Stanovisko Středočeského krajského výboru KSČM a klubu zastupitelů KSČM k aktuální situaci v Radě Středočeského kraje

24. 10. 2017
Jednani zastupit

Dlouhodobě a pozorně sledujeme gradující spory ve vládní koalici Středočeského kraje, které stojí zejména na některých kauzách členů Rady ze STAN a ODS. Konstatujeme, že taková situace neprospívá Středočeskému kraji a brzdí jeho rozvoj.

Situace se v posledních hodinách značně vyostřila a začali jsme hledat východisko. Byli jsme ochotni spolupodílet se na odpovědnosti řídit kraj, pokud budou zachovány naše programové priority
a poměrné zastoupení v Radě.

Tento postoj ale nenašel u jediných možných partnerů, tedy ANO a ČSSD podporu.

Byli jsme ochotni podpořit rekonstrukci krajské rady do funkčního stavu menšinové vlády, pokud by veřejně byly splněny naše programové priority. Nejistota koalice při dalších rozhodováních by ale vyvolala nutnost dalšího řešení.

Nakonec jsme přistoupili na formu partnerství, která je založena na našich prioritách, které byly akceptovány partnery bez výjimky. Jsou to tyto

Základní programové body:

1. Opětovné zavedení žákovského jízdného

2. Zásadní NE privatizaci, vyvádění a outsourcingu veřejných služeb (např. v nemocnicích)

3. Garance minimálně současné kvality a rozsahu zdravotní, sociální péče (včetně výstavby
1 dalšího domova seniorů) a dalších služeb (včetně kulturních) a rozsahu dopravní obslužnosti včetně železniční

4. Zaměření fondů kraje na základní občanskou vybavenost, v prvé řadě na kanalizace
a vodovody u malých obcí

5. Podílení se na dotvoření sítě služeben Policie ČR, které zejména v malých obcích a okolo Prahy chybí (obdoba sítě ZZS)

6. Sjednocení podpory významných akcí z hlediska cestovního ruchu s kulturními akcemi
a vytvoření koncepce podpory významných kulturních a turistických aktivit v kraji
s pravidelnou finanční podporou

7. Zavedení programu energetických úspor pro příspěvkové organizace s každoročním vyhrazením prostředků na financování/kofinancování

Nejedná se ale o tichou podporu menšinové vlády, koalici ani bianco šek. Nejsme hlasovací stroj ani neměníme principy za křesla.  Jedná se skutečně o podporu na základě našich programových principů. Do vzájemných vztahů je zakomponována účast našich zástupců při jednání Rady
i několikastupňové řešení sporných bodů. Posledním stupněm je samozřejmě možnost vypovězení dohody.  Oceňujeme i, že máme možnost více navázat v řadě oblastí na práci našich zastupitelů
v minulém období.

Zda ale dosud křehká vazba přetrvá, ukáže až budoucnost.

Autor: 
Ing. Zdeněk Štefek, předseda klubu zastupitelů KSČM, Středočeský kraj