Přístupy KSČM k vytváření podmínek pro upevňování vlastenectví, ochranu a podporu českého jazyka a české kultury

10. 4. 2018

Tématu upevňování vlastenectví, ochrany a podpory českého jazyka a české kultury se KSČM věnuje dlouhodobě. Problematika upevňování vlastenectví, ochrany a podpory českého jazyka a podpory české kultury je obsažena v dlouhodobých programech KSČM, ve volebních programech KSČM i ve schválených dokumentech, např. v materiálech „Kulturní politika KSČM“ z 29. 1. 2011, „Přístupy KSČM k alternativní kultuře a její úloze v životním stylu mladé generace“ z 3. 6. 2011, „Aktuální politická situace z hlediska problematiky kultury a další zaměření kulturní politiky KSČM“ z 11. 4. 2014, „Kultura a levicová politika“ z 19. 10. 2016. Téma zasahuje i do oblasti školství, v jehož programových dokumentech má také obdobnou oporu.

Celý materiál v příloze.

Autor: 
Odborné zázemí ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM