Tisková zpráva klubu zastupitelů KSČM ve Středočeském kraji k programu Zastupitelstva Středočeského kraje 19. září 2017

19. 9. 2017
Tisková konference

V úterý 19. září proběhne již 9. zasedání zastupitelstva Středočeského kraje.

„Je nám sympatická a s naším programem kompatibilní koncepce rozvoje cyklistiky nebo marketingový plán centrály cestovního ruchu, ve kterém se počítá i se slevovými turistickými kartami,“ sdělil zastupitel Zdeněk Štefek. Zastupitelé za KSČM jsou také rádi, že bylo vyslyšeno naše volání po tom, aby krajské rozhledny (Čížovka) i turistické areály (Vrchbělá) spravovala právě Středočeská centrála cestovního ruchu.

Podporují i dlouhodobě poskytované dotace dle koncepce EVVO, vyhlášení dotačních programů v sociálních službách a další body.

„Kvitujeme konečně zahájení vlastních investičních aktivit, což se projevuje konečně v pomalém rozpouštění navýšených prostředků ze sdílených daní na konkrétní investiční záměry v plánu investic i v zásobníku projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů,“ podotkl zastupitel Josef Dovolil. „Kritizujeme ale nízké čerpání, jen 6% (z evropských fondů jen o málo více), kraj v podstatě nic nestaví!“ Dodal Štefek.

Na programu však je i převod více než 22 mil. Kč pro 187 žadatelů o kotlíkovou dotaci, kteří, ač čekali ve frontě a měli nižší pořadové číslo, byli přeskočeni těmi, kteří šli prý do jiných dveří.  Kraj se tak snaží napravit chybu, která se stala při řádném kole kotlíkových dotací. „Budeme se ptát na výsledky šetření, kdo chybu způsobil a jak jsou připravena další kola. Zamýšlet se budeme, zda není spravedlivější prostě špatně zorganizované kolo zrušit a dle rovných podmínek vyhlásit znovu,“ načrtl přístup klubu k tématu KSČM Dovolil.

Ač to na programu není, chce klub KSČM nechat hlasovat o zařazení nového bodu – informace o postupu při integraci veřejné dopravy, zejména v oblasti Kladenska. Začátek školního roku byl totiž pro mnohé občany infarktový, takové problémy se spuštěním systému se dosud neobjevily v žádném dosud připojeném regionu. „Z tisku jsme se dozvěděli, že na vině byl dopravce, a že má být potrestán, ale rádi bychom znali poněkud hlubší analýzu příčin vzniklé situace, tedy jakou roli sehrál kraj, zda neselhala komunikace s dopravcem a co kraj udělá, aby se něco takového neopakovalo při rozjezdech integrace i v dalších částech kraje,“ uvedl zastupitel Ivan Cinka.

Řada bodů je věnována zdravotnictví. Zde zastupitelé za KSČM nezpochybňují nutnost provozních a investičních dotací do oblastních nemocnic, ale pozastavují se nad dopady snah hledat úspory za každou cenu a nad snahou házet vše na minulé vedení kraje. „Místo nutných úspor vzešlých z racionalizace, hromadných soutěží se mnohde sahá k úsporám, které se dotýkají nejen pacientů, ale i personálu. Dle našich informací tak vnímají zhoršenou situaci ve stravování i třeba v úklidu, může to ale i být předehra k vyvedení těchto služeb do soukromé sféry,“ avizovala problémy zastupitelka Jiřina Fialová.

Zastupitelstvo bude také řešit žádost města Buštěhrad o navrácení zámku městu. „Nemáme problém podpořit bezúplatný převod zámku zpět na město, mělo by dostat navíc i veškerou dokumentaci, kterou kraj zpracoval. Město krokem ukazuje značnou odvahu, určitě nebude mít ale jednoduchou pozici, i z prvotních analýz totiž vyplývá, že zámek je provozně značně nevhodný pro sociální nebo zdravotní účely. Budeme ale trvat na právních zárukách, aby nedošlo obratem k jeho prodeji třetí straně,“ sdělil zastupitel Pavel Hubený.

Video: 
Autor: 
Ing. Zdeněk Štefek, předseda klubu zastupitelů KSČM, Středočeský kraj