Zpravodaj 7/2018

1. 7. 2018

Pár poznámek k případné toleranci vlády

Poznámka první – ČSSD.

dsc_9567.jpg Uplynulých dvacet sedm let na české politické scéně lze charakterizovat jako období „s komunisty se nemluví“, což platilo pro všechny politické strany, ČSSD nevyjímaje.

Bohumínské usnesení bylo přijato jako 14. bod usnesení na 27. sjezdu České strany sociálně demokratické, který se konal v dubnu 1995 v Bohumíně. Je v něm potvrzen a konkretizován bod usnesení z předešlého 26. sjezdu, konaného v roce 1993 v Hradci Králové, podle něhož si ČSSD zakázala politickou spolupráci s extrémistickými politickými stranami. Konkrétně zní:

Sjezd potvrzuje platnost závěrů hradeckého sjezdu ČSSD o nepřípustnosti spolupráce sociální demokracie                         s extremistickými politickými stranami. Vylučuje politickou spolupráciSPR-RSČSČKMNSKSČMLB a SDL.

Třetina ministerstev ve vládě, jež může získat parlamentní důvěru jen díky toleranci KSČM, připadne ČSSD. Ta o naši podporu, na rozdíl od ANO, necítí potřebu ani veřejně požádat. Nečiní tak přesto, že ve volbách dosáhla ještě horšího výsledku než KSČM a nemá dost cti zrušit ani tzv. bohumínské usnesení. Lze i to přejít jen mlčením? Jaké záruky kroku, jenž se po nás žádá, máme z této strany?

Poznámka druhá – pravice.

Uplynulých dvacet sedm let na české politické scéně, v naprosté většině diskusí se zástupci KSČM, když scházely argumenty, apologeti pseudolevice, pravice, pravdy i lásky vždy přešli k výpadům „…komunistický režim páchal zločiny, zadrátoval hranice a byly fronty na banány…“

KSČM sbírala hlasy věrných, protestní hlasy skeptiků nevěřících v jedinou pravdu a lásku a hlasy protestní, nesouhlasící s vykrádáním republiky,             s ekonomickou politikou závislé kolonie, s neskrývaným dobýváním renty, se zahraniční politikou v předklonu před Bruselem a Washingtonem…….

Dnes pravice s KSČM mluví. Např. když je nutné ustanovit orgány poslanecké sněmovny. Primitivní antikomunismus nezmizel, ale ti, co na pravici vidí dál než na konec svého nosu, se vymezovat vůči socialismu nepotřebují.

Považuji nějaké Piráty a Zelené za větší zlo než tu dnešní vyčpělou, bezbarvou, ideologicky naprosto prázdnou, zbytkovou komunistickou stranu,“ řekl přesně v Partii bývalý prezident Václav Klaus.

Poznámka třetí – komunistické hnutí bylo a je hnutím proti válce.

ČLÁNEK 1 Washingtonské smlouvy NATO

Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN.

V tom, čím zemi škodí dosavadní zahraniční a vojenská politika, hodlá pokračovat i koalice ANO a ČSSD. Armádní mise v zemích, zmasakrovaných „spojeneckými“ agresemi, se mají dokonce ještě navýšit. Čeští vojáci mají provokovat i na hranicích jaderné velmoci. Mandát zahraničních misí AČR, schválený 70 poslanci ANO (všichni přítomni, nikdo nebyl proti) a 10 poslanci ČSSD (z 11 přítomných se Foldyna nepřihlásil), sahá do roku 2020. To znamená, že už za rok musí vláda předložit sněmovně návrh, co bude              s misemi dál. Kde máme záruku, že vojenská politika vlády bude podle Charty OSN a podle článku I. zakladatelské smlouvy NATO, když už dnes poslanci ČSSD a ANO svým hlasováním tyto základní závazky státu nedodržují?

Pavel Posolda, předseda OV KSČM

 

Z 3. zasedání ÚV KSČM

3. zasedání ÚV KSČM 30. června bylo zahájeno vzpomínkou na Hanu Kráčmarovou, která již není mezi námi. Na programu byly obsahové otázky - úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM, stanovisko k aktuální politické situaci a k vyjednávání vlády.

V druhém bloku Aktuální úkoly strany po X. sjezdu KSČM, návrh Organizačního řádu KSČM, informace o plnění úkolů k zajištění voleb, včetně zřízení volebních webových stránek a zahájení intenzívní koordinované kampaně na sociálních sítích k prezentaci schváleného nosného tématu, kandidujících osobností a zajímavých výsledků práce starostů, radních a dalších zastupitelů KSČM, návrhy na zmocněnce a náhradníky zmocněnců pro volby do Senátu PČR 2018 a návrhy na kandidáty do Senátu PČR pro volby 2018. 

dsc_0066.jpgZ ekonomických otázek - Návrh kritérií pro poskytování dotací a půjček na hlavní a hospodářskou činnost ze Zajišťovacího fondu a Fondu oprav pro územní OJ KSČM, návrh Statutu volebního fondu KSČM, návrh Statutu fondu oprav KSČM a Návrh Konsolidačního plánu KSČM.

Organizační blok pak obsahoval: Vyhodnocení diskuse z X. sjezdu KSČM,                       vyhodnocení diskuse z 2. zasedání ÚV KSČM, rámcový plán práce VV ÚV KSČM a ÚV KSČM na II. pololetí 2018, Statut a složení Komise žen ÚV KSČM, Komise mládeže ÚV KSČM, Hospodářské rady ÚV KSČM, Ideologické komise ÚV KSČM, Komise vnitrostranické práce ÚV KSČM, Zpráva z  jednání VV ÚV KSČM od 2. zasedání ÚV KSČM a kontrola plnění usnesení 2. Zasedání ÚV KSČM.

