Z jednání ÚV KSČM 30. 3. 2019

31. 3. 2019

30. března se uskutečnilo již 6. zasedání ÚV KSČM. Přítomno je 78 z 90 členů ÚV KSČM. V procesních bodech byl novým členem ÚV za Prahu 10 zvolen Jiří Dolejš.

Bez problému prošly procesní body i schválení programu - úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM, stanovisko k aktuální politické situaci, Informaci o stavu a vývoji členské základny strany k 31. 12. 2018, Návrh na řízení a změny organizační struktury KSČM, Návrh na svolání XI. sjezdu KSČM, Pracovní návrh aktualizovaného Programu KSČM, Informace o zajištění přípravy voleb do EP, Zpráva o činnosti ÚRoK za rok 2018.   

Z ekonomických bodů Návrh rozpočtu organizační jednotky ÚV KSČM pro rok 2019, Stanovisko ÚRK KSČM k rozpočtu organizační jednotky ÚV KSČM pro rok 2019, Návrh rozpočtu KSČM pro rok 2019, Stanovisko ÚRK KSČM k rozpočtu KSČM pro rok 2019, Vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za rok 2018, Stanovisko ÚRK KSČM k vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za rok 2018, Výroční finanční zpráva KSČM za rok 2018, Stanovisko ÚRK KSČM k výroční finanční zprávě KSČM za rok 2018. Z organizačních pak Vyhodnocení diskuse 5. zasedání ÚV KSČM a Zpráva z jednání VV ÚV KSČM od 5. zasedání ÚV KSČM a kontrola plnění usnesení 5. zasedání ÚV KSČM.

V úvodním vystoupení Vojtěch Filip shrnul cíle jednání. Věnovat se aktuální politické situaci i připravit konferenci. Důležitým dokumentem je i návrh na svolání XI. sjezdu KSČM. Někteří členové kandidují do EP za jiný subjekt, což je porušení stanov, dotyční budou muset předstoupit před svůj orgán dle článku 12 stanov.

Věnoval se 20. výročí bombardování Jugoslávie, které je obsahem i stanoviska ÚV KSČM. Také výročí 15. března 1939, nesmíme při naší práci na to zapomínat. Protože jsme i svědky výzev nerespektovat Chartu OSN a uzavřené smlouvy. Vedou se války o suroviny, zejména o vodu. Elity se snaží udržet dojem, že jediné východisko z krize je udržení globálního kapitalismu.  Nelze přijmout měřítko majetku jako hodnotu, pro nás je to lidská práce.  Útoky směřují na všechny, kteří představují alternativu. Antikomunismus je na vzestupu, stará neúspěšná řešení jsou předkládaná pod novými názvy.

Nesmíme rezignovat ani přes pokles preferencí.  Nejvíce nám škodí vnitřní spory. Zvládli jsme být opozicí proti pravicové vládě, proti vládě ČSSD jsme to nezvládli. Naším cílem je získat mimo protestních hlasů i programové.  Máme 7 programových bodů, je to boj s opozicí, ale i s vládou. Daří se nám prosadit podmínky, které máme v dohodě, nedaří se nám zastavit postupné kroky vlády, která je ochotna se vzdát další suverenity. Samostatnou kapitolou je práce v krajích a obcích.  Poděkoval s. Bubeníčkovi za zvládnutí krize v kraji. Projevují se naše neúspěchy v komunálních volbách – konkrétními kroky nových vedení (viz Hřib a Praha).

Volby do EP ukáží, zda jsme překonali krizi a posílili. Nabízíme reálný volební program, kandidátku mladých i zkušených, ukazujeme, že máme budoucnost. Netrpíme provozní slepotou, jako Piráti.

Stanovisko směřované k mementu 20. výročí bombardování Jugoslávie představil s. Grospič. Zahrnuje i požadavky na odmítnutí účasti na vojenských misích bez mandátu OSN a zrušení vojenských základen USA v Evropě i ukončení činnosti NATO.

Petr Šimůnek uvedl Zprávu o stavu členské základny. K 31. 12. Máme 34.622 členů, 250 do 30 let a 619 mezi 30 a 40 lety. Nad 70 let máme přes 22.000 členů, průměrný věk je 73,5 roku. Nejsilnější kraj je Středočeský. Mezi obyvateli je procentuálně zastoupena nejvíce Vysočina (0,45%). Nejvíce nových členů přijal Chomutov (11).

Dále Návrh na změny a řízení organizační struktury, který bude předmětem jednání samostatné dubnové konference. Stanovy budou projednány VV ÚV KSČM 12. 4. Materiál shrnuje různé diskutované varianty (např. v oblasti voleb členů ÚV KSČM).

Dalším materiálem je příprava XI. sjezdu, dvoudenního ve dnech 18. - 19. 4. 2020, klíč 1:120. Sjezdová známka bude 50,- Kč, od září do 20. listopadu 2019 mají proběhnout výroční členské schůze ZO KSČM, pak do 31. prosince 2019 okresní konference KSČM a v období    leden – 29. únor 2020 krajské konference KSČM.    

S. Grospič představil programový dokument, který je doplněn i výtahem všech připomínek. Je to zatím pracovní materiál, který má doznat výrazných změn, aby nás vedl i delší období.

S. Konečná shrnula stav volební kampaně. Ve čtvrtek byla porada kandidátů, rozjedou se akce, štafeta, která je v rukou okresních výborů. Kandidáti mají osobní vizitky i osobní letáky A5.

Zprávu Ústřední rozhodčí komise uvedla s. Vrzalová.

Diskusi začal s. Říha. Věnoval se odcházení členů, je to nespokojenost s naší prací. Kádrové otázky budou řešit v Brně dle stanov. Těžko lze dodržet harmonogram přípravy sjezdu, zejm. okresní konference, chce prodloužit termín do 18. 1.

S. Kohlíček upozornil, že probírá 2. kolo prezidentských voleb na Slovensku – levice prakticky zmizela. Zítra budou volby na Ukrajině – tam byla účast levicového kandidáta dokonce zakázána. Na Praze 10 máme ve volbách do Senátu P. Šimůnek. Někteří naši členové kandidují jinde, to je pravda, ale náš program nenabízí řešení, proto je důležité ho aktualizovat. Představil výzvu 20 komunistických stran k volbám.

S. Semelová podotkla, že hlasy nezískáme tím, že špatně vystupujeme – nepodpořili jsme navýšení platů učitelů na 130% ani zlevnění nákladů na bydlení (vodného, stočného o půl roku dříve, senátní návrh). Jsme sebevědomá strana nebo plníme přání toho, kdo nám vyssává voliče?

S. Kváč navrhl stáhnout A. Korjagina z kandidátky do EP, protože neuvedl, že je v podmínce. Je to návrh OV KSČM Nymburk.

S. Hrůza upozornil na usnesení X. sjezdu – uložil ÚV KSČM zpracovat krátkodobý politický program a ekonomickou analýzu. Zodpovídá předseda a termín je srpen 2018. Varoval před přílišnou centralizací v oblasti ekonomiky i řízení.

S. Klimša má pocit, že se v podpoře vlády začínáme ztrácet, ČSSD je okázalé. Babiš po návratu z USA obrátil, je čas zatlačit na pilu a zachovat si tvář. Diví se zvyšujícímu se podílu spoluúčasti okresů a kandidátů na sjezdu. A proč KSČM nevystupuje jasně na ochranu tradiční rodiny. Jsme spolu s Řeky největšími euroskeptiky.

S. Větrovec chtěl vysvětlit, proč 2 členové okresu Česká Lípa kandidují jinde. S. Cincibus je vážený člen strany. S. Konečná kontrovala, zda bude Cincibus vystupovat tak, ať lidi volí kandidátku KSČM.

S. Švarc doplnil, že i někteří mladí komunisté odmítli volit KSČM ve volbách. Věnoval se i stranickému vzdělávání, pošle všem okresům přihlášky.

S. Číž za okres navrhl, aby zůstal osvědčený třístupňový model, kdy krajské rady jsou poradní a koordinační orgán.

S. Moučková se zaměřila na členskou základnu. Jediný výstup z konference by mohl být jen to, jak se bude tvořit příští ÚV KSČM. V základně máme mrtvé duše. Preferuje současný způsob volby členů ÚV KSČM. Netrpíme provozní slepotou? Vyzvala, ať Kováčik řekne, proč je tu tak malý počet poslanců (žádný z nečlenů ÚV).

S. Kohlíček uvedl, že vzhledem k výši důchodů by měl být 50 Kč průměrný příspěvek.

S. Varga uvedl, že budeme tak dlouho centralizovat, až tu zůstaneme sami.

S. Ambrož seznámil členy, že od roku 2016 odešlo z Prahy 3 5% členů z důvodu nesouhlasu s politikou strany. Sjezdový příspěvek je zbytečný, jen narůstá administrativa.

S. Navrátil chce, aby ÚV KSČM byl nejdůležitějším orgánem mezi sjezdy, ne jako dosud, kdy dostaneme týden předem jen materiály. Hodonín chce zakotvit i princip demokratického centralismu.

S. Žižková uvedla, že Královehradecký kraj podporuje jednodenní sjezd, v Nymburce.

S. Šmejkal podotkl, že jsou organizace ležáků, kdy členy obchází předseda. Odpuštění příspěvků snižuje průměr. V Brdech chtějí Vojenské lesy darovat rybníky pro rekreaci, bude negativní dopad na životní prostředí.

S. Picková představila desatero ke stanovám, které udělali na okresu k původnímu materiálu, na jednání je ale jiný materiál. Nesouhlasí s tím, aby okres neměl zástupce v ÚV KSČM.

S. Bohatec podpořil stanovisko k bombardování Jugoslávie i tým eurokandidátů. Pořádají ve Svitavách přesokresní akce. Chce po komisích, aby předložily, s kterými připomínkami okresů k programu i stanovám se ztotožnila a se kterými ne.

S. Kolařík si váží připomínajících Jugoslávii, než došlo k bombardování, u nich továrna na rakve změnila výrobu na malé rakve. Váží si vystoupení Kohlíčka i Semelové.

S. Rulíček uvedl, že parlamentem neprošel přelet těžce naložených bombardérů přes Prahu. Proč v programu nehovoříme o armádě.

S. Petelíkovi se zdá, že okresům jsou házeny klacky pod nohy, že místo ÚV rozhoduje VV ÚV. Předkládaný program je zvláštní, s pasážemi ze 70. let.

S. Konečná reagovala na dotazy, budou vyjíždět v rámci kampaně z Prahy v 8 hodin dva vozy, třetí bude pro Moravu. Jsme proti evropské armádě, proto není v europrogramu. S. Grospič dodal, že ČR se nedokázala vyhradit třeba vůči institutu evropského prokurátora.  Upozornil i na šíři názorů v programové pracovní skupině. S. Šimůnek nemá problém s prodloužením termínů konání okresních konferencí. Kandidátní listina byla již zaregistrována a přijata. Sjezdový příspěvek zůstává okresům, pomáhá jim zaplatit náklady na delegáty. Skutečně by konference měnila případně jen stanovy v otázce volby členů ÚV, další změny pak sjezd. S. Filip se vrátil k výzvě 20 komunistických stran, je třeba ji uplatnit. Také má toho dost ve vztahu k vládě, pohár trpělivosti téměř přetekl, připravuje se setkání s Babišem, poznamenal, že návštěva Trumpa byla zakoupena za 200 tisíc dolarů. Máme jediný nástroj, jak je k něčemu nutit - vztah ke státnímu rozpočtu.

Ekonomické body po polední přestávce uvedl s. Ort, s. Pěnčíková pak stanovisko revizní komise. V diskusi s. Říha upozornil na časový tlak při projednávání, jsou sice v dokumentech čísla za minulý rok, ale není tam kolonka hospodaření okresů. S. Ambrožovi vadí na plnění rozpočtu, že nejsou započítány třeba zálohy (plyn). S. Kohlíčka zaujala kolonka Služby na volby do EP za 8,5 mil. Kč, to nezná – to je ale rozpočet celé strany včetně okresních rozpočtů. A za nesmyslný označil pokladní limit 5 tis. Kč. Měli bychom mít plán využití našich nemovitostí. S. Hrůza upozornil na disproporce v podkladech.

S. Šimůnek pak uvedl poslední blok (vyhodnocení diskuse a zprávy z jednání VV ÚV), ke kterému diskutoval s. Varga – nemají informaci o ekonomických opatřeních ani o splněných úkolech VV ÚV, VV ÚV schválil vnitřní směrnici pro nakládání s prostředky, ale směrnici schválil původně ÚV. S. Kavij se zeptal na politický institut. S. Kohlíček ze zprávy nevyčetl, jak dopadla naše kandidátka na MV ČR.

S. Grospič uvedl, že institut byl zaregistrován 25. 2. a je financován zpětně pololetně, čili KSČM poskytla institutu půjčku.  S. Ort nemá nic proti tomu, aby po auditu se udělal přehled hospodaření okresů. S. Šimůnek poskytl info, že kandidátka byla podaná 18. 3. bez vady, kandidujeme jako KSČM, společný návrh nebyl MV ČR přijat, jak doplnila i s. Konečná.

Pak byl projednán návrh usnesení, prošlo posunutí termínů pro jednání okresních konferencí do 18. 1. 2020, posun termínů krajské konference do 15. 3. neprošel. Neprošel návrh snížit sjezdové známky z 50 na 30.  Neprošel ani jiný klíč 1:150 ani jednodenní sjezd v Nymburce. Neprošel ani návrh na stažení A. Korjagina z kandidátky. 7. zasedání ÚV KSČM bude 29. června.  

S. Filip vyzval k aktivitě při volební kampani, ta nesmí stát jen na kandidátech. Pro nás je zásadní úkol zachovat funkční okresy.

Zdeněk Štefek