Zpravodaj 11/2018

5. 11. 2018

Poděkování

Soudružky, soudruzi, přátelé,

_dsc4111.jpgdovolte mi poděkovat Vám za aktivní účast v kampani KSČM do komunálních voleb, dovolte mi poděkovat Vaším prostřednictvím i všem, co měli odvahu být na našich kandidátkách. Velice si toho cením. Výsledky sice nejsou na první pohled povzbudivé, ale práce komunistické strany nestojí pouze na členství v zastupitelských orgánech. Dostali jsme ve vypjaté době a při krizové situaci v naší straně (a to i personální) značný počet hlasů, které nás zavazují k další aktivní práci. Mnohde jsme překročili i tu 5% hranici, byť bez zisku mandátu. Otevírá se prostor pro skutečnou opozici, kterou umíme, prostor pro aktivity, kterými můžeme získat důvěru většího počtu občanů. Vyzkoušeli jsme s určitým respektem různé petiční akce, máme kontakty na spolky, iniciativy, musíme se pokusit i mimo zastupitelskými možnostmi prosazovat požadavky občanů. Věřím, že to dokážeme.

Zdeněk Štefek, místopředseda OV

 

Ze zápisu z jednání OV KSČM Praha-východ ho dne 20. září 2018

Schůzi zahájil a řídil místopředseda OV KSČM s. Štefek. Obecný program jednání dle plánu práce:

  1. Dotazy a připomínky k zápisům, kontrola usnesení OV, informace z vyšších stranických orgánů
  2. Plnění rozpočtu OV
  3. Zabezpečení voleb, poslední informace
  4. Informace z ÚV (15. 9. 2018)
  5. Různé

ad 1)

Trvá úkol hledat členy do komise práce s mládeží a hospodářské komise.

ad 2)

Plnění rozpočtu k 31. 8. 2018 nebylo projednáváno.

ad 3)

V sobotu 22. 9. 2018 se konají volební akce v Brandýse nad Labem a Čelákovicích.

Dne 29. 9. 2018 se koná v Říčanech v sále kulturního střediska debata kandidátů do senátu.

Stav členské základny:

s. Zima: Seznamy budou poslány do ZO a budou v jednotlivých ZO ověřeny a změny budou zaneseny do elektronických seznamů.

Zpravodaj:

s. Zima už Zpravodaj nechce připravovat.

s. Posolda navrhl , aby on, s. Štefek a s. Zima sbírali příspěvky do „šuplíku“ v počítači.

Informace o dalších připravovaných akcích:

V sobotu 27. října 2018 bude od 10 do 17 hodin v budově ÚV akce k 100. výročí vzniku republiky.

30. září od 14.00 bude na Palachově náměstí před Rudolfinem veřejná akce k 80. výročí mnichovské zrady a rozbití republiky.

ad 4)

Informaci z jednání ÚV dne 15. 9. 2018 podal s. Štefek.

Řízení schůze se po svém pozdějším příchodu ujal s. Posolda.

ad 5)

   i.        různé

-          My patříme mezi okresy, které nejsou finančně ohroženy.

-          Do vytipovaných obcí bude zaslán volební leták s. Cinky (cca 10 000 domácností)

-          3. 11. 2018 se od 9.00 uskuteční Pražská teoretická konference se zaměřením na strategii a taktiku v komunistickém hnutí.

-          24. 11. 2018 je od 11.00 hodin v Hroznatíně vzpomínková akce k narození gen. Ludvíka Svobody.

-          Všechny volební výdaje jsou zaplaceny.

  ii.        Návrh na jmenování inventarizační komise: předseda: s. Atassi, členové: ss. Charvát a Zima

 iii.        Hlavním cílem nadcházejících členských schůzí by měla být  témata pro 2 připravované stranické konference (úkol sjezdu – programová konference a konference k výstavbě strany)

iv.        Úkol: Do 14 dnů dají členové OV podněty k programové konferenci a ke konferenci věnované výstavbě strany.

 v.        s. Posolda navrhuje svolat okresní aktiv, na který by byli pozvání všichni členové, kteří mohou přijít.

vi.        OV schválil návrhy kandidátů do parlamentu EU v pořadí: Josef Skála, Richard Pokorný Karel Klimša

Jan Hádek, člen OV

 

Hodnocení voleb v Čelákovicích od s. Duníka

Volební neúspěch ovlivnily faktory:

·         Přirozený úbytek členské základny (i rodinných příslušníků) a sympatizantů úmrtím, není však tím nejpodstatnějším. 

·         Chybí nám jasná a stručná hesla, jsme nečitelní - podlézání pravicovým stranám.

·         Všeobecný nezájem občanů o politiku.

·         Hranice s velkou Prahou vysoká životní úroveň velké části obyvatel – náplavy.

·         Neumíme pracovat se sociálními sítěmi.

·         Chybí nám bannery, ale také kam je umístit i zájem pronajímatelů o naši prezentaci.

·         Pokud přijmeme tezi, že výsledek voleb je výslednicí obecné autority strany + autority místních osobností (zastupitelé) + volební kampaň, je váha těchto tří faktorů na celkovém volebním výsledku,

65% (autorita strany) : 25%(místní osobnosti) : 10% (volební kampaň)

Volební výsledek:

·         Duník 322 hlasů,  Grygarová 309, pro KSČM celkem 4362 hlasů.

·         Rozdíl mezi nejvyšším (322) a nejnižším počtem (162) hlasů u kandidátů KSČM je 160 hlasů. Částečně je to umístěním na kandidátce, částečně i preferencemi.

·         Řada občanů nepochopila princip hlasování a křížkovala jednotlivé kandidáty většinou z čela, tak jak jsou zvyklí u voleb ostatních, nebo křížkovala své známé i z ostatních stran,

V Praze, krajských městech a statutárních městech jsme ztratili nejméně polovinu zastupitelů v porovnání s rokem 2014 (Pro Prahu + krajská města jsou to čísla 60 a 28, ztratili jsme zastoupení v Praze, Brně a Liberci). Počty hlasů, které jsme v těchto městech získali, jsou vždy menší než počty hlasů ve volbách do PS 2017 (před rokem). Jedná se o třetinu republiky.

Co způsobilo tento úbytek voličů během jednoho roku?

·         Málo našich kandidátek a vysoký věk kandidujících. Velký nedostatek známých vůdčích osobností.

·         Tolerance vlády, která nás jen zneužívá ve svůj prospěch – vyčítají nám paktování se s miliardářem, který KSČM veřejně opovrhuje i ČSSD, jež nás trpí pouze z důvodu, že nás potřebuje.  Jejich podporou jsme nejen zdaleka nedokázali prosadit naše programové priority, ale ztratili jsme i řadu věrných voličů a sympatizantů viz výsledek voleb napříč celou republikou.

Situace ve straně:

·         UV alespoň by se měl pokusit o práci se sociálními sítěmi, sjednotit grafiku a jednoduchost  webových stránek ( ÚV →  KV → OV → popřípadě i ZO).

·         Důrazně řešit smlouvu s Českou poštou – do budoucna nebudeme schopni vlastní distribuce, ale především se nezaměřovat na poslední dva měsíce volební kampaně.

·         Jasnými stručnými letáky informovat o našich návrzích, úspěchách permanentně alespoň 2x ročně.

·         UV by měl konat, aby se strana nedělila na vítěze a poražené (Filip – Skála)

·         Musíme žádat osobní zodpovědnost za dlouhodobý sestupný vývoj ve straně, třetí volební debakl v řadě.

·         Zrušit kumulaci vrcholných funkcí a maximálně se věnovat pouze jedné, případně dvěma (příklad. předseda- poslanec,  poslanec -zastupitel obce, ale nic více). Dát šanci druhým, dvakrát, max. třikrát a dost.

·         O členství v politické straně nejeví téměř nikdo zájem. V komunální politice, pokud lidé kandidáta znají, tak jim členství v politické straně tolik nevadí, volí napříč kandidátkami.

·         Neumíme dobře pracovat se sociálními sítěmi a tím pádem neslovujeme mladé. Ale jediný způsob, jak si napravit reputaci v obcích, je začít znovu v obcích odzdola – aktivní účastí na jednáních zastupitelstva jako řadoví občané. Po vlastních zkušenostech tomu však velkou šanci nedávám. Lhostejnost a nezájem občanů ve spojitosti s programem zastupitelstva

Závěrem pár poznatků z Čelákovic - podle mne hlavní důvody historicky nejhoršího výsledku KSČM v Čelákovicích:

·         mimořádná osobnost stávajícího starosty Pátka – velká obliba zejména u mladších a bohužel i u seniorů, dokáže velmi přesvědčivě a účelově hovořit s občany, naslibovat jim i modré z nebe, prodat i to , o co se vůbec nezasloužil, viz nádraží).

·         čtyřleté vládnutí dvoutřetinové koalice ODS -11, ANO - 3,  ČSSD - 1, maximální využití všech informací, materiálových a finančních možností ke svému zviditelnění- chléb a hry, toho chleba se zjevně nedostává, ale her jim dopřává do sytosti ( vánoční kluziště, setkání na náměstí- Zagorová, Slováček, Olympic...., den sportu, otevření nádraží a další.

·         Roztříštěnost opozičních subjektů (KSČM 4,53% , Forum 2018 4,98%, sportovci 3,02%, suma 12,5% což by znamenalo 4 mandáty

Vladimír Duník, člen OV

 

Hodnocení voleb v Brandýse nad Labem – Stará Boleslavi od s. Hajlekové

K volbám - vysvětlení úbytku hlasů:

-          Přirozený úbytek členské základny (i rodinných příslušníků) a sympatizantů úmrtím.

-          Chybí nám jasná a stručná hesla, jsme nečitelní.

-          Sociální sítě.

-          Pošta – nefungující ve smluvním doručování v Brandýse, chybí nám bannery, ale také kam je umístit.

-          Pokud přijmeme tezi, že výsledek voleb je výslednicí obecné autority strany + autority místních osobností (zastupitelé) + volební kampaň, jaká je váha těchto tří faktorů na celkovém volebním výsledku

 

20% (autorita strany) : 50% (místní osobnosti) : 30%(volební kampaň)

 

Volby v Brandýse – Staré Boleslavi  / hlasy pro KSČM/%

rok

počet voličů/účast

Posl.

sněmovna

Senát

Evr.

parlament

kraj

obce

prezident

2000

12105/31,03

 

 

 

692/18,61

 

 

2002

12306/60,17

1093/14,82

 

 

 

 

 

12318/42,35

 

 

 

 

12961/13,18

 

2004

12471/30,97

 

452/12,81

 

 

 

 

12378/29,75

 

 

655/17,85

 

 

 

12427/31,78

 

 

 

611/16,18

 

 

2006

12454/67,36

866/10,37

 

 

 

 

 

12537/43,56

 

 

 

 

11236/10,56

 

2008

12703/40,03

 

 

 

676/13,35

 

 

2009

12739/31,74

 

 

512/12,72

 

 

 

2010

12824/65,66

716/8,55

 

 

 

 

 

12901/43,55

 

408/7,84

 

 

 

 

12902/45,63

 

 

 

 

11048/9,77

 

2012

13112/35,91

x

x

x

787/17,28

x

 

2013

13112/35,91

930/11,37

x

x

x

 

neměli jsme kandidáta

2014

13402/20,11

x

x

237/8,85

x

 

x

13311/43,36

 

 

 

 

7018/6,32

 

2016

13326/31,92

x

292/7,29

x

 

x

x

13310/32,79

 

 

 

354/8,29

 

 

2018

13444/45,33

x

x

x

x

5183/4,42

neměli jsme kandidáta

 

Jakou pozici mají naši představitelé v obci :

-          Hajleková na 1. místě kandidátky 543 hlasů, pro KSČM celkem 5 183 hlasů.

-          Rozdíl mezi nejvyšším (543) a nejnižším počtem (190) hlasů u kandidátů KSČM je 353 hlasů. Podle mě je to umístěním na kandidátce.

V Praze, krajských městech a statutárních městech jsme ztratili nejméně polovinu zastupitelů v porovnání s rokem 2014 (Pro Prahu + krajská města jsou to čísla 60 a 28, ztratili jsme zastoupení v Praze, Brně a Liberci). Počty hlasů, které jsme v těchto městech získali, jsou vždy menší než počty hlasů ve volbách do PS 2017 (před rokem). Jedná se o třetinu republiky.

Co způsobilo tento úbytek voličů během jednoho roku?

·         Jednak opět přirozený úbytek, málo našich kandidátek a vysoký věk kandidujících.

·         Hodně lidí nám zazlívá spolupráci s ANO (Babiš – miliardář).

Situace ve straně:

-          UV alespoň by se měl alespoň pokusit o práci se sociálními sítěmi,

-          řešit smlouvu s Českou poštou – nám z 95% vůbec nedoručili volební programy do domácností, i když ostatním stranám doručovali – kde je chyba?

-          O členství v politické straně nejeví téměř nikdo zájem. V komunální politice, pokud lidé kandidáta znají, tak jim členství v politické straně tolik nevadí, volí napříč kandidátkami.

-          Neumíme dobře pracovat se sociálními sítěmi a tím pádem neslovujeme mladé.

-          Ale jediný způsob, jak si napravit reputaci v obcích, je začít znovu v obcích odzdola – aktivní účastí na jednáních zastupitelstva jako řadoví občané. Nevím ale, zda na to budeme mít fyzickou sílu vzhledem k věku členské základny.

 

Vzniká minimálně 10 možných kombinací, kdo toto město povede následující 4 roky:

1.     Podpora občanů + Naše dvojmostí                                             12 mandátů

2.     Podpora občanů+Naše dvojměstí+Pro zdraví a sport                13 mandátů

3.     Podpora občanů + Naše dvojměstí + Piráti                                17 mandátů

4.     Podpora občanů + Naše dvojměstí + Piráti  + Pro zdraví          18 mandátů

5.     Podpora občanů + Piráti                                                            11 mandátů

6.     Podpora občanů + Piráti +   Pro zdraví a sport                         12 mandátů  

7.     Naše dvojměstí + Piráti                                                              11 mandátů

8.     Naše dvojměstí + Piráti + Pro zdraví                                         12 mandátů

9.     Naše dvojměstí + Piráti + Pro zdraví + ODS                             15 mandátů

10.   Naše dvojměstí + Piráti + ODS                                                 14 mandátů

      Zdeňka Hajleková, členka OV

 

 

Hodnocení voleb v Klecanech od s.Kuchty

Komunální volby 2018 v Klecanech nepřinesly - poprvé od převratu v roce 1990 - pro KSČM ŽÁDNÝ MANDÁT V ZASTUPITELSTVU MĚSTA. Získali jsme z 5 kandidujících stran/seskupení pouze 4,97% ze všech (1 323). Tedy jsme získali 893 hlasy při volební účasti 54,38%. V našem městě tedy "opět zvítězili nevoliči", což není dobré pro budoucí atmosféru a řešení budoucnosti.

Nesplnil se tak "můj předpoklad" - získání alespoň jednoho mandátu při volebních přepočtech. Tentokrát  na "nulovém" výsledku to však byla  naše chyba - naše malá účast a chyby v přípravě a k přístupu k těmto volbám. Podklad do všech rodin byl nejméně o týden později, než by bylo třeba, fotografování by také nerozhodlo. Vše chybné začalo nezájmem členů výboru ZO o postavení kandidátky KSČM.  Předsedkyně ZO byla raději nápomocna "jiným Nezávislým" a KSČM se občanům nepředstavila ani v KLECANSKÉM ZPRAVODAJI - ostatní toho využili bez nás!
Kandidátku připravili někteří členové strany a další naši příznivci zejména proto, aby občané i naši nepřátelé věděli, že stále JSME TADY. I tak to nebylo lehké. Na kandidátce tak chyběli občané v pracovním poměru středního věku. Takový je však současný "STRACH".
Budoucí zastupitelstvo bude "oslabeno" /což je pro město dobře/ o 1 mandát ambiciózního spolku Pravý Hradec alias seskupení "Žijeme v Klecanech", které se místní  přízni i u ostatních příliš netěší, protože z rozpočtu města chce na "svoji činnost" stále více peněz!. Možná dojde i ke změně ve funkci starosty města. I s tím bych souhlasil a doporučil.
V příštích volbách budeme v našem městě pro KSČM udělat více, zejména pokud výbor ZO  svůj přístup nezmění.

Do okrskových volebních komisí nebyl delegován zástupce naší kandidující KSČM. Mohli si tak "přivydělat jiní".

K získání 1 mandátu nám chybělo  cca 150 hlasů, což je 10 občanů pro kandidátku KSČM.  Škoda!

V roce 2010 bylo u voleb 57,77% voličů - tedy 1.182 a získali jsme 2.169 hlasů a 2 mandáty - tedy asi 144 občanů. V roce 2014 bylo u voleb 53,14% voličů - tedy 1.208 a získali jsme 1.675 hlasů a 1 mandát - tedy asi 112 občanů. V roce 2018, kdy už bylo na seznamech zapsáno 2.433 občanů a přišlo k volbám 54,38% občanů -- tedy 1.323 voličů a obdrželi jsme 893 hlasy - tedy necelých 5%, což nestačilo na získání mandátu. Výsledek je i o stárnutí (a umírání) členů a příznivců, obnova obyvatelstva (téměř jedna třetina nová "naplavenina" o kterých většinou nic nevíme a která o tradici města nic neví),  trvalý nezájem poloviny obyvatel o volby jako takové, činnost ve spolcích nerozhoduje, pokud se z něho nestává účelové politické hnutí. Mladí z bývalých komunistických rodin jsou "u jiných" a další osobnosti nemáme - chybí zejména produktivní věk a ten je bez veřejného se přihlášení k našim námětům. Škoda, že to nevyšlo, ale práce to nebyla marná. JSME ZDE.

Můj názor i obecně:

-          KSČM je trvale "nežádoucí subjekt na politické scéně" již 29 let a ostatní - tradiční i účelové - strany a hnutí veřejně proklamují, že "s ní nikdo jednat nebude". To z centra (z Prahy a z kavárny) proniklo až dolů do obcí a měst. Proto vítěz (ani po americku) nemůže "brát vše" když se to "demokratům" nehodí. Právě ONI /včetně ČSSD i se svým bohumínským usnesením/ veřejně označují své politické protivníky/soupeře za extrémistické  -bez dalších konkrétních důkazů, které by vedly k jejich úřednímu zákazu. Hůl se vždy najde.

-          Pro komunální volby se sdružují i s nezávislými (i sami se sebou/, protože by jinak neuspěly - viz ODS a KDU-ČSL. Dříve si to "vyzkoušeli" na US, zelených a VV a vzniklo z toho ANO, Piráti a SPD  -pro nové generace zajímavé, rádoby moderní a rychle úspěšné. Nutná k tomu je atomizace společenského prostředí /v ekonomice či v obchodě je to likvidace konkurence/, která se pak dá lépe ovládat a manipulovat s ní, když vlastním masmédia. Tak to bylo i s levicí. Nejdříve se "odštěpil" Levý bloK - ortmanovci, pak Štěpánovci a další /i SDL/ a nyní podpora další "dělby" na: ortodoksní starce-stalince, nacionalisty (byť vlastence), radikály (skálovce a MLOK), "dolejšovce" (lidi s perpektivou a kterým nečouhá penzijní výměr z kapsy!) - a vždy volání o odvolání vedení s Filipem!

-          Politická nepolitika SNK je stejné zlo, jako vysoká  - až 50% - volební neúčast. Proto se bojí přímé volby starostů /možná i primátorů či hejtmanů/ - s tím se těžko rychle manipuluje. O senátních volbách je zbytečné hovořit. Ale to je ten "ČESKÝ MODEL".

-          Pokud bude v zákoně platnost výsledku voleb z % účasti a ne "z většiny zapsaných voličů"/A K TOMU  "amerika, kde vítěz bere vše"/, náš trend bude v důsledku perzekuce a STRACHU pokračovat. Centrální propaganda a sílíci antikomunismus /stále více se začíná užívat "za bolševika" což není náhodné! v souvislosti s přepisováním historie/ bude vítězit nad rozumem a nad objektivitou. Není to ani o bilbordech, banerech, fotkách atd., protože kapitalizmus spolubudujeme! Sociální temata nám byla vykradena a jak chápat či nechápat současnou kapitalistickou společnost /u nás i ve světě včetně Ruska/ neumíme. Dole není organizovaná síla - je to "odúmrť".  Vlastenecké spolky a hnutí jsou také atomizované, pokud to nejsme opět my a naši příznivci..Nelze to ale vzdát a  síly třeba sjednocovat na míru proti válce, proti migračním trendům likvidující kulturu a historii alespoň Evropy a na slovanském společenství společně s Ruskem.

Václav Kuchta, Klecany

 

Komentář výsledku voleb od předsedy OV s. Posoldy:

Co se týče poklesu hlasujících – je zajímavé srovnání s parlamentními a krajskými volbami:

1.     První skok dolů – z relativního úspěchu 2012(kraj) a 2013(PS) pokles volby 2014(obec). Tam kde kandidovalo ANO a SPD, je ten pokles evidentní . Při nárůstu počtu obyvatel v obci (noví voliči a naplaveniny) a přibližně stejném počtu odevzdaných obálek to znamená, že „naši“ voliči odešli k Pánu.

2.     Druhý skok dolů – volby 2016 (kraj) a 2017 (PS). Jednoznačný odchod „našich“ k ANO a SPD, možná něco k Pirátům.

3.     Třetí skok dolů – 2017(PS) a 2018(obec). Za cca rok nám odešla třetina voličů. Kam? Nikam. Potrestali nás za bezobsažnou podporu vlády. Buď volbám vůbec, nebo maximálně dali straně několik křížků.

K důvodům proč:

i)             Stárnutí není důvod ale fakt. Našim problémem není stárnutí, ale to, že neumíme mladým dát smysluplnou nabídku, aby si oblékli naše barvy.

ii)            Nezájem o volby? Ale to je problém všech, nikoliv jenom nás, takže taky to není důvod¨

iii)           „KSČM - nežádoucí subjekt na politické scéně", to snad už máme zažité. Kromě toho – 25 let jsme byli jediný nežádoucí, teď jsme dva – přidal se Okamura. Opakuji, když budeme mít smysluplnou nabídkou, budou i ti mladí.

iv)           Štěpení  strany? Pokud se něco štěpí, je to chyba lídra. BUĎ umí lidi spojit sílou argumentu, nebo se těch druhých zbavuje argumentem síly. Argument síly použil Sobotka v ČSSD a oni jsou na tom ještě hůře než my. Problém je v zašpuntovanosti UV.

v)            Sociální témata nám byla vykradena? Ne, nechali jsme si je ukrást!!! Vlastní nečinností. Máme podmínku bydlení jako podporu vlády? A co jsme v politice dostupného bydlení udělali za poslední rok? Velkou nulu

 

Co nám ještě neukradli?

1. Politiku míru;

2. Politiku „rodina je základ státu“. To není o porodném, mateřské atd. To je o podpoře mezigeneračních vazeb;

3. Ochranu spotřebitele – jak řekl Orbán, Maďar má nárok na kvalitní maďarskou potravinu, pryč s odpadem z Unie.

4. Rekonstrukci příjmů státního rozpočtu – kdo že to řekl „ať platí bohatí“?

5. Potravinovou soběstačnost;

6. Dostupné bydlení. Zatím mluví o bytové krizi všichni, ale všichni nabízejí řešení, při kterém si na svoje přijde Kapitál dobytím své renty (nebo jak říká klasik a Švihlíková – musí dostat svoji libru masa). Když přijdeme s koncepcí bydlení s výhledem na příštích 100 let, kde ten kdo bydlí ať už ve vlastním nebo v nájemném a přitom Kapitál má z toho velkou nulu, budeme první.

Pavel Posolda, předseda OV

 

Post skriptum:

 „Neprohráli jsme, odrazili jsme se ode dna a v krajských volbách 2020 se vrátíme s plnou parádou. Přijdeme s novými nápady, lidmi a vizemi. Dokážeme to,“ hodnotil výsledek voleb Jan Hamáček, předseda ČSSD.

„Možná to dokážeme. Možná. Ale bez tebe. Nepochopil jsi nic. Jdi do prdele. Čím dřív, tím líp. Seber si Pocheho a táhni,“ zareagoval na Hamáčka publicista Štěpán Kotrba.

 

 

Krátce ze IV. zasedání ÚV KSČM 15. Září

V sobotu 15. září se konalo 4. Zasedání ÚV KSČM. Mělo program značně odlišný od plánovaného, ekonomické body byly totiž přesunuty z posledního zasedání a přibyly i body k evropským volbám, které nahradily projednávání krátkodobého programu KSČM.

Na programu tedy bylo úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM, stanovisko k aktuální politické situaci, informace o plnění úkolů k zajištění voleb, seznam kandidátů pro volby do EP 2019, předběžný návrh základní strategie KSČM k volbám do EP 2019, předběžný návrh volebního programu KSČM pro volby do EP v 2019, z ekonomických bodů návrh kritérií pro poskytování dotací a půjček na hlavní a hospodářskou činnost ze Zajišťovacího fondu a Fondu oprav pro územní OJ KSČM, návrh Statutu volebního fondu KSČM, návrh Statutu fondu oprav KSČM, návrh Konsolidačního plánu KSČM, vyhodnocení hospodaření OJ ÚV KSČM za I. pol. 2018, stanovisko ÚRK KSČM k Vyhodnocení hospodaření OJ ÚV KSČM za I. pol. 2018, návrh Statutu Hospodářské rady ÚV KSČM. A pak standardní body organizační – vyhodnocení diskuse a zprávy z jednání VV ÚV KSČM a také personální doplnění Ideologické komise ÚV KSČM.

Původně měla být na programu i předběžná volba vedoucího kandidáta do EP, ale členové tento bod odmítli (37 hlasy, navrhoval s. Hrůza a podpořili ho další), jelikož nemáme ještě všechny kandidáty a Kateřina Konečná není ani jediným kandidátem na vedoucího. Spor se rozhořel i o projednávání změny tajemníka Ideologické komise, který byl schválen před 3 měsíci, návrh bod stáhnout (od s. Kavije) však podporu nezískal (21 pro stažení bodu).

S. Klimša se ještě v úvodu zeptal, jak je daleko plnění úkolu předchozích zasedání předložit návrh o neziskových organizacích. Na to reagovali ss. Grospič a Kováčik – připravuje se, ale je to složité.

V úvodním slově připomněl s. Filip hlavní cíl jednánívykročit společně a jednotně do komunálních a senátních voleb a zabývat se ekonomickými otázkami. Protivníci budou jistě využívat, že se nepodařilo mít stejný počet kandidátek… Je třeba udržet strukturu strany. Stárneme, ale vstanou noví bojovníci….Evropa je v turbulentní ekonomické, vojenské a personální krizi, je neschopná zahájit emancipační proces Evropy, nezávislé na USA. Čína je již 2. rokem nejsilnější ekonomikou světa, obnovila se parita sil ve světě, korporace chtějí svět ovládat, ale to nejde, nikdo neustoupí ze svých pozic… Pro nás je důležité udržet ekonomický rozvoj, životní úroveň, mít politiku všech azimutů…. Jsme ve složité situaci, kok s důvěrou byl riskantní, ale důležitý…. Předseda je nespokojen, jak plníme schválené úkoly i že se někteří nesmířili s usneseními. Proč neumíme řádně využít výročí Mnichova 1938? Ještě je čas…. Je rád, že můžeme diskutovat předběžný program k EU, je to nyní důležitější, příští složení EP bude mít zásadní vliv na život v ČR. Musíme si vzít více k srdci metodu základního článku….Za 8 let jsme se nenaučili využít SPAS, přitom se módou stala politická hnutí. Musíme otevřeně usilovat o co nejvyšší podporu širokých vrstev, mohou nám krást myšlenky, ale my o ně musíme usilovat a jít až do konce. Stanovili jsme si na centrální úrovni 7 priorit, musíme po nich jít a rozeznávat pasti….Stárneme sice, ale i tak máme i ve většině ZO rozpoznávací funkční systém vystupovat v zájmu většiny. Musíme uspět v nadcházejících volbách.

Místopředseda Grospič uvedl stanovisko, které je zaměřeno precizně k výročí Mnichova 1938 a k jeho odkazu pro dnešek.

I.          místopředseda Šimůnek zase uvedl materiály k zajištění voleb a k volbám do EP, shrnul kroky i problémy, které řešili.

V následné diskusi vystoupilo 15 diskutujících.

S. Kohlíček se věnoval stanovisku a doplnil k němu roli Freikorpsu. Máme brát v úvahu i kritické dopisy členů, musíme být proti zasahování EP do vnitřních záležitostí státu. Odmítli mu cestu na Ukrajinu. S. Navrátil informoval, že zaplacené reklamy nejsou příliš účinné, vytvořili v Hodoníně 2 petice (bydlení a doprava zdarma). S. Moučková hovořila o těžkostech při sestavování kandidátek, v programu do EP se musíme jasně odlišovat, provokativně, stačí 3-7 hesel. S. Kavij se pustil do mediálního obrazu strany – „vstanou noví bojovníci“, postoj našich poslanců 22. 8. k srpnu 1968. Nutnost principiálního odlišení podpořil i s. Hrůza, musíme být důslední, radikální, v Praze řešili Koněva. S. Semelová doplnila, že neděláme věci připraveně, koncepčně, ani ve SPASu jsme neudrželi vedoucí pozici. Slavnost Haló novin bude 22. září na Karlově náměstí. S. Bohatcovi chybí výstupy, že to my jsme umožnili vládě plnit některé body, aspoň na našem webu. Informoval o kritické situaci na svém okrese. S. Vytiska uvedl, že problémem je nejen stárnutí, ale i situace ve společnosti, kdy jsme na ekonomickém vrcholu, musíme se vrátit ke kořenům, být proti kapitalismu, i ve vztahu k EU. S. Truxová informovala o členské základně a kampani ve svém okrese, je dobře, že k EP diskutujeme už nyní. S. Sloup mluvil k úsporným opatřením, že jsou sice dobře míněna, ale musí být efektivní. Babiš vystoupil proti KSČM v Berlíně, to necháme jen tak být? S. Jakubek reagoval na situaci v TV, kde se hovořilo o potenciálu KSČM v Ostravě stěžoval si na hnutí BOS a bývalé členy. S. Foldyna shrnul setkání ve Svojšicích, je chybou dělat ve stejný čas jiné mítinky. S. Konečná shrnula, že je třeba, aby okresní výbory dodaly další kandidáty do EP do konce září.

Po přestávce byly představeny ekonomické materiály. Diskuse se točila okolo solidarity a úsporných opatření. Značná část bod byla nakonec brána jen na vědomí a tak se k nim UV vrátí v prosinci. Organizační body byly bez problému, až na avizovanou změnu tajemníka Ideologické komise, která ale nakonec prošla – novým tajemníkem je Zdeněk Maršíček.

Zdeněk Štefek člen ÚV

 

Josef Skála 10. 10. 2018 oznámil vznik nové platformy nazvané Restart

 „Spojila se v ní skupina mladých komunistů, co pod tím názvem působí už od porážky v loňských volbách, a diskusní platforma napříč generacemi, fungující od dob přípravy dubnového sjezdu. Platforma si zvolila tři mluvčí – za mladou krev doktora Richarda Pokorného, přednášejícího ústavní právo v Plzni, Stanislava Duška z Chebu, koordinátora dosavadní diskusní platformy a mne“, vysvětlil J. Skála

Zachraňme KSČM! Je pár vteřin před dvanáctou…

KSČM prohrála čtvrté volby po sobě a její preference jsou nejnižší v historii. Jediná poctivá levicová strana umírá. Za tuto situaci ovšem nemohou řadoví komunisté, kteří aktivně pracují ve svých organizacích.

Katastrofální situace KSČM je důsledkem zpanštělé politiky vedení strany. Vedení, které již dávno vyčerpalo své schopnosti a zjevně ani nechce tuto situaci řešit! Řadový komunista slouží pouze jako levný zdroj hlasů prodlužujících agonii nespolehlivého vedení, které tak čerpá nezasloužené výhody. Výměnou za ně podpořilo vládu, jejíž předseda lituje faktu, že KSČM nebyla včas zakázána, a ještě se chlubí tím, že komunisté na nic nemají vliv. Ostatně podpora A. Babiše měla zabránit posílení pravice. Výsledek komunálních a senátních voleb ukázal, že pravice naopak výrazně svou sílu znásobila.

Politika strany se smrskla na zcela izolovanou práci poslanců, kteří s řadovými členy nekomunikují, což vedlo k značnému propadu našich preferencí. KSČM se blíží k hranici svého konce, a rozhodně nelze předpokládat úspěch v dalších krajských a parlamentních volbách. Filipovo vedení rozvrací stranu i ekonomicky. Chaotické škrty nejsou řešením, protože je odnesou především základní organizace. Za těchto okolností vyvstává otázka: „Brousí si snad někdo zuby na miliardový majetek KSČM?“

Je za pár vteřin dvanáct, pojďme zachránit KSČM, jejíž likvidaci by nám příští generace neodpustila. Vypršel čas planých slibů, hrajeme čistě o existenci strany.

Za jediné řešení považujeme odstoupení viníků. Trváme na svolání mimořádného sjezdu KSČM. Zároveň vyzýváme vedení strany ke složení funkcí již na říjnovém mimořádném zasedání pléna ÚV KSČM.

Platforma RESTART

 

Z mimořádného zasedání ÚV KSČM 20. Října

20. října se konalo mimořádné zasedání ÚV KSČM, na programu mělo především hodnocení voleb. Po úvodních formalitách byli potvrzeni 2 noví členové ÚV KSČM. Program byl doplněn o nové rozdělení prostředků za krajské volby (vzhledem k nula mandátům v Praze) a stanovisko Moravskoslezského krajského výboru KSČM.

Praha 3 navrhla zařadit bod odvolání předsedy ÚV KSČM. Samo hlasování ale není podloženo 1/3 usnesení okresních výborů. Pro zařazení bodu do programu bylo 27 členů, 44 proti, ostatní se zdrželi. Pak bylo rušno, protože se rychle informace objevovaly v Parlamentních listech. Pro zrušení ÚV (a svolání nového jen s členy ÚV) hlasovalo jen 29 členů.

S. Filip shrnul důvody mimořádného jednání – v prosinci se chceme soustředit na evropské volby, dnes bychom měli hodnotit senátní a komunální, také musíme řešit otázku štěpení strany. Měli jsme mimořádný sjezd, kde jsme obměnili vedení, a schválily se úkoly, místopředsedové se vrhli do plnění úkolů. Ohledně voleb - nepodařilo se nám sestavit dostatečný počet kandidátek, což byl první faktor propadu. Jsou i objektivní příčiny propadu, včetně krize tradičních stran, konjunktury, nedůvěry v Senát.

Obecní i senátní volby se nedají řešit z centra, jsou lokální problémy. Program KSČM nelze považovat za špatný, spíše nám ho vykrádají. Funguje poznávací funkce strany. Hájíme zájmy většiny. Musíme jen program aktualizovat, abychom si udrželi strategický cíl a cesty. Na nás je, jak a kdo bude program hájit.

Co se týká Senátu, je evidentní, že ve všech volbách do Senátu jsme 24x získali postup do 2. kola, uspěli jsme 1x v těchto 27 obvodech. Ale ani vysoký nárůst preferencí ve 2. kole nezajistil postup do Senátu. Fungovalo spojení všech antikomunistických sil.  Musíme změnit taktiku boje o Senát, třeba jednokolový systém.

V kampani byl u nás i boj o kandidátky a také přeskakování  a odstupování. Mezery jsme měli v cestách k voličům. Samotní kandidáti na špičce nejsou schopni obejít všechny voliče, musí se podílet všichni, vést aktivní volební kampaň. Chce to i trpělivost – netrpělivost je chybou politické práce – i u neúspěšných kandidátů, musíme s nimi pracovat.  Pokud nenajdeme způsob, jak omlazovat stranu, tak nám současný počet členů nepomůže. A to je úkol ZO a OV.

Jak se změnily hodnoty? Vzdělání se chce získat jakýmkoliv způsobem. Problémem je krize rodiny. Malá prestiž manželství, degradace genderových rolí.  Roste role virtuálního světa.

Každý si musí vyvodit závěry, sebrat se, zůstat a pracovat na změně. Musíme vést války současnosti, ne se nechat zatáhnout do minulých bojů.

Přítomno je 79 členů ÚV.

S. Šimůnek uvedl politické hodnocení. Mimo statistik a příkladů uvedl i, že podpora vlády, která přinesla větší důchody, levnější jízdné, nám pomohla na malých obcích, ve větších ne.

S. Ort uvedl přerozdělení prostředků za krajské volby.

V této době je 20 přihlášek do diskuse.

S. Bohatec shrnul, kdo všechno může být zodpovědný za výsledek. Z kandidátky a programy přece ZO a OV. Personálie řešil sjezd, před námi je programová konference, evropské volby a krajské volby.

S. Kohoutová přečetla dopis ZO v Ústí nad Orlicí, která se staví za Filipa a kritizuje pokusy o rozbíjení strany.

S. Kohlíček uvedl, že jsem projeli 4 volby, ČSSD jedná také a Hamáček požádá o důvěru. Obdobné je to v Německu… U nás žádost nebude.

S. Pěnčík požaduje změnu přístupu k jiným, k hnutím, uskupením. Restrukturalizaci strany v Praze.

Pak jsem diskutoval já.

S. Říha vystoupil, že hledají příčiny propadu v Brně. Velká politika se tam promítá, proč jsme nepromlčitelnost zločinů privatizace vytáhli až týden po volbách? Náš sjezd byl pro lidi zklamáním.

S. Šprtel z Břeclavi hodnotil volby u nich. Navrhli odvolání celého vedení.

S. Hyk shrnul propady ve volbách v Plzni.

S. Semelová se pustila do kritiků Prahy, kteří využívají média a přitom o práci komunistů v Praze nic neví.

s. Klimša uvedl, že hází hrách na stěnu, ale varovat musí. Signály z voleb jsou jasné. Jak se postavíme k rozpočtu? Co neziskovky?

S. Kopřiva podotkl, že dva tábory se střídavě bodají i přes noviny.

S. Petelík vyzval, aby vedení požádalo o důvěru.

Po polední pauze odsoudil v diskusi s. Janeček vyřizování sporů přes média. Musíme klást otázky, vzbuzovat zájem a zvědavost.