Návrh vypustit ekonomické body, které jsou složité, neprošel (pro 31). Prošlo hlasování o podpoře vlády veřejně po jménech.

Úvodní vystoupení předsedy se věnovalo otázce podpory vlády. KSČM vyjednává se silou 15 mandátů. Vítěz voleb není levicový subjekt a koaliční partner také ne. V první etapě vyjednávání se podařilo po volbách ustanovit vládu, nepodařil se jeden bod – Ondráček. Věděli jsme, že v prvním kroku důvěru Babišovi nedáme.  Někteří ministři byli nepřijatelní, kvůli jejich krokům jsme museli vyvolat konflikt (např. lithium a ministr Hüner). Ve zdravotnictví jsme úspěšní nebyli, Vojtěch je poslušným vykonavatelem Babiše.  Ale vyjednali jsme kompromis, že nebude zvyšována spoluúčast pacientů atd. Dalším problémem byl ministr Pelikán a jeho kroky. Neosvědčil se ani Stropnický, který vydával diplomaty. KSČM uplatňovala na zahraničí 2 jména – Jana Kohouta a Hynka Kmoníčka. My musíme udělat vše proto, aby vlády přestaly prezentovat euroatlantickou civilizaci (úkol z mezinárodní porady kom. stran). Dalším cílem bylo odstranit Šlechtovou. Nominace Metnara je s námi konzultována, konzultována nebyla Malá. Z různých důvodů, včetně výběrka na mýto, zůstal Ťok. Vyjednávací tým nevyjednával zastoupení ve státních firmách pro KSČM – není to ani v návrhu dohody s ANO.

Jestli budeme dělat frakce, skončíme jako ČSSD, která má x center moci. Stárne nám základna, musíme ale místo 10 mít 20 sympatizantů na každého člena. Toho lze docílit jednotnou politikou.

V programovém prohlášení je všech 7 priorit, není tam zvyšování misí, bude ještě upraveno o některé části.

Když to schválíme, máme jasné úkoly, prezentovat naše priority. Když to neschválíme, nezdaní se církevní restituce (je tam i úsilí německé zpravodajské služby, připravená je KDU-ČSL).  Nebylo by jednání o referendu.  Ocitneme se v opoziční roli jako TOP09, STAN, ODS, Piráti. Ale pod mediálním tlakem zprava.

Nejsme ve vládě, nechceme dopadnout jako Francouzi, můžeme prosazovat své programové body. Hlasujme pro vznik této vlády a to jednotně. Rizika jsou, ale rizika při hlasování proti jsou vyšší.

S. Grospič uvedl návrh stanoviska k politické situaci, které se zabývá taktéž podporou vlády.

Diskuse byla bouřlivá, kriticky vystoupil P. Šimůnek, který ve VV ÚV KSČM podporu nedoporučil. S. Bačgoň z Bruntálu přečetl stanovisko Moravskoslezského kraje, které je ale i rozpačité k některým našim krokům při vyjednávání, ale podporu dává. Klimša byl také kritický, nemáme jasnou politiku.

Další člen v programovém prohlášení naše priority našel, za Domažlice bude podporovat toleranci vlády.

S. Kohlíček uvedl, že je třeba mít limity pro toleranci vlády, měly by být v dohodě.

S. Chmara kritizoval naše vyjednavače za prosazování „trafik“, žádá záruky, že se nestaneme agresory. Nevydáváme dobré signály, jsme ve mlejnici, nemáme kultivovanou práci s veřejností.

S. Kováčik řekl, že má toleranční patent obsahovat schůdné cesty, jak se podívat našim lidem do očí.

S. Říha zdůraznil svou nedůvěru v ANO, s. Kavij zase seznámil přítomné s anketou Parlamentních listů.

Dle S. Hrůzy je každá buržoazní demokracie založena na slibech, které neplní.

S. Picková tlumočila stanovisko Semil – souhlas, ale kritický.

S. Petelík shrnul negativa podpory – NATO, důchodová reforma, Babiš, ale po úvodním projevu asi nemáme jinou možnost – pokud to neschválíme, bude konec světa. Ale tak to není, příště nemusíme mít 15, ale 0 poslanců.

S. Pernica řekl, že máme obrovskou odpovědnost a je to originální situace. V prohlášení jsou naše body.

S. Štefek uvedl návrh do Návrhové komise.

S. Vytiska kritizoval dohodu, která není právně závazná, je tam jen závazek náš, bod 3 – neinicializujeme hlasování o nedůvěře.

S. Švarcbek se zabýval vývojem KSČM. Podporu vládě nepotvrdí.

S. Zachariáš avizoval, že bude hlasovat pro podporu, na VV byl proti.

S. Filip shrnul, jak s prezentací. Je to dlouhodobý problém, musíme se zlepšit. Ohledně sjednocování musí být vždy dva a obě strany musí používat legitimní procesy.

Pro podporu vlády se vyslovilo 54 členů, proti 23, zdržel se 1 (Konečná). 61 členů podpořilo i stanovisko.

dsc_0073b.jpgNávrhová komise na základě množství připomínek k ekonomickým bodům navrhla vypustit je z programu a zabývat se tím jindy. Návrh prošel.

Po pauze představil další body, k volbám, k organizačnímu řádu (včetně 2 zbývajících kandidátů do Senátu) Petr Šimůnek. S. Grospič uvedl aktuální úkoly po X. sjezdu.

Diskusi zahájil s. Vébr, který se věnoval antikomunismu v souvislosti s volbami – případy je nutné hlásit na  ÚV. S. Pázler se věnoval organizačnímu řádu, pavouku, chlívečku - organizační tajemník – ten je v návrhu pod předsedou, ale dle stanov je pod I. místopředsedou. S. Varga je proti rušení instruktorů do doby, než se jejich činnost nezabezpečí. S. Hrůza se také zabýval pavoukem a tím, jak bude plnit práci stínová vláda. Reagovali ss. Grospič i Filip, který pozici organizačního tajemníka hájil.

Poslední blok, organizační, uvedl opět Petr Šimůnek a opět doplnil Stanislav Grospič a Kateřina Konečná. V diskusi se s. Marková zaměřila na Komisi žen, navrhuje do statutu dát i per rollam možnost.

Pak se již projednávalo usnesení. Hlasovalo se o návrhu zrušit III. fázi reorganizace, neprošlo (pro 24). Neprošel ani návrh 20% odvodů členů dozorčích rad delegovaných za KSČM.

Zdeněk Štefek, člen ÚV

 

OV KSČM Praha – východ:

-          Vyslovuje poděkování všem členům výboru ZO KSČM Klecany za práci pro stranu
-          Konstatuje, že nikdo nemá právo na stranické půdě nazývat své spolustraníky
           hanlivými slovy a v diskusi používat hanlivé výrazy
-          Omlouvá se členům ZO KSČM Klecany za nařčení uveřejněné ve Zpravodaji
           11/2017

 

Den zastupitelů, Ćelákovice 19.6. 2018

Krajští zastupitelé mezi námi

V úterý 19. června navštívil Čelákovice v rámci akce Dne zastupitelů předseda klubu zastupitelů KSČM našeho kraje Zdeněk Štefek se svými kolegy Ivanem Cinkou a Zbyňkem Coufalem v doprovodu zastupitelky města Lenky Grygarové a předsedy městské organizace Vladimíra Duníka. Během dne se podívali na Střední odbornou školu Čelákovice (bývalé učiliště TOS), gymnázium a Městský stadion. V oboustranné živé diskusi se dozvěděli zajímavé informace o učebních oborech, ale i o problémech, se kterými se učiliště, jako soukromá škola, musí vypořádat.

img_20180619_090355.jpgTaké Gymnázium Čelákovice se v posledních letech musí potýkat s mnoha obtížemi. Nemá vlastní budovu – sídlí v druhém patře Základní školy. Od ředitelky získali informace o největších problémech, zejména o neplnění závazků vyplývajících ze smlouvy se ZŠ, např. zajištění stravování žáků a nedostatečné zázemí k zajištění hodin tělesné výchovy.

Na Městském stadionu Spartaku Čelákovice, který v minulosti byl a jsme přesvědčeni, že opět bude, jedním z nejhezčích sportovních areálů v kraji, předseda TJ Spartak provedl naše hosty po sportovišti a informoval je o nedávné historii, současném nevyhovujícím stavu areálu, ale zejména o problémech a neshodách s vedením města a Čelákovickou sportovní, která stadion spravuje.

img_20180619_144255.jpgNa schůzce se starostou města Josefem Pátkem na městském úřadě se dotazovali zejména na problémy, o nichž se během dne dozvěděli. Starosta odpovídal sice věcně, ale samozřejmě tak, aby to pro něj a město vyznívalo pozitivně. Pro větší objektivitu a posouzení skutečné pravdy ve sporech mezi Gymnáziem, Spartakem a vedením města by byla potřebná i účast ředitelky a předsedy TJ.

Na setkání s občany zastupitelé odpovídali na dotazy a připomínky, které se týkaly povětšinou dopravy, dopravní obslužnosti, parkování a školství. Zaznělo i několik otázek z jiných oblastí. Setkání se zúčastnilo asi 13 občanů, převážně členů pořádající MěO a sympatizujících.

Dle názoru našich hostů akce splnila svůj účel. Dověděli se řadu informací, které mohou dále využívat ve své činnosti, a podnětů, jak se pokusit alespoň některé problémy svou iniciativou vyřešit. O tom ostatně vypovídá okamžitá odpověď na dotaz generálního ředitelství Českých drah I. Cinky ohledně současného stavu nádraží, a následný dopis ombudsmana veřejné dopravy středočeského kraje adresovaný vedení SŽDC.

Závěrem chci touto cestou poděkovat našim zastupitelům a pořadatelům za přípravu a uskutečnění akce a zároveň vyzvat další ZO k následování. Dobrých nápadů není nikdy dost.

                                                                    Vladimír Duník, Čelákovice

 

Slovanská Praha 2018

Ve dnech 7. až 9. června 2018 se v Praze konaly Všeslovanské národopisné slavnosti "Slovanská Praha 2018" pod heslem "Za slovanskou jednotu, přátelství a mír s jinými národy". Pořadatelem se stal Slovanský výbor ČR        v čele se ss. Janem Minářem a Evou Holečkovou. Sjely se početné delegace    z ČR, Slovenska, Bulharska, Polska, Ruska, Běloruska, Ukrajiny a dalších zemí. Za náš okres jsem se zúčastnila já a s. Princová. Ubytování jsme měly zajištěné v budově ÚV KSČM

slodi2_u.jpg   Sjezd měl připomenout významná výročí: 14.6. -  220 let od narození Františka Palackého, 2.2.- 12.6. - 120 let od I. Všeslovanského sjezdu v Praze na Žofíně, 12.-17.6. 110 let od III. Všeslovanského sjezdu v Praze, 2.- 5. 6. 20 let od VII. Všeslovanského sjezdu v Hotelu Pyramida, Den přátelství a jednoty Slovanů vyhlášený 25. 6. 1941 na protiválečném Slovanském kongresu           v Pittsburghu.

   Na základě usnesení vlády ze dne 11.6.2003 č.571 v návaznosti na 25. zasedání UNESCO z r. 1989 byl stanoven cíl: návrat ke slovanským hodnotám, upevnění mezi slovanskými národy a krajanskými menšinami v zahraničí, propagace slovanské kultury, literatury, malířství, operní a dramatické tvorby. 

  Program byl velmi bohatý. První den jsme se sešli na Palackého náměstí     k oficiálnímu zahájení slavnosti. Zazněla československá hymna, krátký projev s. Mináře, báseň J. Sládka o české řeči, vyslechli jsme píseň Hej Slované         za doprovodu houslí a kytary, (plánované položení kytice k pomníku F.P se neuskutečnilo, protože pomník byl v opravě). Přešli jsme na Slovanský ostrov, kde se k nám připojili slopry_u.jpgSlováci, kteří vystoupili s krátkým kulturním programem, položili jsme kytice k pamětní desce Ľudovíta Štúra a pomníku Boženy Němcové. Autobus nás pak dopravil k hotelu Pyramida, kde jsme si připomněli konání sjezdu před 20 lety. Naproti v parku byla tehdy vysazena slovanská lípa. Zazněly zde krátké projevy, kulturní vystoupení a byly položeny květiny. Večer byly zahájeny v Ruském středisku vědy a kultury (RSVK) Na Zátorce výstavy Historie Matice české, Slovenský ornament a Srbské ikony.

   Druhý den dopoledne se všechny delegace shromáždily v RSVK. Jednání řídil s. Exner. Po úvodním projevu s. Mináře vystupovali jednotliví účastníci      s diskusními příspěvky. V zaplněném sále jsem zaregistrovala naše ss. Grospiče, Richtera, Semelovou, Grospičovou a další členky LKŽ, Halíkovou a také novináře ss. Hoření, Moučkovou, Rybáka. Diskuse probíhala až do odpoledne s přestávkami na občerstvení a oběd v ruštině (bez překladu), případně v dalších slovanských jazycích, což bylo náročné na udržení pozornosti.  V závěru byli vyznamenáni zasloužilí aktivisté a byl schválen  manifest slovanským národům "Za slovanskou jednotu, přátelství a mír s jinými národy." Večer v 17 hodin nastalo milé uvolnění při kulturním programu. Jednotlivé delegace vystoupily se svými orchestry, písněmi a tanci.

  Třetího dne jsme se s Majkou už nezúčastnily, protože se jednalo "pouze“ o zasedání Rady Mezinárodního slovanského výboru a v neděli nás pak čekala návštěva Lidic. Myslím, že "Slovanská Praha 2018" splnila svůj cíl. Celá náročná akce probíhala ve vzájemné soudružské atmosféře a plánem na další setkání.

Alena Novotná, členka OV Praha – východ   

 

Lidice 2018

Stovky lidí se dne 10. června 2018 sešly na pietě za obec Lidice, kterou před 76 lety vypálili nacisté. U společného hrobu zavražděných obyvatel položily věnce desítky delegací, mezi nimi zástupci ústavních institucí, politických stran, ambasád i různých spolků. Za Poslaneckou sněmovnu položili věnce její místopředsedové v čele s předsedou ÚV KSČM Vojtěchem Filipem, za KSČM ještě předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá a místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič.
lidice18.jpg

 

Ze 14. zastupitelstva Středočeského kraje

   25. června proběhlo 14. zasedání zastupitelstva Středočeského kraje. Přítomno bylo 55 zastupitelů z 65. Po procesních otázkách se diskutovalo o programu, majetek byl předřazen dopředu a přibyly materiály, které byly plánované. Memorandum o spolupráci s Jihočeským krajem se bude projednávat příště.

Bylo navrženo projednávat Zprávu o auditu KSUS, Zprávu o Domově seniorů v Rakovníku a změnu ve Výboru pro ŽP a zemědělství. Diskutovalo se o majetkovém bodu nabytí pozemku v k. ú. Kváň, kdy zastupitel Macháček navrhl bod stáhnout.

Klub KSČM se vyjádřil k návrhu zařadit zprávu KSUS – je příznivcem zveřejnit vše, co není v rozporu s legislativou nebo smlouvou, kterou schválilo minulé vedení kraje, ale do právní bitky o položky se zapojovat nebude.

Vyřazení majetkového bodu Kvaň neprošlo, stejně tak jako vyřazení účetní závěrky. Jen 19 zastupitelů hlasovalo pro zařazení bodu k auditu i Domovu seniorů v Rakovníku, bude zodpovězeno v bodě Různé.

Projednával se závěrečný účet kraje za rok 2017 a účetní uzávěrka. Kraji se díky konjunktuře daří. Za období leden až prosinec roku 2017 činily příjmy po konsolidaci 24 945 773,01 tis. Kč a byly naplněny na 101,0 % upraveného rozpočtu. V porovnání s rokem 2016 došlo k nárůstu příjmů o 11,9 %. Při kontrole hospodaření dostal kraj „Áčko“, což je nejen ocenění současných zaměstnanců a vedení kraje, ale i ocenění dlouholetého úsilí i předchozího vedení, kdy se zaváděl vnitřní informační systém GINIS.

Z finančních bodů se projednávala ještě změna podmínek úvěrů nemocnic. Nové mají nižší úroky i marži (uspoříme 20 mil. Kč), vyřadila se nedobytná pohledávka od MAG Consulting (projekt OPVK) za 973 tis. Kč, přesunuly se volné prostředky (15 mil. Kč) v rámci infrastrukturního fondu z tematického zadání školky na vodohospodářskou infrastrukturu, kde byl velký převis a nebylo by ani v příštím roce vyčerpáno – počet uspokojených žádostí zůstal stejný, jen vzrostlo procento dotace. Dalších 32 obcí dostalo dotaci z Fondu obnovy venkova (18,77 mil. Kč).

Schváleny byly aktualizovaný zásobník evropských i domácích projektů, další spolupráce s Access EU! – EIGG, která zastupuje kraj v Bruselu, dotace obcím z Fondu hejtmana (39 obcí) i dotace Obecnici a Zaječovu na odstranění povodňových škod.

Poté se prohodila kompetence dvou radních – Řiháka a Hermana a byl vyměněn zástupce ODS ve Výboru pro životní prostředí a zemědělství.

Byly podpořeny projekty z dotačního programu pro environmentální vzdělávání - 7 mil. Kč, schváleny byly změny parametrů u dotovaných projektů obcí Čečelice a Nenačovice.

Byl aktualizován Plán rozvoje vodovodů a kanalizací a zajištění péče o přírodní památky Husova Kazatelna, Kovárské stráně a Žiželický les.

Muzeum T. G. M. obohatilo zřizovací listinu o vydavatelskou činnost, knihařské a kopírovací práce. Vyhlášen byl dotační titul na obnovu památek určených ke společenskému využití. Je na něj alokováno 27 mil. Kč.

Byl schválen program rozvoje cestovního ruchu 2018–2023 i partnerství kraje v Geoparku Barrandien, podpořena byla i aktualizace RIS3 – strategie i projekt Smart Akcelerátor, zelenou dostala aktualizace Zásad územního rozvoje (obsahuje kolejové propojení Depa Písnice a Jesenice).

Byla podpořena koncepce sportovní politiky Středočeského kraje 2018-2025, navýšen rozpočet Centrály cestovního ruchu o 7,1 mil. Kč (na veletrhy propagaci, údržbu Vrchbělé, mzdy apod.).

Z oblasti dopravy byla schválena podpora přívozů (1,62 mil. Kč) a jejich zahrnutí do integrované dopravy, smlouva o zajištění dopravní obslužnosti        s The Prague Outlet pro zaměstnance.

Dodatkem zřizovací listiny IDSK byla umožněna komplexní investorská příprava v oblasti veřejné dopravy, cyklistické, pěší i další infrastruktury.

Podporu získala změna č. 3 Plánu investic, kapitálové prostředky jsou plánovány ve výši 1,325 mld. Kč.

Ze zdravotnictví se navýšil rozpočet kapitoly o nedočerpané dotace minulého roku, změnilo se časové čerpání projektu Zvýšení kvality návazné péče            v Kolíně, prodloužila se doba časové použitelnosti dotací u odloženého financování. Nemocnice Příbram obdržela dotaci 24 milionů na paliativní péči, policie 3 mil. Kč na ochranu Brd a HZS další 2 miliony na pět užitkových automobilů.

Ze školství byly převedeny na školy prostředky pro projekt I KAP (krajský akční plán. Týká se i škol, které nejsou kraje. Byly změněny zřizovací listiny.

Ze sociálky byl vyhlášen mimořádný termín dotačního řízení v celkové výši 53,5 mil. Kč pro poskytovatele soc. služeb – jsou to nerozdělené prostředky obdržené z MPSV a alokovaná rezerva. Byl aktualizován i Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb.

Ve třech místech bude realizován pilotní projekt POSEZ – kontaktní místo pro seniory a zdravotně postižené – v Novém Strašecí, Poděbradech, Mladé Boleslavi. Připravuje se Benešov.

Podpořeno bylo memorandum o koordinaci opatření na sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů mezi krajem a MPSV.

Majetek: 33 bezúplatných nabytí a převodů, 9 úplatných nabytí, 4 úplatné převody, 7 vzájemných darování a směn a 7 dalších majetkových bodů. Prohlasovalo se i úplatné nabytí pozemků Kvaň, kde by měl být realizován projekt Svět záchranářů.

Byla uzavřena dohoda o spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím, byl podpořen Plán práce Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch na II. pololetí. Body Zpráva o činnosti Rady i tradiční změna přísedících soudu proběhly bez diskuse.

V různém se diskutovalo o auditu KSUS (od Á do Z), o problémech                v Domově seniorů Rakovník, kde byla proto vyměněna ředitelka. Vyšel apel bojovat na Asociaci krajů za malé matriky a řešila se i lávka v Nymburce, která se musí odstranit, protože brání plavbám lodí.

Zdeněk Štefek, poslanec KV

 

Manuál pro členy okrskových volebních komisí k volbám do zastupitelstev obcí a Senátu PČR

Konají-li se volby do zastupitelstev obcí společně s volbami do Senátu PČR, plní OVK zřízené podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, úkoly OVK i pro volby do Senátu PČR.

Termín konání voleb

Volby do zastupitelstev obcí se konají na území České republiky ve dvou dnech ve všech obcích a městech, kterými jsou pátek a sobota 5. – 6. 10. 2018. První den voleb začíná hlasování ve 14:00 hodin a končí ve 22:00 hodin, druhý den voleb začíná hlasování v 8:00 hodin a končí ve 14:00 hodin.

Volby do Senátu PČR se konají na území České republiky souběžně             s volbami do zastupitelstev obcí ve 2 dnech, kterými jsou pátek a sobota 5. – 6. 10. 208. První den voleb začíná hlasování ve 14:00 hodin a končí ve 22:00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8:00 hodin a končí ve 14:00 hodin.

V případě, že žádný z kandidátů do Senátu nezíská nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů, zajistí pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu druhé kolo voleb ve 2 dnech, kterými jsou pátek a sobota 12. – 13. 10. 2018. První den voleb začíná hlasování ve 14:00 hodin a končí ve 22:00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8:00 hodin a končí ve 14:00 hodin.

Právo volit

Právo volit do zastupitelstva obce, města má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který v den voleb, dosáhl nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána.

Volební místnost

Volební místnost musí být pro každý volební okrsek vybavena volební schránkou, přenosnou volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků a prázdných obálek opatřených úředním razítkem (dále jen "úřední obálka"), psacími potřebami, výpisy ze seznamu a tímto zákonem, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Po registraci kandidátních listin zajistí registrační úřad tisk hlasovacích lístků.

V případě zřejmých tiskových chyb na hlasovacích lístcích předaných voličům se hlasovací lístky nepřetiskují, registrační úřad zabezpečí vyvěšení informace o těchto chybách ve všech volebních místnostech na území obce      s uvedením správného údaje.

Úřední obálky určené pro vkládání hlasovacích lístků musí být neprůhledné, stejné velikosti, kvality a jakosti, s úředním razítkem. Konají-li se volby do zastupitelstev obcí společně s volbami do Senátu PČR, musí být úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí odlišná od obálky pro volby do Senátu PČR.

Způsob hlasování

Volby do zastupitelstev obcí

Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran. Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci. (Připomínáme, že u obecních voleb nejsou preferenční hlasy, ale hlasy pro jednotlivé kandidáty. Pokud volič zaškrtne stranu, dostanou hlas všichni její kandidáti. Pokud volí stranu a zároveň některé kandidáty jiných stran, hlasy pro tyto jiné kandidáty se odečtou zdola od hlasů pro jím volenou stranu.)

Volič po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky. Voliči, který se neodebral do tohoto prostoru, komise hlasování neumožní.

Volby do Senátu PČR

V prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb OVK, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla OVK zřízena. V takovém případě OVK vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové OVK tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Zajištění volebních materiálů mezi 1. a 2. dnem voleb

Po prvním dnu voleb zajistí OVK zapečetění volební schránky, popřípadě přenosné volební schránky tak, aby do nich nebylo možné vkládat hlasovací lístky ani je vybírat, a zabezpečí i ostatní volební dokumenty. Před zahájením hlasování druhého dne voleb zkontroluje OVK neporušenost pečetí a sejme je.

Sčítání hlasů OVK

V místnosti, kde OVK sčítá hlasy, mají právo být přítomni zaměstnanci Českého statistického úřadu, kteří mají pověření, zaměstnanci obce, kteří mají osvědčení podle zvláštního právního předpisu, členové Státní volební komise a jejího sekretariátu, jakož i osoby, kterým k tomu dala povolení Státní volební komise.

OVK vyjme obálky s hlasovacími lístky z volební schránky, spočítá úřední obálky a porovná počet úředních obálek se záznamy ve výpisu ze seznamu. Neúřední obálky OVK vyloučí. Vyloučí i hlasovací lístky, které byly nalezeny ve volební schránce, popřípadě přenosné volební schránce bez úřední obálky.

Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek OVK sečte hlasy pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé kandidáty. Počet hlasů odevzdaných pro volební stranu je dán součtem všech hlasů, které obdrželi její kandidáti. Hlasuje-li se v okrsku do zastupitelstva města nebo do Zastupitelstva hlavního města Prahy a současně do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části, hlasovací lístky se před sčítáním rozdělí podle jednotlivých druhů zastupitelstev, a poté se sčítají zvlášť.

OVK po posouzení hlasovacího lístku započte platný hlas pro kandidáta takto:

a) jsou-li označeni pouze jednotliví kandidáti kterékoliv volební strany, obdrží hlas každý označený kandidát,

b) je-li označena pouze volební strana, obdrží hlas každý kandidát této volební strany, nejvýše však tolik kandidátů v pořadí dle hlasovacího lístku, kolik činí počet volených členů zastupitelstva,

c) je-li označena volební strana a zároveň jednotliví kandidáti jiných volebních stran, obdrží nejdříve hlas každý jednotlivě označený kandidát ostatních volebních stran a poté v pořadí dle hlasovacího lístku tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu volených členů zastupitelstva a počtu jednotlivě označených kandidátů,

d) ke kandidátům, kteří se kandidatury vzdali nebo byli odvoláni podle § 24, a k hlasům pro ně odevzdaným se nepřihlíží.

Posuzování hlasovacích lístků

-        volby do zastupitelstev obcí

Neplatný je hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise.

Hlas voliče je neplatný,

a) jestliže neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,

b) označil-li na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce volební strany více než jednu volební stranu,

c) označil-li na hlasovacím lístku křížkem v rámečku před jménem kandidáta více kandidátů, než má být voleno členů zastupitelstva obce, bez ohledu na to, že kandidát se kandidatury vzdal nebo byla jeho kandidatura odvolána,

d) jestliže hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky,

e) jestliže je hlasovací lístek přetržen,

f) je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva obce.

Je-li na hlasovacím lístku označena volební strana křížkem ve čtverečku        v záhlaví jejího sloupce a současně jsou označeni kandidáti této volební strany křížkem v rámečku před svým jménem, k označení kandidátů se nepřihlíží. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje. K jiným, než zákonem stanoveným úpravám hlasovacího lístku se nepřihlíží. Platnost hlasovacího lístku potvrdí       s konečnou platností OVK.

-        volby do Senátu PČR

Ve prospěch kandidáta se počítají i takové hlasovací lístky, na kterých volič provedl různé úpravy. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.

O platnosti hlasovacího lístku rozhoduje s konečnou platností okrsková volební komise.

Nároky členů okrskových volebních komisí

Člen OVK má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Člen OVK, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi OVK, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK.

Výše zvláštní odměny
− členovi OVK zvláštní odměna ve výši                             1 300 Kč,
− zapisovateli OVK zvláštní odměna ve výši                      2 000 Kč
− předsedovi OVK zvláštní odměna ve výši                      2 100 Kč.

Konají-li se volby do zastupitelstev obcí společně s volbami do Senátu PČR, zvyšuje se odměna za výkon funkce předsedy a člena OVK o 400 Kč;              v případě konání dalšího kola voleb do Senátu PČR se zvyšuje odměna za výkon funkce předsedy a člena OVK o dalších 200 Kč.

Členovi OVK, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě zvláštní odměny náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.

 

Nezapomeňte

    Delegovat člena a náhradníka do okrskové volební komise. Seznamy doručte (prokazatelně) starostovi příslušné obce nejpozději do středy 5. září 2018 do 16:00 hodin.

Pokud není kandidátka do Obecního zastupitelstva, není nárok na zastoupení v okrskové volební komisi. Pro jednoduchost jsou rozdávány formuláře bez zmocněnce a pouze se uvede zástupce ZO.

Obce, kde budeme stavět vlastní kandidátku, budou ke kandidátce vybaveny zmocněním a pověřením a mají nárok na zastoupení v okrskové volební komisi.

Jižní část okresu bude volit i senátora - (předpokládám Ivana Cinku). Zde mají jen částečný nárok na obsazení okrskových komisí, do vyčerpání volných míst, dle počtu ostatních kandidujících stran. Pro senátorský obvod (obce níže) je formulář pro okrskovou volební komisi opatřen podpisem zmocněnce z Benešova - s. Krejčovou a na zadní straně je pověření na s. Krejčovou.

 

Obce, kde proběhne volba senátora:

Babice, Březí, Černé Voděrady, Čestlice, Dobročovice, Dobřejovice, Doubek, Herink, Horoušany, Hrusice, Jevany, Jirny, Kaliště, Kamenice, Klokočná, Konojedy, Kostelec nad Černými Lesy, Kostelec u Křížků, Kozojedy, Křenice, Křížkový Újezdec, Kunice, Květnice, Louňovice, Mirošovice, Mnichovice, Modletice, Mukařov, Nučice, Nupaky, Oleška, Ondřejov, Oplany, Pětihosty, Petříkov, Popovičky, Prusice, Radějovice, Říčany, Senohraby, Sibřina, Sluštice, Strančice, Struhařov, Stříbrná Skalice, Sulice, Světice, Svojetice, Šestajovice, Škvorec, Štíhlice, Tehov, Tehovec, Úvaly, Velké Popovice, Vlkančice, Všestary, Výžerky, Vyžlovka, Zlatá, Zvánovice.

 

Pozvánka

Komunistická strana Čech a Moravy Vás zve na Setkání pod Blaníkem

v sobotu 7. 7. 2018 v 10.00 hod. na úpatí Velkého Blaníku u Louňovic.

 

    Stanovisko VV Pl KV KSČM k dosazování zástupců za KSČM do státních firem, dozorčích rad a dalších institucí výměnou za toleranci nové vládě.

      VV Pl KV KSČM vyjadřuje znepokojení z hrozby negativního dopadu na naše voliče v důsledku záměru KSČM dosazovat své zástupce do státních firem, dozorčích rad a dalších institucí výměnou za toleranci nové vládě. 

     Jedním z projevů kritiky ve veřejném prostoru je již zveřejněný článek ze dne 30.5.2018 „komunistům narostla ramena“ - viz příloha. O víkendu média zveřejnila další zprávu, týkající se zvolení v tajném hlasování Pavla Kováčika do funkce předsedy dozorčí rady Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

      Členové VV Pl KV KSČM jsou přesvědčeni, že uvedené jednání naši stranu v očích voličů velmi poškozují, neboť z nás činí aktivní účastníky systému, proti kterému se v našem programu ostře vymezujeme, a pro tento rozpor mezi sliby a skutky ztrácíme u voličů důvěryhodnost.

    Obsazování těchto pozic bylo z našeho pohledu netransparentní již               v minulosti. Za náš kraj byla takovým příkladem nominace s. Václava Štekla do dozorčí rady VZP, která nebyla konzultována s vedením KV KSČM, ani MěV KSČM Plzeň.

       Především na základě těchto důvodů žádáme o sdělení následujících informací:

1) jakým způsobem jsou prováděny nominace zástupců KSČM do státních firem, dozorčích rad a dalších institucí, tj. který stranický orgán o nich rozhoduje, jak jsou OV KSČM a KV KSČM informovány o možnosti dodání návrhů a jaká jsou jejich základní kritéria,

2) jaké jsou ze strany KSČM v souvislosti s uvažovanou podporou vlády ANO a ČSSD konkrétní personální návrhy do státních firem, dozorčích rad a dalších institucí,

3) kteří zástupci KSČM v současnosti působí ve státních firmách, dozorčích radách a dalších institucích.

       VV Pl KV KSČM vyjadřuje přesvědčení, že seznámení členů ÚV KSČM a celé členské základny s konkrétními nominacemi do jednotlivých institucí coby součást našich požadavků pro toleranci vlády je nezbytné v dostatečném předstihu před hlasováním o důvěře nové vlády, mají-li být splněny alespoň nejzákladnější požadavky vnitrostranické demokracie a odpovídajícího informačního zázemí pro relevantní posouzení našeho postoje k nové vládě.                                                                

Projednáno a odsouhlaseno na jednání

VV KV KSČM dne 4. 6. 2018 v Domažlicích

 

Plán práce

okresní organizace KSČM Praha východ na II. pololetí 2018

Hlavní úkoly:

- připravit a zabezpečit říjnové komunální a senátní volby 2018
- aktivizace a rozšíření členské základny v ZO a našich zástupců v odborném
  zázemí KSČM
- zabezpečit plnění usnesení krajské, okresní konference a X. sjezdu KSČM

 

OKRESNÍ VÝBOR

Stabilní body jednání:

1. Dotazy a připomínky k zápisům, kontrola usnesení OV a vyšších
   stranických orgánů.
2. Plnění rozpočtu OV.
3. Činnost Okresního volebního štábu (OVŠ).
4. Vývoj politické situace v okrese

Další plánované body jednání: (budou stanoveny dodatečně)

Další plánované body jednání:

21.6.  1. Sestavování kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí.

   2. Delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí,

   3. Obce s volbou do senátu.

   4. Personální konsolidace okrsků – např. lidé, kteří zabezpečí výlep.

   5. Schválení plánu práce pro II. pololetí 2018.

 

19.7.  1. Volby do zastupitelstev obcí a senátu – tiskopisy pro návrhy

                 kandidátek

   2. Projednání úkolů schválených X. sjezdem.

   3. Personální doplnění vedoucích okrsků.

 

30.8.  1. Delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí,

    tiskopisy.

   2. Plnění rozpočtu OV v I. pololetí 2018.

   3. Propagační materiály a volební akce.

   4. Hodnocení činnosti zastupitelů za KSČM /Co poslanecké dny? /

 

20.9.  1. Zabezpečení voleb, poslední informace.

          2. Informace z ÚV (15.9.)

          3. Hodnocení úrovně webových stránek OV a další možnosti

      internetového připojení.

 

18.10 1. Vyhodnocení voleb.

   2. Vyhodnocení výběru členských příspěvků.

   3. Návrh rozpočtu OV na rok 2019 – požadované finance ZO.

 

15.11.            1. Schválení rozpočtu na rok 2019.

   2. VČS – vyhodnocení „Informace o konání…“

   3. Návrh plánu práce na I. pololetí 2019.

   4. Jmenování inventarizační komise.

 

13.12.            1. Politické úkoly okresní organizace v roce 2019.

          2. Schválení plánu práce na I. pololetí 2019.

          3. Požadavky na celostranickou konferenci k řešení vnitrostranických

      otázek KSČM.

          4. Rozeslání přání k novému roku – dohodnout realizaci.

                    

2018-06-24.png

PORADY FUNKCIONÁŘŮ

se konají každé první úterý v měsíci od 8.30 hodin ve 2.patře č. 116, kde bude také prováděna distribuce Zpravodaje OV. Stabilní body jednání jsou informace z jednání stranických orgánů (VV, KV, ÚV) a z krajského zastupitelstva, besedy v rámci přípravy funkcionářského aktivu a výměna zkušeností z práce ZO a s veřejností.

Další plánované či aktuální body budou uvedeny vždy s předstihem ve Zpravodaji OV.

 

 

Poznámky:

-  plán práce je rámcový a bude průběžně doplňován podle vzniklých potřeb.

-  Zasedání OV se koná každý měsíc (třetí čtvrtek v měsíci) od 16 hodin 

   v č. 116, 2.p.

-  Vedení OV se schází operativně na sekretariátě OV.

-  Akce OV a další, na kterých má KSČM zájem, budou stanoveny dodatečně

   a zveřejněny ve Zpravodaji (semináře zastupitelů, akce v ZO apod.)

 

7_podminek.jpg

 

Oznámení

Se zármutkem oznamujeme že 23.6.2018 zemřela ve věku 70 let Marta Homolková, členka ZO KSČM Popovice (Brandýs n. L.- Stará Boleslav).

Počtem členů nevelká ZO KSČM Popovice při všech volbách vždy dosahovala vysoké procento hlasů pro KSČM i díky práci s. Homolkové.

Čest její památce!

Zemřela soudružka Hana Kráčmarová.

Rovných osmdesát oslavila před pár dny. Už ale na pražské onkologické klinice. Statečně nesla i drastickou léčbu. Hanička, brilantní historička komunistického hnutí, prokázala nezlomný charakter, hrála první housle téměř ve všech projektech, čelících obludnému mrzačení moderních dějin. Nenechala se unést emocionálním vzdorem, jemuž je tak těžké odolat tváří v tvář přívalům prolhané sprostoty.

Čest její světlé památce!
dsc_8389.jpg

 

Poděkování

Za celoživotní obětavou práci a osvětovou činnost, za ochranu přírody našich lesů u příležitosti významného životního jubilea udělila

ČESKÁ MYKOLOGICKÁ SPOLEČNOST nejvyšší vyznamenání

ZLATÝ CANTHARELLUS čestnému předsedovi spolku houbařů Čelákovice, členovi Městské organizace KSČM Čelákovice  Ing. Josefu Kadeřávkovi.

 

BLAHOPŘÁNÍ

 

V červenci oslaví významné životní jubileum:

Julius Masár a Ivo Hrstka.

 

Oběma jubilantům děkujeme za jejich minulou i současnou práci pro stranu a do dalších let přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a pohodu v osobním životě.

Za okresní výbor KSČM Pavel Posolda, předseda OV

 

 

Obsah porady předsedů a funkcionářů v úterý 4. 9. 2018 

  - Plnění rozpočtu OV v I. pololetí 2018, výběr příspěvků,
  - příprava komunálních voleb 2018, komise,
  - práce okrsků, pomoc okrskářům, kádrové návrhy.

 

 

Zpravodaj vydává OV KSČM Praha-východ. Naše web stránky: tresnicka.kscm.cz
Elektronická pošta ov.prvych@kscm.cz Telefon 222 897 460 nebo mobil 725 646 019.