Nepodepsali jsme bianco šek

26. 10. 2017

Rozhovor Haló novin se Zdeňkem Štefkem, předsedou klubu zastupitelů KSČM ve Středočeském kraji

- Čtenáři si včera přečetli, že KSČM podpořila novou středočeskou vládní koalici tvořenou hnutím ANO a ČSSD. Proč jste se k tomuto kroku rozhodli?

Vnímali jsme, jak se v minulé koalici kupí spory. A s trochou zděšení jsme registrovali, že pozvolna začínají ohrožovat fungování kraje. Zejména v posledních dnech se situace vyostřovala. Nechtěli jsme jen přihlížet a škodolibě si mnout ruce, jak se to konkurenci hroutí pod rukama. Proto jsme schovali opoziční minomety a dali jasně najevo, že chceme pomoci hledat řešení této krize. A spolupodílet se na rozvoji kraje.
Naším základním limitem bylo, že se nebudeme podílet na žádném projektu s ODS. To bylo pro nás zcela nepřijatelné. Jinak jsme byli připraveni být konstruktivní a s partnery hledat způsob, jak by bylo možno společně prosadit některé základní body našeho programu. Protože kvůli tomu v politice jsme – abychom realizovali náš program, ne abychom se bili v prsa, jak jsme to těm, co rozhodují, slovně natřeli.
K dohodě došlo, a rozhodli jsme se tudíž podpořit rekonstruovanou krajskou vládu, která se na oplátku zavázala k tomu naše základní programové body realizovat. Je to mnohem čistší a efektivnější řešení než nějaká nejasná »tichá podpora«. Neřkuli vyměnění našich principů za křesla.

- Proč jste nevstoupili přímo do koalice?

Naši partneři dali najevo, že by to pro ně nebylo to pravé. Navíc si koalici představovali – vzhledem k nerovnoměrnosti zisků ve volbách -bez naší účasti v radě. Což pro nás bylo nepřijatelné. Jednání to pochopitelně lehká nebyla. Ale když jsme viděli, že reálně hrozí rozklad kraje, a posléze i návrat ODS k moci, rozhodli jsme se. A to pro řešení, které z naší strany v žádném případě neznamená podepsání nějakého bianco šeku. Nebudeme rozhodně žádný hlasovací stroj řízený koaličními politiky. Slíbili jsme programovou podporu. Na základě závazku nové koalice, že nová rada bude plnit našich sedm základních programových cílů.

- Které konkrétně to jsou?

Na prvním místě je to obnovení žákovského jízdného. Poté samozřejmě neprivatizace veřejných služeb. Garance alespoň současné úrovně a rozsahu těchto služeb, stejně jako garance rozsahu dopravní obslužnosti v kraji. Žádáme rovněž zásadní soustředění kraje na občanskou vybavenost a rozvoj kanalizace v malých obcích – které jsou zjevně podfinancovány a v mnohých je situace kritická. Chceme rovněž zhustit síť policejních služeben, protože bezpečnost občanů je pochopitelně jednou z našich priorit. A konečně – což je moje oblast zájmu – chceme, aby se kulturní akce, na nichž se kraj podílí, zkoordinovaly se strategií rozvoje cestovního ruchu. A také aby klíčovým kulturním akcím byla zajištěna dlouhodobá podpora, nikoli aby se organizátoři museli klepat, zda se jim podaří vyžebrat dotaci na další rok. Musím také podotknout, že máme spoustu nápadů, jak zlepšit hospodaření kraje. Myslíme si například, že by šlo dosáhnout významných energetických úspor u řady krajských příspěvkových organizací.

- Měli vaši partneři při jednání – ANO a ČSSD – s některou z těchto věcí problém?

Kupodivu ne. Snad až na některé výhrady k systému žákovského jízdného. Ale ani my si nemyslíme, že v této oblasti lze znovu vstoupit do téže řeky. Jestliže hejtmanka Jermanová říká, že systém žákovského jízdného se musí zefektivnit, zjednodušit, že musí využít šířeji systému integrované dopravy, nemáme s tím problém. V médiích jsem zachytil informaci, že hejtmanka by si představovala jakousi slevovou kartu. Rádi si na takové řešení počkáme. Bude-li funkční a levnější než systém starý, rádi ho podpoříme. Do budoucna bychom pak rádi takový systém použili i pro seniory, ovšem to je věc až dalších jednání.

- Obsadili jste i pozice předsedů některých výborů a komisí. Měli jste zájem o konkrétní posty?

Samozřejmě. Já jsem stanul v čele výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch, protože věřím, že jako bývalý radní pro kulturu mohu s činností tohoto výboru pomoci, a přiznám se, že má připravenu řadu námětů, jak činnost výboru rozšířit – aniž bychom přestupovali jeho kompetence či vstupovali do hájemství jiného výboru. Byl bych také rád, kdyby se mi podařilo zesílit spolupráci výboru se Sdružením historických sídel.
U mých kolegů je to podobné. Ivan Cinka má s vedením výboru pro dopravu zkušenosti již z minulého období a rád by pohlídal integraci dopravy Středočeského kraje s hlavním městem, jíž už v minulosti věnoval spoustu energie. Naváže i na iniciativy vedoucí k výstavbě dálnice D3 a Pražského okruhu. Zdeněk Milata bude řídit komisi pro bezpečnost a Integrovaný záchranný systém, protože je v oblasti bezpečnosti vynikajícím odborníkem. Stejné je to v případě Pavla Hubeného, který povede majetkovou komisi. Tyto pozice jsme obsadili cíleně. Rozhodně jsme nešli na jednání s otázkou: Tak co nám dáte?

- Z lůna nové krajské opozice, tedy ODS, již bylo možno zaslechnout kritiku na adresu nové vládní koalice, zvláště sociálních demokratů, ve stylu »Rathovi pohrobci se vracejí«. Vy nemáte o některých jménech ve vedení kraje pochybnosti?

Pokud jde o personální složení nové rady, je to problém koalice. My jsme jim do této věci nemluvili. Bylo čistě na nich, koho do funkcí jmenují. Je to jejich odpovědnost.
Pokud jde o kritiku ODS – víte, všichni jsme něčí pohrobci. I politici ODS. Někdy se k tomu, kdo vás vedl a formoval, hlásíte více, jindy méně. Právě i politici ODS s tím jistě mají dost zkušeností.
To však neznamená, že jsme nějací naivkové. I my pochybnosti jistě mít můžeme a máme. Proto jsem zdůraznil, že v žádném případě nepodepisujeme bianco šek. Dění v radě neujde naší pozornosti. Máme metodu a mechanismus, jak si pohlídat, aby koalice plnila, co slíbila. A pakliže bychom měli dojem, že neplní své slovo, bez okolků svou podporu radě odebereme. I kdyby to mělo znamenat její pád a dočasné období nejistoty.

---
Nebudeme žádný hlasovací stroj řízený koaličními politiky. Slíbili jsme podporu na základě závazku, že nová rada bude plnit našich sedm programových cílů.

Dění v radě neujde naší pozornosti. Pakliže bychom měli dojem, že neplní své slovo, bez okolků svou podporu radě odebereme.