátky bude Ing. Kateřin Konečná, předsedkyně KSČM, vdaná, 1 dítě, 42 let, poslankyně Europarlamentu.

Dále na ní budou tito vlastenečtí kandidáti:

Ondřej Dostál, Spojení demokraté – sdružení nezávislých, právník, vysokoškolský pedagog a politik. Ve své právnické praxi se specializuje na zdravotnické právo, 44 let.
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Část studií strávil i na univerzitách v Rakousku a v USA. Na Karlově univerzitě nyní přednáší zdravotnické právo. Působil na Ministerstvu zdravotnictví, a to jako externí poradce, případně jako člen Legislativní rady ministra zdravotnictví.
Jako právník se věnuje zastupování pacientů ve sporech se zdravotními pojišťovnami nebo ve sporech o náhrady škod způsobených na zdraví při poskytování péče. Aktivně veřejně vystupoval v období koronavirové pandemie a s ní souvisejícího nouzového stavu a kritizoval a napadal některá nařízení vlády jako nezákonná nebo protiústavní. Před parlamentními volbami v roce 2021 se o něm spekulovalo jako o budoucím ministru zdravotnictví, byl členem pirátů, ale po jeho kontroverzních výrocích souvisejících s očkováním proti covidu-19 nebyl jako kandidát na ministra vůbec navržen a z Pirátské strany vystoupil.

JUDr. Jana Turoňová, právnička, mediátorka (urovnávání soudních sporů) a vysokoškolský pedagog, vdaná, 3 děti, 40 let.

Pochází z Brna.  V roce 2019 vstoupila do ČSSD a v rámci strany působila v ústřední odborné právní komisi. V prosinci 2021 kandidovala na předsedkyni ČSSD, avšak na sjezdu strany nakonec svou kandidaturu stáhla. Po roce 2021 působila v rámci frakce strany, která usilovala o vytvoření široké koalice různých stran, včetně ČSSD či KSČM. V dubnu 2023 byla několika krajskými    a okresními organizacemi ČSSD nominována na předsedkyni strany, stranickým vedením ČSSD však byla navržena na vyloučení ze strany   z důvodů údajného podkopávání politiky strany a setkávání se s členy vedení KSČM, včetně Kateřiny KonečnéJosefa Skály či Michalem Semínem ze spolku Svatopluk. V rámci projednávání jejího vyloučení  v pražském Lidovém domě ji mimo jiné podpořili sociální demokraté jako Jan Kavan a Karel Šplíchal. Proti vyloučení se vyslovila i ekonomka Ilona Švihlíková. Na 45. sjezdu Sociální demokracie v Plzni odehrávající se 10. června 2023 bylo potvrzeno její vyloučení ze strany.

Milan Krajča, místopředseda KSČM, 2 děti, 40 let, český politik a publicista, od dubna 2021 místopředseda KSČM. Je aktivistou českého i mezinárodního mírového hnutí, zastává funkci člena Výkonného výboru Světové rady míru. Je držitelem Novinářské ceny Jana Švermy udělované Spolkem českých novinářů, žil v Latinské Americe, publikuje i španělsky.

Ing. Jan Skalický – specialista na dopravu a vodohospodářství, 58 let, český politik a manažer, v letech 2022 až 2023 náměstek primátora Děčína. V letech 2011–2013 byl pověřen řízením Ředitelství vodních cest ČR, později byl předsedou Asociace DOL, podporující výstavbu kanálu Dunaj–Odra–Labe.

 

Středočeská krajská konference – 25. 11. 2023

    Ještě před vlastním zahájením krajské konference jsem zjistila, jak si nás náš předseda okresu Zdeněk Štefek rozmazlil. U krajské prezence na začátku nebyl nikdo z organizátorů, natož abychom dostali nějaké písemné podkladové materiály, případně informaci, kam se máme posadit. Materiály nám pak rozdali až na místa.

     Konferenci zahájila česká hymna a pak už následovaly procedurální otázky. Tuto část konference řídil Zdeněk Štefek – jednalo se o volbu pracovního předsednictva, pracovních komisí, projednání jednacího a volebního řádu.

Zde jsem přednesla protinávrh i s odkazem na usnesení ÚV k tvorbě kandidátek, aby se po volbě lídra volilo najednou od 2. do 65. místa kandidátky + náhradníci a upustilo se od „jedniček a dvojek okresů, protože chceme  v krajských volbách uspět a dostat na volitelná místa ty nejlepší. Zároveň jsem navrhovala možnost křížkování pro 12 osob = 12 okresů. Pro tento protinávrh hlasovalo pouze 13 delegátů z 36 přítomných. Byli to např. delegáti z Příbrami, Kolína, Kutné Hory. Protinávrh nebyl přijat.

     Po projednání procedurálních otázek následovala velmi stručná zpráva o činnosti krajské organizace za uplynulé období přednesená předsedou krajské organizace s. Janem Klánem. Zabýval se např. řešením ekonomické situace, kdy nemáme žádného poslance ani krajského zastupitele. Zdůraznil pořádání tří krajských akcí:  Slivice – ukončení 2. světové války, Lidice 10.6., Blaník – počátek července. I v r. 2024  se budou tyto krajské akce, pokud možno i za finanční podpory jednotlivých okresů, konat. Konají se i okresní akce – např. Honzátko, Třešně na vodě, Antonín Zápotocký, atd.  Pochválil s. Milatu za úvěrový účet KV, aby se trochu zlepšila finanční situace kraje. Zmínil důležitost krajských voleb i senátních voleb v části kraje.

     Ze zprávy mandátovo-volební komise vyplynulo, že máme 100% účast = 36 delegátů a jsme usnášení schopní. Krajské konference se účastnilo i 12 hostů, např. místopředseda Ludvík Šulda nebo bývalý dlouholetý předseda klubu poslanců KSČM s. Pavel Kováčik.

     Zprávu KRK přednesla M. Krumpolcová. Členy KRK jsou ss. Michvocík, Brezmenová, Kavková, Jungwirtová a Dvořáková. Rozpočet je ztrátový a je kryt finančními přebytky z minulých let. Poděkovala s. Melšovi st. - hospodáři KV i všem členům KRK za práci. Její zpráva byla přesná, obsáhlá, vypovídající a delší než zpráva předsedy KV. S. Melša pak velmi podrobně doplnil zprávu o ekonomické situaci KV od poslední konference.

Protože Krajská rozhodčí komise od poslední konference neřešila žádný podnět, nemusel její předseda s. Zdeněk Levý nic přednášet.

     O možné koaliční spolupráci s jinými politickými subjekty v rámci krajských voleb informoval s.Klán. Se SocDem proběhla  4x schůzka, které se zúčastnili ss. Klán a Švarc – projednával se průsečík  volebním programem, místa na kandidátní listině a další postup, shoda na spojování na kandidátní listině, ale časově byla jednání stále odsouvána. Ve čtvrtek 23.11. oznámila SocDem, že s námi do krajských voleb nepůjde.

Česká suverenita sociální demokracie (p. Volfová): k jednání byli pověřeni ss. Klán a Štefek .Problémem byly personální otázky, kdy Suverenita trvala na jménu Marcel Chládek, bývalý ministr školství a vícehejtman Středočeského kraje, ale pro nás je toto jméno problematické.  Suverenita dodržovala termíny, chtěla p. Chládka dokonce  na post lídra kandidátky – KV KSČM řekl jasné ne. Pozici lídra nedáme, ale dáme k dispozici č.2. P. Volfová to vzala na vědomí. Jednalo se také se Stranou levice (Strada demokratického socialismu), což je marginální strana.

Pak převzal řízení  krajské konference s. Sváček a zahájil diskusi.

První vystoupila Tereza Čechová Humpolcová s diskusním příspěvkem, který dost rychle četla. Je jí 36 let, je jedničkou na okrese Mělník, učí na gymnáziu matematiku, informatiku a fyziku.

Dominik Karpíšek – Nymburk, jednička okresu, zámečník, mluvil hodně  o zemědělství a dotacích.

Miloslava Vostrá – Kladno, mluvila o tezích volebního programu, o školství a pondělní stávce, zdravotnictví – vypovídání přesčasové práce lékařů  i v pediatrii, zákonodárství krajů – mluvila velmi dobře, spatra. Nabídla své znalosti a zkušenosti z politiky, je OSVČ, odbornost – účetnictví.

Jindřich Havelka -  mluvil také spatra,  má přesah i do ostatních stran ANO, ČSSD, hrany obroušené, domluvit se dokáže, má DiS, Mgr., bude mu 50, je otcem 3 dětí.

    Pak  následovala přestávka na volbu lídra. Volilo se ze 4 osob – Tereza Čechová-Humpolcová, Jindřich Havelka, Miloslava Vostrá, Dominik Karpíšek.

Diskuse pokračovala vystoupením s. Zdeňka Milaty – řešení dopravy těžkých vozidel po okresních i krajských komunikacích.

S. Klátilová – okres Rakovník, omluvila kandidáta, který je v zahraničí   a představila ho.

Václav Melša, ml. – Kutná Hora, mluvil spatra, pochválil 100% účast   a zdůraznil, že jsme nejdemokratičtější stranou, protože volíme odspodu. Má zkušenosti ze sociálního výboru, 8 let byl v krajském zastupitelstvu, rád by se zapojil do sportu. Nikoho se nebojí, říká vše na rovinu, nebuďme v diskusích     s lidmi „připosraní“, ale snažme se je přesvědčovat – chceme sociální politiku, vodu do českých rukou, nechceme vývoz dividend,  musíme najít jedno nosné téma.

Zdeněk Karger – Mladá Boleslav, právník, zabývá se kriminologií, zastupitel na magistrátu Mladé Boleslavi, věnoval by se bezpečnosti, prosazuje více služeben policie,

Výsledky volby lídra 1.kolo: odevzdáno 36 platných lístků.

Havelka  16 hlasů
Vostrá     10
Čechová   6
Karpíšek   4

Kandidát nezískal nadpoloviční většinu, volba pokračovala 2.kolem, ale na to volební komisi muselo upozornit pracovní předsednictvo.

Pokračování diskuse: Alena Grospičová – Mladá Boleslav, netříštit myšlenky ve sdělovacích prostředcích, kandidátka by měla být jasně označená KSČM. Kde to nebylo v komunálních volbách, tam nemáme žádného zastupitele. Je členkou komise žen při ÚV. Pozdravila účastníky konference jménem LKŽ. Letos poprvé se nebudou sázet růže v Lidicích, protože není vhodná sadba růží. Příští rok se růže v Lidicích budou vysazovat 2x.

František Švarc – Kolín, využívat možnost řečnit všude, kde nás poslouchají sdělovací prostředky. Nutně potřebujeme ekonomicky podpořit. Výše členského příspěvku má velkou váhu na našem poli ekonomiky. Chceme-li uspět ve volbách, také musíme lidem říkat to, co chtějí slyšet. Středisko vzdělávání –  na ně špatně sháníme lidi, pozvánky a přihlášky se nedostávají k členům. Ze středních Čech máme 2 studenty. Pokud neomladíme členskou základnu, vymřeme.

Ludvík Šulda – místopředseda, poděkoval za naši práci – vyzdvihl systematické vzdělávání pro členskou základu z celé ČR a poděkoval F. Švarcovi a M. Krejčové.

    Snaha o vytvoření volební koalice (levicové a vlastenecké síly), aby levice šla společně. Volební úspěch nám usnadňuje neoblíbená pětikoaliční vláda. Odbory vyhlásily jednodenní stávku i kvůli nízkým platům nepedagogických pracovníků. Vláda peníze má, 40 mld v r.2024 dá na zbrojení. Zmínil nutnost zbavit se stereotypů, např. složení a příprava kandidátek, dodržování usnesení ÚV. ÚV schválil kandidátku a koaliční smlouvu – zatím otevřenou – hlásí se i mluvčí z akcí na Václavském nám.

   S kandidátní listinou do Evropského parlamentu máme šanci uspět,ale musíme pojmout kampaň jiným způsobem, např. vzít si bannery a někde je vyvěsit. Na tuto výzvu reagovalo 20 OV a na výzvu na Facebooku K.Konečné se ozvalo cca 600 sympatizantů, kteří si na své ploty tyto bannery vyvěsili či vyvěsí. Občany lze oslovovat i  na demonstracích.

Zdeněk Milata: předseda vnitrostranické práce – informoval o činnosti komise, kterou převzal p. s.Kudrnovi.

Dále v diskusi vystoupili:
Jiří Urban  - OV Kolín, MinŠkolství -  odbor bezpečnosti a krizového řízení, Josef Pavlis z Berouna, potřetí Zdeněk Milata ohledně ekonomiky KV.

Následovaly výsledky 2.kola volby mezi Havelkou a Vostrou. Havelka získal 23 hlasů, Vostrá 13. A pak už jsme měli 2 hlasovací lístky, volili jsme první dvanáctku a od 13.- 65.místa. Každý delegát mohl dát na kandidátce hlas 6 kandidátům. Toto sčítání hlasů trvalo přes 2 hodiny, takže částečně probíhala ještě diskuse. Za náš okres vystoupil v diskusi Pavel Posolda. Zmínil, že KSČM zažívá krizi rétoriky, ekonomiky i identity. Jazyk a myšlenky musí odpovídat současné době, protože od r.1989 dospěla generace vyrůstající na internetu, další na sociálních sítích a chytrých telefonech. V ČR chybí 300 000 bytů Kdyby kraj ročně uvolnil finance na výstavbu 400 bytů, bylo by to za volební období 1600 bytů pro komunální bydlení, kde by mohlo být nájemné ve výši 40% komerčního bydlení. Na naší kandidátce by v první dvanáctce měl být člověk, který myšlenku komunálního bydlení dokáže protlačit a vyargumentovat. Zmínil i zdravotnictví, kde jsou špatné finanční toky. Pokud budeme v krajském zastupitelstvu v menšině, musíme mít takové argumenty, aby proti nim hlasovat bylo každému stydno.

Výsledek: 1.Havelka, 2.Štefek – 29 hlasů, 3. Čechová Humpolcová 25, 4. Melša ml. 23 hlasů, 5. Hubený 21 hlasů, 6. Vostrá 19 hlasů, 7. Karpíšek 14, 8. Urban 14, 9. Karger 13, 10. Klátil 11, 11. Budlovský.

Naši další kandidáti z okresu 34. Posolda – 4 hlasy, 50. Grygarová – 2 hlasy, 54. Hajleková – 2 hlasy,60. Šrámek – 1 hlas.

 

                                                                                              Zdeňka Hajleková

 

Z usnesení Středočeské krajské konference KSČM

Krajská konference
Schválila

 • Stanovisko KK
 • Základní teze volebního programu

Potvrdila

 • KV ze členů zvolených OK ve složení: ss. Cinka, Coufal, Čechová Humpolcová, Dovolil, Grospič, Šrámek, Hladíková, Hubený, Hyka, Klán, Melša ml., Milata, Pešek, Říha, Sáček, Štefek, Truxová, Vlčková, Vyskočil, Švarc, Prchalová, Humlová, Vostrá

Zvolila

 • vedoucího kandidáta pro volby do KZ s. Jindřicha Havelku
 • kandidátní listinu pro volby do KZ – viz příloha Zpráva mandátovo-volební komise
 • Nového člena Krajské revizní komise, s. Pavla Koubu a potvrdila stávající složení
 • Za člena Hospodářské rady ÚV KSČM s. Václava Melšu st.

Uložila

- KV případné další jednání o možné koalici s termínem do poloviny ledna 2024.
- OV KSČM Příbram dovolit člena KV
- Všem okresním výborům podat po jednom návrhu na doplnění kandidátky pro volby do Středočeského kraje; termín konec ledna 2024

 

Doporučila

OV KSČM Příbram zvolit za člena KV s. Jindřicha Havelku

 

Děkuje

Všem funkcionářům a členům Středočeského KV KSČM za jejich práci.

 

 

Stanovisko KK KSČM Středočeského kraje

  V sobotu 25. listopadu 2023 jednala v Praze krajská konference středočeské KSČM. Delegáti zhodnotili činnost strany v uplynulém období od předchozí konference. Projednali hospodaření krajské organizace strany a schválili směřování politiky a činnosti strany do další konference. V rámci voleb zvolili kandidáty pro krajské volby (a doporučili kandidáty doplňujících voleb do Senátu PČR).

     Krajská konference konstatuje, že se Česká republika po téměř dvouleté vládě pětikoalice, stává zemí, kde se dá čím dál hůře žít. Inflace trhá rekordy, naši občané si kupují drahé a nekvalitní jídlo. Zdravotní péče se stává méně dostupnou, kde například je nejen nouze sehnat zubaře, ale zcela v troskách je pediatrická péče. Režim řadu lidí žene do ordinací psychologů a psychiatrů. Chybí léky jako je penicilin, Endiaron a další a ministra zdravotnictví to nechává zcela v klidu. Důchodcům sebrali 20 miliard Kč na valorizaci, aby měli na předražené zbraně, jako jsou třeba nepotřebné letouny F-35, a zbraně které máme, rozdáváme ve prospěch cizích států, jako je třeba Ukrajina. Dnes již zhruba třetina lidí žije v chudobě a exekucí je ohroženo také velké množství lidí. Dluh naší země roste astronomickým tempem. Průmysl klesá a mnohé firmy zvažují odchod z České republiky kvůli drahým energiím. Vláda zvyšuje daně, ačkoliv před volbami říkala úplně něco jiného. Doprava v kraji zaostává za potřebami lidí. A za této situace hejtmanka Pecková řeší, že někdo v budově krajského úřadu pověsil nějaké plakáty kritizující její zapojení v kauze STANu Dozimetr.

    To vážně občany kraje nezajímá! Občané, nenaleťte lžím pravice! Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.

      Nevzdávejme to a pojďme současné Fialově vládě vystavit konečnou, třeba i ve volbách do Evropského parlamentu a do Středočeského kraje v příštím roce.

Fialo, stačilo!

Schváleno delegáty KK KSČM Středočeského kraje, 25. 11. 2023

 

Lži jsou základním „pracovním“ nástrojem vlády

Odejít do důchodu nejpozději ve věku 65 let, to už zanedlouho platit nebude. Jak plyne z důvodové zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí k novele zákona o důchodovém pojištění, lidé narození v roce 1981 by měli odcházet do důchodu až v 67 letech a ti narození po tomto datu ještě později. Již dnes mnozí lidé po šedesátce trpí vyčerpaností a řadou zdravotních problémů. Přitom ještě na jaře letošního roku ujišťoval ministr Jurečka představitele OS KOVO, že se věk odchodu do důchodu zvyšovat nebude!

Byla to tak jen další z mnoha lží a polopravd současné vlády, které dnes věří jen 5 % občanů. Vlády, proti které se vzedmula vlna protestů různých nespokojených profesních skupin, ať již jde například o lékaře či zaměstnance škol.

KSČM, stejně jako stovky tisíc občanů, vyzývá tuto vládu k demisi, neboť vede občany k totálnímu sociálně ekonomickému kolapsu a zoufalství. Vláda současnou situaci nezvládá a veškerou zátěž přenáší na občany České republiky namísto toho, aby se na jejím řešení podíleli ti, kteří na nás vydělávají, tedy energetické firmy, banky, obchodní řetězce, internetoví giganti a další společnosti. Je to i příklad rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, které od ledna příštího roku zdraží ceny elektrické energie domácnostem i firmám o desítky procent oproti cenám letošního roku. K tomu si připočtěme následky již přijatého a prezidentem Pavlem podepsaného tzv. konsolidačního balíčku. Jestliže se dnes pohybuje zhruba jeden milion osob v České republice na hranici chudoby, reálně hrozí, že v příštím roce tato čísla porostou.

KSČM má vlastní představu, jak zajistit dlouhodobou stabilizaci důchodového systému, ale i české ekonomiky. Jasně říkáme: Fialo, STAČILO!

Stanovisko VV ÚV KSČM 1. 12. 2023

 

Naše Pravda č.44/2023:

Důchodci si rozhodně nepolepší

Vládní koalice letos změnila obecná pravidla pro valorizaci důchodů. Výpočet růstu cen  bude nově odvozen pouze z index spotřebitelských cen za domácnosti důchodců – nebude se tedy provádět porovnávání s růstem cen za domácnosti celkem. Při zvýšení se zohlední pouze jedna třetina růstu reálné mzdy (dosud se zohledňovala jedna polovina).

     V lednu 2024 se zvýší všechny důchody, kromě starobních tedy i invalidní    a pozůstalostní, ovšem už podle nových pravidel. Základní výměra se zvyšuje o 360 Kč na 4400 Kč měsíčně. Průměrný starobní důchod tak v lednu dosáhne 20 694 Kč. Poměr průměrného důchodu k průměrné mzdě dosáhne v lednu úrovně 44,9%.

 

MIMOŘÁDNÉ VALORIZACE

nasepravda.pngInstitut valorizace v mimořádném termínu je nahrazen následujícím mechanismem. Dojde-li v rozhodném období k růstu cen alespoň o 5%, zvyšují se procentní výměry vyplácených důchodů o tolik %, aby u průměrného starobního důchodu toto zvýšení odpovídalo 30 % tohoto růstu, a to od července, pokud bylo růstu dosaženo do konce února. Je-li podmínka růstu cen 5 % splněna v měsíci březnu až červnu , zvýší se procentní výměry od pátého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém k růstu cen došlo, tedy v měsících srpnu až listopadu. Současně náleží k důchodu dočasný přídavek, který se stanoví  jednotnou částkou pro všechny důchodce odpovídající zvýšení průměrného starobního důchodu rovněž o 30% růstu cen. Přídavek se vyplácí bez žádosti, spolu s důchodem  do prosince kalendářního roku, v němž přídavek náleží. Dočasný přídavek náleží i k předčasným důchodům, a to i v období před dosažením důchodového věku, kdy se jejich procentní výměra nevalorizuje. Dočasný přídavek od 1.ledna následujícího roku zaniká, avšak důchody budou od 1. ledna meziročně zvýšeny o plný růst cen (tj. o 100% veškeré inflace za 12 měsíců vyhodnocovaného období) a o třetinu růstu reálné mzdy. Důchody tedy dosáhnou stejné výše, jako by dočasný příspěvek vůbec neexistoval a důchody byly zvýšeny pouze v lednu.

 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DŮCHOD

od 1. prosince tohoto roku platí možnost podání žádosti o důchod on-line, bude se týkat všech typů důchodů, tedy jak starobních, tak i invalidních    a pozůstalostních. Formulář online žádosti o důchod bude dostupný na ePortálu  ČSSZ. K přihlášení bude možné využít některý ze způsobů elektronické identity, jako je například Bankovní identita. Jde o bezpečný  a ověřený způsob, jak klienta na dálku ztotožnit. Tuto formu ověření využívá ePortál již nyní, třeba pro přihlášení do Informativní důchodové aplikace, která klientům umí vypočítat mimo jiné aktuální odhad výše starobního důchodu. Po vyplnění formuláře bude žadatel vyzván opět elektronicky k případnému doplnění údajů. V případě potřeby nebo zájmu klienta lze domluvit i osobní schůzku na pobočce. Pro  ty, kdo nebudou chtít využít podání žádosti o důchod on-line, zůstane samozřejmě zachována možnost sepsání žádosti přímo na okresní správě sociálního zabezpečení.

 

NOVÉ  VÝPLATNÍ  TERMÍNY

Další významnou změnou bude postupné zúžení okruhu výplatních termínů a od července 2025 přechod na výplaty v rámci kalendářního měsíce pro pojištěnce, kteří dostávají důchod od ČSSZ. Schválená novela také snižuje počet výplatních termínů důchodů Nyní se vyplácení od 2. do 24.dne v měsíci. Postupně bude během dvou let zúžen jejich rozsah do zhruba jednoho týdne.

V současné době jsou důchody ze strany ČSSZ vypláceny na tzv. Klouzavý měsíc., tedy na období počínající vždy stanoveným datem splatnosti důchodu. Na základě novely budou od července 2025 důchody nově vypláceny na běžný kalendářní měsíc.

 

PŘEDČASNÉ DŮCHODY

Zákon č. 270/2023 Sb. O důchodovém pojištění přináší pro tzv. Předčasné starobní důchodce čtyři zásadní změny, a to:
- maximální doba předčasnosti se zkracuje na 3 roky,
- potřebná doba pojištění se prodlužuje z 35 roků na 40 roků (účinnost až od 1.10.2024),
- krácení procentní výměry za předčasnost, a to o 1,5 % výpočtového základu za každých (i započatých) 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se starobní důchod přiznává, do dosažení důchodového věku,
- procentní výměra přiznaného důchodu se valorizuje až od ledna kalendářního roku následujícího po roce, v němž pojištěnec dosáhl důchodového věku.

     Předčasný důchod bude kvůli vyššímu krácení nižší. Rozdíl mezi řádným      a předčasným důchodem bude vyšší kvůli vyššímu krácení a téměř žádné valorizaci.

 

Na návštěvě u sousedů

  V předchozích číslech našeho Zpravodaje jsem vás ve svých příspěvcích informoval o aktivitách skvělé party nymburských komunistů a o akcích jimi pořádaných.. Protože jsem se v posledních několika týdnech na jejich pozvání zúčastnil dalších skvělých akcí, tak jsem se rozhodl, že se opět o zážitky z nich s vámi podělím.

  První z akcí, o nichž se dnes zmíním, byla beseda v Nymburce v kulturním domě KOKOS,na téma „Kdo hájí zájmy ČR a kdo není sluha cizáků“. Hosty, kteří pozvání na besedu přijali, byli národohospodář a ekonom Vítězslav Pillmaier, zemědělský expert Zdeněk Jandejsek a energetický odborník Vladimír Štěpán. Zde jsme se ve velmi zajímavé besedě kromě odpovědí na dotazy účastníků dozvěděli o vzniku politického hnutí JASAN (Jasný signál nezávislých), který si za hlavní cíle vytyčil vyvedení ČR z energetické krize, obnovení potravinové soběstačnosti, zachování české koruny a řešení dalších palčivých problémů, které sužují a ztrpčují život našim občanům.

  S velkým potěšením musím konstatovat i skutečnost, že jsem se zde seznámil s velmi sympatickými mladými manželi, kteří, ač nečlenové strany, se velmi aktivně zapojili do pomoci organizátorům této besedy. Vyměnili jsme si e-mailové adresy a navázali korespondenční kontakt.

 Druhou akcí byla vernisáž výstavy o Kubě, opět v KOKOSu, u příležitosti 6. výročí úmrtí nezapomenutelného kubánského prezidenta Fidela Castra, která se ihned stala předmětem velkého zájmu a kritiky médií. Samotné vernisáži předcházelo přijetí delegace s kubánskou velvyslankyní u starosty města Nymburka, oběd v místní restauraci, návštěva v hasičské zbrojnici  a komentovaná prohlídka Nymburského pivovaru.

  První část akce jsem musel oželet, neboť ve stejný den dopoledne probíhalo jednání středočeské rady Klubu českého pohraničí, jehož jsem členem. Ale protože prohlídku pivovaru jsem si nechtěl nechat ujít, tak jsem se v závěru jednání omluvil, abych ještě stihl včas vlak do Nymburka. A stálo to za to. Poté jsem již absolvoval akci s pořadateli dle plánu. Po skončení oficiální části vernisáže výstavy, na níž velmi mile promluvila paní velvyslankyně, následovala beseda s občany, kde opět velvyslankyně velmi ochotně odpovídala na dotazy přítomných. Kromě velkého poděkování a odvaze pořadatelů výstavy sdělila, že za tu krátkou dobu, kterou v ČR pobývá, je Nymburk jediné město, které už navštívila podruhé (poprvé to bylo v létě na veřejné grilovačce před KOKOSem).

  Skvělou vydařenou akci jsme po odjezdu kubánské delegace ukončili přátelským posezením u kávy v sekretariátu nymburských komunistů.

  Třetí akce, o níž se chci a musím zmínit, je dlouho avizovaný autobusový zájezd do Polska opět pod hlavičkou KSČM Nymburk. „Fialova drahota v ČR? Pojeďte s námi do Polska.“  Také tato akce již dopředu neunikla pozornosti mainstreamových médií u nás a dokonce i v Polsku, a aniž by to pořadatelé tušili, tak se nakonec ukázalo, že mezi účastníky zájezdu měli i vlastní špióny, kteří bezprostředně po návratu, uveřejnili svůj článek na internetu na serveru idnes a na Seznam Zprávách. Právě zde  jejich článek vyzněl ve prospěch komunistů, jak jsme mohli zaznamenat v diskusi pod článkem.

  Ke cti pořadatelů musím podotknout, že jejich ochota a vstřícnost k účastníkům byla velmi potěšující. Když si uvědomíte, že první účastníci, shodou okolností moje maličkost s přítelkyní, nastupovali u nádraží ČD v Lysé nad Labem a poslední v Poděbradech a cestou jsme sbírali účastníky po okolních vesničkách na cca 12 místech, než jsme se z Poděbrad konečně dostali na dálnici, tak se hluboce skláním nad jejich ochotou a vstřícností. Během jízdy předseda OV KSČM Nymburk Zdeněk Milata přivítal účastníky jménem pořadatelů,

popřál jim dobrý nákup, poradil, kde, jak a čím platit, aby to bylo co nejvýhodnější, a hlavně dávat si pozor na své platební doklady a peněženky. 

  Do Polska jsme dorazili krátce po deváté, odjezd byl naplánován na 13. hodinu. Většina účastníků měla s sebou napsané seznamy zboží, které chtěla nakoupit, a rozprchla se po rozlehlém tržišti. Také já s přítelkyní jsme nejprve obhlédli, kde je, co a za kolik k dostání a potom jsme začali nakupovat. Pokud jsem stačil zaznamenat, tak největšímu zájmu se těšily stánky s rybami, uzeninami, sýry, cukrovinkami, nesmím zapomenout ani na cigarety, ale             i pracími prostředky, hračkami …. Ovoce, zeleninu a potraviny jsme zase měli možnost zakoupit v nedalekém obchodě Biedronka, (uspořádáním a šířkou uliček mi velmi připomínala náš Albert), dva košíky vedle sebe prakticky neměly šanci projet. Během nákupů měli účastníci možnost uložit si průběžně své plné tašky do autobusu, odpočinout si, popřípadě vypít lahodnou kávu, kterou jim ochotně uvařil řidič našeho autobusu, a poté vyrazit na další nákup.

  Krátce před 13. hodinou už jsme všichni měli nakoupeno, a po nachozených kilometrech a vymrzlí, jsme rádi usedli, posilnili se a vyrazili k domovu. Protože od rána poletoval drobný sníh, tak na zpáteční cestě už se pomalu začala tvořit nebezpečná ledovka. Ke cti mladého řidiče, musím přiznat, že nás vezl velmi opatrně, bezpečně, zejména po okreskách a „polňačkách“, když rozvážel jednotlivé účastníky do jejich vesniček.

  Závěrem mi nezbývá než poděkovat za účastníky zájezdu pořadatelům za další, skvěle zorganizovanou akci.  Již dnes se těším na opětovné setkání s nymburáky.

                                                             Vladimír Duník, MěO KSČM Čelákovice

 

Placení členských příspěvků na účet:

Placení členských příspěvků (ČP) na účet OV KSČM Praha východ:
číslo účtu: 4039201/0100, variabilní symbol číslo organizace nebo rok 2023 či 2024.
Uveďte do textu transakce: ČP, od koho (příjmení, ZO, příp. číslo ZO), za jaké období.
Upozornění: při zasílání členských příspěvků (ČP) nebo mimořádných členských příspěvků (MČP) musí být v textu transakce uvedeno, že se jedná o ČP nebo MČP (MČP od jedné osoby ale max. 1000 Kč).

 

Dobrovolný mimořádný příspěvek na volby 2024

Na úhradu volebních nákladů souvisejících s volbami do krajských zastupitelstev v roce 2024 bylo 6. zasedáním ÚV KSČM dne 23. září 2023 schváleno vyhlášení dobrovolného mimořádného příspěvku na volby 2024.

Výběr v ZO KSČM:
v hotovosti:
- na příjmovém dokladu bude napsáno MČP volby
- u příjmu MČP od ZO KSČM, bude přiložen seznam členů  včetně výše MČP  (max. do výše 1.000,- Kč na člena)

na účet:

 • MČP budou zaslány na bankovní účet organizační jednotky
 • v účelu platby bude uvedeno, že se jedná o MČP volby
 • pokud bude MČP zaslán za ZO, je třeba na OV doložit seznam členů s uvedením výše MČP

 

 

Významná výročí v prosinci

 2. 12. 1805      bitva tří císařů u Slavkova
  2. 12. 1989    ČSLA začala odzbrojovat jednotky Lidových milicí
  7. 12. 1723     zemřel Jan Blažej Santini-Aichel, kameník, stavitel, projektant
  7. 12. 1941     útok Japonců na Pearl Harbor
  9. 12. 1920     byl Lidový dům v Praze násilně obsazen policií
10. 12. 1904     se narodil prezident ČSR a ČSSR Antonín NOVOTNÝ
11. 12. 1941     Německo vyhlásilo válku USA
12. 12. 1943     podepsána Smlouva o vzájemné spolupráci mezi ČSR a SSSR
14. 12. 1945     schválená směrnice v Postupimi o odsunu Němců z ČSR
19. 12. 1884     se narodil prezident ČSR Antonín ZÁPOTOCKÝ
22. 12. 1573     před 450 lety byla založena Olomoucká univerzita Palackého

 

Společenská kronika

V měsíci prosinci 2023 slaví významná životní výročí:
  Růžena Chvojková     95 let   Kostelec nad Černými lesy
  Antonín Chotětický    80 let   Kamenice Želivec
Jubilantům blahopřejeme, přejeme spoustu zdraví, energie a elánu a děkujeme za veškerou odvedenou práci!

 

S velikou lítostí jsme přijali smutnou zprávu, že koncem listopadu navždy odešel z našeho života ve věku neuvěřitelných 100 let nejstarší člen čelákovické i okresní organizace KSČM soudruh Jan Verner.

Skromný, poctivý, dlouholetý soudruh, hrdý „tosák“, který jako jeden z mála členů n.p. TOS Čelákovice po převratu 1989 nezměnil své přesvědčení a zůstal věrný myšlenkám sociálně spravedlivé společnosti. 

     V soudruhu Vernerovi ztrácíme nejen poctivého, věrného člena, ale zejména člověka, který, na rozdíl od jiných, plně naplňoval naše heslo „ Jiní o lidech, on s lidmi.“

Navždy zůstane žít v našich srdcích.

Čest jeho památce!

                Jménem čelákovických komunistů i členů OV KSČM Praha – východ
                                                        Vladimír  Duník

 

Vážení přátelé, soudruzi,
1.12.2023 jsme se rozloučili s naším otcem, Janem Vernerem. Dovoluji si poděkovat za vaši kondolenci i za osobní účast zástupců ZO Čelákovice a OV na obřadu.  Velmi si toho vážíme a taťka by měl jistě radost, že jste na něj nezapomněli.
Zdravím a přeji zdar vaší práci.
                             Jan Verner, syn

 

Zpravodaj vydává OV KSČM Praha-východ. Naše web stránky: tresnicka.kscm.cz
Elektronická pošta:ov.prvych@kscm.cz, Telefon 222 897 460 nebo mobil 725 646 019