Tiskové prohlášení klubu KSČM k 11. zastupitelstvu Středočeského kraje

5. 12. 2017
Tisková konference

11. zastupitelstvo, které se koná 5. prosince 2017, má dle programu jednání schvalovat několik zásadních bodů, zejména rozpočet na rok 2018 a dotační systém pro rok 2018.

Klub zastupitelů při respektu ke kontinuitě při přípravě rozpočtu i fondového systému vysoce hodnotí to, že se v rozpočtu podařilo zohlednit základní programové priority, na kterých stojí naše podpora koalice.

  1. V oblasti žákovského jízdného jsme ve stádiu diskuse nad modelem financování jízdného, v textu rozpočtu je uvedena částka cca 7 milionů Kč pro měsíce 9-12/2018, kdy by žákovské jízdné mělo platit, částka vychází ze zrušeného modelu.
  2. Oblast jasného NE privatizaci a vyvádění veřejných služeb nemá nyní přímý dopad na rozpočet, pozitivně hodnotíme, že oblast zdravotnictví a dopravy jsou prioritou při rozdělování přebytku či lepších příjmech.
  3. V oblasti garance alespoň současného rozsahu a kvality služeb hodnotíme pozitivně, že se realizuje rozšířená nabídka míst pro seniory koupí domova seniorů v Žižicích, že se zabýváme kvalitou zdravotní péče a že se zabránilo slučování Rabasovy galerie s Muzeem TGM v Rakovníku.
  4. Požadavek na zaměření fondů na základní občanskou vybavenost, v prvé řadě na kanalizace a vodovody u malých obcí se také posunul do konkrétní podpory – mimo dalších zdrojů z poplatků za znečištění ovzduší i za čerpání podzemní vody je ve Středočeském infrastrukturním fondu pod zadáním ŽP určeno 50 mil. Kč. Diskutujeme i o podpoře v příštím období – na opravy místních komunikací.
  5. V oblasti zvýšení bezpečnosti formou podpory policejních služeben jsme si určili rok 2018 rokem, kdy nastavíme jasná pravidla financování a další podpory tak, aby to bylo možné zohlednit v rozpočtu 2019.
  6. Usilovně pracujeme rovněž na sjednocení podpory významných akcí turistických i kulturních.
  7. Konkretizaci dostává také program energetických úspor, v rámci kterého nejprve získáme precizní přehledy navrhovaných provozních, zejm. energetických úspor v organizacích, které budou realizovány programově s využitím vlastních zdrojů či přes metodu EPC.

Oceňujeme rovněž, že se během posledního měsíce rozhýbala investiční činnost kraje a tyto projednávané body podporujeme.

Hodnotili jsme rovněž činnost samosprávy od 10. zastupitelstva a konstatujeme, že zvolený model aktivní programové podpory ANO a ČSSD ze strany KSČM funguje. Návrhy KSČM jsou projednávány věcně a konstruktivně a to i v Radě kraje, kam zástupci pravidelně docházejí. Řada našich dalších programových bodů je ostatně zahrnuta i ve společném programovém prohlášení.

Vidíme tedy, že je reálný předpoklad skutečného plnění našich priorit v příštích letech, které budou mít pozitivní dopad na občany Středočeského kraje.

Autor: 
Ing. Zdeněk Štefek, klub zastupitelů KSČM Středočeský kraj