Zpravodaj 9/2022

8. 9. 2022

Vážené soudružky, vážení soudruzi,

poslední zasedání VV ÚV KSČM se kromě jiného zabývalo přípravou protivládních protestních akcí v měsíci září 2022. Posílám proto v této věci stručnou interní informaci o našem plánovaném postupu.

Bylo rozhodnuto svolat celostátní protest KSČM proti vládě, který se uskuteční necelý týden před volbami, v sobotu 17. září ve 14 hodin na Václavském náměstí v Praze.

(Počítáme opět se společným odchodem z budovy ÚV KSČM po cca 13:30.)

17zari.jpg  

   Toto shromáždění by mělo navázat na obdobnou demonstraci, kterou jsme úspěšně zorganizovali v červnu. Jakmile bude připravena pozvánka, zašlu ji k co nejširšímu šíření pro co největší účast našich členů, sympatizantů a dalších lidí napříč republikou.

     Na září se připravují také různé regionální protestní akce KSČM.

Již nyní jsou nahlášeny protivládní demonstrace, které bude naše strana dělat například v Plzni nebo ve Vsetíně. Pokud budete další obdobné protestní shromáždění (přesahující běžnou předvolební akci) na nějakém místě v následujícím období organizovat, prosím informujte mě o ní, ať ji můžeme v této souvislosti náležitě propagovat, a i jinak podpořit.

     Z akcí, které proti vládě připravují jiné subjekty, rozhodl VV ÚV KSČM o účasti naší strany na demonstraci „Česká republika na 1. místě,“ která se bude konat v sobotu 3. září od 14 hodin na Václavském náměstí v Praze. Účast komunistů a komunistek by měla být co nejvíce organizovaná, pod našimi hesly, vlajkami, transparenty atd. Sraz účastníků z řad našich členů a sympatizantů je proto před demonstrací ve 13:30 v průjezdu budovy ÚV KSČM, kde budou k dispozici naše vlajky, transparenty apod. a odkud se společně přemístíme na Václavské náměstí.

     Co se týče připravovaného manifestačního mítinku ČMKOS „Proti chudobě,“ plánovaného na pondělí 5. září od 11 hodin v hale Forum Karlín v Praze, nejedná se o veřejné shromáždění, ale o uzavřenou akci. Účast na ní je možná pouze pro členy odborů sdružených v ČMKOS skrze nahlášení přes jejich strukturu. Jako KSČM tedy uvažujeme o tom, že bychom v blízkosti místa tohoto protestního mítinku informovali jeho účastníky o naší politice alespoň formou petičního stánku s našimi materiály.

Se soudružským pozdravem

Milan Krajča, místopředseda ÚV KSČM

(pozn. akce 3. 9. bude již při čtení Zpravodaje minulostí, ale je důležitý kontext)

Říjen - porady Praha-východ:
Porada aktivu Praha-východ: úterý  4. 10. 2022 od 15 hodin
Jednání OV KSČM Praha-východ:  4. 10. 2022 od 16 hodin
v zasedací místnosti 153, 3. patro, Praha, Politických vězňů 9.

 

 

honzatko22.jpg

 

 

Ještě k situaci okolo demonstrací

jrajchl.jpg Hovořil jsem s experty na energetickou oblast a shodli jsme se, že pokud nedokážeme společně dotlačit tuto vládu k demisi v průběhu září či října, tak začnou krachovat desítky firem a dojde ke způsobení obrovských a nevratných škod.

My budeme samozřejmě připraveni sloužit občanům této země v jakékoliv ekonomické situaci a neutečeme z boje za žádných okolností, nicméně je třeba si jasně říct, že čím déle nás bude tato vláda ničit, tím bolestivější bude návrat zpět k důstojnému životu, a to zejména pro střední a nižší třídu.

Už nyní se celá řada lidí nachází v naprosto zoufalé situaci. V sobotu mi do rádia Xaver volala žena na mateřské dovolené s tím, že jí zvedli od 1.9. zálohy na plyn na 6.500 Kč, přičemž od státu dostává mateřskou ve výši 9.000 Kč. A pod touto neschopnou vládou bude jen hůř a hůř.

Proto jsem připraven dodržet své slovo a naslouchat vašemu apelu na co možná nejširší spojení všech lidí, kteří to s touto zemí myslí dobře a kteří vyvíjejí intenzivní a seriózní snahu změnit současný negativní běh událostí v naší zemi. Z tohoto důvodu plně podpořím demonstraci pořádanou občanskými aktivisty Ladislavem Vrábelem a Jirkou Havlem, jenž se bude konat 3.9.2022 na Václavském náměstí v Praze. Oba kluky osobně znám a vím, že vše, co dělají, dělají upřímně, nezištně a s čistým srdcem.

Jsem toho názoru, že září bude skutečně klíčovým měsícem, a proto bude nezbytné uspořádat více podobných akcí, abychom vytvořili co nejintenzívnější tlak na naši vládu.

Je na čase spojit naše síly. Už není čas se rozdělovat na politickou a apolitickou část – potřebujeme jak lidi v ulicích, tak své reprezentanty v senátu. Už není čas hrát si na pravici či levici. Už není čas vést spory, zda je lepší řešení v rámci současného systému parlamentní demokracie nebo mimo něj.

Prostě musíme na ten Václavák všichni, kdo to s budoucností této země myslíme dobře. Pokud se povede tato první akce, pak nás bude na každé další víc a víc a na konci měsíce už budeme tak silní, že nás nebudou schopni umlčet.

Je mi jasné, že v současné ekonomické situaci není pro mimopražské občany vůbec jednoduché finančně ustát několik cest do Prahy během jednoho měsíce, ovšem pokud to myslíme s dosažením změny vážně, tak jiná cesta prostě neexistuje

Snažně vás proto všechny žádám – přijeďte nás 3.9. podpořit. Čím více nás tam bude, tím větší máme šanci na to, že společně oné nezbytné změny dosáhneme. Následovat budou v rychlém sledu další akce (termíny včas oznámíme), na něž už, jak pevně věřím, dorazí i ona dosud spící většina, abychom tak na konci září vytvořili soustředěný masivní tlak, jenž už tato vláda nebude schopna ignorovat.

Počet lidí, kteří na tyto akce dorazí, určí sílu našeho hlasu.

My jsme připraveni za vás bojovat bez ohledu na všechny negativní následky, které to pro nás může mít. Jste to ale jen vy, kdo nám může zaručit v tomto boji úspěch.

Mnoho stovek a možná i tisíců z vás psalo, ať se spojíme (Láďa s Jirkou opravdu zvou politické i apolitické osobnosti napříč celým českým společenským spektrem) a zavelíme a že vy nás v tom nenecháte. Tak teď nastal ten čas.

Pojďme do toho dát společně v září všechno.

Pro naši budoucnost, pro naše děti, pro naši zemi.

Jsem naprosto přesvědčen, že ten, kdo na tyto akce nedorazí, bude už v listopadu hořce litovat, že tak neučinil.

My jsme připraveni vám ukázat cestu a kráčet ve vašem čele – ale bez vás po té cestě půjdeme sami a nikdy nedosáhneme vytouženého cíle.

My vás v tom nenecháme – a já snažně doufám, že ani vy nás ne.

Záleží na nás všech. Na každém z nás.

Pojďme společně zaplnit Václavák až dolů po Můstek a vykřičet přes celé Čechy, Moravu a Slezsko, že tohle je naše země a že jsme si ji přišli vzít zpět!

My jsme připraveni za ni bojovat. Jdete do toho s námi?

P.S.: Prosím zkuste sdílet informace o těchto zářijových akcích mezi co největší počet lidí ve vašem okolí – můžete sdílet samozřejmě i tento můj příspěvek, ale postačí v podstatě jakákoliv informace o tom, že se tyto demonstrace budou konat. Tady nejde o mne ani o PRO, tady jde o naši existenci. Díky moc všem!

A ještě jeden dovětek – já osobně si připravím ten nejlepší projev, jakého jsem schopen. Pokusím se i překonat laťku ze 17.11. minulého roku, kdy můj proslov na Staroměstském náměstí zhlédlo na různých internetových kanálech přes 600.000 lidí. Nebude to vůbec jednoduché, ale přesto se o to pokusím. Jsem připraven dát do toho ze sebe absolutně všechno. A jsem si jist, že to samé bude platit o každém, kdo na pódiu vystoupí. Jdeme do toho srdcem – tak pojďte s námi!

Jindřich Rajchl

 

Komunální a senátní volby 23. - 24. září 2022

Volební místnosti jsou otevřeny od pátečních 14.00 do 22.00. V sobotu pak lidé mohou volit od 8.00 do 14.00.

V těchto volbách volí nové zastupitelstvo všechny obce.

Volí se v místě trvalého bydliště. V komunálních volbách si nelze zařídit voličský průkaz či volit ze zahraničí. V komunálních volbách se nekroužkuje. Platné jsou pouze křížky.

Každý volič má tolik hlasů, kolik je potřeba obsadit v obci zastupitelských pozic. Vybíráme buď jednu kandidátní listinu nebo můžeme zvolit jednu listinu a k tomu zakřížkovat kandidáta z jiné listiny. Ubereme tak ale hlas zvolené listině.

Pokud volič zakřížkuje více jmen, než se volí zastupitelů, stává se hlas neplatným.

Jak fungují preferenční hlasy?

Pokud jeden z kandidátů na jedné kandidátní listině získá nejméně o 10 procent více hlasů, než kolik je průměr strany, zaujme na listině první místo a do zastupitelstva bude zvolen přednostně. Jestliže bude takových kandidátů více, budou rozhodovat počty preferenčních hlasů neboli křížků, které voliči udělí. 

     Ve volbách uspěje každá strana a uskupení, které získá od voličů přes pět procent hlasů. Hranice se také může snížit, a to, pokud ji nepřekročí minimálně dvě strany. Výjimkou je, pokud v obci byla podaná jen jedna kandidátní listina. Následně se hlasy přepočítávají na mandáty podle D'Hondtovy metody.

     Hlasy se začínají ve volebních místnostech sčítat hned po jejich uzavření, tedy v sobotu 24. září v 14.00. Kvůli sčítání preferenčních hlasů a hlasů pro celé kandidátky patří komunální volby k těm, které trvají sečíst nejdéle. Celkové výsledky by mohly být známé v neděli ráno. 

     Při souběhu senátních a komunálních voleb do obálky také nesmí přijít dva hlasovací lístky. Hlas by byl potom neplatný. Proto jsou hlasovací obálky a lístky odlišeny barvou.

Hlasovací lístek a obálka pro komunální volby je šedé barvy.

Lístky a obálky určené pro volby do Senátu ČR mají barvu žlutou. 

V senátních volbách má každý kandidát vlastní hlasovací lístek a není třeba nic vyznačovat. Jeden list proto znamená jeden hlas. 

KSČM v senátním obvodu kandidáta nemá. Ale kandiduje i známý energetik Ivan Noveský, který se účastí protestních akcí (i s naším prezidentským kandidátem), podporu projednal i OV KSČM.

vymazatvladu.png

 

(Praha 26.7.2022) Komunistická strana Čech a Moravy zahájila celoroční kampaň se sloganem "Vymažeme fialovou", kterým KSČM důrazně odmítá politiku vládní koalice.

Kampaň, která bude pokračovat i po podzimních volbách, bude mimo jiné vyzývat občany k účasti na akcích KSČM proti vládě Petra Fialy, která nejenže neplní předvolební sliby, ale stále více dává najevo, že zájmy občanů České republiky pro ni rozhodně nejsou na prvním místě.

V této souvislosti KSČM vyzývá všechny nespokojené občany, spolky a subjekty, aby se k těmto akcím připojili, protože jedině dostatečně silným občanským tlakem lze dosáhnout zásadní změny politického kurzu.

Kromě celoroční kampaně „Vymažeme fialovou“ pokračují i kampaně pro komunální volby a volby do Senátu Parlamentu České republiky pod společným heslem „Máme řešení – Teď a tady!

 

33. Bez obalu s Kateřinou Konečnou

Vážení čtenáři a čtenářky, zdravím Vás u čtení dalšího Bez obalu!

     Zatímco banky nadále rekordně bohatnou, běžní lidé chudnou a premiér se přitom dopouští kiksů, které situaci nikomu neulehčují. Tak by se dal shrnout další týden v České republice, nápadně se podobající týdnům předchozím. Všem obyčejným lidem, kteří mají za současné situace problém s placením nákladů na bydlení, musela v uplynulém týdnu nadzvednout žluč zpráva o hospodaření ČSOB, které meziroční zisk vzrostl o 52 % (!) na 10,1 miliardy korun za první pololetí. Výrazný růst zisku v prvním pololetí zaznamenaly také další velké banky v ČR. Tyhle zprávy poté přijímají lidé, kterým je neustále opakováno, jak se mají uskromnit. A pomoc vlády? Neschopnost nastavit příspěvek na bydlení tak, aby někomu reálně pomohl. Petr Fiala totiž sice slíbil občanům proplatit náklady na bydlení v případě, že přesahují 30 % jejich příjmů, zapomněl přitom ale na jeden důležitý detail. A to sice, že přesně stejnou formulaci již pravidla pro udělování příspěvků na bydlení obsahují. Schopnost této vlády vítězoslavně prezentovat naprosto marginální opatření jako snížení spotřební daně o směšnou korunu padesát, či svolávat tiskovou konferenci pro oznámení již platných pravidel jakožto žhavé novinky je skutečně pozoruhodná. Bohužel groteskní PR je zřejmě jedinou věcí, ve které současná Fialova vláda vyniká.
     Vraťme se také k jedné starší zprávě, která by ale taktéž neměla zůstat opomenuta. Transparency International před nedávnem upozornila na požadavky ministra spravedlnosti Blažka z ODS při jmenování vedoucího Vrchního státního zastupitelství. Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž do funkce navrhnul Radima Daňhela, Pavel Blažek ale podmínil jeho jmenování potřebou personálních obměn na Vrchním státním zastupitelství. Důvod? Dle Pavla Blažka neefektivní práce Vrchního státní zastupitelství, kterou odvozuje na základě analýzy, jejíž kompletní znění odmítlo ministerstvo zveřejnit. Skutečným důvodem je ale nejspíš osobní zájem, který Pavel Blažek na fungování Vrchního státního zastupitelstva má. Právě VSZ v Olomouci totiž prošetřuje podíl Pavla Blažka a jeho blízkých spolupracovníků na kauze brněnských městských bytů, v rámci, které docházelo dle výpovědi svědků k účelovému rozdělování majetku a privatizaci za milionové provize. Asi těžko byste hledali ukázkovější střet zájmů, jako u ministra spravedlnosti ve vládě, která slibovala změnu.

     Při současné krizi a nepříznivém stavu státních financí se čím dál více ukazuje, jak fatální byly některé přešlapy předchozích vlád při spravování státní kasy. Člen KSČM Jan Klán zažádal dle zákona o svobodném přístupu k informacím ministerstvo kultury o přehled všech prostředků vynaložených na vyrovnání se s římskokatolickou církví v rámci církevních restitucí. Výsledek k dnešnímu dni? I s letošními náhradami stát církvi vyplatil od roku 2013 již 16,9 miliard korun. Obzvlášť v dnešní době je velmi snadné si představit efektivnější využití těchto prostředků, které by ulehčilo situaci lidem na pokraji chudoby. Financování církve ale bylo bohužel pro ODS, TOP09 a Věci veřejné přednější než budoucí zabezpečení důstojné životní úrovně pro obyčejné lidi, ať už studující, pracující, nebo v důchodovém věku. Nezapomínejme na to, i vzhledem k tomu, že církvi má být v následujících letech v součtu vyplaceno až 59 miliard. Finanční náhrada se navíc úročí na základě tzv. inflační doložky, paradoxně tak stát nyní v době krize bude církvím kvůli inflaci vyplácet ještě více peněz. Aby stát plnil funkci řádného hospodáře je v současné situaci důležitější než kdykoliv za existenci samostatné České republiky a je znepokojující, že dohled nad státní kasou mají stále ty samé strany, které zapříčinily, že každý rok putují na účty církve miliardy i v době hluboké ekonomické krize.

     Jak v otázce restitucí, tak v otázce válečné podpory Ukrajině se znovu nabízí otázka, zda politici v tomto případě skutečně reprezentují vůli lidu. Osobně o tom dost pochybuji, nakolik chování vlády v obou případech ekonomicky poškozuje obyvatele vlastní země, které má vláda reprezentovat. Jak trefně poznamenává australská Caitline Jonhstone (Kejtlyn Džonstn): „Dokážete si představit, že by si lidé mohli myslet své vlastní názory o ekonomickém válčení své vlády proti Rusku, které je finančně poškozuje a tlačí miliony lidí k hladovění s plným vědomím a souhlasem americké vlády? Nebo kdyby si Američané mohli říkat, jestli by se miliardy, které do tohoto proxy konfliktu sypou, nedaly raději utratit doma? Nebo kdyby se lidé začali ohrazovat proti zbytečnému konfliktu o geostrategickou nadvládu ohrožující jejich životy a životy všech, které znají, s rizikem jaderné likvidace? Manipulují s námi a klamou nás. A manipulují s námi a klamou nás, protože naše vnímání jasně na vlastní pěst by šlo proti zájmům impéria. Lžou nám, protože zájmy lidu a zájmy impéria jsou jako obvykle v přímém rozporu.“

     Nezájem o názory obyčejných lidí a jejich životní úroveň jsou ostatně pojítkem pravicových vlád minulých i současných. Znovu to potvrdil společný článek dvou politických dinosaurů, Miroslava Kalouska a Mirka Topolánka, kteří mají natolik velké ego, že poté, do jaké situace naši republiku dostali, si ze své pozice ještě dovolují vládě radit, jakým způsobem má nakládat s důchody během současné ekonomické krize. A navrhované řešení obou pánů? Omezení zvyšování důchodů a současně zvýšení věku pro odchod do důchodu. Reakce na sebe dle očekávání nenechaly dlouho čekat. Server newstream.cz publikoval několik rozhořčených reakcí přímo ze stran důchodců, kteří plným právem Kalouska s Topolánkem nešetřili. Za všeříkající považuji např. tuhle: „Stačí 3 roky s letošní inflací a ze všech důchodců jsou žebráci.“ Je neskutečná drzost, že v době inflace považují oba pánové za řešení omezení zvyšování důchodů a dnešní produktivní generaci při stavu trhu s nemovitostmi ještě říkají „nejen, že na vlastní bydlení nikdy nedosáhnete, ale pracovat budete ještě mnohem déle než do 65 let.“ Přijde mi, jako by oběma pánům nestačilo zašlapat do země naděje na důstojný důchod celé jedné generace lidí za dob jejich vlády, a tak se snaží, aby se důstojného stáří nedočkaly ani generace příští. Nehoráznost.“

     Pojďme ale – už tradičně – na skok do zahraničí. Konkrétně do Brazílie, kde je velká šance, že se prezidentského úřadu chopí levicový politik. Tento týden totiž zahájil bývalý brazilský prezident Luiz Lula de Silva svou prezidentskou kampaň ve snaze porazit ultra-pravicového současného prezidenta Bolsonara v říjnových volbách. Lula, bývalý odborářský vůdce byl prezidentem již v letech 2003 až 2010, ale v roce 2018 byl uvězněn na základě vymyšlených obvinění, což vedlo k vítězství velmi pravicového Bolsonara, který se přátelí s francouzskou Madam Le Penovou či italským pravicovým politikem Salvinim. Soud loni všechna obvinění proti Lulovi zrušil, a tak mu umožnil pokusit se letos o návrat brazilské levice k moci. Lula představil svůj program pomoci brazilským chudým, uchránit amazonské deštné lesy. Během svého prezidentského období se Lulovi podařilo vyvést několik desítek miliónů Brazilců z jejich extrémní chudoby. Lula prohlásil, že „Bolsonaro je největší lhář, jakého kdy potkal. …Nechceme vládu, která distribuuje zbraně, chceme vládu, která bude distribuovat knihy. Nechceme vládu, která živí nenávist, chceme vládu, která bude živit lásku“. Známý americký novinář Michael Fox komentoval situaci: „Jde o nesmírně důležité volby. Střetávají se tu dva různé světy. Bolsonaro nechce hovořit o inflaci, o rostoucí chudobě. Mluví jen o rodinných hodnotách. Chce bojovat proti potratům, proti homosexuálům. Tomu pomohlo ve volbách v roce 2018. Je nutné si uvědomit, že Brazílie je největší katolická země na světě.“ Je tu ovšem velké nebezpečí. Podle výzkumů zatím vede Lula a je možné, že Bolsonaro odmítne rezignovat i pokud by volby prohrál. Na 7.září, kdy je brazilský Den nezávislosti vyzval lidi, aby šli do ulic. Bolsonaro bude jistě hovořit o volebním podvodu. Nyní chce, aby armáda filmovala lidi za plentou a tím zajistila transparentnost voleb.                                                                                                                             

                                                                                              Kateřina Konečná

 

Odkaz na aktuální video naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=V2NFZUAUhvY

Posílám Vám rovněž odkaz na debatu na CNN Prima News s T. Zdechovským (KDU-ČSL):https://www.youtube.com/watch?v=3xZy1jYFRCQ

Zde si můžete poslechnout projev na setkání v Dubňanech: https://www.youtube.com/watch?v=P7kktTHNNG4

Reportáž z Dubňan přinesly i Parlamentní listy: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ne-Putin-ale-vase-neschopnost-a-nenazranost-To-jsou-priciny-drahoty-Katerina-Konecna-v-razi-712000

Další fotografie a informace z podařené akce v Dubňanech přinese týdeník Naše pravda, tak si jej nezapomeňte koupit,                                                                                           

 

Skála na hrad!

Petiční kampaň na podporu našeho prezidentského kandidáta je v plném běhu. Nasbírejme 50.000 podpisů, aby mohl kandidovat!

 

Podpořte, prosím, prezidentskou kampaň  Josefa Skály i drobnou částkou na transparentní účet 2802135053 / 2010.

Děkujeme.

 

 

Informace o poskytování finančních darů pro volební kampaň v prezidentských volbách pro Josefa Skálu

Vážené soudružky, vážení soudruzi,

poskytování finančních darů pro prezidentskou kampaň a odesílání těchto darů na transparentní účet se řídí pravidly, která upravuje zákon 275/2012 Sb., O volbě prezidenta republiky. Dle ustanovení § 36, odst. 3 a § 37, odst. 3 má kandidát na prezidenta povinnost tři dny před volbou zveřejnit seznam dárců s uvedením jména a přímení, data narození dárce a jeho místo bydliště.

Z tohoto důvodu u dárců, kde nelze provést identifikaci, se musí zaslané peníze vrátit.

Proto je nutné při převodu peněz na transparentní účet č. 2802135053/2010 do vzkazu pro příjemce uvést jméno, příjmení, datum narození a místo bydliště.

Nechcete-li tyto údaje uvádět do bankovního převodu, lze do zprávy pro příjemce uvést pouze Vaše jméno a ostatní údaje odeslat e-mailem na adresu podpora@jakoskala.cz.

Přijetí příspěvku na transparentní účet lze ověřit prostřednictvím webových stránek WWW.jakoskala.cz, kde je vpravo na horní liště uveden odkaz „Transparentní účet“
                                                                                                    Stanislav Dušek                                                 

 

Vážené soudružky, vážení soudruzi,

     poprvé v novodobé historii Komunistické strany Čech a Moravy, jsme se rozhodli pro přímou podporu kandidáta na funkci prezidenta České republiky, který je zároveň členem KSČM.

Nominace Josefa Skály není formální projev, je to výraz uvědomění si potřeb KSČM a potřeb této země. Nedosahujeme v posledním období výrazných volebních úspěchů a postavení vlastního kandidáta do prezidentských voleb se může jevit jako zbytečnost. Když pominu fakt, že tak rozhodl Ústřední výbor KSČM a následně toto rozhodnutí potvrdil sjezd, tak by naším cílem – právě vzhledem k výsledkům z posledních let – měla být ambice promluvit opět jasným hlasem k občanům. Má-li KSČM v budoucnu uspět, musí ke svému pozitivnímu zviditelnění využít naprosto každé příležitosti.

     Kandidatura Josefa Skály není o naplnění jeho osobního ega a ambicí. Je to projev svébytnosti a naší názorové vyzrálosti. Tato kandidatura a účast v prezidentských volbách je naše tribuna. Je to prostor, kde nahlas a otevřeně můžeme říct, že není možné dál pokračovat v ekonomickém a společenském marasmu, ve kterém se nacházíme.

     Za námi nestojí žádná finanční moc, žádní poslanci a senátoři, kteří by svými hlasy umožnili účast v prezidentských volbách. Jediný, kdo za námi může stát, jsou obyčejní lidé, kterým tato země patří a které máme pořád ještě šanci přesvědčit a požádat je o pomoc.

     Velmi nemile mě překvapilo, že nemalá část okresů nedodala ani takový počet podpisů, kolik vykazují členů. Ba dokonce jsou některé, které dosud nedodaly jediný podepsaný arch. Chce se mi věřit, že je to zapříčiněno pouze logistikou a že tak podpisy doručí co nejdříve.

     Pro nominaci v prezidentských volbách potřebujeme získat podporu 50 tisíc lidí. Proto si Vás dovoluji, soudružky a soudruzi, pořádat o Vaši pomoc při získávání těchto hlasů. Pojďme, prosím, přijmout zásadu: „Jeden komunista – tři podpisy.“ To je naprosto reálný cíl a když každý z nás dokáže přinést tři podpisy, máme vyhráno. Společně tak můžeme dokázat, že nepatříme na smetiště dějin, kam nás odkazují naši odpůrci. Podaří-li se nám dát požadovaný počet hlasů dohromady, je to nejen ukázka našich schopností, ale i jednoznačný vzkaz: „Jsme tady a umlčet se nedáme!“

S díky
                                                     Kateřina Konečná, předsedkyně ÚV KSČM

 

Z jednání OV KSČM

OV KSČM jednal 14. 7., probral informace z vyšších orgánů, kde byla schválena celorepubliková plakátovací kampaň od 21. 8. do 25. 9. přes Rengla. Z celkového rozpočtu strany na komunální volby (1,5 mil. Kč) jsme dostali příspěvek 8.633,- Kč. Debatovali jsme i červnových akcích strany, kde jsme se účastnili – demonstraci proti vládě, Lidicích, ale i o Blaníku.

Probrali jsme předvolební situaci a okrskové volební komise - můžeme být členy volebních komisí pouze tam, kde máme kandidáty. Máme naše členy na kandidátních listinách v našem i jiném okrese v obcích Kostelec nad Černými lesy, Stříbrná Skalice, Čelákovice, Divišov, Mukařov, Kralupy).

Souhlasili jsme se zakázkou 200 kalendáříků pro každého našeho kandidáta na rok 2023, pokud bude chtít. Projednali jsme účast prezidentského kandidáta s. Skály na pietní akci „Honzátko“ a debatovali propagaci. Tradičně jsme se věnovali Zpravodaji.
                                                 Zdeněk Štefek

 

Zpráva z 2. schůze VV ÚV KSČM z 12. 7. 2022

Schváleno stanovisko VV ÚV KSČM k aktuální politické situaci  „KSČM požaduje nastavení rovných podmínek pro zemědělce“
Podána informace o služební cestě do Lisabonu (dopady zavedení eura), kde nás reprezentoval s. Šulda.
Schváleno bylo celorepublikové setkání mládeže 26. 8. – 28. 8. 2022.
V ekonomických otázkách se připravuje kontrola stavu budov KSČM.
Objednán mediální prostor v Parlamentních listech – smluvní cena po 50 % slevě Kč 100.000,- + DPH. Mediální prostor na webu www.parlamentnilisty.cz.
Schválena účast na zasedání VV Strany Evropské levice (SEL) a prac. skupiny pro střední a východní Evropu 1. – 4. 7. 2022 v Bruselu (s. J. Roman).
                                                          Zdeněk Štefek

 

Zpráva z 3. schůze VV ÚV KSČM dne 12. 8. 2022

Schváleno stanovisko VV ÚV KSČM k politické situaci - „KSČM: nezodpovědná politika vlády vede občany do bídy“ a stanovisko VV ÚV KSČM k politické situaci – „KSČM stojí za oprávněnými požadavky státních zaměstnanců“

Schváleno konání porady s krajskými zastupiteli 1. 10. od 15.00 hodin

Podána informace o zajištění volební kampaně – polovina kandidátek proti posledním volbám (677), v SČ kraji 86 místo 178. OV a KV mají hlásit významné předvolební akce (možná účast zástupců vedení KSČM).

Podána informace o protestních akcích – 3. 9. se připojíme k akci na Václavském náměstí, vlastní akci na Václavském náměstí uskutečníme 17. 9. 2022 od 14.00 hodin. Další akce např. v Plzni.

Podána informace o počtu získaných podpisů na podporu kandidatury s. Josefa Skály. Zatím přes KSČM přišlo 9171, přibývají. Některé OV nedodaly zatím zřejmě nic. Ze SČ kraje Mělník, Nymburk, Praha západ a Příbram. VV ÚV KSČM uložil všem OV KSČM v průběhu vrcholící volební kampaně využít při všech akcích petiční stolky.

Schválen materiál Přístupy KSČM k bydlení v souvislosti s komunálními volbami. Doporučeno uspořádat k této problematice seminář.

Podpořen projekt sběru audiovizuálních výpovědí pamětníků dle usnesení XI. sjezdu KSČM, OV budou osloveny za účelem získání pamětníků.

Schváleno zajištění celostátního semináře k otázkám vlastenectví a nacionalismu (17. 9. v 10 h, Praha), referáty a koreferáty – Štofanová, Kostka, Beranová, Skála.

V ekonomických otázkách projednány příkaz předsedkyně ÚV KSČM o inventarizaci majetku. V souladu s Vnitřní směrnicí provedou OV inventarizaci majetku, pohledávek a závazků KSČM k 31. 12. 2022 a předání výsledků, včetně příslušných náležitostí do 24. 2. 2023 na EO ÚV KSČM.

Na vědomí bylo vzato Vyhodnocení hospodaření OJ ÚV KSČM za I. pololetí 2022.

Z organizačních otázek probrány delegace KSČM do zahraničí a zahraniční návštěvy v ČR – zabezpečení účasti na UZ Prefest v Berlíně (Naše pravda), účast na festivale Avante, organizovaného KS Portugalska (Kazík), účast na demonstraci k 100. výročí založení SSSR (Chaloupka), účast na setkání všech komunistických stran na Kubě (Konečná).

Podána byla informace, že novým předsedou představenstva Futury je s. Šulda, místopředseda s. Nadberežný

                                                                                      Zdeněk Štefek

 

Ne dalšímu rušení železničních spojů ve Středočeském kraji!

zeleznice.jpg Středočeští krajští radní v červenci projednali návrh na zastavení provozu na 5 železničních tratích. Po loňských škrtech v lokální železniční dopravě, kdy Středočeský kraj zrušil provoz na celkem šesti tratích a na dalších výrazně omezil provoz, se tak připravuje další rána železniční dopravní obslužnosti.

Na trati Mšeno, Křinec, Královice se má zrušit provoz  od letošního prosince, na trati Slaný a Lužná od června příštího roku 2023. Cestující by prý v těchto případech místo osobními vlaky byli přepravováni autobusy.

KSČM s rušením, omezováním a zdražováním veřejné dopravy nikdy nesouhlasila a kategoricky protestuje i nyní.  Příklady některých statečných obcí, které vzaly financování železničních spojů na sebe a dvě loni ohrožené lokálky tak zachránily, příklad Mělníka, který aktuálně usiluje o zachování turisticky atraktivní tratě, cestou k systémovému řešení rozhodně nejsou, zásadní je přístup kraje a státu.

Železnice je i se svými  lokálkami pilířem veřejné dopravy, je z principu levnější a ekologičtější než třeba doprava autobusová. 

Komunisté proto usilují spíše o posilování železničních spojů a jejich zrychlování a zatraktivňování, o modernizaci železniční infrastruktury, o elektrifikaci tratí i o výstavbu tratí nových místo rušení.

Mnohde navíc poskytnuté náhradní autobusy přispějí k zhoršování dopravní situace, k poškozování již tak přetížených silnic i k větším dopadům dopravy na životní prostředí. 

Ne rušení železničních spojů, ano zelené dopravě!

srpen 2022, středočeští komunisté

recept.png

 

 

Nezodpovědná politika vlády vede lidi do bídy

   Je až s podivem, nakolik je při současné situaci vláda Petra Fialy sebevědomá. Inflace roste raketovým tempem, stále více lidí se dostává na hranici chudoby. Vláda však za nic nemůže. Vše je údajně vinou vlád předchozích, zejména té Andreje Babiše. Petr Fiala však zapomíná, že to byly především vlády ODS a jejího věrného nohsleda KDU-ČSL, ale nezapomeňme i na ČSSD, které zprivatizovaly téměř vše, včetně ropných rafinerií, plynových zásobníků, části ČEZu, distributorů elektrické energie a plynu a řadu dalších.

     Jestliže Petr Fiala se vší vážností tvrdí, že máme železnou zásobu plynu, kdyby bylo nejhůř, vědomě lže! Stát letos do svých hmotných rezerv nakoupil zhruba 240 milionů kubíků plynu, tato „železná zásoba“ však stačí asi na pět dní tuhých mrazů. Veškeré další zásoby plynu jsou v plynových zásobnících soukromých, většinou zahraničních firem, a tyto zásoby rovněž patří soukromým firmám. Česká republika s nimi nemůže žádným způsobem disponovat!

     Na pomoc lidem a firmám v boji s vysokými cenami energií vláda vyčlenila 66 miliard korun, to je prý maximum, na víc prý není. Hlavně, že je na rozdávání zbraní v hodnotě miliard korun na Ukrajinu či na plánování nákupu stíhacích letounů F-35 v hodnotě stovek miliard korun. Jen jejich roční provoz se bude pohybovat v řádu deseti miliard. Dalším potměšilým počinem je dar zastaralých tanků Leopard české armádě, na oplátku jich však nakoupíme třikrát více v jejich nejmodernější verzi. Pro lidi zůstaly jen žebračenky a nuzná pomoc.

     V souvislosti se 17 % inflací a faktem, že domácnosti, které topí elektřinou či plynem, zaplatí v příští topné sezóně zhruba sto tisíc korun a víc, vyznívá rovněž jako výsměch občanům chlubení Petra Fialy, že díky zákonným valorizacím dostanou důchodci v průměru letos přidáno 2500 Kč, to je zvýšení v průměru cca o 15 %, což je prý historicky nejvíc. Že jim to však zcela jistě, stejně jako většině občanů, nebude stačit a budou se blížit k hranici chudoby, kde již dnes je zhruba 40 % občanů České republiky, dodat zapomněl!

     KSČM vyzývá vládu, aby podnikla veškeré kroky k zastavení bezuzdného zdražování! Zboží denní spotřeby nesmí být nedostupným luxusem. Nulová sazba DPH u základního zboží je v současnosti nezbytností.

     KSČM požaduje:

 •  Minimální mzdu 20 000 Kč a její automatický růst nad míru inflace!
 •  Pravidelnou valorizaci a rychlejší růst podprůměrných důchodů!
 •  Zavedení progresivního zdanění! 

     Nadnárodní korporace včetně bank, jejichž zisky v letošním roce jsou na historicky nejvyšší úrovni, a extrémně bohatí platí nízké daně, proto chybí peníze na služby občanům, zdravotnictví, veřejnou dopravu a jiné. 350 miliard korun, které unikají ročně do zahraničí, musí jít na rozvoj českého národního hospodářství a pro občany! Jsme pro referendum o vystoupení ČR z EU.

12. srpna 2022, VV ÚV KSČM 

 

KSČM proti zákazu Komunistické strany Ukrajiny

     KSČM co nejrozhodněji protestuje proti nedávnému rozhodnutí ukrajinské justice o trvalém zákazu Komunistické strany Ukrajiny a o zabavení veškerého jejího majetku. Komunisté čelí na Ukrajině perzekuci již od tamního krvavého státního převratu na Majdanu. Po něm bylo útočeno na jejich sekretariáty, členové a stoupenci strany byly napadáni, komunistický tisk byl zakazován a Komunistické straně Ukrajiny bylo bráněno v účasti ve volbách.

     Zákaz Komunistické strany Ukrajiny je součástí aktuální vlny represe namířené proti ukrajinské opozici, odehrávající se na pozadí v zemi probíhajícího konfliktu. Vedle dalších stran a organizací je namířena především proti ukrajinským komunistům. Velký mezinárodní ohlas vyvolalo například uvěznění prvního tajemníka Leninského komunistického svazu mládeže Ukrajiny Michaila Kononoviče a jeho bratra Alexandra. Oba bratři jsou již měsíce vězněni za svou komunistickou činnost, ve vězení byli vystaveni mučení a jejich život je v trvalém ohrožení. 

     KSČM deklaruje svou plnou solidaritu s ukrajinskými komunisty. Požaduje obnovení legality Komunistické strany Ukrajiny a ukončení všech antikomunistických represí v zemi. Vyzývá k okamžitému propuštění bratrů Kononovičových a všech dalších ukrajinských politických vězňů vězněných za komunistické aktivity.

22. července 2022, vedení KSČM

 

KSČM stojí za oprávněnými požadavky zaměstnanců

    Pravicová vláda Petra Fialy dlouhodobě ignoruje oprávněné požadavky části státních zaměstnanců, kteří mají v současné situaci, kdy raketovým tempem roste inflace, již dva roky zmrazené mzdy. V této situaci požadují zvýšení svých mezd o část aktuální inflace. Vláda však plánuje, že jim zvedne mzdy pouze o 5 %, a to ještě až od ledna příštího roku. Tři čtvrtiny těchto státních zaměstnanců jsou ženy, mezi nimi řada samoživitelek a osob pečujících o své blízké. Největší část státních zaměstnanců, zhruba třetina, je zařazena do 9. platové třídy. To znamená, že často i ti nejzkušenější a nejvýkonnější zaměstnanci mají plat okolo 27 000 Kč, tedy hluboko pod celostátním průměrem. Mnoho z nich tak musí ponižujícím způsobem žádat o sociální dávky. Při tom stát na ně navaluje čím dál více povinností, ať spojených s covid-19, konfliktem na Ukrajině či zvyšováním cen energií. Vláda zavírá před tímto problémem oči a spoléhá se na loajalitu dosavadních zaměstnanců.

     Pravicová vláda Petra Fialy vyhazuje stamiliardy korun oknem na zbrojení a zapojení se do konfliktu na Ukrajině, brání zdanění nadnárodních korporací a extrémně bohatých, ale nedokáže myslet na své občany a pracující, kteří zajišťují základní chod státních úřadů důležitých pro občany České republiky.

     KSČM plně stojí za oprávněnými požadavky zaměstnanců, kteří dlouhodobě pracují za nízké mzdy, jež jim nedokážou zajistit důstojný život bez sociálních dávek. 

