1. října Mezinárodním dnem penzistů

3. 10. 2017

Na základě vyhlášení 1. října Mezinárodním dnem penzistů Světovou odborovou federací

1. října je Mezinárodní den penzistů. Zdůrazněte tento den setkáními, shromážděními, demonstracemi či jinak. Letošním tématem mezinárodního dne je: Krok do budoucnosti: Využití talentu, přínosu a účasti starších lidí v životě společnosti. Prosazování a posilování účasti starších na různých aspektech společenského, kulturního, ekonomického a občanského života.“ Penzisté jsou součástí společnosti. Sloužili lidem, jak jen mohli. Postarejte se o jejich zdraví, bezpečí a společenské vztahy!

Vladimír Sedláček, OSČMS, 29. září 2017