Vítězství lidové svrchovanosti- porážka osy EU-MMF-NATO

8. 7. 2016

Výsledek referenda představuje obrovský a potenciálně dezorientující úder vládnoucí kapitalistické třídě v Británii, jejím najatým politikům a imperialistickým spojencům v EU, USA, MMF a NATO.

Lidé promluvili a lidová svrchovanost vyžaduje, aby Westminsterský parlament jejich rozhodnutí přijal a naplnil. Levice teď musí zdvojnásobit své úsilí, avy výsledek tohoto referenda obrátil v porážku celé osy EU-MMF-NATO.

Je ale jasné, že Cameronova a Osborneova vláda ztratila důvěru voličů a nelze na ni spoléhat při zodpovědnosti za vyjednávání odchodu Británie z Evropské unie. Měla by ihned rezignovat.

Komunistická strana také nemá důvěru ke vládě Toryů, vedené dalšími propodnikatelskými, proimperialistickými a pro-neoliberálními poslanci jako jsou Boris Johnson, Michael Gove, Liam Fox a Iain Duncan Smith, vystavenými tlaku londýnské City, velkopodnikatelů, USA a NATO, aby zabránili odchodu Británie z EU.

Pokud si žádná alternativní vláda nevynutí většinu v Dolní sněmovně, musí být neprodleně vypsány všeobecné volby.

Tím je stále důležitější, aby se vedení Labour Party okamžitě zavázalo k plnému respektování a naplnění rozhodnutí referenda. Navíc by mělo ujasnit své odhodlání vyjednat podmínky odchodu a budoucí smlouvy s EU i s dalšími zeměmi na základě nového uspořádání, jež vloží zájmy pracujících tady i mezinárodně nad zájmy velkopodnikání a kapitalistického „svobodného trhu“.

V každém případě bude také životně důležité postavit se proti vzestupu xenofobie a rasismu, rozpoutanému vedoucími silami na obou stranách kampaně referenda.

Jednota a mobilizace sil pokrokového a dělnického hnutí je zásadní kvůli vysvětlení prospěchu z imigrace a odolání rozhodné a protidělnické výzvě UKIP a dalších pravicových a ultrapravicových stran.

Teď musíme bojovat, abychom zajistili, že Británie mimo „Pevnost Evropa“ použije svou svobodu k vítání lidí z celého světa k práci, studiu a života tady a povede Evropu v poskytování bezpečného ráje pro žadatele o azyl a uprchlíky.

Oficiální stanovisko KS Británie 24. června 2016