Předvolební zamyšlení

9. 10. 2017

Za dva týdny budou opět občané České republiky rozhodovat o své budoucnosti na další čtyři roky. Čekají nás volby do Poslanecké sněmovny.

Je to chvíle, abychom se zamysleli nad uplynulým volebním období a zvážili, komu dát pro příště svůj hlas.

Vím, že to pro mnohé spoluobčany nebude rozhodování snadné, neboť o jejich přízeň se tentokrát uchází mimořádně vysoký počet politických stran a hnutí. Navíc volby přicházejí v době, kdy prý česká ekonomika překvapuje silným a rychlým růstem a nízkou nezaměstnaností. Avšak stejně rychle jak roste ekonomika v ČR se i rozevírají nůžky mezi úzkou částí velice bohatých elit a velkou částí lidí, která stále nedosáhne na průměrnou měsíční mzdu či žije z velice nízkých důchodů. Jsem proto pesvědčen, že stojí zato zamyslet se, nakolik se nám občanům žije v České republice dobře a nakolik byla předchozí vláda úspěšná.

Je to závažná otázka, protože problémy, které sužují naší zemi, jako korupce a byrokracie, zdaleka vyřešeny nebyly. Zákony, které pod těmito hesly vládnoucí koalice protlačila, spíš tyto věci zamlžily nebo přímo posílily. Přispěla k tomu i neochota vládnoucí ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL bavit se věcně s opozicí a slyšet na její rozumné návrhy.

Na vnitropilitické scéně jsme byli v končícím volebním období rovněž svědky řady politických afér, které ke stabilitě a dobrému jménu naší země nepřispěly. Navíc tyto aféry značně omezily činnost vlády nejrůznějšími vnitřními spory. Sociální demokracie nebyla schopna dostát svým předvolebním slibům, například ohledně církevních restitucí. Naopak podléhala plně tlaku proamerické občanské aktivistické skupině tzv. Rekonstrukce státu. Slabá role sociální demokracie se ukázala i tím, když ve vládě tolerovala a neustále chválila paktování KDU-SL s pohrobky sudetoněmeckého landsmanšaftu. Ministři české vlády se poprvé v historii znovu a znovu omlouvali za výsledky druhé světové války, klaněli se potomkům zákonně odsunutých sudetských Němců a hojně navštěvovali sudetoněmecké srazy. Je pravdou, že vláda sice činila některé sociální kroky, např. Čtyřikrát zvýšila minimální mzdu a platy v některých sektorech veřejné správy. Nelze však opomenout, že zde na ni nezanedbatelný tlak vyvíjela KSČM a odborové svazy. ČSSD např. Pro odpor pravicové opozice, KDU-ČSL a hnutí ANO, nenašla odvahu již prosadit novelu zákoníku práce, v níž by se výrazně zvýšila ochrana zaměstnanců.

Ve vztahu k sudetoněmeckému lansmanšaftu, Evropské u ii, SRN a USA však vláda ještě více posílila polokoloniální postavení naší země vůči nim. To vše se děje v době, kdy se výrazně vyostřuje mezinárodní situace. Velmoci kolem České republiky pod taktovkou USA, Francie, Německa a NATO stále více balancují na hraně válečného konfliktu s Ruskou federací a ohrožují tak světový mír.  ČR je do tohoto dění víc a víc současnou vládou vtahována. A to jistě není v zájmu našich občanů, ale i lokální velké válečné konflikty, např ty v Libyi a Sýrii, rovněž vyvolané výše zmíněnými velmocemi, ženou do Evropy stále více uprchlíků. Evropská unie nás nespravedlivě nutí přijímat tyto uprchlíky na základě jí vymýšlených kvót. A zase má Česká republika sklízet ovoce za někoho druhého, aniž se řeší podstata vyvolané masové uprchlické vlny.

Vstupuji proto, vážení spoluobčané, do voleb s přáním, aby se nic takového příště neopakovala. Aby nadcházející období nepromrhalo období ekonomického růstu, položilo základy trvalého udržitelného sociálního systému. Tak, aby byla Česká republika vyvedena z vazalství vůči diktátu velmocí a NATO a aktivně přispívala k dialogu, porozumění mezi národy a udržení světového míru. Takový slib však neuslyšíte od žádné pravicové strany ani hnutí ANO. Komunisté však chtějí, aby se skutečně řešily problémy lidí žijících v naší zemi a žilo se jim zde dobře. Komunistická strana Čech a Moravy k tomu nabízí jak svůj volební program, tak devizu nejcennější. Jsme jedinou politickou stranou, která nikdy neopustila svůj program, své volební závazky. Myslím, že pro vás, voliče, je to důvod k zamyšlení, proč dát svůj hlas právě naší straně, KSČM.      

JUDr. Stanislav Grospič, vedoucí kandidát KSČM  ve Středočeském kraji