Freedom Rider: Poražení američtí dělníci

6. 9. 2017

Kapitalismus americké dělníky zcela rozdrtil. Nakonec je to cíl kapitalistů, ale pracující v téhle zemi padají hlouběji a rychleji, protože nemají žádné politické přátele a deklarují oddanost zkompromitované politické straně. Důkaz je viditelný u hlasování proti odborovému zastoupení v továrně Renault-Nissan v Cantonu ve státě Mississippi. Další důkaz lze vidět v rozhodnutí státu Wisconsin, jenž slíbil elektronickému gigantu Foxconn 3 mld. $ jako subvence k vytvoření 3 000 pracovních míst.

Zahraniční výrobci aut i z dalších průmyslových odvětví staví v jižních státech továrny už mnoho let. Tato oblast Spojených států je dnešním ztělesněním zotročení a segregace a la  Jim Crow („Jim Crow“ se nazýval systém zákonů, vynucujících rasovou segregaci; pozn. překl.). Je jednou z nejkonzervativnějších oblastí, má krátké dějiny odborářství a vždy ji řídila strana bílých, což v posledních padesáti létech byli Republikáni.

Mississippi vyhrál závod na dno (the race to the bottom), když v roce 2000 vábil společnost Renault-Nissan, aby vybudovala továrnu v Cantonu, předměstí Jacksonu. Stát dostál svým slibům a dal firmě Renault-Nissan přes 1,3 mld. $ na dotacích. Guvernér apeloval na dělníky, aby odmítli odborářství, což se dá vidět jen jako součást zinscenované, až příliš úspěšné zastrašovací kampaně.

Odborová centrála The United Auto Workers (UAW; Sjednocení dělníci automobilek) opět nedokázala jižanské dělníky organizovat. Byla naděje, že mezi převládající černou pracovní silou v Nissanu bude menší pravděpodobnost odmítnutí být odborově organizovaní než u jejich bílých protějšků v téhle části země. Možná u nich nebyla reakcionářská protiodborová nálada, ale dost se báli a měli k tomu důvod.

Mississippi je stát, který se řadí na poslední místo v čemkoli dobrém a na první ve všem špatném. Je jedním z nejchudších států s jedním z nejreakčnějších politických systémů. Rozsáhlá černá populace je pod trvalým politickým útokem. Rozšíření lékařské služby bylo odmítnuto, od příjemců SNAP (Program pomoci doplňkové výživy; pozn. překl.) je vyžadováno, aby vykonávali neplacenou práci nebo trpěli hladem.

Všechny hvězdy se spikly proti dělníkům, kteří agitovali za odborové zastoupení. Jejich platy jsou dokonce i při veškerém útlaku v továrně bez odborů mnohem vyšší než u ostatních černochů v Mississippi, státě s nejnižším středním příjmem. Vzhledem k relativnímu stupni útlaku většina z nich usuzovala, že by ztratili víc, kdyby Nissan ze státu odešel nebo zvýšil automatizaci provozu, nebo kdyby stát zastavil subvencování nadnárodní společnosti nebo splnil některou ze svých dalších výhrůžek. Nikdo by se byl neptal, proč hlasovali pro to, aby nebyli odborově organizovaní.  

I když dělníci z Nissanu se rozhodli na základě rizika odporu, stát Wisconsin a Trumpova správa vyhlásily další krádež veřejných statků ve prospěch nadnárodního průmyslového gigantu, a opět pod záminkou, že pomáhají dělníkům. Foxconn, výrobce LCD obrazovek pro Apple i další společnosti, oznámil plán na otevření továrny ve Wisconsinu v roce 2020. Tento stát odsouhlasil, že dá Foxconnu 3 mld. $ jako daňovou úlevu a každým rokem zaplatí 200 milionů $ k udržení 3 000 lidí v zaměstnání.

Kdyby stát Wisconsin chtěl poskytnout 3 000 pracovních míst, jednoduše by najal 3 000 lidí, ale zaměstnanost očividně není tím pravým důvodem. Wisconsin je plně pod kontrolou Republikánů, nejhorších z nejhorších jako vždy, s bratry Kochovými a jim podobnými ve správě. V roce 2011 byli úspěšní ve zbavení státních zaměstnanců práva na kolektivní vyjednávání. Obamova vláda jménem těchto pracovníků nic neřekla ani neudělala. Další Demokraté a odborové svazy se rozhodli zapojit do vzpomenuté ztracené volební kampaně a skončili i se svými voliči s potupnou porážkou.

Tyto dva státy ilustrují, jak dvě křídla politického systému dvou stran spolupracují při podkopávání dělnických práv. ultrapravicoví Republikáni jsou otevřeně nepřátelští a středopravicoví Demokraté mluví o dobré hře. Část viny padá i na odbory. Lpí na Demokratech, dokonce i když pro jejich členy dělají stále méně. Odboroví předáci jsou, jako mnozí Demokraté, političtí idioti, uzamčení ve dvoustranickém systému se stranou, která je vůči nim i jejich lidem pohrdavá, a nikdy se neodváží vznášet požadavky.

Zatímco Republikáni útočí otevřeně a Demokrati jen taktak prosazují návrhy, dělníci trpí v zaměstnání téměř bez odborů, se stagnujícími nízkými mzdami. Demokratická strana nedávno učinila velké prohlášení o „lepší smlouvě“ ( “better deal”  ) pro pracující, která je dokonce ještě urážlivější, než jejich obvyklá rétorika. Navzdory všem těm fanfárám smlouva dokonce ani neobhajuje zvýšení minimální mzdy. Jen říká, že „mnozí Demokraté volají po zvýšení minimální mzdy“, a potom předkládá plán na zvýšení minima na 15 $ na hodinu, ale ne dřív než v roce 2024. Tuto legislativu spolu s nimi podporuje i „revoluční“ Bernie Sanders.

Za dělníky by samozřejmě mohli bojovat všichni Demokraté, když by měli možnost. V létech 2009 a 2010 Demokraté kontrolovali Washington. Byli by mohli schválit příslušnou legislativu o autorizačních formulářích, což by bylo proces organizování odborů značně usnadnilo.

Ale Demokraté se o práva dělníků nestarají o nic víc než Republikáni. Je to jen jeden z mnoha důvodů, proč je nutno Demokratům vzdorovat. Mrkáním a pošťuchováním signalizují svým podnikovým bohatým bohorovným páprdům, že se nemají čeho bát. Nebude žádné navyšování minimální mzdy, nic, co by prospělo lidem, kteří si myslí, že nemají jinou možnost než podporovat stranu, která je vůči nim a jejich zájmům nepřátelská.

Stálí obyvatelé Wisconsinu obětují miliardy dolarů Foxconnu. Nejen že jim budou vysypané kapsy, ale smluva dovoluje Foxconnu obejít ekologická i ostatní regulační povolení, aby mohl vybagrovat vlhkou půdu a přivést čerstvou vodu z jezera Michigan. K rozkradení veřejných fondů a úpadku životního prostředí dojde za asistence vládních úředníků.

Litanie o zradě je dlouhá, a musí se najít nová strategie k vypořádání se s útokem, jenž nevykazuje znaky slábnutí. Víme, co nefunguje. Víme, že Demokraté nejsou v žádném případě našimi obránci. Dokonce vyhlásili, že budou financovat kampaně kandidátů, kteří jsou proti potratům. Potrat byl jednou z mála otázek, o nich tvrdili, že jsou nedotknutelné. Ale tihle gauneři nemají ani kouska cti.

Dav by měl křičet: „Zbavte se demokratů!“ skutečně levicové dělnické, lidové hnutí bude těžké budovat, ale musíme odepsat ztráty z dvoustranickosti a našich pokryteckých rádoby ochránců. Všichni budou vydaní na pospas kapitálu, bezbrannosti a bezmoci, dokud se nerozhodneme konat jediným způsobem, jaký dává rozumný smysl. Když to neuděláme, Wisconsin a Mississippi budou budoucností pro další miliony lidí.

Sloupek „Freedom Rider“ Margaret Kimberleyové vychází jednou týdně na www.blackagendareport.com a je přetiskován všude možně. Ona sama udržuje také blog na freedomrider.blogspot.com. Žije v New York City a je k dosažení přes e-Mail Margaret.Kimberley@BlackAgendaReport.com .

14. srpna 2017 Margaret Kimberleyová
Překlad Vladimír Sedláček 22. 8. 2017