Zpravodaj 5/2022

29. 4. 2023

Soudružky a soudruzi,

krásné májové dny, jaro je tady.
Připomeneme si Svátek práce, osvobození naší vlasti od fašismu, vyjdeme opět do ulic na mnoho akcí proti vládě. A tam a samozřejmě i jinde se budeme dál snažit realizovat naše cíle.

1maj2023.pngDovolte mi shrnout informace z jednání OV KSČM. Sešli jsme se 4. dubna, po poradě funkcionářů. Probrali jsme tradičně plnění úkolů a poslední zápis, také informace z vyšších orgánů – z UV KSČM a z VV ÚV KSČM. Bylo diskutováno, jak by měla probíhat okresní konference, která má navrhnout naše kandidáty do evropských i krajských voleb a zvolit delegáty na konferenci krajskou.    Schválili jsme pro konferenci termín v sobotu 11. 11. 2023, to by mělo být již po výročních členských schůzích, které mohou proběhnout klasicky i korespondenčně. Členové OV KSČM mají za úkol navrhnout do příštího jednání klíč pro delegáty naší okresní konference.

    Probírali jsme rovněž stav v některých základních organizacích. Tentokrát přišla na řadu Stará Boleslav, Popovice - informace podala s. Hajleková. ZO má 7 členů. Průměrný věk je 81 let. Příspěvková morálka je na slušné úrovni.  Průměr ČP na člena je 59 Kč.  M. Krumpolcová je předsedkyní ORK a KRK. Z. Hajleková pracuje v komisi životního prostředí Městského úřadu v Brandýse nad Labem. Jsou schopni pořádat např. pietní akty. Schůzovní místnost mají u jedné z členek ZO. Doplnila též informaci o ZO Popovice, distribuuje jim Zpravodaj a další informace.  O ZO v Brandýse nad Labem podal pak informace s. Kormančík. Organizace má 17 členů. Výbor je čtyřčlenný. Pracují 2 desítkáři. Minimální členský příspěvek je 30 Kč. Výbor ZO pracuje aktivně, schází se každý měsíc. Poslední výbor jednal v  rámci MDŽ. To, co výbor nezorganizuje, ale není.

     Shrnuli jsme májové aktivity - oslava 1. máje bude v Praze v 10 hodin na Střeleckém ostrově. Při této příležitosti jsme objednali 200 kusů májové Naší Pravdy (5 Kč/kus). Budou vylepeny rovněž plakáty v prvních 14 dnech května. K osvobození budou probíhat tradiční pietní akty, je doporučeno nenechat ani pomník bez kytičky (schválili jsme strop pro nákup květin čelákovické štafety), akce zdokumentovat a poslat na adresu OV KSČM. A nezapomenout po čase zase květiny uklidit.

Rozebrali jsme letošní aktivity k MDŽ – příště musíme vytisknout vice přáníček. A  také jsme vyhodnotili akci k 15. 3. v Čelákovicích. Stala se z ní již tradice i při nepříznivém počasí.

Připravili jsme Zpravodaj a květnovou poradu funkcionářů, která se uskuteční 2. května od 15 h.

Zdeněk Štefek

 

Červen: porady Praha-východ:
Porada aktivu Praha-východ:      úterý 6.6. 2023 od 15 hodin
Jednání OV KSČM Praha-východ:     úterý 6.6. 2023 od 16 hodin
v zasedací místnosti 153, 3. patro, Praha, Politických vězňů 9.

K oslavám 1. máje 2023

Před 123 lety poprvé pochodovaly Prahou dělnické masy, aby oslavily Svátek práce, který vyhlásila II. internacionála na památku událostí v Chicagu v roce 1886, kdy byla demonstrace dělníků stávkujících za 8hodinovou pracovní dobu narušena policejní provokací – výbuchem bomby. Za tento výbuch bylo pak kapitalistickou justicí bez důkazu odsouzeno k smrti 5 dělnických vůdců.

            Vyhlášení Svátku práce na konci 19. století bylo pro pracující nejen v českých zemích, kde většina obyvatel nežila v blahobytu, ale spíše než žila, jenom přežívala v otřesných sociálních podmínkách, významnou událostí. Lidé stejně jako dnes neměli právo na práci a převážná většina pracujících zejména v průmyslu pracovala v hrozných pracovních podmínkách, více než 12 hodin denně, bez práva na důstojné zacházení. Lidé žili bez přístupu ke zdravotní péči, bez zajištěného stáří i bez možnosti umožnit kvalitní vzdělání svým potomkům. V této době bouřlivého sociálního kvasu způsobeného dynamickým rozvojem industriálního kapitalismu, vytrhávajícího čím dál více skupin obyvatel z jejich přirozeného prostředí a uvrhávajícího je do čím dál větší bídy, se zrodil 1. máj – Svátek práce, svátek utlačovaných, svátek neprivilegovaných, svátek lidí živících se vlastní prací. 1. máj se stal prostorem nespočetných manifestací za sociální a lidská práva po celém světě. Dnes, ve druhé dekádě 21. století, stojíme před obdobnými sociálními problémy. Jsme svědky vzrůstající nerovnosti mezi lidmi, která se projevuje zvyšující se nedostupností základních lidských potřeb, jež společenský systém před rokem 1989 - socialismus, který je dnes již minulostí, alespoň v základní míře naplňoval.      

A to jsme se narodili ve šťastnější části světa, na evropském kontinentu. Podíváme-li se do jiných částí světa, vidíme jen eskalaci válečných konfliktů, často vedených v zájmu velmocí či nadnárodního kapitálu. Bohužel, růžová není ani naše přítomnost. Válčí se již i v Evropě, jen několik set kilometrů od hranic bývalého Československa. Tento ozbrojený konflikt, ale také dozvuky pandemické situace, přispěly k drastickému zhoršení ekonomické a sociální situace v České republice.

Na obyvatele a ekonomiku ČR se řítí katastrofa nevídaných rozměrů. Dramatický růst cen potravin a energií spolu s cenou pohonných hmot představuje smrtící koktejl. Kritická je především situace s růstem cen energií. Průměrná cena elektřiny meziročně prudce stoupla. V České republice byl růst největší z celé EU, činil 62 %. V ČR se přitom vyrobí dostatečné množství levné elektřiny pro celou zemi, kterou ještě navíc můžeme vyvážet. Příčinou toho, že máme nejdražší elektřinu v EU, je navázání její ceny na burzu v německém Lipsku, které KSČM důrazně odmítá! Ceny elektřiny v ČR tuzemská ekonomika nemusí dlouhodobě unést! Například zisk ČEZ za minulý rok přesáhl rekordních 80 mld. Kč.  KSČM dlouhodobě požaduje stoprocentní majetkové převzetí ČEZ státem za účelem kontroly výroby elektřiny i její distribuce. Tím by měl stát větší možnost regulovat ceny pro koncové odběratele a mohl jim tak ulevit od rostoucích nákladů.

Česká republika je zemí, ve které je inflace jedna z nejvyšších v Evropě. Průměrná inflace za rok 2022 přesáhla 16%, nicméně ceny některých komodit vzrostly podstatně více. Inflace se zakousla velmi hluboko do mezd (loni rekordně klesly reálné mzdy o 7,5% a letos mají klesnout o další 3 %), znehodnocuje úspory a snižuje životní úroveň občanů ČR a to je jen začátek. Již zhruba 40 % občanů začíná balancovat na hraně chudoby, situace se přitom neustále zhoršuje.  Vysoká inflace však nezasahuje jen domácnosti, ale i firmy. Již nyní kvůli vládní neschopnosti krachují menší firmy. Propouštět se začíná i ve velkých firmách, které ztrácejí svoji konkurenceschopnost.

Vládu to ovšem nijak nevzrušuje. Zatímco ostatní státy občanům pomáhají a jejich vlády se snaží problémy řešit, česká vláda na občany ČR kašle. Fialova vláda je totiž zcela nečinná, omílá jen prázdné fráze a říká lidem, že vláda se o občany nemá co starat. Přijímání opatření pro řešení existenčních problémů občanů ČR a dramatické situace v mnoha firmách jsou pro ni až na posledním místě. Přesouvat dopady krize na občany jí nedělá problém.

Zatímco kroky zmírňující dopady krize vláda dělat nechce, zhoršovat životní situaci lidí jí problém nedělá. Takovým příkladem budiž snížení mimořádné valorizace penzí. Změnou valorizačního schématu, kdy namísto červnového zvýšení starobních důchodů průměrně o 1770 Kč měsíčně půjde v průměru pouze o 760 Kč měsíčně, hodila vláda seniory přes palubu. Svou neschopností kočírovat státní rozpočet přenesla problémy na ty nejbezbrannější občany! Svým rozhodnutím dala vláda najevo, že chce řešit dlouhodobý problém s veřejnými financemi zbabělým okradením nejzranitelnější cílové skupiny. Právě senioři totiž rekordní inflaci zvládají nejhůře, protože se musí vyrovnávat nejen s cenami energií a základních potravin, ale i prudkým růstem cen některých léků a služeb.

Řádění pětikoalice ovšem neprobíhá jen na vládní úrovni, ale i na úrovni krajů. Již od loňského roku zdražují po celé ČR jízdenky ve vlacích i v autobusech! Například ceny vlakových jízdenek se zvýšily minimálně o 15 %, síťové jízdenky zdražily dokonce o 30 %. A to i v důsledku rozhodnutí krajských samospráv. Těch samospráv, ve kterých ANO a ODS vládne často společně, bez ohledu na vzájemně sehrávané střety před televizními kamerami. Zdražování veřejné dopravy KSČM důrazně odmítá! V době rapidně se zhoršující ekonomické situace většiny obyvatel ČR nelze ještě více uvrhávat lidi do chudoby zdražováním základních veřejných služeb, mezi které veřejná hromadná doprava patří!

Po nepřetržité sérii kauz ministrů této vlády, nevyjímajících žádnou ze stran pětikoalice vedené ODS, ztrácí Vláda České republiky poslední zbytky důvěry občanů. A to včetně mnohých lidí, kteří vládní strany ještě před rokem a půl volili. Vládní koalice se nachází v krizi reálného vládnutí. Důvěru v ni jako povodeň podemlela nekompetentnost jejích ministrů. Jako by to, co až dosud vláda předvedla, nestačilo, chystá na občany další pohromy v podobě plánovaných „reforem“, tedy jednotlivých asociálních návrhů, se kterými její ministři přicházejí a které ještě více zhorší život lidí v naší zemi.

Z úst představitelů vládní koalice v poslední době prosakují informace, že se i přes předvolební sliby chystá zvýšit DPH. Nejdříve přišla část koalice (STAN, TOP09) s nápadem na zvýšení základní sazby z 21 % na 23 %, pak se objevily úvahy o změně výčtu zboží a služeb ve snížených sazbách 15 % a 10 %. Naposledy přišla přímo od ministra financí (ODS) úvaha, že základní sazba by se neměnila, ale z dvou snížených sazeb by se udělala jediná a to 14 %. Jedná se o zvýšení daně resp. přeřazení do její vyšší sazby na vodné a stočné, teplo či kulturu a sport, veřejnou dopravu, ale i léky, bezlepkové výrobky či noviny! Plánovaným zvýšením DPH bude pokračovat snižování životní úrovně většiny obyvatel ČR, které bude mít negativní vliv i na další vývoj celé české ekonomiky. Dopady této změny budou pro čtyřčlennou domácnost znamenat navýšení jejich výdajů minimálně o 6000,- Kč za rok.

I přes to, že ve svém programovém prohlášení z ledna 2022 vláda slíbila předložit do konce roku 2023 návrh důchodové reformy, dosud nenačrtla ani základní obrysy toho, jak má reforma vypadat. Nediskutuje otevřeně o tomto tématu ani se sociálními partnery. Jen občas vypálí od boku slepý výstřel, který však neznamená systémové řešení a může nadělat více škody než užitku. Jedním z takových úletů je návrh na prodloužení věku odchodu do důchodu na 68 let. A to přesto, že premiér Petr Fiala ještě v listopadu minulého roku prohlásil, že tato vláda důchodový věk nezvýší! Zvyšování věku odchodu do důchodu KSČM důrazně odmítá!

KSČM má důvodnou obavu, že smyslem změny současného penzijního systému je pouze vyvedení peněz občanů do rukou privátních penzijních fondů. Ty budou moci finance obyvatel ČR spravovat bez možnosti celospolečenské kontroly. Nelze vyloučit, že v budoucnu dojde k jejich vytunelování. Cílem penzijních fondů je totiž pouze maximalizovat svůj vlastní zisk, vyplatit tučné odměny manažerům, bez ohledu na reálné zhodnocení vkladů občanů. Vláda svým přístupem k penzijní reformě hazarduje s možností prožití důstojného stáří většiny občanů. KSČM má vlastní představu, jak zajistit dlouhodobou stabilizaci důchodového systému. Požadujeme udržení solidárního důchodového systému a váhy státního pilíře v něm, dlouhodobou finanční stabilizaci důchodového systému odvody ze spravedlivé mzdy, pravidelnou a dostatečnou valorizaci důchodů, zastavení prodlužování věku odchodu do starobního důchodu max. na 65 letech a zavedení minimálního důchodu nad úrovní 40 % průměrné hrubé mzdy.

KSČM odmítá kurz této vlády, dle kterého pravice s obzvláštním cynismem a pohrdáním chudými straší občany bankrotem, pokud se okamžitě nezačne „šetřit na lidech“. Jako by se ODS s TOP09 a lidovci spolu se STAN a Piráty předháněly, kdo zatne sekeru hlouběji. Zhoršující se sociální situace většiny občanů tak pokračuje. Vláda nepodniká potřebné kroky ke vzpamatování a nastartování ekonomiky vedoucí ke zlepšení sociální situace občanů ČR. KSČM prosazuje takové návrhy, které mají stávající otřesnou situaci nemalé části obyvatelstva zlepšit.

Naší základní prioritou není šetření na lidech, ale právě naopak rozvoj lidského kapitálu, protože to je to nejcennější, co naše republika může mít. Stěžejním pilířem politiky KSČM je hájení práv pracujících občanů, nezaměstnaných a sociálně ohrožených skupin, mezi které patří také miliony seniorů. Komunisté bránili a budou nadále bránit všem pokusům o zbavení právní ochrany zaměstnanců, aby se z nich nakonec nestala součást bezejmenného davu před branami podniků, kde nikdo ráno nebude vědět, zda bude večer ještě zaměstnán a zda si ze své mzdy bude moci dovolit platit lékařskou péči, rostoucí nájem, ceny energií a potravin, a nakonec i vzdělání pro své děti.

Strašení neudržitelností sociálního systému v důsledku stárnutí populace není podloženo seriózními analýzami a nepříznivým demografickým trendům se lze bránit tím, že vytvoříme podmínky pro zvýšení výkonnosti lidí v produktivním věku, odstraněním odčerpávání prostředků ze sociální sféry do kapes velkého kapitálu. Tím zabráníme tomu, aby stát ztrácel solidní finanční základnu pro veřejné služby, které musí poskytovat. KSČM je proti ničení posledních zbytků tzv. sociálního státu ze strany současné pětikoalice. Naopak KSČM je pro posilování sociálních práv občanů, a i proto je naším strategickým cílem socialismus. KSČM prosazuje právo na práci, spravedlivou mzdu a sociální zabezpečení. Samozřejmostí musí být univerzální bezplatný přístup ke kvalitním veřejným službám, jako je zdravotní péče a vzdělání. Důležité je naopak zamezení liberalizaci veřejných služeb, zejména zdravotnictví a vzdělávání, jelikož zdraví ani vzdělání není zbožím. Všichni občané pak musí mít garantované právo na důstojný důchod. Odmítáme takový růst daní, který vede pouze ke zdražování a neefektivnímu daňovému výběru, naopak prosazujeme spravedlivé rozdělení daňového břemene. Jsme pro účinné postihy daňových úniků nadnárodního kapitálu, jelikož právě tyto úniky způsobují nemalé každoroční schodky státního rozpočtu a ve výsledku rostoucí výši veřejného dluhu.

Sociální jistoty není možné garantovat bez fungující ekonomiky. KSČM se zasazuje o takový ekonomický model, který bude zvyšovat životní úroveň obyvatel a zároveň bude šetrný vůči životnímu prostředí. Pro ekonomický rozvoj vytvářející nová pracovní místa je nutné posílení vědy, výzkumu a inovací. Je nutné obnovit ekonomický růst. Proto je třeba začít realizovat proexportní opatření, strategicky zaměřená nejen na země EU, ale i na další trhy, zejména asijské a latinskoamerické.

Kromě podpory tuzemské ekonomiky nesmí zůstat stranou ani prostředí, ve kterém žijeme. Komunisté kladou velký důraz na ochranu životního prostředí. Chápeme, že devastace životního prostředí není řešením. Ostatně, na mrtvé planetě nejsou pracovní místa. Ekologie ovšem nesmí být také náboženstvím, které nás bude vyhánět zpátky na stromy, zejména blokováním rozvoje energetické základny odporem k jaderné energetice či k ekologicky zabezpečené těžbě nutných energetických surovin. To ovšem znamená napravit škody způsobené nesmyslnou privatizací energetických sítí do rukou zahraničního kapitálu.

Nezapomeňme ani na zahraniční politiku. Prosazujeme rovnoprávné postavení všech států v rámci EU a naši národní suverenitu. Udržujme dobré vztahy se všemi zeměmi bez politických zábran, donuťme vedoucí struktury české diplomacie konečně začít provádět ekonomickou diplomacii ve prospěch naší ekonomiky a podnikatelů a účinně jim pomáhat získávat odbytiště. Nesmíme být vazalem USA a poslušným sluhou NATO. Podpořme snahy o vytvoření účinného systému celosvětové i evropské kolektivní bezpečnosti. Válečná řešení problémů nejsou řešením, ale tragédií. 

KSČM prosazuje reálná opatření. Oproti nekoncepčním krokům vládní koalice ničícím poslední zbytky lidské důstojnosti KSČM prosazuje alternativní, odlišně strukturovanou, reálnou cestu z krize. Bez co největší podpory občanů ale nemá KSČM sílu své návrhy prosadit. Důvěru občanů proto musíme znovu získat. Nejsme jen účeloví populisté, na rozdíl od jiných rádoby opozičních či a falešně protestních stran. Naše návrhy na řešení dnešní situace, včetně protikrizových opatření, vycházejí z důkladné analýzy situace ve společnosti. Spojují se v nich dlouhodobá opatření vytvářející podmínky pro kvalitativní změny s opatřeními denní politiky. Ovšem s těmito kroky nelze otálet, je důležité začít je uvádět v život co nejdřív.

V příštím roce nás čekají dvoje volby – na jaře do Evropského parlamentu a na podzim do zastupitelstev 13 krajů. My všichni budeme stát před volební urnou a budeme se muset rozhodnout, zda k té volební urně vůbec máme jít. Uvědomme si, že nejít k volbám od nás pravicová, penězi hojně vybavená elita očekává. Stejně tak čekají, že když k volbám půjdeme, rozdrobí se naše hlasy mezi různé staré i nové subjekty, které této elitě slouží, a nic se nezmění. Pojďme za rok k volbám a dejme hlas KSČM, která má nejblíže k zájmům širokých neprivilegovaných vrstev a jako jediná může komplikovat či odvrátit politiku pravicových stran, kterou provádějí k naší škodě a na naše náklady. Vystavme vládní koalici červenou kartu! KSČM bude vždy hájit zájmy většiny občanů České republiky. Komunisté hájí a budou hájit zájmy dolních deseti milionů!

VV ÚV KSČM 21. 4. 2023

 

Bez obalu 17/2023


Vážení čtenáři, milé čtenářky!

     Tento týden bych se ráda zaměřila na hospodaření vládní koalice s veřejnými financemi. Právě jejich řádná správa totiž byla jedním z hlavních témat SPOLU před sněmovními volbami, když Markéta Pekarová Adamová slibovala snížení nákladů na provoz Sněmovny o 40 milionů. Realita? Náklady Sněmovny pod vedením Pekarové Adamové za loňský rok o 141 milionů korun vzrostly. Jak je to možné? Na vině jsou mimo jiné zahraniční cesty poslanců. Na tom by samo o sobě nebylo co kritizovat, kdyby šlo o nutné cesty s jasným cílem. Přesně takové ale cesty současných poslanců nejsou. Naopak. Mnohdy jde o cesty s na první pohled abnormálně vysokými výdaji, u kterých vůbec není zřejmé, proč stály tolik, a dokonce z nich ani neexistuje žádná zpráva o tom, co přesně na nich poslanci dělali a jaký tím naší zemi vznikl užitek. Vezměme si třeba náklady na čtyřčlennou delegaci poslanců ODS, KDU-ČSL a ANO na prosincové transatlantické fórum NATO ve Washingtonu. Týden     v Americe vyšel čtveřici poslanců téměř na milion, o jejich práci ve Washingtonu už se ale z veřejných zdrojů nic nedozvíte. Další zarážející položkou je 75 tisíc za čtyři dny lidoveckého poslance a uvolněného starosty jihomoravských Bučovic Jiřího Horáka v Gruzii na zasedání podvýboru pro budoucnost obranných a bezpečnostních schopností parlamentního shromáždění NATO. Mimochodem v TOP desítce poslanců s nejvyššími finančními nároky na zahraniční cesty je 7 vládních poslanců. Úplně nejvíce stál daňové poplatníky poslanec KDU-ČSL Ondřej Benešík, který v loňském roce procestoval závratných 805 tisíc. První desítku uzavírá opět lidovec – již zmiňovaný Jiří Horák, který stál daňové poplatníky „jen“ něco přes 483 tisíc korun. Ale zpět k cestovce, pardon, k zahraničním cestám Poslanecké sněmovny.

     Exotiku preferuje dvojice poslanců Vojtko – Fifka ze STANU a ODS. V březnu týden za 317 tisíc     v Indonésii, v říjnu pak další týden za 290 tisíc ve Rwandě. Ani v jednom případě není jasné, co přesně v daných zemích dvojice poslanců dělala. Krásná ukázka předvolebních slibů versus reálné politiky pětidemolice v praxi... Po svém zvolení předsedkyní Sněmovny přitom Pekarová pronesla tato slova: „Já se budu snažit ze všech sil, abych právě důvěru v naši komoru parlamentu, tedy                  v Poslaneckou sněmovnu, zvyšovala. Je to úkolem nás všech, ale já se budu snažit v tomto být v čele těch, kteří se o to snaží.“ Paní předsedkyně, růst nákladů o 141 milionů za první celý rok pod vaším vedením je, myslím, dostatečnou ukázkou toho, že vám vaše síly pro tento boj zjevně nestačí. Důvěra v politiky je v České republice rekordně nízko, a to i kvůli vašemu přičinění. Jde o další porušení slibu voličům, ze kterého by měla být vyvozena osobní odpovědnost. Mimochodem, když ji server kverulant.org s těmito čísly i výroky konfrontoval, přišla mu výhružka, aby obsah stáhl…

     Voličům, v tomto konkrétním případě seniorům, sliboval Petr Fiala v předvečer sněmovních voleb na podzim roku 2021, že zkrotí Babišovu drahotu. Jakým způsobem se to Fialově vládě podařilo, vidíme, bohužel, asi všichni. Přitom právě hospodaření se státními financemi je podle ekonomů jedním z důvodů, proč se Česká republika dlouhodobě řadí mezi země s nejvyšší inflací v EU. Že Petr Fiala ale sliboval řešení seniorům a zmiňoval přitom zákonnou valorizaci, jen aby jim po volbách ono zákonem garantované zvýšení sebral, to je opravdu majstrštyk, za který by se měl premiér zodpovídat. A jak to jinak kromě nárůstu výdajů na provoz Sněmovny vypadá se slíbeným zlepšením veřejných financí? Jen za první čtvrtletí tohoto roku skončil státní rozpočet se schodkem 166 miliard, což je nejvíce od vzniku samostatné České republiky. A během toho všeho, kdy nás Fialova vláda rekordně zadlužuje, zatímco bere peníze potřebným, si vládní poslanci užívají milionové výlety do Ameriky a ministerstvo obrany i za tohoto stavu státní pokladny spřádá šílený plán nákupu zbytečných amerických stíhaček za více než astronomických 100 miliard. Pětidemolice tak nadále pokračuje          v naplňování rčení "po nás potopa"...

     Dalším výrokem, který mě v uplynulém týdnu zaujal, nebo spíše mi vyrazil dech, byl výrok advokáta Tomáše Sokola, který prohlásil, že by raději zastupoval čtyři pedofily, než jednoho komunistu. Posouzení morálního kompasu advokáta Sokola asi raději nechám na každém z vás. Možná se tento známý pražský advokát poučil ze slov předsedy České advokátní komory Roberta Němce, jenž prohlásil tato slova: "Domnívám se, že v dané situaci je na místě apelovat na politicky angažované advokátky a advokáty, a to zejména ty, kteří se v rámci politické soutěže orientují na skupiny voličů, jež nejsou spokojeny se stávajícím demokratickým systémem a převažující zahraničně politickou orientací České republiky, aby zvážili, zda by neměli po dobu své politické angažovanosti výkon advokacie pozastavit, aby jejich projevy nebyly dávány do souvislosti s advokacií." Je děsivé, že šéf advokátní komory peskuje ty, kteří si dovolí mít jiný než vládní a mainstreamový názor. Ba dokonce, že využívají svého práva daného Listinou práv a svobod a politicky se angažují.

     Další kauzou posledních dnů jsou poté zmatky ohledně obilí z Ukrajiny. Jeho dovoz nejprve přerušilo Polsko a Maďarsko poté, co v dovezeném ukrajinském obilí jejich testy potvrdily pesticid, který není povolen v Evropské unii a může mít negativní vliv na lidské zdraví. Ke stejnému kroku následně přistoupilo i Slovensko. Navzdory jednotnému postupu zbylých zemí Visegradské čtyřky však česká vláda k omezení dovozu nevidí důvod. To podle mě rozhodně správné není! Jestliže existuje jen stín pochybnosti o závadnosti potraviny, pak je naprosto na místě ji okamžitě stáhnout. To by mělo platit i v případě ukrajinského obilí. Naprosto nerozumím tomu, že vedení naší země je schopno takto postupovat, neboť předpokládám, že okolní státy zákaz nevyhlásily jen tak. Pokud je rozhodnutí našich úřadů a odpovědných osob motivováno politickou korektností k Ukrajině, pak je to naprosto skandální věc. Jako europoslankyně systematicky 9 let bojuji proti dvojí kvalitě, aby naši občané nebyli nuceni jíst předražené šunty v českých obchodech a vedení státu místo toho, aby tuto aktivitu podpořilo, tak strká hlavu do písku. Ať raději okamžitě odejdou, než napáchají ještě více škod!

     Pojďme se ještě krátce podívat na události v Turecku, kde 14. května proběhnou parlamentní i prezidentské volby. Předchozí volby se konaly v červnu 2018 a současný prezident Erdogan je vyhrál, když získal 52,6 % hlasů. Pozorovatelé se shodují na tom, že letos je znovuzvolení Erdogana po dvaceti letech v největším ohrožení. Podle posledního průzkumu veřejného mínění je asi 47 % voličů připraveno hlasovat pro Erdogana a asi 42 % podporuje jeho hlavního rivala Kilicdaroglu, kterého navrhl opoziční blok šesti stran Lidová aliance. Podle jiných nedávných průzkumů dokonce nesmírně těsně vede Kilicdaroglu. Pokud žádný z kandidátů nezíská více než 50 % hlasů, tak se bude 28. května konat druhé kolo.

    Turecká armáda se v Erdoganově éře účastnila řady konfliktů. Stále usiluje o vytvoření třicetikilometrového pásma podél své jižní hranice se Sýrií, což de facto znamená okupaci území, kde si Kurdové (které současný prezident vnímá jako teroristy) prosadili vlastní samosprávu. V roce 2019 a 2020 podpořila Ankara v Libyi tzv. vládu národní jednoty (GNA). Turkům se podařilo vytlačit povstalecké jednotky maršála Haftara z metropole Tripolisu i ze západní části země. Díky turecké vojenské pomoci porazil Azerbajdžán Arménii ve válce o Národní Karabach v roce 2020. Pod nátlakem USA, kterým se nelíbí turecká spolupráce s Ruskem, začal Erdogan podporovat Ukrajinu především poskytováním dronů. Ankara již odsouhlasila vstup Finska do NATO, ale stále odmítá Švédsko, které poskytlo azyl mnoha tureckým Kurdům, kteří utekli z Turecka kvůli velkým represím.

     Opozice ve svém volebním dokumentu mlčí o Kurdech, i když současně spoléhá na jejich podporu ve volbách. Je ovšem skutečností, že mezi šesti členy opoziční aliance nepanuje na kurdskou otázku shoda. Mlčí i o vztazích se Sýrií a jen chce usilovat „o bezpečný návrat“ většiny syrských uprchlíků do jejich vlasti. Podporuje nákup amerických stíhaček F-35 a současně mlčí o nákupu ruského protileteckého systému S-400, díky němuž USA vyloučily Turecko z programu stíhaček F-35. USA kritizují Turecko, že „hraje na obě strany“. Posílá sice jistou vojenskou pomoc ukrajinské armádě, ale současně proskakují informace, že podporuje vojensky i ruskou žoldnéřskou Wagnerovu armádu. Nepodporuje protiruské sankce a současně přimhuřuje oči před tureckými firmami, které pomáhají Rusku sankce obcházet.

     Odkaz na aktuální video naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=LpOM5xsd3zA

Sestřih debaty na CNN Prima News: https://www.youtube.com/watch?v=WpfNy4ArstY

Odpověď novináři Luďku Staňkovi: https://www.youtube.com/watch?v=ken13Jm8Xrk

Komentář k minimální důstojné mzdě: https://www.youtube.com/watch?v=Sp3uzTy_5fw

Vystoupení v Europarlamentu k normě EURO7: https://www.youtube.com/watch?v=NOlUkjYu_fs

Rozhovor pro Parlamentní listy: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/-Stavkujte-Sefka-KSCM-vyzyva-nespokojenou-verejnost-k-silnejsimu-tlaku-na-Fialu-734946

 

Těším se na setkání s Vámi

V pondělí 1. května na oslavách Svátku práce, kde se budu snažit stihnout Havířov, Karvinou a Kopřivnici.

V úterý 2. května od 16:00 hod. na debatě v Kolíně (Městský společenský dům – Zámecká 109–3. p.)

V sobotu 6. května od 10:00 hod. pietní akt Terezín

V sobotu 6. května od 14:00 hod. demonstrace na Václavském náměstí

V pondělí 8. května od 10:00 hod. ve Ždánickém lese u zaniklé hájenky Zlatý jelen, kde si připomeneme konec II. sv. války (odkaz na místo konání zde: https://www.facebook.com/events/765362281806606 )

Mějte se krásně!

Kateřina Konečná

¨

 

Stanoviska KSČM 
KSČM důrazně odmítá další zvyšování cen

     Pravicová koalice P. Fialy v poslední době vypouští pokusné balónky směrem k chystané daňové reformě. I když vláda původně tvrdila, že nebude zvyšovat daňovou zátěž, nyní se zaměřila na zvýšení nepřímých daní, především DPH. To by zasáhlo velmi výrazně do peněženek všech občanů České republiky. Naposledy zazněla přímo od ministra financí Z. Stanjury (ODS) úvaha, že základní sazba 21 % by se neměnila, ale z dvou snížených sazeb by se udělala jediná, a to 14 %. Současně by došlo k přesunům zdaňovaných položek mezi sazbami. Zvýšení nepřímých daní by navíc mělo proinflační účinek, přinejmenším by zpomalilo snižování cen. Vláda má zmatek v přístupech k tak zásadní věci, není schopná téma komunikovat s opozicí či se sociálními partnery, a už vůbec ne          s veřejností. Vláda zjevně nemá promyšlenou konsolidaci veřejných financí ani dopady na jednotlivé skupiny občanů.

     KSČM důrazně odmítá na jedné straně snížení daně na loterie, a současně na straně druhé zvýšení daně na vodné, stočné, teplo či kulturu a sport, veřejnou dopravu, ale i léky, bezlepkové výrobky či noviny! KSČM je proti takové změně daní, která zasáhne peněženky většiny občanů, navíc nejvíce právě těch občanů, jejichž příjmy jsou nejnižší. Příjmy rozpočtu by měly být navyšovány zdaněním velkých korporací a velkého majetku, návratem k výrazné daňové progresi a zejména omezením daňových úniků!

VV ÚV KSČM 21. 4. 2023

 

KSČM zásadně nesouhlasí se zvyšováním výdajů na zbrojení

    Poslanecká sněmovna 21. dubna 2023, schválila vládní předlohu, kterou navýšila výdaje na armádu a zbrojení nejméně na 2 % HDP a přidala se tak k menšině zemí, které tento závazek naplňují. Například v příštím roce to znamená zvýšení ze 130 na více než 150 miliard Kč!

     Rozpočet armády se tak díky navýšení o téměř 22 miliard korun dostane k historickému maximu!

Toto striktní dodržování závazku vůči NATO v době, kdy zoufale chybí finanční prostředky v důchodovém systému, na podporu rodin s dětmi, ve zdravotnictví a v dalších oblastech důležitých pro občany naší země, komunisté zásadně odmítají.

     KSČM je přesvědčena, že hlasování poslanců ODS, lidovců, TOP09, Pirátů a STAN s podporou ANO, opět ignoruje zoufalou situaci občanů ČR. Ti jsou denně konfrontováni s drastickým růstem cen řady zboží. Životní úroveň obyvatel ČR klesá, a přesto se naše země rekordně zadlužuje. Místo toho, aby vláda řešila například situaci rodin žijících pod hranicí příjmové chudoby, investuje do zbytečných zbrojních kontraktů, které naši zemi ještě více zadluží na další desetiletí!

Tento krok je dalším útokem na zbytky suverenity České republiky. Naprosto zemi podřizuje zájmům USA. A to v době, kdy prožíváme jednu z nejhorších ekonomických situací České republiky, která bezprostředně dopadá na většinu našich občanů.

VV ÚV KSČM 21. 4. 2023

 

Z jednání VV ÚV KSČM

21. dubna se konalo 11. zasedání VV ÚV KSČM. Schválena byla 2 stanoviska k politické situaci – KSČM důrazně odmítá další zvyšování cen (DPH) a KSČM zásadně nesouhlasí se zvyšováním výdajů na zbrojení. Zahájena byla diskuse o směrnici o působení KSČM ve veřejném prostoru – týká se fb i webů okresů a krajů, jednotné komunikace s médii atd., vytvořena byla pracovní skupina pro dopřipomínkování, bude projednáno příště.

Poskytnuta byla místopředsedou KSČM Ludvíkem Šuldou informace o práci na aktualizaci programu KSČM, tak jak rozhodl náš sjezd – první pracovní podklad by měl být na jaře 2023, oponentura v rámci odborného zázemí léto/podzim 2023, pracovní seminář zima 2023, projednání ve VV ÚV a ÚV KSČM pak v termínu jaro/léto 2024.

Projednány byly rovněž teze k oslavám 1. Máje 2023 a návrh tezí k výročí osvobození – k využití byly rozeslány na organizační jednotky a jsou součástí tohoto Zpravodaje.

Schválili jsme realizaci setkání starostů, místostarostů a radních KSČM a Die Linke – 3. 6. 2023 v místnosti 153, Praha, navazujeme na předcovidové aktivity v rámci SFEL.

Projednány doručené organizační řády KV KSČM, 4 z 8 ale měly nedostatky ve špatném číslování odkazů na stanovy (měnily se), takže se k nim vrátíme po úpravách.

Podpořeny byly další akce KSČM 2023 - pietní akt na národním hřbitově v Terezíně 6. 5. 2023 od 10h, taktéž pietní akt Mauthausen.

V personálních otázkách jsme řešili rezignaci předsedů některých OV KSČM (Jičín, Pelhřimov, Blansko) a jejich nástupce, finalizováno bylo konečně personálně oddělení mediální strategie, komunikace a voleb ÚV KSČM.

V aktuálních ekonomických záležitostech jsme vyslechli nabídku na využití sklepních prostor v naší centrální budově v Praze, je ještě ale další zájemce, nabídky se budou probírat společně. Podána byla pravidelná informace o poskytování služeb společností FUTURA a.s. – dochází k postupné stabilizaci Naší Pravdy. V dalších bodech byla poskytnuta komplexní informace o průběhu a výsledcích sjezdu SEL ve Vídni 9. - 11. 12. 2022. Další jednání VV ÚV KSČM je 12. 5. 2023

Zdeněk Štefek

 

Představujeme sousední okresní organizace 
Okresní organizace Nymburk

nymburkm.jpg Soudruhu Milato, představujeme ve Zpravodaji sousední okresní organizace. Jak bys nymburskou charakterizoval co do velikosti?

Politicky sdružujeme aktuálně skoro 190 členů strany. 
Co komunální volby? 
Komunální volby nedopadly podle našich představ. Jednak se plně projevil odchod generace v řadě případů úspěšných komunálních politiků. Lidé ve věku 70+ už zkrátka nemají sílu dále pokračovat. Dalším vlivem byl výsledek KSČM v parlamentních volbách. Někde z tohoto důvodu za nás lidé, i straníci, nechtěli kandidovat. Samostatnou kapitolou je neúspěch v Milovicích, kde žiji. Chyběly nám 3 hlasy. Spolupracující kandidátce Trikolóry a SPD, kterou jsme pomohli vytvořit, chyběl hlas jeden. Bohužel. Ano umělo prodat svůj program a do voleb v komunálu dalo asi 200 tisíc korun. Seznam Zprávy v den voleb proti mně pověsil nenávistný text označený za článek. Přitom jsme na petici proti chování ODS v oblasti územního plánování získali přes 20 procent obyvatel města...  Takže sečteno a podtrženo, na okrese není nikdo v obcích za KSČM.

Jaké akce tradičně děláte? Tedy kromě Třešní na vodě, které podporujeme

Nyní nás čeká 1. máj, který je tradičně v Nymburce od 10 hodin. Následuje Májová veselice. Dále máme připomínku osvobození. Například v Milovicích budou 8. května od 14 hodin účastni zástupci Běloruské republiky a Ruské federace. Začali jsme pořádat besedy pro veřejnost. Uvažujeme o obnovení plesu. Velice úspěšné je konání MDŽ. Zřídili jsme Centrum volného času v zasedací místnosti. Jednou měsíčně tam malují umělci. Jinak jsme pořádali šachový turnaj a máme šachový klub. Teď chceme rozšířit aktivity o stolní fotbal, ping pong a šipky. Taky jsme jeli do Drážďan na Vánoční trhy a na zámek Moritzburg známý z pohádky o Popelce.

Využíváte toho, že máte v okresním městě dobré místo – „kulturák“, že?

Určitě. Díky našim soudruhům sídlí OV KSČM Nymburk v budově nově postavené v roce 1989 pro OV KSČ. Vedení strany nám s ničím nepomohlo, naopak nás vyzývali, abychom budovu opustili. Mimo 8 nájemců máme dostupné sály v budově, které jsou využívány i pro konání sjezdů strany nebo pro naše spřátelené organizace.

     Velmi nejen mě mrzí, že se v roce 2010 nekoupila za 3,2 milionů korun část po odborech. Jednalo se o 9 procent budovy. Mohli jsme mít dalších 15 nájemců a strana mohla být zajištěna i v této nelehké době. Když to vedení KSČM neakceptovalo, mohli jsme mít jako spoluvlastníci jedno procento z těch 9 procent za 32 tisíc korun. Ale opět nám to vedení strany neumožnilo.

     A dneska nám ti samí rozumbradové, placení z prostředků strany, na ÚV KSČM vzkazují, jak máme hospodařit. V posledním roce zakrývají svou neschopnost hospodařit s budovou Pv9, kde je průměr nájmu za metr čtvereční 124 korun měsíčně. V Nymburce pronajímáme prostory i za víc. A to nejsme sto metrů od Václavského náměstí.

Zajímavý je projekt knihovny…

Malá levicová knihovna Nymburk je dlouhodobý projekt s cílem udržet ideologii a nevyhazovat knihy jako za Hitlera. Je pravda, že teď řešíme jiné priority, ale co nevidět se k rozvoji knihovny vrátíme.

A co bys vzkázal našim čtenářům?

Velmi mě těší váš Zpravodaj. Je inspirací pro nás.
Přeji sousedům vše nejlepší a těším se, že se s některými uvidíme třeba na Třešních na vodě.

Díky za rozhovor! Zdeněk Štefek

 

Apríl v husitském Táboře

  Od chvíle, kdy jsem obdržel informaci o Velikonoční demonstraci za mír, jejímiž pořadateli byla Okresní rada Strážci míru KČP v Táboře spolu s dalšími vlasteneckými organizacemi České mírové hnutí, České mírové fórum, Matky za Mír a tábor vlastenců, jsem se rozhodl, že se do husitského Tábora po letech velmi rád podívám, pokud mi to možnosti a zdravotní stav jen trochu dovolí.

    S potěšením jsem proto přijal nabídku přítele Pavla Houdy z kladenské organizace KČP, který spolu s šéfredaktorkou hraničáře Laďkou Šimkovou na tuto demonstraci jeli se stánkem KČP se záměrem formou prodeje drobných upomínkových předmětů propagovat a rozšiřovat mezi občany činnost KČP.

     V den D jsme si dali sraz na konečné  metra stanice Zličín, odkud jsme vyrazili směr Tábor. Naši osádku, kromě nás třech ještě tvořili syn Laďky Ríša, místopředsedkyně OV KSČM Kladno Marie Kalousová a Honza Volenc – Raptor, který průběh demonstrace monitoroval.

  Na Náměstí TGM, místa demonstrace, jsme dojeli krátce před polednem, kde nás přivítal jménem organizátorů Zdeněk Trippé, předseda OR KČP Tábor. Do začátku akce zbývalo ještě více než dvě hodiny, tak jsme se rozhodli trochu posilnit v blízké restauraci proti hotelu Palcát, na jehož výstavbě jsem se osobně, jako voják ČSLA, podílel.  Protože v této restauraci probíhala plánovaná akce, dle sdělení servírky, museli jsme cca 45 minut čekat na jídlo.  Omluvil jsem se přátelům a využil tento čas k návštěvě bývalých kasáren Tabačka“, dnes zde mimo jiné sídlí Městský úřad.  Zapátral jsem v paměti, v myšlenkách se vrátil 45 let nazpátek a nostalgicky zavzpomínal na místo, kde jsem v sukně zeleném strávil rok a půl svého života. Prošel jsem se po „buzeráku“, který mi připadal nějak menší než v době, kdy jsme na něm do úmoru trénovali nenáviděné pochodové prvky. 

  Ale z nostalgie zpět do reality. Po dobrém občerstvení jsme se vrátili na Masarykovo náměstí, kde se pomalu začali scházet účastníci demonstrace. Obdobně, jako na předchozí akce, tak i na tuto jsem přijel hlavně se záměrem posbírat co nejvíce podpisů na naši petici Proti zvyšování věku odchodu do důchodu. Tomuto svému předsevzetí jsem věnoval většinu času a výsledkem byla další stovka podpisů, kterou jsem po skončení akce předal místopředsedovi ÚV KSČM Milanu Krajčovi. Proto i tentokrát jsem neměl čas sledovat zástupce jednotlivých stran, spolků a sdružení, kteří promlouvali k účastníkům demonstrace, kterých bylo téměř dvě desítky.

  Co jsem stačil zaznamenat, tak u mikrofonu se vystřídal, mimo jiné, i Jan Kavan, někdejší vysoký český a světový diplomat, zástupce výzvy Mír a spravedlnost, nezávislý kandidát do Senátu, místní Jiří Machač, KSČM zde zastoupil již zmíněný místopředseda ÚV Milan Krajča. Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná se z pracovních důvodů z účasti omluvila, její zdravici však pořadatelé přítomným občanům přečetli.

  Dva řečníky jsem si ale nemohl nechat ujít. Předsedkyni Českého mírového fóra a ANS Vladimíru Vítovou, která ve svém vystoupení již po několikáté upozornila na to, že pokud se chceme dostat ze současné nepříznivé situace, tak prvním krokem musí být vystoupení z Evropské unie a NATO, z organizací, které jsou spojené pupeční šňůrou.

  Posledním vystupujícím byl náš Josef Skála. Ten ve svém projevu mimo jiné zopakoval jednoho z řečníků, že jediná cesta k úspěchu, jak změnit současný nelichotivý stav a donutit pětikolku k rezignaci, je spolupráce, neplést si se SPOLUPRÁT SE. Pouze vzájemná tolerance a respekt občanů, kterým není lhostejné další směřování naší krásné republiky, je postavení společné silné kandidátky na principu rovný s rovným, může být klíčem ke kýženému cíli.

  V závěrečném prohlášení, které přečetl jménem pořadatelů Marek Adam, zdůraznil, že: „Válka je to nejhorší, co lidstvo může zažít“. Účastníci v něm vyzvali vládu ke změně zahraniční politiky, k mírové mezinárodní spolupráci, odmítli další posílání zbraní na Ukrajinu, i cizí vojenské základny na našem území.

Demonstrace byla ukončena hymnou KČP-husitským chorálem „Ktož sú boží bojovníci“.

  Díky příteli Pavlovi Houdovi jsem po letech opět navštívil město, na které mne vážou vzpomínky na dobu mého mládí, kdy armáda Československé socialistické republiky nebyla jen pouhým spolkem žoldáků a zastávala významnou roli nejen v naší republice. Město, v němž jsem strávil sice více nepříjemných chvil a zážitků, přesto toho nelituji.  Jsem přesvědčen, že tehdejší branná povinnost měla svoje opodstatnění i smysl, tak jako toto odpoledne strávené s lidmi, kterým není lhostejný současný stav nejen v naší republice, kteří mají zájem podílet se na jeho změně.

                                                                     Vladimír  Duník,  Čelákovice

  

Vážené soudružky, vážení soudruzi, 

rok 2022 nebyl pro KSČM vůbec jednoduchý a bohužel nemohu slíbit, že rok 2023 bude lepší. Ráda bych pro Vás měla lepší zprávy, ale nezvolili jste si mě proto, abych Vám lhala do kapsy.

Během roku a kousek, kdy jsem předsedkyní, jsem ale zjistila, že jedním ze zásadních problémů je komunikace. A to nejen navenek, ale i dovnitř KSČM. I přesto, že pravidelně rozhodují o všech zásadních věcech politické orgány – zejména ústřední výbor, kde má každá okresní organizace své zastoupení – se na besedách a setkáních, nebo z e-mailu pravidelně dozvídám, že někteří členové a členky nevědí, co aktuálně KSČM řeší, a proč. Tedy to v lepším případě. V tom horším pak poslouchám vyložené nepravdy. Proto jsem se rozhodla dát možnost každému členovi a každé člence KSČM, aby se obrátila přímo na mě. 

Telefon: 604 463 943
Kdy: 19. 5. 2023 od 10:00 – 11:00 hod.

Jak to bude probíhat? 
Vždy jednou za měsíc budete moci zatelefonovat na výše uvedené telefonní číslo, na němž bude předsedkyně KSČM Kateřina Konečná 60 minut k dispozici. 

 Na položení otázky, nebo sdělení poznatku, připomínky, budete mít 3 minuty! Na odpověď bude vymezený čas 5 minut! 
(Tyto časy je nutné bezpodmínečně dodržovat, aby linku neblokoval jeden volající!)
Věřím, že se nám i tímto způsobem podaří posunout naši komunikaci na jinou úroveň a předejít různým nedorozuměním, která nás pak brzdí v politické práci, na níž se musíme soustředit vzhledem k nadcházejícím volbám v roce 2024.

S pozdravem                                  Kateřina Konečná

POZOR – akce je určena výhradně a pouze pro členy a členky KSČM

 

 K petičním akcím

Soudružky a soudruzi,

protože se blíží celá řada květnových akcí, které organizujete, žádám vás, abyste tyto akce maximálně využili ke sběru podpisů pod petici proti zvyšování věku odchodu do důchodu. Sice již bylo prvních deset tisíc podpisů odevzdáno petičnímu výboru Poslanecké sněmovny, ale do veřejného slyšení sbíráme podpisy dál. Děkuji všem okresním výborům, které stále podpisy sbírají a posílají na ÚV KSČM!

Se soudružským pozdravem

Petr Šimůnek

Newsletter je zde!

Hlásíme se s informacemi z KSČM! Změny v DPH, rušení poboček České pošty, prázdné potravinové banky i nejhorší hodnocení vlády od kabinetu Petra Nečase (ODS) v roce 2013 – to jsou témata, která dnes hýbou společností.

A komunisté jsou aktivně u toho.

Protesty, demonstrace, stanoviska, expertizy, blogy a vlogy, setkání. Termíny akcí, oblíbené Bez obalu a další informace… Kde se k nim dostat?

 

Přidej se k nám! Zaregistruj se k odebírání newsletteru na webu www.kscm.cz!

Stáhni si mobilní aplikaci KSČM pro Android i iOS!

Informace z KSČM včetně všech akcí můžeš mít přehledně ve svém mobilu! Aplikace obsahuje na rozdíl od www stránek i bonusy, které jinde neuvidíte!

Politickou satiru, kalendárium výročí, kontakty, programové dokumenty…

Aktuálně jsme na webových stránkách KSCM.cz i v mobilní aplikaci KSČM připravili nový přehledný kalendář akcí, takže vám už žádná zajímavá příležitost k setkání neuteče!

 

První petiční archy předány!

 Komunisté předali po velikonočních svátcích petičnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky první část podpisů petice proti zvyšování věku odchodu do důchodu v 68 letech. Během krátké doby jednoho měsíce nasbírali přes 10.000 podpisů! Potom odevzdali i ekvivalentní elektronicky podepsané petice. Výbor tuto petici projedná 25. dubna a rozhodne o termínu veřejného slyšení.

 

 

 

Informace – počet předplatitelů Naší pravdy

kraj

počet ks

 

okres

počet ks

Hradecký

316

 

Hl.m. Praha

260

Jihočeský

250

 

Benešov

27

Jihomoravský

422

 

Beroun

57

Karlovarský

99

 

Kladno

69

Liberecký

159

 

Kolín

50

Moravskoslezský

337

 

Kutná Hora

28

Olomoucký

219

 

Mělník

29

Pardubický

252

 

Mladá Boleslav

36

Plzeňský

272

 

Nymburk

31

Praha

260

 

Praha-východ

34

Středočeský

464

 

Praha-západ

29

Ústecký

244

 

Příbram

42

Vysočina

215

 

Rakovník

33

 

 

O sjezdu Strany evropské levice

VV ÚV KSČM projednával Informaci o průběhu a výsledcích zasedání 7. sjezdu SEL, ve dnech 9. – 11. 12. 2022 ve Vídni. Organizačně vše zajišťovala KS Rakouska.

Strany členové SEL s hlasovacím právem měly možnost vyslat 12 delegátů, pozorovatelské strany, kam patří i KSČM 6 delegátů, bez hlasovacího práva. Členské strany měly nárok na 12 minutové vystoupení v rozpravě, pozorovatelské 6 minut. KSČM zastupovali 3 delegáti: J. Roman, člen VV SEL, J. Růžička a Tereza Čechová Humpolcová. Z České republiky se zúčastnila strana Levice – bývalá Strana demokratického socialismu, člen SEL, která měla na sjezdu 8 delegátů.

Sjezdu se zúčastnilo celkem 368 delegátů zastupujících 35 politických stran, z toho 22 členských, 6 pozorovatelských and 7 s partnerským statusem, což je nejnižší forma spolupráce se SEL. Přítomno bylo i 80 hostů z celkem 37 zemí.

Hlavní programovou náplní sjezdu bylo projednání Politického dokumentu stanovujícího politickou strategii SEL na období do dalšího sjezdu. Obsahuje celkem 9 bodů a pokrývá všechny důležité témata současného světového vývoje z pozic levicových stran. Samozřejmě na sjezdu i předsjezdových setkání rezonovala otázka vojenského konfliktu na Ukrajině. Stanovisko SEL k této otázce je problematické – příměří, stažení Ruska z okupovaných území a až potom mírové jednání. Toto stanovisko není v souladu s názorem KSČM ale také dalších politických stran. Proto, zhruba 70% vystoupení na sjezdu se týkalo této otázky, kdy každá strana, svým způsobem, definovala svůj pohled na konflikt na Ukrajině a východiska pro jeho vyřešení. Všechny strany se shodují na potřebě udržení míru a bezpečnosti, ale mnohé vidí cestu k jejich dosažení jinak. Od těch krajně rusofóbních, zejména ze strany severských zemí, až po vyvážené, zejména ze stran jihu – Španělsko, Itálie, Řecko a Kypr. Předseda běloruské strany za Spravedlivý svět – S. Kaljakin – oponent Lukašenka v mezích zákona, mi řekl, že SEL-ka se svým stanoviskem, de facto přihlásila ke straně války.

