Zpravodaj 1/2016

23. 7. 2016

Na prahu květnového sjezdu

Jsme jednou stranou. Reálně se však skládá ze dvou. Prvá si to chce „odpracovat“ na hřišti, vykolíkovaném „pravdoláskou“. „Nevystrkovat rohy.“ „Hlavně nedráždit.“ Ke všemu, co jsme už dokázali, se raději nehlásit. Náš cíl degradovat jen na „vizi“. Vystěhovat ji mimo prostor a čas. Traktáty „pro 21. století“ se - víc než proti kapitalismu – „vymezit“ vůči lidové moci, která už nebyla jen snem.  

Nátury, které se v dnešním žabinci cítí jako kapříci, mlčí i k „dějinám“, zmrzačeným k nepoznání. Ty nejcyničtější si přisadí samy. „Socialismus 20. století“ ostouzí jako přitroublé nemehlo, co prý mířilo na porážku – ne-li už vinou „předčasné revoluce“ (?!?) – pak přinejmenším industrializace. Té, jíž lidová moc uhájila svou suverenitu - a pak před genocidou i celou planetu. Socialismus, hlásá ta mazanice, tu byl vlastně jen proto, aby se znemožnil – a vyklidil pole diletantům, mlaskajícím u dnešních koryt. 

Na cizím hřišti nám to nesluší

Je to líc a rub téže mince. Mezi cíl - a „politiku pro tento den“ - staví čínskou zeď. Skutečný pokrok odkládá na neurčito. Vše, na čem závisí, z našeho programu kuchá. A i o té ohlodané kosti řeční, že se uskuteční leda „globálně“. Jak si tu zázračnou synchronizaci představuje, neříká. Cestovní mapou, jež by k ní vedla, se nezdržuje. „Politiku pro tento den“ kastruje na připomínky k lejstrům, padajícím z panských stolů. 

Zastánců mezi komunisty to má jen pár. O to víc jsou slyšet. Myšlenkovou převahou to není. Mediokracie v gáži kleptokracie má detailní zadání, komu má fandit. Opačný pól stíhá kanonáda nálepek. Od „dogmatiků“ a „nostalgiků“ - po „populisty“, „stalinisty“ i jiná zjevení, hemžící se jen zdivočelými sny. Cílem je nahnat komunisty pod hlavně zkorumpovaných médií.

Komu je marxismus víc, než cedulí z papundeklu, má ho to očernit jako zombie. Přilhat mu úmysly za hranou zákona. Hazardéra se zákazem strany. Je to lež jako věž. Dotáhnout Auroru na Kampu – a vypálit z ní na sídlo vlády či Hrad – v plánu nikdo nemá.  

Furiantským snům zvoní hrana

Dokud tu politika žila z furiantských ptákovin, halila předmět sporu mlha. Ta doba je však pryč. Zpátky se nemá kudy vrátit. Teď už se politika bude prát jen o zklamání, strach a hněv. Jasný verdikt to vynáší i ve sporu, co naším jménem šanci má – a co ani náhodou. A to hned trojmo:

Stále víc lidem je, co naše strana dělá a co má v plánu, totiž už úplně jedno. To se nám ještě nestalo, ač jsme tu už skoro sto let. Dosud nás vždycky měli jedni rádi, jiní seriózně respektovali, další až tak moc „nemuseli“ – a někdo třeba i z duše nenáviděl. Všichni však pro to měli i naprosto konkrétní důvody. Dnes o nás milióny lidí nevědí v podstatě nic. Většina se po tom už ani nepídí. Zbytek nás tahá za rukáv, zda ještě vůbec existujeme. A kdy už po všem, co lidem pije krev, půjdeme jako radikální opozice.  

Poměry kritizuje i stále víc načtených hlav, co žádnou systémovou změnu nechtějí. Nechybí mezi nimi ani ty, co tu dřív vábily na „pravdolásku“. Ta kritika bývá nejen hlubší a fundovanější, ale často i důraznější, než co lidé slyší naším jménem. Ani to se nám ještě nestalo. A je tak dalším signálem, jak zásadní změnu to chce.

Témata levice, která ví, co chce

Tím třetím jsou témata, odevzdaná bez boje. I ta, co bývala naší zbraní, si teď privatizují levou zadní právě síly, mající je na svědomí. Platí to jak o finanční a ekonomické krizi od roku 2008, tak o řecké dluhové pasti. O teroristickém převratu a válce na Ukrajině, rozkrádání veřejných financí – a naposled i o uprchlické krizi. Oč víc jsou to nahrávky na naše smeče – i klíče k úplně novým spojencům – tím méně je náš hlas k rozeznání od toho, co šveholí i kdejaký liberální vrtichvost. 

„Realismu“, jímž to zaštiťuje, v tom není ani za nehet. Kdy tu co z toho, znějícího naším jménem, zahýbalo politikou naposled? Kdy to naposled vyvolalo živé debaty v metru, na autobusové zastávce, v čekárně před ordinací nebo kdekoli jinde? 

Kapitál hraje drtivou přesilovku. Zásadní změny to zatím blokuje. Plyne však z toho, že nelze ani věci nazvat pravým jménem? Že to jediné, co nám zbývá, jsou nářky nad „pravicovým vládnutím“ („neoliberalismem“ a jinými následky následků)? Máme snad iluze, že jde o čiré výstřelky, opravdu živit i my?

Cíle a politika „pro tento den“ 

To že je realismus – systémové opozice? Za situace, kdy se v míře, nesrovnatelné od 30. let, mění kapitalismus sám? Mění se k horšímu. Zpátečku tam, kde měl o trochu lidštější tvář, si už zahradil. K té tváři ho nutil jen světový poměr sil - a reálná výzva spravedlivější společnosti. Teď ho k ní nenutí už přes čtvrt století.

Důsledkem není jen asociální darebáctví, jaké by dřív neriskoval. Rekordy totiž láme i „nadvýroba“ kapitálu. Krizi, k níž vede, mění v chronickou záduchu. „Řeší“ ji už jen na stále větší dluh. Tím rychleji přibývá všeho, co kapitál už neumí. A nic s tím už ani nepořídí, i kdyby dostal záchvat svědomí.

Právě na tomto poznání staví politika, která se k marxismu nehlásí omylem. Jen pak má jasno i v tom, nač zaměřit kroky „pro tento den“. Jen tehdy je od cíle nedělí čínská zeď. Jen pak je cíl i základem cestovní mapy, kterou se řídí už „tady a teď“.

Cestovní mapa pokroku

Vše ostatní nás tlačí do cizího stínu. V něm ovšem pracujeme na tom, co sklízí hlavně politická konkurence. Oč méně jsou naše stanoviska k rozeznání, tím víc voličů dá přednost těm, kdo se jim k „reálné moci“ jeví blíž.

Kapitalismu vidí až do střev, jen kdo mu neupsal duši. Naše „rodinné stříbro“ tkví právě v tom. Pro nás svět, v němž se demokracie nesmrskla na volební urny, není zakázaným ovocem. Vše, o čem jsou lidská práva doopravdy, má šanci až v něm.

Náš vliv znásobí jen politika, která obranu všeho, oč ti, co nic neukradli, ještě nepřišli, spojí s jasnou zprávou, co jim moc zisku z cizí práce už nikdy ani nedá. Co vše se jim naopak chystá ještě vzít. Kudy z té mizérie vede jediná schůdná cesta. Jak se jí dá vyrazit už „tady a teď“. I ruku v ruce s kým vším.

To – a nic menšího – musí vyhrát už na IX. sjezdu KSČM.

Josef SKÁLA        

 

Nezaznělo na OK

Ještě ke sjezdovým dokumentům…

Ve svém vystoupení na okresní konferenci jsem již nedostal prostor k zaujetí stanoviska k projednávaným sjezdovým dokumentům. Proto si je dovoluji před jednáním krajské konference naznačit alespoň takto.

Hlavní úspěchy a nedostatky budování socialismu v Československu

Navržený dokument postrádá dialekticko-materialistický a konkrétně historický pohled na vývoj v naší zemi i ve světě. Neodpovídá objektivnímu pohledu většiny čtenářů, kteří se aktivně na budování socialismu u nás podíleli.

Navzdory soustavné imperialistické diverzi bylo období budování socialismu nejúspěšnější periodou československých dějin, což dokládají historická fakta.

Předkládaný sjezdový dokument byl zpracován lidmi, kteří se v předcházející éře aktivně v politice nepohybovali. Převládá subjektivistický přístup zpracovatelů. Dokument není komunistický, uráží obětavé budovatele socialismu, a proto jej nemohu podpořit!

Strategické směřování a hlavní úkoly strany po IX. sjezdu KSČM

Tento dokument necharakterizuje socialismus jako přechod od společnosti třídní ke společnosti beztřídní, jako dialekticky se vyvíjející proces, nýbrž jako cosi statického, metafyzického a jednou provždy daného.

Ekonomický základ „nového socialismu“ má tvořit plánovitě usměrňovaný rozvinutý trh, v němž by sice klíčovou úlohu sehrávalo společenské vlastnictví výrobních prostředků, ale zároveň by byla respektována potřeba plurality a rovnoprávnosti dalších vlastnických forem včetně soukromé podnikatelské iniciativy.

Ekonomický základ navrhovaného socialismu postrádá zároveň vědeckou rovinu pro řešení ekologických problémů a neumožňuje realizovat socialistickou kulturní revoluci. Stejně tak neumožňuje úspěšně řešit materiální podmínky boje za odvrácení imperialistické války.

V politickém systému „nového socialismu“ odmítají jeho autoři úhelný kámen marxismu - nejrozvinutější formu demokracie v dějinách, rozšířenou poprvé na většinu společnosti, kterou Karel Marx, dle britské ankety BBC největší myslitel 2. tisíciletí, nazývá diktaturou proletariátu. Tu - v rozporu s realitou třídně rozděleného světa - nahrazují jakousi všeobjímající demokracií, v níž by zmizela historická role dělnické třídy a avantgardní úloha komunistické strany.

Navržená cesta přechodu k socialismu, v níž jsou absolutizovány výhradně nenásilné, demokratické prostředky, jimiž chtějí autoři dokumentu dokonce napravit ve jménu práce a solidarity fungování evropských institucí včetně imperialistické Evropské unie, je plodem historického idealismu. Komunisté vždy dávají přednost uskutečnění přechodu k socialismu mírovými prostředky, ovšem historické zkušenosti potvrzují, že se vládnoucí třídy dobrovolně moci nevzdávají. O míře násilí při změně společenskoekonomických formací v dějinách nerozhoduje ta společenská třída, která má historickou budoucnost, nýbrž ta společenská třída, která odchází z historické scény.

Konkretizace uvedených strategických záměrů připomíná spíše volební program. Mnohé úkoly nenastiňují ani způsob jejich realizace a mají pouze deklarativní charakter.

Dokument není komunistický, a proto jej nemohu podpořit!

Zkvalitnění řízení organizační struktury KSČM

Návrh předložený k předsjezdové diskusi je nesystémovým souhrnem různých nápadů.

Je nekoncepční. Týká se to zejména tendence potlačování principu kolektivnosti jednání a rozhodování.

V dokumentu je uvedeno mnoho rozporuplných náhledů.

Nebudu je rozebírat všechny. Měli jste možnost se s analýzou seznámit ve stanovisku MLOKu zveřejněném v Dialogu, který je na okresním výboru v dostatečném množství.

Uvedu proto jen několik málo příkladů.

Základní organizace neplní Stanovy KSČM. Je třeba buď vytvořit podmínky, aby je mohly plnit, nebo změnit Stanovy.

Nejvyšším orgánem mezi sjezdy je ústřední výbor. Není možné jej něčím nahrazovat. Ani předseda ÚV, ani VV ÚV nemůže dělat něco, co neodsouhlasí ústřední výbor. A tam je zakopaný pes. Například s delegováním pravomocí.

Principem výstavby strany musí být demokratický centralismus. O tom mluvíme od převratu.

Je třeba sloučit časovou smyčku sjezdu, krajských a okresních konferencí a „výroček“. I proto doporučuji sjezd každé dva roky. Námitka, že by to bylo nákladné, je hloupá a zavádějící.

Další. Kumulace funkcí u některých, zejména placených funkcionářů. Nedochází k žádoucí rotaci ve vedoucích stranických funkcích a rovněž ve funkcích poslanců a krajských zastupitelů. To ve svých důsledcích umrtvuje činnost strany. Řešení této problematiky nelze zužovat a nadále jakkoliv odkládat. Je zapotřebí, aby sjezd v tomto směru přijal závazná pravidla. Nejlépe nepřipustit více než jednu placenou funkci a u předsedů a místopředsedů ÚV a KV, předsedů ÚRK a ÚRoK, poslanců, senátorů a krajských zastupitelů omezit možnost nepřetržitého výkonu funkce nejvýše na dvě volební období.

Zajímavým návrhem zůstává posun těchto funkcionářů na nevolitelná místa. Ať fakticky rozhodne jejich práce pro lidi.

Změnit strukturu a kompetence v rámci centra. Zrušit funkci místopředsedy ÚV pro ekonomiku, která není funkcí politickou. Ekonomickou problematiku strany přičlenit do působnosti předsedy nebo jiného místopředsedy ÚV. Naopak problematiku přípravy voleb a regionální politiky přesunout do kompetence místopředsedy ÚV pro odborné zázemí a občanský sektor. Dále je žádoucí, aby nově byla zřízena funkce místopředsedy ÚV pro ideologickou činnost, do jehož kompetence by spadala teoreticko-analytická a programově koncepční činnost, propaganda a agitace a mediální oblast. Tato činnost, která je výchozí činností každé komunistické strany, byla dosud trvale hrubě opomíjena, což se negativně odráží v současném postavení strany ve společnosti.

Aktuální potřeba rozšíření a zkvalitnění mezinárodní spolupráce komunistického hnutí pak vyžaduje odpovídající kádrové zabezpečení, proto je potřebné, aby byla znovu zřízena funkce místopředsedy ÚV pro mezinárodní činnost.

Odmítnout je třeba snahu řídit stranu jako firmu, která je vyjádřena mimo jiné tezí o řízení předsedů OV ze strany KV a ÚV, místo řízení z orgánu na orgán. Nebo tezí o plné profesionalizaci předsedů OV.

Za kardinální problém považujeme postavení a úlohu základních organizací. Nejen, že není reálně respektována jejich role, ale dokonce i některá ustanovení platných Stanov KSČM de facto umrtvují jejich činnost. Řada z nich pak existuje pouze ve virtuální podobě a rozhodně nemůže naplňovat to, co je třeba. To je také jednou z příčin nízké politické efektivnosti činnosti strany.

Změny je možno dosáhnout pouze odstraněním příčin této situace.

Jednoznačně je nutno podtrhnout, že existence ideově a organizačně pevných, akceschopných základních organizací je nezaměnitelnou podmínkou naplnění smyslu existence a činnosti komunistické strany.

Předkládaný materiál je od prvopočátku špatný a proto jej nemohu podpořit!

A co říci závěrem?

Autoři výše posuzovaných návrhů dokumentů ve své podstatě revidují jádro vědeckého socialismu. Nevycházejí z vědecké analýzy historického vývoje. A nezajímá je ani, co si myslí prostí členové strany.

Návrhy předkládaných dokumentů mohou sice u někoho vzbuzovat naděje na jakýsi nový zápas o socialismus, ale tyto naděje jsou falešné. Svým idealistickým nábojem totiž objektivně přicházejí vhod vládcům kapitalistického světa k upevnění jejich ekonomického, politického a kulturního panství. Proto jsou pro mně nepřijatelné a jako takové je odmítám.

Namísto neplodného času, stráveného v diskusích nad utopickými dokumenty, diskutujme na předsjezdových jednáních o problémech, se kterými se dnes a denně potýká většina českého národa. Diskutujme o otázkách rostoucí agresivity, o otázkách boje za odvrácení nové imperialistické války, odhalujme příčiny imigrační vlny a ukazujme na pravého viníka zbídačovaných lokalit Afriky a Asie. Diskutujme o otázkách ideové, organizační a akční jednoty komunistické strany v současných podmínkách společenského vývoje. Proberme možnosti mezinárodní spolupráce komunistických stran v přípravě protiimperialistických aktivit a z diskutovaných okruhů hledejme reálná východiska. Do stranických funkcí pak volme ty soudruhy, pro něž dialektika a materialismus nejsou prázdné pojmy.

Milan Havlíček, předseda OV

 

 

 

První zasedání OV

    Dne 16. 12. 2015 se uskutečnilo první zasedání nově zvoleného OV, které řídil nový předseda s. Milan Havlíček. Schůze se zabývala především organizačním zajištěním OV.       Z návrhů členů OV a obsáhlé diskuze byli schváleni členové OV do jednotlivých funkcí a přijato toto usnesení:

1/ OV bere na vědomí:

a)         informaci s. Štefka ze zasedání ÚV KSČM ze dne 12. 12. 2015,
b)         doporučení předsedy ORoK o poskytování informace o využívání služebního vozidla (v intervalu 2x ročně),
c)         požadavek předsedů ORK a ORoK na zasílání všech pracovních materiálů pro zasedání OV a VV.
d)         OV na svém zasedání konstatoval, že soudruh Ransdorf svým neuváženým jednáním poškodil dobré jméno strany.

2/ OV schvaluje:

a)         rozpočet na rok 2016 tak, jak byl předložen na ÚV,
b)         místopředsedou OV s. Pavla Posoldu,
c)         ekonomem OV s. Václava Kuchtu,
d)         tajemníkem OV s. Stanislava Šrámka,
e)         výkonný výbor ve složení ss. Havlíček, Posolda, Hádek, Duník, Šrámek.
f)          OVŠ ve složení celého VV a předsedou OVŠ s. Vladislava Zimu,
g)         redakční radu Zpravodaje ve složení ss. Dočekal, Zima, Hádek, Atassi, Šrámek,
h)         doplněný dotazník projednávaný a schvalovaný v průběhu jednání OV.

3/ OV ukládá:

a)         VV a redakční radě Zpravodaje připravit návrh zaměření Zpravodaje.
Termín: 27. 1. 2016.

b)         Výkonnému výboru dořešit otázku personálního obsazení vedoucích okrsků a jejich zástupců.
Termín: 24. 2. 2016.
Eva Atassi, člen OV

 

Zpravodaj OV v roce 2015

Musíme přiznat, že s naším okresním Zpravodajem nemůžeme být spokojeni. Jeho úroveň nejen klesá, ale především neplní své základní poslání, tj. informovat o dění v naší okresní organizaci, objasňovat aktuální vnitrostranické problémy a poskytovat rady a návody pro práci základních organizací i okresních orgánů. Příčiny tohoto stavu spočívají, podle mého názoru, jednak v nekoncepční práci redakční rady a zejména pak v nezájmu funkcionářů i členů okresní organizace aktivně se podílet na obsahu Zpravodaje. Požadavek přispívat do něj svými názory na dění ve straně a společnosti, náměty na zlepšení vnitrostranické práce či připomínkami vedoucími k odstranění nedostatků ve stranické činnosti i v práci na veřejnosti, zůstává nenaplněn. Zkrátka chybí ochota většiny z nás alespoň občas se písemně vyjádřit k problémům v naší práci a přispět svými názory a náměty k jejímu zlepšení.

Pokud jde o obsahové zaměření Zpravodaje, na první pohled je jasné, z jakých zdrojů čerpá a čím je ovlivňováno. Z celkového počtu 145 článků publikovaných v uplynulém roce je pouze 63 % od členů, a hlavně funkcionářů, zatímco zbývající jsou z 21 % převzaté z internetu a z 16 % přetištěné z jiných pramenů. Znamená to, že obsah Zpravodaje je tvořen z více než třetiny články přebíranými, přestože jde o náš interní měsíčník, který by měl odrážet především život a problémy naší okresní organizace. Již při zběžném pohledu je zřejmé, že zejména články čerpané z internetu jsou na hony vzdálené tématům týkajícím se politiky strany a stranické práce. Dá se říci, že jsou vlastně jakousi vycpávkou nahrazující nedostatek vlastních příspěvků. Na druhé straně se naprosto vytratily pravidelné informace ze zasedání okresního a krajského výboru, případně výkonného výboru OV a porad funkcionářů.

Na úroveň Zpravodaje má bezesporu významný vliv práce jeho redakční rady. Jde o orgán volený okresním výborem, který by měl organizačně i obsahově zabezpečit požadovanou úroveň tohoto periodika. Protože redakční rada zůstává stále v anonymitě a „hříšníky“ je nutno znát, není jistě od věci ji představit. Takže šéfredaktorem je Vladislav Zima a členy Eva Atassi, Jaromír Dočekal, Jan Hádek, Alena Novotná a Zdeněk Štefek.

Jako jeden z členů redakční rady se nezříkám svého dílu odpovědnosti, ale mám i právo vyjádřit názor na její práci, A zde musím otevřeně přiznat, že nestála za nic. Scházela se sice pravidelně po uzávěrce Zpravodaje, ale vždy za účasti minimálního počtu členů, a prakticky s jediným cílem – posoudit a schválit obdržené články, aniž by vyvinula snahu jakkoli ovlivnit obsah Zpravodaje, usměrnit zaměření příspěvků a zabezpečit jejich dostatečný počet. Redakční rada dokonce nechala bez povšimnutí souhrn námětů a rad pro zlepšení její práce i zvýšení úrovně Zpravodaje, zpracovaný Milanem Havlíčkem. Potvrzuje se, že bez aktivní práce redakční rady nemůže k zabezpečení dostatečného počtu článků a ke zlepšení jeho obsahového zaměření dojít.                         

V souvislosti s hodnocením Zpravodaje OV sestavujeme již řadu let jmenovitý přehled členů okresní organizace, kteří se svými příspěvky a v jakém rozsahu podíleli na jeho obsahu. Pokud jde o rok 2015, lze situaci označit za tzv. setrvalou. Počet přispěvatelů se zvýšil pouze o jednoho, tedy na devatenáct, což je vzhledem k počtu členů okresní organizace málo.

Nejvíce článků, celkem 27, napsal stejně jako loni Zdeněk Štefek. Z nich ale plných dvacet se vztahovalo k záležitostem souvisejícím s krajským zastupitelstvem a jen čtvrtina se týkala stranické práce a vnitrostranických problémů. Myslím ale, že bychom přivítali spíše opačný poměr. Na druhé straně musíme ocenit jeho podrobné informace ze zasedání ústředního výboru KSČM, které nemáme možnost získat z jiných zdrojů, třeba např. z Haló novin, které jsou, bohužel, stále jen levicové a nikoli komunistické.  

Na pomyslném druhém místě, stejně jako řadu let předtím, se umístila se 14 příspěvky Alena Novotná, především svými zprávami z různých konferencí a veřejných akcí. Na dalších příčkách pomyslného žebříčku, ale již s větším odstupem, pak následují: Milan Havlíček a Václav Kuchta (6 příspěvků), Vladimír Duník (5), Vladislav Zima (4), Dan Bierónski (3), Jan Hádek, Pavel Posolda a Stanislav Šrámek (2) a po jednom příspěvku Eva Atassi, Jarmila Brožová, Lenka Grygarová, Marie Krumpolcová, Ladislav Morávek, Václav Novák, Jan Novotný a Marie Princová. Všem uvedeným přispěvatelům musíme za jejich dopisovatelskou činnost poděkovat.

Také je však potřeba připomenout členům okresního výboru jejich usnesení z 9. 1. 2013 (má trvalou platnost), které jim ukládá minimálně jedenkrát ročně napsat článek do Zpravodaje OV. Zdá se však, že to většinu z nich příliš netrápí, protože tuto povinnost, stejně jako v loňském i předloňském roce, polovina z nich nesplnila. A to i přesto, že to bylo na zasedání okresního výboru opakovaně připomínáno. Myslím, že takováto laxnost k respektování vlastního usnesení je pro OV ostudná. Kdo už by měl do Zpravodaje psát, když ne funkcionáři okresní organizace, a z nich především členové jejích orgánů? Možná by stálo za úvahu, vzhledem k nedostatku přispěvatelů, neuspokojivému zaměření Zpravodaje a nemalým finančním nákladům, zvážit opodstatněnost a účelnost jeho dalšího vydávání. A to i přesto, že je v řadě případů jediným pojítkem mezi okresním výborem a základními organizacemi. 

V každém případě čas běží a k nápravě a zlepšení současného nedobrého stavu jsme zatím nic podstatného neudělali. Řešením ale není sedět, koukat, mlčet a nic nedělat. Takže především okresní výbore, ale také všichni ostatní členové okresní organizace – BUDÍČEK!!!

Jaromír Dočekal, předseda ORoK             

 

Ještě ke Zpravodaji

   Jako odstupující „Šefredaktor“ periodika mám tu výhodu, že při sestavování „Zpravodaje“ již čtu články a mohu na ně reagovat dříve, než vyšly. Jak Jaromír ve svém hodnocení správně uvádí, chybí příspěvky členů OV a pokud jsou, tak většinou popisují nějakou akci, která proběhla. Tím, že je málo vlastních příspěvků, je kolikrát umění sestavit rozumně „Zpravodaj“. Jak Jaromír uvádí ve statistice, které věřím, skoro dvě třetiny „Zpravodaje“, 63% je sestaveno z příspěvků členů OV, to je vlastních článků. Toto je velice slušné číslo při porovnání s jinými zpravodaji obdobného rozsahu a četnosti. Jsem rád, že se mi podařilo získávat i zahraniční příspěvky z ověřeného zdroje, které kolikrát vyšly ve „Zpravodaji“ dříve než v HaNo. Snažil jsem se dávat informace, které jinde jen těžko budete hledat. Vždy jsem měl na zřeteli, že politická práce je o předávání informací voličům v takové podobě, aby se s nimi naši voliči mohli ztotožnit a výsledek vyjádřit ve volbách.

   V současné době je „Zpravodaj“ koncipován pro členskou základnu okresu. V tomto duchu jsou i vybírány články. Samozřejmě lze uvažovat i o tom, jestli jej nenahradit periodikem určeným vně stranické struktury a ve větším počtu, pro sympatizanty. Nepatřím mezi spisovatele jako Zdeněk a Jaromír, kteří si chybějící články umí napsat. Neměl jsem potřebu psát především pro to, že do „Zpravodaje“ dopisuji texty, které nejsou samostatnými články. Předpokládám, že i nadále budu „webmaster“ webu OV Prahy-východ, „Třešničky“ na adrese http://tresnicka.kscm.cz/ .

Vladislav Zima, člen OV

 

Z 20. zastupitelstva Středočeského kraje

V pondělí 7. prosince proběhlo již 20. – téměř mikulášské - zasedání zastupitelstva Středočeského kraje. Na začátku se zaregistrovalo 61 z 65 zastupitelů. Nechyběli ani někteří poslanci. V prvním bloku byli schváleni zapisovatelé, mandátová a volební komise, návrhová komise, ověřovatelé a skrutátoři.

Do programu byly zařazeny body – převod majetku v k. ú. Beroun, čerpání prostředků z rezervy na opravu havárie střechy v Centru Rožmitál pod Třemšínem, smlouva o partnerství mezi krajem a Středočeským inovačním centrem, Memorandum na podporu projektu Greenway Mrlina a žádost o prominutí sankce Klubu pro obnovu Řepařské kolínské dráhy. Zařazen byl též bod o omezení práv legálních držitelů zbraní, který ale nakonec neprošel. Vyřazeny byly některé problematické body.

Z finančních záležitostí se začalo projednáváním rozpočtu na rok 2016. Rozpočet je sestaven ve výši příjmů více než 19 miliard Kč. Fondy jsou posíleny na částku 698,5 milionů Kč. Je změna i v rozpočtových pravidlech – tvorba a správa plánu investic přechází z činnosti Odboru finančního na Odbor krajského investora.

Zastupitel Michalík (TOP09 a Starostové) se vyjádřil k rozpočtům od roku 2012 – jsme nyní na tom zhruba o 1,1 mld. Kč lépe, ale většinou to utratíme na běžné výdaje (zejm. doprava, zdravotnictví), což se mu nelíbí, ani to, že jde málo financí do školství. Zastupitel Havlíček (ODS) se zeptal na centralizované zadávání služeb a proč budou fondy vyhlášeny již na začátku roku.  Zmínil i problematiku nakládání s majetkem. Zkritizoval i finanční korekce z Rathova období a malou rezervu rozpočtu, také nízké prostředky na rekonstrukce škol. Zastupitel Skopeček (ODS) taktéž zkritizoval strukturu výdajů a to, že Senát ještě do dneška neschválil změnu RUDu (rozpočtové určení daní), která by měla zaručit větší příjmy do rozpočtu kraje. Také to, že klesají výdaje na reprodukci majetku PO (příspěvkové organizace). Pak vystoupil poslanec Bendl, který srovnal rozpočet předkládaný s tím před osmi lety. Na Správu a údržbu silnic šlo v roce 2008 1,5 mld., letos do údržby 1 mld., příští rok 1,3 mld. Na provoz škol šlo 579 mld., letos 435 a příští rok 435 mld. Kč. Na kulturu se prý dávalo zhruba stejně jako dnes. Pochválil ale nárůst prostředků na pěstební činnost. Poslankyně Nováková se věnovala školství a nutnosti mít speciální týmy ve školách – logopedy, psychology, asistenty pedagogů, koordinátory prevence atd… Kraj by prý na to mohl vyčlenit i vlastní prostředky. Školství se věnoval i zastupitel Jiránek.

Náměstek Peřina pak na poznámky reagoval – opravy a údržby jsou i u běžných výdajů kapitol, část fondů je účelově vázaná právě na školství. Mnoho komodit se soutěží na burze, zatím tedy energie a pojištění. Roli v rozpočtu mají též transfery a navyšování mezd. Náměstek Němec opravil informace o školství. Letos jsme se v prostředcích na opravy dostali z původních 30 na 80 milionů. Také koordinátoři ale nejsou všespasitelní a problém speciálních týmů se řeší i na úrovni MŠMT a Asociace krajů. Hejtman Petera potvrdil, že v dopravě se prostředky neprojídají, že jsou to prostředky do oprav. Na opravu silnic a mostů přijdou i další peníze. Školství se bude řešit prioritně i v rámci grantů a také v rámci zateplovacích programů. Rozpočet je skutečně rekordní, ale převzali jsme třeba sociální oblast.

Náměstek Jetenský reagoval na srovnání rozpočtu let 2008 a 2016. Mění se struktura výdajů i v průtokových dotacích, zejména v oblasti školství. Ve struktuře se lišíme i třeba v kapitole životní prostředí. K deformaci rozpočtu došlo při výpadku příjmů v roce 2009, krize trvala do loňského roku.

Zastupitel Vaněk se pustil do kapitoly 10 – Životní prostředí a zemědělství, která je prý finančně nedostatečná a zároveň je tam obtížně definovatelná položka ekologické výchovy a osvěty. Obdobně hovořil i zastupitel Šmolík, který také požadoval prostředky na případné řešení nedostatku vody. Kraj si však již zadal zpracování studie, která by měla toto téma řešit. Své kompetence má i Povodí Vltavy a Labe.

Zastupitelé Vychodil a Nwelati se věnovali fondům a pravidlům, které patří ale do jiného bodu. Nwelati kritizoval i nárůst běžných výdajů 11,7%, malé investice do oprav ve školství, malé očekávané příjmy z prodeje majetku i klesající úroveň zdravotní péče v Mladé Boleslavi.

Náměstek Semerád obhajoval rozpočet kapitoly Životní prostředí a zemědělství, Orlov je předpokládanou bránou do Brd. Pod ekologickou výchovou budou projekty záchranných stanic. Suchem se na kraji zabývá pracovní skupina. Stejně „bojujeme“ i s povodněmi. Zastupitel Řihák hodnotil svou práci jako předseda Komise pro majetek.

Pozměňovací návrh ODS, který snižoval běžné výdaje o 3%, nebyl přijat. Rozpočet byl schválen v předložené verzi 35 hlasy.

Z dalších finančních záležitostí byla navýšena kapitola 23 o prostředky ze sdílených daní o 200 mil. Kč. Budou použity na financování evropských projektů. Odepsány byly nevymahatelné pohledávky ve výši necelých 890 tisíc Kč. Byly prominuty povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně z OPVK Ludonii, s.r.o. a SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Dále byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace v požární ochraně ve výši 5,9 milionu Kč, kterou kraj dostal od MV (Ministerstvo vnitra) a nyní ji přerozděluje. Schválen byl i dar Policii ČR – 2 mil. Kč na pořízení dronu a změny v kapitole „činnost zastupitelstva“ - 190 tisíc Kč Obci legionářské a 5,811 mil. Kč na platy zastupitelů (dle nařízení vlády) a ostatní výdaje v rámci činnosti.

Schváleny byly i příspěvky obcím v rámci Fondu hejtmana a změna vyplácení odměn za výkon funkce člena výboru a komise lidem, kteří nejsou členy zastupitelstva. Odměna se jim bude vyplácet jednou ročně. Posledním bodem bylo schválení vzoru veřejnoprávní smlouvy pro Fond hejtmana.

Z oblasti dopravy byly schváleny: dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic, Dohoda o spolupráci při realizaci akce D11 – MÚK Beranka (odlehčení dopravní zátěže ve východní oblasti Prahy – Klánovická spojka), odůvodnění k veřejné zakázce na sanaci skal na silnici II/102 v úseku Strnady – Štěchovice, která bude realizována z 85% z Operačního programu životní prostředí.

 Oblast majetku: schválilo se 23x bezúplatných nabytí, většinou pozemky pod silnicemi II. a III. třídy, 20 bezúplatných převodů – převážně pozemků pod chodníky, zelení, stavbami aj. obcím. Dále 4 úplatná nabytí, 8 úplatných převodů, 3 vzájemná darování a směny a 5 dalších majetkových operací. Nebyla schválena směna 1/20 objektu v Husově ulici v Praze, kterou vlastní město Praha, za hodnotově mnohem cennější pozemky. Praha totiž chtěla pozemky získat bez omezení nezcizitelnosti, (takže by je pak mohla prodat výhodně třeba na pumpu), což zastupitelé neakceptovali.

V oblasti školství schválili zastupitelé úhradu 102 tisíc Kč spolupořadatelským obcím na florbalový turnaj a turnaj v in-line bruslích a 164 tisíc Kč na účast středočeské delegace na zimních olympijských hrách v Ústeckém kraji. K evropským projektům byly schváleny smlouvy o zápůjčce na předfinancování a dodatky (školy v Benešově a Příbrami).                  Z hospodaření dvou škol (Nymburk, Kolín) byly vyjmuty také nepotřebné nemovitosti, v Berouně byl převeden nepotřebný majetek mezi příspěvkovými organizacemi (z Obchodní akademie na DDM). Podpořen byl návrh na sloučení Školního statku Mělník a Školního statku Středočeského kraje. Změněny byly též zřizovací listiny některých škol a změněn příjemce dotace na rekonstrukci hřiště (ze ZŠ a MŠ Cerhenice na ZŠ Cerhenice).

Oblast životního prostředí byla živá. Schválen byl program výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech, který rozděluje prostředky z Ministerstva ŽP, dále program na rok 2016 pro poskytování dotací na Environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu a poskytnutí dotací ze Středočeského povodňového fondu (uspělo 5 žadatelů z 9), který byl pro příští rok rozšířen i o opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha.

Diskuse byla o mimořádných dotacích na vodohospodářskou infrastrukturu, protože je to nesystémové opatření. Rozpočet kapitoly ŽP byl navýšen rovněž o příjmy za sankce, příspěvky a náhrady, správní poplatky a vratky dotací o 240 tisíc Kč. Dále byly schváleny 2 mimořádné dotace – 1,5 mil. Kč na 2. etapu projektu Evropské Serengeti a 0,5 mil. Kč na provoz zoo koutku v Dolních Břežanech.

Schváleno bylo vyhodnocení soutěže pro obce „My třídíme nejlépe“ v roce 2015. U obcí do 499 obyvatel je vítězem obec Samopše, u obcí do 1999 obyvatel je to obec Drahelčice, u obcí do 10000 obyvatel Průhonice, nad 10000 obyvatel zvítězily Říčany.

Statisticky dobře bylo zpracováno vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství, změněn byl Plán rozvoje vodovodů a kanalizací. Obec Svatý Mikuláš dostala souhlas s komerčním pronájmem vodohospodářského majetku. Získala totiž dotaci z kraje a v době udržitelnosti by to bez souhlasu učinit nemohla. Obec Dubenec dostala dotaci z Havarijního fondu pro ochranu jakosti vod do výše 1,5 mil. Kč na kofinancování sanace staré ekologické zátěže v okolí jámy uranového průmyslu.

Zdravotnictví: zde byl navýšen rozpočet kapitoly o 1,6 mil. Kč o dotace ze zdravotního pojištění, které budou použity na financování dětských center v roce 2016. Podpořeno bylo i předfinancování projektu Generel ONK – IV. Etapa, v rámci kterého bude v Kladně pořízeno softwarové vybavení a zdravotnická technologie v hodnotě cca 43 milionů Kč.

Oblast sociální sestávala ve změnách rozpočtu – navýšení odvodu fondů o 9,5 milionu – prostředky se vrátí příspěvkovým organizacím na provoz – a vratce z Humanitárního fondu. Dále v odsouhlasení programu MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) -  reprodukce majetku, v rámci kterého budou provedeny investice do výstavby druhé budovy v DS              (Domov seniorů) Nové Strašecí a 17,5 mil. pro Centrum Rožmitál p. Třemšínem. Rožmitál dostal i prostředky z rezervy kraje na opravu havárie střechy.

Kvůli potřebné rekonstrukci budovy bylo schváleno předání jedné z budov Domova Barbora do majetku kraje. Klienti se přestěhují do hlavní budovy. Schváleny byly též dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotací pro poskytovatele sociálních služeb. Týkají se změn kapacit lůžek, technických změn smluv o poskytování sociálních služeb a doplňují úpravu Sítě sociálních služeb kraje pro rok 2016. Standardně byly schváleny změny zřizovacích listin dvou příspěvkových organizací v sociální oblasti.

V bloku regionálního rozvoje se rozproudila debata nad fondovým systémem. Ten je nejrozsáhlejší ze všech krajů. Jen do Fondu rozvoje obcí a měst jde 300 milionů Kč, z toho pro klasický FROM (Fond rozvoje obcí a měst) 100 milionů a 200 milionů na školství. Probírala se transparentnost, statistika, kritéria. Došlo i na prezentaci vývoje středočeských fondů od roku 2002.

Dále byla poskytnuta dotace Davli na opravu havarijního stavu mostu ve výši 5,324 milionu Kč. Skládala se z příjmů za poplatky, penále atd. do kapitoly 08 i další posílení kapitoly - o 1,158 milionu Kč na zpracování aktualizace Zásad územního rozvoje v souvislosti s D3. Schváleny byly dodatky k dvěma smlouvám o dotacích – změna z investiční na neinvestiční dotaci pro obce Nučice a Řeřichy.

Podpořeno bylo uzavření smlouvy o spolupráci mezi kraji a městy na marketingu produktu Labská stezka a memorandum na podporu Greenway Mrlina, změna veřejnoprávní smlouvy o dotaci Středočeskému inovačnímu centru a smlouva o partnerství mezi krajem a tímto centrem. Odsouhlasen byl aktualizovaný zásobník a zelenou dostal i Spolek pro podporu středočeských vodních cest.

 Kultura: byla schválena Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu ve Středočeském kraji na období 2015 – 2018 a standardní zapojení příjmů do kapitoly (sankce a poplatky).

Podpořena byla rovněž Dohoda o strategické spolupráci mezi krajem a společností Changhong Group, která bude investovat do rozšiřování výroby, vědy a výzkumu a Memorandum o spolupráci kraje s italskou provincií Marche (region ve střední Itálii s hlavním městem Ancona).

Schválen byl rovněž plán výborů zastupitelstva na rok 2016, nová přísedící Krajského soudu, prošla i zpráva o činnosti Rady a harmonogram zasedání zastupitelstva – sejdeme se 15. února, 25. dubna a 27. června 2016.

Zdeněk Štefek, radní kraje

 

PRŮZKUM KE KRAJSKÝM VOLBÁM 2016

(Odpovědi na otázky novinářů)

1)     Podle průzkumu by se KSČM umístila na 3. místě za ČSSD a ANO a získali byste 15,8% hlasů. Co to pro vás znamená?

Pro nás to znamená, že musíme přidat, abychom dosáhli lepšího výsledku, nejlépe abychom byli první a to ne jen v průzkumu, ale hlavně příští rok ve volbách.

2)     Jaká bude vaše vize pro krajské volby příští rok?

Naše vize se odvíjí od zachování a podpory lidské důstojnosti, racionalizace veřejné a státní správy, garance přístupných služeb pro všechny, transparentnost výdajů kraje a zajištění bezpečnosti všem občanům.

3)     Máte vybraného kandidáta na hejtmana?

Na výběru kandidáta se podílí široká základna. V současné době své kandidáty do krajského zastupitelstva a na hejtmana navrhují okresní konference a kandidát na hejtmana bude vybrán z návrhů po novém roce na krajské konferenci.

4)     Podle průzkumu by Miloše Peteru 37% chtělo nebo spíše chtělo za hejtmana v příštím volebním období. Jak chcete s touto důvěrou pracovat?

Pokud má hejtman Petera takovou důvěru, je to dobrá známka pro celou koalici KSČM a ČSSD, že odvádíme dobrou práci.

5)     Kdo jiný by podle Vás měl šanci stát se příštím hejtmanem?

Kandidát KSČM.

6)     Co si myslíte o tom, že Starostové a nezávislí a TOP 09 chtějí kandidovat samostatně?

Zřejmě hledají možnost, jak lépe uspět ve volbách. Mají na to právo. Nevím ale, zda jim to pomůže. Voliči si pamatují, co kdo dělá.

7)     Naopak, jak věříte ve spojení lidovců, zelených a SNK Evropských demokratů?

Těmto třem subjektům vlastně nic jiného nezbývá. Myslím ale, že je to ve Středočeském kraji marná snaha. Nevzpomínám si, že by v našem kraji dokázali něco dobrého pro lidi. Vzpomínám si ale, že jejich zástupci se podíleli na velmi špatném prodeji nemocnic.

Listopad 2015

                                                Jiřina Fialová, předsedkyně klubu zastupitelů KSČM

 

Kultura v plenkách aneb nekonečný seriál ze Středočeského kraje – prosinec 2015.

Předvánoční šílenství chod úřadu nezasáhlo, vypadá to, že ani mezilidské vztahy… Na kraji proběhlo jen setkání zaměstnanců s hejtmanem a ředitelem, kdy se rozdával punč a kolekce. Tradičně. Ale jinak si zaměstnanci polepší. Mimo zvýšení mezd dostanou stravenky za 90 Kč místo 70 Kč a dostanou i ošatné, které měli už za Bendla. Jak jsem tam seděl s Jiřinkou Fialovou a koukal na ně, říkal jsem si, kolik z nich se směje upřímně…

Vánoce, advent, čert a Mikuláš se, samozřejmě, staly součástí aktivit muzeí a galerií. Různé koncerty, tradiční řemeslné činnosti, trhy, pečení cukroví, vyrábění ozdob, zvyky, to jsem viděl každý víkend v prosinci na mnohých místech. Navštívil jsem Muzeum TGM                   v Rakovníku, kde jsem byl v porotě soutěže o nejlepší vánočku a kde jsem shlédl i výstavu retro Vánoc o dárcích v 70. letech. V Roztokách u Prahy jsem zase ochutnal tradiční lidové vánoční pokrmy a pekl perníčky, ve skanzenu Mayrau zhlédl s dětmi peklo a čerty a v muzeu v Příbrami zase vánoční hornický domek. Koncerty jsem navštívil v Památníku A. Dvořáka, v Novém Strašecí, v Rabasově galerii v Rakovníku a trochu mimo advent proběhl i závěrečný koncert Podblanického hudebního podzimu v Neveklově.

V prosinci se však uzavřela i etapa dostavby skanzenu v Přerově nad Labem. V termínu byly dokončeny veškeré práce a mohli jsme slavnostně pět nových objektů otevřít. V letošním roce, po otevření Leteckého muzea v Mladé Boleslavi, to byl druhý velký úspěch. Pogratuloval jsem i k dokončení kovárny z Počepic v našem skanzenu ve Vysokém Chlumci.

Podíval jsem se na dokončenou rekonstrukci střechy v tvrzi Hradenín, sledoval stav projektů v kultuře, pokřtil katalog výstavy o Středočeském kraji, která byla v Číně, ocenil jsem dobrovolníky Středočeského kraje a úspěšné reprezentanty - děti a studenty ve sportovních, kulturních a znalostních soutěžích.

Pogratuloval jsem v Příbrami 100.000 návštěvníkovi Hornického muzea a seznámil se s novou popisovací linkou pro archeology, kterou jsem prosadil do plánu investic.

Jel jsem také legionářským vlakem z Prahy do Lán na jeho poslední letošní cestě. Snažím se rozpoutat diskusi o pohledu na legie, zejména na ruské frontě, jelikož jejich role nebyla tak „čistá“, jak se v doprovodné výstavě podporované vládou říká… Ocenili jsme rovněž úspěšné výherce soutěže krajů „Kraje za bezpečný internet“.  Zajímavé bylo setkání v památníku Lidice, kam jsem byl pozván. Dohodl jsem se, že sponzorsky podpořím vystupování dětského sboru ze Středočeského kraje na akci Světlo pro Lidice.

Asi nejdůležitější bylo, samozřejmě, zastupitelstvo, které rozebírám jinde. Pro kulturu bylo důležité schválení koncepce podpory lidové kultury i schválení rozpočtu celé kapitoly a investic. V rozpočtu jsme si sice polepšili, ale kromě 3 milionů, v podstatě jen na účelově vázané výdaje (staronová pobočka v Hořovicích atd.), rozhodně navýšení rozpočtu nepokryje prostředky na 3% navýšení mezd. Ale o vyjednávání jsem již psal. V plánu investic se podařilo zajistit nákup nového cesiového zářiče pro muzeum v Roztokách, což je dobře.         V zásobníku byly schváleny všechny akce z Integrovaného regionálního operačního programu, které plánujeme. Jejich příprava je nyní prioritou číslo jedna. Všemu a všem navzdory… Do toho se míchá problematická příprava nové příspěvkové organizace – symfonického orchestru i ještě problematičtější možnost rozšíření expozic muzea v Kolíně do sousedního domu za nájemné na dobu 50 let…

Soudružky a soudruzi, přeji Vám krásné prožití vánočních svátků, pohodu, klid, optimismus a do nového roku elán, zdraví a pevné nervy.

Zdeněk Štefek, radní kraje

 

12. sjezd Syrské komunistické strany spojenců

Sjezd se konal ve dnech 29. až 31. října 2015 v Damašku.

Vystoupil jsem na něm jménem syrských komunistů v zahraničí a jménem KSČM s diskusním příspěvkem, který následně uvádím. Sjezdu se zúčastnili zástupci Ruské KS, KSČM, arabských komunistických stran Libanonu, Iráku, Palestiny a Jordánska, delegace Syrské KS v zahraničí, zástupci jiných politických stran v Sýrii, syrské vlády a další politické osobnosti. Přítomno bylo 111 delegátů.

Úvodní referát přednesl generální tajemník SKS spojenců soudruh Hnein Nemr. Během třídenního sjezdu proběhla bohatá diskuse o různých postojích a stanoviscích strany a byly předneseny pozdravy představitelů spřátelených komunistických a dělnických stran v zahraničí. Sjezd schválil politický a hospodářský program strany pro další období, zvolil 75 členů ÚV SKS a ve funkci generálního tajemníka potvrdil soudruha Nemra.

Na sjezdu jsem přednesl následující diskusní příspěvek za KSČM:

Soudruhu Hnein Nemre, generální tajemníku Komunistické strany Sýrie, soudruzi představitelé arabských a mezinárodních komunistických stran a organizací, soudruzi zástupci národních stran v Sýrii, soudruzi zástupci palestinských organizací, soudruzi zástupci lidových organizací, delegáti konference!

Je mi potěšením předat vám pozdravy Komunistické strany Čech a Moravy z České republiky, srdečné pozdravy jejího vedení a předsedy strany soudruha Vojtěcha Filipa, a podporu vašich principiálních postojů a rozhodnutí o konání dvanáctého sjezdu strany.

Je to odvážné a smělé rozhodnutí konat sjezd v této obtížné a kritické situaci, kterou zažívá vaše drahá země Sýrie, v podmínkách různých spiknutí proti ní, směřovaných k narušení svrchovanosti a zásadních postojů států, národních sil a stran, zasahování do svobody, bezpečnosti, nezávislosti a územní celistvosti Sýrie, s využitím všech forem amerických imperialistických spiknutí podporovaných západoevropskými státy, sionistickým Izraelem i některými státy v regionu, za prosazení údajného amerického plánu na vytvoření nového Blízkého východu, podřízeného sionisticko-americkým plánům. Jde o záměr těchto zemí blokovat vaše nezávislá politická rozhodnutí, vnucovat diktát politicko-ekonomických plánů a vytváření hospodářských a životních problémů milionům Syřanů. Jde o americký útok a agresivní, plánované a systematické zasahování Sýrii do politických a ekonomických záležitostí se snahou ji potopit ve víru násilí a terorismu, kterému je vystavena již zhruba pět let v rámci tak zvaného islámského státu. Jde o snahy amerického imperialismu si hrát na sektářské konflikty a podporovat sektářství všemi formami, o přeměnu země, zaplavení Sýrie konvoji teroristů z celého světa, směrovat je k úderu a oslabení vlastenecké Sýrie, k destrukci a ničení infrastruktury národního syrského hospodářství, historických a kulturních památek, podniků a institucí, které denně poskytují služby syrským občanům. Jde o zámysl vytlačit a terorizovat miliony Syřanů, zabíjení mnoho nevinných lidí a využívání přírodních katastrof, souvisejících se znečišťováním životního prostředí a šířením různých nemocí.

V tomto hrál světový imperialismus v čele s USA významnou roli. Založil a rozšířil tzv. islámský stát, využil náboženství k prosazování svých plánů, podporoval různé teroristické organizace s různými názvy financemi, zbraněmi a výcvikem, zabezpečoval logistické zásobování teroristů vysílaných do Sýrie k rozšíření chaosu, hrůzy, ničení všeho co bylo dosud vybudováno, vymazání monumentů civilizace a ničení ekonomických, politických a sociálních vymožeností získaných po několika desetiletích. Usiloval o zhoršení životních podmínek a rozšíření tvůrčího chaosu a nenávisti, což by ovlivňovalo i další generace.

Vážení soudruzi!

My v Komunistické straně Čech a Moravy vysoce oceňujeme principiální postoje a bojovou historii Syrské sjednocené dělnické strany a roli, kterou hraje v bitvě, v první řadě za likvidaci teroru, zachování bezpečnosti a ochrany vaší země, odmítnutí vojenského řešení problému, proti americké vojenské intervenci a výhrůžkám NATO, účast v politickém řešení, aktivizaci syrského dialogu, zahájení znovuvybudování Sýrie, návrat vyhnaných občanů, nastolení míru a bezpečnosti v Sýrii. Máte od nás, vážení soudruzi, veškerou podporu v boji za likvidaci teroru, zmaření plánů amerického imperialismu a jeho spojenců. Ubezpečujeme vás, že nejste sami v tomto osudném a rozhodujícím boji v dějinách vaší země a světa, nýbrž jsou s vámi všemi mírumilovné a svobodné síly, spřátelené státy v regionu i jinde ve světě, které vás podporují morálně, politicky a vojensky, poněvadž teror nezná hranice, náboženství ani národnost.

Povinnost ochránit vlast je záležitost vlastenecká a internacionální, principy marxismu-leninismu potvrzují důležitost zachování společnosti a její legislativní a společenské instituce ve prospěch národů, lidstva, bezpečného a mírového soužití.

Vážení soudruzi, vážení přátelé!

Zdravím členy 12. sjezdu Syrské komunistické sjednocené strany s přáním zdaru i dalších úspěchů v dosažení usnesení a doporučení, které podpoří vaši bojovou, vlasteneckou a statečnou linii, podpoří soudržnost mezinárodního dělnického a komunistického hnutí a upevní vlasteneckou a internacionální solidaritu.

Přejeme vaší zemi a hrdinskému syrskému lidu prosperitu, úspěchy a vítězství v boji proti teroru, ukončení krize a nastolení bezpečnosti a míru.

My komunisté chceme svět bez konfliktů, válek a vykořisťování. Svět, ve kterém vládne rovnost, spravedlnost, družba a solidarita mezi národy.

Ať žije Syrská sjednocená komunistická strana!

Ať žije mezinárodní dělnické a komunistické hnutí!

Ať žije Sýrie a statečný syrský národ!

Nizar Trabulsi, člen OV

 

Pro všechny humanistické, multikulturní, soucitné a pomáhající duše, co se mohou přetrhnout, aby se nějak zavděčily „uprchlíkům“:

Uvědomte si, že podle Koránu jste jenom jejich služebníci a cokoliv pro ně uděláte, cokoliv jim dáte, je z jejich strany považováno za pouhé splnění vaší povinnosti jako otroka svým pánům.

Vaše soucitnost a milosrdenství je chápáno a interpretováno Koránem jako výraz ponížení, podřízenosti a přiznání nadřazenosti muslimů ostatním lidem.  Čím lépe a více jim sloužíte, tím více jich bude chtít přijet a užít si dobrovolných otroků a (zejména) otrokyň.

Od malička je to tak učí. Po příchodu do Evropy se v jejich očích toto učení potvrzuje. 

Tak už toho propána nechte, dostanete nás všechny do maléru!

Jiří Kobza, bývalý diplomat, který roky působil v islámských zemích

 

„Výtah“

Věc, které si nikdo ani nevšimne, dokud ji nepotřebuje. Když nás akademik Čazov, pozdější ministr zdravotnictví Sovětského svazu, provázel právě otevřeným Kardiocentrem v Moskvě, jehož byl šéfem, první jeho slova v obrovské aule byla: „Když jdete z práce domů… a bydlíte v jedenáctém patře… a zrovna nejezdí výtah a vy musíte šlapat nahoru pěšky – tak poděkujte pánubohu za to, že vás donutil udělat něco pro zdraví svého srdce.“

Mockrát jsem si na jeho slova vzpomněl. Obzvlášť v poslední době v budově ústředního výboru, když už třetí měsíc rekonstruujeme místní výtah a ťapeme všichni pěšky. Námitka, že se mohl výtah opravovat o prázdninách, neprošla. Prý to stále někdo brzdil. Námitka, že se mohl výtah ponechat a ten nový postavit na druhé zrcadlově převrácené straně schodiště o prázdninách příštího roku a mohly tady být výtahy dva a levnější, možná ani nikoho nenapadla.

V době, kdy se koná nejvíce akcí v roce a mnoho konferencí a zasedání to vskutku byla srdeční zkouška nejen našich členů, ale i právě kardio poruchami postižených pacientů. Věřím, že to všichni ve zdraví přečkali a že ta naše první porada funkcionářů v lednu již poskytne veškerý komfort moderní doby. (Jen doufám, že alespoň rekonstruujeme výtah v „naší“ budově a ne v budově nějakých italských či arabských mafiánů).

Jsou však i jiné výtahy. Výtahy ke slávě.

Nemám nic proti zdravě ambiciózním funkcionářům. Naopak všichni lidé, kteří chtějí v životě něčeho dosáhnout, musí za svým cílem jít. A pokud chtějí něčeho dosáhnout ne pro sebe, ale pro ostatní, pak budou mít vždy podporu komunistů. Jde jen o to, aby se na cestě tím pomyslným výtahem vzhůru obklopovali skutečnými přáteli soudruhy, kteří je nenechají potom dělat „blbosti“ a nepustí je například do švýcarské banky, když tam nemají co dělat a zbytečně poškodí komunistickou stranu.

Pepa Všímavý…

 

Tak něco k tomu Asadovi, co ho USA a EU tak moc nechtějí…

• Asadova rodina patří k tolerantnímu islámu Alawidské orientace.

• Syrské ženy mají stejná práva jako muži - na studium, zdravotnictví a vzdělávání.

• V Sýrii nejsou ženy nuceny nosit burku. Šaría (islámské právo) je protiústavní.

• Sýrie je jediná arabská země se sekulární ústavou (není vázána na žádnou náboženskou ideologii a současně zaručuje svým občanům svobodu vyznání) a netoleruje islámská extremistická hnutí.

• Zhruba 10 % syrského obyvatelstva patří k jedné z mnoha křesťanských denominací. Ta je plně integrovaná v syrském politickém a společenském životě.

• V ostatních arabských zemích má křesťanská populace zastoupení menší než 1 % v důsledku trvalého nepřátelství.

• Sýrie zakázala geneticky modifikované (GMO) plodiny, s uvedením, že toto rozhodnutí bylo učiněno za účelem "zachování lidského zdraví".

• Sýrie je otevřena západní společnosti a kultuře jako žádná jiná arabská země.

• V médiích a na vysokých školách se otevřeně diskutuje jak ovlivnit globální mocenské elity. To znamená, že plně pochopili skutečnost, že skutečná moc Západu nespočívá v Bílém domě, ale spíše v komplexní a výkonné síti elitních think-tanků a v centrálních bankách.

• V průběhu dějin bylo zvoleno pět papežů syrského původu. Náboženská tolerance je v této oblasti unikátní.

• Před současnou občanskou válkou byla Sýrie jedinou zemí Blízkého východu, které se podobné konflikty vyhýbaly.

• Sýrie byla jedinou zemí, která pomohla iráckým uprchlíkům bez jakékoli sociální, politické nebo náboženské diskriminace

• Sýrie se jasně a jednoznačně staví proti sionismu a vládě Izraele.

• Po masivním nálezu ropy v syrských Golanských výšinách, okupovaných Izraelem od roku 1967, Netanjahu nedávno požádal Obamu, aby uznal anexi území. Aby Izrael upevnil své postavení, tak se rozbíhají plány na usazení 100.000 izraelských osadníků.

A dva nejdůležitější body:

• Sýrie je jednou z mála zemí na Středním východě bez dluhů u Mezinárodního měnového fondu.

• Sýrie je jediná středomořská země, která zůstává vlastníkem své ropné společnosti. Se zásobou ropy 2,500 milionu barelů se vyhnula privatizaci a je v rukou pouze státních podniků.

Takže se zeptejme sami sebe, proč a kdo se pokouší svrhnout vládu?
 

Z Internetu

 

VTIP:

Důchodce  slyšel, že okolo pojede ministr financí a tak se na louce vedle silnice začal cpát senem ze stojanů. 

Ministr: „Co tady děláte?“
„Mám malý důchod, tak se dojídám senem.“

„Tady máte 20 000,- a zmizte, okolo pojede premiér!“
Děda nezaváhal a pokračoval.

Premiér: „Co tady děláte?“

„Mám malý důchod a tak se dojídám senem.“

„Tady máte 40 000,- a zmizte, pojede okolo Kalousek!“
Ministr dal 20, premiér 40 a tak děda pokračoval.
Kalousek: “Co tady děláte?“

„Mám malý důchod a tak se dojídám senem.“
„To děláte špatně. Teď se máte pást a seno si nechat na zimu!!!“

 

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 2. ledna oslaví 85. narozeniny

předseda ZO KSČM Veleň

soudruh Zdeněk Černý.

Za jeho minulou i současnou práci pro stranu mu děkujeme a do dalších let přejeme pevné

zdraví, štěstí, spokojenost a pohodu v osobním životě.

Za okresní výbor KSČM Milan Havlíček

 

Dne 6. ledna oslaví 85. narozeniny

předseda ORoK OV KSČM Praha-východ

soudruh Jaromír Dočekal.

Za jeho minulou i současnou práci pro stranu mu děkujeme a do dalších let přejeme pevné

zdraví, štěstí, spokojenost a pohodu v osobním životě.

Za okresní výbor KSČM Milan Havlíček

 

Dne 31. ledna oslaví 70. narozeniny

člen OV KSČM Praha-východ

soudruh Jiří Anděl.

Dodatečně mu za jeho práci pro stranu děkujeme a do dalších let přejeme hlavně pevné zdraví, ale také štěstí, spokojenost a pohodu v osobním životě.

Za okresní výbor KSČM Milan Havlíček

 

 

PORADA FUNKCIONÁŘŮ dne 3. 2. 2016

- Informace z jednání vyšších stranických orgánů

- Informace z krajské konference konané 30. 1. 2016

- Výměna zkušeností z činnosti ZO a VČS
 

Věděli jste, že…

Československo mělo do roku 1920 stejnou vlajku jako Polsko?

Stejnou vlajku jako Polsko měla i první Československá republika v letech 1918-1920. Vlajka ČSR totiž vycházela z praporu Čech, který byl odvozen ze znaku země – tedy ze stříbrného dvouocasého lva ve skoku na červeném poli. Stříbrný (bílý) lev je na červeném poli, proto je první pruh bílý a druhý červený. Jelikož má Polsko ve znaku stříbrnou orlici na červeném poli, vlajku má totožnou. Právě kvůli sporu s Polskem ji bylo Československo nuceno změnit.

Autorem naší současné (v minulosti československé) vlajky byl Jan Kursa, který do vlajky Čech vsadil modrý klín zasahující do 1/3 vlajky. Komise vybírající novou vlajku pak klín prodloužila do poloviny. Od roku 1920 se jí začalo prezentovat Československo.

Zajímavostí je, že v době rozpadu Československa se Česko a Slovensko zavázaly, že ani jedna ze zemí vlajku neužije. Češi dohodu porušili a vlajku užívají víceméně proti dohodě.

(Seriál na pokračování)

 

Víte, kde…
leží geografický střed České republiky?

Pokud byste hledali střed naší země, musíte zavítat do obce Číhošť v okrese Havlíčkův Brod na Vysočině. Přesné souřadnice středu České republiky jsou 49°44’37,5“ severní šířky a 15°20’19,1“ východní délky. Zeměměřiči tento střed „nalezli“ v roce 2004 jako těžiště plochy republiky ohraničené státní hranicí.

Pokud nevlastníte žádné GPS zařízení, nezoufejte. Na místě geografického středu ČR je postaven památník a naleznete jej přibližně 400 metrů severovýchodně od kostela Nanebevzetí Panny Marie. Jedná se o stejný kostel, ve kterém se 11. a 25. prosince 1949 při bohoslužbě rozkymácel kříž na hlavním oltáři a tento úkaz vešel do dějin jako „Číhošťský zázrak“.

(Seriál na pokračování)

 

Víte, že…

čeština dala světu slova robot, pistole, dolar, houfnice nebo chřipka?

Český jazyk nejen slova přijímá, ale i ostatním jazykům dává. Kromě velmi známého Čapkova „robota“ jsou to například slova jako „pistole“ (z husitského píšťala), „dolar“ (ze slova tolar), „houfnice“ (další zbraň, v němčině hauptnitz). Mezi další patří například slovo pilsner beer (pivo plzeňského typu – tedy zlatavý ležák) nebo slovo „hacek“ (v angličtině jeden z výrazů pro diakritické znaménko háček). Podobně je to i s českým tancem „polka“.

Němčině jsme navíc dali na příklad výrazy pro krčmu či bič. Poláci si zas vzali slova jako poněvadž, vězení nebo váhat.

Se zmíněným slovem „chřipka“ je to trochu složitější. Lze se dočíst, že sice pochází z češtiny, ale v té samotné vešlo v zapomnění a vrátilo se do ní zpět z angličtiny.

(Seriál na pokračování)

 

Věděli jste, že…

kostka cukru je český vynález?

Kostka cukru nebo chcete-li cukr v kostkách – tak to je jedna z mnoha drobností, kterou dnes považujeme za samozřejmost a která poprvé spatřila světlo světa právě na území dnešní České republiky v Dačicích.

Stalo se tak při rafinérii cukru, kterou koncem 20. let 19. století v Dačicích založili bratři Grebnerovi. Původně počítali přímo s výrobou cukru, ale po neúspěších s pěstováním cukrovky na Dačicku se orientovali na zpracování dováženého cukru.

Kde se vlastně vzal ten nápad na cukr v kostkách? Do této doby se totiž cukr běžně dodával v podobě homolí či jiných relativně velkých kusech nebo jako velké krystaly a pro použití se musel dělit nebo drtit na menší části. Při jednom takovém porcování cukru v létě 1841 se údajně zranila i manželka pana ředitele rafinerie Rada, která se pak u svého chotě důrazně přimlouvala za nějaké praktické řešení, jež by odstranilo nepohodlné porcování cukrových homolí.

Odpovědí bylo první balení přibližně 350 kostek cukru, které věnoval své ženě jako dárek dva až tři měsíce po jejím nešťastném zranění. Tak se roku 1841 zrodil nový praktický vynález, který odstranil ono občas nebezpečné štípání velkých kusů cukru.

 

DRAHOTA

   Eduard Bass

Sládci klejí: „Zatroleně,
chmel už zase stoupl v ceně,
chceme – li jen skromně žít,
pivo musí podražit!“

„Mouka dražší, vizte ceny!“
křičí pekař ustrašený,
„chceme – li jen trochu žít,
housky nutno podražit!“

„Ale nám se nejhůř daří,
“naříkají uzenáři.
„Chceme – li jen skromně žít,
buřty nutno podražit.“

Pan domácí hned se straší:
„Maso, pivo, chléb je dražší,
chceme – li jen skromně žít,
činži nutno přirazit.“

Kdopak by se toho nelek´?
Stát tím trpí jako celek,
aby mohli vyjíti,
nutno daně zvýšiti.

Konzumentu nelze více
nežli jít a oběsit se.
Učiň to však neprodleně,
dokud špagát nestoup‘ v ceně.

                                                  1913