S. Semorád podržel předsedu, kterého zná 29 let. Jeho děti volily komunisty.

S. Hrůza přednesl žádost okresního výboru o odvolání předsedy ÚV KSČM a popsal peripetie Prahy.

S. Kolařík podpořil týmovou práci a kritizoval kádrovou práci.

s. Mara uvedl, že společnost nám hnědne a očekává zastavení některých neziskovek.

S. Vašíček prezentoval svou aktivitu kandidáta do Senátu.

S. Švarcbek také kandidoval do Senátu a jako hasič objížděl soutěže, tam získal hlasy.

S. Vytiska kandidoval v Jindřichově Hradci, výsledky voleb nebyly ovlivněny místními podmínkami, ale renomé  KSČM, spor ve straně není osobním, ale ideovým

S. Marková se zaměřila na svou senátorskou kampaň, za levicová řešení bojovaly i pravicové strany, osmičková výročí přinesla antikomunistickou kampaň, celé generace již vyrostly v tom, že KSČM je zločinecká.

S. Kluka podpořil, že příčinou propadu jsou stále stejné tváře.

S. Snopek by ubral emoce. Levici se daří, když je krize, to jsou fakta. Naši lidé se i bojí jít do střetů, ke kulatým stolům, do kontaktní kampaně. Vítězí populismus.

S. Navrátil představil vlastní volební materiály, co si sami udělali pro svých 22 obcí. A shrnul podporu 2 petic.

S. Kavij oponoval, že by měl Restart rozvrátit stranu. Stranu může potopit současný sestupný trend. Seznámil členy s prohlášením VV KV (odvolat vedení a nový sjezd).

S. Truxová uvedla, že výsledky nezavinil jeden člověk a uvedla výsledky voleb – lidem se daří dobře.

S. Pokorný spojil volby s reakcí voličů na výsledek sjezdu, na podporu Babišovy vlády. Spor není, zda Skála nebo Filip, ale neschopnost oslovit voliče. Je třeba zásadních změn.  Volby vyhrávají celostátní témata a lídři, co jsou na obrazovkách.

S. Žáček je s výsledkem spokojen, nebere to jako neúspěch, uvedl příklad 2 obcí, kde již nevládne ODS a jsme v koalici.

S. Pjet sdělil, že pereme prádlo na veřejnosti, ale je jedno, kdo to začal, druhá strana na to neměla reagovat. Neúspěšní kandidáti by se měli zúčastňovat zastupitelstev, ptát se a připravovat se na další volby.

S. Zachariáš odmítá, že by sjezd byl zrežírovaný, odmítá svolání dalšího sjezdu na leden, protože bychom opakovali již 2x stejné bitvy se stejným výsledkem. Máme se připravit na řádný sjezd.

S. Picková řekla, že ne vše z Restartu je hloupé. A v usnesení jsou věci, na kterých jsme se již usnesli, proto by mělo vedení odstoupit, že se věci neplní.

S. Bělohlávek seznámil s příkladem, kdy museli volit menší zlo. Dejme si na misku ekonomickou situaci společnosti při hodnocení postavení KSČM.

S. Pernica udržel v Blansku pozici. Byli hlasitou opozicí celé 4 roky a byli i populističtí. Psali pravidelně články ze zastupitelstva.

S. Ort kritizuje, že do každých voleb nastupujeme pozdě, jeho okres podpořil současné vedení.

S. Nytra oznámil, že výsledek ovlivnila antikomunistická kampaň, naše nejednotnost a nižší akceschopnost.

S. Ondráček vnímá, že změna je potřebná, ale centrální politika tu komunální moc neovlivňuje.

S. Vrzalová posílila v zastupitelstvu, také je u nich antikomunismus, ale dělají 2 akce měsíčně pro lidi.

S. Semelová sdělila, že nedokáží změnit celkový obraz strany, i kdyby se postavili na hlavu, akce dělají také.

S. Filip reagoval na diskusi. Vymohli jsme všechny škody za nedoručení. Tlačíme nové tváře, noví byli zvoleni na sjezdu. KSČM zklamala výsledky sama sebe, program je v pořádku. Musíme vedle protestních hlasů mít i programové hlasy. Nemůže platit pro nás jen „čím hůře, tím lépe“ (viz teorie přechodného období od K.G.). Vliv KSČM po senátních volbách bude ještě větší (nutno přehlasovávat společně Senát). Nesnižujme si vliv vlastní hádkou.

S. Šimůnek uvedl stanovisko Moravskoslezského krajského výboru, který chce volit nové vedení na plánované červnové celostranické konferenci.

S. Filip vysvětlil, že máme zkušenost s Levým blokem, proto nesouhlasí s Restartem. Ustavení platformy tehdy včetně diskuse mimo orgány stranu poškodilo. Výzva k sjednocení je zásadní, stejně jako návrh změnit senát, základní organizace by měly působit podle odbornosti.

Pro mimořádný sjezd do konce roku hlasovalo jen 11 členů.

Poslanecký klub má zpracovat 5 témat pro své legislativní iniciativy a zpracovat návrh na změnu volebního systému do Senátu.

K vnitrostranické diskusi se mají používat jen stranické orgány a organizace.

Usnesení jako celek bylo podpořeno 48 hlasy.

Zdeněk Štefek člen ÚV

 

Při projednávání usnesení zůstalo jen 68 členů ÚV. Zásadní nesouhlas s platformou Restart vyjádřilo 39 členů ÚV.

Plénum v této souvislosti uložilo, aby vnitrostranická diskuse v KSČM využívala podle Stanov strany jen stranické orgány a organizace.

 

 

JUDr., Bc. Richard Pokorný, Ph.D., předseda OV KSČM Plzeň-sever napsal:

Když část členské základny říká, že KSČM má být více komunistická než doposud, je to poškozování strany? A co vlastně Ústřednímu výboru vadí - odlišný ideologický názor, anebo pojmenování „Platforma“? Pokud to první, je to otevřené potlačování vnitrostranické diskuse. A pokud to druhé, jedná se o prostý nominalismus hledající způsob, jak skrytě potlačovat to první.

Restart neříká nic jiného, než v KSČM rezonuje již řadu let, a sice výhrady k politickému kursu strany a požadavek vyvození odpovědnosti vedení za opakované volební debakly. Zakazujeme-li Restart, zakazujeme i kolektivní sdílení těchto myšlenek? A nikoho nenapadne, že kdyby byla KSČM vůdčí politickou silou v naší zemi s pravidelnými volebními zisky kolem 30% (což je kupř. dle názoru předsedy s. Filipa její potenciál), podobné iniciativy by určitě nevznikaly?

Ve světle přístupu k Restartu je šokující uspokojení některých členů ÚV z toho, že máme post 1. místopředsedy PS a díky tomu prý „reálný podíl na moci“. Může toto někdo myslet vážně, anebo je to jen neumělá snaha nakreslit na noční oblohu slunce? Tohle má být zhmotněním naší revoluční role ve společnosti? Namísto prosazování systémové alternativy participujeme na současném systému, a ještě to prezentujeme jako úspěch?

Neškodí nám celá podpora středopravé vlády straně víc než volání Restartu po programové důslednosti? Tolerance vlády je přece k ničemu, když nemůžeme prosazovat náš program. Voliči dali v letošních podzimních volbách jasně najevo, co si myslí o naší podpoře Babišovo vlády či o dostatečnosti změn, k nimž jsme přistoupili na X. sjezdu. A že současná „koalice“ má jediného pána je zřejmé třeba už třeba z Babišovo přezíravého prohlášení, že KSČM měla být dávno zrušena.

Voliče dokáží strhnout především silní lídři. Proč byla ČSSD dominantní za Zemana a Paroubka, a naopak za nevyhraněného Grosse byla na historickém minimu, jehož rekordy poté mocně stíhal technokrat Sobotka a překonat je dokáže snad jen Hamáček? A proč naopak Babiš (byť sám oligarchou) vítězí na celé čáře i u levicových voličů a SPD k vítězství nad námi stačí dvě otřepaná hesla? ANO i SPD vznikly z ničeho, dokázaly nás přeskočit jako překážku pro jezevčíky a poráží nás s přehledem i na našem vlastním hřišti. A to dokonce za podmínky, že obě jsou stranou jednoho muže. Žádné poučení z toho nevidíme?

X. sjezd vyjádřil svoji volbou přesvědčení, že současný předseda Filip dokáže navzdory předchozím třem porážkám náš volební potenciál využít. Členové ÚV si to myslí i po porážce čtvrté. Škoda, že stejný názor nemají naši voliči. Ale zkusme přijmout na ÚV usnesení, kterým jim sdělíme, že jejich názor stranu poškozuje. Že je to absurdní? O nic víc než hlasování předsedy a jeho nejbližších proti potvrzení (názorově nepohodlného) nového člena ÚV (údajně jen) pro jeho opožděný příchod na zasedání.

 

Jak se žilo za první republiky?

Doba nepřeje objektivním pohledům na vlastní minulost, přes hrstky statečných je servírována jednoduchá rovnice - 100 let našeho státu = doba demokracie a prosperity + 2 totality + konečně zase demokracie a prosperita. Statistika však bývá neúprosná a ukazuje mnohé, co má být skryto. Malým střípkem do mozaiky se pokouší být i několik vybraných faktů, které jsou porovnáním zejména let 1937, tedy ekonomicky vrcholných let první republiky, s rokem 1953, tedy rokem měnové reformy, rokem poznamenaným ještě dopady II. světové války a studené války, rokem, kdy uplynulo 5 let od únorových osmačtyřicátých událostí. Rok 1953 je uváděn v „západní literatuře“ jako ekonomicky nejvíce zatěžující obyvatelstvo v období 1948-1989…

Dr. J. Preiss, ředitel Živnobanky, se dobře za první republiky měl, jeho oficiální příjem 14.000 Kč/hodinu byl takový jako asi 8.000 lidí, kteří na jeho zisky dřeli.  V některých početných rodinách ale byly příjmy na člověka a den 1,72 Kč. V r. 1931 bylo v ČSR 909 milionářů s ročním příjmem 1 mil Kč, na straně druhé taková textilačka měla roční příjem 4.000-5.000 Kč.

V roce 1937 trpělo 60% všech dětí v pražské čtvrti Libeň tuberkulózou. Na každých tisíc osob připadalo např. v roce 1925 170,4  zemřelých na tuberkulózu. Při prohlídkách za 1. republiky bylo 81,3% dětí shledáno s nálezem podvýživy... Téměř 90% dětí bylo podle ministra zdravotnictví Czecha chudokrevných. Také fungovalo jen 200 dětských lékařů, v roce 1953 již 900.

V roce 1938 existovalo na porodnických odděleních 1.225 lůžek, v 1952 již 9.384 a porodné bylo 500 korun, k tomu 150 korun na výbavičku.

Z tisíce novorozenců zemřelo v roce 1937 48,3, v roce 1953 jen 19,4. Úmrtnost na záškrt klesla v roce 1953 proti roku 1937 12krát.

Z celkového počtu sociálně potřebných rodin mělo v roce 1937 58,5% jen jednu místnost, 5,5% bytů bylo v boudách nebo vagónech, 10% ve sklepě nebo v suterénu, 22,9% nemělo tekoucí vodu, 11,8% bylo polotemných či temných, 40% bylo vlhkých. Mnozí žili v bytových koloniích, např. v Hliníku u Motola byly byty 4x4m s nájemným 40 Kč měsíčně přeplněné rodinami. Již v roce 1950 bylo postaveno 22.216 bytů a bytová výstavba pokračovala razantně i roky následující…

Negramotnost v ČR bez Zakarpatska byla 28,4/1000 obyvatel, na Slovensku z toho 81,6%.  Počet mateřských škol v roce 1937 dosáhl 2.698, v roce 1953 již 6.664. Jeslí 86 s 1.286 místy, v roce 1953 již 1.135 jeslí s 33.357 místy. Počet vysokých škol byl v roce 1937 13, 1 na Slovensku, v roce 1953 již 38, na Slovensku bylo do roku 1953 postaveno 270 nových škol. Na kulturu a sociální péči bylo vydáno v roce 1937 997 mil. Kč, v roce 1954 již 22,2 mld. Kč, v roce 1935 si každý občan koupil ročně 2 knihy, v roce 1953 již 6 knih. V roce 1937 bylo 18 stálých divadel a 34 kabaretů (v roce 1954 již 64), které navštívilo 5 mil diváků (v roce 1953 již 132 mil.), v roce 1937 bylo 1.800 kin, do kterých přišlo 84 mil diváků (tedy 6x ročně každý), v roce 1953 bylo již 3.963 kin, do kterých přišlo 143 mil diváků (tedy 14x ročně každý).

Učňové to také neměli zrovna jednoduché… V roce 1920 se za vydržování učně zaměstnavateli platilo až 3.000 ročně. Pracovali mnohdy i 84 hodin týdně, v parních mlýnech dokonce 102 hodin týdně. A to první rok za 10 Kč týdně (holiči), druhý za 15 Kč… Jinak ale dělaly podřadné práce, uklízeli i mistrovi domácnost, mnoho dělníků bylo po vyučení vyhozeno, jelikož bylo lacinější vzít si nového učně. Také dětská práce kvetla – v Čechách a na Moravě pracovalo v roce 1921 11.991 dětí ve věku 10-14 let, v roce 1933 již 46.835 dětí.

V době krize byl na dlažbě každý třetí námezdně pracující, podpora pro rodinu činila 15,- Kč /týden.

Lehké to neměli ale ani rolníci, zejména malorolníci. Schwarzenbergové sice měli 30.000 ha, Lichtensteinové 60.000 ha půdy, ale 71.12% vlastníků půdy do 5 ha obhospodařovalo jen 23.46% zemědělské půdy. Ročně se muselo zadlužovat 250.000-380.000 rolníků, v tisících následovaly exekuce na nemovitostech. Na Slovensku pracovalo 60.63% obyvatelstva v zemědělství, lesnictví, rybářství, v Čechách a na Moravě 31.05% obyvatel. V roce 1931 byly mzdy v např. bramborářské oblasti 0,90 Kč/ hod, v obilnářské oblasti 1,00 Kč/hod, nezaměstnaných v zemědělství bylo v roce 1932-107.000, v roce 1935 již 152.000.

Hodně se mluví o výsostném postavení inteligence. Za doby krize bylo nezaměstnaných 30.000 absolventů SŠ a SPŠ, 100 profesorů. V roce 1933 bylo 60% VŠ bez zaměstnání (našel jsem, že konkurz na vrátného v hotelu Pupp dělalo 11 lidí s akademickým titulem). Studovalo pouze 4% z dělnických a malorolnických rodin (v roce 1953 již 39 %). V roce 1938 bylo 19 kolejí, které byly ale drahé - např. Masarykova stála 360-550 Kč/měs. v roce 1936 se vyplatilo na stipendiích 9 mil. Kč. V roce 1953 již existovalo 92 kolejí, 56% vysokoškoláků dostávalo stipendia- celkem 109 mil. Kč, stipendia byla i na např. dělnické kurzy 420 Kčs/ měs., kolejné stálo 35,- Kčs). Na jednoho studenta věnovala prvorepubliková vláda 7,- Kč /měs., ale na jednoho bělogvardějského emigranta 600 Kč/ měs. podpory.

Není divu, že v první republice bujelo i vystěhovalectví - za 15 let první republiky opustilo ČR 453.982 lidí, z toho 30.917 zemědělců…

Za první republiky bylo při demonstracích a stávkách zabito 68 a vážně zraněno asi 250 pracujících. Shrňme si i nejznámější střelby do pracujících…

1.února 1919 - bylo při generální stávce dělnictva v Bratislavě zastřeleno ozbrojenými legionáři 7 demonstrantů

25.března 1920 - byli při stávce zemědělských a lesních dělníků v Rumanově na Slovensku zastřeleni dva dělníci

18.července 1920 - byl při mzdových demonstracích v Hlohovci četníky zastřelen dělník Jan Kulda a více než 10 demonstrantů bylo těžce zraněno

18.prosince 1920 - byli na protestní demonstraci ve Vráblech zastřeleni tři stávkující a jedno děcko a přes 20 stávkujících zraněno

21.února 1921 - byli v Krompachách při demonstraci proti hladu a zásobovací krizi četníky zastřeleni 4 dělníci a 17 jich bylo zraněno

2.července 1921 - byli při exekuci ve vesnici Ardenovo zastřeleni dva rolníci

12.října 1921 - byl četníky v Topolčianech při zatýkání zavražděn jeden dělník. Byl zatýkán proto, že jeho dcera sbírala zbytky řepy na sklizeném poli

1.dubna 1922 - stříleli v obci Hrušové četníci do stávkujících. 19 osob bylo zraněno

30.července 1922 - uspořádala KSČ v Košicích slavnost skautů spojenou s táborem lidu. Při rozhánění průvodu zranila policie 12 dělníků

1.srpna 1922 - stávkovali v Močenoku zemědělští dělníci z panství biskupa Kmeťka. Při rozhánění schůze stávkujících byl jeden dělník četníky zabit a jeden těžce zraněn

28.října 1923 - provedli četníci v Dulové masakr malorolníků, kteří hájili právo na lesní pastviny, a zastřelili jednoho malozemědělce, 3 těžce a 30 lehce zranili

28.dubna 1924 - byl v Zaričevu úkladně zavražděn okresní důvěrník KSČ

6.května 1924 - byl v Turje agrárníky úkladně zavražděn důvěrník KS a místní starosta Ivan Stimák

30.května 1924 - při násilné exekuci dobytka v Poljaně těžce zranili četníci 7 rolníků

3.srpna 1924 - byli ve Svaljavě při protiválečné demonstraci policií zastřeleni tři rolníci

8.října 1924 - byl při stávce textilních dělníků v Trenčíně zastřelen 1 dělník a 8 těžce zraněno

10.února 1925 - byl v Praze po skončení protidrahotní demonstrace uspořádán demonstrační průvod přes Václavské náměstí. Proti demonstrujícím byla vyslána policie, která střílela a šest demonstrantů těžce a mnoho lehce zranila

31.května 1925 - zabili četníci jednu dělnici při stávce cihlářů v Berehově

11. června 1926 - rozháněli v Praze četníci střelbou demonstraci dělníků proti zvýšení zemědělských cel a několik dělníků při tom zranili

2.května 1928 - byla četníky při stávce zemědělských dělníků v Dolním Kereškýně zastřelena jedna žena a dvě další ženy a jeden hoch byli těžce zraněni

8.října 1928 - byl v Boroňavě četníky v noci bezdůvodně uspořádán pogrom na rolníky. 34 muži a 4 ženy byli zbiti četníky a utrpěli vážná zranění

11.ledna 1930 - střílelo četnictvo proti stávkujícím sklářům v Dolním Rychnově. 5 dělníků bylo těžce zraněno. Nad Falknovskem byl vyhlášen výjimečný stav

20. dubna 1930 - uspořádal Komunistický svaz mládeže sraz mladých u Radotína. Při rozhánění průvodu střelbou četníci těžce zranili dvě děti a tři členky Komunistického svazu mládeže

4.února 1931 - byli při hladovém pochodu nezaměstnaných do Duchcova zabiti 4 horníci a další 4 těžce zraněni

25.května 1931 - byli při táboru lidu na ukončení vítězné stávky zemědělských dělníků v Košutech četníky postřeleni 4 zemědělští dělníci a mnoho dalších osob bylo zraněno

20.července 1931 - byl při stávce na stavbě regulace řeky v Chustu zastřelen jeden dělník

25.listopadu 1931 - bylo při hladovém pochodu nezaměstnaných do Frývaldova četníky zastřeleno 8 demonstrantů. mezi nimi 14leté děvče, které šlo náhodou po ulici, a přes 30 dělníků bylo těžce zraněno

18.února 1932 - byl v Turje Pasice při protestu zemědělců proti odvážení zatčených zemědělských dělníků četníky zastřelen jeden zemědělec a několik jich bylo zraněno

18.února 1932 - byl při stávce textiláků ve Strakonicích četníky poraněno 18 dělnic

31.března 1932 - byl při stávce v Horní Suché na Těšínsku četníky zastřelen jeden horník, dva těžce a několik dalších lehce zraněno

13.dubna 1932 - byli při táboru stávkujících v Mostě za velké mostecké stávky zastřeleni dva dělníci, pět těžce a 21 lehce zraněno

8.června 1932 - byl při stávce za vyšší mzdy na trati Červená Skala-Margecany četníky zastřelen jeden dělník a další čtyři zraněni

8.června 1932 - stříleli četníci v Holiči do nezaměstnaných, kteří žádali, aby byly rozšířeny práce na regulaci řeky Moravy a aby zde dostali práci. Několik dělníků bylo zraněno, jeden z nich těžce

9.června 1932 - zastavili v Pohorelé dělníci vlak a žádali, aby jejich soudruzi, kteří byli zatčeni v Telgártu a nyní odváženi v poutech, byli propuštěni. Četnictvo znovu střílelo do dělníků a několik jich zranilo

15.července 1932 - byl při exekuci v obci Sutor zastřelen jeden malorolník. Jeho syn, který chtěl otce ošetřit, byl těžce zraněn

21.září 1932 - byl při exekuci v Nižní Apši zastřelen jeden malorolník a tři rolníci těžce zraněni

9.listopadu 1932 - byl v rosicko-oslavanském revíru při stávce proti snižování mezd četníky zatčen jeden horník a zbit tak, že podlehl zranění

16.listopadu 1932 - byli při exekuci v Polomce četníky zastřeleni dva zemědělci

11.února 1933 - byl při demonstraci proti zastavení závodu v Horkách četníky zabit jeden dělník

2.března 1933 - byl ve Volovci při protestu nezaměstnaných proti zatčení a zbití dělnické delegace četníky zastřelen jeden rolník a tři nezaměstnaní byli zraněni

7.června 1933 - byli při protestní demonstraci dřevařských dělníků proti snižování mezd v Čierném Balogu četníky těžce zraněni tři dělníci

11.března 1935 - bylo při stávce zemědělských dělníků proti snížení žebráckých mezd v rachovském okrese četníky těžce zraněno 5 a lehce zraněno 15 stávkujících

14.března 1935 - stříleli četníci při provádění exekuce v Čertižné do demonstrujících a mnoho osob zranili. Přesný počet raněných nebyl zjištěn, protože se rolníci skryli před četnickými zvěrstvy do lesů.

 Zdeněk Štefek, předseda Klubu zastupitelů KSČM

 

BLAHOPŘÁNÍ

V listopadu oslaví významné životní jubileum:

ANTONÍN  CHOTĚTICKÝ předseda ZO Sulice,
JIŘINA  DAŇKOVÁ předsedkyně ZO Sluhy,
HELENA  KROPÁČKOVÁ a JIŘÍ PAULIČEK .

Všem jubilantům děkujeme za jejich minulou i současnou práci pro stranu a do dalších let přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a pohodu v osobním životě.
Za okresní výbor KSČM Pavel Posolda, předseda OV

 

Obsah porady předsedů a funkcionářů v úterý 4. 12. 2018  
  - Stav členské základny, inventura seznamů a výběru členských příspěvků.
  - Rozpočet pro rok 2019 a hodnocení plnění rozpočtu roku 2018.
  - Požadavky na celostranickou konferenci k řešení vnitrostranických otázek  KSČM.