Přehled spolupráce v jednotlivých krajích v rámci SPaS a dalších subjektů občanského sektoru

14. 2. 2018

Na 12. schůzi VV ÚV KSČM 2. 6. 2017 byl schválený materiál: Informace o činnosti SPaS (Spojenectví práce a solidarity) a situaci v občanském sektoru, který se zabýval činností SPaS po IX. sjezdu KSČM, aktivitami KSČM v rámci občanského sektoru a spoluprací a podporou odborů ze strany KSČM jako celku. Z tohoto důvodu vzešel námět z této schůze VV ÚV KSČM, aby byla podána také informace o spolupráci v rámci SPaS a dalších subjektů občanského sektoru na krajské úrovni. Cílem předkládaného materiálu je informovat o spolupráci KV KSČM s občanskými sdruženími, demokratickými aktivitami a iniciativami v rámci České republiky, zejména pak informovat o spolupráci v rámci  projektu Spojenectví práce a solidarity (SPaS). Materiál vznikl na základě zaslaných podkladů z KV KSČM.

Celý dokument naleznete v příloze.

Autor: 
Odborné zázemí ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM