Zpravodaj 1/2019

5. 1. 2019

Vážené soudružky, vážení soudruzi, drazí přátelé

Nový rok, to je doba bilancování i předsevzetí.
Zamyšlení, co se nám povedlo a co ne, koho jsme poznali a kdo se s námi bohužel rozloučil navždy.

pf2019b.pngZároveň je Nový rok začátek nějaké cesty, vytyčování nových životních směrů.  Někdo se chystá více dbát o své zdraví, někdo bude pilně studovat, učit se novým dovednostem a jiný zas bude víc číst, nebo dokonce sepíše svou vlastní knihu.

Tak, či onak, začátek roku je vždy zlom a k novému roku patří i přání. Vám všem v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví přeje

OV KSČM Praha – východ

 

roce 2019:

-  v dubnu se koná celostranická konference k řešení vnitrostranických otázek KSČM včetně ekonomiky
   strany
-  24. a 25 května proběhnou volby do Evropského parlamentu
-  v červnu se koná celostranická konference k aktualizaci programu KSČM
-  na podzim začneme připravovat výroční členské schůze ZO s cílem připravit se na konání XI. sjezdu
   KSČM

 

Pohodové odpoledne ZO KSČM Čelákovice

V neděli 16. prosince pořádal Městský výbor KSČM Čelákovice v pořadí již druhé Vánoční posezení s přáteli. Akce se zúčastnili nejen členové městské organizace KSČM, ale i sympatizující  spoluobčané a kandidáti z podzimních voleb do zastupitelstva města. Pro účastníky pořadatelé připravili vánočně vyzdobený jednací sál Technických služeb s drobným občerstvením.

Přítomní občané měli možnost si vzájemně popovídat, nebo poslouchat vánoční koledy, které se celé odpoledne linuly z CD přehrávače a spoluvytvářely tak příjemnou přátelskou předvánoční atmosféru. K našemu potěšení několik žen přineslo vzorky svých cukrářských výrobků, které v průběhu odpoledne pořadatelé průběžně doplňovali na stoly.

Odstupující předseda organizace Vladimír Duník se ve svém krátkém proslovu vrátil k podzimním komunálním volbám. Opětovně poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě materiálů, volební kampani i samotném průběhu voleb. Ženám, které se svou činností nejvíce zasloužily na zabezpečení voleb, předal kytičku orchideje zakoupenou z financí získaných za sběr papíru. Přítomným kandidátům voleb do zastupitelstva města poděkoval za podporu i odvahu kandidovat za KSČM a předal jim tašku s logem třešniček s drobnými propagačními předměty, kalendářem KČP a knihou věnovanou bývalým předsedou OV a členem KV Středočeského kraje s. Milanem Havlíčkem. Zbylé tašky nepřítomným kandidátům rozvezl a předal s. Duník osobně.

Velkou pozornost si získalo improvizované stanoviště Hany Volfové, kde si účastníci posezení mohli vyrobit vánoční přáníčka dle vlastního výběru a fantazie.

V závěru poděkoval s. Duník všem za účast a popřál krásné, pohodové Vánoce, zdraví a mnoho úspěchů v Novém roce 2019.

 

Významná únorová výročí:

  • 2. 2. 1943 – Rudá armáda porazila fašisty u STALINGRADU, 6. německá armáda kapitulovala
  • 4. 2.  až 11. 2. 1945 - Jaltská konference
  • 18. 2. – 23. 2. 1929 – V. sjezd KSČ
  • 23. 2. 1943 – byl nacisty v Berlíně popraven Julius FUČÍK, komunistický novinář (* 23. 2. 1903)
  • 25. 2. 1948 – VÍTĚZSTVÍ PRACUJÍCÍHO LIDU, projev K. GOTTWALDA na Václavském náměstí

 

KSČM – česká levice společně!
Kandidátní listina pro volby do Evropského parlamentu

1.     Ing. Kateřina Konečná
37 let, poslankyně EP, KSČM, Nový Jičín

2.     Andrej Bóna
23 let, V-Podlahy, copywriter – redaktor, SDS, Brno

3.     Arťom Korjagin
30 let, Sociální Družstvo Střecha, člen družstva, provozní baru, KSČM, Praha

4.     Roman Blaško
49 let, výtvarný fotograf, KSČ, Luboměř

5.     Ing. Lukáš Pařízek
35 let, provozně technický specialista, bezpartijní, Litoměřice

6.     Dagmar Švendová, BA, LL.M.
41 let, koordinátorka evropské levicové nadace, KSČM, Břeclav

7.     Ing. Zdeněk Štefek
44 let, předseda Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Středočeského kraje, KSČM, Praha - Zbraslav

8.     Ing. Kateřina Ambrožová – Srncová
36 let, učitelka, KSČM, Zdounky

9.     Ing. Petr Pick, PhD.
36 let, výzkumný pracovník - Výzkumný a zkušební letecký ústav, bezpartijní, Praha

10.  JUDr. Lubomír Ledl
66 let, poradce ústavního činitele, SDS, Praha

11.  Anna Vaculíková
25 let, řidička kamionu - dálková přeprava do zahraničí, KSČM, Jindřichův Hradec

12.  Mgr. Ivan Maštálka, LL.M.
36 let, právník, KSČM, Plzeň

13.  Petr Bureš
41 let, referent zahraničního obchodu, KSČM, Štětí

14.  JUDr. Bc. Richard Pokorný, Ph.D.                                 
39 let, vysokoškolský učitel, KSČM, Plzeň

15.  Pavla Švepeš Šlahúnková, BA
30 let, vedoucí kanceláře europoslankyně, KSČM, Trhové Sviny

16.  Mgr. Ing. Tereza Čechová Humpolcová, Ph.D.
31 let, vedoucí oddělení ÚV KSČM, KSČM, Tišice

17.  Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.
65 let, poslanec EP, KSČM, Teplice

18.  JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D.
49 let, poslanec PS PČR, KSČM, Trutnov

19.  prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
65 let, profesor Univerzity Karlovy v Praze, biochemik, SDS, Praha

20.  Ing. Bc. Eva Badinková
52 let, občanská zaměstnankyně Policie ČR,  KSČM, Holešov

21.  Ludvík Šulda, BBA
39 let, předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje, KSČM, Seloutky

22.  Josef Jordán
46 let, servisní technik, KSČM, Brtnice

23.  Ing. Bc. Petr Kubeš
29 let, skladník, logista výroby, KSČM, Žatec

24.  Milan Krajča
35 let, publicista, nyní na rodičovské dovolené, KSČM, Praha

25.  Daniel Čapek
42 let, manažer telekomunikací, KSČM, Nové Město

26.  Ing. Petr Havránek
41 let, manažer, KSČM, Studénka

27.  Ing. Květa Matušovská
34 let, poslankyně PS PČR, KSČM, Svitavy

28.  Ing. Jiří Grünbauer
63 let, ředitel zdravotnického zařízení, KSČ, Příbram

 

 

pozvankaaktiv.png

 

Návrh změny a řízení organizační struktury KSČM

(diskusní materiál  dubnové Celostranické konference KSČM – 1. Verze, kterou předložilo oddělení pro řízení vnitrostranické práce))

Úvod

Hovoříme-li o zvyšování akceschopnosti KSČM, musíme se zcela objektivně zamýšlet nad tím, jak jednotlivé články stranické výstavby plní své poslání a uložené úkoly. V první řadě jde o to, abychom na všech úrovních nejen znali a registrovali problémy, ale abychom příkladem a přístupy měnili myšlení lidí. Je potřeba znovu prosadit princip kolektivnosti v našich jednáních s tím, že řešení zásadních politických otázek nemůže být jen záležitostí úzkého okruhu funkcionářů. Kritičnost, otevřenost, věcnost, kolektivnost bez osobních antipatií musí být znakem našich jednání společně s výrazným prohloubením osobního styku s lidmi. Nesmí se ovšem vytratit ani princip osobní odpovědnosti jednotlivců.

V uplynulém období bylo napsáno mnoho v různých podobách i variantách, nikdy se ale nepodařilo vytvořit alespoň společnou, konsensuálně dohodnutou, jednotnou vizi další cesty.

Účelem úprav v řízení organizační struktury KSČM je vytvořit předpoklady pro úspěšné řízení strany, které povede k naplňování jejího programu a důslednému uplatňování principů organizační a akční jednoty strany. Z dlouhodobých statistik vyplývá, že se nám nedaří oslovovat mladší generace občanů. Jednak je to způsobeno dlouhodobou apatií občanů řešit věci veřejné prostřednictvím politických stran. Častěji volí rezignaci a neúčast na volbách. Dalším faktorem je negativní veřejné mínění o předlistopadové historii, které je v současné době nahrazováno útočným a primitivním antikomunismem. V neposlední řadě je to naše neschopnost nejen historické, ale i aktuální sebereflexe. Mladé generaci ve straně dlužíme systematickou práci s nimi a vytvoření podmínek pro jejich uplatnění. U našich mladých spolustraníků převládá osobní zájem nad vytvářením jednotného a jednotícího prostředí přijatelné (atraktivní) pro mladou generaci.

Vzhledem k tomu, že zejména v posledním období dochází k výraznému posunu ve složení členské základny, funkcionářského aktivu KSČM a rezerv pro jeho doplňování – to vše v podstatě při zachování objemu požadavků na zastoupení volených (delegovaných) kandidátů a zástupců KSČM v zákonodárných a samosprávných orgánech i exponovaných exekutivních funkcích, je předkládán návrh odrážející reálněji personální podmínky na jednotlivých stupních stranické výstavby. Základní cíle návrhu přitom zůstávají stejné – zabezpečit v daných podmínkách co nejefektivněji organizování a řízení stranické práce, a to od stupně ZO, zachovat i nadále princip kádrových rezerv – tj. systém vyhledávání a vytipování členů strany schopných a ochotných v budoucnu vykonávat na příslušné úrovni svěřené funkce (v případě sympatizantů funkce veřejné), zúčastnit se voleb a vykonávat funkce jako zástupce KSČM v oblasti samosprávy nebo pracovat z pověření strany v dalších orgánech či organizacích a státní exekutivě.

Základní organizace KSČM

Zvyšující se věková struktura s průměrným věkem více než 72 let, klesající počet členů a s tím související pokles vybraných členských příspěvků, ale i nízký zájem o vstup do KSČM (do politických stran obecně) patří k základním otázkám současnosti. Věkové složení i úbytek členské základny společně s nedostatečným přijímáním nových a mladších členů vedou mimo jiné i k prohlubování pasivity v činnosti ZO, k neschopnosti obměny už někdy dlouholetých, věkem unavených funkcionářů a především k stále menší aktivitě v rámci daného společensko-politického prostředí. Navíc zařazení mladších jednotlivců do této atmosféry přestárlých ZO naráží na řadu konfliktních situací a vzájemného nepochopení. Problémem se ukazuje nejen usnášeníschopnost jednání členských schůzí a jejich četnost, ale vytrácí se i jejich obsahové zaměření.

Problémy z  pohledu řízení základních organizací v rámci jejich působnosti, schůzové a organizační činnosti jsou dnes řešitelné prostřednictvím vyššího orgánu (MěV, OV) popřípadě jeho politického pracovníka. Pozitivně je přijímána možnost kulturně společenského setkávání, tj. spojení například filmového představení nebo besedy se zajímavým člověkem s politicko-organizačním úvodem. Je především nutno vzít v potaz výrazně klesající akceschopnost základních organizací, která s věkovým složením souvisí, a orientovat náročnost směrem k vyšším stupňům tj. městským a okresním článkům stranické výstavby. Obecně lze konstatovat, že v rámci objektivních i subjektivních příčin dochází k poklesu plnění povinností člena KSČM spočívající v  placení členských příspěvků, docházce na schůze a akce strany a aktivní účasti ve volbách.

Okresní organizace KSČM

Z pohledu zabezpečení řízení stranické práce a organizační funkčnosti KSČM při maximálním zachování demokratičnosti strany je nezbytný postupný přechod k větší centralizaci dle ekonomických i personálních podmínek OV KSČM. Na úrovni okresů by se jednalo o volené, nehonorované funkce předsedy OV a placenou funkci politického pracovníka KV. Toto řešení je výhodnější než zachování stávajícího stavu, nebo přesun zodpovědnosti a úkolů na předsedy okolních OV. Řešení organizační funkčnosti okresních článků řízení strany prostřednictvím pracovníků KV by mělo zabezpečit jak schopnost postupného omezování placených pracovníků početně malých okresů, přebíráním dalších oblastí s cílovým stavem odpovídajícím stavu členské základny a ekonomické situaci, tak i zachování volené samosprávnosti OV KSČM. Pracovníci KV KSČM by plně zabezpečovali profesionální servis na této úrovni organizační struktury strany. Volení předsedové OV KSČM by zůstali jasnými představiteli politické linie v okrese a při případném zastávání funkcí v zastupitelstvu by se soustředili na základní politickou činnost v místě působení. Přesunutí více povinností směrem k placeným politickým pracovníkům (KV) by však sebou neslo i určité omezení jejich občanské aktivity v rámci zastávání dalších funkcí.

Doporučené a v diskusích podporované je vícezdrojové financování s důrazem na centralizaci služeb a úkonů. Tato centralizace povede k zachování určité rovnosti při zohlednění pracovních výkonů. V současné době existuje výrazné platové diference mezi jednotlivými okresními výbory, která se odvíjí od mnoha faktorů v činnosti OV a nemožnosti systémového zásahu z centra do odměňování. Z diskuse před IX. sjezdem KSČM vyplývaly zejména obavy o zachování okresních výborů. Je nutno nadále zachovat OV jako základní organizační jednotku.

Pokud by však zůstal převládajícím názor pro zachování stávajícího stavu aparátu při tlaku na růst mezd a zachování funkčnosti stranické struktury je zapotřebí zabezpečit další finanční prostředky, což je samozřejmě otázka zvýšení příjmů KSČM. Proto je nezbytné i nadále pracovat na modelu centrálního systému zaměstnávání pracovníků KSČM v rámci postupných kroků s tím, že po určitou dobu by mohly existovat oba systémy souběžně. Tento postup by měl zachovat maximální samosprávnou funkci při výrazném zvýšení akceschopnosti. Zřejmá je i určitá ekonomická výhodnost tohoto řešení. Cílový stav odpovídající potřebám nelze dosáhnout jednoduchým příkazem nebo směrnicí, ale musí být prováděn postupně, dle personální situace a vývoje zvláště v oblasti ekonomiky.

Krajské organizace KSČM

V materiálech IX. sjezdu KSČM, zejména v upravených stanovách je kraj a v té souvislosti krajský výbor KSČM konstituován jako orgán s výraznou funkční vazbou jak v rámci oblasti řízení OV KSČM, tak směrem k celostátnímu fungování KSČM. Většinově se uplatňuje složení z nominovaných a volených členů v rámci okresních konferencí, přičemž celkový počet je stanoven dle krajských podmínek. Zde by se měl uplatnit systém, výrazně upřednostňující princip poměrného zastoupení vzhledem k počtu okresů v kraji a počtu členů v jednotlivých organizačních jednotkách. Z diskuse před celostranickou konferencí v roce 2010 vzešel názor, nestanovovat na úrovni kraje nežádoucí duplicity funkcí. To znamená volit předsedu kraje krajskou konferencí.

Fungování kraje vůči OV je zatím dáno spíše dohodou nebo v některých případech stanoveno organizačním řádem (volby, kandidátky apod.) Tato činnost se odráží i v činnosti okresů v oblasti působení a metodickým sjednocením fungování kraje. Při současném modelu odděleného zabezpečení organizační činnosti od politického rozhodování je i v úrovni kraje řešeno funkcí tajemníka KV, který by se měl věnovat jen této práci.

Z dosavadní praxe tak jednoznačně vyplývá, že se bez instruktorů ÚV KSČM zatím nepodařilo řadu úkolů v řízení strany vůbec zabezpečit. Proto je nutné posilovat pozici krajských výborů a zvýšit zodpovědnost volených funkcionářů za řešení úkolů KSČM v působnosti kraje jako celku, které je možno dosáhnout mimo jiné i postupným sjednocováním organizačních řádů krajských výborů s pravidlem delegovat do krajských výborů volené předsedy klubů krajských zastupitelů a předsedy klubů zastupitelů statutárních měst v rámci kraje, případně volených zástupců komisí mladých při KV a odborného zázemí KV KSČM, což se již po X. sjezdu KSČM v řadě krajů začíná dařit. Toto řešení by mohlo v budoucnu zabezpečit základní fungování KSČM jako parlamentní strany pomocí placených pracovníků v rámci krajských organizací KSČM. Je zároveň schopno reagovat na pokles nebo nárůst vlivu KSČM v oblasti působení na veřejnost při zachování efektivity snížením, popřípadě nárůstem počtu pracovníků bez omezení samosprávné funkce v rámci politické strany.

Celostátní organizace KSČM

Výrazně preferujícím názorem je doporučení pro IX. sjezd, neprovádět změny v systému zastoupení, jehož cílem by bylo rozšíření počtu členů ÚV KSČM (zaznívalo zejména v předsjezdové diskusi). Významněji je zastoupen názor na omezení počtu členů ÚV KSČM formou stanovení počtu členů za kraj dle poměrného zastoupení (krajští zástupci voleni na krajských konferencích). Princip poměrného zastoupení v orgánech KSČM je jedním ze základních principů výstavby strany, který relativně spravedlivě upravuje podíl členské základny při řízení KSČM, což je v současném stavu řešitelné prostřednictvím zastoupení podle počtu členů jednotlivých krajů. Výše uvedený názor je však velmi striktně odmítán představiteli řady jednotlivých OV KSČM, které trvají na tom, aby každý OV měl svého zástupce v celostátních orgánech strany. Není možno dále udržovat stávající delegační princip tvorby ÚV, zejména v souvislosti s markantní nerovnováhou v počtu zastupovaných členů jednotlivých okresů (některé ZO má více členů, než jiné okresy, některé okresy mají více členů, než jiné kraje).  Člen ÚV není pro jeden okres, ale má zodpovědnost za celou stranu. V případě snížení počtu členů ÚV KSČM by se zároveň řešila i otázka akceschopnosti a operativnosti nejvyššího stranického orgánu. Klíčové pro efektivnost jednání je vytvoření prostoru pro přípravu na úrovni, kterou příslušný člen celostátního orgánu zastupuje (není v orgánu za svou osobu).

Řízení strany

Struktura strany potřebuje vytvořit systém, který bude vyvážený, efektivní a finančně dostupný. Řídící kompetence nelze oddělit od vlivu na hospodaření řízené organizace. Stěžejním problémem akčnosti strany zůstává především systém předkládání návrhů, jejich komunikování podle významu a dosahu až po úroveň každého člena strany.

Výkonný výbor ÚV

VV ÚV projednává materiály, které znají pouze autoři, předkladatel a – na poslední chvíli – příslušný (řadový) člen VV ÚV. V mnoha případech nemá možnost nejen řádně prostudovat, ale ani konzultovat, což by měl učinit alespoň v orgánu, který ho vyslal (KV do VV ÚV a OV do ÚV). Nejde o veškerou agendu, ale zejména jde o materiály, které přecházejí do rozhodování ÚV.

Ústřední výbor

ÚV projednává většinu materiálů postoupených VV ÚV, ale většinou lze pracovat a projednávat jejich původní verzi (předkládanou VV ÚV). Dostat podstatné problémy určené k rozhodování do okresů je velký problém, o členské základně nemluvě. Na výše uvedené by měl reagovat adekvátní dokument, který by klíčové principy demokracie ve straně pojmenoval a vyžadoval.

Další orgány strany

Činnost strany je podporovány dalšími orgány KSČM a jejich statuty by měly vytvářet logický funkční systém. Kontrolní orgány jsou v režimu sjezdů, avšak komise ÚV a jiné orgány, které mají poradní funkci. Tomu se několik let vzpíral návrh Statutu hospodářské rady, který chtěl implantovat rozhodovací pravomoc. Každopádně v tomto statutu nejsou správně pojmenovány povinnosti členů HR ve vztahu k žádostem OV. Poradní orgány nemají být adresáty žádostí či připomínek (nejsou adekvátně odpovědné), ale příslušný (místo)předseda ÚV. Například žádosti na HR ÚV nejsou vyřizovány bezodkladně, což místopředseda ÚV může – a musí – řešit tak, aby nevznikla škoda.

Závěr

V této souvislosti je třeba vedle výše naznačených otázek zabývat se také stylem a metodami práce v KSČM s cílem, aby se do práce a jednání zapojili aktivně členové stranických orgánů, čemuž tak dosud v plné míře není. Vytvářet podmínky a trvat u funkcionářů (zejména členů KV a ÚV KSČM) na jejich aktivní účasti na přípravě podkladů pro jednání stranických orgánů, kdy v době e-mailů a dalších komunikačních technologií není problém kolektivní přípravy podkladů. Zároveň se ukazuje jako nezbytné v dalším období uplatňovat přímé řízení z centra na předsedy krajů a stejně tak přímé řízení z krajů na předsedy OV. To však musí být provázeno i centrálním řízením ekonomiky. Přímé řízení je však jen jeden z problémů.

Další otázkou, která začíná ovlivňovat práci strany je kumulace funkcí, zejména na vyšších stupních, která i přes nedostatek kádrů musí být řešena. Je nezbytné stanovit si pravidlo, že pokud je např. krajský radní zvolen poslancem PS PČR nebo senátorem, měl by se neprodleně rozhodnout, ve které funkci bude nadále pracovat a kterou uvolní pro náhradníka. Pochopitelně organizace, styl a metody práce volených orgánů zahrnuje daleko více otázek, které musí být podrobeny další diskusi a případné změně, přesahuje to však rozsah tohoto materiálu. Je však nezbytné se k této otázce ještě do XI. sjezdu KSČM vrátit.

Proto by konference měla projednat a přijmout tento dokument a (pouze) věcný záměr změn Stanov KSČM s tím, že konečné znění Stanov projedná XI. sjezd KSČM na základě odborně zpracovaného návrhu. Principiálně by stanovy neměly příliš podrobně zasahovat do řízení strany (dlouhodobý charakter), protože by mohly příliš svazovat principiální a racionální rozhodování v konkrétní věci (personální podmínky v daném orgánu). I v souladu se stávajícími Stanovami lze aktivně řešit předloženou problematiku na úrovni příslušných orgánů strany. Rovněž tak k otázce zvýšení důrazu na zlepšení kontroly plnění, toho co jsme si usnesli, včetně kontroly plnění závěrů X. sjezdu KSČM.

Návrh na řízení stranické struktury

Předseda ÚV KSČM přímo řídí:

a)    místopředsedy ÚV KSČM
b)    výkonný výbor ÚV KSČM
c)    předsedy KV KSČM

1. místopředseda ÚV KSČM přímo řídí:

a)    předsedy KV KSČM
b)    komisi vnitrostranické práce ÚV KSČM
c)     ústřední operativní volební štáb

místopředseda ÚV KSČM pro odborné zázemí a teoreticko-ideovou práci řídí:

a)    centrum teoretických studií ÚV KSČM
b)    koordinační radu odborných komisí ÚV KSČM
c)    ideologickou komisi ÚV KSČM
d)    Ústřední institut politického vzdělávání (ÚIPV) ÚV KSČM      

místopředsedkyně ÚV KSČM pro evropské záležitosti a občanský sektor řídí:

a)    komisi mládeže ÚV KSČM
b)    komisi žen ÚV KSČM
c)    zahraniční komisi ÚV KSČM

místopředseda ÚV KSČM pro ekonomiku a hospodářskou činnost řídí:

a)    hospodářskou radu ÚV KSČM
b)    metodicky hospodářské orgány na nižších stupních výstavby strany

 

Chvála kapitalizmu
Juraj Janošovský

Ľavica často robí veľkú chybu, ak iba kritizuje kapitalizmus. Zvýrazňovaním jeho chýb robí, z ľudí donútených žiť v jeho osídlach, poľutovaniahodných hlupákov. 

Niežeby neboli... Cítia sa však byť ľavicovým atakom ponížení. Necítia sa byť hlupákmi..Majú „dobré“ dôvody pre preferovanie kapitalizmu.

A propaganda kapitalizmu masívne, toto ich presvedčenie, podporuje. V zásade sa snaží nasadiť každej nekapitalistickej alternatíve ( najmä socializmu a predovšetkým komunizmu) psiu hlavu. Všimnite si snahu spojiť ich s gulagmi (hoci tie vymysleli ruskí cári pre revolucionárov!) , hladomormi (cudne mlčia, že v rovnakom čase, ako na Ukrajine hynuli tisíce, milióny hladom skapali v USA - počas hospodárskej krízy hladom umrelo cca 5-6 miliónov Američanov!, nehovoria o írskom a indickom hladomore, pod vznešenou britskou korunou....). Zvýrazňujú tzv. stalinskú brutalitu, ktorá bola, len slabým, odvarom zločinov Mussoliniho a Franca, koloniálnych genocíd organizovaných Anglickom, Belgickom, Francúzskom v 20. storočí. A najmä sa dištancujú od nacistických zverstiev, akoby ich nefinancovali a sami neboli ich pokračovateľmi (chilské štadióny, vietnamské My-lai, iracký Abú-graib....desiatky , stovky iných).

Vráťme sa k podstate úvahy:

Občania kapitalistických krajín sa necítia byť, ani tak podporovateľmi svojich genocídnych vlád a ich žoldnierov, ako „rozumnými“ ctiteľmi výhod kapitalizmu... Odmietajú zreteľnú spojitosť medzi brutalitou imperialistických vojen, mučením a popravami politických odporcov a svojim blahobytom...Vážia si v kapitalizme vysokú úroveň konzumu, predvídateľné správanie systému, dynamiku ekonomického vývoja a stabilitu. Pochopiteľne, že si jednotlivé skupiny nachádzajú (a pestujú) ilúzie aj o ďalších výhodách kapitalizmu (sexuálna sloboda, rovné šance a pod.).

Aj keď to nemá žiaden vplyv na smerovanie spoločnosti, môžu hovoriť „čo chcú“ a voliť „ koho chcú“. Vymieňajú „vlády“, ale nie systém! Často, ani netušia, komu pouličné „textilné“ či „kvetinové“ revolúcie práve poslúžili...Mládež používajú na tieto špinavé praktiky z dvoch dôvodov: mladí nemajú politickú skúsenosť (a často ani rozhľad) a najmä sa stanú „vlastníkmi“ pofidérnych revolúcií, ktoré, z vlastnej iniciatívy, bránia pred kritikmi.... 

Ľavica teda robí dve zásadné chyby.

V snahe správať sa korektne a slušne, sama vedie vášnivú diskusiu o tienistých stránkach minulosti. Legitimizuje tak podozrenie, že jej úspech je aj hrozbou návratu politického prenasledovania, náboženskej neslobody, nedostatku a pod. Toto zahľadenie do minulosti je aj dôsledkom absencie budúcej vízie. Ľavica – aktuálne- nemá chuť ani na revolúciu, ani na anarchiu, ani sa neopája utópiou. Socialistických (a komunistických) princípov sa, bez boja, vzdala... Ostal jej iba inštinkt, že kapitalizmus je naozaj koncom civilizácie. A teda zúfalo, holými rukami, bojuje s jeho mocnými chápadlami....

Druhou, väčšou, chybou je, že sa zmieruje s prevahou kapitalizmu v oblastiach konzumného štandardu,, hospodárskeho rozvoja a stability. To je aj priamy dôsledok straty triedneho prístupu. To umožňuje „priemerný“ rast príjmov, dĺžky života, rast ekonomiky a pod. Ak hodíme do jedného „koša“ vek dožitia dôchodcov, nájdeme nárast. Ak porovnáme dožitie baníkov a bankárov, zistíme dramatický rozdiel: Rothshield sa s piatimi novými srdcami dožil 109 rokov, trinásti baníci na severe Moravy sa nedožili štyridsiatky...

No opäť, ide najmä o absenciu ponuky: o víziu. O príťažlivú ponuku pre spoločnosť.
A preto tvrdím, doménou ľavice nemôže byť spor o minulosť, ale spor o budúcnosť. Tú kapitalizmus nemá a lavica sa musí pričiniť, aby ju civilizácia mala !!!

 

Z 5. zasedání ÚV KSČM

15. prosince se konalo poslední, 5. zasedání ÚV KSČM v roce 2018. Za Bruntál by potvrzen nový člen ÚV KSČM s. Kaňák.

_dsc4111.jpgProgram byl bohatý. Z obsahových otázek úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM, stanovisko k aktuální politické situaci, představení kandidátů pro volby do EP v roce 2019 a volby, volební řád pro volbu pořadí kandidátů pro volby do EP v roce 2019, volba pořadí kandidátů KSČM pro volby do EP v roce 2019, návrh programu KSČM k volbám do EP v roce 2019, návrh okruhů programových priorit pro volby do EP v roce 2019, strategie KSČM k volbám do EP v roce 2019, návrh na zmocněnce a náhradníka zmocněnce pro volby do EP v roce 2019, hodnocení výsledků voleb v roce 2018, návrh na svolání celostranické konference k řešení vnitrostranických otázek KSČM, návrh POZ celostranické konference k aktualizaci programu KSČM, návrh na založení politického institutu jako samostatné právnické osoby. Z organizačních otázek návrh Pracovního řádu KSČM, vyhodnocení diskuse z mimořádného zasedání ÚV KSČM, vyhodnocení diskuse ze 4. zasedání ÚV KSČM, zpráva z jednání VV ÚV KSČM od 4. zasedání ÚV KSČM a kontrola plnění usnesení 4. zasedání ÚV KSČM a mimořádného zasedání ÚV KSČM, návrh rámcového plánu práce VV ÚV a ÚV KSČM na I. pol. 2019, změna na pozici tajemníka Komise žen ÚV KSČM, změny ve stínové vládě a dopis ZO KSČM Vejprnice.

K programu se rozproudila diskuse, že není pro všechny namnožena charakteristika kandidátů. Předřazeny byly body programové k EP před vlastní volbou.

V úvodním vystoupení předseda uvedl hlavní cíl jednání – udělat vše pro změnu k lepšímu u KSČM v případě voleb do EP.  Kandidátní listina bude základní agitační materiál. Druhým cílem roku 2019, vnitrostranickým, jsou 2 celostranické konference. Obě mají mít svůj cíl, jít vpřed v budování socialismu 21. století. Programový materiál vzal VV ÚV KSČM na vědomí.

Naše kandidátka musí být celonárodní hnutí proti bruselské byrokracii, skutečná a jediná levice.

V ČR se situace vyostřila, dramatizuje se střet na Ukrajině, v úterý tu bude předseda KS Ukrajiny, růstu fašismu je věnován i tiskový výstup.  Hledá se důvod k válce, jen uvážlivá politika Číny, ale i Ruska zajišťuje, že se konflikt nerozšiřuje. Teroristické útoky jsou čím dál blíže k našim hranicím, trvá personální krize evropských lídrů. Projekt euroatlantické civilizace je chybný a vede k destrukci i našeho státu.

Detailně sledujeme požadavky hnutí žlutých vest. Zatím nedospělo do stádia, že by to bylo hnutí pro sebe, ale je to jasný signál hnutí nové kvality. Naše média ale prezentují jen násilí, které vzniklo až ve druhé fázi  - zeptejme se, proč a kdo má zájem na to hnutí takto degradovat. Jejich požadavky jsou ale i našimi požadavky. Boj za mír je stále důležitější…

V naší politice můžeme vycházet i z Dublinské konference proti válkám a NATO.

Naše politika není „čím hůře, tím lépe“, nepostavíme se vedle Kalouska a politiky krachu. Jsme ve složité situaci, neseme odpovědnost a máme volební program. Ve středu jsme kontrolovali plnění smluvních závazků. KSČM úspěšně prosazuje svůj minimální program. Završení bude při schvalování státního rozpočtu. Podařilo se dojednat valorizaci důchodů a minimální mzdy.

Chodí dopisy od základních organizací, naši funkcionáři jim neumějí přenést informace a vysvětlovat, nečtou se Halo noviny. Ale pravice nám naše úspěchy prezentovat prostě nebude.

Evropské volby jsou skutečně důležité, evropská témata se dotknou nás všech.

K vnitrostranické situaci – někteří stále nevzali za své rozhodnutí sjezdu a plnění usnesení. Poškozují nás i přes pravicový tisk.

S. Grospič představil stanovisko, které reaguje na krok ukrajinské vlády, kterým glorifikovala banderovce. Fašismus je na vzestupu a my na to opětovně upozorňujeme.

Z 90 je přítomno 79 členů ÚV KSČM.

Zmocněnce pro eurovolby a hodnocení komunálních a senátních voleb uvedl s. Šimůnek. S. Konečná obhajovala návrh programu, priority, strategii a návrh názvu kandidátní listiny „KSČM – česká levice společně! Ne základnám, SDS, KSČ,…“. Současná evropská integrace je nefunkční a potřebuje zásadní změnu. Tandem Německo – Francie diktuje a sám se tím neřídí. Musíme zastavit výdaje na zbrojení i vznik evropské armády, plány na obchodní megasmlouvy nevýhodné pro občany, nesmíme být občany druhé kategorie. A musíme i pojmenovávat viníky…  Naše hlavní heslo by mělo být „Nenechme to tak!“

Volební řád představil s. Kováčik.

Diskusi zahájil s. Klimša. Průzkumům sice nevěří, ale slyší okolo sebe názory lidí. Velká část našich se přiklání k Babišovi nebo Okamurovi. Nepřipadáme jim jako radikální levicová strana. Na Slovensku láme popularitu jeden politik, který je podoben Kellerovi. Hodnocení voleb je dobré, objektivní. Dobře popsal příčiny krachu Oskar Krejčí. I institut by měli od základu stavět lidé, co k tomu mají vztah. Nelíbí se mu název úvodních 70 bodů změny ani kategorizace kandidátů. Připomenul usnesení omezit neziskovky.

S. Kic upozornil, že si nemůžeme dovolit pátý hazard v eurovolbách. Plzeňská konference doporučila Konečnou a Maštálku. Podpořil i Ivana Maštálku.

S. Kohlíček avizoval, že včera 500 horníků protestovalo, že s nimi Severočeské doly nechtějí jednat. Chtějí větší mzdy. Měli bychom se tím zabývat. Co se týká Ukrajiny, je tam skutečně kritická situace, i sociální, zvedly se ceny plynu a elektřiny, hrozí umrznutí. Porošenko má nízké preference, zorganizoval provokaci v Kerčském průlivu a posilují banderovci. Hnutí žlutých vest je sociální záležitost – tam se často i topí naftou, nejen jezdí.

S. Juroškovi se líbí návrh kombinovaného názvu kandidátky, dal by do názvu i to „Nenechme to tak!“

S. Semelová podtrhla důležitost voleb i pro členskou základnu. V programu bychom měli někde být více srozumitelní – v oblasti válečných konfliktů a NATO. A měl by tam být více zdůrazněn náš cíl – socialismus. Měl by akcentovat i domácí témata (zdražování nákladů na bydlení) – Praha udělá první demonstraci na Václaváku 14. ledna. Kritizovala náhubkový zákon ve směru vnitrostranické diskuse.

S. Petelík se zamyslel, zda by duch programu neměl být jiný, zažil v Řecku demonstraci proti Maastrichtu, EU nelze reformovat pár hlasy v europarlamentu. Měli bychom říci, že chceme vystoupit a chceme alternativu. Jsme proti vojenským misím NATO.

S. Šenfeld měl technickou poznámku k volebnímu řádu – zásadní vliv má negativní volba.

S. Bohatec podtrhl vážnost situace na Ukrajině. Je tam strach, nervozita, pokud nebude tlak po rozumu, bude válka. Co se týká Paříže, až 70% obyvatel Paříže žije ze sociálních dávek, protože jim příjmy nestačí k pokrytí výdajů na život. Stejně jako kandidátka by se mohl jmenovat i vzdělávací institut. Byl by rád, aby se konference strany dělaly v jednom termínu a brzy byly programové materiály.

S. Říhovi chybí stanovisko k Francii a žlutým vestám, dal návrh stanoviska návrhové komisi. Volební program musí být psaný řečí pro obyčejného člověka.

S. Ambrož za Prahu 3 nesouhlasí s volebním řádem, nejsou zahrnuty jejich připomínky do programu, není zmíněno euro (jen ve strategii a v prioritách), není to vložitelné do volební kalkulačky.

S. Hrůza kritizuje přípravu na volbu kandidátů, stačil pro všechny seznam kandidátů na jednu stránku. Volební řád je značně složitý. Jednokolový by odstranil nerovnost.

S. Filip se seznámí s návrhem stanoviska k žlutým vestám, může se totiž zvrátit k ultrapravici. A nemáme stanovisko KS Francie. Volební kalkulačka je součást manipulace veřejným míněním.

S. Konečná poděkovala za konstruktivní diskusi, podněty z diskuse doplní do programu. Volební materiály budou vypadat jinak než program, jiný jazyk, grafika, styl.

Podpořena byla stanovisko k fašismu na Ukrajině i podpora francouzskému lidu.

K hodnocení komunálních voleb vystoupil s. Juroška. Měli bychom podpořit dostupnost Halo novin v knihovnách, objednat je pro vybrané knihovny.

s. Šimůnek a s. Grospič představil podklady ke 2 konferencím – klíče k volbě delegátů (1:150 u programové konané v Nymburce 8. 6., 1:450 u celostranické konané 27. 4. v Praze), doporučený program, návrh změn stanov a další podklady, v lednu by rád objel všechny kraje a podiskutoval s předsedy OV. A také pracovní řád, který byl přepracován na podmínky všech zaměstnanců, nejen zaměstnanců ÚV KSČM. Představen byl i návrh zřízení politického institutu jako samostatného institutu, který může získávat v rámci financování politických stran i finanční podporu. Mohl by se jmenovat Institut pro vzdělávání české levice.

K programu do EU obdržela návrhová komise 2 připomínky, s formulací k NATO i podporou výměn i učňovských oborů se komise ztotožnila, program byl schválen (6 se zdrželo). V Návrhu priorit bylo vyškrtnuto nákladným ve spojení „nákladným vojenským operacím“, priority byly schváleny, stejně jako základní strategie k volbám i název kandidátky.

V druhém bloku diskuse vystoupil s. Varga. Navrhuje vyškrtnout z programové konference klíč, protože je tam, že se navíc účastní předsedové krajských výborů.

S. Navrátila zaskočil jiný poměr klíče u konferencí, měl by být stejný.

S. Juroška navrhuje také jednotný klíč 1:150. Domnívá se, že by měly být předloženy návrhy ke stanovám všechny, nejen ty, co doporučila komise. Ve správní radě vzdělávacího institutu by měly být osobnosti mimo stranu.

S. Říha chce do programu programové konference zařadit i volby vedoucích funkcionářů.

Poté se probíral volební řád a návrhy úprav. Zvítězil návrh volit lídra, pak pozici 2-6 a pak zbytek. Prošlo 39 hlasy.

Na lídra byli navrženi Konečná i Kohlíček. Lídrem se počtem 59 ze 79 stala Konečná (1 hlas byl neplatný). Do druhé skupiny byli navrženi všichni zbývající kandidáti, kteří měli možnost se i představit.

Po volbách otevřel další diskusi s. Hrůza, který nechápe, proč předchází vnitrostranická konference programové. Nerozumí ani klíči, má být reprezentativnější. Obdobně hovořil i s. Sloup. Vadí mu i, že nemluvíme s Restartem.

Závěr bloku provedl s. Šimůnek. Vnitrostranická konference organizační se týká zejména funkcionářů, aby se jim lépe pracovalo; programová je větší, ten budeme muset vysvětlovat celou členskou základnou. Jsou tam i finanční úspory. S. Filip zdůvodnil předřazení, aby platila volba delegátů na okresní, krajskou konferenci i sjezd.

Ke zprávám a vyhodnocení diskuse se moc nediskutovalo. Představeny byly i změn ve stínové vládě (odešel Koníček a Šidlo, informatika se přidala ke vnitru a v gesci to má nově Ondráček, doprava se přidá k průmyslu a obchodu, které má na starosti Hojda). Proběhne i změna na pozici tajemníka Komise žen a v Komisi mládeže.

Že vyhodnocení diskuse je občas formální, tomu se věnoval v diskusi s. Navrátil. S. Semelové se nelíbí odvolání Z. Maršíčka z pozice stínového ministra vnitra (jde ale jinam). S. Juroška se zeptal, zda k programu bude diskuse v členské základně až na podzim 2019 nebo před konferencí.

V různém diskutoval s. Říha, vyjádřil se k dopisu ZO Vejprtice. Byl by rád, kdybychom nezrušili dnes ta nešťastná usnesení, ale vyžádali si právní rozbor, zda jsme neporušili právní řád.

S. Kohlíček se věnoval kritériím sestavování kandidátky – aktuálně je to zřejmě jen věk. A zda by bylo možné doplnit, kdy bude grafika k volbám – je to v materiálech.

Poté se již projednávalo usnesení. Neprošel návrh kupovat Halo noviny do některých knihoven. Neprošel ani návrh projednávat organizační konferenci v sekcích, ani návrhy na změnu klíčů. Změněno bylo jen sloveso na „doporučuje“ u účasti předsedů KV na obou konferencích.

Neprošel bod zařadit do programu programové konference volbu funkcionářů (pro jen 15). Schválen byl Institut české levice, z. ú. a další navrhované body.

Zdeněk Štefek, člen ÚV

 

 Causa Gymnázium Čelákovice

Mnozí z Vás asi zaregistrovali nebývalou pozornost a zájem o situaci v čelákovickém gymnáziu v závěru letošního roku. Dílčí informace jste měli možnost zaznamenat na stránkách Zpravodaje města Čelákovic, úřední desce, městských webových stránkách a zejména v diskusi, která se šířila po sociálních sítích.

_dsc4401.jpgNepříznivá situace gymnázia se dostala i na jednání středočeského krajského zastupitelstva, projednávána byla i radou města Čelákovice.

Pro informaci těm, kteří netuší, o co se vlastně jedná. Byl předložen návrh na optimalizační změnu, na jejímž základě má dojít k postupnému útlumu, který by vedl až ke zrušení Gymnázia Čelákovice a převodu nástupnických práv na Gymnázium v Brandýse n/L.

Na tento návrh zareagovali rodiče studentů a vznikla petice za Zachování gymnázia v Čelákovicích.

Mezi občanskou veřejností vznikly dva tábory. Jeden za převod, druhý za zrušení gymnázia.

Tato situace byla projednávána i na Krajském výboru KSČM, který se ve svém stanovisku vyjádřil proti návrhu útlumu a zrušení. Stejný názor vyslovili i členové našeho okresního výboru.

Na svém jednání schválili vyrobení cca100 ks plakátů s nesouhlasným stanoviskem komunistů Čelákovic a okresu Praha – východ a jejich opakovaný výlep na všech oficiálních plochách města.

Na prosincovém jednání zastupitelstva města Čelákovice byla tato otázka na základě tlaku občanů doplněna do programu jednání. V diskusi, která trvala téměř dvě hodiny, vystoupili se svými argumenty zástupci obou táborů. Za čelákovické komunisty mluvil V. Duník a přítomné v sále i sledující u počítačů seznámil se stanoviskem Krajského výboru, Okresního výboru i Městské organizace KSČM. Asi 30 občanům přítomným v sále rozdal letáčky se zněním stanoviska komunistů Čelákovic a okresu, které ochotně vyrobil a před jednáním zastupitelstva dovezl Zdeněk Štefek.

 I když převaha diskutujících občanů zastávajících názor zachování gymnázia v plném rozsahu byla zřejmá, přesto v konečném hlasování zastupitelů byl přijat a potvrzen šalamounský názor rady města, který vyjadřuje, že sice nesouhlasí s případným ukončením gymnázia v Čelákovicích, ale preferuje v případě optimalizace sloučení s gymnáziem v Brandýse.

Vše je tedy nyní v rukou středočeských zastupitelů, jak několikrát podotknul během diskuse starosta Čelákovic p. Pátek.

Přeji si a prosím naše krajské zastupitele, aby podnikli vše, co je v jejich silách a možnostech, aby pro závěrečné hlasování o bytí či nebytí čelákovického gymnázia získali podporu většiny zastupitelů ostatních stran a gymnázium v Čelákovicích nám pomohli zachovat.

Jsme přesvědčeni, že schválení původního návrhu optimalizace a útlumu by vedlo ke skutečnému zániku Gymnázia Čelákovice, jak velmi výstižně zdůraznila ve svém diskusním vystoupení jeho první ředitelka Mgr. Šumanová. A ta, jak je většině čelákováků dobře známo, nás komunisty opravdu nemusí.                                                                                                 Vladimír Duník, člen OV

 

Reakce na článek Čelákovické zastupitelstvo bez KSČM, uveřejněný v listopadovém čísle Zpravodaje města Čelákovic.

Paní (slečno) Petro Holubová,

pro vaši informaci vám připomínám, že KSČM je demokratická, řádně zaregistrovaná politická strana. Svým hanlivým, nenávistným článkem sama popíráte princip demokracie, na níž se odvoláváte a urážíte tak nejen členy KSČM, ale i své spoluobčany, kteří mají důvěru kandidátů KSČM a podpořili je ve volbách svými hlasy.

To, zda v zastupitelstvu města má či nemá KSČM své zastupitele, nemá pro fungování skutečné demokracie, nikoliv té vaší, naprosto žádný vliv.

Můžete nám odpovědět na konkrétní otázku? „Co jste jako občanka města ve svém životě udělala ve prospěch ostatních spoluobčanů na rozdíl od mnoha vámi opovrhovaných, urážených komunistů?

 Děkuji za odpověď jménem členů Městské organizace KSČM Čelákovice

                                                                           Vladimír  Duník

 

Pan Novák volá na úřad. Nikdy to nikdo nebere. Jednou však po obědě má štěstí! "Vy ráno nepracujete?" vyzvídá. - "Ráno tu vůbec nejsme. Nepracujeme až odpoledne."

Přijde pan Novák na ministerstvo a ptá se ohromeně na vrátnici: "To je ohromnej barák! Kolik tu asi pracuje lidí?" Vrátný na to: "No, abych byl upřímný, tipuju, že sotva polovina."

 

Demokracie po čelákovicku - sliby se slibují, blázni se radují.

Když jsem si přečetl program zastupitelstva města 12. 12. 2018, nechtěl jsem tomu věřit. Dotazy občanů od 17 hod. začátek od 18 hod. Vypravil jsem se na jednání o 20 minut dříve, abych se osobně přesvědčil, jak diskuse probíhá. K mému nemilému překvapení byla přítomna ani ne polovina zastupitelů a diskuse zrovna končila.

Jako občana mne velmi urazilo, že zastupitelstvo schválilo v jednacím řádu tuto negativní změnu. Kde jsou volební sliby o průhlednosti, otevřeném jednání a podílu občanů na rozhodování a řízení města, když více jak polovinu zastupitelů názory a problémy spoluobčanů vůbec nezajímají?

Občan, který nestihne přijít před začátkem jednání, tak vlastně nemá žádnou šanci svůj názor či problém přednést, pokud se nevztahuje k projednávání jednotlivých bodů. Demokracie v pojetí nového zastupitelstva tak utržila další hlubokou ránu.
                                                                                             Vladimír  Duník

 

 

    V Praze se uskutečnil 13. sjezd Komunistického svazu mládeže

ksm.pngV neděli 16. prosince se v sídle Ústředního výboru KSČM v Praze uskutečnil 13. sjezd Komunistického svazu mládeže, z.s. (KSM). Po dvou letech se tak konalo zasedání nejvyššího orgánu komunistické mládeže, na kterém mladí komunisté zhodnotili svou dosavadní práci a její budoucí rozvoj v úsilí o dosažení socialismu a komunismu.

Mezi hlavní úkoly organizace mladých komunistů bude i v následujícím období patřit zápas proti imperialismu a válce.  V dokumentu, který byl k této otázce na sjezdu komunistické mládeže přijat, se mimo jiné konstatuje: "Epocha imperialismu a její rozpory hrozí lidstvu vyhlazením. Soupeření imperialistických center, které jsou zároveň jadernými mocnostmi, může vyvrcholit až zánikem života na zemi. Vládnoucí třídy, v zájmu upevnění nadvlády monopolů mobilizují armády členských zemí imperialistických institucí NATO a Evropské unie. Pro svůj zisk jsou schopny vyvolat další světovou válku, stejně tak, jako vyvolaly dvě předešlé, které decimovaly miliony životů ve 20. století. V zájmu konkurenčního boje imperialistických center budou krvácet miliony alespoň do té doby, než vše utichne a vše pokryje radioaktivní spad. To je reálný scénář, který nám připravují imperialisté, pokud se jim všechny mírumilovné síly nepostaví na odpor."

Svou práci chtějí mladí komunisté orientovat také na konfrontaci se stoupající vlnou antikomunismu v České republice i v zahraničí. Na svém sjezdu vedle jiného proto také deklarovali: "Antikomunismus Evropské unie sílí, jak můžeme sledovat nejen na rostoucích šikanách, kterým čelí komunisté u nás či na Slovensku, ale především na explicitně antikomunistické politice některých členských států. Vyjadřujeme především solidaritu soudruhům z Komunistické strany Polska, kteří čelí nekonečným, vyčerpávajícím soudním sporům a stále reakčnějšímu politickému prostředí, kde je na vzestupu jak nacionalismus, tak vliv katolické církve. Dále vyjadřujeme nemenší solidaritu soudruhům na Ukrajině, kteří trpí pod vládou majdanovské junty podporované Evropskou unií i NATO."

Řada bratrských organizací mládeže zaslala svůj pozdrav 13. sjezdu KSM. Pozdravila ho také řada hostů z partnerských organizací, mimo jiné 1. místopředseda KSČM Petr Šimůnek, který zde promluvil také jako historicky první předseda Komunistického svazu mládeže po jeho obnovení v roce 1990. Svůj pozdrav zaslal také veterán českého a československého mládežnického hnutí historik František Kovanda, čestný člen KSM, který nedávno oslavil své devadesátileté jubileum. Na Sjezd zavítali zástupci vedení Komunistické strany Československa, Levé perspektivy, Českého mírového hnutí a předsedkyně Krajského výboru KSČM Praha Marta Semelová.

V neposlední řadě 13. sjezd KSM projednal také personální otázky, zvolil nové vedení komunistické mládeže - Ústřední radu KSM, její Předsednictvo - a schválil například i nové složení Redakční rady časopisu mladých komunistů Mladá pravda.

 13. sjezd Komunistického svazu mládeže, z.s., 16. prosince 2018 v Praze

 

Zbytečné staromilství

dsc_8649.jpg    Na programu prosincovém jednání našeho okresního výboru byla mimo jiné i příprava celookresního aktivu, který se bude konat 19. ledna 2019 v budově ústředního výboru KSČM.

Při projednávání jeho průběhu padla i otázka, proč po dvaceti pěti letech od rozpadu Československa je opět navrhováno, aby se společně s českou hymnou hrála i slovenská.

    Připomínám, že tutéž námitku jsem vyslovil již několikrát při přípravě předchozích okresních konferencí. Vycházela z názoru, že jde o dva samostatné a na sobě nezávislé státy, a tudíž není žádný důvod k tomu, aby k naší hymně byla připojována další. Něco jiného by bylo, kdyby šlo o společnou akci obou států  

    Abych nebyl podezříván z nějakého nepřátelství vůči Slovákům zdůrazňuji, že stejně jako většina z nás mám k nim blízký vztah a na Slovensku mám stále ještě přátele. Je známo, že v předlistopadové československé armádě byli záměrně slovenští branci povolávání do Čech a naopak čeští na Slovensko. Takže jako bývalý profesionální voják jsem byl se Slováky v každodenním kontaktu, což se odrazilo i v tom, že jsem už nevnímal, jestli někdo mluví česky nebo slovensky.

    V souvislosti s naší tendenci hrát na okresních konferencích i slovenskou hymnu mám dojem, že mnozí z nás trpí určitým staromilstvím, tedy dojímáním se vzpomínkami na minulost. Ale může to být i pozůstatek našich historických zkušeností se závislosti na jiném státě, mimo jiné se projevující hraním jeho hymen a vyvěšováním jeho praporů. Stačí připomenout situaci v době okupace fašistickým Německem či v poválečné době „povinné“ vyvěšování sovětských praporů jako projev vděčnosti a přátelství vůči SSSR.

    Takže jsem vlastně rád, že ani nejstarší pamětníci mezi námi, mezi které mám tu čest rovněž patřit, bohužel, už nepamatují Rakousko-Uhersko. Jinak bych se obával toho, že by bylo okresním výborem odhlasováno hrát na našich konferencích Zachovej nám Hospodine.

    P.S. Překvapilo mě, že ze šesti přítomných členů OV hlasovali pro hraní slovenské hymny čtyři, z nichž tři patří k těm věkově mladším. Že by se nostalgie přesouvala na mladší ročníky?

Jaromír Dočekal  

 

HYPOTETICKÝ VOLEBNÍ MODEL – POSLANECKÉ MANDÁTY:

Hypotetický volební model společnosti SANEP vychází z prosincového průzkumu volebních preferencí, tedy pouze z hlasů 62,7% rozhodnutých voličů.

volby.png

 

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás v závěru roku po dlouhé těžké nemoci navždy opustil ve věku 75 let soudruh Antonín Procházka.

Dlouholetý bývalý funkcionář OV Praha – východ, Středočeského kraje, ale především letitý aktivní člen výboru naší městské organizace.

V jeho osobě jsme neztratili jen věrného poctivého soudruha – komunistu, ale také čestného občana, přítele a kamaráda, na něhož jsme se mohli vždy obrátit.

Toníku, nikdy nezapomeneme, budeš nám moc chybět.
Čest Tvé památce

                                                                                  komunisté z Čelákovic

Antonín Procházka

Antonín Procházka

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpravodaj vydává OV KSČM Praha-východ. Naše web stránky: tresnicka.kscm.cz
Elektronická pošta ov.prvych@kscm.cz Telefon 222 897 460 nebo mobil 725 646 019.