Oskar Krejčí: Geopolitika Ruska – Sovětská idea a mezinárodní politika

13. 11. 2017

Ukázka z nové knihy Oskara Krejčího Geopolitika Ruska, která právě vyšla, připomíná právě aktuální stoleté výročí říjnové revoluce v Rusku.

Svou povahou byla sovětská idea dalším projevem západnictví v ruském politickém myšlení. Byla, obdobně jako ruský liberalismus, reakcí na zaostávání Ruského impéria a čerpala inspiraci v nabídce západních politických idejí. Vycházela z učení Karla Marxe a Bedřicha Engelse, zakladatelů komunistického a sociálně demokratického hnutí. Vladimír I. Lenin jejich teorii aplikoval na dobu, kdy ekonomické, politické a vojenské změny vytvořily podmínky pro vznik světových válek. Zároveň se pokusil použít marxismus, který předpokládal počátek revolučních změn v nejrozvinutějších kapitalistických zemích, na podmínky ekonomicky a sociálně zaostalého Ruska. Mesianismus, který sovětská idea obsahovala, byl výsledkem převzetí radikálních západních idejí, které – po úpravě při pokusu o jejich využití v Rusku – byly reexportovány mimo jiné i na Západ.

Více čtěte na stránce internetového časopisu Argument zde.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Časopis Argument