Setkání občanů pod Kunětickou horou

8. 7. 2016

3. září 2016 ve 10 hodin se uskuteční za účasti poslanců, kandidátů do zastupitelstev  S E T K Á N Í   občanů pod Kunětickou horou v pardubickém okrese

Pozvánka: