Alternativy - časopis CSTS

1. 10. 2017

CSTS - Centrum strategických a teoretických studií, které je poradním orgánem ÚV KSČM, se rozhodlo vydávat svůj e-časopis. Alternativy - časopis CSTS, jak se půlročník jmenuje, lze stáhnout na www.kscm.cz/cs/nasi-lide/cstsKromě úvodního slova předsedy CSTS Jiřího Dolejše, tvoří stěžejní část prvního čísla časopisu, vize moderního socialismu pro 21. století známá pod názvem S 21, která je zde představena ve třech jazykových mutacích - češtině, angličtině a ruštině. Rubriku Polemika tvoří statě Kateřiny Konečné zabývající se smlouvami CETA a TTIP, Pavla Sirůčka věnující se aktuálnímu tématu čtvrté průmyslové revoluce, Josefa Hellera a Františka Neužila popisující projekt alternativního samosprávného socialismu a Ladislava Šafránka zaobírající se participativní ekonomikou. Evropský pohled je zastoupen překladem článku Watera Baiera. Recenzím knih se věnují Jiří Boháček a Jan Klán. Závěr prvního čísla je věnován známé ekonomické osobnosti Františku Valentovi.

Přejeme všem příjemné počtení.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM