Zpravodaj 11/2017

8. 11. 2017

Zpravodaj OV KSČM Praha-východ

Listopad 2017

 

Budíček

Již delší čas se vedení strany chovalo jako uspávači hadů. Museli jsme dostat pořádnou ťafku, abychom se probudili. A poslední zasedání ústředního výboru naznačilo, že se probralo ze zimního spánku konečně více členů tohoto orgánu. Jsem hrdý na to, že náš funkcionářský aktiv komunistů Prahy-východ demokraticky v minulosti nejednou na prapodivné chování vedení strany upozorňoval. Jen za poslední dva roky jsme třikrát žádali o odstoupení vedení. Za posledních osm let jsem třikrát navrhoval změnu našeho zástupce ve výkonném výboru ÚV i změny ve vedení krajské stranické organizace. Dobře myšlená kritika se vždy obrátila proti našemu okresu. Pomluvy, intriky, lži... Podotýkám, že to nebyly návrhy jednotlivce, ale demokraticky projednané návrhy. Přitom nikdo nechce nikomu stínat hlavy, ale jestli se nedaří jednou, no tak prosím. I podruhé se to dá zdůvodnit, ale deset let už nezdůvodní nikdo. Jenom snad předseda poslaneckého klubu Pavel Kováčik prohlášením, že karavana táhne dál. To jo, ale kam? Do Pelhřimova...

Na jiném místě v tomto Zpravodaji se snažím koncentrovaně ukázat, na co se musí strana v nejbližších dnech soustředit. Nevadí mně, že například výbor ZO v Klecanech píše stanoviska, aniž by znal pravdu. A tak šíří pomluvy, polopravdy a lži. Vadí mně, že když několik let žádám o to, aby základní organizace své plány práce daly na okresní výbor, aby mohl člen ÚV i členové KV a OV zajít do organizací a konzultovat názory s členskou základnou, tak to, až na výjimky, (Úvaly, Říčany, Čelákovice) ani Klecanští nedokážou. Kdyby úsilí, které věnovali klecanští pamfletu, věnovali raději návrhu řešení, jak by se strana měla z krize dostat. To by alespoň
k něčemu bylo.

Jim zatím vadí, že se předseda okresního výboru zeptá členů výkonného výboru na jejich názory jak dál po volbách. Komunikace mezi členy výkonného výboru zneužili k pomluvám, nařčením a útokům. A schizofrenie ve straně se tak projevila i ve výboru klecanských. A při tom je to tak prosté. Například. Jestliže okresní výbor, vědom si spoluzodpovědnosti za činnost strany, demokraticky rozhodl a poslal na poslední chvíli ústřednímu výboru dopis, ve kterém mu navrhuje zvážit, aby za nás někdo kandidoval na prezidenta a za jednoho kandidáta označil místopředsedu ÚV Josefa Skálu, tak je asi po debaklu ve volbách jasné, že by měl okresní výbor toto doporučení revokovat a ze svého stanoviska ustoupit. Ale Klecanským se nejprve nelíbilo, že prošel v okresním výboru návrh na kandidaturu Skály, ale teď se jim nelíbí ani jeho anulace.

A tak je to se vším. Okresní výbor má ve svém jednacím řádu jasně zakotvenu možnost ve výjimečných případech hlasovat formou per rollam. Tedy elektronicky, když by hrozilo nebezpečí z prodlení. V letošním roce se tato forma použila dvakrát a vždy byla okresním výborem odsouhlasena. Ale klecanským se to nelíbí a tak kopou jako malí rozmazlení spratci, že si to jejich tatínek na okresní konferenci s vámi vyřídí. Trapné.
A při tom stačilo pozvat předsedu OV na schůzi a vyříkat si to z očí do očí. Je i smutné že Klecanští vyslovují nespokojenost s prací okresních orgánů, když mají čtyři své zástupce v těchto orgánech a jsou při všech demokratických hlasováních.

Určitě je správná jejich výzva k ostatním základním organizacím, aby se kriticky vyjádřily k situaci v okresní organizaci. Budu jen rád, když se objeví nové, mladé, aktivní, šikovné a politické práce znalé tváře, především z Klecan a vyvedou okresní organizaci z marasmu. Tak vzhůru sekat hlavy, soudruzi!

Milan Havlíček

 

Zamyšlení po volbách

Moc děkuji za podporu KSČM a osobně i za preferenční hlasy. Je mi smutno z celkového výsledku naší strany. Jsme sice nejsilnější levicovou stranou a hlasy ubyly vyslancům Vatikánu a sudeťáků i Kalouskovi, ale vnímám, že to je příliš chabá náplast na konečný výsledek.

Nyní je čas na zpytování svědomí (a synovi dám diktát s tímto vyjmenovaným slovem), na analýzy a sebekritiku. Čas na to si říci, proč část našich voličů přešla k ANO a k Okamurovi, proč mají Piráti témata, ve kterých bychom řešení měli mít zejména my. Čas na to říci, proč si historická pravda dává tak načas, čas na to říci, zda byla správná dlouhodobá personální politika naší strany, zda jsme zbytečně neběhali stovky hodin mezi lidmi na úkor svých rodin, čas na to najít způsob, jak se odrazit ode dna. Jako každý poctivý člen naší strany i jako zřejmě každý náš volič vnímám výsledek dost osobně, jako ránu na své vlastní tváři, ale určitě slibuji, že náš zápas nevzdáme. Každá prohra v bitvě je příležitostí k poučení, příležitostí k diskusi, k hledání řešení a jen když se z toho nepoučíme, můžeme prohrát celou válku. Ale jak znám komunisty, to se určitě, určitě nestane. Takže hlavy vzhůru a všichni jednotně!

Zdeněk Štefek

 

Z devátého zasedání ÚV KSČM

27. října se uskutečnilo 9. zasedání ÚV KSČM. Na programu mělo Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM, stanovisko k aktuální politické situaci, návrh postupu k realizaci výsledků voleb a kritéria hodnocení a Návrh postupu KSČM při volbě prezidenta ČR, návrh základního rámce kampaně v případě rozhodnutí o nominaci vlastního kandidáta KSČM v prvním kole volby. Řešily se i dva dopisy členů adresované ÚV KSČM (ss. Tošil, Košťál).

Ale hlavním bodem nepochybně bylo hodnocení neúspěšných voleb.

V úvodním vystoupení předseda Filip uvedl, že krize komunistických stran probíhá v celé Evropě. Je to reakce na migrační krizi, kdy lidé volí populisty. KSČM si nechala vnutit styl, ve kterém vítězí peníze na kampaň a nepodařilo se zaktivizovat členskou základnu. Největší chybou bylo dle něho nejednotné působení KSČM. Po 8. sjezdu jsme měli úspěchy ve volbách parlamentních i krajských, pak přišly ale od roku 2014 vnitřní spory, které připomínají spory v KSČ před rokem 1989. Spory o pozice. Rozdělování kandidátů i členů pokračovalo na podzim loňského roku i letos. Cílená snaha, abychom nepůsobili jednotně.

Okresní a krajské konference nám dávají možnost, abychom zvolili delegáty sjezdu a na jaře příštího roku udělali sjezd, který to vyřeší.

V kampani jsme byli svědky útoků kandidátů proti sobě, individuální kampaně nad rámec pravidel, nerespektování vlastních usnesení. Žádá členy, aby se sebrali a zůstali a odpracovali do sjezdu, co je třeba, aby si řekli sami, kde byly chyby.

Přichází hodně dopisů s reakcemi na volby. Prý jsme splynuli s establishmentem, ale tato role je nám vnucována. Není to pravda. Třeba odmítáme NATO. Protestní síla byla ale mediokracií odkloněna. A vlastní je oligarcha…

Z 92 pozvaných členů přítomno 81.

Jiří Dolejš uvedl Návrh postupu k realizaci výsledků voleb a kritéria hodnocení. Jedná se vlastně o osnovu pro hodnocení. Česká republika se přiřadila evropskému trendu, kdy levice opakovaně prohrává a vyhrávají subjekty bez historie a programu.

Byl výsledek zapříčiněn, že strana nemá adekvátní ideové vybavení? Nebo že máme přetvořit dlouhodobý program? Nebo spíše tím, jak umíme či neumíme náš názor sdělovat lidem? Nebo je to hlavním heslem? To musíme zanalyzovat, v okresech do 16. listopadu.

V diskusi vystoupil jako první s. Snopek. Hodnocení voleb dělí stranu. Od požadavků na změnu názvu přes změnu programu po personální změny. Emoce by měly ale ztichnout. To je totiž cesta do pekel.

Pak jsem vystoupil já.

Poté s. Šulda přiznal katastrofu ve volbách. Nedokázali jsme se poučit. Naše vystupování bylo nevýrazné, nedokázali jsme věcně
a stručně argumentovat. Nedokázali jsme lidi zaujmout, byli jsme jako dřív a doufali, že pouze značka stačí. Musíme být zdravě útoční, prodat naší práci jazykem lidí. Nedokázali jsme ani odpovědět pro volební kalkulačky, protože jsme na mnoho otázek měli odpověď, že nevíme. Podrobná analýza nestačí, podporuje mimořádný sjezd, kde se budou řešit personální otázky.

S. Horská povídala, že průměry neukazují příčiny. U nich v Moravské Třebové dosáhli přes 10 % (třeba i 12,8 %). Na dětský den přijde 500 rodičů s dětmi, na První máj chodí stovky lidí.

S. Říha byl pověřen Brnem přednést diskusní příspěvek. Nepoužili jsme populismus, nevyužili jsme migrační krizi. Městský výbor konstatoval, že sice je ústup levice v celé Evropě, ale důvody selhání jsou ve vlastních řadách. Jsou nespokojeni s vedením kampaně. Chtějí sjezd a změnu ve vedení i členy
VV ÚV KSČM.

S. Žižková přednesla stanovisko královehradeckého kraje. Jsme málo kreativní, jako rada starších, které chybí oheň a zápal. Kraj doporučuje přijetí osobní odpovědnosti vedení strany.

S. Klimša řekl, že situace je vážná už delší čas. Veřejnost na změny čekala, ale nedočkala se. Propad byl všude, rozhodující byl celkový obraz strany – nevýrazný, nesrozumitelný, opatrný. A to i u důchodců. Lidé často volí stranu kvůli silnému lídrovi.

S. Švarc uvedl, že výsledek voleb nespočíval v kandidátech, programu, ale ve dlouhodobém vnímání politiky strany. Ano, nejednotnost byla jedna z příčin, nejen ve vedení strany, ale i u poslaneckého klubu.
A zkostnatělé myšlení.

S. Kopřiva řekl, že pád je důsledek politiky od hradeckého sjezdu. Pokus o změnu na pražském sjezdu se nepodařil. Cesty jsou dvě, buď pokračovat v kurzu, anebo odvolat vedení a nový sjezd.

S. Hrůza začal, že následky a příčiny se objevují se zpožděním. Výsledky nelze spojovat pouze s volební kampaní. A odpovědnost musí přinést vrcholoví funkcionáři, volá po sebekritice. KSČM potřebuje viditelné impulsy změn. Navrhuje mimořádný sjezd
v dubnu, a aby byl Ústředním výborem vyzván předseda k rezignaci.

S. Kohlíček podotkl, že pokles je celostátní. Nejsme schopni náš program jasně sdělit. Měli bychom se dohodnout, že NE podpoře vlády. Doporučení OV Teplice je „Odstupte a svolejte mimořádný sjezd“. Není možné nemít k aktuálním tématům vyjádření. Podcenili jsme témata seniorů. Východisko je dlouhodobý program.

S. Petelík označil výsledky za debakl a chybí mu sebereflexe. Naše strana mu připomíná Spartu. A navíc je levicovou stranou typu západních sociálních demokracií. Máme
5 minut po dvanácté a musíme přijít s novými tvářemi a novými tématy. Padáme proto, abychom mohli znovu vstát.

S. Bohatec navrhl svolání 10. sjezdu na jaro příštího roku, sekání hlav dnes je nesmysl.

S. Kavij avizoval, že o krizi mluvil již před lety. VV Plzeňského kraje je znepokojen fiaskem a chce radikální změny a přijetí osobní odpovědnosti – rezignaci předsedy Filipa
a místopředsedy Dolejše a předsedy klubu.

S. Žežulková vidí, že kandidáti byli aktivní, materiály byly lepší, problém byl, že lidi materiály nechtěli. Volební heslo nebylo ideální. Ale nezvládli jsme šíření priorit sdílením na sociálních sítích a vystupování našich představitelů v médiích, které působí matně. Nedokážeme i opakovat jednou větou to podstatné. Není to jen ve formě, ale i v tom, že věci, na které máme různý názor, nedotahujeme do konce. Proti nám byla vedena kampaň úplně jinak – podprahové působení. Podporuje také mimořádný sjezd.

s. Skála uvedl, že ¾ úvodního projevu bylo věnováno spikleneckému centru v KSČM. O výsledku přitom rozhodla naše mediální prezentace. Vojtěch Filip byl 86x v médiích, Dolejš i Kováčik také vícekrát než Skála a další. Největší chaos by nastal, kdybychom dnes nevyslali signál, že bereme problém vážně.
A že jdeme dále než ostatní (třeba že má být lithium ve veřejném vlastnictví).

S. Maštálka souhlasí s úvodním projevem na 80 %, nesouhlasí s 80 % se stanoviskem Plzně. Čeká nás analýza. Kde je hnis, musí se řezat a někdy i zdravou tkáň. A pak zastavit krvácení.

S. Moučková se bavila o nutnosti mít dobré kandidáty, ale i profesionální kampaň. Jistě nemáme na odborníky jako ANO, ale něco by se dělat mělo. Lidé dají na emoce, jsou zvyklí na rychlé, dynamické sdělení. Jedna etapa končí, ale neměla by končit směšně (Výkonný výbor v demisi).

S. Zahradník sdělil, že budeme příště bojovat o 5 %, pokud se něco nezmění. Program byl dobrý, ale prezentace představitelů byla slabší. Problém jsme měli na sociálních sítích, kde se prezentujeme nejednotně. Nezbytné jsou kádrové změny po vychladnutí hlav.

S. Zachariáš nás seznámil s poznámkami. Dva poslední měsíce kampaně výsledek neovlivnily. Trochu lithium. Celospolečenská atmosféra (o nárůstu pirátů, růst Okamury) to ovlivnila. Okres Vyškov získal cca 11 %.

S. Ort řekl, že propad není v programu, ani že bychom méně pracovali. Odpovědnost musí vyvolat vedení. Je rozčarován, že se předsedou klubu opět stal Kováčik.

S. Picková požadovala vlastního kandidáta na prezidenta, teď už máme jen 15 poslanců, ne potřebných 20. Musíme se poučit
z chyb. Volby jsme neprohráli metodami, ale obrazem strany navenek. Změny jsou nutné. Personální změna je signálem, že nás změna čeká.

S. Jeslínek se zaměřil na to, z čeho naše problémy vznikly. Z kuponové privatizace. Na začátku se říkalo, že komunisti znárodní i ženské. A získali jsme podporu chlapů.
V devadesátých letech strašili, že budeme opět znárodňovat. Proč jsme toho nevyužili? Opět třeba bezkuponová deprivatizace.

S. Semelová řekla, že Praha je vždy vděčné téma. V Praze byla nejvyšší účast, projevil se fenomén protestních hlasů a rebelie mladých. Příčin propadu je hodně. Můžeme ovlivnit naše vystupování, ovlivnit i naše vzájemné spory. Ti, kteří získali, mluvili o tom, že jsou antisystémové subjekty (Piráti, Okamura i ANO), ale my to máme v programu a nepoužívali jsme to. Jsme slušní až neviditelní, šedá myš.

S. Šimůnek řekl, že za něj mluvil Štefek
a Švarc. Chodí sem novináři a jsou zvědaví, jak se to u nás vyvíjí. Ale my nemáme úvěry a půjčky, máme našetřeno a můžeme vydržet. U nás je vlna solidarity, obdrželi jsme od voleb 55 žádostí o členství ve straně. Máme ztrátu téměř 35 milionů Kč, pracuje se na řešení. Na mnoha OV se nezabýváme vůbec komunální politikou, kumulujeme funkce.

S. Vodseďálek potvrdil, že všechno k volbám bylo projednáno v orgánech. „Rajcuje“ ho Praha, která si nedokáže udělat pořádek
u sebe a zhodnotit si propad. Připravme řádně sjezd.

S. Číž uvedl, že na 99 % souhlasí s Vodseďálkem.

S. Sloup uvedl jednu z příčin propadu – zpomalená kampaň, vždyť volební kampaň se bude projednávat až koncem června. Naše vedení bylo bez pohybu mezi lidmi. Měli jsme nevyjasněné postoje k ANO 2011, k migraci nebo k postojům populistických stran. Nevyužili jsme prostoru v médiích. Poklesla stranická morálka, naopak narostly „socdemácké“ zvyky.

S. Přikryl upozornil na paradox, že velká část společnosti rezonuje s našimi cíli a přitom to neumíme využít. Navrhuje, aby sjezd byl až později, za rok a půl, aby se našli lidé.

S. Krajča se ohradil proti regionálním rozporům. Udělali stejné množství aktivit jako
v minulých letech, ale stejně přišli o hlasy. Měli bychom mít cílové skupiny.

S. Štěpán sdělil, že otázka možného kandidáta na prezidenta je již pasé.

S. Havránek uvedl, že bychom neměli podceňovat vliv agentur a pokusit se dělat kampaň přes profesionály.

S. Filip se pokusil shrnout diskusi – spory ve vedení prostě jsou, je to řízená věc proti straně. A mediální obraz strany byl slabý. Uvedl materiál k prezidentské volbě – možná by se dalo dohromady pět dalších poslanců, ale hlavně se musíme vrátit k práci se společenskými organizacemi, abychom naplnili kandidátky. Navrhuje nekandidovat, a pokud se někdo o podporu přihlásí, projednáme jeho návrh.

S. Šimůnek shrnul pak sedm dopisů, které přišly, některé projednal už i VV ÚV KSČM.

V usnesení se schválil X. sjezd v dubnu 2018 s programem Analýza výsledků voleb a volba funkcionářů KSČM. Výzvy k rezignaci předsedy či všech funkcionářů či odvolání všech členů VV ÚV KSČM neprošly. Nebyl postaven vlastní kandidát na prezidenta, (někteří sice navrhovali s. Skálu, ale to vzhledem k pozdnímu termínu neprošlo).

10. zasedání ÚV KSČM bude 16. prosince.

Zdeněk Štefek, člen ÚV KSČM

 

Z diskusních vystoupení

Soudružky a soudruzi, u nás funguje vždy lépe hledání viníků než hledání příčin. Ale pravda je taková, že za vinu můžeme všichni, různou měrou. Vše jsme totiž schvalovali demokraticky zvolenými orgány. Program, kandidátky, hesla, design, harmonogramy, akce.

Vinni jsme tedy všichni, ale jaká je příčina?

Máme dělat hodnocení, stejně jako po krajských volbách. Ale hodnocení děláme na základě našich zkušeností, tedy ve vlastní bublině, ve které žijeme. A v té můžeme dospět k závěru, že jsme makali dobře a že naší prohru způsobily jiné faktory. I ty otázky v osnově hodnocení směřují do bubliny. Ale my potřebujeme znát názor našich voličů a nyní i nevoličů. Nejen před volbami. Potřebujeme pravidelnou koncepčně řešenou zpětnou vazbu. Ta ale vlastně nefunguje ani uvnitř strany, kdy jsou náměty a nápady a iniciativy těžko prosaditelné, protože pohodlnější je jet ve starých kolejích.

Musíme znát naše cílové skupiny a jejich charakteristiky, nemůžeme být strana pro všechny. A každý náš postoj konfrontovat s tím, jak na cílovou skupinu dopadne, třeba v otázce EET. A s cílovými skupinami pracovat.

V té naší bublině je i oblíbené rozdělovat se na levici x pravici. Ale to mimo politiky a sociology vlastně nikoho nezajímá. Lidi zajímá řešení, byť krátkodobé, úspěšné řešení. Proto náš volič mohl volit ANO…

Proč místo nás volili Okamuru? Proč naši voliči přecházejí k ANO? Proč nám témata bytostně vedoucí za hranice kapitalismu kradou Piráti?

Ano, používáme mnoho cest, jak k lidem, třeba působení v kyberprostoru, ale většinou to, co jsme při pokusech jít mimo bublinu totiž dokázali, je přenést naší vnitřní nevábnou diskusi na sociální sítě, místo abychom tam jednotně působili na veřejnost.

Kampaně, o kterých mluvíme již řadu let. Ale většinou skončíme u výkřiku, petice, schůze sněmovny, ale o kampani se mluvit rozhodně nedá. Historicky snad jen církevní restituce, a nyní částečně lithium, ale i to má ke kampani daleko. Vlastně i ta naše volební kampaň byla zvláštní, měla se asi místo snahy o jednotnou kampaň sjednotit…

My se tady vždy spokojíme s tím, že si něco schválíme a tím je konec. Ale to má být teprve začátek.

Potřebujeme změnu, zásadní změnu. Ale ne v dlouhodobém směřování naší strany, ale v metodách práce, v otevřenosti, v komunikaci, v jazyku, v tvářích, v celkové prezentaci.

Nápadů jsem tu slyšel za řadu let hodně. A řadu jich máme jistě v hlavě. Ale na ně tu není čas ani prostor. Takže příště.

Zdeněk Štefek, Praha -východ

 

* * *

Soudružky, soudruzi! V situaci, v jaké jsme, netřeba dlouhých řečnických cvičení a netřeba situaci nějak slovně dramatizovat. Ona je ta situace sama o sobě velmi vážná – už delší čas – a nutno konečně něco udělat. Dosud jsme nekonali, pasivně jsme to brali na vědomí.

Veřejnost to ale logicky čekala a nedočkala se. To dále oslabovalo její důvěru v nás!

Přitom jak v krajských, tak v těchto volbách, byl propad PLOŠNÝ, napříč republikou. Bez ohledu na to, že někde byli aktivnější, jinde méně. To je věc vedení, lídra.

To ukazuje, že rozhodující byl celkový obraz strany! To, jak nás veřejnost vidí, vnímá a jak nám rozumí.

A ten obraz byl matný, nevýrazný a někdy i nesrozumitelný (opatrný) – k migraci, k EU, ke stále halasnějším sexuálním menšinám
a jejich požadavkům, k ochraně tradiční rodiny, málo důrazní jsme byli v obhajobě zájmů důchodců.

Minule jsem byl tady odmítnut s návrhem, abychom do stanoviska k platům zaměstnanců doplnili podporu růstu důchodů a práva důchodců na důstojný život. Ty nůžky se stále více rozevírají.

Marně jsem argumentoval, že o tomto bychom měli mluvit stále. Že to je nejpočetnější skupina voličů, že nejčastěji chodí
k volbám, že máme mezi nimi nejvíce voličů, že nás jaksi přirozeně považují či považovali za své ochránce a zastánce – a hlavně, že to je potřebné a správné. Nepochodil jsem!

A druhé hledisko čtení volebních výsledků je podobné. Podívejte se na nejúspěšnější strany: ANO, ODS, Piráti, SPD = Babiš, Fiala + Klaus ml., Bartoš, Okamura.

Jsou to všechno strany s výraznými lídry.
S lídry, kteří táhnou výsledky svých stran nahoru!

A lidé velmi často volí stranu podle nich. Je to povrchní, mnohdy nerozumné, ale je to tak. Silný, výrazný, přesvědčivý lídr – POLOVINA ÚSPĚCHU!

 

... A co se týká PREZIDENTSKÝCH VOLEB, myslím, že jsem to stručně, věcně a jasně popsal minule.

Strany jsou skutečně od toho, byť se to někomu možná zdá překvapivé, aby kandidovaly a prostřednictvím svých kandidátů oslovovaly veřejnost a získávaly pro svůj program a cíle podporu a sympatie.

Pokud to už podruhé za sebou neuděláme – a tak je to opět někým dlouhodobě připravováno – budeme se dále vytrácet z veřejného prostoru a scházet lidem z očí!

A pokud jde o Miloše Zemana – Dejž mu Pán Bůh věčné zdraví, protože ono jediné ho může nyní porazit – pokud nepovede aktivní volební kampaň, jak říká, bude to festival, budou to orgie pravicových kandidátů a média se vydovádějí do sytosti.

HLAS LEVICE, HLAS KSČM bude absentovat! Propaseme možnost zviditelnit se
a promluvit k lidem! A to by po výprasku ve dvojích volbách bylo nanejvýš žádoucí. Ve
II. kole pak budou naši voliči volit Miloše Zemana i bez našeho doporučení!

Říkal jsem minule, že když jsme po celou dobu nikoho nepřipravovali, netuše, že budou další volby prezidenta, je na předsedovi, aby vstal, vzal prapor do ruky a šel do boje. Šel hájit čest strany a reprezentovat ji.

Ale jsou tu i další, ne že nejsou: Josef Skála, Leo Luzar, Jaromír Kohlíček (jistě byste přidali další). Žádný z nich by se v kampani neztratil a vykonal by v ní pro stranu mnoho cenného.

Opět vycouvat, chytračit, by bylo pro stranu chybou. Další v pořadí. O tom jsem přesvědčen! Děkuji za pozornost!

Karel Klimša, člen ÚV, Frýdek-Místek

 

Dopis členům

ÚV KSČM a členům Výkonného výboru KSČM

Výsledek voleb je pro KSČM znamením, že prohrála ideologická zátěž z Kladenského
a dalších sjezdů. Poražen byl oportunismus
a tzv. modernizace strany!

Vážení soudruzi, kdo byl vítěz? Zvítězilo hnutí, které se tváří lidově, mluví srozumitelně, byť je z kapitalistického pytle! Jeho vítězství a naše od převratu největší volební prohra, by se měla stát nikoliv důsledným pokračováním modernizace strany v duch iluzí zplozených v Programu KSČM pro
21. století z dílny řízené místopředsedou
J. Dolejšem, ale postupnou renesancí KSČM pod patronací místopředsedy J. Skály.

Co mne k tomuto zjednodušenému závěru přivedlo? Nejen debakl ve volbách, jenž mne nepřekvapil, neboť jsem jej očekával a ono horké předvolební klání to jenom potvrzovalo. Pozitivní svolání PS PČR k lithiu z iniciativy strany přišlo pozdě. Takových akcí i k jiným kauzám mělo být víc. Druhým faktorem je to, že jsem si na Aktuálně. cz 23. 10. 2017 vyslechl našeho místopředsedu J. Dolejše, jak suverénně proklamuje řešení odpovědnosti za neúspěch ve volbách až na příští sjezd KSČM za dva roky. Jeho slovy „musíme pojmenovat příčiny a ne nastavit nově kulisy“, tedy funkcionáře, a není třeba spěchat, k ničemu by to nevedlo. Musíme připravit nové třicetileté tváře. Připravit lidi ne z XX., ale pro XXI. století, tedy modernizace strany, a je škoda, že se nám to na IX. sjezdu nepodařilo! Nesmíme lovit ve vodách normalizačních borců, byť zkušených a kvalifikovaných. Výsledek ve volbách je důkazem, že se to nepodařilo. Na otázku J. Skály si rýpnul, že to na předsedu zkusil, dostal nějaké hlasy i ve volbách, ale nebylo to tolik, aby byl spásou strany. Budoucnost mají mladší a otevřenější.

J. Dolejš na veřejnosti kádruje J. Skálu
a předjímá něco, co nemůže pro nejbližší období vědět. Jen je možné se domnívat, že takto „odstřeluje“ svého kolegu z vedení dopředu, aniž zná názory těch, kteří se teprve budou vyjadřovat a posuzovat odpovědnost vedení strany za propadák ve volbách.

Na mne to činí dojem, že jeho sebevědomí je tak pevné, že nepřipouští ani svou personální odpovědnost za volební debakl, kdy jako místopředseda ÚV KSČM pro odborné zázemí, volby, parlamentní a komunální politiku, spolupráci s odbory a levicovými subjekty má hlavní odpovědnost za výsledek ve volbách! Je to skoro neuvěřitelné. Jestliže se domnívá, že když jej vykroužkování vyneslo do PS PČR, že je tím dostatečně zaštítěn „gloriolou“ nedotknutelnosti, pak je třeba připomenout, že jeho předvolební vystoupení, zejména na TV Barrandov, bylo pasivní oproti ostatním, formální, konstatující, co je obecně známo.

Závěrem lze konstatovat, že snaha J. Dolejše o zlehčení volebního debaklu je vlastně projevem oddálit co nejdále řešení skutečných příčin, proč KSČM nenalézá odpovídající témata pro přirozeně radikální, zejména mladé, kteří se nespokojují s proklamacemi „konstruktivní opoziční strany“, proč tápeme v bludišti povrchních problémů a nezabýváme se příčinami a důsledky jak řešit systémové problémy kapitalistické společnosti, což jistě zajímá řadu občanů všeho věku.

Rudolf Košťál, 801 ZO KSČM, Praha 1

 

 

Z usnesení ÚV

Ústřední výbor Komunistické strany Čech
a Moravy po projednání:

Svolává

X. sjezd KSČM v termínu (7.) dubna 2018 s programem: 1. analýza výsledků voleb,
2. volba funkcionářů KSČM dle Stanov KSČM - článek 68 a. , b. .

Schvaluje - Stanovisko ÚV KSČM.

- Osnovu pro hodnocení voleb do PS PČR 2017 obsaženou v materiálu „Postup k realizaci výsledků voleb a kritéria hodnocení“.

Rozhodl - nepostavit kandidáta KSČM pro prezidentské volby.

Pověřuje - VV ÚV KSČM schválením návrhu kandidáta KSČM do Senátu ve volebním obvodě č. 39 – Trutnov.

Bere na vědomí

- Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.

- Dopis od s. M. Tošila, člena VV KV KSČM Praha a předsedy ZO KSČM č. 0550 Barrandov.

- Dopis od s. R. Košťála, člena ZO KSČM
č. 801 Praha 1.

Ukládá

Zpracovat Politicko-organizační zabezpečení X. sjezdu KSČM.

Zpracovat vlastní hodnocení průběhu
a výsledků voleb dle osnovy schválené 9. zasedáním ÚV KSČM a předat je příslušnému oddělení ÚV KSČM.

Zpracovat na základě hodnocení KV a OV KSČM celkové hodnocení, i s využitím hodnocení zpracovaném dle původní osnovy, průběhu a výsledků voleb a předložit ho VV ÚV KSČM.

Jednat o případné podpoře některého z již nominovaných kandidátů pro prezidentské volby ze strany KSČM s využitím minimálních požadavků KSČM na kandidáta schválených VV ÚV KSČM dne 1. 9. 2017.

Stanovuje termín 10. zasedání ÚV KSČM na 16. prosince 2017

 

Odpověď Vojtěchu Filipovi

Volby nám daly tvrdou lekci. Ztratili jsme přes polovinu mandátů. Už podruhé a během jediného roku. Příčiny nejsou letošního data. Houstnou už řadu let. Já sám jsem členem vedení KSČM teprve od loňského května. Z té výhody by se dal třískat kapitál. Můj styl to není. Z debaklu vyvozuji závěry mířící do budoucnosti. Osobním hodnocením se striktně vyhýbám.

Teď už však mlčet nemohu. Řekl si o to Vojtěch Filip v interview pro Radiožurnál. Uchýlil se hned k několika nepravdám. Prvou utrousil už v pondělním Právu. „Po loňském sjezdu“, prohlásil tu: „se ve straně nastolil spor o směřování strany, který zatěžoval společný postup. Což se ukázalo na tom volebním výsledku. Lidé dali preference Miroslavu Grebeníčkovi, Jiřímu Dolejšovi
a mně. Naopak ti, kteří představují jiný směr, v preferencích propadli. „ V Radiožurnálu už mne v té souvislosti i přímo jmenuje – a podpásově kádruje.

