Zpravodaj 7-8/2023

5. 7. 2023
Září: porady Praha-východ:
Porada aktivu Praha-východ:      úterý 5.9. 2023 od 15 hodin
Jednání OV KSČM Praha-východ:     úterý 5.9. 2023 od 16 hodin
v zasedací místnosti 153, 3. patro, Praha, Politických vězňů 9.

8petice.jpgTak jsme se konečně „dočkali". Možná, že budeme mít vojenské základny USA na našem území, dokonce  na území Staré Boleslavi. Proto jsme v Brandýse nad Labem 28. 6. rozbalili petiční stánek okresního výboru s cílem získat co nejvíce podpisů pro krajskou  či celostátní petici proti vojenským základnám USA na území republiky. Organizátoři, ať již z brandýské či čelákovické KSČM, vyslechli mnoho názorů, převážně s podporou naší činnosti.  Jako příklad je možno uvést řidiče     autobusu,      který        vyskočil

ze sedadla, přiběhnul, podepsal a pokračoval dále.

Pětikoalice vychází z toho, že „ovce“ se lépe ovládají.

Naše činnost na petičním stánku přinesla více jak 70 podpisů za 2 hodiny.

Vedle toho máme stále petici již několik týdnů v brandýské cukrárně.

Pokud není rozhodnuto, musíme se snažit v ZO KSČM získávat podpisy. Volejte, pište.

Za organizátory Stanislav Šrámek, člen OV

 

 

Z jednání OV KSČM

Krásný začátek prázdnin, chtěl bych Vám poděkovat jménem OV KSČM za aktivní účast na májových i červnových akcích.

6. června se konalo další jednání OV KSČM. Při kontrole úkolů jsme navýšili částku na věnce májové štafety v Čelákovicích z 5 na 6.000 Kč, věnce na všechna pietní místa totiž stály více.

Probírali jsme informace z vyšších orgánů, zejména z VV ÚV KSČM, ale i z VV KV KSČM.  Doplnili jsme přípravu okresní konference o návrhy členů komisí - řízením konference byla pověřena s. Hajleková, do mandátovo – návrhové komise je navržen s. Hádek, do volební komise s. Duník. Konferenci a výročním schůzím budou věnovány další zpravodaje.

Pak jsme se již věnovali některým základním organizacím. ZO Mukařov má 6 členů. Předsedou je s. Pokorný. Nejstarší člence je 85 let. Členské schůze se konají jednou za dva měsíce. Členské příspěvky jsou předávány 1 x ročně. Řeší komunální otázky prostřednictvím Hasičského sboru. Dále jsme se věnovali Úvalům, které mají 4 členy a předsedou je s. Morávek. Dohodli jsme se, že s. Štefek navštíví s. Morávka. Pak jsme probírali ZO Říčany: ZO má 10 členů. 3 členové nemají e-mail ani telefon. Průměrný věk je 76 let. Během členské schůze 8. 5. byli členové vyzváni, aby zasílali členské příspěvky přes účet. Akceschopnost ZO je omezená, účast na akcích také. Budou doplněny kontakty na členy ZO Říčany. Říčany jsou rozlehlé, není zde nikdo, kdo by obešel všechny členy ZO. Není třeba posílat tolik Zpravodajů, stačí 5 s. Charvátovi.

Hodnotili jsme též májové akce, vnímáme ve společnosti tendenci potlačit význam osvobození Rudou armádou. Ale fakta jsou fakta. Děkujeme všem členům, kteří se pietních akcí i 1. máje v Praze účastnili.  Zabývali jsme se též rostoucími náklady na věnce, možná bude vhodnější si kytice připravovat samostatně.

Probrali jsme návrh plánu práce na 2. pololetí 2023 a doplnili ho o připomínky.

Schválili jsme si základní obsah prázdninového zpravodaje a připravili i poradu funkcionářů.

V různém jsme probrali informaci o ZO Kostelec nad Č. Lesy. Schůze tamní ZO byly přítomni ss. Hajleková a Pokorný.  ZO má 18-19 členů. Schůze se zúčastnilo 10 členů. Na schůzi ZO byl odhlasován přestup do naší okresní organizace. OV souhlasí s přestupem ZO Kostelec nad Černými Lesy na základě souhlasu této organizace do okresní organizace Praha-východ.

Také jsme připravili na 28. 6. petiční stánek v Brandýse nad Labem proti vojenským základnám.

Zdeněk Štefek

 

Z jednání VV ÚV KSČM

9. června se konalo další jednání VV ÚV KSČM. Schváleno bylo stanovisko VV ÚV KSČM k politické situaci – Pryč s vládou, pro kterou jsou občané na posledním místě, distribuováno je již i na OV a KV. Pozván byl s. Skála, aby vysvětlil zakládání nového volebního subjektu - nezakládá nový subjekt, nečiní nic proti vůli strany, nemá mandát, jen přispívá do diskuse, hledá možnosti a partnery. V debatě rozebírány možné limity a zásady - rovnoprávná partnerství, antifašismus, rozvoj společnosti, demokracie a svobody. Nabízí lidi typu Skalický, Budil, Vyskočil, Turoňová, Jandejsek aj.

Diskutována byla aktuální politická situace – s. Konečná napsala dopis delegátům sjezdu ČSSD. Poděkovala za naše 2 květnové demonstrace i účast, ve Sněmovně jsme měli na projednávání petice k důchodům 30 lidí, na jednání petičního výboru 20. 6. bude probírána také naše petice proti cizím základnám, sbíráme podpisy dále pod obě petice. Budeme reagovat na konsolidační balíček, důchodovou reformu, smlouvu s USA. SPD ztrácí, lidé hledají opoziční hnutí. Chceme vytvořit autentický levicový subjekt, jednání probíhají složitě. Do konce června ještě budou menší akce NE základnám po republice.

Probrán grafický manuál KSČM, bude projednán i na ÚV KSČM. Navazuje na aktuální směrnici, řeší jednotný grafický design, logo strany, fonty, barvy, platí pro nové materiály, staré materiály se mohou dále využívat.

Do ÚV KSČM půjde i Návrh zásad výběru kandidátů a sestavování KL KSČM pro volby do EP a do KZ.

Projednán odborný dokument Přístup KSČM k daňové reformě, který bude doplňován mediálními výstupy (grafika, bannery atd.).

Doporučen po debatě, která přinesla řadu dalších námětů, i stručný postup Práce se sympatizanty, který přinese systematičtější práci s novými kontakty.

Projednány návrh rámcového plánu práce VV ÚV a ÚV KSČM na II. pol. 2023 (ÚV KSČM nás čeká kromě června ještě 23. září, další až 13. ledna), přehled aktuálních úkolů z jednání VV ÚV a ÚV KSČM, návrhy Organizačních řádů KV KSČM.

V personálních otázkách schváleny dodatky k smlouvám politických pracovníků na OJ, prodlouženo do konce listopadu, hledá se ekonomka na UV po rozvázání jednoho prac. poměru výpovědí na žádost zaměstnankyně.

Probírána informace o situaci společnosti FUTURA a.s. – stále osciluje kolem zhruba 8000 výtisků Naší pravdy, je snaha zvýšit na 10000 ks, připravují se kampaně na nábor. Probíhají postupné grafické změny, Za 1-5/2023 – ztráta 380 tis. Kč, probíhají jednání o reklamě, valná hromada bude 28. 6.

Ekonomické body byly pak probírány na mimořádném jednání VV ÚV KSČM před jednáním ÚV KSČM, 14. schůze VV ÚV KSČM proběhne 14. 7. 2023.

Zdeněk Štefek

 

Z 5. zasedání ÚV KSČM

24. června se konalo 5. zasedání ÚV KSČM. Na programu mělo v prvním bloku Úvodní slovo předsedkyně ÚV KSČM, Stanovisko k aktuální politické situaci, Návrh zásad výběru kandidátů a sestavování KL KSČM pro volby do EP a do krajských zastupitelstev, Návrh Grafického manuálu KSČM, Postup zkvalitnění práce se sympatizanty KSČM, Přístup KSČM k daňové reformě, Informace ze společného jednání KVSP a HR ÚV KSČM, Návrh na úpravu POZ VČS a konferencí KSČM 2023.                                                                                                                              

V druhém pak Dopis výkonného výboru Olomouckého KV KSČM ve věci dotace na rekonstrukci vytápění v Olomouci, Záměr prodeje budov OV KSČM Prostějov a Jablonec nad Nisou, Informaci o a.s. Futura.  V třetím bloku pak Přehled aktuálních úkolů z jednání VV ÚV a ÚV KSČM a Návrh rámcového plánu práce VV ÚV a ÚV KSČM na II. pol. 2023, posledním blokem bylo Různé.

Po organizačních bodech byli potvrzeni noví členové ÚV KSČM - soudružka Marie Chánová za Pelhřimov a soudruha Jiří Machula za Jičín.

V úvodním vystoupení předsedkyně poděkovala za aktivity členů v posledním období, zejména v souvislosti s kampaní proti zvyšování hranice věku odchodu do důchodu. Sebrali jsme dostatek podpisů, aby mohla být naše petice projednána v petičním výboru PS PČR, jednání jsme i medializovali. Obdobně jsme byli úspěšní v kampani proti cizím vojskům v naší zemi. Máme aktivní petici, uskutečnili jsme i protestní akce. KSČM byla po celou dobu jediná, pro niž jsou lidé přednější než zbraně – všichni v PS PČR zvedli ruku pro zvýšení výdajů na zbrojení. Rajchl začal s kritikou, až když cítil odpor lidí, ale jinak je pro NATO. Babiš se vykrucuje (a většina ANO bude hlasovat pro smlouvu s USA), Okamura se probral až při projednávání naší petice v petičním výboru.

Umíme oslovit desítky tisíc lidí, kontakt s lidmi je nejdůležitější, ať již osobní, pravidelným emailem či newsletterem, proto dnes probíráme i práci se sympatizanty, budeme muset hledat i dobrovolníky pro volební kampaň.

Jak ve volbách, to budeme řešit v září, KSČM o spolupráci levice usiluje, psal se dopis i delegátům sjezdu ČSSD (bez odezvy, Turoňovou vyloučili a Kavana ani nepozvali). První pětice do EP by mohla být známa již v září. Krajské volby budou na krajích, personálně i v oblasti spolupráce, ale je možné podpořit jednáním i z centra.

Finančně budeme mít na 3 volby asi 40 mil. Kč, což je reálně stejná částka jako v minulosti. Volby budou zlomové, pokud neuspějeme v evropských a krajských, budeme mít těžší pozici pro volby parlamentní.

V otázce vnitrostranické situace nemáme dosud inventuru v pořádku od 3 OV KSČM. Budou porady s okresy na konci srpna, jak zajistit funkční strukturu dále, diskutujeme i finanční zabezpečení.

S. Šulda pak představil stanovisko „KSČM odmítá přítomnost jakýchkoliv cizích vojsk na území ČR!“, doznalo jen jedné formulační změny.

Podrobně se debatoval Návrh zásad výběru kandidátů a sestavování KL KSČM pro volby do EP a do krajských zastupitelstev, zrušeny byly dosavadní zásady. Hodně času zabral Návrh Grafického manuálu KSČM, definuje písma, jaká máme používat, logo strany, barvy, aby byl umocněn efekt našich výstupů jednotným stylem komunikace.

Otevřený byl materiál Postup zkvalitnění práce se sympatizanty KSČM, který zavádí systémová opatření pro skupinu sympatizantů, kteří nemají naše členství a přitom se k našim aktivitám hlásí. Organizační jednotky mohou kontakty na ně shromažďovat přes navrhovaný formulář, sympatizanti se mohou registrovat též jako odběratelé newsletteru na webu KSČM, stahovat si aplikaci. Pro zájemce je možné i objednat si zdarma jedno číslo Naší pravdy.

Faktograficky nabitý byl materiál Přístup KSČM k daňové reformě, po analýze stavu navrhuje konkrétní body pro realizaci našich krátkodobých cílů v daňové oblasti.

Diskutovaly se též navržené závěry ze společného jednání KVSP a HR ÚV KSČM, které se týkaly financování organizační struktury KSČM. Model 8 profesionálních instruktorů pro celou republiku byl zamítnut i tam, každý kraj by se zřetelem k samofinancování organizačních jednotek měl zvolit svůj vhodný model financování práce v kraji.

Z programu výročních schůzí a konferencí vypadlo projednávání stavu přípravy programu KSČM, protože to bude na programu dle schváleného harmonogramu na dalších výročních schůzích.

V dalším bloku se probíral prodej dvou zbytných budov – Prostějova a Jablonce s pozitivním výsledkem při hlasování, dále pak situace v a. s. Futura. Stále hledáme další inzerenty a odběratele, ekonomická situace se ale oproti loňskému roku rapidně zlepšila.

V předposledním bloku se probral Přehled aktuálních úkolů z jednání VV ÚV a ÚV KSČM a také Návrh rámcového plánu práce VV ÚV a ÚV KSČM na II. pol. 2023.

6. zasedání ÚV KSČM bude 23. 9. 2023 s programem:

Přehled aktuálních úkolů z jednání VV ÚV a ÚV KSČM; Technické vzdělávání v českém školství; Předběžný návrh postupu přípravy volební kampaně do EP v roce 2024 – včetně informace o navržených kandidátech (schválení vedoucích kandidátů); Předběžná informace o technickém zabezpečení volební kampaně pro krajské volby v roce 2024; Záměr změn financování organizační struktury; Vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za I. pololetí 2023.

Zdeněk Štefek

 

Plán práce OV KSČM  Praha – východ na II. pololetí 2023

OV KSČM jedná vždy první úterý v měsíci od 16:00
Porady funkcionářů
jsou také vždy v úterý před jednáním OV KSČM v 15:00

 

Stálé body jednání:
Kontrola zápisu a plnění úkolů
Informace z vyšších orgánů
Info z porady funkcionářů a z okresní organizace a příprava Zpravodaje

 

4.7.
Informace z jednání ÚV KSČM
Příprava okresní konference, příprava výročních schůzí
Mediální plán II. pololetí
Propagace Honzátka

 

5.9.
Stav okresní organizace za 1. pololetí
Stav v další ZO (Klecany, Husinec-Řež, Sluhy)
Příprava okresní konference, příprava výročních schůzí
POZ Honzátko 2023
Hospodaření za I. pololetí 2023

 

3.10.
Informace z jednání ÚV KSČM
Stav v další ZO (Odolena Voda, Máslovice, Kojetice)
Příprava okresní konference
Rozpočet 2024
Vyhodnocení akce Honzátko

 

7.11.
Vyhodnocení hospodaření za IIIQ
Stav v další ZO (Kamenice, Kostelec u Křížků, Sulice)
Příprava okresní konference
Spolupráce s vlasteneckými organizacemi

 

11. 11.2023 od  9:00
Okresní konference,
budova ÚV KSČM, místnost 153. 3. patro

 

5.12.
Inventarizační komise
Stav v další ZO (Řež-závod, Postřižín, Škvorec)
Vyhodnocení okresní konference
Příprava na krajskou konferenci
Plán práce na I. pololetí 2024

 

2. 1. 2024
Informace z jednání ÚV KSČM
Stav v další ZO (Kunice, Mnichovice, Zvánovice)
Volby 2024
Mediální plán I. pololetí 2024

 

 

Vážená soudružko, vážený soudruhu,
je před námi rok 2024, rok voleb do Evropského parlamentu a do krajských zastupitelstev. Čekají nás výroční členské schůze a okresní konference.

Dle schválených zásad sestavuje krajskou kandidátku krajská konference, kandidáty nominují okresní konference na základě návrhů své členské základny. Kandidáty do krajského zastupitelstva se okresní výbor již letos v únoru zabýval, měli jsme dát návrhy na čelo kandidátky, aby se s nimi již mediálně pracovalo. Tehdy jsme doporučili do krajského zastupitelstva: ss. Štefka (č.1), Hajlekovou, Posoldu, Grygarovou.

Kandidátku do Evropského parlamentu zase schvaluje Ústřední výbor, ale také potřebuje návrhy od členské základny.

 

 

VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE ZO KSČM:  1. září 2023 – 10. říjen 2023

Výroční členská schůze posoudí dosavadní práci organizace, provede kontrolu plnění úkolů z minulé výroční členské schůze, projedná stav a vývoj členské základny, možnosti přijímání nových členů a rozbor placení členských příspěvků, posoudí možnosti rozvoje činnosti ZO KSČM a působení členů na veřejnosti, účinnost své práce v propagaci ZO a spolupráci s ostatními politickými stranami, občanskými a zájmovými organizacemi a sdruženími; iniciovat vstup našich členů do zájmových organizací a sdružení a prací v nich prezentovat KSČM

V kádrové oblasti výroční členská schůze ZO KSČM zvolí delegáty okresní konference dle klíče (členové OV, předsedkyně ORK, za každých započatých 10 členů ZO 1 delegát), navrhnou delegáty na krajskou konferenci, podle podmínek ZO KSČM, projednají a navrhnout (doporučí) návrhy kandidátů do Evropského parlamentu a krajského zastupitelstva.

 

 

Bez obalu 26/2023    

Zatímco pracující chudnou, elity si rozdávají miliony.

Zdravím Vás na prahu letních prázdnin u čtení Bez obalu, konkrétně 26. dílu v tomto roce. Opět bych ty z Vás, kteří nemáte odběr na mém YouTube kanálu a sledování na Facebooku, chtěla poprosit, abyste tak učinili. A teď už ke zprávám.

     Zatímco od vládních představitelů neustále posloucháme, jak každého bude daňový balíček »bolet«, tisk si v uplynulém týdnu všímal odměn šéfů státních podniků. Ty se podařilo získat organizaci Hlídač státu a v mnoha případech roční platy ředitelů či předsedů s připočtením bohatých odměn dokonce převyšují platy ministrů. Například generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda si za loňský rok přišel na 4,2 milionu korun a dalších 2,8 milionu získal na odměnách. 4,5 milion si vydělal ředitel Budějovického Budvaru Petr Dvořák. Špatně se neměl ani ředitel Státních hmotných rezerv. Pavel Švagr si vydělal 1,8 milionu korun a na odměnách dosáhl skoro na další půlmilion. O výdělku bývalého generálního ředitele České pošty Romana Knapa ve výši téměř čtyři a půl milionu, více než milionové odměně za práci a následně i únorovém odškodném 3,6 milionu, přičemž výsledkem práce je masivní propouštění a rušení poboček, jsem vás informovala již dříve. Shodně na 2,5 milionu si přišli také předsedové Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Úřadu pro ochranu osobních údajů.

     Co je však ještě více zarážející než samotné milionové odměny, je skutečnost, že stejně jako loni, i letos navzdory zákonu 106 o svobodném přístupu k informacím, odmítla velká skupina státních podniků, hlavně kolem Českých drah, výši platů zveřejnit. Vláda nakonec díky tlakům veřejnosti, opozice i odborů od příštího roku nesníží tarifní platy státních zaměstnanců o 5 %, tak jak předpokládal původní návrh ministerstva financí, nicméně už samotný fakt, že se při snaze šetřit jako obvykle cílí na ty, které by škrty zasáhly nejvíc, zatím co ředitelé krachujících státních podniků se odměňují miliony, je samozřejmě na pováženou. Stejně jako to, co tají státní podniky, které odmítají informace o platech poskytovat.

Do Stanjury se pouští i ti jeho

Mezi tím letošní schodek rozpočtu překonal původně odhadovaných 295 miliard již v první polovině roku a vláda tak podle všeho bude muset v nejbližší době novelizovat rozpočtový zákon. To ale není vše. Odhadovaný rozpočet na rok 2024 měl původně činit 235 miliard. Po představení »konsolidačního balíčku«, který měl státní kase příští rok ušetřit 100 miliard, se hovoří minimálně o 270 miliardách. A tak s ministrem financí Stanjurou dochází trpělivost už i jeho politickým spojencům. Zatímco i ekonomicky nezkušený Petr Pavel, zřejmě na základě analýz svých poradců, vyzval Stanjuru k sestavení dalších, dlouhodobějších úsporných balíčků číslo dva a tři, čímž nepřímo Stanjurovi i celé Fialově vládě vyčetl absenci jakékohokoliv finančního výhledu ve směřování země, Stanjurovi koaliční partneři ze STAN šli v kritice Stanjury ještě dál. Starostům vadí, že jim Stanjura často prezentuje nepřesná čísla, v některých případech tají klíčové informace, nebo je mnohdy staví před hotovou věc bez předchozího dialogu. »Je to zoufalý pohled. Kam se to žene, bylo jasné už před koncem roku. Pořád jsme ale slyšeli, že se nic neděje a není potřeba nic moc připravovat. A když už, tak hledat sedmdesát miliard. Ukazuje se, že ani navržená opatření nebudou stačit. Ta spirála je hrozivá. A když slyším o balíčku dvě, o balíčku tři, tak přestávám věřit, že to má Ministerstvo financí promyšlené a ví, co se děje,« nechal se například slyšet exposlanec školený v USA Jan Farský. Kritikou Stanjury nešetří ale ani TOP09 či piráti. „To je překvapivé, pokud Ministerstvo financí jen měsíc po uzavření dohody změnilo názor a předkládá veřejně návrh rozpočtu, který není nijak projednaný a odsouhlasený. Dané domluvy nereflektuje či jde dokonce v řadě věcí proti nim," kritizuje Stanjuru předseda pirátů Bartoš. A kritizují jej také ekonomové. Lukáš Kovanda nazval počínání Ministerstva financí chaosem nad chaos a připomněl, že vládě se zcela zbortil plán příjmů z windfall tax, ze které místo plánovaných 33 miliard přiteče zřejmě do státní kasy hned desetkrát méně.  

     Další nedobrý týden za sebou má také moderátor veřejnoprávní televize Jakub Železný. Ten sám sebe rád staví do role jakéhosi mediálního, a hlavně morálního majáku, když nedávno na twitteru sám vyzval prezidenta Petra Pavla, aby zvážil, jak za dva měsíce uctí památku obětí invaze z roku 1968, když tehdy coby armádní činovník přísahal věrnost Sovětské armádě. I přes prakticky konstantní útoky na vše čínské a ruské však Železný v letech 2014 až 2019 uváděl Česko-ruský podnikatelský ples, který se konal pod záštitou Komory pro hospodářské styky se Společenstvím nezávislých států.   

     Ostatně to není za poslední dobu první případ, kdy Železný, jedno z hlavních moderátorských es ČT, který i v rámci vysílání mnohdy rád prezentuje své „morálně čisté“ osobní postoje, musí vysvětlovat své chování mimo televizní obrazovku.

Jsou to asi tři měsíce, kdy se na veřejnost dostala nahrávka ze zásahu městské policie, vůči které se Železný choval povýšeneckým a arogantním způsobem. Nyní se tedy navíc ukazuje, že kromě arogance je Železnému vlastní i pokrytectví, když se zřejmě na oko na televizní obrazovce štítí všeho s přívlastkem ruské, ovšem pouze do doby, pokud mu nejde o jeho vlastní obohacení.

A takoví nám z veřejnoprávního média budou kázat o morálce…

Slovenská reklama na NATO    

Nový vývoj má také situace na Slovensku, kde se NATO rozhodlo zvýšit podporu Ukrajiny u tamních obyvatel prostřednictvím marketingové kampaně, na kterou vypsalo výběrové řízení. Kampaň měla původně běžet od května do srpna, tedy v období před parlamentními volbami. Nakolik jde ze strany Severoatlantické aliance o vměšování do politiky cizího státu, či plýtvání prostředky na snahu o manipulaci obyvatelstva, nechám na posouzení každého z vás. Mně osobně tedy přijde platit v suverénní zemi kampaň na podporu země jiné samo o sobě velmi zvláštní a příliš nerozumím účelu této kampaně. Tu kritizovali na Slovensku také experti a politici v čele s Robertem Ficem. Generální tajemník Jens Stoltenberg však při návštěvě Slovenska kritiku odmítl se slovy »NATO organizuje v různých zemích různé informační kampaně. Je to zcela běžné.«

     Podle posledních informací byla na Slovensku kampaň odložena na období po parlamentních volbách. O samotném účelu podobných kampaní, jejichž jediným cílem je hýbat veřejným míněním ve prospěch konkrétních politických kroků, by se ale podle mě mělo nadále mluvit. Třeba i v souvislosti se státem placenou kampaní na tzv. důchodovou reformu. Podle mého názoru je to propagace konkrétní politiky – v tomto případě asociální pravicové vlády – což je nejen nehospodárné, ale podle mého soudu i nemorální. Vydat více než 600 tisíc korun za testování emocí našich občanů v souvislosti s důchodovou reformou je vrchol nevkusu a papalášství na ministerstvu vedeném předsedou KDU-ČSL M. Jurečkou!

Socani ve Španělsku ztrácí. Oprávněně

Pojďme – jako už tradičně do zahraničí. Tentokrát do Španělska, kde ukrajinský konflikt štěpí politické strany. Španělsko 1. července přebírá předsednictví Evropské Unie. Jeho priority formulovala vládnoucí Španělská socialistická dělnická strana (PSOE), ale je pravděpodobné, že za 3 týdny je bude po svém interpretovat středopravicová konzervativní Lidová strana (PP), která byla minulý měsíc jasným vítězem místních a regionálních voleb. Na svou porážku reagoval předseda PSOE a premiér Pedro Sanchez překvapivým vyhlášením mimořádných parlamentních voleb na 23.července. Do výsledku těchto voleb se promítnou i postoje k situaci na Ukrajině, neboť obě hlavní politické strany se ve svých koalicích potýkají s rozporným vnímáním této války. Sanchezova PSOE loajálně podporuje NATO, a tedy i Ukrajinu včetně zasílání zbraní. Ovšem jeho menší levicový koaliční partner Podemos zasílání zbraní Ukrajině ostře odmítá a je rovněž kritický ke španělské roli v NATO. Podemos je již tradičně protiválečná strana a rovněž odmítá NATO, která podle ní prosazuje zájmy USA v Evropě.  Podemos je proti zasílání zbraní na Ukrajinu a letos v únoru znovu vyzvala svého vládního partnera PSOE, aby přestala vojensky podporovat Ukrajinu, neboť západní zbraně jen prodlužují válku. Podemos je přesvědčená, že Španělsko by mělo raději pomáhat Ukrajině humanitární pomocí a prosazováním diplomatického řešení tohoto konfliktu.

     Pravicová Lidová strana, kterou vede Alberto Nunez-Feijoo, je velkou obhájkyní NATO a od začátku války podporuje vládní podporu Ukrajiny. Ovšem, pokud by vyhrála červencové volby, tak nevytvoří společnou vládu se socialistickou PSOE, s níž se ztotožňuje, pokud jde o válku na Ukrajině, ale s největší pravděpodobností si jako vládního partnera vybere krajně pravicovou stranu VOX, která je velmi skeptická jak k NATO, tak k válce na Ukrajině. Vedení VOX není zcela jednotné, neboť lídr Santiago Abascal se vyslovil pro zasílání zbraní na Ukrajinu, ale současně ostře zkritizoval politiku EU.

Vzchopí se Podemos?

Podemos neslavně prohrála v květnových regionálních volbách, a tak doufá, že spojenectvím s dalšími levicovými stranami, včetně Komunistické strany Španělska (PCE), se její vyhlídky mohou zlepšit. Premiér Sanchez doufá, že se na poslední chvíli sjednocené levici podaří získat 12-13 % ve volbách, a tak znemožnit vytvoření pravicové koalice Lidové strany a Vox.

     Díky, pokud jste zvládli dočíst šestadvacáté Bez obalu až sem. A jinak dětem přeji krásné prázdniny plné pozitivních zážitků a všem ostatním pohodové léto. U Bez obalu se uvidíme opět příští týden, kdy nás čeká speciál k důchodové reformě. Mějte se hezky!

     Odkaz na aktuální video naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=N5KPbs382eQ 
Vystoupení na akci NE Základnám v Brně: https://www.youtube.com/watch?v=rczLBE82YYs
Sestřih vystoupení na CNN Prima News v Partii Plus (s M. Peksou za piráty): https://www.youtube.com/watch?v=qWp_v-fcnoM 
Aktuální rozhovor pro Parlamentní listy: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Izolovane-Rusko-Leda-v-ceskych-verejnopravnich-mediich-vzkazuje-Konecna-738615

Příští týden se na Vás těším se speciálem o důchodech a důchodové reformě!

Krásné léto přeje                                                                      Kateřina Konečná

 

                                                                                                                                      

Stanoviska KSČM

Pryč s vládou, pro kterou jsou občané na posledním místě!

(9. 6. 2023) Co je pro vládu Petra Fialy cennější? Školství, zdravotnictví, nebo stíhačky a obrněná vozidla? Státní rozpočet na roky 2023 a 2024 to dává jasně najevo! Vláda P. Fialy utrácí a chce dále utrácet desítky miliard na zbrojení, zatímco všude jinde škrtá.

     Vše kolem nás zdražuje a mnozí lidé si kladou otázku, jak budou platit nájmy, z čeho zaplatí energie, o kolik ještě zdraží potraviny a služby nebo zda budou moci zaplatit svým dětem kroužky. Současná pravicová vláda přesto plánuje v příštím roce navýšit výdaje ministerstva obrany o 43 %! Zároveň chce ořezávat výdaje na školství, zdravotnictví, vědu a kulturu.

První úvahy ministra financí Zbyňka Stanjury směřují k tomu, že se výdaje Ministerstva zdravotnictví sníží o necelých 30 %, Ministerstva kultury o 19 % a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o 11 %. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má ale v absolutních číslech přijít v roce 2024 o nejvíce peněz – o 29,3 miliardy korun.

Zároveň chce ministr Stanjura snížit tabulkové platy zaměstnanců státu o 4 až 5 %. To bude samozřejmě znamenat, že i soukromí zaměstnavatelé ztratí motivaci svým zaměstnancům přidávat, a naopak budou tlačit na snižování svých mzdových nákladů.

K všeobecnému zdražování, výraznému poklesu reálných mezd a úspor v důsledku dvouciferné inflace se tak přidá ještě snižování platů a mezd. Občané se tak dostanou i vinou státu do kleští, které je poženou do stále větší chudoby. Na její hranici se již dnes nachází 40 % občanů České republiky.

Oproti tomu výdaje Ministerstva obrany se navýší o rekordních 48 miliard korun. Za stejné peníze by se dal například sedminásobně zvýšit rozpočet Akademie věd České republiky. Věda a výzkum ale jsou, jak se zdá, pro vládu také až na posledním místě.

Ta tam jsou hesla, podle nichž by se Česká republika z montovny měla stát mozkovnou. Ve skutečnosti se stáváme koloniálním vazalem Spojených států amerických s jejich ozbrojenými složkami na našem území.

Fialova vláda tuto situaci nechce vidět! Namísto toho jestřábím zrakem vzhlíží do zámoří a chystá další škrty v sociální sféře, aby mohla nakoupit ještě více zbraní a hostit zde americké ozbrojené síly!

     KSČM tuto politiku současné vlády důrazně odmítá, uvědomuje si, na rozdíl od ní, že občané jsou na prvním místě!

 

Komunisté prosazují skutečnou solidaritu namísto vynucených kvót

(14. 6. 2023) odpoledne se sešla Poslanecká sněmovna k debatě o migrační a azylové reformě, kterou v dubnu schválila EU a kde většina členských států odsouhlasila princip „povinné solidarity“, se kterým komunisté nesouhlasí.

Všechny členské státy totiž mají mít povinnost buďto přijmout část migrantů z těch členských států, které jsou migranty přetížené, nebo těmto státům poskytnout peněžní či jinou materiální a personální podporu.

Ministr Rakušan tvrdí, že v současné době bude platit pro Českou republiku výjimka z pomoci jihoevropským státům, neboť je sama zasažena migrační vlnou z Ukrajiny, ostatní státy tak naopak budou nyní poskytovat pomoc nám. To zní sice hezky, ale od ministra vlády, co neustále opakuje, že je potřeba myslet na budoucnost, bych čekala alespoň krátké zamyšlení právě nad budoucností,“ řekla europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná.

Po pominutí migrační vlny z Ukrajiny se totiž i Česká republika bude muset připojit k zemím s tzv. „povinnou solidaritou“ se státy, jako jsou Itálie, Řecko či Španělsko. Naše země tak bude postavena před výběr mezi přijetím části migrantů z arabských států a Afriky, či zaplacením pokuty za jejich nepřijetí. Tato povinnost se nebude týkat pouze období migračních krizí, ale půjde o každoroční mechanismus podle kvót určených Evropskou komisí.

Kdyby česká vláda místo toho raději upozornila ostatní členské státy NATO, kterými jsou i státy jižní Evropy, aby přestaly rozvracet tyto arabské a africké státy, a nutit tak lidi k odchodu z jejich domovů do Evropy, udělala by v boji s migrací mnohem lepší krok.

Co víc, tím že se česká vláda nepostavila proti přerozdělování migrantů, narušila blok Visegrádské čtyřky, díky kterému se Evropské komisi nepodařilo dříve kvóty prosadit, a otevřela tak komisi dveře, aby mohla přijít s dalšími, ještě horšími návrhy,“ dodala Konečná.

Komunistická strana Čech a Moravy považuje za zásadní řešit migrační problémy v místě jejich vzniku. Na nezbytné rozvojové pomoci by se měly aktivně podílet zejména státy, které svou agresivní mocenskou politikou vyvolaly sociální a humanitární krizi v zemích, z nichž nyní migranti míří do zemí EU.

vedení KSČM

 

KSČM odmítá přítomnost jakýchkoliv cizích vojsk na území ČR!

(Praha, 24. 6. 2023) Dohoda ČR a USA „o spolupráci v oblasti obrany“ přes zavádějící název ve skutečnosti pouze upravuje podmínky pro dlouhodobý pobyt amerických vojsk na území České republiky. V podstatě je zbavuje jakékoli odpovědnosti a Českou republiku kontroly nad nimi, bez možnosti toto ujednání ze strany ČR vypovědět po dobu dalších deseti let. Přijetí této smlouvy Českou republiku zbavuje suverenity a také formálně zakotví nerovnoprávné postavení ČR vůči USA. V konečném důsledku pak otevírá cestu pro zřízení vojenských základen USA na území ČR, ač to vládní představitelé soustavně a zarputile popírají.

KSČM dlouhodobě přítomnost jakýchkoliv cizích vojsk na území ČR odmítá! Uspořádala proto několik protestních happeningů a demonstrací proti přijetí tzv. „obranné“ smlouvy s USA a také iniciovala petici proti přítomnosti cizích vojsk na území České republiky. Tu již podepsalo téměř 20 000 občanů ČR! Petiční výbor PS PČR díky iniciativě KSČM musel tento týden petici veřejně projednat, a dát tak prostor i dalším představitelům občanských hnutí a iniciativ, které se staví odmítavě k přijetí smlouvy. Smlouvu již příští týden začne schvalovat parlament, kterým zřejmě i díky hlasům ANO hladce projde. Následně bude předložena k ratifikaci současnému prezidentovi Pavlovi, který se již očividně nemůže dočkat, až ji podepíše. Česká republika se tak stane nezpochybnitelným vazalem USA.

KSČM odmítá proválečnou politiku současné pravicové vlády P. Fialy, která nehledá cesty k mírovému řešení konfliktu na Ukrajině, ale pouze podporuje další válečné běsnění, jež stojí jen další lidské oběti na obou stranách konfliktu.

KSČM vyzývá občany ČR, aby se připojili k petici proti přítomnosti cizích vojsk na území naší republiky a zároveň podpořili veškeré iniciativy proti tzv. „obranné“ smlouvě. Zopakujme úspěšné tažení proti výstavbě americké radarové základny v Brdech!

 

Kateřina Konečná hlasovala proti

 

(Štrasburk, plenární zasedání, 14. 6. 2023) Evropský parlament hlasoval o jednom  z nejdůležitějších cílů současné Evropské komise, o pravidlech pro uvádění AI systémů na trh a pro jejich používání  v Evropské unii.

Jde o první pravidla regulující trh s AI na světě. Ambicím být první, a určovat tak do velké míry trendy a debatu v oblasti těchto technologií, bohužel neodpovídá text přijatého usnesení.

„Mou hlavní snahou bylo chránit občany EU a jejich zdraví, bezpečí a práva před možnými nebezpečími, které tyto rychle se rozvíjející technologie s sebou přinášejí.V usnesení Evropského parlamentu však řada nebezpečných možností používání AI systémů zůstává povolena a řada způsobů používání AI systémů vysoce rizikových právě pro zdraví, bezpečí či práva občanů zůstává bez potřebné kontroly. Usnesení například nezakazuje zaměstnavatelům používat AI systémy ke sledování svých zaměstnanců na pracovištích na základě jejich biometrických údajů. To zastiňuje veškeré pozitivní aspekty usnesení, a nemohla jsem jej proto svým hlasem podpořit,“ řekla k hlasování europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM).

 

Ne cizím základnám na našem území!

8stefekkv.jpgDámy a pánové, tak si to shrňme.
Tato vláda uzavřela smlouvu se Spojenými státy americkými.

 1.  Vláda slovy premiéra tvrdí, že zajistí naši bezpečnost, ale o naší bezpečnosti a národních zájmech tam není ani slovo. Mluví se  o Spojených státech amerických. Není zde podmínka, že je dohoda vázána na kolektivní obranu při napadení podle smlouvy o Severoatlantické organizaci. USA mají po světě totiž řadu vlastních zájmů, které podporují i vojenskými aktivitami, které nepodléhají schválení ze strany České republiky.
 2. Vláda tvrdí, že ve smlouvě není nic o vybudování amerických základen u nás. Ve skutečnosti je tam toho mnohem více, je tam o vybudování zařízení a poskytnutých místech, včetně seznamu v příloze – letiště Čáslav, Náměšť, Pardubice, Mošnov, vojenské újezdy Hradiště, Libavá, Boletice, Březina, posádky Vyškov, Rančířov a Stará Boleslav.
 3. Vláda se ve svém prohlášení holedbá ochranou soukromého vlastnictví, ale čl. 3 dává najevo, že bude Američanům poskytnut  i „dočasný přístup a užívání soukromých pozemků a zařízení a veřejných pozemků a zařízení, které nejsou součástí dohodnutého zařízení a prostoru,“ a to na náklady veřejných rozpočtů ČR.
 4. Vláda se ohání nejistě i suverenitou, ale smlouva jde nad naše zákony a dle ní si tu Američané mohou umísťovat jakékoliv zbraně, volný režim příjezdů, odjezdů, přivážení jakýchkoli movitých věcí  a skladování zbraní, střeliva v prostorách je bez možnosti kontrol z naší strany (čl. 11).
 5. Vláda tvrdí, že je to pro nás výhodná smlouva, ale ve skutečnosti Američanům poskytneme na realizaci jejich cílů majetek státu, krajů, obcí i zařízení bezplatně, dokonce bez konzultace s dotčenými subjekty, s hejtmany a starosty... Navíc se zavazujeme bezplatně zajistit všechna oprávnění a povolení pro úpravy těchto prostor…
 6. Vláda tvrdí, že pobyt Američanů bude i přínos ekonomický, ale Američané, a to nejen vojáci nebudou platit na našem území daně, včetně daně z alkoholu, tabáku a pohonných hmot.
 7. Vláda tvrdí, že smlouva zvýší bezpečnost i našich občanů, ale pro jistotu na americké vojáky nebudou moci vztáhnout ruku české úřady, pokud nějaký voják něco spáchá... (článek 12)
 8. Vláda tvrdí, že se Američané nebudou vměšovat do vnitřních záležitostí naší země, ale pro jistotu mohou být američtí vojáci použiti     i pro vnitřní nepokoje, které může vyvolat třeba aktivní účast zde přítomných Američanů na jejich rozpoutaném konfliktu (čl. 14)…
 9. Vláda tvrdí, že obdobné smlouvy mají i ostatní státy NATO, ale např. Slovensko prosadilo interpretační doložku, aby bylo zřejmé, že dohoda neumožňuje vybudování vojenských základen.  Navrhovaná smlouva jde dokonce nad smlouvu o statusu ozbrojených sil států NATO z roku 1951 (NATO SOFA), jež vyvažuje práva státu vojska vysílajícího i přijímajícího.
 10. Vláda tvrdí, že smlouva znamená dobro i pro naše občany, ale pro jistotu ve skutečnosti smlouvu dohodli tajně, bez mandátu občanů, dokonce bez projednání v Poslanecké sněmovně.

 

Dámy a pánové,

kdybychom zde četli romány a nahradil bych ve svém vystoupení Američany nějakou vymyšlenou silou z jiné planety, asi bychom se shodli, že takovou hanebnost, která onu románovou zem dostane minimálně na 10 let do koloniálního, lokajského postavení, snad nemůže podpořit nikdo.

Vláda tak ale v naší realitě učinila. Tímto krokem se skutečně dostala mimo pole obhajoby našich národních zájmů, ba co více, přímo vykukuje z americké zadnice. Jak se k tomu postavíte vy, vážené poslankyně a vážení poslanci? My, co reprezentujeme desetitisíce podepsaných pod petici, cizí armády na našem území rozhodně odmítáme!

Vystoupení v Poslanecké sněmovně při projednávání petice 20. 6. 2023

Zdeněk Štefek

 

 

Tři úkoly KSČM

Neustále opakovat a připomínat stav strany a její postavení v současném politickém systém je nošením dříví do lesa. Setkávám se ale stále častěji s dotazem „co dál.“

     Budeme-li chtít hledat odpověď na otázku „co dál,“ je potřeba si zopakovat příčiny, které nás do tohoto stavu dovedly. Nebudu zde z prostorových důvodů rozebírat vnější faktory, i když ty působí velmi silně a mají pravděpodobně dominantní vliv na vznik stavu, který je takový, jaký je.

     Vnitřní faktory, tedy vlivy, které můžeme ovlivnit, jsou také nezanedbatelné. Přesto, že jsou notoricky známé, dovolím si některé zopakovat.

 • Úbytek členské základny.
 • Stárnutí čelenů KSČM.
 • Zásadní snížení akceschopnosti KSČM.
 • Zánik nebo jen formální existence stranických struktur.
 • Absence pochopení souvislostí a dopadů politického, společenského a ekonomického vývoje.
 • Jednostranná orientace stranické práce na mediální prezentaci centra.

Uvedený nástin interních vlivů ukazuje na nutnost zásadní změny v programovém a organizačním směrování, které musí být zaměřeno na řešení tří základních úkolů, definovaných heslem:

Přežití – Spojenectví – Vědění

Přežití

Udržet existenci KSČM a zajistit převod strany jako funkční organizační struktury a ideologické platformy přes současné krizové období do budoucnosti. To je základní a hlavní úkol. Jeho nenaplnění může znamenat buď faktický zánik KSČM nebo její existenci v nefunkční latentní formě.

     Zvládnout tento úkol znamená změny v organizaci a řízení, posílení a restrukturalizace organizačních struktur. Důraz musí být položen do práce v regionech. Na stávající struktuře KV, OV, ZO vybudovat skutečně funkční akční skupiny, které budou vystupovat na veřejností jako občanské iniciativy řešící zcela konkrétní měřitelné, hodnotitelné a viditelné projekty přinášející politický efekt.

     Své postavení ve společnosti si musíme znovu odpracovat. Nemůžeme počítat s tím, že zhoršující se ekonomické postavení lidí nám automaticky přivede voliče. Pokud nebudou za námi opět vidět výsledky, upadneme do zapomnění. Tedy chceme-li přežít, je nutná „bolševická aktivita.“ Abychom byli schopni zajistit přežití, je nutné na tyto podmínky adaptovat řízení a hospodaření strany.

Spojenectví

V současné silně decentralizované společnosti, která je vnitřně roztříštěna na řadu různých zájmových skupin, a s přihlédnutím na náš potenciál je spojenectví nezbytnou podmínkou. Znovu a znovu opakuji, že pod pojmem spojenectví nelze hledat jen spojence v politických stranách jako je ČSSD nebo SPD. Spojence je potřeba hledat také ve společenských organizacích a v levicově smýšlejících lidech, kteří jsou ochotni se angažovat. Spojenectví mohou být krátkodobá i dlouhodobá. Je dobré se zbavit iluze, že ve spojenectví budeme hrát vždy dominantní roli.

     Zpracované regionální a celostátní rozvojové programy KSČM jsou nezbytnou podmínkou pro navázání spojenectví. Nelze nabízet spojenectví a pak se uvidí. Spojence musíme hledat pro zcela konkrétní záměr nebo projekt.

Vědění

Rozvoj stranické teorie znamená posilování ideologické a odborné výbavy KSČM.

Teoretickou práci zaměřit na dva základní směry:

 1. praktický směr – objektivní poznání reálného světa, pochopit trendy vývoje, vyvozovat závěry a postupy. Musíme rozumět současnému světu. Nevnímat jen jednotlivé děje, ale zasadit tyto děje do souvislostí. Definovat okruhy témat, která musíme řešit jak v teoretické, tak praktické rovině.
 2. Teoretická rovina – rozvoj ideologie KSČM obohacené o poznatky reálného vývoje. Průběžně aktualizovat základní ideologickou výbavu KSČM.

Smyslem tří úkolů KSČM je přežití a cesty, které zvolíme, jsou jen na nás. Nesmíme věci komplikovat, nepokoušet se o pseudovědecký přístup, hledat jednoduché a přímé postupy, které přinesou výsledek. Ne jalové mlácení prázdné slámy, ale výsledek je to, co nám umožní přežít.

Stanislav Dušek, Cheb – Nebanice

 

Lidice 2023   

 Jsem dlouhodobým účastníkem pietních lidických aktů. V minulých letech jsme, jako komunisté, pořádali pietní akty sami, bez okázalé vládnoucí smetánky. Rád vzpomínám na ty doby, kdy jsem byl, ještě spolu s dalšími soudruhy a sympatizanty, Alenkou Novotnou, Zdeňkem Štefkem, Julou Masárem, Martou Semelovou, Zdeňkem Milatou, Majkou Princovou a mnohými dalšími, schopen absolvovat pěší výlet ze Džbánu do Lidic.

       Od té doby se mnohé změnilo. Dle mého názoru, i řady dalších ,s nimiž jsem o tom hovořil, k horšímu. V posledních letech členové a sympatizanti KSČM na tomto aktu pouze  opticky zvyšují počet účastníků v režii vládnoucí sebranky.

Spolu se Zdeňkem Milatou a  Mirkem Červinkou ze sousedního Nymburka udržuji již dlouhá léta velmi přátelské vztahy. Proto jsem i letos uvítal Zdeňkovu nabídku autobusového zájezdu na pietní akt do Lidic. Po rozeslání nabídky přátelům a mnoha telefonických hovorech, se mi podařilo sehnat 8 účastníků z Čelákovic, dlouhodobého přítele Zdeňka Cardu ze Zelenče a běloruské přátele z Brandýsa manžele Bogdanovičovy.  

      Mladičká paní (slečna) řidička našeho autobusu zřejmě neměla svůj nejlepší den. První komplikace nastala při příjezdu k viaduktu v Čelákovicích, kdy zjistila, že je příliš vysoká a tudíž neprojede. Protože neznala místní komunikace, tak volila delší objížďku přes obec Mochov a nabrala tak cca 15 min. ztrátu. Druhá nepříjemnost ji potkala u sjezdu z dálnice u obce Jeneč, kde tzv. zakufrovala a z tohoto důvodu jsme do Lidic dorazili s téměř půlhodinovým zpožděním.

      Rychle jsme se přesunuli k potoku, kde již stáli naši lidé a trpělivě čekali, až na nás přijde řada a budeme moci položit květiny za jednotlivé okresy a kraje ke zdi Horákova statku. Byl jsem domluven s členkami naší čelákovické organizace, že spolu položíme květiny za náš okres. Jak se však později ukázalo, nikdo nevěděl, kde nebo kdo má květiny našeho okresu. Po intenzivním pátrání a vyptávání se mi na poslední chvíli podařilo naši kytici objevit, ale protože děvčata byla až na konci průvodu, tak jsem požádal naše běloruské přátele a společně s nimi kytici za okres položil.

      Po české státní hymně, proslovu nějakého církevního hodnostáře, projevu prezidenta a okázalých oficialitách současných mocných, položily květiny k soše Lidické ženy předsedkyně ÚV KSČM Kateřina Konečná s Květou Šlahúnkovou, předsedkyní LKŽ,  která krátce promluvila ke zúčastněným občanům.

Poté jsme se přesunuli k sousoší Lidických dětí, kde, opět po prezidentovu projevu a oficiálních procedurách vládnoucí elity, mohly položit bílé květy členky LKŽ středočeského kraje. Za všechny k zúčastněným občanům krátce promluvila místopředsedkyně LKŽ Alena Grospičová.

Na závěr jsme měli možnost ještě krátké prohlídky Růžového sadu, nebo muzea, či  dalších pietních objektů.
      Po rozhovoru s několika přáteli jsme se shodli, že tento pietní akt pro nás byl velikým zklamáním.
Rádi jsme zavzpomínali na předešlá léta, kdy jsme si pietní akt organizovali sami, podle svých pravidel, bez toho, aby nám do toho někdo další zasahoval  a nařizoval, co smíme a co naopak nesmíme.

S úctou a náležitou pietou.

Shodli jsme se, že je na čase tuto dlouholetou tradici obnovit.

Odmítáme roli pokorných lokajíčků a odevzdaných ovcí, které jim slouží jen jako již zmíněné optické navýšení účastníků aktu!

     Z Lidic jsme se přesunuli do obce Tuchlovice, kde jsme se po poněkud delším čekání posilnili chutným řízkem. Odtud to již bylo, co by kamenem dohodil a zbytek doběhl, do  obce Lány, kde jsme měli zajištěnou prohlídku zámku, sídla prezidenta. Protože jsem s ještě několika málo přáteli neměl o prohlídku zámku zájem, tak jsme raději tento čas věnovali procházce rozlehlým zámeckým parkem a při příjemném rozhovoru obdivovali krásu vzrostlých stromů a následně jsme navštívili i skleník se subtropickými rostlinami.

Po skončení prohlídky zámku se část odebrala do blízké cukrárny a já se Zdeňkem Milatou, a ještě několika dalšími přáteli jsme se vypravili nejprve k muzeu TGM, kde jsme se společně vyfotili před jeho sochou na koni a odtud jsme přešli na místní hřbitov.

Zde jsme u společného hrobu rodiny Masarykových položili kytici s trikolórou a bílou stuhou s nápisem OBĚTEM 1. REPUBLIKY.

     Cesta domů již proběhla bez sebemenších komplikací. Jménem spolupořadatele a spokojených účastníků zájezdu děkuji paní řidičce za bezpečnou a klidnou jízdu, všem přátelům, kteří se zájezdu zúčastnili a spolu    s námi uctili památku obětí tohoto hrůzného nelidského činu, ale především předsedovi OV KSČM Nymburk a jeho členům, kteří tento autobusový zájezd zorganizovali.                                                            Vladimír  Duník, Čelákovice 

 

                                                                        

Den genocidy slovanských národů

8genocida.jpg Na pozvání vlasteneckých organizací jsem se ve čtvrtek odpoledne 22. června zúčastnil na Olšanských hřbitovech pietního aktu u příležitosti již pátého ročníku „Dne genocidy Slovanů“. Spolu s Majkou Princovou a Julou Masárem z naší čelákovické, potažmo i okresní, organizace KSČM a dalšími přáteli         a levicově smýšlejícími lidmi jsme přišli vzpomenout nezměrných obětí Slovanů ve druhé světové válce.

Organizátory aktu byly Slovanský výbor, Společnost Ludvíka Svobody, Klub českého pohraničí, Společnost Julia Fučíka, KSČM a Levicový klub žen pod patronací Institutu české levice.

Je to již dlouhých 82 let, kdy v tento den - 22. června 1941, napadli Hitlerovi nacisté Sovětský svaz a tím spustili obrovský válečný konflikt, který známe pod pojmem „Velikaja atěčestvennaja vajna“. Den, který byl z iniciativy slovenských vlastenců vyhlášen všemi slovanskými výbory jako Den genocidy slovanských národů.

Sešli jsme se symbolicky u sochy účastníka Všeslovanského sjezdu v Moskvě v roce 1942, národního hrdiny Jana Švermy. Novináře, komunisty, jehož mladý život ukončilo vysílení při namáhavém přechodu Nízkých Tater při bojích v době Slovenského národního povstání.

Jménem organizátorů účastníky přivítal a setkání moderoval Milan Havlíček. Ve svém úvodním projevu připomenul historické události té doby. Postupně se svými krátkými projevy vystoupily zajímavé osobnosti. K otázkám války a míru – předseda Českého mírového hnutí a místopředseda ÚV KSČM Milan Krajča; k válečnému utrpení českého obyvatelstva – místopředseda Českého svazu bojovníků za svobodu a ředitel památníku „Pečkárna“ Emil Kulfánek;  o genocidě a zkušenosti z Ukrajiny promluvil právník Čestmír Kubát; k celkové politické situaci pak ředitel Institutu české levice Josef Skála a na závěr předseda Slovanského výboru Jan Minář.

Při této příležitosti bych chtěl připomenout dva momenty, které na mě emotivně zapůsobily. Poprvé, když z reproduktoru zazněla autentická nahrávka hlasatele Jurije Levitana ohlašující napadení Sovětského svazu, začínající památnou větou: „Vnimánije, vnimánije! Gavarit Maskvá“. Větou, která oznamovala napadení Sovětského svazu německými nacisty a obletěla celý svět.

Druhým emotivním momentem byl přátelský pozdrav, který na dálku v nahrávce poslal poslanec Slovenského parlamentu za stranu Smer – sociálna demokracia, Ľuboš Blaha.

Pietní akt jsme zakončili položením květin k soše Jana Švermy, Slovanskou hymnou „Hej, Slované!“ a společnou fotografií účastníků.

Děkuji všem, kteří se tohoto aktu zúčastnili a připomněli si historicky smutnou dobu, a také organizátorům, kteří pietní akt připravili.

                                                                                                  Vladimír Duník

 

Na návštěvě u sousedů

8sousedi.jpgJak již jsem několikrát napsal ve svých příspěvcích, již dlouho udržuji velmi dobré styky s přáteli ze sousedního okresu Nymburk, zejména s předsedou okresního výboru KSČM Zdeňkem Milatou a Mirkem Červinkou.

Na letošním, tradičním pietním májovém aktu v Milovicích jsem se seznámil s dalšími soudruhy a přáteli, kteří navrhli, že by rádi zorganizovali v létě grilování, posezení s přáteli, na které by pozvali zajímavé hosty.

Nejen z tohoto důvodu jsem velmi rád přijal Zdeňkovo pozvání na tuto akci. Jak jistě dobře víte, tak v úterý 20. června proběhlo na půdě Poslanecké sněmovny veřejné projednávání již druhé petice KSČM – „Proti přítomnosti cizích vojsk na území ČR“. Z iniciativy výše zmíněného předsedy OV Nymburk vznikla její dceřiná varianta proti umístění vojáků USA ve Středočeském kraji, konkrétně v lokalitách Čáslav a Stará Boleslav. Přijal jsem Zdeňkovu nabídku, abych se stal jedním z členů jejího petičního výboru. Tato krajská petice má oproti její celostátní dceřiné variantě jednu obrovskou výhodu. Zatímco, pro projednání celostátní petice v Parlamentu ČR bylo zapotřebí získat minimálně 10 tisíc podpisů občanů, tak pro tuto petici stačí podpisy jen jednoho tisíce občanů. Číslo tedy relativně nízké, ale stále máme velmi nepříjemné zkušenosti se sbíráním podpisů pro našeho vlasteneckého kandidáta na prezidenta ČR Josefa Skálu, kde jsem si bláhově myslel, že to zvládneme levou zadní, když byť jen každý člen strany získá pouhé 3 podpisy, včetně svého. Do konce života se nedokážu vyrovnat s tímto vlastním debaklem. Jak jsem se šeredně mýlil.

Proto vyzývám všechny, abychom nepodceňovali toto relativně nízké číslo a pomohli co nejdříve sehnat požadovaný počet, abychom petici mohli co nejdříve předložit k projednání krajskému zastupitelstvu Středočeského kraje.

Ale zpět ke „grilování“. Před Obecním domem Kokos v Nymburce jsem se v neděli 25. června v poledne sešel opět s Majkou Princovou, Julou Masárem    a mnoha dalšími přáteli.

Svůj stánek s propagačními předměty Klubu českého pohraničí si zde postavila přítelkyně z Kladna, šéfredaktorka časopisu Hraničář, Laďka Šimková. Pozvání přijali i další vážení hosté, nám dobře známí – Josef Skála    a Milan Krajča, ekonom a amatérský historik Vítězslav Pilmajer a herec Ivan Vyskočil.

Setkání proběhlo za příznivého slunečného odpoledne u dobrého jídla, pití, živé i reprodukované hudby v příjemné a přátelské atmosféře. V hudebních přestávkách se u mikrofonu vystřídali a na dotazy občanů odpovídali všichni zmínění hosté. Byly diskutovány a vysvětlovány otázky současného konfliktu na Ukrajině, k již zmíněné projednávané petici, vnitropolitické situaci a další zajímavosti.

Za všechny bych rád zdůraznil odpovědi Milana Krajči a Josefa Skály k otázce dalšího směřování a strategie pro nadcházející volby do Evropského parlamentu, krajských a senátních voleb v příštím roce, a následných voleb do Poslanecké sněmovny PČR. Situace na politické scéně není růžová a na to, abychom sami, jako komunisté, uspěli ve volbách, nemáme sílu, ani odborný potenciál. V jednotě je síla, o tom jsme se v minulosti mnohokrát přesvědčili. A šance na to, abychom uspěli ve volbách je právě v té jednotě. Proto se musíme oprostit od drobných názorových a programových neshod a vytvořit společnou kandidátku odborníků, vlastenců, na rovném principu, se stejnými právy, ale i povinnostmi. Pokud se nám toto podaří, tak máme velikou šanci uspět ve volbách a zbavit občany vládnoucí neschopné nebo spíše všeho schopné, Pětidemolice.

Musím zmínit ještě jeden pozitivní moment. Asi nejmladším účastníkem byl třináctiletý klučina, se kterým jsem měl možnost krátce debatovat. Jeho politické názory a přehled byly naprosto úžasné a v jeho věku dech beroucí. Rozhodně jsem nebyl sám, koho příjemně překvapil.

Celé odpoledne skvěle řídil a moderoval Zdeněk Milata, který na závěr poděkoval všem vzácným hostům i zúčastněným občanům, kteří do Nymburka přijeli z mnoha částí republiky, nevzdálenější účastníci dokonce až od Trutnova.

Já jsem mu za skvěle zorganizované pohodové odpoledne strávené s příjemnými lidmi za všechny účastníky poděkoval a do nadcházejících voleb do zastupitelstva Středočeského kraje přislíbil pomoc a podporu. Osobně ho budu navrhovat na lídra kandidátky a budu se snažit pro něj získat co nejvíce dalších hlasů.

Zdendo, moc Ti děkuji a už dnes se těším na další akce s Tebou a přáteli z Nymburka.

Vladimír Duník

 

Vážené soudružky a soudruzi,

v poslední době se účastníme či pořádáme různé protesty proti současné vládě, drahotě nebo válce na Ukrajině. Potkáváme se s různými lidmi, kteří nás podporují, ale bohužel také s lidmi, kteří naší práci nepřejí.
   V případě, že jsme pořadatelé takových akcí my, tedy KSČM, musíme dobře připravit i pořadatelskou službu na nejrůznější provokace. Dnes už nejde jen o hloupé články poškozující naši stranu v tisku, ale především o kriminalizaci KSČM, trestní oznámení, pozvání k vysvětlení na Policii ČR a podobně.
   Prosím, hlídejte si, jaké transparenty či vlajky jsou vyvěšovány na akcích KSČM. Jednotlivci a provokatéři budou a v některých případech už začali činit kroky, které mohou být cílenou záminkou k ukončení naší akce, v horším případě k dalším právním krokům proti organizátorům.
   Všem, kteří pořádají a účastní se těchto akcí, děkuji.
Je to důležitá prezentace naší strany a věřte, že občané a odboráři si toho všímají.

S pozdravem Čest práci                        Petr Šimůnek

 

Významná historická výročí v červenci a srpnu

 1. 7. 1990 byla zrušena VARŠAVSKÁ SMLOUVA
 5. 7.   863 příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu
 6. 7. 1415 byl upálen Mistr Jan Hus
11. 7. 1951 Den Pohraniční Stráže
14. 7. 1420 bitva na Vítkově, husité vedení Janem Žižkou porazili křižáky
14. 7. 1789 pádem Bastily začala Velká francouzská revoluce
17. 7. 1936 povstání v Maroku, počátek Občanské války ve Španělsku
17. 7. 1945 začala konference antifašistické koalice v Postupimi
26. 7. 1956 útok na kasárna Moncada na Kubě
27. 7. 1953 byla v Koreji podepsána dohoda o příměří
28. 7. 1914 začala 1. světová válka (padlo v ní téměř 140 tisíc Čechů)

  2. 8. 1945 zveřejnění závěrů postupimské konference o odsunu německého  obyvatelstva z Československa, Polska a Maďarska
  6. 8. 1945 USA svrhly na Hirošimu první atomovou bombu
  9. 8. 1945 USA svrhly druhou atomovou bombu na Nagasaki
21. 8. 1942 začala bitva u Stalingradu (21. 8. 1942 – 2. 2. 1943)
21. 8. 1968 vojska Varšavské smlouvy vstoupila na území ČSSR
28. 8. 1903 se narodila Gusta Fučíková
29. 8. 1944 začalo Slovenské národní povstání
31. 8. 1940 říšský protektor K. Neurath a K. H. Frank předložili Hitlerovi návrhy na likvidaci českého národa

 

Blahopřejeme

Společenská kronika
V měsíci červenci a srpnu 2023 slaví významné životní výročí:

Eliška Pospíšilová                   Odolena Voda                                         80 let
Ivo Hrstka                                Mšené-Lázně                                           85 let
Ludmila Kutičková                    Dolínek                                                   80 let
Julius Masár                            Čelákovice                                              75 let
Rosalie Šimalová                     Brandýs n.L.- Popovice                         65 let
Věra Maršálková                      Měšice                                                    85 let
Jaroslav Hybler                        Kojetice                                                   85 let

Jubilantům blahopřejeme, přejeme spoustu zdraví, energie a elánu a děkujeme za veškerou odvedenou práci!

 

PODĚKOVÁNÍ

Vážení soudruzi,
ke stým narozeninám našeho otce Jana Vernera dne 29.5.2023 jste mu blahopřáli a předali spolu s blahopřáním Pamětní list jako poděkování za celoživotní práce pro stranu.
     Přání ho velice potěšilo, jak se přesvědčili přítomní gratulanti. 
Dovolte nám jeho jménem a na jeho přání poděkovat za projevený zájem a gratulaci
Přejeme vám příjemný den a hodně  pohody a úspěchů při budování strany.

Jménem oslavence                                                          Jan Verner, syn

                                                        

Zpravodaj vydává OV KSČM Praha-východ. Naše web stránky: tresnicka.kscm.cz
Elektronická pošta:ov.prvych@kscm.cz, Telefon 222 897 460 nebo mobil 725 646 019