12. srpna 2022, VV ÚV KSČM

 

KSČM: Zdanění bohatých je nezbytností

Pravicová vláda Petra Fialy dosud jednoznačně odmítala zvyšovat daně bohatým. Potřeba reagovat na závratně rostoucí inflaci a energetickou krizi při nerovnovážných veřejných financích, ale také vzrůstající nespokojenost občanů a blížící se komunální volby však především KDU-ČSL a Piráty vede k tomu toto tabu porušit. Ukazuje se tak, že opakované požadavky KSČM věnovat se také příjmové stránce státního rozpočtu a posílit daňovou spravedlnost byly a jsou i nadále oprávněné.

Je jasné, že jde jen o mediální výstupy před nadcházejícími komunálními volbami. Odmítavé reakce zbývajících koaličních partnerů, především ODS a TOP09, ale i těch takzvaně opozičních, tedy ANO a SP D, se daly jednoznačně předvídat. ANO takový krok považuje za nesprávný a předseda hnutí Andrej Babiš tvrdí, že vláda má pracovat se zdroji, které má k dispozici. Stejně tak předseda SPD Tomio Okamura nepůjde sám proti sobě, a tím pádem odmítá zdanit více bohaté. Po vzoru ODS mluví jen o odvodech z dividend u ČEZ. Přitom si lze vzít inspiraci například ze současného Španělska, kde se vláda nebála a již schválila mimořádné zdanění energetických firem a bank, ale i z dalších zemí. To od té naší bohužel očekávat nemůžeme.

Ukazuje se, že hlasování ANO a SPD o daních v roce 2020 nebylo náhodné a že v parlamentu chybí skutečná levice, která téma daňové spravedlnosti vždy aktivně prosazovala.

KSČM opakovaně říká, že cestou z krize nemůže být jen škrtání výdajů a opětovné zadlužování nás všech, ale na nákladech se musejí podílet ti, kteří i ze současné krize bohatou. Jejich zdanění je pouze reakcí na to, že jejich vysoké zisky souvisí s růstem cen a monopolním postavením na trhu.

KSČM navrhuje:

 •  možnosti mimořádného zdanění po dobu energetické krize
 •  progresivní daň z příjmu právnických osob, popř. sektorovou daň, kromě energetiky jde o finanční podniky a digitální firmy
 •  miliardářskou daň a daň z luxusu
 •  progresivní daň z příjmu fyzických osob s úlevami pro nízko a středně příjmové skupiny

20. července, vedení KSČM

 

KSČM: Rovné podmínky všem zemědělcům

Ve stínu současných problémů a korupčních kauz pravicové vlády P. Fialy se ztrácí protesty zemědělců, kteří již od ledna vystupují proti vládou schválenému novému nastavení dotací na období mezi lety 2023 až 2027. Jde především o změnu takzvané redistributivní platby, kterou zemědělci dostávají na prvních 150 hektarů půdy. Na dotační období 2023-2027 to bude 23 % z celkové částky na přímé platby, původně bylo plánováno 10 %. Více peněz tak dostanou malí farmáři. Přesun peněz k menším farmářům povede k tomu, že střední a větší podniky nebudou schopné konkurovat firmám z okolních zemí. Již nyní mnoho zemědělců prodává své výrobky na hranici výrobních nákladů a přežívá právě díky dotacím. Nyní tak hrozí, že se produkční zemědělci kvůli novému nastavení dotací ocitnou na hranici přežití a budou muset omezovat výrobu či své podniky prodávat. Vedle tohoto nového nastavení dotací, které znevýhodňuje střední a velké zemědělce, na zemědělce jako ostatně na všechny dopadá nekontrolovaný růst cen energií a v jejich případě i krmiv.

KSČM vyzývá vládu P. Fialy, aby přestala před problémy zemědělců zavírat oči a nastavila rovné podmínky pro všechny, tedy jak drobné zemědělce, tak i střední a velké zemědělské podniky. Je potřeba zamezit levným dovozům potravin ze zahraničí a pomoci domácí produkci.

KSČM požaduje obnovení soběstačnosti v zemědělských produktech našeho zeměpisného pásma a regulaci často nesmyslně velkých rozdílů mezi nákupní cenou u výrobce a prodejní cenou u obchodníků. Je potřeba zamezit tomu, aby si obchodní řetězce diktovaly, za jaké ceny budou od producentů nakupovat. KSČM odmítá likvidaci českého zemědělství a další prohlubování závislosti na zahraničních dovozech.

12. července, VV ÚV KSČM

 

Sto let bojů za spravedlivější svět – 1933 ( pokračování: 15. část)

Počátek třicátých let minulého století byl poznamenán nejen vrcholem velké hospodářské krize, ale také bouřlivým nástupem fašismu a nacismu postupně v mnoha zemích Evropy. Nastává období bojů proti fašismu a na obranu republiky. Hned počátkem roku 1933 (21. ledna) se v Brně-Židenicích pokusila skupina fašistů pod vedením L. Kobzinky obsadit kasárna a dát tak signál k fašistickému puči. Pokus se nezdařil. Mezi inspirátory puče patřil i vůdce Národní obce fašistické Radola Gajda.

mhavlicek.jpg     Koncem ledna jmenoval Německý prezident Hindenburg Adolfa Hitlera říšským kancléřem. V Německu byla oficiálně nastolena brutální fašistická diktatura.

V první čtvrtletí tohoto roku u nás rostly požadavky pracujících na zrušení daní, exekucí, na vyšší podporu nezaměstnaných. V Pardubicích a v Brně se v té době konala první protifašistické shromáždění, na kterých byl hlavním řečníkem Klement Gottwald.

     V Ženevě byl 16. února podepsán Organizační pakt Malé dohody, k němuž dospělo jednání Československa, Jugoslávie a Rumunska o hospodářských otázkách a užší vojenské spolupráci.

   V únoru se v Liberci sešel „hladový“ kongres nezaměstnaných. Byl nejvýznamnější akcí tohoto druhu organizovanou komunisty za hospodářské krize.

    Koncem února (27. 2.) zinscenovali v Berlíně nacisté provokativní požár budovy Říšského sněmu, čímž odstartovali teroristické tažení proti Komunistické straně Německa a levici vůbec.

V té době u nás překročila nezaměstnanost milion osob. Zprostředkovatelny práce vykazovaly oficiálně 920 tisíc nezaměstnaných. Registrovaly však jen část nezaměstnaných. Skutečný stav nezaměstnaných se odhadoval na milion tři sta tisíc.

   Pokračoval teror policejních složek. Střílení do protestujících bylo v tomto období na denním pořádku po celé Evropě.

V Německu byl v březnu zatčen předseda Komunistické strany Německa Ernst Thälmann.

V Rudém právu bylo uveřejněno provolání „Pryč s hitlerovskými provokatéry a vrahy!“ Vyzývalo k utvoření bojového souručenství dělnické třídy s ostatními vrstvami pracujícího lidu proti nacistickému teroru a šíření fašismu. (Připomínám, že to bylo již v březnu 1933.)

Pátého března vydala Exekutiva Komunistické internacionály výzvu Dělníkům všech zemí! V ní vytýčila konkrétní program protifašistického boje a jeho jednotného postupu.

František Xaver Šalda jako jeden z prvních významných kulturních činitelů uveřejnil v Rudém právu svou protifašistickou výzvu „Veliké jednotné fronty je třeba“. (Jak dnes u nás aktuální.)

Březnové zasedání Ústředního výboru KSČ jednalo o politické situaci a úkolech strany. Přijalo rezoluci „Rozviňme veliký zápas za sjednocení dělnictva proti fašismu, hladu a válce.“

V Německu byla v té době protiústavně zrušena platnost 81 komunistických poslaneckých mandátů a úředně rozpuštěna Komunistická strana Německa.

V duchu výzvy exekutivy Komunistické internacionály se obrátil ÚV KSČ otevřeným dopisem na výkonné výbory Čs. sociálně demokratické strany dělnické, Německé sociálně demokratické strany dělnické, Čs. strany národně socialistické s nabídkou na jednotný postup proti fašismu. Reformistické strany však tuto nabídku odmítly.

Nově zvolený německý Říšský sněm odhlasoval zmocňovací zákon. Říšské zákony od té doby vyhlašoval místo prezidenta říšský kancléř. Vláda obdržela neomezené plné moci.

Přední činitelé světové kultury a vědy ustavili Mezinárodní výbor na pomoc obětem hitlerovského fašismu. Čestným předsedou se stal profesor Albert Einstein. Samostatné výbory na obranu obětí německého fašismu vznikly ve Velké Británii, Francii, Československu (předsedou byl F. X. Šalda), Švýcarsku, Rakousku a Bulharsku. Na jejich činnosti se podíleli komunisté, sociální demokraté, příslušníci demokratické inteligence a antifašisté.

Na veřejném shromáždění Mladé generace fašistické Národní ligy Jiřího Stříbrného (3. dubna) byli přítomní komunističtí a socialističtí dělníci a studenti surově napadeni fašistickými bojůvkami. Student E. Zahradníček byl smrtelně zraněn a 14. dubna zemřel.

Po rozhodnutí ministerstvem vnitra bylo od května soustředěno všechno zpravodajství o komunistickém hnutí v Československu ve zvláštním oddělení policejního ředitelství v Praze. (Odtud také mimo jiné pocházely zdroje informací, kterými se později gestapo po obsazení Českých zemí řídilo při zatýkání většiny členů komunistické strany a jejich spolupracovníků.)

Výbor pro pomoc demokratickým emigrantům tak zvaný „Šaldův komitét“, organizoval pomoc antifašistům, kteří prchali z nacistického Německa.             V následujících letech se komitét podílel i na dalších akcích internacionální solidarity se všemi pronásledovanými bojovníky proti fašismu, např. se španělskými republikány.

V Německu nacisté rozpustili Všeobecný německý odborový svaz (2. května), zabavili veškeré jmění sociálně demokratické strany, zastavili její tisk a 23. června ji zakázali úplně.

V Paříži byl 4. června zahájen Evropský kongres proti fašismu (3 700 delegátů). Byl svolán z iniciativy francouzských, italských, polských a německých revolučních odborů.

V Čierném Balogu byli při demonstraci lesních dělníků na Horehroní proti snižování mezd zraněni tři dělníci. Boje lesních dělníků za mzdové požadavky nabyly v roce 1933 velkého rozsahu, zejména na Slovensku a Zakarpatské Ukrajině.

Národní shromáždění přijalo 9. června přes protesty komunistických poslanců zákon o mimořádné moci nařizovací - tzv. zmocňovací zákon. Toto opatření bylo součástí nouzových diktátů na záchranu kapitalistického hospodářství, v zájmu monopolů a finančního kapitálu. Úsporná opatření postihla pracující, zhoršení gentského systému poškodilo nezaměstnané a cenová politika drobné spotřebitele.

Komunistická strana svolala konference pracujících Velké Prahy a pražského kraje na protest proti tomuto zákonu a proti připravovanému omezení podpor     v nezaměstnanosti. Na pražské konferenci byl hlavním řečníkem Gottwald. Krátce po zahájení byla konference rozehnána policií.

V té době se na Slovensku rovněž uskutečnily bouřlivé demonstrace nezaměstnaných za aktivní podpory stávkujících kovodělníků, textilních a stavebních dělníků.

Desátého července byl novelizován zákon o mimořádných opatřeních z roku 1920. Umožňoval vládě a správním úřadům, aby bez ohledu na ústavní záruky osobních svobod porušovaly listovní tajemství a činnost spolků podrobily dozoru nebo mohly jejich činnost zastavit. Současně perzekuční tiskové zákony rozšiřovaly zastavování periodického tisku a znemožňovaly kolportáž opozičních novin. Těchto opatření bylo používáno především proti komunistickému tisku, což vedlo v letech 1933 až 1934 k zastavení 32 listů a časopisů včetně Rudého práva.

Národní shromáždění schválilo zákon o stíhání státních zaměstnanců. Umožňoval propustit nebo dočasně odstranit z úřadu státního zaměstnance kohokoliv z politických důvodů.

V Římě byl 15. července podepsán pakt čtyř velmocí – Velké Británie, Francie, Německa a Itálie. Předpokládal možnost revize mírových smluv a zrovnoprávnění Německa ve zbrojení. Vyvolal rozhořčený odpor malých středoevropských států. Stálá rada Malé dohody k němu zaujala zásadně odmítavé stanovisko.

Představitelé pokrokové kultury - Z. Nejedlý, F. X. Šalda, O. Fischer a F. Krejča uveřejnili v Rudém právu protest proti připravovanému procesu s Jiřím Dimitrovem, který byl obviněn nacisty ze zapálení Říšského sněmu.

Vládním nařízením bylo v červenci dále zhoršeno vyplácení podpor v nezaměstnanosti, zhoršeno invalidní a starobní pojištění, Rudým odborům byly částky na státní příspěvek v nezaměstnanosti dlouhou dobu zadržovány.

Počátkem srpna byl založen celostátní protifašistický výbor. Jeho jádro tvořili českoslovenští delegáti pařížského světového protifašistického kongresu, komunisté i nekomunisté. V čele výboru stál Antonín Zápotocký. V místech a na závodech byly zakládány obranné výbory, orgány lidu proti nastupujícímu fašistickému nebezpečí. Pořádaly se akce solidarity, peněžní sbírky ve prospěch emigrantů z nacistického Německa apod. Policie však 14. září 1933 činnost výboru zakázala.

Pribinových oslav v Nitře (13. až 15 srpna - 1100. výročí vzniku prvního kostela na Slovensku) bylo Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou zneužito      k bouřlivým separatistickým demonstracím, které měly nacionalistický a protidemokratický ráz.

V Praze bylo z iniciativy Emila Františka Buriana otevřeno pokrokové divadlo D 34, které moderním a osobitým divadelním projevem pomáhalo proletariátu    v boji proti kapitalismu a fašismu.

Vrcholem v mezinárodní politice při nástupu fašismu se v roce 1933 (od 21. září do 22. prosince) stal v Lipsku proces proti George (Jiřímu) Dimitrovovi a jeho druhům, nařčeným ze zapálení Říšského sněmu. Obhajoby Dimitrova se při takzvaném Lipském procesu chtěl ujmout český právník, komunista Ivan Sekanina, ale Dimitrov se nakonec úspěšně hájil sám. Ve své obhajovací řeči dokázal, že skutečnými žháři jsou sami nacisté. Jeho hrdinné vystoupení vyvolalo mohutný ohlas světové veřejnosti. Obžalovaní bulharští komunisté Georgi Dimitrov, Blagoi Popov, Vasil Tanev a předseda poslanecké frakce Komunistické strany Německa Ernst Torgler byli osvobozeni pro nedostatek důkazů.

V Paříži se koncem září sešel světový protiválečný a protifašistický kongres mládeže, kterého se zúčastnila i delegace Komunistického svazu mládeže Československa.

Druhého října byla oficiálně založena Sudetoněmecká vlastenecká fronta,      v jejímž čele stál Konrad Henlein. (K. Henlein, jeden z největších vrahů a nacistů u nás mající dodnes čestné občanství v několika českých městech - Svitavy, Liberec, Králíky, Karlovy Vary….) Nová strana měla budit zdání zájmového sdružení Němců v Československu, ale ve skutečnosti od samého počátku své činnosti využívala těžkých sociálních důsledků hospodářské krize mezi německým obyvatelstvem k nacionalistické politice a usilovala o získání hegemonního postavení v pohraničních oblastech Československa osídlených německou menšinou.

Německo vystoupilo 19. října ze Společnosti národů, opustilo odzbrojovací konferenci a zahájilo horečné zbrojení bez ohledu na omezení stanovená mírovými smlouvami.

Koncem října byl u nás schválen zákon o zastavování činnosti a rozpouštění politických stran a jejich složek. V té době se konal XVII. sjezd Československé sociálně demokratické strany. Celé jednání bylo poznamenáno silným antikomunismem.

V Praze se konalo zasedání ÚV KSČ, které přijalo rezoluci Proti fašistické diktatuře – za diktaturu proletariátu. V Komunistické revui byla uveřejněna Gottwaldova stať „Jasnou frontu proti oportunismu“ a počátkem listopadu vydala komunistická strana provolání „Jediná záchrana – Sověty!“ (Poznámka: Sověty je myšleno vláda Rad pracujících na všech úrovních.)

Začátkem listopadu se v Myjavě konala konference slovenských malorolníků a v Čalovu (dnes Veľký Meder-slovenské termální město) konference malorolníků maďarské národnosti. Konference se staly impulsem k zesílení kontaktů komunistické strany s rolnictvem. Oba dokumenty obsahovaly nejdůležitější požadavky rolnického obyvatelstva.

Ve stejném období byl na základě perzekučních tiskových zákonů zastaven na tři měsíce Rudý večerník, na Slovensku na tři měsíce Ľudový deník, na šest měsíců časopis Tvorba a 15. listopadu na šest měsíců komunistický týdeník pro ženy Rozsévačka.

Jedenáctého listopadu rozpustila Československá vláda fašistickou Německou nacionálně socialistickou dělnickou stranu a zakázala činnost Německé nacionální strany.

V té době (16. listopadu) navázaly Sovětský svaz a Spojené státy americké diplomatické styky.

O den později přijali účastníci veřejné schůze Společnosti pro hospodářské a kulturní sblížení se Sovětským svazem rezoluci, požadující, aby Československo oficiálně navázalo diplomatické, hospodářské a kulturní styky se Sovětským svazem.

Na přelomu listopadu a prosince projednalo zasedání exekutivy Komunistické internacionály politiku komunistických stran a jejich úkoly v boji proti nebezpečí fašismu a války. Zformulovalo definici fašismu, která odhalovala jeho třídní podstatu, a uložilo komunistickým stranám bojovat za jednotnou frontu dělníků proti fašismu a proti válce.

Perzekuce komunistického tisku dosáhla vrcholu. KSČ začala vydávat velké množství ilegálních časopisů a značně se rozrostla též letáková agitace na Slovensku. Rudé právo bylo zastaveno 4. října na tři měsíce a od té doby bylo vydáváno ilegálně. Pravda chudoby byla 13. října zastavena na šest měsíců.

Usnesením politického byra ÚV KSČ byl 31. prosince vyloučen ze strany Josef Guttmann, člen politického byra a šéfredaktor Rudého práva. Dá se říci, do té doby druhá osoba ve straně. Po vítězství fašismu v Německu v roce 1933 vystoupil s likvidátorskou platformou, která byla v rozporu s linií KSČ a mezinárodního komunistického hnutí.

Podle gentského systému dostávala v roce 1933 podporu v nezaměstnanosti pouze třetina úředně registrovaných nezaměstnaných. Ostatní nezaměstnaní dostávali nepravidelně desetikorunové (svobodní) nebo dvacetikorunové poukázky – žebračenky – na týdenní příděl potravin. (Gentský systém je systém podpor v nezaměstnanosti, jímž se přenáší povinnost vyplácet nezaměstnaným peněžitou podporu ze státních orgánů na odborové organizace, částečně dotované státem. Podporu v nezaměstnanosti mohl podle gentského systému dostat jenom odborově organizovaný pracující.)

V období vrcholu hospodářské krize pracovalo v Československu                   z celkového počtu 20 vysokých pecí pouze pět. Výroba surové oceli se zmenšila o dvě třetiny. Výroba sklářského průmyslu klesla na 48 % (proti roku 1929) a textilního na necelých 60 procent z nejvyššího stavu roku 1927. Bylo zastaveno 312 textilních podniků a ostatní pracovaly omezeně. Československý vývoz činil v tomto roce jen o málo víc než čtvrtinu stavu         z roku 1928.

V letech 1928-1933 se z existenčních důvodů vystěhovalo z Československa 160 tisíc osob (z toho 60 tisíc ze Slovenska). Značný počet dělníků, zvláště ze Slovenska, odcházel na sezónní zemědělské práce do Rakouska a Německa.

V českém překladu vyšly u nás prvně spisy K. Marxe: Třídní boje ve Francii 1848-1850 a Osmnáctý brumaire Ludvíka Bonaparta jako 4. svazek Knihovny marxismu-leninismu. V Leninově knihovně byl vydán spis B. Engelse: Pana Eugena Dühringa převrat vědy (Anti-Dühring). Bylo zahájeno vydávání Leninových vybraných spisů ve 20 svazcích. Nejdříve vyšel svazek „III.“ se spisy „Co dělat?“, „Krok vpřed, dva kroky vzad“ a některé statě pod názvem „Boj za bolševickou stranu“. V edici pokrokového Sdružení studentstva  v Kladně vyšlo Leninovo dílo „Materialismus a empiriokriticismus“.

A co říci k tomuto období závěrem?

Rok 1933 může někomu připadat v historii dělnického a komunistického hnutí nenápadným. Ale nebylo tomu tak. Všechno souvisí se vším a vše má svoje příčiny, což si ukážeme i v příštích pokračováních. Bouřlivý rok 1933 byl jen předzvěstí mnohem ostřejších zápasů proti fašismu zapříčiněném neodvratnou krizí kapitalismu.

Dnes se u nás nacházíme v podobné situaci. A lhostejnost je nepřítelem pravdy stejně jako před těmi devadesáti lety. A jak to dopadlo? To všichni dobře víme! Takže, lidé bděte!
                                                                                                              (MiHav)

 

Významná data

 1. 9. 1939    začala 2. světová válka v Evropě. Hitlerovské Německo
                      napadlo Polsko

  2. 9. 1969    zemřel Ho ČI Min

  2. 9. 1945    vyhlášení nezávislosti Vietnamu (Vietnamská demokratická
                      republika)

  3. 9. 1948    zemřel prezidenta Dr. Edvard BENEŠ

  8. 9. 1943    byl popraven komunistický novinář Julius Fučík

  8. 9. 1941    byla zahájena blokáda Leningradu (8. 9. 1941 – 18. 1. 1944)

  8. 9. 1944    byla zahájena Karpatsko – dukelské operace

14. 9. 1937    zemřel T. G. MASARYK

21. 9. 1920    byl založen deník Rudé právo

25.9 1920      se konal XIII. sjezd Československé sociálně demokratické
                      strany dělnické svolaný levicí a sešel se v Praze za účasti 69 %
                      delegátů. Vyvrcholení rozkolu ve straně.

27. 9. 1941    R. Heydrich, protektor pro Čechy a Moravu, vyhlásil stanné právo

27. 9. 1972    byl v Praze zahájen I. sjezd SSM

28. 9.             DEN ČESKÉ STÁTNOSTI – státní svátek

28. 9. 1951    skupinou bratří Mašínů byl na stanici SNB Čelákovice zavražděn
                      Jaroslav HONZÁTKO

29. 9. 1938    Mnichovská dohoda  a zabrání Sudet

30. 9. 1941    začala bitva o Moskvu – operace Tajfun

 

Společenská kronika

Významné životní výročí v září 2022 oslavuje:

Stanislav Šrámek   65 let     Brandýs nad Labem

Jubilantovi blahopřejeme a přejeme především zdraví, štěstí, pohodu
a spoustu energie. Děkujeme za veškerou odvedenou práci!

 

S lítostí a zármutkem oznamuji, že naše řady po krátké nemoci navždy 26.7.2022 opustil s. Jaromír Šťastný, dlouholetý předseda ZO KSČM Nehvizdy.

Ztrácíme  nejen poctivého, skromného člověka, který celý svůj dlouhý, plodný život věnoval myšlenkám sociálně spravedlivé společnosti a jejím občanům, ale i obětavého člena a přítele, na něhož jsme se vždy mohli spolehnout a který byl vždy ochoten pomoci na úkor svých nejbližších, svých zájmů. 

Soudruh Jaromír Šťastný navždy zůstane žít v našich srdcích.

Čest jeho památce!
                                                                                          Vladimír Duník

 

Zpravodaj vydává OV KSČM Praha-východ. Naše web stránky: tresnicka.kscm.cz
Elektronická pošta: ov.prvych@kscm.cz; Telefon 222 897 460 nebo mobil 725 646 019