„Fakta jsou věc tvrdošíjná,“ míní už staré anglické přísloví. Boří i tento domek z cinknutých karet. Nejvíc preferencí získala trojice, která se na obrazovkách střídala i několikrát za den: V. Filip přes 16 procent, J. Dolejš přes 14 a P. Kováčik přes 10 procent. Mne delegovali do jediné předvolební arény. Přesto jsem, co do preferencí, skončil hned za nimi. S více než 9 procenty. Zhruba stejně jich, je-li řeč o vedoucích kandidátech, nasbírali jen
Z. Ondráček a K. Matušovská. Všichni ostatní lídři, oscilující sérií televizních a rozhlasových arén, jich sklidili méně, leckdy i znatelně. Podobně jako Mirek Grebeníček, jemuž k těm vítězným „kroužkům“ ze srdce blahopřeji.

Tím ovšem fabulace nekončí. Radiožurnál vypotil i záludnější. V podobě narážek, že prý udržuji zákulisní „kontakt s ANO“. Vojtěch Filip to, jak řekl, „nemůže vyloučit“.
S dodatkem, jak moc ho „trápí“, co vše prý od nás uniká k politickým soupeřům. Přitakat intrikánským drbům je ubohost. Chlap, jemuž záleží na dobré pověsti, se k ní nesníží. Filip přitakal i žvástu o „neostalinistech“. Je z popelnic „pravdolásky“. To strašidlo z pohádek pro blbce udělal i ze mne.

Štěkat na domnělé „konzervy“ je úlitbou pokleslému gustu. Tomu až ze dna erudice i morálky. Tím méně obstojí očima věcných kritérií. Má mediální vystoupení provází bohaté diskuse. Dominují jim souhlas a často
i živá podpora. Ta z dílny „proudu“, vynášeného jako „moderní“, lemuje buď hrobové ticho – anebo celé salvy rozhořčených protestů. Nejširší veřejnosti, a ne snad jen komunistů. V prvém i druhém případě. Komentář nevyžaduje ani autorský rating. Právě ten na Parlamentních listech, sledovaných statisíci očí. Ten můj patří k nejvyšším. Většině těch, k nimž se hlásí Vojtěch Filip, se o něm nezdá ani v růžových snech.

A teď k tomu, od čeho ten kádrovácký hodokvas odvádí pozornost. „Spor o směřování strany“ se skutečně „nastolil“. Už měsíce před naším loňským sjezdem, a ne až po něm. Vyústil na sjezdu samotném. Na téma, co je hlavním úkolem. Před volbou předsedy strany, v níž jsme se utkali my dva. Filip za něj prohlásil „poctivou správu“. Já – potřebu dohnat kritické nálady, dřív než nám ukážou záda ještě dál. Ten duel jsem prohrál tři ku čtyřem – za drasticky nerovných podmínek. Komu dal vývoj za pravdu, je jako na dlani. Sázka na to, že umíme i „poctivou správu“, nám prohrála krajské volby. Truc proti změnám, nazrálým už před lety, nás trestá nejhorším volebním výsledkem od roku 1921.

Svádět ho na ty, kdo „zatěžoval společný postup“, je trapná výmluva. Já se řídím
i usneseními, s nimiž mám problém. Tak ukázněně, až mi to leckdo má za zlé. Na rozdíl od těch, kdo nectí ani ty nejzákladnější normy kolegiality.

Josef SKÁLA, místopředseda ÚV KSČM

 

Ze zasedání krajského výboru

V měsíci říjnu zasedal Středočeský KV KSČM celkem třikrát. Dvakrát mimořádně (v neděli 22. a pondělí 23. října) a věnovaly se především situaci na zastupitelstvu kraje (viz ve Zpravodaji na jiném místě), a jednou řádně ve čtvrtek 26. října. Mezi tím zasedal i Krajský volební štáb, který svým obsahem - Vyhodnocení voleb do PS PČR v roce 2017 – se po dobu co jsem byl přítomen, fakticky nezabýval. Úkol vyhodnotit volby a činnost KVŚ a OVŠ přenesl na jednotlivé okresní výbory.

Krajský výbor ve čtvrtek odpoledne měl za úkol především: projednat Informace
z vyšších stranických, poradních, pracovních a kontrolních orgánů; informace o činnosti krajských zastupitelů; koordinaci akcí krajské organizace KSČM; předběžné hodnocení výsledků voleb do Poslanecké sněmovny
a přípravu na páteční zasedání ÚV KSČM.

V práci krajského výboru převažuje subjektivismus. Z jednotlivých vystoupení jsem nabyl dojmu, že tento orgán se svým výkonným výborem není schopen kvalifikované analýzy a ani nechce před krajskou konferencí styl práce měnit. V současnosti jeho složení neskýtá záruky komunistického přístupu
a samotné jednání obsahově potvrdilo i moje vystoupení (viz níže) na tomto zasedání.

Závěry a přijatá usnesení budou přenesena do práce okresního výboru KSČM Praha-východ k projednání a rozpracování do Plánu práce.

Milan Havlíček, člen KV

 

Stanovisko člena

přednesené na jednání Stč. KV KSČM

Úvodem musím říci, že toto je moje vlastní vystoupení a jen částečně většinový názor členů VV OV, nikoliv oficiální názor okresního výboru Praha-východ.

Intriky, pomluvy, polopravdy, lži, subjektivismus, komunistická neuvědomělost, neznalost, neschopnost vzájemné spolupráce, nenaslouchávání si vzájemně ve straně ani obyčejným lidem, absence leninských principů stranické práce, zřeknutí se minulosti, odtržení od komunistické identity, nesoudružskost, sobectví, závist, lenost a další nekomunistické prvky chování v soukromém životě i ve stranické práci, nastolené po kladenském sjezdu a postupně bobtnající od nástupu nových vedení po odstoupení Grebeníčka se stále prohlubují.

A tak pokud nechceme, aby ty příští poslanecké volby byly pro nás těmi posledními, je třeba něco udělat.

Konstruktivní opozice (jak se nazýváme) je jen zástěrkou a alibi pro placené a poloplacené funkcionáře.

Výsledkem je špatná politická práce volených stranických orgánů i aparátu, postupný pokles autority komunistického hnutí u nás, následně tragické volební výsledky a směřování k Marxovu Žalovu.

Kde chybí znalosti a argumenty, začíná hloupost a násilí. A každé hrubé násilí je fašismus.

 

Proto navrhuji členům ústředního výboru ze středočeského kraje zvážit podporu následujícím návrhům:

1) Jasně identifikovat KSČM jestli je nebo není komunistickou stranou.

2) Pokud ano tak, postavit střednědobý komunistický program a hesla doby, pokud ne, tak se to musí ale členům KSČM říci, aby mohli komunisté buď převzít moc ve vedení strany při záchraně komunistické strany, nebo podle rozhodnutí mimořádného sjezdu z KSČM odejít, případně legalizovat a ustavit frakce uvnitř strany.

3) Svolat na jaro 2018 nejlépe přerušovaný mimořádný sjezd nebo celostranickou konferenci k vyjasnění si všech základních problémů ve straně.

4) Zvolit do vedení strany i krajských výborů lidi, kteří jsou schopni a ochotni stranu
z krize vyvést.

Milan Havlíček,

člen Stč. KV KSČM, 26. října 2017

 

Ze zasedání OV

Ze zápisu z 12. zasedání OV KSČM Praha-východ konaného dne 11. října 2017

 

Zahájením a řízením schůze byl pověřen s. Duník. Byl schválen program jednání.

Byla zvolena návrhová komise.

Kontrola a informační oblast

Byla provedena kontrola usnesení. S. Hádek přednesl informace z jednání VV OV PV z 21. 9. 2017.

S. Hádek poukázal na to, že není dosud
k dispozici zápis z jednání OV PV z 30. srpna 2017 a rovněž dosud nebyl proveden zápis ze srpnového jednání VV OV PV.

Informace z jednání vyšších stranických orgánů a zastupitelstva kraje. Informace od s. Štefka jsou v písemné formě k dispozici.

S. Duník: Vyslovil poděkování s. Štefkovi za jeho poslední vystoupení na ÚV. Kritizoval, že KSČM nedala svého kandidáta do prezidentských voleb.

S. Dočekal: Buďme realisty. Stavět vlastního kandidáta nemá smysl.

S. Posolda: Otázka je, proč nemáme kandidáta, který by měl šanci být kandidátem na prezidenta?

S. Bieronski: Souhlasí se s. Dočekalem. Exkurze do historie 1. republiky – volba
Dr. Beneš vs Prof. Němec.

S. Zima: Vlastní kandidát by měl smysl. Mohl by se prezentovat. Před volbami by se mohl stáhnout a předat místo Zemanovi.

Volby 2017

S. Šrámek kritizoval nepřítomnost předsedy OV na akci v Brandýse n. L., Volební noviny: doručeny v týdnu 2. - 7. 10. 2017
v Říčanech, Mukařově, Staré Boleslavi,

s. Čermák – měl problém s černobílým formulářem jmenování do Okrskových volebních komisí, musel dodat barevný – především kvůli podpisům zmocněnce,

s. Hajleková – je nutné aktualizovat seznam volně přístupných výlepových plakátovacích ploch pro další volby – schváleno většinou hlasů - viz usnesení bod III. e),

s. Duník – vysvětlil kritickou připomínku, proč „předkroužkovávali“ na skládačce kandidáty z okresu Praha-východ, zhodnotil akci 30. 9. 2017 v Čelákovicích, 5. 000 ks skládaček bude ZO sama roznášet v Čelákovicích,
7. 10. se kromě akce v Brandýse zúčastnil
i akce v Lysé nad Labem – proti Výstavišti. Stánek i aparatura zakoupená okresem je dobrá, škoda, že ji nevyužil i Brandýs. Kritizoval
s. Klána za vedení volební kampaně, protože krajská volební kampaň je organizovaná zdola. V okrsku obcí Čelákovic proběhl již šestkrát výlep volebních plakátů; debaty našich vedoucích představitelů v médiích moc nepřesvědčily posluchače – vystupují příliš slušně;

s. Zima – výsledky voleb se nedají odhadnout, ale výsledek je hodnocením politické práce naší strany, provádí výlep plakátů na jihu našeho okresu;

s. Havlíček – na krajské konferenci se budou také hodnotit volby,

s. Krumpolcová – k hlasům Středočeského kraje se budou připočítávat i hlasy ze zahraničí;

Politicko-organizátorská práce, evidence členů a statistika členské základny

Evidence členů - Informace byla vzata na vědomí – viz Usnesení II. g)

S. Havlíček - vzhledem k chybám v členské evidenci předložil návrh výměny všech členských legitimací, abychom začali rok 2018
s čistým stolem. Legitimace vyměnit na výročních členských schůzích včetně písemného souhlasu členů s evidencí údajů. Po dlouhé diskusi byl jeho návrh většinou hlasů schválen – viz usnesení bod III. f)

Příprava výročních členských schůzí

OV většinou hlasů schválil předloženou osnovu hodnocení výročních členských schůzí – viz Usnesení I. e) a III. g).

Politicko-organizační zabezpečení okresní konference

Po dlouhé diskusi byla POZ OK schválena většinou hlasů – Usnesení I. c) a III. h)

Příprava plánu práce na 1. pololetí 2018

Po diskusi byl návrh plánu na 1. pololetí 2018 schválen většinou hlasů – viz Usnesení I. d),; III. a), b), c).

Ideologická práce

Hodnocení Zpravodaje a práce redakční rady – po diskusi přijato usnesení – viz II. h)

Ekonomika

Informace o hospodaření k 31. 8. 2017 – předloženo písemně. Po diskusi byl předložený materiál vzat na vědomí – viz Usnesení II. e).

OV uložil většinou hlasů VV zpracovat návrh rozpočtu okresní organizace pro rok 2018 - viz Usnesení III. ch).

K plnění rozpočtu k 31. 8. 2017 předložila písemně stanovisko předsedkyně ORK
s. Krumpolcová. Stanovisko bylo vzato na vědomí – viz Usnesení II. f).

Zapsali: J. Hádek a Z. Hajleková

 

Aktuální úkoly pro zo a vedoucí okrsků

Pro letošní rok je dobojováno. Výsledek voleb pro KSČM u většiny členů předčil i ty nejhorší představy.

Největší debakl v polistopadové historii naší KSČM. Již druhý během jediného roku. Snad už konečně tento krutý výprask otevře oči především vedoucím představitelům, kteří, dle názoru mnohých, byli zcela mimo realitu života členů ZO. Již se nemohou vymlouvat na to, že za špatný výsledek mohou především ZO a OV, tak jak nám to bylo tvrzeno po neúspěchu v loňských volbách do krajských zastupitelstev.

Měli by velmi kriticky zhodnotit svůj podíl na tomto žalostném stavu a odejít se vztyčenou hlavou.

V opačném případě by se mohlo stát, že by byli členskou základnou odvoláni, protože pokud nezměníme vedení a metody řízení
a organizování naší činnosti, tak můžeme očekávat, že v příštích volbách už nedosáhneme ani potřebných 5 % hlasů a zmizíme
v politickém propadlišti.

To nesmíme dopustit a věříme, že po jejich odchodu z vedoucích funkcí dojde k obrození strany.

Do konce roku nás čeká ještě jeden důležitý úkol, kterým jsou výroční členské schůze Základních organizací KSČM. Ty by se měly uskutečnit do konce roku, nejlépe však ještě v listopadu.

Na nich by se ZO měly zaměřit především na tyto oblasti své činnosti:

-  posoudit a zhodnotit práci výboru a organizace v letošním roce, seznámit členskou základnu s výsledkem voleb včetně jejich zhodnocení,

-  poděkovat všem aktivním členům a sympatizantům i kandidátům voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,

-  provést kontrolu usnesení z poslední VČS,

-  seznámit členy se stavem a vývojem členské základny,

-  zvážit možnosti přijímání nových členů,

-  seznámit členy s náklady na činnost,
s výběrem členských příspěvků,

-  vyhodnotit aktivity v oblasti komunální politiky,

-  zvážit možnost kandidátky pro komunální volby 2018,

-  posoudit a navrhnout možnosti činnosti a projednat nejdůležitější akce ZO v r. 2018 – schválit finanční krytí činnosti.

 

V oblasti kádrové:

-  potvrdit, případně zvolit předsedu a výbor ZO,

-  zvolit delegáty okresní konference dle schváleného klíče,

-  zhodnotit práci svých dosavadních zástupců ve vyšších a volených stranických orgánech (OV, ORoK, ORK, KRK, KroK, KV, ÚV, VV ÚV),

-  schválit návrhy delegátů na krajskou konferenci, návrhy do okresních a případně dalších orgánů.

 

Při předkládání návrhů do OV KSČM Praha-východ prosím zvažujte, aby navržení členové byli ochotni podílet se poměrným dílem na činnosti výboru a nebýt jen členem do počtu, v horším případě i zdrojem konfliktů
a dusné, nesoudružské atmosféry, jako někteří členové současného OV. Pro práci
a činnost výboru bude rozhodně prospěšnější, když bude mít třeba jen polovinu členů současného OV, avšak členů, kteří budou mít zájem pracovat pro ostatní, tvořit, ne bořit.

S organizací a průběhem VČS dle možností a podmínek nezapomeňte na pomoc základním organizacím v působnosti svého okrsku.

V závěru roku nezapomeňte na poděkování členům a sympatizantům za podporu a pomoc. Přání k Vánocům a Novému roku je k tomu vhodnou příležitostí.

 Vladimír Duník,

VV OV KSČM Praha-východ

 

Volby do Poslanecké sněmovny PČR 2017

Volby se uskutečnily ve dnech 20. a 21. října 2017. Zúčastnilo se jich 5. 091. 065 občanů, tj. 68,84 % oprávněných voličů. Je to o 1,34 % více, než před čtyřmi lety, ale i třetí nejnižší účast od roku 1989.

Suverénním vítězem se stalo hnutí ANO Andreje Babiše, které zvítězilo ve všech krajích
a získalo 29,64 % hlasů. Za ním se s více než osmnácti procentním odstupem vytvořila skupina cca jedenácti procentních ODS, Pirátů a SPD, pak dvojice zhruba sedmi a půl procentní KSČM a ČSSD a nakonec závěrečná pětiprocentní trojice KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.

Do Poslanecké sněmovny se tedy dostalo rekordních devět politických subjektů a v příštích dnech se bude rozhodovat o tom, jaké politické uskupení v čele s ANO bude v následujících čtyřech letech řídit a ovlivňovat dění v České republice.

Některé výsledky těchto voleb do Poslanecké sněmovny jsou uvedeny v následujících tabulkách, pochopitelně se zaměřením na KSČM.

 

Výsledek voleb – Česká republika

strana         %        počet              nárůst strana %        počet              nárůst

hnutí           hlasů  poslanců         úbytek hnutí   hlasů   poslanců         úbytek

ANO 29,64   78                    +31      ČSSD    7,27     15                    -35

ODS 11,32   25                    + 9       KDU-ČSL          5,80     10                    - 4

Piráti           10,79   22                    - - -      TOP 09            5,31     7                     -19

SPD  10,64   22                    + 8       STAN   5,18     6                     - - -

KSČM          7,76    15                    -18

 

Počet hlasů v % pro KSČM v jednotlivých volbách

rok              1996    1998    2002    2006    2010    2013    1017

procent       10,33   11,03   18,51   12,81   11,27   14,91   7,76                                                              

Počet poslanců KSČM zvolených v jednotlivých volbách                      

rok               1996    1998    2002    2006    2010    2013    2017

počet                      22        24       41       26       26       33       15      

 

Poslanci zvolení za KSČM

poslanec                             věk      zaměstnání     zvolen za kraj

Ing. Jiří Dolejš                                56        poslanec         Praha

JUDr. Stanislav Grospič                  52        právník                       Středočeský

Ing. Miloslava Vostrá                     52        ekonomka       Středočeský

JUDr. Vojtěch Filip              62        poslanec         Jihočeský

PhDr. Ing. Mgr. Jiří Valenta           51        poslanec         Plzeňský

Ing. Hana Aulická Jirovcová           36        poslanec         Ústecký          

JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph. D,       48        poslanec         Královéhradecký

Ing. Květa Matušovská                               33        poslankyně      Pardubický

Ing. Pavel Kováčik                          62        poslanec         Vysočina

Doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc       70        poslanec         Jihomoravský

Mgr. Ivo Pojezný                            56        poslanec         Jihomoravský

RSDr. Alexander Černý                              64        poslanec         Olomoucký

RNDr. Vladimír Koníček                             53        poslanec         Zlínský

Ing. Leo Luzar                                            52        poslanec         Moravskoslezský

Bc. Daniel Pawlas                          42        OSVČ               Moravskoslezský

 

V krajích Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském byli zvoleni dva kandidáti.                 

Hlasy pro KSČM v krajích

kraj             % hlasů           kraj                % hlasů                      kraj                 % hlasů

Praha                      4,60    Plzeňský                     8,65                 Jihomoravský  8,04

Středočeský 7,21    Jihočeský         9,22                 Zlínský             7,01

Liberecký    6,69    Královéhradecký        7,10                 Olomoucký     8,78

Ústecký       9,89    Pardubický      7,74                 Moravskoslezský        8,69

Karlovarský 8,15    Vysočina                     9,44

 

Nejlepšího výsledku pro KSČM bylo dosaženo v Ústeckém kraji a dobrých výsledků v Olomouckém a Moravskoslezském, naopak výrazně nejhoršího v Praze.

Překvapivě výrazněji získávali hlasy STAN v Libereckém a Středočeském kraji, KDU-ČSL ve Zlínském a TOP 09 v Praze      

                   

Hlasy pro KSČM v okresech Středočeského kraje

okres                      % hlasů           okres              % hlasů                     okres              % hlasů

Benešov      7,55    Mělník             7,78                Příbram                     8,53

Beroun        8,62    M. Boleslav     6,88                Rakovník         10,56

Kladno         9,12    Nymburk         6,96                zahraničí         0,92

Kolín                        8,41    Praha-východ  4,55

K. Hora        8,79    Praha-západ   4,34

 

Nejlepší výsledky byly dosaženy v okresech Rakovník a Kladno, čtyři okresy se pohybují mírně nad celostátním průměrem KSČM a už tradičně nejhorší jsou na Praze-západ a Praze-východ.

 

Hlasy pro KSČM v obcích, ve kterých jsou ZO KSČM

Místo                                  hlasů   %         místo               hlasů   %

Brandýs-St. Boleslav           462      5,29     Mukařov         55       4,34

Čelákovice              337      5,91     Nehvizdy         49       3,67

Husinec                              29        3,80     Odolena Voda 196      7,04

Kamenice               96        4,26     Říčany             291      3,92

Klecany                              78        4,91     Sluhy              11        3,12

Kojetice                              19        2,44     Sulice             37        3,10

Kostelec u Křížku               15        3,80     Škvorec                      28        3,51

Kunice                                19        2,44     Úvaly              124      3,67

Lázně Toušeň                     40        5,96     Veleň              21        3,15

Máslovice   21        9,45                 Vyšehořovice  33       10,24

Měšice                   40        4,28                 Zvánovice       22       7,00

Mnichovice             80        3,75

 

Z uvedených obcí byly nejlepší volební výsledky ve Vyšehořovicích (předseda ZO s. Václav Novák) a Máslovicích (předseda ZO s. Miroslav Cinkl). Nejhorší pak v Kojeticích a Kunicích.

Co se týká volebních okrsků, pak v okrsku č. 12 v Říčanech ze 116 voličů neodevzdal nikdo hlas pro KSČM. Naproti tomu v Brandýse n/L- Staré Boleslavi, v okrsku č. 14, volilo z celkového počtu 69 voličů 26,08 % KSČM.

 

Jak si vedli lídři voleb ve svých obcích?

                                            pro stranu      bydliště,                      pro lídra

lídr              strana/hnutí       % hlasů        místo volby     % hlasů

Babiš                       ANO                29,64               Průhonice       27,72

Fiala            ODS                 11,32               Brno                15,40

Bartoš                     Piráti               10,79               Praha 2                       18,65

Obama        SPD                 10,64               Praha 10                     5,77

Filip             KSČM             7,76                 České Budějovice       8,01

Zaorálek      ČSSD               7,27                 Ostrava-Poruba          9,45

Bělobrádek KDU-ČSL                     5,80                 Náchod                       8,52

Kalousek      TOP 09                       5,31                 Bechyně                      8,25

Farský                     STAN              5,18                 Semily             15,12

 

ZAJÍMAVOSTI Z VOLEB

Ze známých osobností už nezasedne ve sněmovně:

Michaela Marksová (ČSSD): dosavadní ministryně práce a sociálních věcí a rovněž místopředsedkyně ČSSD. Vedla sice libereckou kandidátku sociálních demokratů, ale v Libereckém kraji nezískala potřebný kredit.

Daniel Herman (KDU-ČSL): dosavadní ministr kultury, který ve volbách v roce 2013 zajistil lidovcům vysoký volební zisk v Praze. Nyní ho ale preferenčními hlasy přeskočil starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Roman Sklenák (ČSSD): v dosavadní sněmovně šéfoval největšímu poslaneckému klubu. Ze šestého místa jihomoravské kandidátky ČSSD ho však přeskočil bývalý primátor Brna Roman Onderka.

Leoš Heger (TOP 09): je výrazná osobnost TOP 09, je místopředsedou strany a od roku 2013 byl nejdéle sloužícím ministrem zdravotnictví v polistopadové éře. Nyní se již do sněmovny neprobojoval.

Marek Ženíšek (TOP 09): druhý muž TOP 09 se do sněmovny nedostal. Před volbami říkal, že s variantou, že by mandát neobhájil, nepočítá. Přitom strana má nyní v celé zemi jen sedm poslanců.

Marta Semelová (KSČM): tato výrazná postava komunistické strany s obdivem ke Klementu Gottwaldovi ve vysoké politice končí. Bývalou učitelku a předsedkyni stranické krajské rady, jež vedla kandidátku v Praze, přeskočil Jiří Dolejš.

Ivan Gabal (KDU-ČSL): známý sociolog vedl, coby nestraník, již podruhé kandidátku lidovců ve středních Čechách, kde ovšem KDU-ČSL nezískala žádný mandát. Gabal tedy o svůj mandát ve sněmovně přichází.

Pavel Ploc (ČSSD): ani krkonošský rodák, někdejší reprezentant ve skocích na lyžích a harrachovský hoteliér, si místo mezi poslanci neudržel. Slabý výsledek ČSSD ho ze sněmovny vyřadil.

Ludvík Hovorka (KDU-ČSL). V poslanecké lavici strávil dohromady 12 let. Je to pro něj
v krátké době hned druhý volební neúspěch. Loni totiž neobhájil ani post krajského zastupitele.

Jan Mládek (ČSSD): loni neuspěl ve volbách do Senátu a poté byl předčasně odvolán
i z postu ministra průmyslu. A nyní, poněkud překvapivě, neobhájil ani svůj poslanecký mandát za ČSSD.

 

-  Nově zvolená sněmovna omládla. Průměrný věk nově zvolených poslanců je 47,5 roku, což je o dva roky méně než před čtyřmi lety, kdy dosáhla historicky nejvyššího věku. Nejstarším poslancem je osmdesátiletý Karel Schwarzenberg (TOP 09), který se stane vůbec nejstarším poslancem sněmovny v její historii. Toto prvenství dosud patřilo Zdeňku Jičínskému, který v roce 2006 usedl do sněmovny ve věku 77 let. Nejmladšími poslanci jsou nyní jednadvacetiletí Dominik Feri (TOP 09) a František Kopřiva (Piráti), kterému však bude už koncem listopadu dvacet dva let. Nejmladším poslaneckým klubem jsou Piráti s věkovým průměrem 34 let. Naopak nejstarší poslance mají komunisté, v průměru 53 let.

-  Velká většina nových zákonodárců má nějaký akademický titul. Nejvíce je už tradičně inženýrských všeho druhu, celkem jich je přes sedm desítek. Druhým nejrozšířenějším titulem je i letos magistr. V porovnání s minulými volbami ubylo lékařů (nyní 14 místo 21) a méně je i doktorů práv (nyní 9 místo 13). Mezi novými poslanci je řada aktivních vysokoškolských pedagogů, včetně deseti profesorů. Ve sněmovně zasednou i dva známí sportovci – hokejový brankář Milan Hnilička za ANO a skokan na lyžích Jakub Janda za ODS.

-  Ve sněmovně je nyní více žen. Voliči jich zvolili 44, takže počet poslankyň se oproti předchozímu období zvýšil o pět. Byl tak vyrovnán dosavadní rekord v počtu poslankyň
z roku 2010. Ještě v roce 2006 bylo zvoleno 31 žen a o čtyři roky dříve 34.

-  TOP 09 se podařilo udržet ve sněmovně i díky 2. 738 hlasům z celkového počtu 10. 524 voličů ze zahraničí. Rovněž Pirátům pomohlo 2. 045 hlasů (19,5 % z oprávněných voličů
z ciziny), stejně jako ODS, která dostala 1. 315 hlasů (12,5 %). Kolem čtyř až osmi set hlasů ze zahraničí obdrželo i ANO, SPD, lidovci, STAN a dokonce i ČSSD (483 hlasů). Vojáci v Afghánistánu volili převážně ANO a ČSSD.

-  Již tradičně nejvyšší volební účast byla v Praze, tentokrát 67 %. V některých malých městských částech přišlo dokonce osm voličů z deseti. I Prahu sice celkově ovládlo ANO, ale v řadě městských částí vyhráli Piráti a nakonec v ní byli celkově druzí. Do sněmovny byl zvolen místopředseda KSČM Jiří Dolejš tím, že dostal o 2100 preferenčních hlasů více než první na kandidátce Marta Semelová. Stejně tak starosta Prahy 7 Jan Čižinský o 500 hlasů předstihl ministra Kultury Hermana (oba KDU-ČSL). V Praze za tzv. skokana může být považován již uváděný Dominik Feri (TOP 09), který z posledního 36. místa kandidátky postoupil díky 15 tisícům hlasů na druhé místo za K. Schwarzenberga (ten měl 19 370 hlasů). Za ODS byl do sněmovny opět zvolen díky preferenčním hlasům Marek Benda a rovněž bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček.

-  Ve sněmovně budou zástupci devíti uskupení, tedy v historii sněmovny nejvíce. Středočeši tam budou mít zástupce jen z osmi stran a hnutí. V tomto regionu se totiž vůbec nepodařilo prosadit křesťanským demokratům, kteří dostali pouze 3 % hlasů. Velké rozdíly ve výsledcích má i SPD, která např. na Kladensku dosáhla přes 11 %, zatímco na Praze-západ pouze 6,5 %. Fenoménem se stali Piráti, kteří se v tomto regionu pohybovali v rozmezí od 8,65 % do necelých 16 %.

-  Kartami ve středních Čechách zamíchali i voliči ze zahraničí, kteří tam byli připočítáni. Jedná se přitom o nezanedbatelnou část voličů, jichž bylo téměř 15 tisíc, tedy téměř stejně jako třeba v městě Beroun. U zahraničních voličů zvítězila TOP 09 s 29 % a naopak ANO dalo hlas jen necelých 8 %.

-  Stoprocentní volební účast byla v obci Čilá v plzeňském kraji, která má však pouze
18 obyvatel, a rovněž v některých zahraničních volebních okrscích. Naopak nejnižší volební účast byla v obcí Vřesová na Sokolovsku, kde volilo jen 22 % voličů.

-  Opět dochází ke kumulaci funkcí. Týká se to čtyř hejtmanů ODS zvolených do sněmovny. Poslanecký mandát obhájil olomoucký hejtman Okleštěk a svůj záměr vykonávat obě funkce zdůvodňuje tím, že lidé jsou s tím, co dělá, spokojeni, a proto mu dávali preferenční hlasy. Stejně tak další hejtman Ivo Vondrák v Moravskoslezském kraji chce zůstat v obou funkcích. Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová si vzala měsíc na rozmyšlenou a její kolegyně z Karlovarského kraje Jana Vildumetzová není zatím rozhodnuta, i když před volbami zdůrazňovala, že kumulaci funkcí neuznává.

-  Stát zaplatí volebním stranám a hnutím za hlasy voličů ve volbách do Poslanecké sněmovny více než 482 mil. Kč. Rozdělí si je deset uskupení, která získala na 1,5 procenta hlasů. Je to o něco méně než před čtyřmi roky. ANO dostane přes 150 mil. Kč, ODS 57,3 mil., Piráti 54,6 mil., SPD 53,9 mil., KSČM 39,3 mil. (před čtyřmi roky 74,1 mil.), ČSSD 36,8 mil. (před čtyřmi roky 101,7 mil.), KDU-ČSL 29,4 mil., TOP09 26,6 mil. a STAN 5,4 mil. Kč.

-  Za mandáty budou strany zvolené do sněmovny dostávat ročně: ANO 70,2 mil. Kč, ODS 22,5 mil., Piráti a SPD 19,8 mil., KSČM 13,5 mil. (před čtyřmi roky 29,7 mil.), ČSSD obdrží stejnou částku 13,5 mil., KDU-ČSL 9,0 mil., TOP 09 6,3 mil. a STAN 5,4 mil. Kč.

Z internetu a novin sestavil Jaromír Dočekal

 

Zamyšlení nad volebním výpraskem

Otázka první? Kam a proč odešli voliči levice?

Nepovažuji českou sociální demokracii za levicovou stranu. Nicméně voliči sociální demokracie se za levicově orientované považují. Proto je zajímavá následující tabulka.

 

                                Počet Vydané           Volební           Voličů             Voličů

                                voličů  obálky             účast   ČSSD    ČSSD %            KSČM  KSČM %

PS - řádné volby      1993    7 990 770        6 105 588        76,41 %           1 602 250        26,44 %           626 136      10,33 %

PS - řádné volby      1998    8 116 836        6 008 926        74,03 %           1 928 660        32,31 %           658 550      11,03 %

PS - řádné volby      2002    8 264 484        4 793 706        58,00 %           1 440 279        30,20 %           882 653      18,51 %

PS - řádné volby      2006    8 333 305        5 372 449        64,47 %           1 728 827        32,32 %           685 328      12,81 %

PS - řádné volby      2010    8 415 892        5 268 098        62,60 %           1 155 267        22,08 %           589 765      11,27 %

Krajské volby

+ odhad za Prahu    2012    7 491 806        2 637 115        36,89 %           621 961                      588 000          

PS - mimořádné volby        2013    8 424 227        5 010 944        59,48 %           1 016 829        20,45 %            741 044           14,91 %

Parlament EU         2014    8 395 132        1 528 250        18,20 %           214 800                      166 478          

Krajské volby

+ odhad za Prahu    2016    7 461 766        2 579 668        34,57 %           386 150                      297 000          

PS - řádné volby      2017    8 374 501        5 094 633        60,84 %           368 347           7,27 % 393 100            7,76 %

Že je na tom ČSSD hůře než KSČM, komunistům nepomůže. Je totiž faktem, že nedochází k přecházení voličů od ČSSD ke KSČM (i když bychom si to v koutku duše přáli). Odpověď na otázku: kam a proč odešli voliči levice, nelze vyřešit jednoduchými prohlášeními ani stínáním hlav. Domnívám se, že na půdě KSČM bude potřebné:

-  uspořádat teoreticko-programovou konferenci a to ještě před dubnovým (personálním) sjezdem.

-  Na webu KSČM otevřít platformu pro teoreticko-programovou diskusi „just in time“ (něco ve stylu Parlamentních listů), kde se bude moci registrovat každý člen strany, který bude mít zájem. A umožnit registraci levicově orientovaným osobnostem i mimo KSČM.

Považuji za důležité, aby členové strany a hlavně delegáti okresních konferencí věděli
a znali názory nejen „svých“ favoritů, ale i těch z opačného konce republiky. Nechci, aby nové vedení strany bylo výsledkem zákulisních dohod, nechci, aby byly vítězné a poražené obličeje, chci vítězství společenské vize, která osloví proletariát i prekariát.

Zde je odpověď na otázku v záhlaví – proletariát volil pravici a prekariát volil piráty a SPD.

 

Otázka druhá: Kdo za to může?

Osobně považuji za ztrátu času diskutovat o volební kampani. Doba, kdy stačilo nafotit kandidáty, vylepit letáky, v kontaktní kampani rozdávat propisky a volební noviny a do volebních uren spadlo těch aspoň 600 tisíc hlasů, je pryč. Letošní volební výsledek by byl stejně špatný, i kdyby bylo balónků a volebních stánků násobně tolik. Doporučuji dívat se na letošní volební výprask jako dlouhodobý trend.

 

Počet hlasů pro KSČM ve volbách do PS

Bylo by sice zajímavé diskutovat o výjimce z trendu, kterým byl rok 2013, ale doporučuji soustředit se na následující:

-  za posledních patnáct let jsme přišli o polovinu voličů,

-  za posledních patnáct let neustále klesá počet členů strany, klesá počet ZO, klesá počet zastupitelů v obcích a městech,

-  za posledních patnáct let stoupá průměrný věk členů strany,

-  za posledních patnáct let se kádrové rezervy přiblížily limitně k nule. Dnes se na kandidátní listiny neumisťují ti, kdo na to mají, ale ti co zbyli.

Od roku 2005 je KSČM vedena dvojkou Filip, Dolejš. Ať odpoví na otázku, v jakém stavu stranu převzali a v jakém stavu ji odevzdávají novému vedení.

 

Otázka třetí: Co dělat?

Osobně se mi líbí praxe ČSSD, která chce zvolit předsedu v celostranickém referendu. Nevím, zda by tato myšlenka našla odezvu u našich členů, ani nevím, jak to prakticky provést, vzhledem k tomu, že jenom část členů má počítač a „chodí na internet“.

Osobně se mi líbí praxe pirátů, kdy reprezentanti pirátů na webu zveřejňují obsahy svých schůzek a kontaktů s politiky, novináři, podnikateli….

Osobně se mi líbí praxe mnoha volebních systému - dvakrát a dost.

Jako projektový manažer preferuji horizontální komunikaci, kdy všichni vědí všechno. Kdo má zájem, řekne, (přesněji napíše na web), co chce a vědí to všichni. Dnešní digitální věk nám umožňuje vědět, být účasten a rozhodovat i bez vertikálně uspořádaných organizací.

Pavel Posolda, člen OV

 

Napsali jste nám

Vyjádření Předsednictva Ústřední rady Komunistického svazu mládeže k parlamentním volbám 2017.

(Prohlášení bylo projednáno po skončení 19. světového festivalu mládeže a studentstva, které se konalo v ruském Soči 14 až 22. října pod heslem „Za mír, solidaritu
a sociální spravedlnost, bojujeme proti imperialismu - Ctěme svou minulost, budujme budoucnost!“)

Po zjištění výsledků voleb do Poslanecké sněmovny PČR 2017 vyjadřuje KSM obavu o další vývoj komunistického hnutí v ČR, kterého je KSČM nejvýznamnější součástí. Po velmi špatném výsledku v krajských volbách přišel katastrofální výsledek ve volbách parlamentních. Přestože nepřeceňujeme roli parlamentních voleb v kapitalistické společnosti, je třeba upozornit na historicky nejnižší volební výsledek komunistické strany v naší zemi, nižší než 10 %, který je značně demoralizující a ve svém důsledku povede
k dalšímu oslabení už tak chabých pozic strany ve společnosti.

Díky postavení KSM v rámci mezinárodního mládežnického hnutí, mj. i účasti na právě zakončeném 19. světovém festivalu mládeže a studentstva v ruském Soči, máme možnost srovnat aktivity našich zahraničních soudruhů s našimi domácími. Na základě tohoto srovnání musíme konstatovat závažné zaostávání komunistického hnutí v ČR za možnostmi, které skýtají dědictví generací třídních bojů a dosavadní volební výsledky. KSČM dostatečně nevyužívá rozporů
v kapitalistické společnosti k mobilizaci těch, na které nejvíce dopadají důsledky tohoto systému - pracujících, nezaměstnaných
a dalších lidových vrstev. Není důsledná
v zápasu proti imperialismu a proti členství ČR v imperialistických organizacích, zejména EU a NATO. Toto jde ruku v ruce s nedostatky v aspektech ideologických a odborných,
v kvalitě kádrů a jejích vybavenosti.

V rámci své současné linie se KSČM vzdává svého revolučního dědictví a symbolů
a volí pohodlnou cestu reformistické, na parlamentní činnost se omezující strany. Tato cesta však nevede k vytouženým výsledkům, a naopak v konečném důsledku může dojít
i ke ztrátě onoho parlamentního zastoupení. KSM konstatuje, že důvodem neúspěchu ve volbách je současná nekomunistická netřídní linie strany, prakticky neexistující výchova nových kádrů a zcela nedostatečná práce s mládeží. Jsme přesvědčeni, že těžká situace našeho hnutí a úkoly, které před ním stojí, vyžadují zásadní změnu linie strany od oportunistické pasivity k bolševické aktivitě.

PÚR KSM, Soči, 22. 10. 2017

Z názorů našich funkcionářů

* * *

- k odvolání vedení strany - po volebním debaklu by měli složit své funkce všichni předsedové a vedení KV, KVŠ, VV ÚV KSČM
a ÚOVŠ. Mělo by dojít k personálním změnám, vedoucí funkcionáři by měli kriticky posoudit výrazný neúspěch ve volbách a sami odstoupit. Ve vedení strany by měli zůstat ss. Šimůnek a Skála, aby mohli připravit podklady na jednán mimořádného sjezdu;

- svolání mimořádného sjezdu - na jaře 2018 po okresních konferencích;

- změna v delegování za Stč. KV do VV ÚV KSČM - ano, navrhujeme Zdeňka Štefka, předsedu klubu krajských zastupitelů za předpokladu jeho souhlasu. Pokud by se Zdeněk stal členem VV ÚV KSČM, tak na jeho uvolněné místo navrhnout ss. Havlíčka nebo Posoldu;

- zkrácení termínu naší OK nepovažujeme za šťastné vzhledem ke skutečnosti, že VČS proběhnou v lepším případě do konce listopadu, do Vánoc zbývají tři týdny a OK je již
v půlce února, tak se domníváme, že bychom měli velké problémy s přípravou podkladových materiálů;

- odvolání vedení našeho okresu - pokud odstoupí, nebo budou odvoláni ss. Havlíček a Štefek, tak můžeme jít domů všichni;

- změna stanoviska k volbě prezidenta - převažuje názor, že bychom zbytečně vytvářeli další důvody ke štěpení názorů, což nepotřebujeme a otázka volby prezidenta pro nás není v dané chvíli prioritní, když jsme to nedokázali už před volbami.

Vladimír Duník, člen VV OV

 

* * *

K odvolání vedení strany. Podle mého by měli dát sami své funkce k dispozici a znovu se o ně ucházet.

Mimořádný sjezd by byl vhodný, neboť by bylo zapotřebí určit nové směřování strany, nový způsob boje. Zkrácení termínu pro konání OK ničemu nepomůže.

Odvolání vedení OV - nemyslím si, že výsledek voleb je chyba okresů. Na okresech se makalo. I když se někteří hoši z vedení strany dostali opět do parlamentu, máslo na hlavě mají převážně oni. Někdy je dobré číst na FB zpětné reakce nečlenů strany na jejich vystupování ve sdělovadlech. Neprůbojní, nevýrazní, nudní. Kladné reakce byly na Skálu, ale začal pozdě.

K volbě prezidenta - za KSČM bych návrh nepodávala, nemáme na to. Je momentálně lepší podpořit Zemana.

Hoši z vedení strany se opět dostali do parlamentu. Nevím, co bych dodala a tak jen málo z dnešního Internetu:

„KSČM žije v jakémsi vakuu. Pouhá obhajoba starého režimu se vyčerpala. Lavírování mezi kosmopolitním neomarxismem a jakýmsi národně orientovaným socialismem vytváří nepevnou pozici a nesrozumitelnost. Postoj k migrantům je nejasný, z obhajoby národních zájmů se vždy nějak uhne, ohledně Ruska se vlastně neví, o co jde, atd. Na tuto nepevnost v obhajobě národních zájmů a postoji k EU KSČM doplatila. (autor: V. Podracký)

A v tomto duchu je - ohledně KSČM - více článků. V současném prezentování není KSČM pro lidi srozumitelná.

Eva Atassi, členka VV OV

 

* * *

Nyní je potřeba změnit vedení, ať na zasedání ÚV nebo na mimořádném sjezdu.

Uvidíme, jak moc si budou chtít udržet funkce.

Bez nových tváří a bez nové marxistické rétoriky se sami pohřbíme.

Dokud se sčítaly vesnice, tak jsme měli úspěch, ale velká města zvrátila výsledek.

To znamená, že práce jednotlivých OV nebyla špatná, ale problém je na centrální úrovni, které OV samy nevyřeší.

Teď a ne jindy je potřeba změna jak v rétorice, tak s novými tvářemi, já za sebe jsem pro mimořádný sjezd.

Teď se ukáže, jaké máme členy v ÚV a kolik z nich se bojí o místo.

Co se týče výsledku voleb, tak to je jeden velký neúspěch, máme méně než polovinu mandátů.

Do poslanecké sněmovny se dostali jen ti „správní“ na „posychrovaných“ pozicích.

Stávající vedení neřeší příčiny neúspěchu, ale koho vyhodit ze zaměstnanců ÚV a jak neúspěch presentovat.

Přemýšlel jsem, proč Václav Klaus ml. nás řadí k vítačům a vlezprdelkům EÚ. Jeden
z důvodů je, že jsme se proti migraci a EÚ nevymezili.

I ta volební kalkulačka neobsahovala tyto názory, protože volební oddělení je nedodalo Čechová/Dolejš).

Teď se zredukují finanční toky, vyházejí lidé a nemalý majetek se rozprodá (zprivatizuje). Teď už se ta budova bude moci prodat, nic tomu nebrání.

Vladislav Zima, člen VV OV PV

 

* * *

Skutečně nastal čas přestat se flákat a začít dělat vážně politickou práci! Výsledky voleb jsou poslední kapkou. Na jedné straně je to smutný výsledek, a na druhé straně to bylo třeba, abychom se probudili a řekli dost... a konec.

A proč jsme měli takové výsledky a kdo je za to zodpovědný?

To je na dlouhou debatu. Ale hlavni je, že v parlamentu jsou zástupci strany, kteří tam jsou už více než 12 let, a když bychom se zeptali, co udělali za tu dobu? Hodně krát jsme opakovali, že by to chtělo změnu, postavit nové, schopné komunisty, aby kandidovali do parlamentu.

Zodpovědnost vedení strany a hlavně předsedy strany, kteří díky jim přivedli stranu do takové situace. Když berou takové kandidáty do parlamentu, i některé do EP, jako je Konečná a jiní (a zdůvodňují to mladými lidmi?!), tak nemohou být překvapeni, když dosahujeme takových výsledků.

Program strany celkově není tak špatný. Ale ti lidé to neuměli přinést lidem, a taky neuměli a nebyli schopni v parlamentu a na veřejnosti hájit stanoviska strany.

(Vzpomínám, když jsem navrhoval před posledními dvěma sjezdy způsob financování na sjezdu tak, aby se mohli pozvat a účastnit zahraniční delegáti. Návrh byl, že každý člen strany, co je v parlamentu = a bylo jich 34 = zaplatí 10 000,-Kč jednorázově, a to za celý jeho mandát, i tohle bylo odmítnuto, tak co byste od nich čekali?!)

Je to na dlouhou debatu, ale teď je potřeba co nejrychleji: aby předseda a vedení strany podali rezignaci; ihned připravit mimořádný sjezd a to co nejdříve; a taky vyzvat hlavní kádry strany (členy ZO, UV, OV, KV
a odborného zázemí), aby kriticky analyzovali tuto situaci; zvolili nový výbor, který povede stranu do sjezdu a do doby než bude nové vedení, které převezme odpovědnost a pozvedne postoj a jméno strany.

Ještě mám hodně věcí, to si řekneme, až bude schůze OV, která by měla být co nejdříve.

Nizar Trabulsi, člen OV

 

*  *  *

Přikládám vývoj počtu voličů za posledních 15 let.

Neuvádím mimořádné volby v roce 2013, protože to byla výjimka z pravidla. Neuvěřitelně blbá Nečasova vláda, korupce, církevní restituce…., tam nešlo neuspět.

 

KSČM          2002   2006   2010   2017

PS - řádné   882 653           685 328           589 765           393 100

volby          

 

Takže otázka není, proč jsme dostali ve volbách výprask, i když ten hodně bolí.

Otázka zní – proč je zde ten trend směřující pod 5 %?

A proč je zde ten další trend – klesání počtu členů, klesání počtu ZO, zvyšování průměrného věku členů, klesání počtu kádrových rezerv…

Ale určitě naši nejvyšší představitelé najdou odpovědi.

Jako po výprasku v krajských volbách, kdy jsme se dověděli, že za to mohla špatná volební kampaň krajů. Navrhuji nepoužívat v hodnocení voleb jiná slova než debakl, výprask...

Co takhle začít diskutovat o okoukaných tvářích, oportunismu v parlamentu, trafikantství (některých) poslanců, neschopností v rétorice, vyprázdněného programu… a záchraně strany.

Podporuji:

1. Bezodkladné svolání mimořádného sjezdu.

2. Dobrovolnou rezignace vedení strany
a VV.

3. Pokud neodstoupí vedení strany na základě volebního výprasku, hlasovat o odvolání z funkce předsedy s. Filipa a místopředsedy s. Dolejše.

4. Podporuji ve funkci Petra Šimůnka, protože je to dříč, protože někdo musí vést stranu organizačně a ekonomicky, protože někdo musí připravit mimořádný sjezd.

5. Podporuji ve funkci Josefa Skálu, protože oportunismus je mu cizí, protože je schopen připravit ideové nasměrování strany v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém výhledu.

6. Podporuji Zdeňka Štefka na pozici zástupce KV ve VV ÚV místo s. Melši. Zdeněk je krajská jednička a stínový ministr, má zastupovat kraj ve vyšších stranických orgánech.

7. Pokud bude Zdeněk zvolen a bude členem VV UV, podporuji s. Havlíčka na místo zástupce našeho okresu v ÚV.

8. Podporuji myšlenku svolat ideologickou konferenci.

Pavel Posolda, člen OV

 

*  *  *

Jsem zásadně proti unáhlenému a zkratovému jednání, při němž budou vystupovat především ti kandidáti na poslance, kteří neuspěli - a těch je většina.

Žádejme o vyjádření především lídry kandidátek.

Jsem pro svolání mimořádného sjezdu strany, na kterém by se mělo rozhodnout, kdo stranu povede.

Vůdci strany by měli mít charisma, které by přitáhlo mladé lidi.

Měli by umět jasně, stručně a radikálně promlouvat.

Vytýčit velmi stručný a heslovitý program pro lidi, kterému by porozumněli.

Program propagovat na sociálních sítích. Tento program by neměl spočívat na demagogii.

Strana by si měla podržet svoji marxistickou linii přizpůsobenou dnešním dnům.

V žádném případě bychom neměli obviňovat lidi, že nás nevolili.

Rozhodně bych neodvolával OV. Kdo by jej nahradil? Křiklouni a rozdavatelé rad? Tzv. koordinační skupina, která vznikla po neúspěšných krajských volbách?

Honza Hádek, člen VV OV

 

*  *  *

Názor výboru MěO KSČM Čelákovice na současnou situaci ve straně a příčiny volebního debaklu (již druhého, během jednoho roku) v parlamentních volbách.

-  Naši čelní představitelé, kteří vystupovali v médiích v rámci předvolební kampaně, měli oproti minulým létům nebývalý prostor, aby občanům prezentovali naše priority
a návrhy, bohužel, nedokázali tuto příležitost využít. Z jejich vystoupení lidé nepochopili, že bychom také v případě jejich podpory
a příznivého volebního výsledku převzali konečně odpovědnost a podíleli se na vládě
a prosazování jejich zájmů. Z jejich vystupování voliči vycítili, že jim nejde o obyčejné občany, ale spíše o uhájení svých teplých křesel.

-  Nevystupovali s jednotným názorem! Nechali se, oproti jiným diskutujícím, omezovat nejen moderátory, ale i ostatními protivníky, nedokázali se bránit jejich útokům a napadání, jako že nejsme demokratická strana atd., na rozdíl od Okamury (v každé čtvrté větě). Jejich vystoupení, až na vzácné výjimky, postrádala tah na branku s trochou zdravé drzosti a hlavně chyběla odvaha přesvědčivě hájit a prosazovat naše myšlenky.

-  Měli by kriticky zhodnotit příčiny volebního debaklu a sami uvolnit svá místa novým tvářím s ne tak zakonzervovanými postupy
a postoji.

-  Omílaná mantra, že je potřeba do parlamentu asi nechat kandidovat mladé, když téměř žádné nemáme, je nesmysl. Navíc zákonodárný sbor je také o životních zkušenostech, a ty často zejména dnešní mládež v mama hotelích nenabývá. Kandidáti do parlamentu by měli naopak projít nejen různými životními zkušenostmi, aby mohli rozhodovat o budoucích životech druhých, ale také např. nižšími funkcemi v ZO či na OV, v zastupitelstvech obcí či měst apod.  Měli by mít zkrátka dostatečné zkušenosti, ale především profesní vědomosti.

-  Je zřejmé, že nemáme mezi kandidáty na předních místech kandidátek výrazné osobnosti, které občany přesvědčí, že to, co říkají, myslí vážně. Dle mnohých voličů, kteří jejich vystoupení přirovnávají k „šedým myším“, které každý překřičí, a tak mají obavu, že tito lidé se za jejich práva rozhodně v dnešní době rvát nedokáží.

-  Neumíme prodat naše volební myšlenky, teze a program, naopak si jej necháváme vykrádat druhými, kteří jej obratně předhodí voličům; nedokážeme podchytit a zaujmout střední vrstvu, i věkově. Tito občané, jejichž životní úroveň neustále klesá, by nás i volili, a z mnoha statistik vyplývá, že i s poslední nadějí volí, kdybychom byli čitelní, a dokázali jim nabídnout konkrétní a jasná témata. Ztrácíme naše tradiční voliče – seniory! Naopak, jádrem se stávají občané středního věku.

-  Volební kampaň byla opakovaně (kraje) velmi špatná. Organizace by měla vycházet z centra, ÚOVŠ, KVŠ, nikoliv odspodu od ZO. Plakáty občany neoslovují, snad pokud by byly na frekventovaných místech (metro, vlaky, tramvaje …. Zkrátka tam, kde jezdí pracující lidé, billboardy, ale to už je pasé, když zmizí ze silnic …. Představitelé nevýrazní ve svém oblékání, vystupování, nedokážeme občana zaujmout v krátkých heslech. Více vtipu, drzosti a možná i trocha toho populismu - občas, asi to na voliče platí. Využívat pro kampaň mobilní prostředky. Vlaky, autobusy, alegorické vozy. Pro setkání s voliči vytipovat společensko- kulturní akce. Centrální heslo: Mír ve světě, spravedlnost a bezpečí doma, neoslovilo voliče, obdobně jako před rokem petice proti NATO.

-  Špatný systém tvorby kandidátních listin, stále stejné tváře na volitelných místech, což umocňuje beznaděj voličů, proč by měl někdo, kdo nic neprosadil 28 let být najednou aktivní …. PROČ??? Lidé nám to nevěří… už voliče přestali bavit, kandidáti na čelných místech nebyli nuceni k větší aktivitě, dobrý výsledek jim v podstatě zajišťoval jejich teplá místečka a korýtka, a na to teď doplatili! Nebojují za náš program, nemyslí na řadové občany.

 

Navrhujeme:

-  V otázce kandidatury prezidenta netlačit na pilu. Může to vést k dalšímu nepotřebnému štěpení názorů, v dané situaci to pro nás není podstatné.

-  Soustředit se na komunální volby, v té souvislosti musíme zajistit - zaplatit profesionálního PR manažera, také profi tým pro organizování a řízení volebních kampaní, přejít na centrální kampaň – jednotnou, …ne každý pes, jiná ves ….

-  Zajistit profi školení našich kandidátů, opakovaně a ne až těsně před volbami, musí se s tématy a klíčovými body programu ztotožnit, a pak hlavně vystupovat jednotně.

-  Profesionální vedení webových stránek, okamžitá aktualizace …. Zasílání maxima info  do ČTK a tisku...

-  S okamžitou platností se rozejít s agenturou napojenou na Mrencovou!

-  Odstoupení vysokých funkcionářů zodpovědných především za přípravu a organizování volební kampaně. Dolejšovy řeči, že by se to mělo řešit na sjezdu za dva roky, JSOU NEPŘÍPUSTNÉ…

-  Přestat se zabývat vylepšováním kapitalismu, a soudruhy, kteří tomu vehementně napomáhají odstranit z vrcholných pozic.

-  Nesmíme lavírovat, zradit naše myšlenky, náš program výměnou za teplá místa!

-  K materiálům pro jednání mimořádného sjezdu připravit aktualizaci Stanov, aby se stala strana méně zkostnatělou, ale odpovídala stavu a tempu 21. století. Návrh na zjednodušení organizační struktury – vypustit Krajské výbory, OV podřízeny přímo ÚV.

Na základě dnešních oficiálních informací
v médiích o vypovězení koaliční smlouvy ANO, ODS a STAN ve vedení Středočeského kraje a uzavřením smlouvy o partnerství
a spolupráci KSČM s ANO a ČSSD vyzýváme naše krajské zastupitele, aby svůj postup
v této věci vysvětlili a vzhledem k informaci, že nedosáhli oficiálně zastoupení v RK, raději setrvali v roli konstruktivní opozice. Nechceme, aby posloužili a pomáhali politickým protivníkům, kterým jsme ještě před rokem nestáli ani za povšimnutí. Jenom tehdy, když jim teče do bot, vědí, že jsou tu komunisti, ochotní hned přiskočit a hasit jejich trable!

Členové MěV KSČM Čelákovice

 

Prohlášení ZO Klecany

Výbor ZO KSČM se sešel ve středu 25. října 2017, aby projednal situaci po volbách do Poslanecké sněmovny PČR. Podnětem byly především aktivity předsedy OV KSČM Praha-východ Milana Havlíčka a návrhy předsedy okresního volebního štábu Pavla Posoldy, kteří vyzývají, mimo jiné, k odvolání vedení strany, svolání mimořádného sjezdu a změnu stanoviska k volbě prezidenta. Druhý z nich dokonce kádruje vedení strany v tom smyslu, že navrhuje odvolání ss. Filipa a Dolejše
a naopak podporuje ss. Skálu a Šimůnka, doporučuje odvolat z VV ÚV s. Melšu a nahradit s. Štefkem, a do ÚV nominovat s. Havlíčka. Podněty předsedy OV jsou předkládány formou per rollam (oběžníkem), tedy diskuse se nevede.

Jsme jistě všichni rozladěni výsledkem sněmovních voleb pro naši stranu, který určitě nikdo z nás neočekával. I když možná
i největší optimisté mezi námi si úbytek hlasů oproti předchozím volbám připouštěli. To ovšem neznamená, že naše zklamání budeme řešit stínáním hlav a viníky hledat všude jinde, namísto objektivního zhodnocení
s čistou hlavou, bez emocí a hlavně posouzení vlastního podílu na volebním neúspěchu.

Každý z nás by měl zvážit, jak sám přispěl k dosažení dobrého výsledku ve volbách během roku, co pro to udělal, tedy i opačně, jak se sám podílí na našem neúspěchu. Za náš nepříznivý volební výsledek nelze vinit jen vedení strany, vedoucí funkcionáře, za něj můžeme všichni, každý svým dílem, protože jsme udělali buď málo, nebo vůbec nic. Je snadné obvinit jednotlivce a veškerou vinu svést na ně, a vyjít z toho čistý jako lilie. Svědčí to o charakteru člověka.

Můžeme se tedy ptát konkrétně s. Posoldy, předsedy okresního volebního štábu, jak a čím přispěl k dobrému výsledku voleb, když všichni víme, že v období před volbami byl „neviditelný“? Co ho tedy opravňuje ke zdrcující kritice vedení strany, kádrovat jednotlivé funkcionáře a přisuzovat jim roli buď jakéhosi zločince či naopak spasitele? Zde je dobré připomenout osvědčené doporučení – zameť si nejdříve před vlastním prahem.

V poslední době nejsme také spokojeni
s tím, jak je v okresní organizaci uplatňováno řešení problémů metodou per rollam, namísto kolektivního projednání formou výměny názorů. Pouhé odpovědi ano či ne na položené, často sugestivní otázky, rozhodně není forma, kterou lze řešit závažné problémy, jako jsou nyní např. náš volební neúspěch či nominace na prezidenta republiky. Dotazníkem nelze nahrazovat diskusi, protože jen výměna názoru může vést k dosažení nejefektivnějšího řešení problémů.

V souvislosti s výše uvedeným vyslovujeme nespokojenost se současnou situací v okresní organizaci, konkrétně v jejích orgánech, ale i s vystupováním některých okresních funkcionářů, kteří se snaží své subjektivní názory, doprovázené častými útoky na některé vedoucí funkcionáře strany, vydávat za postoje členů celé okresní organizace. A to i přesto, že s většinou základních organizací nemá vůbec žádný či jen sporadický kontakt.

Vyzýváme proto ostatní základní organizace, aby se na svých výročních členských schůzích vyjádřily k situaci v okresní organizaci,
a pokud možno i v jejich orgánech, abychom mohli využít i jednání únorové okresní konference k alespoň částečné nápravě nedostatků a k zlepšení činnosti okresní organizace
i jejích orgánů.

Za výbor ZO KSČM Klecany

Jarmila Brožová, předsedkyně ZO

 

Poznatky z výlepu plakátů

Výlep se uskutečnil ve dvanácti obcích na trase: Klecany (Klecánky, Drasty), Husinec, Větrušice, Vodochody, Máslovice, Hoštice, Klíčany, Sedlec, Líbeznice, Pakoměřice, Hovorčovice, Zdiby. Na něm se podílela
s. Brožová v Klecanech a s. Dočekal ve zbytku obcí. První výlep proběhl ve středu 6. září.
V dalším týdnu 13. září se ukázalo, že naprostá většina plakátů zůstává neporušena
(s výjimkou Klecan a Zdib), proto další výlepy se uskutečnily 29. září a 11. října a v Klecanech a Zdibech ještě 17. října.

Celkový počet 25 výlepových míst se lišil plochou – od tabulí o rozměrech 1,5 x 1 m (např. Husinec, Máslovice či Klíčany, přes rozměry 3 x 2 m (např. Vodochody, Hovorčovice či Pakoměřice, až po velkoplošné v Klecanech či Líbeznicích. Na přelomu září a října došlo ke změně ve Zdibech, kde byly zrušeny výlepové plochy renovací tří autobusových zastávek (zadní stěna z lakovaných palubovek a boční skleněné) se zákazem výlepu. Zůstaly dvě tabule o rozměrech 1,5 x 1 m.

Problém s vylepením je ale i na velkoplošných tabulích např. v Klecanech, kde je velké množství různých reklam či prodejních nabídek firem i občanů. Oproti minulosti je méně případů přelepování, ale narostl počet strhávaných plakátů, ze dne na den.

Pro výlep plakátů A2 prakticky není místo. U plakátů A3 lze více využít formát „nastojato“, oproti plakátům „naležato“ (např. skupiny kandidátů), protože naprostá většina ostatních vylepovaných materiálů (organizací, soukromníků i ostatních politických stran) je rovněž „nastojato“.

Výlep plakátů jiných politických stran začal v obcích okrsku č. 2 až v pondělí 9. října, tedy čtrnáct dnů před volbami. Objevily se plakáty Realistů, ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, ale co je zajímavé, jen v některých obcích a ojediněle. Vypadá to, že se nekonal hromadný výlep postupně v jednotlivých obcích, jak tomu bylo dříve, ale zřejmě jen individuální aktivními členy uvedených stran. Zajímavé je, že plakáty ČSSD a ANO se neobjevily vůbec.

Jako „hovada“ se ukázali Starostové, kteří např. v Klecanech, ještě tři dny před volbami bezohledně přelepovali naše plakáty, i když ve dvou případech byla pod nimi volná plocha.

P. S. Pokud jde o letáky, v Klecanech se jako první objevil koncem září leták Realistů a pak až v úterý 17. října hromadně, tedy zřejmě dodané poštou, letáky-kartičky ODS, Starostů a čtyřstránkový A5 KDU-ČSL.

Jaromír Dočekal, vedoucí okrsku

 

Ze zastupitelstva kraje

24. října proběhlo 10. zastupitelstvo Středočeského kraje

Dalo by se nazvat změnové. Po nezbytných procedurách bylo navrženo do programu zařadit informace o čerpání investičních akcí a také byly navrženy změny v Radě kraje. Na základě vypovězení koaliční smlouvy ANO
a nové spolupráce ČSSD, ANO za programové podpory KSČM se pak strhla dost ostrá debata zejména mezi dosavadními koaličními partnery o tom, kde je pravda, kdo porušil koaliční smlouvu atd. Došlo opakovaně na urážky, tak na návrh Petery byla ukončena diskuse, obvykle jsme proti tomu, ale v tomto případě to bylo skutečně na místě.

Pro zařazení informace o čerpání investic bylo 39 zastupitelů, návrh na změnu složení Rady podpořilo 36 přítomných. Celkový program byl schválen 37 hlasy.

Pak probíhalo projednání změn v Radě. ODS navrhla pauzu 90 minut! To podpořilo 22 členů. Schválili jsme návrh hlasovat veřejně a najednou.

Pak současní radní za STAN představovali úspěchy svého panování. Bylo to dlouhé čtení, když četli podrobnosti a záznamy, prostě zdržovali. Tak padl návrh na ukončení diskuse, podpořilo ho 35 zastupitelů, ale i tak se diskutovalo mezi rozpadlou koalicí ještě dlouho.

Pak konečně byla zvolena 36 hlasy nová Rada, kdy se noví kandidáti představili včetně předsedů výborů. Uvolněných členů bude 16 jako dosud. Z kandidátky odstoupil Marek z Nezávislých Středočechů z pozice šéfa kontrolního výboru, nebyl podpořen návrh STAN na šéfa kontrolního výboru Macháčka. Kontrolní výbor se tak bude řešit příště.

Schváleny byly dotace z Fondu hejtmana pro 9 obcí napříč krajem, investiční dotace pro nemocnice, do Benešova rekonstrukce MOJIP, Kolína (náhradní umístění porodnice), Mladé Boleslavi (havarijní stav vstupní haly), Příbrami (stavební úprava interny). Naše zastupitelka Fialová se zeptala, proč nemocnice Příbram nedává nic ze svého na rozdíl od ostatních, je to proto, že má hodně akcí, které financuje sama.

Probíral se naposledy neschválený plán investic, opakovala se tam investice do cizího majetku do opravy opěrné zdi v Buštěhradu, který je převeden na město. Měli jsme návrh řádek vypustit a chtěli řešit situaci dotací. Vypuštění neprošlo, ale bude se to řešit.

Plán investic s řadou nových akcí prošel
a stejně tak i zásobník projektů.

Pak následovaly dva majetkové body, úplatné nabytí v Mělníku a budoucí výkup
v Jiřicích.

Pak se řešil společný bod s ČSSD ohledně stavu investičních projektů, malé čerpání 6 % v pololetí, na konci září 11 %) se řešilo už na posledním zastupitelstvu a nový radní bude mít pořádný kus práce před sebou.

Zpráva o činnosti Rady proběhla bez diskuse a byl konec.

Zdeněk Štefek, předseda Klubu zastupitelů KSČM Středočeského kraje

 

Informace z Rady kraje 26. října

Rada kraje projednávala zejména body přesunuté ze zrušeného termínu Rady (rozhádaná koalice totiž nebyla schopna v závěru řešit nic). Pro nás zásadní bylo Memorandum o spolupráci mezi Arcibiskupstvím pražským a Středočeským krajem, které bylo na základě našeho návrhu staženo. Můžeme tedy říci, že jsme zabránili pronikání církve do škol.

Důležité bylo i zdravotnictví - když se diskuse nad osudem Asociace středočeských nemocnic stočila i na náš popud správným směrem - ke zhoršující se kvalitě služeb
v našich nemocnicích - od stravování po úklid či pomůcky. Proběhne kontrola kvality. Zlepšení během našeho působení prostě musí být vidět.

Podruhé negativně dopadlo výběrové řízení na dokumentaci na druhou fázi dostavbu skanzenu v Kouřimi - nestihne se tedy termín podání žádosti do IROPu a pokud kraj bude s rozšiřováním skanzenu pokračovat, bude muset po částech a zřejmě z vlastního. Některé stavby tedy nevydrží... Zda to byla vina ročního působení STAN v oblasti investic
a veřejných zakázek, se teprve uvidí.

Staženy byly body, o kterých nevěděl nikdo nic, protože si STAN jejich obsah prý nechával pro sebe, jako např. 1,67 mil. Kč neuznatelných nákladů na vytvoření destinační značky Střední Čechy či nová aplikace na monitorování projektů a investičních akcí.

Pozitivní je schválení investičních záměrů na obchvat Rakovníka, koordinační smlouvy severního obchvatu Jílového u Prahy a dalších dopravních staveb. V životním prostředí jsme se dotýkali problematiky záboru zemědělské půdy, např. v případě skladovací haly Anexia v Rakovníku.

Schváleni byli i předsedové Komisí Rady (Milan Pour - komise pro rozvoj obcí a měst, Pavel Hubený - komise pro majetek, Zdeněk Milata - komise pro bezpečnost a IZS).

Rady budou každé pondělí, další tedy 6. 11.

Na ZK 5. 12. bude hlavní obsazení komisí a výborů, programové prohlášení a rozpočet, je snaha vše ostatní přesunout na leden.

Upozornil jsem i na negativní jevy posledního ZK, které pramenily zejm. z chaosu a rychlosti změny a z „tradičního chování ČSSD“ - příště budou „pozměňováky“ předem konzultovány na úrovni předsedů klubů - budeme znát program ZK logicky dříve, už z Rady.

Nyní se bude muset řešit rozpočet, programové prohlášení a obsazení výborů a komisí.

Ing. Zdeněk Štefek

 

Pro lepší informovanost!

Chcete znát, jak hlasují naši zastupitelé? Co navrhují? Jak se chovají jiné politické strany v kraji?

Níže uvádíme internetovou adresu pro sledování přímých přenosů z jednání zastupitelstev Středočeského kraje:

http://www. publicwire. eu/regions/stredocesky/stream/stream-full. php

Příští jednání krajského zastupitelstva se bude konat 5. prosince 2017 od 10 hodin. Nalaďte si sami atmosféru jednání, která rozhodují o rozhodujících oblastech v kraji.

(MiHav)

Festival mládeže

Před 70 lety se v Praze konal první festival mládeže a studentstva. Praha se stala i sídlem Mezinárodního svazu studentstva, což vydrželo až do převratu v roce 1989, kdy se „změnilo na mezinárodní Casino“. Škoda.

Tehdy v poválečném období mladé lidi spojovala víra v to, že přátelství a upřímnost roztopí ledy existující mezinárodní nedůvěry.
I letos jsme v situaci čistě - a ne náhodou - podobné. Boj o mír a o mezinárodní porozumění je opět světovým problémem a potřebou.

Ve dnech 14. až 22. října se v Ruském Soči konal již XIX. Světový festival mládeže
a studentstva s účastí české delegace, včetně zástupců z našeho kraje a i okresu Praha-východ.

Festivalu se zúčastnilo více než 29 tisíc zástupců ze 180 zemí světa (a dle tradice i s různým politickým zřízením, s různou kulturou
i náboženským vyznáním).

Naše sdělovací prostředky se tohoto mezinárodní fóra asi nechtěly všimnout ani z jeho tradice, ani z jeho letošního konání. Také škoda, nebo snad úmysl?

První den se konal mezinárodní karnevalový průvod studentů. Hlavní akce se konaly
v Olympijském parku v Soči. Velkou vstupní akcí bylo zasedání „Mládež 2030. Obraz budoucnosti“.

Přímou účast na této akci přijali představitelé Ruska prezident Vladimír Putin a ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov.

V průběhu tohoto zasedání vystoupili reprezentanti různých států s prezentací
z různých oblastí rozvoje: technologie budoucnosti, budoucnost ekologie, letecká budoucnost, a budoucnost průmyslových odvětví, světová železniční síť, či vytvoření „týmu budoucnosti“.

Mladí lidé vystupovali se svými vlastními zkušenostmi, se svými náměty i případnými řešeními, jak této generaci je vlastní. To je také dobře.

Ani Vladimír Putin ve svém vystoupení nechtěl přítomné něčím ohromit, protože respektoval v jejich vystoupení snahu projevu, že jsou mladí, mají své zájmy a čím je člověk mladší, tím je pevněji přesvědčený, že všechno ví lépe než ostatní a že ví více než ostatní. K jejich grandiózním plánům však sdělil, že „konkurenční výhody mají lidé, kteří se vyznačují něčím, co se dnes označuje jako soft skills, kreativní, koncepční a jiné druhy myšlení. Plány, pokud však nejde o plány fundamentální vědy, musí být praktické, musí být realizovatelné a to nejen z hlediska zítřka a pozítří, ale i z hlediska dneška. Ať děláme cokoliv, ať se zabýváme čímkoliv, nikdy nesmíme zapomínat na mravní, etické principy naší práce. Vše co děláme, musí přinášet užitek lidem, musí člověka posilovat a ne ho ničit. Proto i v zahraničních vztazích musí převládat programy, které národy spojují a nepokouší se jmenovat někoho hlavním, kterého by všichni ostatní měli poslouchat.“

„Světový festival mládeže a studentstva v Soči se stal nejreprezentativnější za celou svou historii a shromáždil téměř třicet tisíc účastníků z více než 180 zemí světa,“ prohlásil ruský prezident Vladimir Putin na jeho zahajovacím ceremoniálu.

„Vítám vás všechny v Rusku na XIX. Světovém festivalu mládeže a studentstva. Na fóru mládí planety, nejreprezentativnějším za celou jeho historii, se zde v Soči shromáždilo téměř 30 tisíc účastníků, hostů a dobrovolníků z více než 180 zemí světa ze všech kontinentů planety,“ prohlásil Putin.

Prezident připomněl, že se festival mládeže poprvé konal před sedmdesáti lety v Praze: „Dokázali, že překážky nedokážou zabránit upřímnému přátelství a teplo mezilidských kontaktů nezávisí na politických, národnostních, náboženských, kulturních nebo dalších rozdílech.“

Podle něj „naše země je hrdá na to, že již dvakrát hostila celosvětový svátek mládeže. Teď můžete pocítit pohostinnost a otevřenost našeho hlavního města sportu Soči, města olympijského bratrství a naděje,“ uzavřel Putin.

S výše uvedeným lze než souhlasit, protože jde o základní motto těchto setkání dnes
i před 70 lety. Platí to pro naši politickou práci i v současném období v naší vnitropolitické situaci po volbách do PČR, ale i v pochopení a řešení souvislostí v mezinárodních vztazích.

K tomu ale až v dalším pokračování, zejména i od přímých účastníků.

Václav Kuchta, čl. OV, Klecany

 

OKÉNKO DO HISTORIE

A jsem tu opět, já váš známý Dan Bierónski, člen OV KSČM Praha-východ. V úvodu chci zdůraznit, že jsem se dnes rozhodl napsat určité pojednání o průběhu a hlavně
o významu Velké říjnové socialistické revoluce na životy a osudy národů Ruska i přidružených národů a potažmo všeho lidstva.

Již v roce 1916, tedy rok před revoluci bylo téměř jasné, že carské samoděržaví nemá žádnou historickou budoucnost. Vojenská neschopnost carských generálů, jmenovitě Samsonova a Renenkamfba v bitvě u Tannebergu v témže roce skončila porážkou ruských armád německou válečnou mašinérii vedenou generály Hindenburgem, Suddendorfem a Hoffmanem.

V ruské společnosti automaticky narůstalo politické napětí proti neschopné, zkostnatělé a zpátečnické carské kamarile. Do čela nespokojených mas se postupně dostávali revoluční bolševici, vedeni mladým V. I. Leninem, původně Uljanovem, kteří dokázali naprosto správně odhadnout budoucí vývoj ruských i světových dějin a připravit takto ideologické vojenské i ekonomické předpoklady vítězství proletářské revoluce.

Když v roce 1912 byli ruští menševici, revizionisté i otevření zrádci donuceni opustit ruskou sociální demokracii, která se po mnoha dalších peripetiích rozhodla přijmout leninský styl práce, provedení proletářské revoluce i pozdější koncept vedení dělnických mas a budování společnosti nového typu, tak bylo jasné, že je tu subjekt schopný čelit imperialistickému obklíčení světa i jeho genocidní nesmyslné válce.

Není snad ani náhodou, že právě před sto lety, tedy v roce 1917 začalo prudké vření
v ruské, tehdy ještě carské společnosti. Soudruh V. I. Lenin tedy tyto události správně komentoval s odkazy na minulé doby, tedy první ruskou revoluci 1905. Jeho závěr spočíval v tvrzení, že i když v tomto roce byla ruská revoluce poražena, a že se revoluční síly musely před Stolypinem a jeho katy ukrýt do ilegality, tak tento rok byl generální zkouškou před další a mnohem úspěšnější revolucí.

V únoru 1917 samoděržaví opravdu dojelo na konec svých dějin. Po známých petrohradských událostech byl donucen k abdikaci car Mikuláš a carská kamarila si na trůn dosadila jeho příbuzného Michaila. Situaci se ještě pokoušel zachránit miliardář Gučkov, který se ho snažil před shromážděnými dělníky obhajovat. Jeho tvrdý proslov vyvolal reakci shromážděných, kteří žádali jeho zatčení. Abdikoval i Michail.

V zemi od 22. 2. 1917 začalo dvojvládí. Byl tu zárodek budoucí proletářské moci reprezentované sověty, tvořivé představitelky uvědomělých proletářských a vojenských přestavitelů, kteří žádali provedení radikálních ekonomických, vojenských a hlavně sociálních změn uvnitř ruské společnosti. Soudruhu V. I. Leninovi velmi rychle docházelo, že revoluční situace se blíží.

Na druhé straně tu však existovala též zpátečnická Prozatímní vláda vedená knížetem (!) Suvarsem, plně závislá na podpoře Dohodových mocností. Její představitelé, stejně jako původní carské vedení, neváhali posílat vysílené a polovyzbrojené ruské a ukrajinské vojáky do sebevražedných operací proti po zuby ozbrojeným Němcům a Rakušanům. Tlak proti nesmyslnému způsobu vedení války proto stále narůstal a proto se „carské“ vedení společnosti rozhodlo pro radikální řešení situace.

Uvědomilo si tímto, že Kerenský, jakožto oficiální představitel Prozatímní vlády, je ve své podstatě příliš „měkký“. Kamarila proto pověřila generála Kornilova, aby násilím uťal vojenskou silou všechny pokusy o jakékoliv revoluční změny v Rusku a zavedl v zemi kontrarevoluční diktaturu. Ale ouha.

Tehdejší ruští sociální demokraté po roce 1912 vedení s. V. I. Leninem se nerozhodně nehodlali smířit s ohavnou situací. Začali
s masivní agitaci mezi nevzdělanými Kornilovovými vojáky a dokázali jim nehistoričnost rozkazů její generálů a nutnost odvrátit jejich úmysl vyvolat krvavý převrat v Rusku. Bylo nanejvýš nutné zabránit návratu mocichtivého a pomstychtivého carského zřízení v zemi začínajících sovětů.

Soudruh V. I. Lenin, který dlouhá léta žil v emigraci na Západě, se na podzim 1917 vrátil do revolučního Ruska. Plně si uvědomil aktualitu revoluční situace v zemi a silou své osobnosti přesvědčil své spolupracovníky
o nutnosti příprav proletářské revoluce. Ve vedení revoluční strany však existovaly spory o správnosti načasování ruské revoluce a svržení Prozatímní vlády. Začal listopad 1917.

Dan Bierónski, člen OV

 

*  *  *

Já, níže podepsaný Dan Bierónski, člen OV KSČM Praha-východ, bych tímto rád uveřejnil své názory na hodnocení vlivu VŘSR na vývoj světového pokroku a hlavně Ruska jako celku i jeho vnitřního života.

S povzdechem jsem si přečetl materiál Svět sto let po Velké říjnové socialistické revoluci, co a jak dál. S povzdechem říkám proto, že jsem na tuto konferenci 13. 5. 2017 nebyl nikým pozván, ani jsem o této akci nevěděl, i když bych tam rád vystoupil. VŘSR je jistě moje srdeční záležitost, a i proto chci přistoupit k jejímu rozboru.

Z ideologického hlediska se tu plně potvrdilo učení Marxe a Engelse o třídním boji uvnitř všech vykořisťovatelských struktur, počínaje otrokářskou přes feudální až po „moderní“ kapitalistickou, potažmo imperiální společnost. Marxovi i Engelsovi muselo být naprosto jasné, že nesmiřitelný boj mezi vykořisťovateli a vykořisťovanými, mezí prací a kapitálem, mezi výrobci statků a jejích přivlastňovateli, může skončit lidským Armageddonem a zkázou veškeré civilizace. Zároveň si též uvědomovali, že je tu stejně nelítostný boj mezi vykořisťovateli samotnými, což v praxi znamená nekonečný souboj uvnitř vládnoucích tříd o materiál, lidstvo
i duchovní zdroje.

Marx i Engels se v polovině 19. století domnívali, že socialistická revoluce přijde
v nejvyspělejších zemích světového imperialismu, myšleno tím Anglii, Francii
a Německo, protože tam již uzrály materiální předpoklady pro převzetí ekonomické moci revolučním proletariátem. Myšleno tím mohutnou průmyslově zemědělskou základnu společnosti a to zejména po 1. průmyslové revoluci dvacátých let 19. století.

Klasici našeho učení se ovšem museli vyrovnávat i s neživotnými projekty výstavby socialistické společnosti, jako byl Owenův socialismus zkrachovalý v Americe, nebo teorie Proudkova E. Toniera, založená na vytváření lidových družstev schopných vytlačit kapitalistické monopoly. Marx i Engels správně označili tyto teorie za neživotné
a neperspektivní, a naprosto správně označili proletariát za dalšího hegemona světového pokroku i hybatele dějin a lidstva. Ovšem za předpokladu, že dokáže odejmout buržoasii její majetky, její ekonomickou, politickou a hlavně vojenskou moc. Pařížská komuna 1871 se o toto pokusila, leč marně. Francouzská buržoasie byla silnější, žila
v imperialistickém světě, navíc podporovaná vojsky císařského Německa. S nástupem
V. I. Lenina do čela revolučního proletariátu, se kterým ovšem naši zmínění klasikové ani nemohli počítat, se ovšem situace v mnohém změnila. Změnily se podmínky ideologické, ekonomické i vojenské.

A k těm prvním si V. I. Lenin správně uvědomil nerovnoměrnost vývoje kapitalismu, potažmo imperialismu v jednotlivých částech světa i jednotlivých světadílech či zemích s tím, že rozpory ať už třídní, ekonomické, rasové či dokonce náboženské se vyostřují právě tam, kde to přijde. Ale nebývá to většinou ve vyspělých průmyslových krajinách, protože tam velkoburžoasie je schopna svými drobty, spadlými ze stolů pánů nuzákům, udržet dole proletariát jakž takž v klidu. A pokud ne, máme k dispozici vojsko, četnictvo a policii.

V. I. Lenin si toto vše uvědomoval a pochopil, že revoluční situace proletariátu se stává historickou možností tam, kde se hlavně třídní možnosti neprivilegovaných stávají realitou, protože vztahy mezi vykořisťovateli
a vykořisťovanými, buržoasii a proletariátem, feudály a poddanými atd. dostaly do slepé uličky, do slepého bodu, do bezvýchodné situace.

Pro V. I. Lenina to byl velmi zajímavý závěr. Nevím, s jakým pocitem učinil svůj rozchod
s teorii převzetí moci světovým proletariátem a teorii o vybudování světového socialistického řádu, ale učinil tak s plným vědomím a svědomím. Jenom „soudruh“ Trocký toto nikdy nepochopil.

Soudruh V. I. Lenin ovšem správně pochopil slabost ruského samoděržaví, narůstající rozpory uvnitř carské společnosti
i její neschopnost na mezinárodním poli. Po prohrané válce s Japonskem 1904 a krvavé neděli 11. ledna 1905 proti caru prvně povstaly masy bezzemků, dělníků i pořád ještě poddaných. Revoluce nakonec byla carským aparátem poražena, začala diktatura Stolypina, zvaná stolypinská kravata věšící všechny ruské revolucionáře. Proti tomu třicátá léta nebyla nic moc.

Lenin toto vše viděl a jeho názor byl, že revoluce 1905 byla jen generální zkouškou na revoluci novou, revoluci ruskou a proletářskou. Reagoval tak na porážku jak Pařížské komuny, tak i na rok 1905. Pochopil v tom, že revoluční situace v Rusku se přiblížila, že jeho proletariát má možnost se dostat k moci. Hlavně byl schopen nekompromisně polemizovat s menševiky, zastánci kapitalistického vykořisťování, ale i tvrdě bojovat s předchůdci fašistického hnutí, ochotných zbraní hájit vykořisťování, jako byli bašibozukové a černosotěnci, kteří v roce 1921 vojensky prohráli s Rudou armádou na celé čáře, ale
v době dočasné okupace SSSR wehrmachtem se opět objevili a začali masakrovat sovětské obyvatelstvo – opět na celé čáře.

Ale zase zpět. Soudruh V. I. Lenin dobře věděl, že bez vedoucí úlohy revoluční strany ruský ani jiný proletariát nemá schopnost
a snad ani zájem převzít politickou moc a ani splnit svou světodějnou úlohu.

Přicházely jiné časy, masy ruského proletariátu byly carskou mašinérii vrženy do 1. světové války, kde proti mnohem lépe vyzbrojeným a vycvičeným Němcům a Rakušanům utrpěly milionové ztráty. Ukázala se tu i neschopnost a nekompetentnost carského zřízení, ale i jeho vojenských špiček, tedy generálů Rennenkampfa a Samsonova, zejména v bitvě u Tanenbergu, kde Němci
v roce 1916 zamordovali statisíce Rusů a brali to jako konečné vítězství.

Začaly protesty proti válce, proti genocidě ruského národa, proti válce, kterou nezavinil, protože imperialistické spory mezi Anglii, Francii a Německem i Rakousko-Uherskem se jeho hranic nijak nedotýkaly a po prohrané krymské válce by se ani carské vedení do ničeho nemíchalo. Přišel však rok 1917
a s tím i gradace konce února. Po velkých stávkách i střetech průmyslových dělníků s policií v Moskvě a Petrohradu abdikoval ruský car Mikuláš a na své jméno jmenoval svého příbuzného Michaila. Ten však při protestech dělníků a konce únorových událostech 1917 také abdikoval.

Začalo dvojvládí. Na jedné straně pravicová Prozatímní vláda a na té druhé v podstatě lidové orgány veřejné správy – tedy sověty. Sovět rusky znamená rada. A tyto rady se radily jak pomoci lidem, dělníkům, bezzemkům a nezaměstnaným, ale vláda jen ve všem házela klacek pod nohy.

Soudruh V. I. Lenin velice bedlivě sledoval překotný vývoj uvnitř ruské společnosti. Bylo pro něj rozhodující, že ruský proletariát se po staletích dokázal vzepřít své úloze jatečných zvířat svých carů a později kapitalistů při vyřizování vlastních osobních i ekonomkách účtů. Věděl ale též velmi dobře, že musí někdo dělnickou třídu politicky oslovit, aby si uvědomila své možnosti. Ale po rozchodu s menševiky 1912 se takové možnosti otevřely. Po porážce Kornilovova puče z počátku léta 1917, a to hlavně díky bolševickým agitátorům, kteří je přesvědčili, že jdou zpět, tak potom vývoj spěl k VŘSR. Otázka několika měsíců.

Při agitaci bolševické strany, již legálně po porážce monarchistického Kornilovova puče a jeho pokusů o znovunastolení reakčního monarchistického zřízení, se tu ovšem otevřel prostor pro agitaci, pro zřízení dělnické samosprávy, dělnické kontroly nad podniky a dělnických pravomocí ve výrobě. Tyto možnosti potom shrnula a ratifikovala VŘSR až v listopadu 1917.

Dan Bierónski, člen OV KSČM

 

Připomínáme!

42. pražská teoreticko-politická konference s mezinárodní účastí na téma
    „O teorii a praxi komunistického hnutí“
    se koná v sobotu 11. listopadu od 9 hodin
   
ve velkém sále č. 76 budovy ÚV KSČM.

 

Výzva

Výsledky voleb hodně zkrátí příspěvky do stranické pokladny. Projeví se to i na hospodaření naší okresní organizace. Musíme mnohem více šetřit a opatrně zacházet s každou korunou. Máme-li ale zachovat alespoň základní činnost v základních organizacích a okresním výboru; máme-li podpořit sestavování a propagaci kandidátek do komunálních voleb 2018; máme-li podpořit občasné větší akce a naší účast na nich; máme-li pomoci mládežnickým a vlasteneckým organizacím... tak je třeba na to mít dostatek finančních prostředků. Rozpočet okresní organizace by měl být pokud možno vyrovnaný a to znamená při snížení prostředku za volby zvýšit především vlastní výběr stranických příspěvků a to na více jak dvojnásobek.

Svoje by udělalo i to základní, kdybychom všichni svůj stranický příspěvek platili ve výší, kterou podle Stanov KSČM platit máme. Ale i jednorázový příspěvek určitě pomůže.

Je mi jasné, že naše převážně seniorská členská základna nemá na rozhazování a proto vyzývám všechny, kteří mohou stranu podpořit finančně zvýšeným členským příspěvkem, aby tak učinili a podpořili tuto výzvu a to nejlépe ještě do konce tohoto roku.

(přes poměrně nízký důchod 10 400,-Kč a zrušené vánoce) dám komunistické straně do konce roku ještě tisíc korun.                                  Milan Havlíček, člen ZO KSČM Říčany

 

 

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 8. listopadu oslaví

85. narozeniny soudruh

josef kašpar

z Odolena Vody

*  *  *

Dne 11. listopadu oslaví 70. narozeniny členka ORK soudružka

ivana nováková

z Brandýsa n/L - St. Boleslavi

*  *  *

Dne 13. listopadu oslaví

65. narozeniny člen výboru ZO KSČM, soudruh

Daniel Kormančík

z Brandýsa n/L - St. Boleslavi

*  *  *

Dne 20. listopadu oslaví

75. narozeniny soudružka

marie ulrichová

z Brandýsa n/L - St. Boleslavi

*  *  *

Dne 20. listopadu oslaví 70. narozeniny člen okresního výboru KSČM, soudruh

františek pokorný

z Mukařova

*  *  *

Dne 29. listopadu oslaví 75. narozeniny soudružka

jitka stanislavová

z Klecan

*  *  *

Dne 29. listopadu oslaví

70. narozeniny soudružka

marie arazimová

z Čelákovic

*  *  *

 

Všem oslavencům upřímně gratulujeme a přejeme hodně zdraví a životního optimismu do dalších let.

 

Za OV KSČM

Milan Havlíček

předseda OV KSČM

 

 

Pro zasmání po volbách před nadechnutím se do dalších bojů...

... Plavky mě upozornily na to, že bych měla zhubnout. Potom jsem ale oblékla tepláky a ty mě zas uklidnily.

... Chtěla jsem si vzít letní sukni, ale zjistila jsem, že mám ještě zimní zadek.

... Chtěla bych být housenka... Žereš, žereš, žereš, usneš... Probudíš se a... Jsi krásná.

... To, že jsem tlustá máma, znamená jen to, že mám víc plochy na mazlení.

... Žena nikdy nepřibírá... Ona jen zvětšuje prostor pro mužovu lásku.

... Když mě chytne neodolatelná chuť cvičit, tak si lehnu a počkám, než mě to přejde.

... Při pohledu do zrcadla jsem měla pocit, že bych měla něco shodit. Tak jsem shodila zrcadlo.

... Nelíbí se ti tvoje váha? Tak si uvědom, že člověk ze zlata, se železnými nervy a povahou z ocele nemůže být přece lehký.

... Kdyby stres spaloval kalorie, byla bych super modelkou.

... Ano, dělám chyby, ale život nepřišel s návodem...

... Pro všechny falešné lidi, kteří mi nepřejí: Mám se dobře a budu se mít ještě lépe!

... Jsou tři etapy života: mládí, střední věk a vypadáte dobře!

... Potkat mě... To je osud. Milovat mě... To je statečnost. Získat mě... Na to je třeba trpělivost. Mít mě... To je sen. Ale nasrat mě... To je tvůj konec!!!

... Svět ztrácí génie. Einstein umřel. Mozart umřel. A mně taky není dvakrát dobře...

... Potkají se tři. Pesimista vidí v tunelu tmu. Optimista vidí světlo na konci tunelu. Realista vidí světla vlaku. Strojvůdce vidí tři debily na kolejích.

... Milý sousede, štěkot, který tak často slyšíš, je skutečně můj. Jsem pes a tak štěkám! Až budu hovno, tak budu smrdět!!!

... Když muž mlčí, přemýšlí. Když mlčí žena, je naštvaná.

... Heslo dne: Nejlepší je nic neřešit... Ono se to posere samo!

... Život je jenom jeden, zdraví je jen jedno, pravá láska je jen jedna... Hlavně, že problémů jsou tři prde..!!!

... Přišla jsem domů a uviděla všude ležet prach... Tak jsem si řekla, že si lehnu taky.

... V obchodě jsem koupila: brambory (Polsko); rajčata (Španělsko); křen (Maďarsko); kedluben (Itálie); mrkev (Francie); ředkev (Německo); česnek (Čína)... Otázka: Roste u nás ještě něco kromě cen?

 

 

Výročí, na která bychom neměli zapomínat…

2. 11. – Památka zesnulých

6. 11. 1836 – zemřel český básník Karel Hynek MÁCHA (*16. 11. 1810)

7. 11. 1917 – začala dobitím Zimního paláce v Petrohradě VELKÁ ŘÍJNOVÁ SOCIALISTICKÁ REVOLUCE

7. 11. 1811 – se narodil český básník a vědec Karel Jaromír ERBEN (+ 21. 11. 1870)

8. 11. 1620 – bitva na Bílé hoře skončila porážkou českých stavů

10. 11. 1944 – zahynul ve SPN komunistický poslanec Jan ŠVERMA (* 23. 3. 1921)

11. 11. 1648 – skončila třicetiletá válka
v Evropě

12. 11. 1951 – zemřel Konstantin BIEBL, český básník proletářské poezie (* 26. 2. 1898)

14. 11. 1918 – byl T. G. MASARYK zvolen prezidentem ČSR až do abdikace 14. 12. 1935

15. 11. 1945 – vojska Rudé armády opustila Prahu

16. 11. 1943 – zahynul Hrdina Sovětského svazu kpt. Ján NÁLEPKA (* 20. 9. 1912)

16. 11. 1971 – zemřel Josef KAINAR, český básník a dramatik (*29. 6. 1917)

17. 11. 1939 – MEZINÁRODNÍ DEN STUDENSTVA (zavření českých vysokých škol v r. 1939)

17. 11. 1989 – politický a majetkový převrat; návrat kapitalismu

18. 11. 1852 – se narodil malíř Mikoláš ALEŠ (+ 10. 7. 1913)

18. 11. 1951 – vznikl Svaz protifašistických bojovníků

19. 11. 1957 – Antonín NOVOTNÝ zvolen prezidentem ČSR (19. 11. 1957 – 22. 3. 1968)

20. 11. 1945 – v Berlíně schválená směrnice pro odsun Němců

21. 11. 2000 – zemřel olympijský vítěz Emil ZÁTOPEK (* 19. 9. 1922)

22. 11. 1898 – se narodil Rodion Jakovlevič MALINOVSKIJ, maršál SSSR, sovětský vojenský činitel, v čele 2. ukrajinského frontu osvobozoval Československo (+ 31. 3. 1967)

23. 11. 1896 – se narodil prezident ČSR Klement GOTTWALD (+ 14. 3. 1953)

25. 11. 1895 – se narodil armádní generál a prezident ČSSR Ludvík Svoboda (+ 20. 9. 1979)

26. 11. 1926 – zemřela Eliška KRÁSNOHORSKÁ, česká spisovatelka a libretistka (* 18. 11. 1847)

28. 11. 1695 – popraven Jan Sladký KOZINA (* 10. 9. 1652)

29. 11. 1378 – zemřel římský císař a český král KAREL IV. (* 26. 8. 1316)

1. 12. 1896 – se narodil maršál SSSR, sov. vojenský činitel Georgij Konstantinovič ŽUKOV (+18. 6. 1974)

2. 12. 1805 – bitva tří císařů u Slavkova

2. 12. 1989 – ČSLA začala odzbrojovat jednotky Lidových milicí

 

 

Příští celookresní porada funkcionářů, členů a sympatizantů

se uskuteční ve středu 6. prosince 2017 od 8:30 hodin s programem:

Informace z jednání vyšších stranických orgánů (Zd. Štefek)

Nejbližší úkoly základních organizací a vedoucích okrsků (M. Havlíček)

Hospodaření ZO a placení členských příspěvků (V. Kuchta)

Prezidentské Volby 2018 - aktuální úkoly (P. Posolda)

Výměna zkušeností - různé