Ze zápisu z 4 StčKV KSČM

8. 7. 2016

Informace o zabezpečení a průběhu předvolební kampaně do krajských voleb a Senátu,

Vydání 1. Třešničky ( prázdninové) nákladem 100.000 kusů, hrazeno z prostředků StčKV

Vydání 2. Třešničky (volební)

Samolepky

Kalendáříky 2x 200 kusů na okres

Zhotovení „Tabla 25“

Zhotovení tematických letáků 3x 2 mutace

Podrobná nabídka počet a kalkulace je v tabulkách, které jsou rozdány k vyplnění na stole
Navržené upomínkové předměty jsou součástí

k jednotlivým delegování do okrskových volebních komisí je třeba mít k dispozici kopii zmocnění mocněnce, které je v příloze.

Ideální je, toto zmocnění při odevzdání delegování starostům buď přiložit nebo prokazatelně ukázat, nejlépe vytisknout na první list delegování zezadu.