Jako druhé téma rezonuje v programu otázka ekologie. Tady je přístup SEL hodně blízký programu KSČM, protože tzv. green deal podmiňuje zachováním udržitelného rozvoje. Další témata, zejména LGBT+, migrace /kvótismus/ a ale i divoký feminizmus /zbourání patriarchální společnosti/, se dle mého názoru vymykají vnímání těchto témat KSČM.

Z hostů sjezdu považuji za nejzajímavější vystoupení bývalého předsedy Labour Party ve V. Británii J. Corbyna, který popsal příčiny a důsledky sociálního a ekonomického úpadku VB spojené s masovými protesty pracovníků železničního, zdravotnického a poštovního sektoru za zlepšení svých mzdových a sociálních podmínek. Poukázal na masivní dezinformační kampaň mainstreamových médií a nezastupitelnou roli vytváření nových, alternativních informačních kanálů.

 Sjezd zvolil nové vedení SEL na období 3 let do dalšího sjezdu. Novým předsedou strany byl zvolen Walter Baier, /dosavadní předseda správní rady Transformu/. Jeho asistentkou je D. Švendová /KSČM/, která spolupracovala s novým předsedou v podobné pozici v Transformu.

Sjezd zvolil dále 6 místopředsedů. Původně měli být 4, ale kvůli genderové vyváženosti, což má SEL ve stanovách, byl tento počet navýšen. Předsjezdová diskuse ukázala, že roste tlak na duální, genderové zastoupení ve vedení SEL, obdobně jako Die Linke v Německu. Lze očekávat, že k tomu může dojít již na příštím sjezdu.

Zvoleni byly rovněž členové politického sekretariátu SEL. Toto je orgán řídící činnost strany v období mezi zasedáními VV SEL.

Sjezd zvolil členy Výkonného výboru SEL – za KSČM – J. Roman – Vedoucí mezinárodního oddělení ÚV.

Změna nastala i na pozici pokladníka SEL, kterým byl zvolen J. Hudeček – Levice ČR.

Z podkladu pro VV ÚV KSČM

 

 

Konec 2. světové války v Evropě

Každý rok v květnu si celý svět připomíná konec snad nejbolestnější epochy lidských dějin, konec II. světové války. Letos je tomu právě již 78 let, co v Evropě skončilo 6 let válečných hrůz

Varovnou předzvěstí budoucího konfliktu byla již občanská válka ve Španělsku, nevzpomenout nelze mnichovskou zradu a anšlus Rakouska. Samotná II. světová válka začala 1. září 1939 přepadením Polska a na evropském kontinentu oficiálně skončila z 8. na 9. května 1945 kapitulací Německa. V Asii ale válka pokračovala a až po zapojení SSSR do bojů proti Japonsku a po americkém svržení atomových bomb na města Hirošima a Nagasaki Japonsko 2. září téhož roku kapitulovalo.

Během II. světové války zahynulo podle různých odhadů zhruba 72 milionů lidí. Z toho civilní oběti představují asi 47 milionů, včetně asi 20 milionů lidí, kteří zemřeli během války v důsledku hladu a nemocí a více než 6 milionů lidí umučených v koncentračních táborech. Nejvíce obětí přinesl Sovětský svaz - 25 milionů lidských životů.

II. světová válka přímo vtrhla do životů mnoha z nás či našich předků a poznamenala i osudy dalších generací.

Z tohoto důvodu s úctou, s obdivem a s díky vzpomínáme památné květnové dny roku 1945 a národně osvobozenecký boj, který jim předcházel. Mnoho československých občanů včetně desítek tisíc komunistů se aktivně zapojilo do odbojové činnosti, ukrývalo hledané včetně příslušníků naší zahraniční armády, uprchlých vězňů či sestřelených spojeneckých letců. Prováděli sabotáže a diverzní činnost. Jejich vysoce nebezpečná činnost, vyžadující osobní statečnost a morální integritu, probíhala skrytě a nenápadně, a tak dodnes neznáme ani jména všech těchto hrdinů

Již roku 1944 se na území Československa ve větší míře aktivizovaly partyzánské jednotky, mezi nimiž hrály velkou úlohu Partyzánská brigáda Jana Žižky z Trocnova, partyzánské oddíly Jermak, Miroslav Tyrš, Jan Kozina a Mistr Jan Hus. Další partyzánské skupiny začaly vznikat hlavně v březnu a dubnu 1945, přičemž zejména na území východní a západní Moravy (Valašsko a Vysočina) docházelo i k otevřené partyzánské válce.

Koncem dubna 1945 sovětská vojska ve dvou operacích – Ostravské a Bratislavsko-brněnské – osvobodila část Moravy, což s pozdější zprávou o Hitlerově smrti zavdalo důvod pro otevřený odpor. Povstání začalo 1. května v Přerově, téhož dne se rozšířilo na Olomouc a okolní obce, avšak zde zasáhly jednotky SS. Povstalcům se však podařilo zastavit transport či likvidaci průmyslového zařízení a zásob, které chtěli Němci odvézt z Ostravska, Vsetínska a Zlínska.

2. května povstal Nymburk, Poděbrady, Chlumec nad Cidlinou, Úpice. Dalšího dne Semily, Železný Brod, Turnov, Jilemnice, Stará a Nová Paka, Příbram, Beroun, Vizovice, 4. května Vsetín a Kladno, 5. května Louny, Jindřichův Hradec, Rokycany, Klatovy, Domažlice aj. Zhruba na tisíci místech byly zaznamenány protiokupační demonstrace, které spočívaly ve vyvěšování československých vlajek, odstraňování německých nápisů, ničení orientačních tabulek, v manifestacích na oslavu osvobození, protestních akcích proti okupačním úřadům apod. Docházelo též ke stávkám ve fabrikách a k zabavování zbraní ze zbrojních závodů ve prospěch povstalců. K vyjednávání o převzetí moci došlo na více než 120 místech Protektorátu. V některých oblastech se povstání rozhořelo i díky činnosti partyzánských skupin, které ve stále větší míře vstupovaly do otevřeného boje.

Dne 5. května 1945 vypuklo povstání i v hlavním městě Praze. I zde probíhaly nejdříve demonstrace, které však brzy přešly do otevřeného odporu a střetu s nacistickými vojsky, jež se snažily povstání krvavě potlačit. Povstalci v Praze i na celém území Čech a Moravy se zmocňovali zbraní, obsazovali pošty, železnice a důležité silniční křižovatky. K odbojovým a partyzánským skupinám se přidávaly tisíce povstalců z řad českého obyvatelstva; bývalí vojáci, četnictvo, i osvobození sovětští zajatci pracující na otrockých pracích na území Protektorátu. Na tomto místě je pak třeba si také připomenout památku těch mladých mužů a vojáků Československé armády, kteří po okupaci Československa odešli do zahraničí bojovat za svou vlast, ať již na západní či východní frontě. Okupantům bylo bráněno, aby uskutečnili odvoz strojů, zařízení, a dopravních prostředků do Německa, aby nedocházelo k ničení továren atd. Povstalci znemožňovali plynulé zásobování fronty i organizovaný ústup wehrmachtu.

Povstání vypuklo celkem ve 37 městech a 240 obcích, dostalo však na některých místech tvrdý protiúder – německá vojska začala obsazovat důležité komunikace, ulice, křižovatky, nádraží a pošty, byl vyhlašován výjimečný stav, okupanti zajímali a vraždili rukojmí, aby zastrašili české obyvatelstvo. Jejich cílem bylo nepřipustit, aby bylo vytvořeno souvislé povstalecké území. Přesto se povstalcům podařilo na sebe vázat značnou sílu německých vojsk, které nemohlo být použito na potlačení povstání v Praze. Venkov dodával Praze nejen potraviny, ale i zdravotnický materiál a lehké zbraně; byly budovány zátarasy, vyhazovány mosty, aby byla wehrmachtu a jednotkám Waffen SS co nejvíce ztížena doprava. Odpor obyvatelstva pokračoval i na venkově, kde se neustále rozšiřoval. Na řadě míst došlo k otevřenému boji, jinde pouze k sabotážním akcím. Němci se stále ve větší míře uchylovali k vraždám a masakrům českých obyvatel, které brali jako rukojmí nebo je popravovali pro výstrahu, a to nejen v Praze, ale prakticky na celém okupovaném území Čech a Moravy.

Dne 8. května 1945 zahájil ústup štáb polního maršála Ferdinanda Schörnera, který byl u Hořic přepaden povstalci a částečně rozprášen. O den později byl tento štáb rozbit u Žatce tankovými vojsky Rudé armády. 8. května odpoledne v 16.00 hodin byl mezi německým velením a Českou národní radou podepsán protokol, který umožňoval Němcům průchod Prahou s tím, že dojde k zastavení bojů.

8. května 1945 byla v Berlíně podepsána úplná a bezpodmínečná kapitulace hitlerovského Německa, a proto je tento den považován za konec II. světové války. Ta vstoupila v platnost 8. 5. ve 23:01 hodin středoevropského času, což odpovídá první minutě 9. května času moskevského.

Boje však trvaly i po podpisu bezpodmínečné kapitulace Německem 8. května 1945, kdy se německé jednotky snažily vzdát americké armádě, protože ze sovětského zajetí měly značné obavy. Především v souvislosti se zvěrstvy, která vojáci nacistického Německa páchali na obyvatelstvu Sovětského svazu a válečných zajatcích z řad jeho občanů. Rovněž je třeba zmínit, že při bojích na východní frontě uplatňovali němečtí okupanti spolu se svými spojenci taktiku spálené země. Těchto již zoufalých, ale o to krvavějších bojů se účastnily zejména jednotky Waffen SS, ale nebylo výjimkou, že se jich účastnily i jednotky wehrmachtu. Ještě ve dnech 9. - 11. května docházelo k dílčím bojům i vraždám českého civilního obyvatelstva. Např. v obci Lejčkov na Táborsku střílely 9. května německé jednotky do lidí, kteří přišli k silnici pozorovat ústup německé armády, ke střílení neozbrojených civilistů docházelo i na dalších místech. Poslední výstřely padly 11. května 1945 u Milína u Příbrami, kde jednotky SS vylákaly bílým praporem partyzánské parlamentáře a postřílely je. Poté došlo k boji, při kterém v otevřeném střetnutí s Němci padlo 60 českých partyzánů.

Celkem si české povstání vyžádalo v Praze asi 3700 lidských životů, na českém a moravském venkově zahynulo přibližně dalších 8 000 občanů

Hlavní tíha bojů po celou dobu války ležela na sovětské Rudé armádě.

I přes kapitulaci Německa z 8. na 9. května 1945 se v Praze a ve středních Čechách i nadále bojovalo. Proto Pražané s ulehčením uvítali vojáky Rudé armády, kteří 9. května dorazili na pomoc Pražskému povstání. Proto je pro nás 9. květen také významný, jelikož se jedná o den, kdy prakticky v Československu skončila druhá světová válka.

Toto vítězství stálo za dlouhých a krutých šest let životy 360 000 československých občanů. Na území Československa položilo život 144 000 vojáků Rudé armády, 33 000 vojáků Rumunské královské armády, 180 příslušníků americké armády a 79 příslušníků Polské armády. Z československého armádního sboru založeného v Buzuluku padlo při osvobozování naší vlasti přes 3500 vojáků.

Přestože známe historická fakta, jen těžko si dokážeme my, kteří jsme válku na vlastní kůži nezažili, představit, co lidé tehdy prožívali. A nedokážeme plně procítit ani radost, kterou pro tehdejší obyvatele naší vlasti znamenala znovunabytá svoboda.

Právě v tento den si připomínáme, jak je důležité žít v míru a v porozumění. Bohužel již více než rok trvající ozbrojený konflikt mezi Ruskou federací a Ukrajinou ukazuje, jak je mír krásnou věcí a válka strašlivou pohromou. Dnešní vládnoucí garnitura na to však zapomněla a zapojila se do obrovské válečné podpory jedné z válčících stran na úkor vlastních občanů. Svými zbraněmi se do konfliktu na straně Ukrajiny zapojil téměř celý zbytek Evropy a USA. Mír se dnes stal sprostým slovem a každý kdo o něm mluví, je nazýván dezolátem, mírovým štváčem, ruským trollem a mnoha dalšími výrazy. Na hrůzy II. světové války jako bychom úplně zapomněli.

My ale nechceme, aby naše následující generace zapomněly na historii! Víme, že každá válečná oběť měla konkrétní tvář a vlastní osud..

Pokud si připomínáme výročí ukončení druhé světové války, pak si tím připomínáme i to, že ti, kdo položili život za naši svobodu, mají právo po nás žádat, abychom ji nikdy neprodali a nezradili. Neprodat a nezradit mimo jiné znamená nezapomenout a chránit to, proč miliony lidí ve válce zemřely. Dnes se objevují tzv. ‚odborně fundované‘ pohledy na výsledky druhé světové války, které zcela ignorují příčiny jejího vzniku a lidského bezpráví jejího průběhu. Jako by se zapomnělo na propojení zrůdné nacistické ideologie a kapitalistického ekonomického systému. Zapomínat anebo cíleně ignorovat příčiny je v nejlepším případě ošidné a v horším případě se jedná o cílené překroucení dějinných souvislostí. Proto je potřeba, aby lidé znali historii této krvavé a nemilosrdné války, aby se díky znalostem a analýze minulosti nikdo již nedopustil tak hrozivého konfliktu a zabránilo se dalším světovým střetům, které se v současné době odehrávají. Nesmíme tedy nikdy dopustit, aby se tak hrozivý a krvavý konflikt kdykoli opakoval.

Vzdejme hold konkrétním lidem, kteří během války umírali a mějme je vždy v naší mysli a srdci a uctěme jejich památku!

VV ÚV KSČM

 

 

Významná historická výročí v květnu

1. 5.                Svátek práce

2. 5. 1945  poslední poprava v KT Terezín

5. 5. 1945  PRAŽSKÉ POVSTÁNÍ

5. 5. 1945  nacisté vypálili obec JAVOŘÍČKO na Olomoucku

6. 5. 1970  byla podepsaná Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné
                     pomoci mezi ČSSR a SSSR

9. 5.1945  DEN VÍTĚZSTVÍ. Osvobození Československa a Prahy Rudou
                    armádou

12. 5.1945  na Slivici na Příbramsku skončila 2. světová válka v Evropě

14.-16.5.1921 byla založena Komunistická strana Československa

14. 5. 1955 vznikla Varšavská smlouva

16. 5. 1935 byla podepsaná 1. československo-sovětská spojenecká
                     smlouva

27. 5. 1942 atentát na Heydricha provedli J. GABČÍK a J. KUBIŠ
                     Den památky obětí holokaustu

29. 5. 1975 Gustáv Husák byl zvolen prezidentem ČSSR

 

      

Blahopřejeme

 V květnu oslaví záviděníhodných sto let soudruh Jan Verner, nejstarší člen Městské organizace KSČM Čelákovice.

  Jana Vernera jsem poprvé poznal jako tichého, skromného člověka na podzim 1978 v n.p. TOS Čelákovice, kde jsem nastoupil jako ucho po základní vojenské službě ve funkci dílenského plánovače v cechu Lehká mechanika. Soudruh Verner, v té době již v téměř v důchodovém věku, zde pracoval jako soustružník ve středisku 245 hřídelárna.

  Ještě dříve  jsem ale měl možnost seznámit se s jeho synem Honzou, zaměstnancem Okresního domu pionýrů a mládeže při 2. ZŠ v Čelákovicích, kde jsem vedl  pionýrský oddíl. A jeho dcera Zdenka pracovala       v nemocnici Brandýs nad Labem jako zdravotní sestra a je členkou naší Městské organizace KSČM Čelákovice.

  Po převratu r. 89 byl s. Verner jedním ze sedmi, z tehdejších cca více než 50 členů ZO KSČ Lehké mechaniky, který nepřevlékl kabát a přešel do 6. ZO KSČ Čelákovice, později do Městské organizace KSČM Čelákovice, kde byl členem výboru organizace.

  Jako jeden z mála celý svůj dlouhý, plodný život věnoval myšlenkám spravedlivé společnosti. Rád cestuje a poznává krásy naší vlasti. Ještě po dovršení 95 let jsem ho občas vídal, jak si spokojeně vykračuje po návratu z výletu.

   V naší společnosti najdeme velmi málo seniorů ve věku 90+ , kteří jsou schopni seznámit se a pracovat se současnou mediální technikou. Soudruh Verner je jedním z těchto vzácných případů. Díky současným možnostem přenosu informací se živě zajímá nejen o politiku, ale má všeobecný přehled. Poslední email, který jsem od něj dostal, byl z roku 2021, tedy v době, kdy mu bylo 98 let.

Hluboce před ním smekám.

Děkuji mu jménem svým, členů MěO KSČM Čelákovice i OV KSČM Praha –východ za vše, co vykonal pro společnost, a přeji ještě mnoho pohodových zážitků a zdraví při vstupu do druhé stovky.

                                                              Vladimír  Duník, MěO KSČM Čelákovice

 

Společenská kronika

V měsíci květnu 2023 slaví významná životní výročí:
  Jan Verner         100 let         Čelákovice
  Jan Kučera         70 let         Kamenice
  Jarmila Minarčíková     80 let         Kojetice
  Alena Horáková       75 let         Klecany
  Jarmila Brožová       80 let         Klecany 

Všem jubilantkám i jubilantům blahopřejeme, přejeme spoustu zdraví, energie a elánu a děkujeme za veškerou odvedenou práci!

 

Zpravodaj vydává OV KSČM Praha-východ. Naše web stránky: tresnicka.kscm.cz
Elektronickápošta:ov.prvych@kscm.cz, Telefon 222 897 460 nebo mobil 725 646 019