Středočeská Třešnička

30. 3. 2016

Dnešní svět, a prý i občany v České Naši představitelé při ustavujícím zasedání krajského zastupite lstva republice, opouští tzv. „blbá nálada“.
Důvodem mají být nejen prohlášení, prognózy a stati sti cké údaje renovovaných bankovních insti tucí, ale i jednotlivých vlád členských států Evropské unie a Spojených států amerických.