Manifest mladých komunistů

3. 1. 2018

V reakci na výsledky letošních voleb do Poslanecké sněmovny z října 2017 a v očekávání mimořádného dubnového sjezdu KSČM, na kterém lze očekávat intenzivní debaty o dalším směřování strany, již nyní sílí vnitrostranická diskuse a formují se různé názory.

V minulých týdnech přišla svojí iniciativou skupina převážně mladých komunistů napříč republikou, která je nespokojená s nynější situací strany a jejím vedením. K vyjádření svých myšlenek vytvořila dokument pod názvem „Manifest mladých komunistů 2018“, kterým chce oslovit všechny obdobně smýšlející členy strany.

Nesmíříme se s tím, že sobectví, absolutní moc peněz a okrádání člověka člověkem bude společenskou normou. Chceme být slyšet a usilovat o budování spravedlivé společnosti založené na morálce, úctě člověka k člověku a solidaritě. Začít musíme především u sebe! Teď! Nikdy nezradíme samotné základy socialismu a komunismu. My mladí komunisté nebudeme těmi, co zhasnou a budou chodit na hrob KSČM klást květiny“, píše se mj. v Manifestu.

Autoři „Manifestu“ chtějí dokument prezentovat především na jednotlivých okresních konferencích KSČM. Jeho součástí jsou podpisové archy, kam mohou připojovat své podpisy všichni členové strany, které s jeho textem souhlasí.

Málokdo ještě pochybuje, že strana naléhavě potřebuje výrazné změny. Musíme být důslednou protisystémovou stranou nabízející otevřený socialismus jako plnohodnotnou alternativu k nynějšímu kapitalismu. Musíme být schopni oslovit protestní voliče, být programově konzistentní a patřičně revoluční strana, v níž má přednost ideologie před pragmatismem a plnění programu před sbíráním placených funkcí“, říká s. Richard Pokorný, tiskový mluvčí KV KSČM Plzeňského kraje a současně jeden z tvůrců a signatářů Manifestu.  

Manifest spolu s doprovodnými texty a kontaktem na autory této iniciativy naleznete na stránkách http://restart-2018.cz/.