Z 4. zasedání ÚV KSČM

17. 9. 2018

V sobotu 15. září se konalo 4. Zasedání ÚV KSČM. Mělo program značně odlišný od plánovaného, ekonomické body byly totiž přesunuty z posledního zasedání a přibyly i body k evropským volbám, které nahradily projednávání krátkodobého programu KSČM.

Na programu tedy bylo úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM, stanovisko k aktuální politické situaci, informace o plnění úkolů k zajištění voleb, seznam kandidátů pro volby do EP 2019, předběžný návrh základní strategie KSČM k volbám do EP 2019, předběžný návrh volebního programu KSČM pro volby do EP v 2019, z ekonomických bodů návrh kritérií pro poskytování dotací a půjček na hlavní a hospodářskou činnost ze Zajišťovacího fondu a Fondu oprav pro územní OJ KSČM, návrh Statutu volebního fondu KSČM, návrh Statutu fondu oprav KSČM, návrh Konsolidačního plánu KSČM, vyhodnocení hospodaření OJ ÚV KSČM za I. pol. 2018, stanovisko ÚRK KSČM k Vyhodnocení hospodaření OJ ÚV KSČM za I. pol. 2018, návrh Statutu Hospodářské rady ÚV KSČM. A pak standardní body organizační – vyhodnocení diskuse a zprávy z jednání VV ÚV KSČM a také personální doplnění Ideologické komise ÚV KSČM.

Původně měla být na programu i předběžná volba vedoucího kandidáta do EP, ale členové tento bod odmítli (37 hlasy, navrhoval s. Hrůza a podpořili ho další), jelikož nemáme ještě všechny kandidáty a Kateřina Konečná není ani jediným kandidátem na vedoucího. Spor se rozhořel i o projednávání změny tajemníka Ideologické komise, který byl schválen před 3 měsíci, návrh bod stáhnout (od s. Kavije) však podporu nezískal (21 pro stažení bodu).

S. Klimša se ještě v úvodu zeptal, jak je daleko plnění úkolu předchozích zasedání předložit návrh o neziskových organizacích. Na to reagovali ss. Grospič a Kováčik – připravuje se, ale je to složité. Dále byly zdůvodněny změny programu- krátkodobý program se diskutuje i v odborném zázemí a půjde do organizací, obdobně europrogram, který se dnes projednává jen jako první nástřel.

V úvodním slově připomněl s. Filip hlavní cíl jednání – vykročit společně a jednotně do komunálních a senátních voleb a zabývat se ekonomickými otázkami. Protivníci budou jistě využívat, že se nepodařilo mít stejný počet kandidátek… Je třeba udržet strukturu strany. Stárneme, ale vstanou noví bojovníci.

ČR a Evropa je v turbulentní ekonomické, vojenské a personální krizi, jer neschopná zahájit emancipační proces Evropy, nezávislé na USA. Čína je již 2. Rokem nejsilnější ekonomikou světa, obnovila se parita sil ve světě, korporace chtějí svět ovládat, ale to nejde, nikdo neustoupí ze svých pozic… Pro nás je důležité udržet ekonomický rozvoj, životní úroveň, mít politiku všech azimutů.

Jsme ve složité situaci, kok s důvěrou byl riskantní, ale důležitý. Předseda je nespokojen, jak plníme schválené úkoly i že se někteří nesmířili s usneseními. Proč neumíme řádně využít výročí Mnichova 1938? Ještě je čas.

Je rád, že můžeme diskutovat předběžný program k EU, je to nyní důležitější, příští složení EP bude mít zásadní vliv na život v ČR. Musíme si vzít více k srdci metodu základního článku.

ZA 8 let jsme se nenaučili využít SPAS, přitom se módou stala politická hnutí. Musíme otevřeně usilovat o co nejvyšší podporu širokých vrstev, mohou nám krást myšlenky, ale my o ně musíme usilovat a jít až do konce. Stanovili jsme si na centrální úrovni 7 priorit, musíme po nich jít a rozeznávat pasti.

Stárneme sice, ale i tak máme i ve většině ZO rozpoznávací funkční systém vystupovat v zájmu většiny. Musíme uspět v nadcházejících volbách.

Místopředseda Grospič uvedl stanovisko, které je zaměřeno precizně k výročí Mnichova 1938 a k jeho odkazu pro dnešek. I. místopředseda Šimůnek zase uvedl materiály k zajištění voleb a k volbám do EP, shrnul kroky i problémy, které řešili. Doplnila ho s. Konečná, na europrogramu se nyní bude usilovně pracovat ještě několik měsíců, je široký, aby bylo z čeho vycházet, pak vybereme několik priorit. Kampaň ale již dnes nepočká, např. reklama v metru se musí zadávat již nyní.

V následné diskusi vystoupilo 15 diskutujících. S. Kohlíček se věnoval stanovisku a doplnil k němu roli Freikorpsu. Máme brát v úvahu i kritické dopisy členů, musíme být proti zasahování EP do vnitřních záležitostí státu. Odmítli mu cestu na Ukrajinu. S. Navrátil informoval, že zaplacené reklamy nejsou příliš účinné, vytvořili v Hodoníně 2 petice (bydlení a doprava zdarma). S. Moučková hovořila o těžkostech při sestavování kandidátek, v programu do EP se musíme jasně odlišovat, provokativně, stačí 3-7 hesel.

S. Kavij se pustil do mediálního obrazu strany – „vstanou noví bojovníci“, postoj našich poslanců 22. 8. k srpnu 1968. Atd.

Nutnost principiálního odlišení podpořil i s. Hrůza, musíme být důslední, radikální, v Praze řešili KOněva. S. Semelová doplnila, že neděláme věci připraveně, koncepčně, ani ve SPASu jsme neudrželi vedoucí pozici. Slavnost Halo novin bude 22. září na Karlově náměstí.

S. Bohatcovi chybí výstupy, že to my jsme umožnili vládě plnit některé body, aspoň na našem webu. Informoval o kritické situaci na svém okrese.

S. Vytiska uvedl, že problémem je nejen stárnutí, ale i situace ve společnosti, kdy jsme na ekonomickém vrcholu, musíme se vrátit ke kořenům, být proti kapitalismu, i ve vztahu k EU.

S. Truxová informovala o členské základně a kampani ve svém okrese, kje dobře, že k EP diskutujeme už nyní.

S. Sloup mluvil k úsporným opatřením, že jsou sice dobře míněna, ale musí být efektivní. Babiš vystoupil proti KSČM v Berlíně, to necháme jen tak být?

S. Jakubek reagoval na situaci v TV, kde se hovořilo o potenciálu KSČM v OStavě  stěžoval si na hnutí BOS a bývalé členy.

S. Foldyna shrnul setkání ve Svojšicích, je chybou dělat ve stejný čas jiné mítinky.

S. Konečná shrnula, že je třeba, aby okresní výbory dodaly další kandidáty do EP do konce září.

S. Filip poděkoval za iniciativy ke Koněvovi, nenechali jsme být ani výroky Babiše na adresu KSČM, ale pořád je tu snaha BND potopit současnou vládu s určitou rolí KSČM a nastolit zřejmě arménský model…

Po přestávce byly představeny ekonomické materiály. Diskuse se točila okolo solidarity a úsporných opatření. Značná část bod byla nakonec brána jen na vědomí a tak se k nim UV vrátí v prosinci. Organizační body byly bez problému, až na avizovanou změnu tajemníka Ideologické komise, která ale nakonec prošla – novým tajemníkem je Zdeněk Maršíček.

Zdeněk Štefek, člen ÚV