Postoj KSČM k přijetí eura v ČR

10. 4. 2018

VV ÚV KSČM doplnil na základě diskuse o situaci EU do svého programu na duben informaci o postoji KSČM k přijetí eura. Na ČR se vztahuje výjimka na členství v měnové unii, protože je na každém členském státu EU jak se rozhodne, pokud jde o přijetí společné měny. Na rozdíl od sousedního Slovenska nebyla tato otázka v ČR dosud se vší vážností reprezentativně nastolena.

KSČM se otázkou přijetí eura zabývá dlouhodobě, a to od samého počátku vstupu do Evropské unie.  KSČM vždy razila princip, že o podobné zásadní otázce by měli rozhodnout občané referendem, před kterým by měla být provedena důkladná aktuální analýza problému a proběhnout vysvětlovací kampaň.   Naposledy VV ÚV KSČM dne 12. 2. 2016 schválil závěr, že v ČR nechceme stanovovat politický termín možného přijetí společné měny a že toto rozhodnutí chceme podmínit referendem.

Tato informace speciálně zaměřená jen na otázku eura shrnuje dosavadní vývoj a debaty expertů i různých zájmových uskupení na toto téma. Jde o aktuální shrnutí s tím, že je třeba dále věcně sledovat vývoj s ohledem na to, že vláda ani parlament tuto otázku nenastoluje k rozhodnutí a je zřejmé, že během tohoto volebního období se otevření problému přijetí eura odkládá.

Celý dokument naleznete v příloze.

Autor: 
Odborné zázemí ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM