Zpravodaj 12/2018

4. 12. 2018

Vážené soudružky, vážení soudruzi, drazí přátelé a čtenáři našeho Zpravodaje,

pf2019.jpgk přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém roce 2019
připojujeme poděkování za Vaši důvěru a dobrou spolupráci.

OV KSČM Praha – východ

 

 

Vážená soudružko, vážený soudruhu,

Okresní výbor rozhodl na svém jednání dne 29.10.2018 svolat mimořádnou okresní konferenci, na jednání 15.11.2019 upřesnil datum konání konference na 19.01.2019 a určil podle čl. 54 Stanov KSČM, že delegáty konference jsou všichni členové okresní organizace.

Okresní výbor KSČM Praha – východ Tě vážená soudružko, vážený soudruhu, tímto zve k účasti na mimořádné okresní konferenci, která se bude konat v sobotu 19.01.2019, v budově ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1, zasedací místnost č. 76, od 9:00.

Cílem konference je diskuse k úkolům uloženým X. sjezdem - řešení vnitrostranických otázek KSČM včetně ekonomiky strany, zpracovat krátkodobý politický program KSČM a aktualizace programu KSČM.

OV KSČM Praha – východ
 

 

Volební skluzavka KSČM

VOLBY POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
 2002                882 653 voličů                                                                      tj. 18,51%
 2006                685 328 voličů                                                                      tj. 12,81%
 2010                589 765 voličů                                                                      tj. 11,27%
 2013                741 044 voličů                                                                      tj. 14,91%
 2017                393 100 voličů                                                                      tj. 7,76%
V roce 2017 oproti roku 2002 ztráta 489 553 voličů a oproti roku 2013 ztráta 347 944 voličů.

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR
KSČM získala nebo obhájila post 1 senátora ve volbách v roce 2002, 2004, 2008 a 2012. Ve volbách 2006, 2010, 2014, 2016 a 2018 neuspěla.

VOLBY ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
 2000                496 688 voličů                                                                      tj. 21,14%
 2004                416 807 voličů                                                                      tj. 19,68%
 2008                438 024 voličů                                                                      tj. 15,03%
 2012                538 953 voličů                                                                      tj. 20,43%
 2016                267 047 voličů                                                                      tj. 10,54 %
V roce 2016 oproti roku 2000 ztráta 229 641 voličů a oproti roku 2012 ztráta 271 906 voličů.

VOLBY ZASTUPITELSTEV OBCÍ
 2002              11 696 976 hlasů pro kandidáty KSČM                      tj. 14,49%
 2006              11 730 243 hlasů pro kandidáty KSČM                      tj. 10,79%
 2010                8 628 685 hlasů pro kandidáty KSČM                      tj. 9,56%
 2014                7 730 503 hlasů pro kandidáty KSČM                      tj. 7,80%
 2018                5 416 907 hlasů pro kandidáty KSČM                      tj. 4,82%
V roce 2018 oproti roku 2002 ztráta 6 280 069 hlasů.

VOLBY EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 2004                472 862 voličů                                                                                 tj. 20,26%
 2009                334 577 voličů                                                                                 tj. 14,18%
 2014                166 478 voličů                                                                                 tj. 10,98%
V roce 2014 oproti roku 2004 ztráta 306 384 voličů.

(Dle Českého statistického úřadu)

 

Ještě několik poznámek k senátním a komunálním volbám

Jak tyto volby dopadly, všichni víme a rozhodně z toho nadšeni nejsme. Předpokládal jsem, že na okresní, krajské i celostranické úrovni dojde ke zhodnocení našich volebních výsledků a zejména pak alespoň k pokusu o vyvození příčin tohoto volebního neúspěchu. Považuji za logické, že pokud jde o komunální volby, základem a jakýmsi východiskem by mělo být hodnocení okresními výbory a v případě senátních voleb krajskými výbory. Předpokládal jsem rovněž, že každý z nás, zejména pokud jde o funkcionáře, se zamyslí nad příčinami volebního neúspěchu a alespoň maličko i nad tím, co pro úspěch ve volbách udělal a případně co mohl, ale neudělal. Namísto toho jsme se politovali a nostalgicky vzpomenuli dva předchozí neúspěchy ve volbách do krajů a poslanecké sněmovny, přičemž ti poněkud „chabí duchem“ hlavní zavinění jednoduše svedli na předsedu ÚV KSČM Vojtěcha Filipa. A mají vymalováno.

Rozhodně nemám patent na rozum, ale pokusím se alespoň o několik poznámek k možným příčinám našich říjnových volebních neúspěchů. Podle mého názoru zde rozhodující roli má společný jmenovatel, kterým je celkově vyšší věk členské základny. To se obecně projevuje nejen v nižší stranické akceschopnosti, ale také v omezených možnostech působení na veřejnosti, ve výkonu veřejných funkcí a tím i v často negativním hodnocení našeho vlivu na podmínky života občanů.         

Senátní volby
V senátních volbách jsme již od samotného vzniku Senátu PČR trvale neúspěšní. Není to v kvalitě našich kandidátů, ale v tom, že především svým společenským postavením nejsou schopni zaujmout a přesvědčit voliče, aby je volili. Stále nejsme schopni vzít konečně na vědomí, že naprostá většina voličů kandidáty nezná a rozhoduje se podle toho, co je zaujme, což je zpravidla jejich profese či společenské postavení. Proto, jak ukazuje rozbor posledních senátních voleb, z profesního hlediska byli úspěšní především starostové (37 %) a rovněž hejtmani a kandidáti na prezidenta (obojí po 17 %), senátoři a ředitelé (obojí po 7 %) a dále náměstek hejtmana, místostarosta, lékař, právník, podnikatel, primátor a rektor. Přitom přehlížíme i fakt, že roli rovněž hraje věk kandidáta.

Je pro mě nepochopitelné rozhodnutí některých okresních a krajských stranických orgánů kandidovat lidi, kteří jsou z uvedených hledisek nezajímaví. Jak jsem uvedl v zářijovém Zpravodaji na příkladu Zlína. V senátních volbách tam kandidoval sedmdesátiletý vedoucí restaurace, který skončil na posledním sedmém místě se ziskem něco přes sedm procent hlasů. Jenže je nepochopitelné, že opět kandidoval v mimořádných senátních volbách po vzdání se mandátu senátorem Čubou, a samozřejmě skončil opět poslední s ještě menším počtem hlasů. Zdá se mi, že část zlínského kraje je něčím „zatížená“, protože jak jsem se mohl dočíst, v letošních senátních volbách ve Vsetíně kandidovala za KSČM žena ve věku 71 let a profesí dělnice. Pochopitelně skončila poslední. Pozor, tím nesnižuji význam dělnické profese, ale z hlediska výše uvedeného je jasné, že nemohla v žádném případě uspět, a to i bez ohledu na ten poněkud vyšší věk. Nemám právo soudit, ale přesto mi vrtá hlavou, jak straničtí funkcionáři obou okresů zlínského kraje přemýšlí.

Někdy nerozumím myšlení některých našich funkcionářů. Tak např. předseda krajského výboru strany v Plzni Miroslav Kavij mimo jiné uvedl, že „měli v senátních volbách Zdeňka Chýnovského, který skončil na páté příčce. To je v rámci České republiky důstojné místo. A na Domažlicku jsme měli kandidáta do senátu celoživotního hasiče, tak to umístění je určitým zklamáním“. Nevím, ale domnívám se, že páté místo v senátních volbách je propad a je nám platné jak „mrtvému zimník“. Rovněž také nerozumím tomu, proč umístění hasiče je zklamáním.  

Samozřejmě nepochybuji o tom, že námi vybraní kandidáti do senátních voleb jsou slušní, poctiví, odpovědní a pracovití lidé, schopní tuto funkci zastávat. Jenže volba voličů se řídí jinými pravidly a tyto musíme, pokud chceme uspět, respektovat. Je proto otázkou, zda v případě, kdy nemáme kandidáta majícího předpoklad být zvolen, bychom měli za každou cenu do voleb jít. Není to jen otázka finanční, ale i etická, protože v těchto případech jsme spíše pro smích. A to neplatí jen pro senátní volby, ale i volby komunální.

Komunální volby
Rovněž komunální volby nedopadly pro naši stranu dobře a pokud jde o náš okres, přímo katastrofálně. Neuspěli jsme s naší kandidátkou ani v jedné obci okresu Praha-východ. Postavili jsme sice kandidátky ve čtyřech městech okresu, ale ani v jednom jsme nebyli úspěšní. Přesto je třeba za sestavení kandidátky v Brandýse-Staré Boleslavi poděkovat s. Hajlekové, v Čelákovicích s Duníkovi, v Klecanech s. Kuchtovi a v Lázních Toušeň s. Novotné. Bohužel kandidátky nebyly tzv. čistě komunistické (to není výtka jejich sestavitelům), je to jen odraz celkové situace ve straně. Jenže ve dvou z nich dokonce převažovali bezpartijní kandidáti a navíc, pouze v jedné z nich byl v čele člen strany. Také si kladu otázku, jestli v případě, když jsou v patnáctičlenné kandidátce jen tři komunisté, je možné ji nazývat komunistickou. Respektuji však problémy, které v souvislosti se sestavováním kandidátek byly. Přiznávám však, že v případě zvolení některých z bezpartijních kandidátů z našich kandidátek si nedovedu představit spolupráci s nimi a zejména vliv základní organizaci na jejich činnost, tedy prosazování našich cílů a priorit v zastupitelstvu.

Oceňuji snahu sestavitelů kandidátek zhodnotit Ve Zpravodaji situaci a problémy v přípravě voleb i jejich výsledky, i když mi chybělo hodnocení z Lázní Toušeň. Kritiku ale zasluhuje, že o totéž se alespoň nepokusil okresní výbor, takže dosud chybí celkový pohled a kolektivní názor na přípravu voleb a jejich výsledky v okrese. Členové okresní organizace mají přece právo vědět, co vše se pro dosažení co nejlepších výsledků ve volbách udělalo, co zapříčinilo volební propad a jaké jsou poznatky a doporučení, aby se v kterýchkoli z příštích voleb situace neopakovala. Chci být optimista a proto věřím, že okresní výbor toto opomenutí napraví.   

Jaromír Dočekal

 

Podíl členů okresní organizace KSČM na obsahu Zpravodaje v roce 2018 od konání okresní konference

 

příspěvků

 

příspěvků

Posolda Pavel             

8

Novotná Alena     

5

Štefek Zdeněk

7

Atassi Eva                  

1

Hajleková Zdeňka       

3

Dočekal Jaromír        

3

Šrámek Stanislav

4

Kuchta Václav           

1

Duník Vladimír            

6

Čermák Josef             

4

Hádek Jan                   

2

Novák Václav            

1

Zima Vladislav              

2

 

 

Uvedený přehled neslouží ke známkování. Měl by sloužit k tomu, aby články vycházely bez ohledu na příslušnou základní organizaci, ale vypovídaly například o tom, jak žijí lidé v místech, kde   nemáme ZO, prostě zde žiji a něco se tu zrovna děje.  Nejde jen o to, že jsem funkcionář. Samozřejmě by ve Zpravodaji neměly chybět články vyšších orgánů KSČM a funkcionářů.

Stanislav Šrámek

 

Jak a co hájí premiér Babiš v Afghánistánu

grebenicek.jpgSedmnáct let od zahájení války USA v Afghánistánu si troufám se vší odpovědností tvrdit, že Američané, reprezentace NATO a potažmo i česká vláda a armádní špičky nám lžou o tom, co se v Afghánistánu skutečně děje.

Čeští vojáci by prý výhledově mohli opět plnit bojové mise v zahraničí. Prohlásil to nedávno premiér Andrej Babiš. Následně to »upřesnil« konstatováním, že neměl na mysli jen české vojáky, ale obecně síly Severoatlantické aliance. Kdyby měl v ruce trumf, tedy výsledek referenda o vstupu České republiky do NATO, nemusel by trapně kličkovat. Což platí i o nutnosti mandátu Rady bezpečnosti OSN. Rozhodně by nemohlo dojít k tak výrazné kolizi mezi názory občanů a českou zahraniční politikou.

Jistě, premiér Babiš má nyní znovu plnou hlavu Čapího hnízda, tím spíš by však neměl podléhat stupňujícímu se třeštění a válečnému ryku. A to nejen proto, že 5. srpna letošního roku zemřeli po sebevražedném útoku místního Afghánce tři vojáci Armády České republiky (AČR). Napadená hlídka měla prý ve vesnici, kam vyjela, »zajistit operační prostor«, »místo pro další úkoly«. Následně tisk informoval, že náčelník generálního štábu Armády České republiky Aleš Opata vydal rozkaz dopadnout a potrestat »komplice sebevražedného atentátníka«. »Pro nás je zásadní, že nikdo nebude beztrestně zabíjet české vojáky v Afghánistánu«, citovala Opatu média. Generálmajor Hynek Blaško (od roku 2012 v záloze) Opatovy výroky prozíravě komentoval: »Rozkaz takového charakteru nesmí být veřejný.«

Příkaz generála Opaty byl obratem splněn. Lidové noviny to oznámily až 17. října pod titulkem »Vojáci zabili spolupachatele útoku na tři Čechy v Afghánistánu«. Úspěšný úder proti Afgháncům podle zdrojů deníku provedla 601. skupina speciálních sil z Prostějova.

Už za pouhých pět dnů nato, 22. října, vydala ČTK zprávu, že na afghánské základně Shindand v provincii Herát došlo k dalšímu napadení českých vojáků. Rotný Tomáš Procházka zemřel, další dva byli zraněni. Útočníkem byl tentokráte afghánský voják.

Je vcelku jedno, zda oba útoky na české vojáky spolu souvisely, nebo ne. Vzkaz Afghánců, kteří už 40 let bojují proti »dočasnému pobytu« cizích vojsk, je jednoznačný. Odpor nesměřuje jen vůči Američanům (proti těm pochopitelně nejvíce), ale proti každému cizímu vojákovi, který vstoupí na afghánskou půdu. O motivech afghánského odboje, který má ostatně staletou tradici, si můžeme myslet cokoli. Schopnost i za cenu strašlivých ztrát odolávat nejmoderněji vyzbrojeným a vycvičeným, stovkami miliard dolarů vyfutrovaným jednotkám Spojených států a »koalice ochotných« je víc než výmluvná. Sedmnáct let od zahájení války USA v Afghánistánu si proto troufám se vší odpovědností tvrdit, že Američané, reprezentace NATO a potažmo i česká vláda a armádní špičky nám lžou o tom, co se v Afghánistánu skutečně děje.

Pobyt vojsk USA a jejich pomocných sborů nevedl za celých dlouhých sedmnáct let ani k potlačení odporu kmenů a odbojných uskupení proti protektorátní proamerické vládě a jejím ozbrojeným složkám, ani ke stabilizaci a rozvoji země. Naopak. Barbarský postup vlád USA spolu         s masovými dodávkami zbraní a výcvikem místních nespolehlivých jednotek pozvedají tento odpor a jeho prostředky znova a znova na vyšší úroveň. Za těchto okolností se čeští vojáci, při vší své statečnosti a ochotě plnit vládou veřejně vyhlašované cíle, stávají obětmi cizích zájmů. Česká veřejnost a většina politické reprezentace není navíc informována o aktivitách utajovaných, které vojáky AČR staví do role pěšáků zákulisních šachových her.

Za situace, kdy je v Afghánistánu uplatňována americká strategie založená na snaze ušetřit život každého vlastního amerického vojáka i za cenu stovek a tisíců obětí místních, včetně žen a dětí, se nepodařilo pro pobyt cizích vojsk na území Afghánistánu získat místní obyvatelstvo. Při používání strategie připomínající historicky nechvalně známé jednání nadlidí k domorodcům se každý, kdo se postaví na stranu Američanů, stává nejen pro Američany a Pákistánem svého času vyzbrojovaný a vycvičený Tálibán, ale i pro ostatní Afghánce nenáviděným okupantem.

Lze též jen doufat, po amerických proklamacích války ve jménu boží prozřetelnosti, že odboj, obyvatelstvo, ale i afghánští vojáci neznají obsah chorálu Ktož jsú boží bojovníci a že nejsou svědky mší, které           k posile vojáků slouží polní kaplani jednotek NATO.

Téma dočasného pobytu jednotek Armády ČR v Afghánistánu a rozhodování české vlády, stejně jako důsledky rozhodování generálů, se s ohledem na životy vojáků a na jejich rodiny, ale i s ohledem na postoje obyvatelstva Afghánistánu nesmějí stát nekritizovatelnou záležitostí. Ti, kdo je tam posílají a dávají rozkazy, se své odpovědnosti nemohou zbavit arogantním umlčováním oprávněných pochyb nabubřelými frázemi a pokryteckým vemlouváním se těm, co přežili.

Miroslav Grebeníček

 

Jestli ze sebe necháte dělat blázny, je to váš problém

Projev na 23. schůzi Poslanecké sněmovny 23. listopadu 2018 k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky

Vážený pane předsedající, pane premiére, členové vlády, paní a pánové,

dovolte mi, abych ve svém vystoupení navázal v podstatě na úvodní slovo pana předsedy ODS a místopředsedy Sněmovny Petra Fialy, který jasně řekl, že dnešní hlasování není o tom, jestli vláda plní nebo neplní program. Já se toho také přidržím a dovolím si nazvat mé vystoupení podle známého a populárního filmu Vrtěti psem, protože o to tady jde. (Důrazně.)

Dovolte mi, abych nejdříve ocitoval přehled mediálních vyjádření a proč jsem tedy přesvědčen, že nejde ve skutečnosti o to, jestli vláda plní nebo neplní programové prohlášení, jestli pracuje nebo nepracuje, ale že jde o úplně něco jiného.

Jestliže se podíváme na tuto kauzu v konkrétních číslech, tak mi dovolte, abych citoval a všechna čísla, která budu uvádět, jsou převzata             z mediálního serveru NEWTON Media, který monitoruje téměř dva tisíce mediálních titulů všech skupin, které jsou v České republice vydávány.

Nejprve co předcházelo zveřejnění rozhovoru se synem Andreje Babiše. 29. října, během tří dnů, bylo zveřejněno 150 mediálních materiálů o prodloužení životnosti Dukovan až o deset let. Většina z nich zmiňovala, že tento názor zastává premiér Andrej Babiš. Existuje tedy legitimní obava opozice, že by nemusela být při největší investici v České republice v historii.

30. října – ještě vyšší počet mediálních titulů, cca 200, informovalo o skutečnosti, že Policie České republiky nebude stíhat Agrofert a. s. za dluhopisy. To je velké rozčarování pravicové opozice, protože to byl jeden z používaných argumentů, který se tedy ztratil a vyšetřovatelé odložili vyšetřování, protože se nejednalo o trestný čin.

10. listopadu, tedy den předtím, než bylo zveřejněno takzvaně šokující video, bylo publikováno celkem 475 mediálních materiálů, které zmiňovaly předsedu vlády, ale tématem bylo setkání stovky státníků        v Paříži. O synovi pana premiéra nebyl ani řádek.

Kauza tedy vypukla 12. listopadu a reportáž Sabiny Slonkové a Jiřího Kubíka se vlastně na začátku příliš nerozjela, následovalo to vlastně až druhý den, protože ten samý den ji mělo jenom 18 mediálních titulů. Titulky jsou ale burcující. Fórum 24 - Děsivé svědectví a Andrej Babiš, že chtěl ze svého syna udělat blázna, aby vyřešil kauzu Čapí hnízdo. Podotýkám, že i ten název a citát je důležitý. CzZprávy.cz - Tohle je Andrej Babiš, člověk, který se nezastaví před ničím, i kdyby měl obětovat své děti. Seznam kromě videospotu připravil tentýž den i mediální materiál s videoreportážemi pod názvem Reakce na zpověď Babišova syna, politici žádají vysvětlení i demisi. Politici, kteří to žádali, si mohou připomenout, co tehdy doslova řekli na videu Seznam Zprávy. Sami reportéři, resp. Jiří Kubík se pokusil oslovit Andreje Babiše kdesi na pohyblivých schodech, podle vlastních slov ještě před odvysíláním reportáže. To jsou slova Jiřího Kubíka. A položil sugestivní otázku: „Pane předsedo, zajímáte se o únos vašeho syna?“ A sám si na ni odpověděl. Jiří Kubík si sám odpověděl: Nebude odpovídat.

Kauza, která pak vypukla týden před 17. listopadem, se stala zcela nepřekonatelným mediálním hitem až do dnešních dnů. Jen za první tři dny byla informace převzata celkem téměř v 1800 mediálních materiálech. Ve včerejších zásadních vystoupeních v ČT 1 obvinili nejvyšší představitelé opozice předsedu vlády, že to byl on, kdo do veřejného prostoru zavlekl informace o zdravotním stavu jeho dětí. Informace, které jsem přečetl, svědčí o opaku. Možná by se hodilo, aby ti, kteří to tam zavlekli, se omluvili, ale je to věcí pana premiéra, jestli o to požádá například mandátový a imunitní výbor. Za omluvu by jistě stála slova, která byla prezentována Miroslavem Kalouskem, který řekl, že       v jeho očích je rodič prase. Určitě se to nehodí a citoval jsem tedy výrok pana kolegy.

První ale o zdravotním stavu syna premiéra kromě videa, spotu Seznam psaly ve zmiňovaném pondělí 12. 11. oba mnou dříve jmenované internetové tituly Fórum 24 a CzZprávy a dále deník Blesk a jeho internetová mutace Novinky.cz a také internetové zpravodajství žel veřejnoprávní televize. Právě web veřejnoprávní ČT 24 zveřejnil nejpodrobnější informaci o zdravotním stavu Andreje Babiše a mohl bych citovat: Lékařka, která napsala zprávu o jeho zdravotní nezpůsobilosti, kvůli konfliktu s opozicí, do Národního ústavu duševního zdraví, kde se setkal s psychiatričkou Ditou Protopopovou, nyní bere léky a má další lékaře. (?) Není obtížné zjistit, že samotný premiér se vyjádřil o zdravotním stavu svých dětí až následně. V dalších dnech, což bylo především vyvoláno konkrétními dotazy médií i politiků, kteří předvedli voličům neuvěřitelné mediální grilování. V tomto kontextu považuji slova některých z vás za opravdu alarmující a dovolte mi tedy, abych přestal citovat z mediálního souhrnu, který ukazuje, jak ta kauza vznikla.

Ano, nejde o program. Nejde o to, co tady říkal pan předseda Bartoš, který si dovolil obvinit Komunistickou stranu Čech a Moravy, že je to nedemokratická strana. Komunistická strana Čech a Moravy je demokratickou politickou stranou českého politického spektra a pokusy o její zakázání tady předvedli Ivan Langer a jemu podobní a nikdy, nikdy něco takového nebylo vysloveno. Možná, že kdybyste i vy měli tak demokratické stanovy jako my, tak by to rozhodování a rychlé soudy nebyly takové, jak si myslíte.

A proč tedy vrtěti psem? Víte, já jsem nevěřící člověk. Mojí filozofií je dialektický materialismus, historický materialismus a já si ověřuji a já ze sebe nenechám dělat idiota, promiňte mi, opakuji, nenechám ze sebe dělat idiota, když mi něco budou média předkládat. Já si opravdu ověřuji a v tom ověření vidím, že tady jde o mediální kauzu, nikoliv o to, abychom se tady bavili, jestli vláda funguje, nebo nefunguje. A jestli vy ze sebe necháte dělat blázny a budete věřit médiím, která vás chtějí manipulovat, je to váš problém! Ale já se do toho problému nenechám zavléct a se mnou ani poslanci a funkcionáři Komunistické strany Čech a Moravy. Nemám v úmyslu přispívat k destabilizaci této země. Té destabilizace jsme si užili dost, když jste nebyli ochotni jednat tak, abyste respektovali demokratické volby! Každý, každý, kdo chce, se může podílet na moci v České republiky. Ústava ČR říká, že každý má právo, a není menší právo voliče té, nebo oné politické strany. Jestli vy nerespektujete rovnost občanů před zákonem, je to váš problém, ale já na takovou nerovnost nepřistoupím. Nepřistoupí na ni nikdy Komunistická strana Čech a Moravy, která si váží Ústavy ČR a bude podle ní postupovat. A jestli chceme změnit zákon, od toho je diskuze    v Poslanecké sněmovně. A nezlobte se na mě, opravdu, opravdu ze sebe nenechám dělat pitomce některými médii, která si myslí, že mě mohou ovlivnit! Já se ovlivnit nenechám a se mnou ani kolegové z KSČM.

Vojtěch FIlip

 

Z pražské teoreticko-politické konference

Víc, než sto třicet účastníků zaplnilo 3. listopadu velký sál v budově ÚV KSČM, aby společně diskutovali o problematice teorie, programu, strategie a taktiky v komunistickém hnutí. Mezi účastníky byly dvě desítky zahraničních hostů z Belgie, Francie, JAR, Maďarska, Polska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Ukrajiny, Británie a také zástupci velvyslanectví KLDR a Vietnamu.

Levice neprožívá v současnosti dobré období. Dosahuje jen slabých politických výsledků. Co dál? Máme strategii a taktiku? Jak se daří je realizovat? Těmito konstatacemi a otázkami předznamenal diskusi tajemník KV KSČM Praha Viktor Pázler. V hlavním projevu pak některé odpovědi naznačil Josef Skála.

Budoucnost patří novým myšlenkám a hledání inspirace pro 21. století v marxismu. K tomu je nezbytné vypracovat radikální levicový program. Skála rozhodně odmítl názor, že voliče bychom odradili citováním klasiků marxismu. Připomněl, že marxismus se dnes studuje na všech západních univerzitách. Trvalý sestup KSČM se podle jeho slov datuje od chvíle, kdy strana marxismus přestala aplikovat a začala sklouzávat k populismu dávajícímu sliby, na jejichž plnění v podmínkách kapitalismu nikdy nemůže dojít. Hlavním nedostatkem je absence skutečného programu, který strana za čtvrtstoletí existence v kapitalismu nedokázala vypracovat.

Třídní podstata kapitalismu zůstává a strana by měla postihnout a odhalovat její současnou podobu, upozorňovat například na proměny zisků (renty z prodeje léků, z nájemného, gangsterismus bank vybírajících neúměrně vysoké úroky) a usilovat o odstranění této formy parazitismu.

Současný kapitalismus také plodí množství nesmyslných manažerských profesí, které kdyby zmizely, občané si toho ani nevšimnou. Klasici marxismu předpokládali, že s technickým pokrokem se bude na polovinu redukovat týdenní pracovní doba, ale dnešní kapitalisté ponechávají pracovní dobu stejně dlouhou jako před sto lety a místo toho, aby svým pracovníkům dali větší časový prostor k jejich dalšímu vzdělávání, odpočinku s rodinami či kulturnímu vyžití, vytvářejí umělé profese pro některé vyvolené.

Zahraniční kapitál už dosáhl takové moci, že z vyspělých průmyslových zemí dělá pouhé montovny bez skutečné suverenity a náš domácí kapitál tomu nedokáže čelit. Jediný, kdo by mohl účinně zasáhnout, je stát.

Musíme najít nejslabší článek řetězu současného kapitalismu, problémy, které kapitalismus nedokáže řešit, srozumitelně je občanům pojmenovat a ukázat, jak je odstranit. Pak bude šance na změnu. Začínáme ale v podstatě od nuly.

KSČM musí neprodleně začít pracovat na obnovení naší skutečné suverenity v Evropské unii. Šance bude v evropských volbách příští rok. Také parlamentní aktivita komunistických poslanců se musí změnit v tribunu kritiky kapitalismu.

Ačkoliv generační struktura strany není příznivá, nedaří se získávat mladé a při absenci větší koncentrace pracovníků v podnicích je obtížné vytvářet vědomí třídního zájmu, není jiná cesta, než zkonsolidovat stranu a sjednotit levici, která je všude značně roztříštěná.

Pokračovat tak, jako dosud a doufat, že se kapitalismus sám od sebe zhroutí, by bylo marným sněním. Jsme tedy na rozcestí dvou cest. Jedna je cestou udržování či vylepšování kapitalismu, druhá vede k jeho překonání.

V diskuzi, ve které vystoupilo 24 účastníků, několikrát zaznělo, že k tomu, aby strana mohla jít cestou k překonání kapitalismu, musí mít odpovídající program.

Delegace okresní organizace Prahy-východ čítala 10 účastníků a byla po celou dobu aktivní. Do přípravy konference se zapojili A. Novotná, P. Posolda, M. Havlíček; do organizace (P. Posolda, Vl. Duník), do pořadatelské služby (J. Hudec, M. Havlíček, fotoreportáž Vl. Zima), občerstvení (M. Princová, L. Hejný) a další. V diskuzi za náš okres vystoupil M. Havlíček. Všechna zajímavá vystoupení – zahraničních delegací, St. Grospiče, M. Semelové, P. Šimůnka, L. Šafránka, P. Degťara, V. Čermáka a dalších budou zveřejněna ve Sborníku, který vyjde počátkem prosince a bude na okrese zdarma pro ZO a funkcionářský aktiv k dispozici.

Milan Havlíček

ptk.jpg

 

Z jednání krajského výboru

Ve čtvrtek 18. října se konalo 6. zasedání Stč. KV KSČM. Ze čtyřiadvaceti členů bylo přítomno 21 a dále hosté, mimo jiné i poslankyně Miloslava Vostrá.

Jednání řídil Stanislav Grospič. Po projednání procedurálních otázek, schválení zápisu a kontroly úkolů z předcházejících jednání KV.

V průběhu jednání a diskuse byla vyhodnocena akce k 80. výročí Mnichova. Velice slabá účast z okresů Stč. kraje, nebyly přítomny rudé prapory; VV KV konstatoval, že OV nepřistoupily zodpovědně k zajištění účasti; PKV nedodržel dohodnuté podmínky; Vlastenecké organizace akci nepodpořily; Je třeba řešit vlastní technické zařízení.

Členka VV ÚV s. Vostrá – představila Návrh pracovního řádu KSČM; mluvila o hodnocení voleb; přístupu KSČM ke speciálnímu školství; hodnocení účetního roku a návrhu mzdového řádu i změny rozdělení prostředků za volby.

(V diskusi vystoupili: ss. Havlíček, Vostrá, Švarc, Linka, Kroftová, Hladík, Kudrna, Červinka, Grospič, Hubený.)

Zdeněk Štefek, člen KV a předseda Klubu zastupitelů, podal informaci o činnosti Zastupitelů kraje, (písemně je pravidelně zasíláno na okresy). Mimo jiné uvedl, že Zastupitelstvo kraje bude svoláno koncem listopadu; že se chystá schválení rozpočtu kraje, že je třeba posoudit priority našeho Klubu; lepší prezentaci bezplatného jízdného (Inzerát – jízdné letáky); informoval o řešení řízení středočeských nemocnic; investicích do oprav silnic; a možné změny pozice tajemníků Klubů z OSVČ na DPČ (na dohodu o pracovní činnosti). Doplnili jej další přítomní zastupitelé: P. Hubený – politické jednání bude 16. 10. o zdravotnictví, řešení příspěvkové organizace, a. s. a Domovů seniorů – domácí péče. Ivan Cinka – odchod vedoucího odboru dopravy; s dopravci nejsou problémy; řešení problémů s GDPR.

(V diskusi vystoupili - ss. Švarc, Linka, Klán, Štefek, Vostrá, Grospič, Havlíček. KV vzal informaci na vědomí.)

Následovalo – Operativní vyhodnocení výsledku voleb do zastupitelstev obcí, měst a Senátu PČR. V něm vystoupili postupně zástupci všech okresů a informovali jak o přípravě, tak i výsledcích voleb v jejich okrese. Zástupci našeho okresu mimo jiné upozornili, že výsledek voleb přímo ovlivňují celospolečenské trendy; zkritizovali špatný roznos materiálů Českou poštou; pokud se nezmění politika strany, nebudeme mít hlasy vůbec; že přehnaná analýza komunálních voleb nemá smysl...

Z dalších vystoupení jen tezovitě – lidem vadí firma „KSČM“; v Poděbradech nepostavili kandidátku; antikomunismus ve sdělovacích prostředcích; je třeba jasný program; společnost se posunula – volí nezávislé; politické hodnocení předloženo ÚVOŠ; na kandidátce není třeba uvádět politickou příslušnost; nepodařilo se obhájit mandáty ve velkých městech; podpora vlády má jinou dimenzi; v kontaktní kampani s podporou místních jsme nekonkurenčně schopní; největší příčina neúspěchu jsou chybějící osobnosti; neříkejme, že velká politika nemá vliv na komunální volby; na kandidátky dáváme, koho seženeme; Česká pošta 12 dní před volbami oznámí, že neroznesou materiály; je to v tom, jak je dlouhodobě vnímán obraz strany; co jsme, jako strana, nabídli lidem; jsme na tom špatně finančně. Zvážit, zda kandidovat ve všech obvodech; účast ve volbách má prezentovat...

V závěru KV uložil VV KV naplánovat celokrajské setkání zvolených zastupitelů.           

K bodu Aktivizace členské základny KSČM ve Středočeském kraji, včetně kádrové práce, upozornil předseda KV St. Grospič, že je třeba      zpracovat podklad podle zpracované osnovy; ukázat jaké je pokrytí okresů; podat realistický pohled do budoucna i s ohledem na možnost působení mezi lidmi. Okresní výbory by měly jasně říci, jaké možnosti vidí z hlediska vytváření kádrových rezerv.

Rozpočet Stč. KV KSČM je plněn rovnoměrně. KRK projednala čerpání rozpočtu za 3. čtvrtletí a konstatovala, že Stč. KV hospodaří se svěřenými finančními prostředky s péčí řádného hospodáře.

VV KV odsouhlasil příspěvek 5 000,- Kč na vydání knihy M. Ransdorfa „S Ransdorfem o marxismu“

Žádost o dotaci OV Kladna na rekonstrukci objektu ve Slaném po projednání a diskuzi KV nedoporučil (pro doporučení 5, nedoporučuje 13).

Zabezpečení úkolů spojených s celostranickou konferencí k řešení vnitrostranických otázek. Místopředseda ÚV s. Šimůnek rozeslal materiál jako podklad pro jednání. Vzhledem k tomu, že předsedové OV se vyjádřili neurčitě, rozešle s. Levý znovu na OV uvedený podklad. Krajská vnitrostranická komise (kde jsou za OV PV ss. Havlíček a Zima) se sejde 22. listopadu 2018.

Informace byly rovněž podány o přípravě rozpočtu, zahájení SVJŠ a řešení funkce tajemníka KV.

Milan Havlíček, člen Stč. KV KSČM

 

Z klubu zastupitelů Středočeského kraje

stckr_zastipitele.jpg
26. listopadu se konalo již 16. Zastupitelstvo Středočeského kraje.

Klub KSČM považuje za zásadní body programu rozpočet na rok 2019, vyhlášení dotačních titulů, Koncepční podporu významných akcí v kraji spolu s vyhodnocením velkých akcí v roce 2018 a informaci ohledně vývoje sporu se společností Mladá RP.

„Z hlediska rozpočtu je pro nás zásadní, že obsahuje zdroje na žákovské jízdné a jízdné pro seniory, což byla jedna z našich klíčových priorit, i 70 mil. navíc na dokončení integrace hromadné dopravy, která přinese zvýšenou dopravní obslužnost i komfort pro naše občany,“ uvedl zastupitel Josef Dovolil, člen Finančního výboru.

„Dopravě je věnována velká pozornost i v dalších položkách, probíhá realizace obchvatů, velkých oprav silnic, což je vidět na zásobníku, o 100 mil. Kč více jde do údržby silnic a schvalujeme i plán oprav mostů a silnic na další roky,“ doplnil předseda Výboru pro dopravu Ivan Cinka. „Navyšují se rapidně celkové investiční prostředky, a to na vlastní projekty i projekty kofinancované z domácích nebo evropských zdrojů. Více půjde i do obcí a dalších subjektů, jen z Fondů to je skoro půl miliardy Kč, kdy na základě našeho požadavku navyšujeme dotační titul na IZS. Přitom je rozpočet sestaven střízlivě a připravujeme se i na horší vývoj ekonomiky, výdaje kapitol jsou rozděleny dle semaforu na obligatorní, semifakultativní a fakultativní,“ dokončil Dovolil.

Pro nás, komunisty, je důležité, že počítáme i s prostředky na růst platů, a to nejen zaměstnanců kraje a příspěvkovek, ale i třeba řidičů,“ zmínil se člen Výboru pro sociální věci Václav Melša.

„Dnešním zastupitelstvem je také naplněna další naše klíčová priorita – koncepce podpory významných akcí, která má shrnout a podporovat akce, která mají potenciál v oblasti kultury, cestovního ruchu nebo i sportu. Seznam byl schválen Radou kraje, obsahuje nejen festivaly vážné hudby, ale i třeba festivaly jazzové, country či folklorní, divadlo, pantomimu, literaturu, historické slavnosti. Diskutovali jsme několik variant koncepce, naše představa byla odvážnější, ale kompromis je akceptovatelný. Výběr těch největších, které budou větší částkou podpořeny přímo z rozpočtu, jde dnes do Zastupitelstva.,“ sdělil Zdeněk Štefek, předseda Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch

Problematickým vztahům s Mladá RP se věnoval předseda komise pro majetek Pavel Hubený: „Opět se bude projednávat Mladá RP, právní výklady možného vyrovnání, otázka péče řádného hospodáře a další osud celého areálu. My dlouhodobě podporujeme koncepční využití BVVP Mladá ve prospěch občanů kraje a v tomto duchu jsme již minule podávali i doplňovací návrhy ke spolupráci se společností Valeo. Budeme také usilovat o odblokování patové situace, ale ne na úkor kraje.“

Zastupitelé za KSČM také hodlají v příštím roce realizovat další priority – systémové řešení energetických úspor, které se nyní pilotně realizují ve 3 objektech, zvýšení bezpečnosti přes spolupráci s Policií ČR nebo investiční akce jako je nadstavba zdravotní VOŠ Nymburk či dostavba Rabasovy galerie.  „Naší prioritou je nadále samozřejmě i zdravotnictví – mimo podpory zásadních investic jako jsou pavilony C2 a patologie, kuchyně s jídelnou v kladenské nemocnici a parkovacího domu a gastra v Boleslavi se chceme důkladně zabývat vztahem personálu k pacientům s cílem dosáhnout pozitivní změny,“ dodala členka Výboru pro zdravotnictví Jiřina Fialová.
Tisková zpráva klubu KSČM před konáním 16. zastupitelstva Středočeského kraje

 

Plán práce okresní organizace KSČM Praha východ na I. pololetí 2019

Hlavní úkoly:
 -             připravit a zabezpečit květnové volby do EP 2019
 -             připravit požadavky na celostranickou konferenci k řešení vnitrostranických otázek KSČM
 -             aktivizace a rozšíření členské základny v ZO a našich zástupců v odborném zázemí KSČM
 -             zabezpečit plnění usnesení krajské a okresní konference a X. sjezdu KSČM 2018.

OKRESNÍ VÝBOR

Stabilní body jednání:
 1/ Dotazy a připomínky k zápisům, kontrola usnesení OV a vyšších
     stranických orgánů
 2/ Plnění rozpočtu OV
 3/ VOLBY
 4/ Vývoj politické situace v okrese
 5/ Příprava Zpravodaje OV

Další plánované body jednání: /bude stanoveno průběžně/

Další plánované body jednání okresního výboru:

19.1.    
 1.    Informace z činnosti OV a výhled další politické práce v roce 2019
 2.    Hodnocení plnění rozpočtu roku 2018
 3.    Stav členské základny, inventura seznamů a výběru členských
        příspěvků
 4.    Požadavky na celostranickou konferenci k řešení vnitrostranických
        otázek KSČM

21.2.    
 1. Zpracování závěrů z celookresní porady, konané 19.1. k celostranické
     konferenci k řešení vnitrostranických otázek a další koncepce rozvoje
     strany
 2. Doplnění časového harmonogramu akcí v I. pololetí 2019
 3. Výsledky hospodaření za rok 2018 a rozpočet OV pro rok 2019,
      stanovisko ORK

21.3.
 1.   Akce májových oslav 2019, předpoklad a požadavky
 2.   Stav členské základny, inventura seznamů a výběru členských
       příspěvků
 3.   Informace o hlavních celorepublikových akcí roku 2019

18.4.
 1. Zabezpečení voleb do EP, plakáty a předvolební akce, obsazení
     volebních komisí
 2. Informace z ÚV (30.3.)
 3. Práce okrsků, pomoc okrskářům, kádrové návrhy

16.5.   
 1. Vyhodnocení májových oslav
 2. Informace z jednání vyšších stranických orgánů
 3. Návrhy a úkoly do plánu práce pro II. pololetí 2019

20.6.
1. Vyhodnocení voleb
2. Návrh plánu práce pro II. pololetí 2019
3. Informace k celostranické konferenci k řešení vnitrostranických otázek KSČM
4. Práce okrsků, pomoc okrskářům, kádrové návrhy.

_kalendar.png

PORADY FUNKCIONÁŘŮ se konají každé první úterý v měsíci od 8.30 hodin v 2. patře č. 116, kde bude také prováděna distribuce Zpravodaje OV.

Další plánované či aktuální body budou uvedeny vždy s předstihem ve Zpravodaji OV.
 

7_podminek.jpg

 

Z 16. jednání Zastupitelstva Středočeského kraje

26. listopadu proběhlo již 16. krajské zastupitelstvo. Na začátku bylo přítomno 57 zastupitelů. Složen byl slib nového zastupitele za STAN, který nahradil nového senátora Hrabu, který odstoupil.

Procesní body proběhly bez problémů. Do programu bylo navrženo zařadit hejtmankou některé body (zejm. Memoranda) – budou projednány a vyřadit některé body.

Zastupitel Pánek (ODS) a Macháček (STAN) chtěli opět zařadit bod Provedení forenzního auditu KSUS.  Radní Petrtýl ale přednesl podrobně celý vývoj kauzy, včetně toho, že po kritice výsledku auditu kraj provedl ještě kontrolu kvality komunikací na avizovaných místech, chyby neprokázaly ani georadar ani kontrolní vrty. KSUS dostane i jádrovou vrtačku na kontrolu.  A radní Herman shrnul i postup krajského úřadu (nikoliv samosprávy) vůči firmě BDO, která poskytla částečně začerněný audit, doplnil ho ředitel, teprve po stanovisku ministerstva mohl kraj poskytnout audit celý. Zařazení forenzního auditu neprošlo (pro 24), celkový program byl schválen 55 hlasy.

Poté proběhla prezentace dopadů 3 akcí na Středočeský kraj, oslav Harley Davidson, Soundtracku Poděbrady a filmu o Janu Žižkovi, jehož natáčení ještě probíhá. Diskuse byla bouřlivá, jak se očekávalo. Ale čísla hovořila jasně – všechny akce mají a měly by mít pozitivní dopad na rozvoj kraje. Ale to již bylo po poledni, informace byla vzata na vědomí.

Podpořeno bylo několik obcí z Fondu hejtmana, v souladu s nařízením vlády byly upraveny odměny zastupitelům a přišlo projednání rozpočtu na rok 2019. Rozpočet je ve znamení růstu i vyšších investic, zejména do dopravy (silnic), posiluje i integrovaná doprava, kterou denně využívá v kraji 312 tis. cestujících. Je přehlednější, připraven je i na horší ekonomický vývoj pomocí tzv. semaforu.

Diskuse se točila zejména ohledně školství a zdravotnictví a nepochopení přesunů některých prostředků a skončila hlasováním ve 14:28 – rozpočet prošel 36 hlasy.

Po polední pauze se v 15:30 začalo projednáním zásobníku projektů, prošel bez diskuse. Poté byl schválen tzv. cashpooling, použité prostředky i ze 2 úvěrů (až 800 mil. Kč) budou použity jen na předfinancování.

Realokováno bylo 419 mil. Kč ze strategie ITI z telematiky na nízkoemisní a bezemisní vozidla, cyklodopravu a terminály a P+R, další prostředky (100 mil. Kč) byly převedeny z ITI životní prostředí (Říčany a Povodí Vltavy odstoupilo od 2 projektů) na ITI Brněnské metropolitní oblasti.

Pak bylo schváleno vyhlášení fondů Středočeského kraje pro rok 2019. Zatím 6 programů – IZS, sportu, kultury, humanitární v oblasti sociální a oblasti zdravotní, životní prostředí.  Zbylé programy budou schvalovány na únorovém zastupitelstvu, jsou navázány na ministerské dotace.

22,3 mil. bylo rozděleno obcím z Fondu obnovy venkova. Podpořen byl záměr Obědy do škol včetně výše finanční podpory pro 70 dětí, nicméně bylo i námi kritizováno, že lepší by byl jednodušší a efektivnější model – např. celoplošné řešení. Jedná se o evropský projekt.

Výjimky z programů a prodloužení termínů se pak týkaly 2 zájemců o kotlíkové dotace, spolku Zděná, nesouhlasilo se s žádostí obce Ratenice. Dále pak obce Železná,

Z životního prostředí byla podpořena žádost ZO ČSOP Vlašim o kofinancování ve výši 2,7 mil. projektu z OPŽP, žádost o podporu 4. etapy Serengeti ve výši 2 mil. Kč., dotace střediskům environmentální výchovy (4,81 v roce 2018) necelých 5 mil. na rok 2019. Vyhlášen byl program EVVO, žádosti možné podávat od 5. 1. 2019.

Individuální dotace byla schválena na pilotní projekt opatření proti suchu na rybník v Oboře Věšín i na kanalizaci Psáry (obec nemůže sama vlivem stavby D3 a souvisejících staveb řešit dle svých možností).

Poskytnuty byly finanční příspěvky na hospodaření v lesích, 136 ze 160 žádostí za 5 mil. Kč, upraveny byly zásady tak, aby se nedublovaly s dalšími tituly.

Vyhodnocena byla soutěž „My třídíme nejlépe“, 480 tis. Kč bylo rozděleno ve 4 kategoriích velikostí obcí. Aktualizací prošel i Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, zelenou dostala dotace Jihočeskému kraji na společnou studii proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do Orlíku (1 mil. Kč).

Dubno nedostalo 12,5 mil. Kč z havarijního fondu na kofinancování sanace nezabezpečené skládky, obci Mořina byla prodloužena lhůta pro sanaci do konce roku 2020.

Z majetku prošlo 18 bezúplatných nabytí, 15 bezúplatných převodů, 10 úplatných nabytí nemovitostí, 8 úplatných převodů, 9 vzájemných darování a směn a 7 dalších majetkových bodů.

Z kultury byla schválena koncepce regionálních funkcí knihoven na další období (včetně převodu dotací na pověřené knihovny, celkem 13,7 mil. Kč) i koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, změněna smlouva o dotaci na hudební festival Kutná Hora (změna rozpočtu), vyjádřili jsme se v oblasti památkové péče k metropolitnímu plánu k hraničním oblastem s Prahou – Závist a Průhonice. Vyhlášen byl dotační program na obnovu památek určených ke společenskému využití (30 mil. Kč).

Z oblasti sportu byly rozepsány prostředky na sportovní soutěže (sportovec Středočeského kraje 35 tis. Kč), 2 mil. pro rekonstrukci atletického stadionu v Českém Brodě i 1 mil. Kč pro startovací pahorek pro BMX v Benátkách nad Jizerou a 200 tis. na výstavbu venkovního hřiště pro ZŠ v Sadské.

Podporu dostala Regionální rada soudružnosti Střední Čechy v roce 2019 i Středočeské inovační centrum. 4 mil. Kč šly na společný projekt kraje, Mladé Boleslavi a Škody Auto (rekonstrukce ulice Na Klenici). Dodatkem byl aktualizován produkt Pískovcová skalní města, rozděleny byly prostředky z Programu na podporu rozvoje destinačních managementů. A také prostředky na podporu sportovních center mládeže (BC Benešov, SC baseball Miners Kladno).

Souhlas zastupitelstva získal seznam významných kulturních a společenských akcí s potenciálem v oblasti cestovního ruchu, celý seznam schválila Rada, ty největší akce, které budou podpořeny přímo z rozpočtu, musely získat podporu právě zastupitelstva.

Krajskému sdružení MAS jsme prodloužili termín čerpání 1,5 mil. Kč do 30. 4. 2019.

Představen byl marketingový plán Středočeské centrály cestovního ruchu.

Z dopravy byly změněny zřizovací listiny KSUS (rozšířeny o cyklodopravu a cykloinfrastrukturu). Podpořena byla dohoda o narovnání mezi krajem a dalšími subjekty, která souvisí s rekonstrukcí mostu v Nelahozevsi. Obava, zda kraj postupuje v souladu s péčí řádného hospodáře, byla rozptýlena.

Policii byl darován speciální automobil ke kontrole nákladních vozidel v pořizovací hodnotě skoro 6 mil. Kč, zelenou dostaly koordinační smlouvy k přestavbě mostů na III/2635 v Lužci nad Vltavou a ve Vrbně, podpořen byl i zásobník úseků silnici a mostů pro opravy a rekonstrukce v roce 2019 a 2020.

Zastupitelstvo schválilo též smlouvy o spolupráci s Jihočeským, Libereckým a Plzeňským krajem při zajišťování dopravní obslužnosti, i smlouvu se Škoda Auto, kterou bude firma hradit linku Tanvald – Mladá Boleslav (2,15 mil. Kč).

Podpořen byl plán investic – změna č. 5, snižujeme kapitálové výdaje o 82 mil. Kč.

Ze zdravotnictví byly schváleny investiční dotace pro ON Benešov, Kolín, Mladou Boleslav a Příbram – budou dokončeny letos, Kladno přesune nevyčerpané investiční dotace do roku 2019.

Ze školství byly rozepsány dotace MŠMT na implementaci Krajského akčního plánu (KAP), schváleny dodatky ke smlouvám týkajícím se KAP, standardní byly změny zřizovacích listin.

Ze sociálních služeb bylo dofinancováno chráněné bydlení poskytovatele Vítej… o.p.s., zapojeny byly vratky z dotací, taktéž byly provedeny změny zřizovacích listin (Slaný – přibyly Žižice). Snížily se monitorovací indikátory sociálních služeb pro Podporu sociálních služeb, aby byly procesy jednodušší.

Aktualizovány byly přílohy Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, realizován bude projekt Seniorské obálky, který umožní složkám IZS zjistit rychle potřebné informace.

Ústně byla podána informace o stavu jednání s Mladá RP, s.r.o. -  společnost podepsala dohodu o vyrovnání. Podpořeno bylo memorandum se Svazem měst a obcí i memorandum o společné spolupráci při přípravě a výstavbě dálnice D3, D4 a souvisejících staveb. Schváleny byly plány práce kontrolního, finančního výboru i výboru pro pam. péči, kulturu a cestovní ruch, přísedící Krajského soudu. Závěr patřil Zprávě o činnosti Rady, harmonogramu zasedání zastupitelstva (příští bude 18. 2.2019.

Zdeněk Štefek

zastupitelstefek.jpg

BLAHOPŘÁNÍ

Významná výročí našich členů

V prosinci 2018 se dožívají krásných životních jubileí tito členové:

Antonín Chotětický, předseda ZO Sulice
Pavla Kohoutová, Měšice 
Jiřina Šusterová, Stará Boleslav

Co nejsrdečněji přejeme především zdraví, pohodu,
dobrou náladu a spoustu energie.
A moc děkujeme za všechnu odvedenou práci.

 

miroslav_burian.jpg
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že ve věku 85 let nás, dne 20. 11. 2018, opustil soudruh Miroslav Burian. Jako dlouholetý člen KSČM se aktivně účastnil stranického života a vždy hájil komunistické myšlenky.

Čest jeho památce.

                                    ZO KSČM Říčany

 

 

LEDNOVÁ VÝROČÍ
·         leden 1933 – 1938 – vycházely původní Haló noviny
·         1. leden - státní svátek
·         1. leden 1959 - vítězství Kubánské revoluce
·         21. leden 1924 - zemřel Vladimír Iljič LENIN (*22. 4. 1870)
·         27. leden 1945 – osvobodila Rudá armáda Osvětim; DEN PAMÁTKY OBĚTÍ HOLOCAUSTU