Z činnosti Městské organizace KSČM Čelákovice

1. 10. 2018

V úterý 11.září 2018 proběhlo v jednacím sále Technických služeb Čelákovice školení kandidátů pro nadcházející komunální volby na téma byty, příčiny současné bytové krize, vlastnictví bytů, neziskové hospodaření s byty, investice obce do bytového fond a dlouhodobý horizont komunální bytové politiky.

Přednášejícím školení, respektive informace na dané téma, byl předseda OV KSČM Praha – východ Ing. Pavel Posolda, jenž se řízením bytových projektů profesionálně dlouhodobě zabývá.

Na toto školení jsme pozvali i kandidáty z okolních měst a obcí nejen našeho regionu, někteří se, ke své škodě omluvili, někteří na nabídku ani neodpověděli. Jediným nečelákovickým kandidátem tak byla Zdeňka Hajleková, vedoucí kandidátky v Brandýse. Kromě ní se tohoto školení zúčastnily plné dvě třetiny kandidátů Čelákovic.

Účastníci se během cca 90minutové přednášky dozvěděli řadu zajímavých a podnětných informací,

které při případném zvolení do zastupitelstva mohou využít pro svou činnost.

Pavel nabídl i svou odbornou pomoc našim zastupitelům při projednávání a prosazování návrhů týkajících se bytové politiky. Rovněž vyslovil myšlenku uspořádat na toto téma samostatný seminář pro naše zastupitele z celé republiky, s účastí zástupců ze Sdružení nájemníků a Českého svazu bytových družstev.

                                                                            

V sobotu 22. září dopoledne naše městská organizace pořádala jednu ze dvou předvolebních akcí organizací našeho okresu (druhá souběžně probíhala v Brandýse nad Labem). Setkání kandidátů KSČM s občany, před nadcházejícími volbami do zastupitelstva města, se zúčastnilo 11 kandidátů  v čele s vedoucí naší kandidátky Mgr. Lenkou Grygarovou. Podpořit je přišli předseda OV KSČM Praha-východ Pavel Posolda, předseda klubu zastupitelů KSČM Středočeského kraje a člen

ÚV KSČM Zdeněk Štefek a v závěru nás navštívil i poslanec PČR, místopředseda ÚV KSČM, Stanislav Grospič.

U našeho stánku, který OV zakoupil již před volbami do Parlamentu pro obdobné akce ZO okresu, měli občané možnost seznámit se s nejen s našimi kandidáty, kteří v rudých tričkách přitahovali pozornost nejednoho procházejího, ale i s prioritami našeho volebního programu. Ty opakovaně zaznívaly z reprodukované smyčky, která byla doplněna známými melodiemi. Spolu s novým banerem s logem KSČM, který na dálku také přitahoval pozornost mnohých, sehrály pozitivní roli

v prezentaci našeho stánku.

Spoluobčané si od našeho stánku odnášeli volební program, kapesní kalendáříky a drobné propagační předměty. Někteří ochutnali třešňový koláč, třešňovou pepsi colu, vypili pohárek třešničkového čaje, kávy, nebo i něčeho ostřejšího. Se skvělým nápadem přišla naše děvčata, která

s pohárky griotky a třešnovice rozdávala volební programy, a tak propagovala naše priority mezi občany na náměstí. V pozitivním světle se ukázala i minianketa našich volebních priorit, které

se většina návštěvníků našeho stánku ochotně zúčastnila. Její výsledky budou využitelné pro nově zvolené zastupitele.

Dobrý pocit z úspěšné akce nezkazil ani výstup provokujícího občana, který v závěru náš stánek navštívil a snažil se o pomlouvání a špinění kandidátů KSČM.

Moc děkuji všem, kteří se na akci podíleli, Milanu Havlíčkovi, jenž graficky ztvárnil naše volební materiály a zajistil výrobu zvukové smyčky, všem kandidátům, kteří se akce nejen aktivně zúčastnili a podíleli se na přípravě předvolebních materiálů i této akce, a také našim hostům za jejich podporu.

Nevím, zda se průběh této akce promítne do volebních výsledků KSČM v Čelákovicích, ale za sebe velmi rád konstatuji, že to byla nejvydařenější veřejná předvolební akce, které jsem se za posledních 15 let zúčastnil.

Za dva týdny nato....  Je po volbách. Výsledek? Třetí volební debakl v řadě. Poprvé od převratu

nemá KSČM v Čelákovicích zastupitele města. Naprosto dokonale zafungovala nepřímá úměra. Čím více pozornosti a času jsme věnovali zajištění předvolební kampaně, tím horší je konečný výsledek. Kdo asi letos bude zodpovědný za nejhorší výsledek v historii?  Nejsmutnější je ale skutečnost, že tento volební debakl se netýká pouze našeho města, protože  jsme vyhořeli v celé republice. Asi je něco shnilého ve státě dánském! Vedení strany v čele s celým ÚV KSČM by k této situaci mělo okamžitě zaujmout radikální stanovisko, pokud již není pozdě!

 

Každý rok si členové naší Městské organizace připomínají smutný den, kdy byl v našem městě nelidským způsobem zavražděn příslušník SNB strážmistr JAROSLAV HONZÁTKO.

Také letos se 28. září dopoledne před prodejnou Elektro Borecký na Masarykově ulici sešli občané, nejen z Čelákovic, aby společně kytičkou rudých karafiátů uctili uctili památku oběti tohoto zrůdného činu.

Před pamětní deskou připomínající tuto tragickou událost k přítomným občanům promluvil předseda místní organizace KSČM Vladimír Duník. Ve svém krátkém proslovu, po přivítání spoluobčanů a hostů, připomněl, že uplynulo už dlouhých 67 let, kdy byl členy teroristické skupiny bratrů Mašínů zákeřným způsobem zavražděn mladý člověk, omámený, svázaný, bez sebemenší možnosti se jakkoliv bránit. Jeho oběť nesmí být nikdy zapomenuta.

Po něm krátce vystoupil i člen Klubu českého pohraničí Jaroslav Hudec, který ve slavnostní uniformě příslušníka SNB stál čestnou stráž před deskou oběti.

Pietní akt jsme zakončili položením věnce zástupci KČP na hrob Jaroslava Honzátka v rodné obci Zápy.

Smutnou kaňku na tomto malém pietním aktu však udělala neznámá „lidská hyena“, která do následujícího dne ukradla kytici z pamětní desky.

                                                        

                                                                                 Vladimír Duník MěO KSČM Čelákovice

Fotogalerie