Občané odmítají mediální útoky

15. 2. 2018

Již skoro dvě stovky českých novinářů, spisovatelů, pedagogů, tvůrců, odborníků a dalších občanů České republiky, kteří nesouhlasí s mediálními »hony na lidi«, podepsaly v těchto dnech »Prohlášení k úmrtí Karla Slezáka«. Má formu kondolence jeho rodině, ale současně je občanským postojem, reakcí na události posledních dní.

Karel Slezák byl podnikatelem a novinářem, který minulý týden zemřel, když se předtím ocitl pod silným tlakem některých médií za svou účast v potyčce v pražském Top Hotelu dne 27. ledna.

Jeho jednání při událostech v Top Hotelu poté, co objekt opustil prezident se svým štábem a jednalo se o soukromou akci, chápou signatáři prohlášení jako snahu pomoci jinému kolegovi ve zdravotním ohrožení, což by mělo patřit, jak se domnívají, k elementárním etickým parametrům nejen výkonu novinářské profese, ale obecně lidského chování a jednání. »Fakt, že se někteří jiní novináři snažili z celé události vytěžit jen bulvární zpravodajství bez ohledu na humanitární kontext, naopak považujeme za nemravný a porušující všechny novinářské kodexy a pravidla,« píše se v prohlášení, které má redakce k dispozici. Jako nepochopitelnou označili signatáři skutečnost, že Slezák byl za svou snahu pomoci kolegovi vyloučen z řad Syndikátu novinářů. Jsou přesvědčeni, že pro tuto organizaci je to čin »zahanbující«.

»Nemůžeme nikoho vinit z toho, že pan ing. Karel Slezák již není mezi námi, ale uvedené okolnosti svědčí o tom, že v naší společnosti nepanuje shoda, mravnost a humanita, ale jen zápas o vliv a moc za každou cenu. To je smutný výsledek bezmála třiceti let vývoje demokracie v naší zemi,« končí prohlášení, které podepsali například Petr Žantovský, Karel Sýs, Lenka Procházková, Karel Srp, Zdeněk Zbořil, Jaroslav Bašta, Jan Keller, Jan Schneider, Radim Valenčík, Zuzana Stirská, Benjamin Kuras, Pavol Janík, Václav Dvořák, Eva Hurychová, Marie Neudorflová, Zdeněk Hrabica, Marek Řezanka, Vladimíra Vítová, Petr Hájek, Alexej Mikulášek, Stanislav Novotný…

Další, kteří mají zájem se připojit, mohou psát na mail: prohlaseni2018@seznam.cz.

Autor: 
mh, foto: pixabay
Zdroj: 
ihalo.cz