Z 8. zasedání ÚV KSČM a vlastní vystoupení

9. 9. 2017

V sobotu 9. září se konalo 8. zasedání ÚV KSČM.  Na programu mělo kromě úvodního vstoupení předsedy, stanoviska i informaci o plnění úkolů k zajištění volební kampaně, návrh postupu KSČM pro volbu prezidenta, z ekonomických otázek vyhodnocení hospodaření OJ ÚV KSČM za 1. pololetí a stanovisko ÚRK a dále vyhodnocení diskuse posledního ÚV KSČM a zprávy z jednání VV ÚV KSČM od posledního zasedání.

Pozvaných bylo 92 a přítomno 73 členů ÚV KSČM.

Jednání zahájil místopředseda Petr Šimůnek. Vzdali jsme poctu Jirkovi Jeřábkovi, členovi ÚV za Prahu 6, který zemřel v posledních dnech, a pogratulovali jubilantům. Po nezbytných organizačních bodech se projednával program – zařazeno bylo vyhodnocení politického vzdělávání a nový ročník a k volební kampani přibyl Návrh nosných témat pro využití ve vrcholné fázi volební kampaně.

V úvodním vystoupení předseda ÚV KSČM shrnul cíl zasedání – jednotným způsobem vstoupit do závěru volební kampaně. Jsme svědky utahování šroubů bruselskou byrokracií, která se pokouší federalizovat EU bez vyjádření občanů. Nestačí jim rozhodnutí ani Evropského soudu v případě Slovenska a dalších států, ještě vyhlásili, že pokud se nepodvolíme kvótám, půjdeme před soud. To nepřispívá rozhodně k jednotnému postupu států… Největší ohrožení ČR i Evropy tkví v chaosu, který způsobuje migrační krize.

Ale dnešní hodnocení politické situace, stanovisko, se týká domácí scény. Máme evropské ceny a české mzdy. Naše politická krize je ale hlubší – nikdo nebyl ochoten naslouchat návrhům KSČM, kdy jsme jasným způsobem řekli, že tato koalice není schopna dál řídit stát, že nefunguje, dokonce spolu bojují o hlasy voličů. Do toho vstupuje nový byrokratický úřad pro dohled nad politickými stranami, který vykládá zákon tak, aby byla rovná soutěž politických stran ještě více pokřivena. ČSSD se obdobně jako mnohokrát v koalici soustředila na vládnutí, nikoliv na plnění svých slibů, zradila voliče, splnila sotva polovinu programového prohlášení. Odvrhli obecné referendum, které měli v programu, nenarovnali platy ve školství, nerozšířili možnosti naší ekonomiky např. zamítnutím Búšehru atd. Z cca 150 jich zkrátka splnili cca 70. Neplnili ani sliby, ani pak to, k čemu se jako vláda zavázali. Demagogie dosáhla vrcholu – zneužívání policie, institucí, médií je realita.

Kdo jsou naší soupeři? Ti napravo od KSČM. Na levici stojí pouze KSČM. Třeba v případě zveřejňování smluv – za současných nerovných podmínek znamenají likvidaci veřejného sektoru. V otázce zdravotnictví jistě Babišovi nepůjde o to, aby byly neziskové organizace, když podniká ve zdravotnictví. My ale chceme veškerý zisk směřovat k pacientům, ne do soukromých kapes.

Soupeře máme i ve stranách, které levicově mluví a pravicově jednají jako je ČSSD. Jako v případě slibu diferenciace daní, kdy se lekli mediální kampaně. Nebo v otázce církevních restitucí.

Máme schválené plné kandidátky, zveřejněný program, šanci oslovit lidi a vysvětlit jim naše záměry. Nesmíme se dopustit chyb, zejména nejednotného postupu, který dosud nemáme. I individuální kampaň musí vést k podpoře celé KSČM a našeho programu, nikoliv jeho zpochybňování.

Stanovisko uvedl Jiří Dolejš, podporuje platové požadavky veřejného sektoru, odborů školských, úřednických, zdravotnických, hasičských či policejních. Skončeme éru levné práce!

Přednesl též informaci o plnění úkolů k zajištění volební kampaně do PS PČR. Jsou podány kandidátní listiny, distribuovány jsou skládačky, finišují se volební noviny. Distribuován byl v červenci letáček k činnosti poslaneckého klubu. Rozhlasové spoty šly do výroby, pásmo do zvučených vozů, do tv spotů půjde schválené nízkonákladové pásmo se sdělením, že ušetřené peníze půjdou na Bulovku a do Nového Jičína do zařízení Strom. K dispozici jsou i tematické letáky A5, které jsou již v Praze. Velká tahanice bylo o nástěnky v obcích, my máme alibi tím, že jsme obeslali všechny starosty emailem.

Co se týká volebního programu, měli bychom se seznámit i s argumenty, které ve dvou částech šly okresům. A tak se srovnáním volebních programů.

Místopředseda Skála představil nosná témata pro poslední fázi kampaně – přírodní dary země patří nám všem (pro mítink v Ústí and Labem), zabránit návratu asociálních škrtů (pro mítink v Ostravě), bezpečí pro deset milionů, a ne války v cizím zájmu (pro mítink v Brně). Doplňuje souběžné téma „Málo známý hrdina – komunista Kalina“. Nabízejí i možnost mediálního tréninku či letáky tvořené tím podstatným ze schvalovaných materiálů.

K volbě prezidenta se vyjádřil předseda Vojtěch Filip. Zastavil na jaře některé okresy, které se zapojily do petičních akcí na podporu Zemana, protože by měl být jednotný postup. Informoval o tom v červenci VV ÚV KSČM, pak byl zpracován písemný materiál k návrhu postupu, který máme k dispozici. Kandidáti i z politických stran (např. senátor Kubera) se shromažďováním podpisů od veřejnosti vyvazují ještě více z tradičního modelu volby prezidenta. Společný kandidát s ČSSD není dohodnut. Navrhuje ale nestavět vlastního kandidáta a vrátit se k volbě na říjnovém plénu, po volbách. Pokud výrazně uspějeme nebo dokonce volby vyhrajeme, jen tehdy bychom mohli kandidovat osobnost. Připravil návrhy požadavků, které bychom kladli na kandidáta.

První blok diskuse zahájil s. Navrátil faktickou, který uvedl na pravou míru jednu nepřesnost ve vystoupení s. Dolejše.

S. Hrůzu mrzí, že stanovisko je zaměřeno jen k platům státní správy, ve školství aj., že vypadli dělníci. K volbě prezidenta navrhl změnu požadavku na kandidáta č. 6 – nedělejme obchody. Nezdá se mu, že je správná taktika mlčet, mohli jsme vést rok prezidentskou kampaň.

S. Klimša si pamatuje, jak se v minulých volbách prezidenta obhajovalo, proč nemáme vlastního kandidáta a máme být jen podavačem na stavbu. Myslí si, že Miloše Zemana může porazit jen vlastní zdraví. Ale je z podkladu zklamán a podmínky vnímá jako proklamativní. Která strana svého kandidáta nemá, ukazuje, že nemá osobnosti. Prezidentská kampaň je obrovská příležitost promluvit k lidem.

Můj příspěvek je samostatně.

S. Říha prezentoval kampaň v Brně. Zdůraznil kontaktní kampaň a osobní agitaci. Vyzdvihl roli Halo novin, ale schází mu v nich více informací o řešení KSČM, jak strana chápe současné problémy a kde vidí příčiny.

S. Berka sdělil, co ho trápí v Uherském Hradišti. Těžce překousl, že se z programu vyřadilo „Bezpečnost je věcí všech občanů.“. Často u nás levá neví, co dělá pravá. Mají hlavní mítink, kde nebudou mít lídra, protože je v TV na tématu, který není jeho. Věnoval se také nesmyslům z Úřadu pro dohled nad politickými stranami.

S. Žůrek ze Zlína kritizoval také to, že někteří kandidáti si dělají vlastní izolovanou kampaň. Důležité je opravdu znát volební program, MF dnes zpovídala kandidáty a i naši lídři program neznají.

S. Vostrá seznámila přítomné se stanoviskem Kladna – nedoporučují vlastního kandidáta, protože by náš kandidát nezískal ani slušný počet hlasů a také řada z nich sbírala podpisy pro Zemana.

S. Mara sdělil, že ZO mají neustále hlad po informacích a děkuje za případné materiály do skříněk. Otázka lithia ovlivní těžaře, petice je jen první krůček a nejde jen o lithium, musíme zvednout hlas i třeba v otázce vody. Za kandidáta na prezidenta navrhuje s. Filipa.

S. Snopek se vrátil do května, kdy začaly vznikat petice za Zemana. Tehdy vyšel článek v Blesku a polovina členů začala kritizovat Zemana, tento rozpor jsme ještě neodstranili.  Vlastního kandidáta musíme chystat skutečně dlouho, aktuální stanovisko nestavět kandidáta je taktické.

S. Moučková litovala, že nekandiduje Vladimír Remek. Diví se, že už dávno nemáme petici k lithiu.

S. Bohatec podporuje osobní volební kampaň, pokud má svá pravidla (znalost programu a nešpinění ostatních kandidátů). Kandidát na prezidenta by měl být znám v předstihu.

S. Semelová informovala o stanovisku pražské organizace k volbě prezidenta, měli bychom stavět svého kandidáta. Navíc Zemanovy názory jsou v mnohých případech pro nás nepřijatelné.

S. Jakubek představil kampaň v Ostravě. Je stabilní volební štáb, ale některé akce se konají mimo něj. Dementoval informaci, která v červnu v Haló novinách vyšla, že ostravská organizace uzavřela koalici s ODS. Koalice byla připravována za zády městského výboru.

S. Picková sdělila, že také sbírali podpisy pro Zemana, ale to není ještě volba, je to jen proto, aby mohl kandidovat. Diví se, že tu nemáme už samolepky s číslem k odvozu.

S. Juroška uvedl, že náš potenciál je skutečně 20-25%. Dá se stihnout hodně věcí. Sleduje Německo a na FB Die Linke je každý den nový obsah.  

S. Vostrá uvedla, že TV debaty jsou důležitější než mítink a nemohou být v TV 2 kandidáti z jednoho kraje. Pro zákon o pol. stranách nezvedli ruce jen KSČM a ODS.

Na diskusi reagoval s. Dolejš i s. Filip. Do finále jsou připraveny ještě 3 tematické letáky a k tomu budou i články. Samolepky s osmičkou teprve budou. Přijali ve Futuře dalšího člověka na posílení facebooku.

Po polední přestávce byly představeny ekonomické materiály – hospodaření OJ ÚV KSČM a vyjádření ÚRK – skončili jsme v plusu cca 5 milionů, ale předpokládáme záporný výsledek na konci roku.

Místopředseda Josef Skála pak představil materiál Vyhodnocení stranického vzdělávání 2016/2017, kdy klesá počet nových zájemců a velká část studentů studium nedokončí.

K materiálům se nediskutovalo a tak místopředseda Šimůnek představil poslední bod – vyhodnocení diskuse z posledního jednání a zprávy z jednání VV ÚV KSČM, taktéž nikdo nediskutoval.

Nakonec bylo schváleno usnesení, včetně toho, že o našem postupu k volbě prezidenta se rozhodne až 27. října (toto jsem nepodpořil).   

 

Vystoupení s. Štefeka na zasedání 8. ÚV KSČM

Soudružky a soudruzi,

dovolte mi se vyjádřit ke dvěma bodům, nejdříve našemu přístupu k volbě prezidenta. 

Dnešní návrh je v podstatě takový, že se vyjádříme koncem října, po volbách, aby nás tato otázka nerozdělovala a mohli jsme se soustředit právě na boj o Poslaneckou sněmovnu.

Vím, že v naší straně existuje řada názorů, od toho mít vlastního kandidáta, což je třeba většinový názor mého okresního výboru (který navrhuje soudruha Skálu), až po podporu toho současného prezidenta. Řada okresů již dokonce otevřeně sbírala podpisy pro Zemana.

Nevnímám jako problém, že to dělali, protože proč by to nedělali, když jako strana k tomu žádnou pozici nemáme? Obdobně jako v jiných případech byli na nižších článcích zkrátka iniciativnější. Ale - je to tak správně?

V diskusích na různých úrovních jsem zaznamenal velice pestré názory, většinou však na veřejnosti zněla otázka: A co vy, komunisté? Jak se k volbě prezidenta postavíte? Mlčíte… Proč bychom Vás potom volili?

Připadá mi, že si počínáme dost často jako chytrá horákyně – ani obutá, ani bosá, jen abychom z toho nějak vybruslili, aniž bychom měli zásadní srozumitelné stanovisko, které by bylo cíleno na konkrétní cílové skupiny.

Podotýkám, že tím stanoviskem nemusí být vlastní kandidát všemu navzdory, tlačený až do politické mrtvoly, protože vyjít dle podkladu koncem října s vlastním kandidátem, to je neskutečně pozdě.

Určitě bychom kandidáta ale mít měli, ale dlouhodobě, roky před volbou a měli bychom se snažit ho prezentovat, aby byl veřejnosti známý. Vždyť i neúspěšná kandidatura znamená mediální prostor pro naši stranu a můžeme ho využít i v jiných volbách, třeba do Senátu.

To, co považuji za důležité, je ale mít to, co je v podkladu naznačeno. Několik zásadních bodů, co musí splňovat kandidát, který bude stát o podporu KSČM. Aby bylo jasné, že nespekulujeme, nelavírujeme, neobchodujeme, že nečekáme. Na schválení těchto bodů a seznámení veřejnosti s nimi máme čas ale nejvyšší.

A pokud budeme mít brzy přece jenom vlastního kandidáta, nebude přece nemožné, v případě vyhroceného boje o prezidentský post, ho včas stáhnout a podpořit i v prvním kole s patřičným zdůvodněním kandidáta jiného, který naše body alespoň většinově splňuje... Dostaneme se do médií tak opakovaně…

Nebyl by to žádný ústup, v zájmu levice a budoucnosti stáhnout svého člověka, protože nechceme opakovat francouzský model, kdy se levice nedokázala sjednotit na společném kandidátovi, naopak bychom navázali na KSČ za první republiky, která také podpořila Beneše, když šlo do tuhého.

Druhá oblast mého vystoupení je zaměřena na nás, nejen na jednání Ústředního výboru, ale na celou naši stranu.

 Víte, v naší straně máme různé lidi, které něco rozhodně spojuje. Máme tu mozky i mozečky, teoretiky, dělníky všech kampaní a akcí, členy, co umí mluvit před lidmi a s lidmi i uzavřené účastníky všech schůzí. Se vším souhlasející jedince i věčné, opravdu věčné kritiky.  V té mozaice naší strany jsou potřební ale všichni, každý různou mírou a různou odpovědností přispívá a může přispět k úspěchu i neúspěchu KSČM.

Berme to tak, respektujme se. Neopakujme staré chyby a neodvracejme i dobře míněnou kritiku útokem na nedostatky kritika. A je jedno, zda je kritikem jednotlivec nebo třeba celá okresní organizace. Pokud bude každá iniciativa po zásluze potrestána, utlumíme v naší straně i tu zbývající aktivitu.

Autor: 
Ing. Zdeněk Štefek