Běhá po Internetu - bez ověření

15. 9. 2017

Kdepak se nám „vyloupl“ pan Jan Ruml?
Nebojte se, nezmizel. Přisál se jen na státní rozpočet.

Postava Jana Rumla v čele neziskovky pro migraci snad už ani nikoho nepřekvapí.
Když už si veřejnoprávní televize pozvala do svého vysílání zástupkyni Sdružení pro integraci a migraci, tak není na škodu věci se podívat, co je toto sdružení zač. „V jeho čele stojí – a kdo jiný – Jan Ruml, předseda správní rady Sdružení pro integraci a migraci.
Když se podíváme na závěrečnou zprávu za rok 2014, tak zjistíme, že tohle sdružení má příjmy z veřejných zdrojů něco přes osm milionů.
Veřejné zdroje jsou evropské fondy, hlavní město Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Visegrádský fond, Norské fondy a tak dále. Vesměs kromě Sorosovy nadace jsou to veřejné zdroje.“ „A z těch veřejných zdrojů dostává sdružení kolem osmi milionů,“ začíná Petr Žantovský pohled na chod tohoto sdružení.

Když se ovšem podíváme na kolonku výdajů, tak zjistíme, že z těch osmi milionů jich celých šest a čtvrt milionu jde na osobní náklady, na mzdy plus sociální a zdravotní pojištění.  Tedy více než šest milionů z osmi utratí za své bytí v tom sdružení, což je úžasné.
To je báječný a fantastický byznys, tomu se říká nezisková organizace.
Nevytváří žádný zisk, ale naprostá většina příjmů z veřejných prostředků jde na ty, co tam pracují.“
„Další významnou položkou jsou tzv. ostatní služby, není tam definováno, co to je. Ale můžeme si třeba představit, že jsou to honoráře za brožury a podobné záležitosti, čili zase to může být nějakou formou přesunuto do nějakých správných kapes. To ale nemůžeme tvrdit,
protože to nám závěrečná zpráva nerozšifrovává,“ lituje mediální odborník.
Položil jsem si proto logickou otázku, co by se za těch osm milionů dalo udělat pro migranty a uprchlíky.„Myslím, že by se za ně dal slušně opravit jeden menší špitál v rozbombardované Sýrii.

Tak dávám takový veřejný návrh, zrušme tyhle neziskovky, je jich víc než dvacet, ročně přes ně dohromady protéká miliarda, když se to nasčítá i s Člověkem v tísni, a dávejme tyto stejné peníze z veřejných zdrojů na konkrétní projekty v konkrétních místech. V těch místech, která jsou postižená válkou a genocidou.

To je to jediné, co bychom mohli udělat a pak bychom jako Česká republika mohli žádat o Nobelovu cenu za mír,“ vyzývá Petr Žantovský k tomu, aby se veřejnými prostředky určenými na pomoc migrantům nemrhalo na trafiky  platy odumřelých politických osobností lidí neziskových organizacích.

Heslo dneška zní nemáš práci, založ neziskovku a o nic se nestarej, (ovšem pouze pro zasloužilé, odumřelé a toxické politické kreatury).