Roman Blaško - kandidát do Evropského parlamentu

19. 2. 2019

6 otázek a odpovědí. 

  • Dostal/a jste se do TOP6 kandidátky KSČM – česká levice společně. Překvapilo vás to? Jak byste zhodnotil/a projekt České levice společně a když už jste dostali důvěru, čím konkrétně hodláte úspěchu tohoto projektu být nápomocni nejvíc? Jaká je vaše největší osobní deviza?
Značně mne překvapila samotná důvěra ÚV KSČM v mou osobu, a to znamená důvěra naši stranu KSČ, kterou zastupuji. Za to bych chtěl poděkovat a zároveň zdůraznit, že si jsem vědom obrovské odpovědnosti, kterou nesu. Na druhou stranu mě to nepřekvapilo, protože dříve, nebo později k tomuto kroku spojení České levice muselo dojít. Soudím tak z hlediska dlouhodobých i aktuálních společenskopolitických procesů a také obrovského tlaku ze strany Evropských center vytlačit levici z evropských institucí a nahradit je nacionalisty, populisty a konzervativci.
Vůbec to nevidím jako nějaký aktuální projekt. Je to nutná politická a společenská obrana za lepší a spravedlivější život v podmínkách kapitalismu. A Komunistická strana Československa nedostala pouze příležitost, ale dlouhodobě a velmi intenzivně pracovala na vytváření podmínek, aby ke sjednocování na levici nakonec došlo. Nejvíce práce jsme odvedli právě pro komunistické hnutí v ČR. Tato politika jednak vyplývá z našich sjezdových cílů posledního řádného XXIII. sjedu KSČ, konaného 29. listopadu 2016. Ale také z konkrétní spolupráce s KSČM na všech úrovních, všude tam, kde to jde. Nápomocni jsme byli a budeme v mnoha směrech. Umíme sjednocovat, jsme kolektivní, dokážeme mobilizovat síly, jednáme čestně a nejsme odtrženi od reality. Také nejsme zprofanovaní žádnou korupcí, podílem na protinárodních zájmech atp.
V prvé řadě, je největší osobní deviza ta, které si vážím nejvíce, a tou je jednoznačná podpora v mé rodné straně KSČ, a teď i značná podpora rozhodnutí ÚV KSČM. To mi dává jistotu, že věci, které realizuji, říkám, píšu a konám, jsou správné z politického hlediska, jsou srozumitelné a taky lidské. Jinak jsem konsenzuální typ, který má schopnost sjednocovat. Zabývám se manipulací médií, propagací, ale dokážu být také značně neústupný. Jsem pracovitý, kolektivní, uvědomělý, komunikativní, mám pochopení a myslím, že dovedu naslouchat druhým. Většinou moc nekritizují a když tak konstruktivně, spíše organizuji věci, co mají smysl. Jsem kluk z venkova a ti musí umět všechno - kydat hnůj, řídit všechno, co má motor, ale i být společenský, družný a pomáhat druhým. Bez toho na venkově se žije velmi špatně.
A ještě jednu devízu mám, a tou je, že při každé práci se projeví má velká tvůrčí schopnost.
  • Na co jste se v souvislosti s evropskou politikou zaměřoval/a nejvíc do vašeho zvolení na jedno z předních míst kandidátky? Jistě jste široké evropské politiky sledovali, takže co byste změnili, pokud byste na to po volbách v rámci frakce GUE/NGL měli dostatečnou sílu?
Věnuji se od roku 2012 situaci Ukrajině. Dokonce jsem tuto krizi avizoval, ale nebyl jsem tehdy vyslyšen. Od roku 2014 ukrajinské občanské válce. Zkušenost s reáliemi v ukrajinské společnosti, kde jsem byl na 63denní misi k volbám v říjnu, listopadu a prosinci 2014 je k nezaplacení. Měl jsme potom možnost tyto zkušenosti a informace odprezentovat jak na OV KSČ v různých částech naší země, tak i KSČM, ale i právě v Bruselu, nebo Berlíně, Lipsku či na mém milovaném Slovensku. Mezinárodní otázky totiž určují národní politiku, až se to dotkne úplně každého z nás. Proto by se o společensko-politické procesy měli zajímat všichni. Zájem o společnost je ctnost.
Pokud bych měl tu sílu a možnost ovlivnit, zaměřil bych ve frakci GUE/NGL v tuto chvíli na to nejzákladnější, a to uchovat nejen v Evropě mír. To je to nejzákladnější a nejpodstatnější ze všech otázek. Řešit krize výhradně politicky a naučit se předcházet konfrontacím, schopností eliminovat pokusy o nastolení chaosu a válek. Také se nezabývat pseudotématy. Ale to je spíš přání otce myšlenky. Kapitalismus je založen na korupci, konfrontaci, chaosu a válkách. Ihned po tom jsou to otázky sociální v celém spektru. Neboť jen komunisté mohou do politiky vrátit sociální podstatu.
  • Co nejvíce oceňujete na práci GUE/NGL a našich dosavadních europoslanců? Co vám naopak chybělo?
Ač se to nezdá, vlastní existence GUE/NGL v této byrokraticky diktátorské, rozpadající se instituci, je velmi důležitá. Protože dokud tady EU bude a nenastanou podmínky pro zrušení EU, musíme jako levice obsazovat co nejvíce křesel v EP. Jinak tam nalezou konzervativní liberálové v podobě, jakou jsem uvedl výše. A budou s námi zametat podstatně víc než dosud. A to nesmíme připustit. Ani jako levice a už vůbec to nesmí připustit komunisté. Navíc komunisté musí být jádrem levice a hlavním hybatelem.
  • Co vás vlastně vedlo ke vstupu do KSČM/SDS/KSČ? Čím je podle vás »vaše« strana na české/evropské politické scéně specifická?
Je tisíc důvodů proč být komunistou. U mne je to velmi jednoduché a vyplývá to z historie. Tak jednak moji prarodiče prožili 2. světovou válku a měli zkušenost i z 1. republiky. Děda byl za války v ilegalitě KSČ a bojoval s fašismem. Riskoval svůj život pro druhé, byl čestný a vše viděl zcela jasně. Měl to štěstí, že přežil. Babičky bratr se z koncentráku nevrátil. Budoval potom tuhle republiku s nejlepším vědomím sociálně spravedlivého světa. Pomáhal hlavně slabým a strádajícím. Jako sirotci se sestrou žili na faře na Slovensku za Tisa a poznali tehdy církev na vlastní kůži. A díky všem těmto statečným jsme tu na světě. Bojovali a padli za náš život a já jim to dlužím. Proto jsem v KSČ, protože vím, z čeho jsem zrozen.
  • Která nejžhavější eurotémata současnosti považujete za nejaktuálnější/nejpotřebnější z hlediska řešení? Je to evropská legislativa jako taková? Či (a)sociální, ekonomické a obchodní normy, TTIP apod.? Nebo snad migrace či brexit? Palmový olej či jiná ekologická témata v době globálního oteplování a změn klimatu? Popřípadě jiné téma?
Jak jsem již uvedl. Udržení míru a okamžité řešení ukrajinské občanské války. Paradox je, že EU se tváří jako spasitel Ukrajiny, a přitom ji těžce okrádá o vše cenné, co má. Zastavení odlivu ukrajinských pracovních sil a mozků do jiných zemí. Nechat Ukrajinu, ať si vše řeší sama, ale jen za předpokladu kompenzace těch, kdo tuto tragédii způsobili, a tím jsou USA a EU. Bohužel i my za to neseme odpovědnost. Stabilita na Ukrajině vytvoří podmínky pro stabilitu v Evropě. Teď nemluvím o EU…
  • Česká i evropská autentická levice prochází momentálně docela zásadní krizí. Co by podle vás měla udělat, aby z ní vzešla posílena s odpovídajícími preferencemi?
Společnost se zákonitě harmonizuje. Prochází krizí, jelikož se nechává ovládat subjekty, které mluví o levicovosti, a přitom konají ve prospěch liberálů. Schopnost to rozeznat je v přeinformovaném světě dnes pro lidi na levici velmi těžká. Povím příklad, jsou demonstrace, kde se přizvou levicové subjekty a osobnosti. Ty si pak v projevu klidně kopnou do komunistů i přes jejich společný zájem. Tak takto NE! Proto vidím jako průlom, že KSČM má na kandidátce do EP Stranu demokratického socialismu a Komunistickou stranu Československa. Přes rozdíly, jsou to partneři, co si uvědomili, jak důležitá je jednotná politika.