Přístupy KSČM k podpoře opatření ke zlepšení naplňování principů sociálního a demokratického právního státu

19. 3. 2018

IX. sjezd KSČM v roce 2016 určil jako jeden z hlavních úkolů strany rozvoj sociálního státu a demokratického právního státu. Zásadní význam přiřkl řešení sociálních otázek, upevňování sociálních funkcí státu a také obnově a rozvinutí demokracie jako překonání odcizení moci od lidu. Tato priorita přispívá k rozvoji lidského potenciálu, což je to nejcennější, co máme. Podmínky pro uplatňování této priority jsou předmětem rozboru v tomto materiálu.

Jakákoliv civilizace, společnost i stát a také jakákoliv ústava jsou vždy postaveny na určitých hodnotách a principech, které jsou považovány za stěžejní, žádoucí, a vedení těchto společenských útvarů by jim mělo být podřízeno.  A principy sociálního a demokratického právního státu jsou těmi nejzákladnějšími. Z tohoto důvodu je potřeba budovat takovýto stát a podporovat opatření, která povedou ke zlepšení naplňování daných principů.

V závěru rozboru je souhrnné aktuální východisko pro legislativně politickou činnost strany.

Celý dokument naleznete v příloze.

Autor: 
Odborné zázemí ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM