Koluje po internetu

30. 12. 2017

To jim přece nemůže projít…
Novinář Josef Klíma – Restituce

Restituce majetku církví? Nikoli, je to megatunel! Když jsem 10. 1. 2012 psal článek na téma darování majetku církvím, ani jsem netušil, jak velikou budu mít pravdu se svou lehce konspirační teorií o tom, u koho nakonec skončí majetek, který hodlá Kalousek, Schwarzenberg a spol. církvím darovat.

Zde nabídnu nejprve k opakovanému přečtení ten starší článek „(http://voksay. blog. idnes. cz/c/240324/U-koho-nakonec-skonci-majetek-vraceny-cirkvim. html)“…

… a pojďme si říci, co se nového „profláklo“. Máme zde věc, o které se vůbec nemluví, jako by se nikdy nestala… evidentně si stávající vedení církví velmi přeje, aby se tu skutečnost veřejnost nikdy nedozvěděla a aby se na ní zapomnělo:

Federální shromáždění ČSFR 1. srpna 1991 schválilo „výčtový zákon, kterým se restituovaly majetky církví a náboženských společností“.

Jako důkaz onoho vstřícného kroku mezi státem a církví bylo prohlášení tehdejšího kardinála Františka Tomáška, že to je poslední nárok, který církev vznáší! Nejen on, ale i další opoziční představitelé se vyslovili pro restituční tečku.

Kardinál Tomášek upozornil také na to, že nejde o žádný majetek zabavený komunisty, jak tvrdí ti, kteří se těší na příspěvky do stranických kasiček a konta jedinců... !

Úplné vypořádání poměrů s římskokatolickou církví tedy proběhlo 1. 8. 1991!

Právník a vedoucí katedry práva Bankovního institutu Aleš Rozehnal vypracoval analýzu, ze které vyplývá, že právo, které měla církev k majetku, který užívala, nebylo právem, i když se vlastnickému právu podobalo. Oproti vlastnickému právu totiž podléhalo řadě omezení. Naopak majetek, který má být podle předkládaného návrhu církvím vydán, na rozdíl od minulosti žádným omezením podléhat nebude, a subjekt ho obdrží, bude odlišný od právnických osob, kterým byl vyvlastněn. O majetek, v případě katolické církve, přišla veřejnoprávní instituce, která se při proměnách legislativy proměnila v soukromého vlastníka.

Prohlašované restituce jsou tedy pouze zavádějícím názvem pro naprosto nové uspořádání majetku a jeho systémové zařazení … politicky nekorektně řečeno jde o darování majetku soukromým subjektům, kterým v roce 1948 rozhodně nepatřil, protože tento soukromý subjekt prostě neexistoval. Jinak řečeno, jde o krádež a vytunelování státního majetku ve prospěch soukromého subjektu!

Další právní rozbor od profesora Právnické fakulty UK Václava Pavlíčka, odborníka na ústavní právo a Benešovy dekrety, říká: „Za první republiky nikdo nepochyboval o tom, že majetek katolické církve má veřejnoprávní charakter. “

Když návrat k tomuto stavu není možný, stát by katolické církvi vydávat majetek neměl! A ještě je tu jedna důležitá otázka: je všeobecně známo, že třeba v případě katolické církve podléhá veškerý její majetek přímo správě Vatikánu. Je součástí majetku Vatikánu - ergo darované nemovitosti a pozemky se stanou majetkem cizí mocnosti… a ejhle… čin, který naruší územní celistvost České republiky ve prospěch cizí mocnosti... a to je přeci vlastizrada! Osobně bych byl klidně pro to, co navrhoval kolega Vereš… „každý poslanec a senátor, který bude hlasovat pro zákon v navrhované době, byl okamžitě obviněn z TČ vlastizrady a pochybení při správě veřejného majetku“.

Ale teď k nejdůležitější části, která se týká mé malé „konspiračky“ v předchozím článku… Provalilo se totiž to, že velké developerské firmy… česky řečeno „překupníci s pozemky“… už teď vyjednávají s církvemi o výměnách a odkupu lukrativních pozemků, které mají církve dostat. Takovou výměnu musí schválit Pozemkový fond a světe, div se, … o potvrzení směny žádaly stát také dvě pražské firmy Duplicatus a Real 24, v nichž působí ekonom pražské arcidiecéze a zároveň vedoucí správy majetku na Arcibiskupství pražském Karel Štícha, jako předseda dozorčí rady. Duplicatus si vyjednal směnu pozemků s římskokatolickou farností v pražských Stodůlkách a Real 24 se dohodl s farností v Uhříněvsi.

Jak vidíte, samotní církevní funkcionáři a lidé napojení na církev se velmi angažují v tom, jak na předpokládaném darování majetku církvím pořádně vydělat. Jde o miliardy, za něž lze developerským společnostem lukrativní pozemky rozprodat. Vzhledem k tomu, jaké čachry se dějí neustále s územními plány v Praze a dalších městech v ČR, jde spíše o desítky miliard. A jsem si jistý, že politici jako Kalousek, „kníže Schwarzenberg“ a další, velmi angažovaní v přípravě tohoto megatunelu, to vše velmi dobře vědí, a hodlají si taky pořádně „zasosat“ ze státního majetku ve svůj prospěch.

Braňme se občané! Zabraňme darování majetku a stovek miliard církvím! Zabraňme největšímu tunelu od dob velké privatizace! Zabraňme darování nemovitostí a pozemků, které jsou zatím ještě majetkem našeho státu, cizí mocnosti – Vatikánu.

Nenechme „vlastizradu“ našich státníků a politiků, prezidenta Klause nevyjímaje, nepotrestanou! Tato ohavná zrada, i s úmyslem promyšleného jejich sebeobohacení, jim nesmí projít! Za zradu a zneužití svého postavení a pochybení při správě veřejného majetku, musejí být potrestáni! Jde o krádež a vytunelování státního majetku ve prospěch soukromého nečeského subjektu!

Češi, občané, voliči, musíme se postarat o jejich potrestání, nesmí jim tato zrada a jednání proti zájmu nás všech, projít!!! Stop církevním restitucím!

Zdroj: 
Internet - není ověřeno