Volby: reálný odraz situace ve společnosti, nebo pokračující a prohlubující se krize KSČM?

18. 10. 2018

Čas běží neúprosně. Když jsem v prosinci 2015 na okresní konferenci KSČM Plzeň-Jih v diskusním příspěvku upozornil, že strana se nachází v krizi, byl
jsem dalším hostem této konference - tehdejším místopředsedou ÚV KSČM Jiřím Dolejšem - »opraven«, že sice ve straně jsou určité problémy, které je nutno řešit, nicméně v žádném případě o krizi hovořit nelze! 
Od té doby se uskutečnilo několik voleb. V roce 2016 proběhly volby do krajských zastupitelstev. Jejich výsledek znamenal první šok. Propad krajských zastupitelů přibližně o polovinu. O plných 50 procent oproti stejným volbám v roce 2012. Výsledek ve všech krajích téměř totožný, podobný jako vejce vejci. Přestože »bohatší«KV KSČM daly ze svých rozpočtů několikanásobně více financí než ty»chudé«. V některých krajích byly desítky billboardů, v jiných ani jeden! Volby potvrdily, jak důležité jsou pro výsledek nosná nejen krajská, ale i celostátní témata a prezentace mediální politiky. Přesto za hlavní příčinu mizerného volebního výsledku byla označena nedostatečná práce OV a KV KSČM a rozhádanost členské základny projevující se po konání 9. sjezdu KSČM. 
V dalším volebním roce 2017 – ve volbách do PS PČR se dostavila nikoli porážka, ale historický debakl strany. Sebereflexe vedení KSČM žádná, ačkoli na následném zasedání ÚV KSČM padly požadavky na odstoupení jak soudruhů Filipa, Dolejše, Kováčika, tak i výzva k odstoupení celého vedení. Výsledkem daného zasedání bylo rozhodnutí uskutečnit mimořádný sjezd KSČM, který byl nakonec označen za řádný! 
A vzhledem k tomu, že není možné připustit ve straně chaos (jako by si tento výraz předseda ÚV KSČM dobře pamatoval z doby majetkového převratu v roce 1989), byl nakonec termín sjezdu schválen na duben letošního roku. Šest měsíců poté, kdy členská základna žádala zásadním způsobem vyřešit nahromaděné a přibývající problémy ve straně! Výsledek sjezdu se tak stal pro mnohé zklamané delegáty jen naplněním dobře připraveného scénáře tehdejšího vedení. 
Dnes se zamýšlíme nad příčinami dalšího volebního debaklu nedávno skončených senátních a komunálních voleb. Ten je znamením a důkazem, že krize KSČM se nejen nezastavila, ale bude mít pokračující trvání. Na sebereflexi vedení strany, počínaje předsedou ÚV KSČM V. Filipem, to v žádném případě nevypadá. Proč také? Vždyť nové vedení bylo demokraticky zvoleno na základě tlaku okresů a krajů před nedávným půl rokem! Ozdravné kroky jsou připravené také. Těmi jsou plánované dvě celostranické konference KSČM v prvním pololetí příštího roku. První konference je zaměřená k aktualizaci programu KSČM a druhá k řešení vnitrostranických otázek včetně ekonomiky strany. 
Přesto mnoho, převážně »řadových«, členů vzhlíží na tyto připravující»ozdravující«kroky s nejistotou a nedůvěrou. Pokládají si otázku, zda v roce 2021, kdy si budeme připomínat sté výročí založení komunistické strany, v roce konání voleb do Poslanecké sněmovny, zůstane KSČM ještě parlamentní stranou? Podle vyjádření poslance Jiřího Dolejše, zveřejněného dne 7. října, KSČM šanci na přežití má. Za předpokladu, že se stane»stranou bez stigmatizujících nostalgických úletů a jalového žonglování s dogmaty«. 
V lepší budoucnost komunistické strany věřím také. Můj optimismus vychází ale z předpokladu, že se KSČM stane skutečnou radikální levicovou stranou, s vypracovaným a důsledně realizovaným novým politickým programem. A na rozdíl od poslance Dolejše se přihlásíme ke všemu pozitivnímu do roku 1989. Nebudeme se bát připomínat a vyzdvihovat tehdejší sociální jistoty pro všechny občany, potravinovou soběstačnost, rozsáhlou bytovou výstavbu, bezpečnost občanů a dalším tehdejší přednosti socialismu oproti současnému stavu rozkradené a vytunelované republiky způsobené všemi vládami za uplynulých téměř třicet let. 
Miroslav KAVIJ, předseda Plzeňského KV KSČM                                        

Zdroj: 
HaNo