Prázdninová třešnička 2016

8. 7. 2016

Předvolební zamyšlení

Není to tak dlouho, co jsem pročítal předvolební slogany jedné politické strany. Zněly asi takto: „...již dnes se mohly bránit menší a střední podniky proti gigantům. Již jsme mohli mít lepší postižitelnost trestných činů poslanců a senátorů. Již dnes jsme mohli volit korespondenčně bez nutnosti cestovat za volbami a konečně již dnes jsme mohli mít odstraněný strop na rodičovskou dovolenou...“.

Jedno oko nezůstane suché z toho, jak „recyklát“ několika politických stran (dnešní TOP 09), který z pozice účasti svých vrcholných politiků nepřetržitě „spravoval“ spolu s ODS velice aktivně Českou republiku, ovlivňoval obecní, městské a krajské samosprávy - dnes hřímá, jak je v současnosti u nás všechno špatné a například zcela záměrně její představitelé rozdmychávají protiruskou hysterii a pro rady si chodí na americké velvyslanectví.

I „Pražská kavárna“ má v jejich „radách“ své místo. Jak chtějí napravovat své vlastní politické chyby a rozhodnutí - rozkradení majetku z devadesátých let; podporu církevním „restitucím“ anebo bránit bezostyšným útokům na světlo znovu vylézajícímu Sudetoněmeckému landsmanšaftu?

Žijeme, vážení spoluobčané, v době překotné ale především kapitalistické. To není jen doba hospodářských krizí, ale i politických skandálů.

Ekonomická konjunktura neroste až tak vládním přičiněním. A může být velice rychle bez ohledu na dohody a bezbřehý optimismus vládních elit Sobotkova kabinetu, nikoliv vlády, vystřídán další hospodářskou krizí. Dnešní vláda je náchylná nejrůznějším skandálům.

Chci v této souvislosti říci, že vaše důvěra a vaše hlasy pro komunistickou stranu v posledních krajských volbách, nebyly hlasy marnými.

Naše vláda v kraji spolu se sociálnědemokratickou stranou má pevný program a cíl. Chce dosáhnout takového postavení kraje, kde se jeho občanům bude spokojeně žít.

Jako jeden z mála krajů jsme ustály obtížnou situaci sociálních standardů vládou odhozených na obce a města. A obdobně si vedeme ve zdravotnictví. Zdaleka, ale nejde jen o zdravotnictví a sociální oblast, ale i o školství, kulturu, životní prostředí.

V době utahování finančních toků vládou, jsme se maximálně snažili pomáhat lidem i obcím našeho kraje. Udržet všechny služby a sociální standardy, dostupnost zaměstnání, preferování středního učňovského odborného školství.

Zásadně se neúčastníme mocenských hrátek vládních stran. Komunistická strana Čech a Moravy je dobrá, čestná značka a záruka poctivé práce pro lidi. Konečně se o tom můžete i v následující článcích přesvědčit sami.

Středočeský kraj nebyl imunní vůči vládním půtkám, např. prodávání naší republiky zahraničním zájmům a zatahování do válečných konfliktů.

My, komunisté, pracujeme pro lidi! Neonacismus ani populismus pravicových subjektů, které by nejraději vše zprivatizovali, nesmí v kraji dostat prostor. Každý chce jen zisky, ale ztráty házejí na stát či krajské samosprávy.

Věřím, že každý hlas pro KSČM bude hlasem pro mír a pro pokračování rozumné lidové politiky v našem kraji.

Přeji všem příjemné prožití dovolených i prázdnin.

JUDr. Stanislav Grospič, předseda StčKV KSČM, poslanec PS PČR

 

Zdraví občanů na prvním místě

V posledním volebním období bylo do nemocnic vloženo nemálo finančních prostředků. Tyto však posloužily hlavně k rozvoji, výstavbě a opravám stávajících objektů. Například v nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově se podařilo opravit výměníkové stanice a vybudovat spojovací krytý chodník.

Do Benešova se podařilo „dostat“ i magnetickou rezonanci a přestěhovat zdravotní školu. Je plánován nákup modernějšího přístroje výpočetní tomografie (CT), oplocení areálu nemocnice a další…

Komunističtí zastupitelé mají zdraví občanů na prvním místě!

Marie Krejčová, místopředsedkyně výboru pro zdravotnictví

 

Pomáhat a chránit

Komise pro bezpečnost a Komise pro integrovaný záchranný systém nastolují témata napříč regiony i oblastmi, které je třeba si připomínat. Nechci zde dlouze psát obecné fráze, jen stručně se zmíním o oblastech, které můžeme změnit my všichni.

Požáry. Za rok 2015 způsobily škodu 278 mil. Kč, hasičům se podařilo ochránit majetek za 990 mil. Kč. Za to jim patří poděkování. Při vzniku požárů je třeba si uvědomit, že za 1/3 z nich může zlý úmysl, nebo hrající si děti, další 1/3 je způsobena naší nepozorností a za 1/4 můžou technické závady. Mysleme na to.

Povodně. Podívejme se každý z nás, kde u něj doma končí dešťové vody – je to vsakováním, jdou do retenční nádrže nebo rovnou či přes jímku do kanalizace? Pokud máte odpověď v poslední možnosti, nedivte se, že přívalové deště páchají takové škody.

Pomozme sobě i ostatním předcházet zbytečným škodám.

Mgr. Zdeněk Milata, předseda Komise pro bezpečnost

 

Sociální oblast již není v kraji Popelkou

V tomto volebním období se podařilo dokončit několik zásadních projektů. V první řadě dostavba a otevření dvou nových zařízení v Uhlířských Janovicích a Rakovníku, které svými parametry patří ke špičkovým v České republice.

Máme funkční mapu služeb, která pomáhá zajistit dostupnost služeb po celém území kraje.

Úspěšně jsme zvládli přechod financování služeb ze státu na kraje a máme zajištěny prostředky pro všechny námi provozované služby.

Je každoročně vyhlášen Humanitární fond, který pomáhá dalším organizacím zajistit jejich činnost.

Do dalších let je mým přáním výstavba dalšího nového zařízení a rekonstrukce těch budov, kde se vyplatí investovat do úspor a modernizace. Dále zajistit vyšší mzdy pro pracující v sociálních službách a zlepšit spolupráci mezi krajem a obcemi v zajišťování služeb pro občany.

Václav Melša, člen Výboru pro sociální věci

 

A to se nám povedlo

Za největší úspěch považuji zavedení ekonomického a účetního systému Gordic Ginis. Ten zprůhlednil hospodaření Středočeského kraje ve všech směrech. Na každou investici, každý nákup musí být předem v rozpočtu "nachystané" peníze, poté objednávka či smlouva o dílo, a pak je možné po proběhnutí předepsaných schvalovacích procesů teprve zaplatit.

Jednoduché že?

Tento systém skýtá spoustu možností pro další využití a tím možné zprůhlednění a zjednodušení nejenom účetnictví, ale i plánování investic, evidenci smluv, přístup k potřebným datům nejenom pro úředníky a krajské politiky, ale také pro širokou veřejnost.

Je třeba systém dále rozvíjet a rozpracovávat. Čeká nás v oblasti financování a kontroly ještě spousta práce. Ale za tu dosavadní v uplynulém volebním období se opravdu nemusíme stydět.

Zuzana Nekovářová, předsedkyně finančního výboru zastupitelstva SK

 

Pomáhat potřebným

Pokud bych mohla shrnout čtyřleté období ve funkci krajské zastupitelky, hodnotím ho jako obrovskou školu a zkušenost, za kterou jsem nesmírně vděčná.

Jako členka zdravotního výboru jsem, myslím, odvedla spolu s kolegy dobrou práci. Krajské nemocnice se za našeho působení na kraji dostaly z červených čísel, nejsou zadlužené, hospodaří velice dobře a nabízejí svým pacientům jen tu nejlepší péči.

Také se nám podařilo dovést do zdárného konce dostavbu Domu pro seniory v Uhlířských Janovicích, což považuji za největší úspěch vůbec, neboť v jeho dostavbu a uvedení do provozu již málokdo věřil. Velký dík za to patří kolegům Jiřímu Svobodovi z Příbrami a Václavu Melšovi z Rohozce.

Nyní jako krajská zastupitelka hájím zájmy a hlavně zdraví občanů Kutnohorska v otázce kontaminace arsenem v této oblasti. To je v současné době má priorita.

Dále provozuji bezplatnou poradnu pro občany, kdy se na mě obracejí s různými problémy a já se pokouším je nasměrovat na konkrétní instituce či jednotlivce, kde najdou pomoc a zdárně svůj problém vyřeší.

Studuji při zaměstnání vysokou školu sociálně - zdravotní a v budoucnu bych se chtěla věnovat hospicové péči, sociálně znevýhodněným občanům - především týraným a zneužívaným dětem a seniorům, kteří si většinou nedokáží pomoc sami a potřebují podat pomocnou ruku.

Jana Šedivá Krulišová, členka výboru pro zdravotnictví

 

Dobrá kultura dnes – dobří lidé zítra!

V oblasti kultury a památkové péče, jsme mimo jiné o více než sto procent navýšili finanční podporu knihovnám, schválili koncepci památkové péče, zvýšili podporu divadel i tradiční lidové kultuře.

Obnovili jsme řadu expozic, navýšili Fond kultury a obnovy památek, a o 25 procent i provozní prostředky muzeí a galerií.

Opravili jsme zámek v Roztokách a dokončili Jezuitskou kolej. Vzniklo Letecké muzeum v Mladé Boleslavi. Rozšířil se skanzen v Přerově nad Labem, v Kouřimi i ve Vysokém Chlumci.

Kolínské muzeum dostane zrekonstruované sídlo, v Panenských Břežanech vzniká Památník národního útlaku a odboje.

V dalším období nás čeká podpora významných kulturních akcí, projekt Kultura do škol, volnočasová kulturní centra a slevové karty pro seniory a rodiny.

I ze stručného přehledu je vidět, že jsme v oblasti kultury své slovo dané voličům splnili.

Ing. Zdeněk Štefek, radní SK

 

Bez zdraví nestojí život za nic!

„Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla je neschopná boje, bohatství bezcenné a důvtip bezmocný.“ To je myšlenka vyslovená před dvěma a půl tisíci lety řeckým filozofem a lékařem Hérakleitem z Efesu. Do dnešního jazyka to můžeme přeložit jako „...zdraví není všechno, ale všechno ostatní bez zdraví nestojí za nic“.

Potřebu pečovat a chránit si zdraví si většinou uvědomujeme, až nás nějaká nemoc postihne. Zdraví nevzniká v nemocnicích, ale v rodinách, školách a na pracovištích. Prostě všude tam, kde lidé žijí, pracují, odpočívají a stárnou.

Mezinárodní zkušenosti ukazují, že zdravotní péče má podíl na celkovém zdraví obyvatel pouze asi z dvaceti procent. Zbývající podíl je důsledkem faktorů, které na lidi působí v běžném životě. Tam je to těžiště péče o zdraví. Je proto potřeba posílit zdravotní výchovu, ochranu a prevenci.

Jiřina Fialová, radní Středočeského kraje pro oblast zdravotnictví

 

Dobře hospodaříme s majetkem kraje

Mám-li se zamyslet nad svojí činností v uplynulém volebním období ve funkci radního pro majetek, nemohu se nezmínit o svojí dlouhodobé angažovanosti v této oblasti. Již za hejtmana Bendla jsem byl jako jediný z klubu KSČM kooptován do majetkové skupiny s ohledem na to, že se mě dařilo jako opozičnímu zastupiteli zamezit absolutně nevýhodným prodejům nemovitého majetku kraje.

V minulém volebním období jako předseda komise majetku i v současné době jako radní pro majetek jsem se vždy choval jako řádný hospodář se snahou využít nemovitý majetek přednostně pro potřeby kraje a až následně řešit převod na obce anebo prodej.

Za tímto účelem byla zpracována i koncepce nakládání se zbytným majetkem s možností využívání některých objektů pro levnou rekreaci zaměstnanců a případnou volnou kapacitu nabídnout i obcím a městům. Tento záměr bohužel odmítla nejen opozice v zastupitelstvu kraje, ale doposud se nám nepodařilo najít shodu ani v rámci stávající koalice.

Vždy jsem upřednostňoval v případě nevyužití zbytného majetku jeho bezúplatný převod na nekomerční využití obcím.

Při prodejích nevyužitelného majetku bylo upřednostňováno výběrové řízení a prodejní cena byla vždy vyšší než obvyklá cena stanovená znaleckým posudkem a účetní hodnota.

V případ, že bych měl možnost pokračovat v započaté práci i novém volebním období, bylo by hlavním cílem neustoupit od této zásady a zajistit méně příjmovým občanů kraje, dětem i seniorům, finančně dostupnou rekreaci v našich objektech.

Pavel Hubený, radní pro oblast majetku Středočeského kraje

 

Cestujme bezpečně, rychle a levně

V hodnocení výboru pro dopravu v zastupitelstvu kraje jsme ve snaze zachovat kontinuitu naší práce stanovili hlavní priority.

Bezesporu mezi ně patří jednotná integrace dopravy podle již schválených zásad a harmonogramu pod taktovkou připravovaného organizátora dopravy Středočeského kraje a Prahy. Nutná je modernizace železnice, budování dopravních terminálů, nových zastávek a parkovišť.

Bránit bychom se měli záměrům ministerstva dopravy nechat zpustnout menší regionální tratě.

Zintenzivnění oprav vyžadují naše silnice a zejména mosty.

Potřebujeme další obchvaty měst a obcí a urychlení výstavby dálnice D3 i Pražského okruhu.

Mgr. Ivan Cinka, předseda Výboru pro dopravu

 

Škola základ života

Přes lepšící se ekonomické podmínky je oblast krajského školství dlouhodobě podfinancována. Nedostatek finančních prostředků neumožňuje v potřebném rozsahu udržovat, tím méně modernizovat stávající školy a školská zařízení zřizovaná krajem. Nedostává se mnohdy prostředků i na jejich moderní vybavení. Přesto lze krajské školství hodnotit pozitivně.

Dlouhodobá zvýšená pozornost věnovaná kvalitní odborné přípravě a materiálnímu zajištění učilišť a středních odborných škol nese své ovoce. Daří se mezi školami a zaměstnavateli navazovat prospěšnou spolupráci. To má oboustranně pozitivní dopad. Zaměstnavatelé získají kvalifikovanou pracovní sílu, sníží se nezaměstnanost a absolventi škol nemusí podstoupit ponižující cestu na úřad práce. Prohlubuje se rovněž spolupráce s hospodářskou komorou.

Velkou popularitu získávají výměnné zahraniční studentské pobyty. Učni a studenti si zde rozvíjejí potřebné jazykové dovednosti a přivážejí si domů plno užitečných poznatků.

Fungující školství všech stupňů je nemyslitelné bez odborně připravených pedagogů a vychovatelů. Daří se zlepšovat aprobovanost učitelů a díky Vzdělávacímu institutu Středočeského kraje je zajištěna celá škála kurzů pro pedagogy. Institut úspěšně v kraji organizuje i populární Univerzitu třetího věku.

V příštím volebním období navýšíme finanční prostředky do školství. Zvýšíme podporu a pomoc dětem ze sociálně slabších rodin. Důrazně podpoříme prevenci všech negativních jevů, se kterými se ve školách setkáváme - šikanu, drogy (včetně kouření a alkoholu), záškoláctví. Pomůžeme zvýšení prestiže všech, kteří se na vzdělávacím a výchovném procesu podílejí. V neposlední řadě podpoříme další rozvoj učňovského a odborného školství s technickým a přírodovědným zaměřením.

Ing. Zbyněk Coufal, místopředseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

 

Chceme být skladištěm Evropy?

Indiánské přísloví praví: „Zemi jsme nezdědili od našich předků, ale půjčili jsme si ji od svých dětí.“

Tímto moudrem se bohužel v posledních desetiletích v této republice nikdo neřídil. V divokém polistopadovém období začal být uplatňován sobecký přístup. Jediným cílem byl co nejrychlejší zisk.

Důsledky takového přístupu je v některých odvětvích ještě možné napravit. Jsou ale oblasti, kde jsou škody fatální a ve své podstatě nenapravitelné.

Takže zatímco na jedné straně přibývají opuštěné továrny, ve kterých se dříve vyrábělo, na druhé straně vyrůstají na nejkvalitnějších polích objekty, kde se pouze zboží (zpravidla vyrobené v zahraničí), skladuje. Potřebná kvalifikace v takovém skladu je většinou tzv. operátor logistiky - což znamená obsluha vysokozdvižného vozíku. Přidaná hodnota z této činnosti téměř nulová, ale zisky končí většinou v zahraničí.

S neúměrně vysokým nárůstem pohybu zboží vzrostla i nákladní doprava, především ta nejméně ekologická, tedy silniční. A tak další ohromné zábory zemědělské půdy přicházejí s potřebou výstavby a rozšiřování silniční sítě.

Náš Středočeský kraj s ohledem na centrální polohu, existenci letiště a napojení na dálniční síť, je v tomto ohledu mimořádně postižen.

Krajští komunističtí zastupitelé jsou zásadně proti dalším záborům zemědělské půdy! Podporujeme vzdělávání a osvětu v oblasti ekologie a životního prostředí. Nechceme příštím generacím zanechat jen zabetonovaný a vyasfaltovaný kraj.

Ing. Josef Dovolil, místopředseda Komise pro majetek kraje

 

Za zdravé životní prostředí

V rámci Výboru pro životní prostředí a zemědělství se nám daří prosazovat stanoviska k záměrům, které by mohly mít vliv na životní prostředí Středočeského kraje.

Podporujeme výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod.

Podporujeme včelaření a ekologickou výchovu.

Řešíme vzniklé ekologické havárie a staré ekologické zátěže.

Zatím se nám daří bránit vzniku Národního parku Křivoklátsko, neboť se domníváme, že současná legislativní ochrana tohoto území je dostatečná.

Dlouhodobě se nám nedaří ochrana zemědělského půdního fondu a naprosto bezmocně bojujeme proti neustálým záborům kvalitní zemědělské půdy.

Ing. Dana Bechynská, mpř. výboru pro životní prostředí a zemědělství

 

Sociální péče v kraji roste

Středočeský kraj spravuje 61 příspěvkových organizací v sociální oblasti. Pro cílovou skupinu „senioři“, jsou poskytovány pobytové služby - domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, odlehčovací služby, týdenní stacionáře, pečovatelská služba, denní stacionář, sociálně aktivační služby.

Na cílovou skupinu se zdravotním postižením jsou zaměřeny na pobytové služby: domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, týdenní stacionář, chráněné bydlení, odlehčovací služby. Dále jsou poskytovány terénní a ambulantní služby, sociální rehabilitace, sociálně terapeutická dílna. Zastoupena je také poradenská služba.

Současná kapacita ve 40 domovech pro seniory v kraji je 3 428 lůžek a v 10 domovech se zvláštním režimem 444 lůžek. Pro doplnění je v kraji celkově registrováno 68 domovů pro seniory s kapacitou 5 071 míst. Dalších 40 míst přibude v letošním roce v novém Domově seniorů v Rakovníku. Vzrostl počet lůžek pro osoby s Alzheimerovou nemocí o 260 míst.

Nové kapacity vznikly v Domově seniorů Nové Strašecí, kde byl vybudován objekt s kapacitou 26 míst pro klienty s Alzheimerovou nemocí a jinými typy demencí, kde využívají nové moderní postupy a zkušenosti čerpají také ze zahraničí. Další nové kapacity jsou v Uhlířských Janovicích (60 klientů) a 94 klientů se zvláštním režimem. V Domově pod Kavčí Skálou vzniklo přístavbou 5 lůžek pro seniory.

RSDr. Jiří Svoboda, předseda sociálního výboru

 

Transformace sociálních služeb

Středočeský kraj zahájil proces tzv. „Transformace“ s cílem změnit ústavní služby pro lidi s postižením na důstojné bydlení v běžném prostředí, například v bytech či rodinných domech.

V roce 2014 se podařila kompletní transformace u příspěvkové organizace Vyšší Hrádek na okrese Praha-východ. U dalších tří příspěvkových organizací tento proces probíhá. Proces transformace je realizován za podpory projektů s využitím evropských finančních prostředků, státních prostředků a prostředků z krajského rozpočtu.

Bylo opraveno 19 sociálních zařízení za celkem 28,4 milionu korun a nově vybudováno či přistavěno 9 zařízení za celkem 546 milionů korun.

Jsou to například Domovy seniorů - Uhlířské Janovice, Vidím, TGM Beroun, Nové Strašecí, Domov V Zahradách Zdice. Byly zatepleny tři zařízení sociálních služeb za celkem 15,5 milionu korun. Pro rok 2016 se počítá se 32 miliony na investice a havárie.

V roce 2015 na základě změny zákona o sociálních službách došlo k přechodu dotačního systému pro poskytovatele sociálních služeb ze státu na kraje. Náš kraj obdržel 694 žádostí o dotaci na poskytování sociálních služeb v objemu téměř 1,4 miliardy. Vyplaceny byly prostředky ve výši 801 milion. V mimořádném kole bylo vyplaceno dalších více jak 9 milionů korun.

Hodnocení a následné rozdělení dotací probíhá nediskriminačním a transparentním způsobem. S dofinancováním sociálních služeb počítáme i letos. Kladné hodnocení ze strany našich spoluobčanů je výsledkem dobré práce sociálního odboru, dobrou prací výboru pro sociální věci, který měsíčně řeší jednotlivé úkoly i funkční koalicí KSČM a ČSSD.

RSDr. Jiří Svoboda, předseda sociálního výboru

 

Mezinárodní spolupráce má svůj význam

Středočeský kraj si uvědomuje význam mezinárodní spolupráce a přikládá jí velkou důležitost. Komise pro zahraniční spolupráci již od počátků své existence, usiluje o dobré zahraniční vztahy, které by byly prospěšné občanům našeho kraje.

V průběhu let došlo k navázání spolupráce s partnery v Porýní-Falc, Opolském vojvodství, Burgundsku, Astrachaňské oblasti, Benátsku, Mazowieckém vojvodství, Provincie Sichuan, švédském Västra Götaland, Bratislavském kraji, kraji Marche, Itálie, Provincie Che-nan.

V roce 2015 se také zintenzivnila spolupráce s regionem Sichuan v Čínské lidové republice. Dohoda o spolupráci mezi kraji vedla k prohloubení spolupráce mezi naším krajem a firmou Shanhong v Nymburce, rozšíření průmyslové zóny v této části kraje, přípravou zřízení zastoupení v čínském regionu. Na jaře letošního roku bylo otevřeno letecké spojení mezi městem Sheng-du a Prahou na mezistátní úrovni. Rovněž s regionem Marche byla zintenzivněna další spolupráce a v roce 2016 byla podepsána širší dohoda o spolupráci.

Na základě poptávky středočeských podnikatelů byla v roce 2016 realizována dohoda o spolupráci s běloruskou Grodněckou oblastí.

Spolupráce s evropskými a dalšími regiony probíhá především v oblasti kultury, školství, sportu, cestovního ruchu a regionálního rozvoje.

Toto volební období je také charakteristické velmi dobrou spoluprací mezi naší komisí, Středočeským krajem a Krajskou hospodářskou komoru při prezentaci středočeských podnikatelů v partnerských regionech a podporou rozšiřování oboustranných podnikatelských aktivit.

MVDr. Luboš Kudrna, předseda Komise pro zahraniční spolupráci