Zpravodaj 10/2019

1. 10. 2019

Ještě k výročním schůzím

   Nejdříve připomenu Usnesení Programové konference KSČM konané dne 8. června 2019 v Nymburce, které v bodě II. akceptuje “…možnost zpracování alternativních návrhů programů KSČM, které budou zpracovány do 15. 8. 2019 a předloženy a projednány na VČS, OK a KK KSČM a podstoupeny na XI. sjezdu KSČM“.

Alternativní programy jsou nakonec tři.

 • Návrh vypracovaný odborným zázemím ÚV a předložený na konferenci s. Grospičem,
 • návrh vypracovaný Marxisticko-leninským odborným klubem spolu s iniciativou Restart
 • návrh skupiny  komunistů sdružených kolem Josefa Skály.

Návrh odborného zázemí ÚV má dvě části:

 • Návrh aktualizace programu KSČM (kladenského programu z roku 1992)
 • Návrh krátkodobého programu

Návrh skupiny MLOK a RESTART má pět částí:

 • Programový manifest komunistické strany
 • Krátkodobý program strany
 • Volební program a heslo dne
 • Program Nové komunistické internacionály
 • Program zachování komunistické strany

Návrh Programu od skupiny komunistů sdružených kolem Josefa Skály je návrhem politického manifestu komunistické strany.

Jako řadoví členové strany jsme v situaci, ve které jsme ještě nikdy nebyli. Nemáme k diskusi jeden dokument, ke kterému bychom vznášeli doplňky a připomínky, ale máme vybrat ze tří variant Programu.

V čem jsou si navržené varianty podobné a kompatibilní a v čem se odlišují?

MLOK spolu s RESTARTem předložili nejobsáhlejší návrh, zejména části Program Nové komunistické internacionály a Program zachování komunistické strany si zaslouží pozornost, protože ať už sjezdové jednání dopadne jakkoliv, tyto dokumenty stojí za to dále rozvíjet a pracovat na nich.

MLOK spolu s RESTARTem a odborné zázemí ÚV předkládají i návrhy Krátkodobého programu resp. Volebního programu.

V obou případech se jedná o výčet konkrétních legislativních kroků nebo politických požadavků (v mnoha případech i stejných, jenom řečených jinými slovy). Dle mého názoru bychom tento dokument(y) měli spíše nazývat krátkodobý plán práce, jednak pro ten konkrétní výčet politických požadavků (které se však můžou v čase měnit), jednak proto, že z těch bodů vyplývají konkrétní úkoly pro vedení strany, poslance a zastupitele, ale zejména proto, abychom si název PROGRAM zachovali pro stěžejní dokument – politický manifest, ve kterém se KSČM ideově vymezí k otázkám dnešní doby.

Mimochodem –  dvě varianty Krátkodobého (volebního) programu resp. plánu práce lze sloučit do jednoho dokumentu, stačí aby si tvůrci soudružsky sedli k jednomu stolu.

To, co je dnes to nejdůležitější, o čem se vede diskuse a co nám předkládají všichni tři navrhovatelé, je znění dlouhodobého Programu – politického manifestu. Každý z navržených tří Programů je jiný, má jiný myšlenkový základ a jinou rétoriku.

Úkolem dlouhodobého Programu je odpovědět na otázky kdo jsme, co chceme, kudy vede cesta k socialismu. Své poslání program splní, když vyvede stranu z krize, získá nové příznivce, zastaví pokles členské základny a přivede do strany novou krev. Dlouhodobý program není programem volebním ani plánem práce, je ideovým základem, z něhož mají volební programy vycházet.

Soudružky a soudruzi, v této diskusi a rozhodování není univerzální rada ani doporučení. Volte rozumem i srdcem.

Pavel Posolda, předseda OV KSČM Praha - východ

 

Klíč k volbě delegátů na Krajskou konferenci 2020

 

Okres

Počet členů

Klíč delegátů KK 4+

Počet delegátů  (1:150)

Počet delegátů za OV celkem

Benešov

301

4

3

7

Beroun

498

4

4

8

Kladno

1025

4

7

11

Kolín

438

4

3

7

Kutná Hora

271

4

2

6

Mělník

322

4

3

7

Mladá Boleslav

496

4

4

8

Nymburk

315

4

3

7

Praha východ

273

4

2

6

Praha západ

396

4

3

7

Příbram

356

4

3

7

Rakovník

348

4

3

7

Kraj

5039

48

40

88

 

Soudružky a soudruzi, nezapomeňte na VČS na návrhy delegátů na Krajskou konferenci !

 

 

(Ne-)zaměstnanost mládeže ve světě

na základě údajů ILO z roku 2018 a celosvětově:

 • 75 milionů mladých lidí je bez práce

problém nezaměstnanosti mládeže je zvlášť akutní v arabských státech (30,6 %), v osmadvacítce EU (18,4 %), v Latinské Americe a Karibiku (17 %) i jinde. Jako příklad uvádíme, že v Jižní Africe dosahuje nezaměstnanost mládeže 50 %.

 • 158 milionů mladých pracujících žije pod hranicí chudoby

Subsaharská Afrika je oblastí s nejvyšším procentem chudých mladých dělníků na světě, s téměř 70 procenty (80 milionů), ale tento problém je zvlášť akutní v jižní Asii. V tak vysoce rozvinuté zemi EU, jako je Dánsko, počet dětí v rodinách, jejichž příjem je pod hranicí chudoby, dramaticky vzrostl v roce 2016. V roce 2016 tam bylo 48 300 chudých jednoročních dětí, což znamená, že byly chudé nejméně rok. Za pouhý jeden rok to je nárůst o 10 500 dětí, což odpovídá relativnímu nárůstu o téměř 28 %.

 • 25 % mladých ve věku 15-29 let není v zaměstnání ani ve vzdělávacím či školícím procesu

Tahle situace snižuje jejich znalosti i schopnosti a zachycuje je do nezaměstnanosti, nedostatečné zaměstnanosti a zklamání. Co víc, mladí jsou více vystaveni neoficiálním pracovním vztahům-čili nepřihlášené práci-zvlášť ve vznikajících nebo rozvojových zemích jako je Jižní Afrika, Brazílie a Turecko, kde 40 % mladých pracujících je nepřihlášených, a v Mexiku jich je 60 %. Navíc k nízkým mzdám a nepřihlášené práci jsou mladí lidé často nuceni pracovat v pružných pracovních vztazích na částečný nebo časově omezený úvazek. Typickým příkladem jsou země EU jako Portugalsko, Řecko, Polsko nebo Finsko s více než 50 procenty mladých bez možnosti najít stálé zaměstnání na plný úvazek.

Vystaveni této situaci se mladí lidé uchylují k migraci, hledání lepších vzdělávacích a pracovních příležitostí mimo svou vlast. Podle údajů z předcházejících let bylo celosvětově nějakých 51 milionů migrantů ve věku 15-29, většina z nich z rozvojových zemí. Mnozí z nich jsou mladí vědci, kteří hledají práci v oboru, jenž studovali, v bohatších zemích, kde jsou zahraniční pracovní síly žádané. Ale nejochotnější k migraci jsou mladí v chudých zemích. Největší počet mladých, kteří chtějí migrovat, mají subsaharská Afrika, Latinská Amerika a Karibik - 38 %, následovány východní Evropou s 37 procenty.

Výše uvedené problémy jsou zvlášť palčivé u mladých pracujících žen, které jsou trvale vystaveny vyšší míře nezaměstnanosti, práci na částečný úvazek a nedostatečnému vzdělání v poměru k mladým mužům; fakta, jež vysvětlují konkrétní problémy pracujících žen vzhledem k jejich věku.

Vše tu zmíněné tvoří drsnou realitu, v níž jsou mladí pracující vítáni, aby organizovali svůj boj na pracovištích, ve svých zemích i mezinárodně, v řadách Světové odborové federace, a požadovali život, jenž si zaslouží, ve společnosti s mírem, společenskou spravedlností, bezpečím, přístupem ke vzdělání a k právu na trvalé zaměstnání, s osmihodinovou pracovní dobou, osmi hodinami odpočinku a osmi hodinami k rozvoji vlastní osobnosti, s přístupem k umění, kultuře, sportu.

Z projevu Emila Olsena, koordinátora mládežnického výboru SOF, na zasedání Mezinárodní organizace práce (ILO) v Ženevě, 20. 6. 2019 (přeložil Vladimír Sedláček)

 

Kateřina Konečná: K listopadu očekávám neskutečnou mediální masáž. Budou se vám snažit namluvit…

katerina-konecna2.jpg
 

ROZHOVOR „Čekám neskutečnou mediální masáž, která se bude všem snažit namluvit, jak se tady žilo zle, že jsme byli banánová republika a teď se máme nejlíp v historii,“ říká k blížícímu se listopadu europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM) a připomíná lidi, kteří dnes žijí v chudobě, i velké množství exekucí. Velmi rázně se vyjádřila na adresu Milionu chvilek pro demokracii. Padla slova o nátlakové skupině nebo páté koloně TOP 09 a dalších. Nešetřila ani Evropskou unii.

Prezident Zeman odmítl jmenovat Michala Šmardu ministrem kultury, protože se prý nikdy problematikou české kultury nezabýval, a není proto, podle prezidenta, odborně kompetentní. Požádal proto Jana Hamáčka, aby navrhl jiného kandidáta. Andrej Babiš překvapil prohlášením, že Michala Šmardu ve vládě nechce. Diskuse ohledně ministra kultury trvá už dost dlouho. Kam to podle vás nakonec povede? A souhlasíte s prezidentovým postojem?

Vede to jen k tomu, že tady máme nekonečný příběh, ze kterého si mnozí už tropí jen legraci. Myslím, že výroky představitelů ČSSD ukazují na schizofrenii uvnitř strany. Nejprve se postaví za Antonína Staňka, pak jej chtějí odvolat, za něj navrhnou pana Šmardu, který sice říká, že na ministerstvu nelpí, ale sociální demokracie odmítá udělat kompromis. Připadá mi to jako špatná tragikomedie.

Velký humbuk se strhl kolem toho, že Irena Žantovská, manželka Petra Žantovského, vyhrála výběrové řízení na ředitelku kladenského divadla. Herci se proti tomu bouří a Deník N mimo jiné o Petru Žantovském napsal, že je „člen Rady ČTK, který publikuje na konspiračních a dezinformačních webech“. Co na to říct?

Pokud vyhrála výběrové řízení, splnila pravidla, která měla splnit, pak nevidím důvod ji takto kádrovat. Herci se v poslední době bouří proti všemu, co není podle jejich gusta. Měli by si ale uvědomit, že svět se netočí a snad ani nebude točit podle toho, jak si budou pískat.

Svůj názor na toto téma uvedl na sociálních sítích i analytik Štěpán Kotrba. Napsal, že Irena Žantovská má nesporné odborné zkušenosti, včetně toho, že už v jednom divadle byla uměleckou šéfkou, navíc doplněné diplomem   z ekonomie. Protestujícím hercům pak vzkázal, že „pokud si herci začnou volit svého principála, tak budou muset začít hrát za své“. A do třetice dodal: „Být manželkou „dezinformátora“ je horší než být manželkou kulaka. „Prase, které takto argumentuje, by nemělo být novinářem.“ Má pravdu? A co to vypovídá o dnešní atmosféře?

O atmosféře strachu a nenávisti? To my jako komunisté zažíváme už třicet let, že se tu a tam najde idiot, který nechápe, co ta demokracie ve skutečnosti je. Když lidskoprávní aktivisté uviděli šibenici na některé z demonstrací, tak se tomu podivovali, ale kde byli, když nám je věšeli na budovy KSČM? Je to, samozřejmě, šílenost v obojím případě, ale tady vidíte, jak jsou tito lidé spravedliví.

Mimochodem, právě tento rok si připomínáme 30 let od sametové revoluce. Od dubna tato země čelí vlně demonstrací a vládní nestability, společnost je rozdělená… Kam až podle vás může nálada ve společnosti vygradovat? Co můžeme na podzim, a hlavně během listopadu, očekávat?

Společnost je, samozřejmě, rozdělená. Tady ty kecy o tom, kdo společnost rozděluje, jsou nepochopením reality. Jistěže jiné zájmy mají miliardáři, nadnárodní korporace nebo pražská kavárna než dělníci v továrnách, prodavačky v obchodech nebo senioři. Jinak já osobně čekám neskutečnou mediální masáž, která se bude všem snažit namluvit, jak se tady žilo zle, že jsme byli banánová republika a teď se máme nejlíp v historii. Naštěstí je ještě velká spousta lidí, která si nenechá těmito novodobými kazateli plivat na svou práci a práci svých předků.

Podíváme-li se na Milion chvilek pro demokracii, jejich požadavkem původně bylo odstoupení ministryně Benešové. Následoval požadavek na odstoupení premiéra a poté další věci. Co si vy o Milionu chvilek myslíte? 

Že se jedná o nátlakovou skupinu, která si uzurpovala právo hovořit za většinu, za niž ale rozhodně ve skutečnosti nemluví. Myslím si, že pokud by to mysleli vážně, založí politickou stranu a ukážou, co pro lidi chtějí udělat. Zatím ovšem slouží jako pátá kolona TOP 09, Pirátů, ODS, KDU-ČSL, STANu a bohužel i některých sociálních demokratů. To hovoří za vše…

Máte pocit, že se lidem v České republice žije dobře? Ostatně, hospodářský růst i tento rok trvá, stejně jako velmi nízká nezaměstnanost. Na druhou stranu zdražují potraviny, bydlení, byty v Praze jsou prý v poměru k platům nejdražší ve střední Evropě, je tady velké množství exekucí… 

Víte, co je nejhorší? Že v době tady toho „rozkvětu“ se tady bavíme o statisících exekucí, o milionu lidí v pásmu chudoby, o 30 procentech občanů, kteří nemají na nenadálý výdaj ve výši 10 tisíc Kč, což je rozbitá pračka nebo lednice. Že se v této „úžasné“ době zabýváme tím, jak pomoct dětem, protože rodiče nemají na obědy ve školách? Nebo že vlastní bydlení – jedna ze základních lidských potřeb – je už v říši snů i pro ty, kteří se pohybují kolem průměrných platů? Opravdu myslíte, že je to vizitka ráje na zemi? Já ne. Některým lidem se žije velmi dobře, a tak si nepřipouštějí, že jsou tady ti, o kterých jsem mluvila. A to nejsou jednotlivci. Počítají se na miliony!

Letošní program Poslanecké sněmovny zahrnul i požadavek KSČM na „vyšetření zločinů privatizace“. KSČM prosadila usnesení, že „privatizaci 90. let provázely excesy, chyby a zločiny“. Ozývají se ale i hlasy, že je to zrovna od komunistů drzost něco takového požadovat s připomínkami toho, co se dělo za totality. Co na to říkáte?

Privatizaci rozhodně zločiny provázely. Kdo tvrdí, že ne, tak je hlupák. Ať se jsou podívat, jak skončil průmysl země, která byla schopna budovat jaderné elektrárny! A jestli ODS, lidovci a další, kteří byli u každé lumpárny v naší zemi, křičí, když někdo řekne, že jejich rozhodnutími byla okradena většina obyvatelstva? To je jejich problém.

Podíváme-li se na Evropskou unii, přináší nám do životů více svobody, nebo je část pravdy i v hlasech odpůrců, kteří říkají, že by nám bylo lépe bez ní, a argumentují například migrační krizí nebo množstvím nových nařízení a regulací?

EU je byrokratický kolos, který slouží nadnárodním korporacím a v němž mají hlavní slovo Německo a Francie, lidovci a sociální demokraté. Na druhou stranu to, že česká stopa není výraznější, to dávám za vinu českým vládám. Ty byly neschopné vyslat do ní takové zástupce, aby se některé pro ČR škodlivé věci zastavily.

A jak vidíte postoj naší země k EU? Jsme skutečně nevděční vůči „starým“ zemím EU, jak občas zaznívá? Měli bychom se více přiklonit k „západu“ a třeba přijmout už euro? A co náš postoj k uprchlickým kvótám?

Rozhodně odmítáme za KSČM, aby nám kdokoli diktoval, co máme dělat. Ať je to EU, NATO, USA či kdokoli jiný. Máme naše národní zájmy, ty by měly být na prvním místě. A euro? Rozhodně ne. A už vůbec ne, aniž by si o tom rozhodli lidé. Uprchlické kvóty? Nevím, kdo tento nesmysl, který byl stokrát překonán, pořád vytahuje. KSČM navrhla řešení, které od nás postupně opsaly všechny strany – od ANO, přes SPD až po ODS, takže za tím si stojíme.

Celkově, domníváte se, že má Česká republika dnes v Evropě lepší „zvuk“ než před čtvrtstoletím? A pokud ano, tak kdo se o to, podle vás, nejvíce zasloužil?

Víte, vždy když jsem někde v zahraničí, snažím se hovořit s místními lidmi. A věřte, že už někteří i vědí o České republice (smích). Rozhodně jsem ale nepotkala nikoho, kdo by neznal Československo. Ostatně značka „Made in Czechoslovakia“ platila vždy ve světě za symbol jednoduchosti, kvality a propracovanosti. Jinak v zahraničí obvykle znají Prahu, s jejími krásami, ale i s předraženým centrem, a Mistra Karla Gotta, kterého se někteří umělci v poslední době snaží dehonestovat, aniž by mu sahali po podrážku na botě.
 

pozvanka46ptpk.png

 

Vážené soudružky, vážení soudruzi,

dovoluji si Vám, jako spolupořadatelům 46. pražské teoreticko-politické konference připomenout, že termín jejího konání se blíží. 

V této souvislosti Vás chci informovat, jednak o tom, že naše řady se rozrostly (viz přiložená pozvánka) a jednak o tom, že na konferenci potvrdila příjezd značná řada zahraničních účastníků. Konkrétně z Číny, Francie, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Ruské federace, Řecka, Slovenska, Švédska, Ukrajiny a Velké Británie. Pozvali jsme rovněž velvyslance socialistických zemí.  Lze tedy očekávat, že také s jejich přispěním bude konfe-  rence přínosná a zajímavá.

Věřím, že odpovídající účastí z Vaší strany bude efektivně využita.

K zajištění odpovídající obsahové přípravy konference, si Vás dovoluji požádat o sdělení, koho a s jakým tématem přihlašujete do diskuse. 

se soudružským pozdravem
Pavel Degťar

 

 

U s n e s e n í  8. zasedání ÚV KSČM dne 14. září 2019 v Praze

Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy po projednání:

 1. Schvaluje
  1. Stanoviska ÚV KSČM k aktuální politické situaci.
  2. Základní strategií volební kampaně k volbám do krajských zastupitelstev a Senátu v roce 2020, včetně celkových nákladů ve výši 14 mil. Kč.
  3. Předložené vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za 1. pololetí 2019.
  4. Od 15. 9. 2019 úpravu Hospodářské směrnice KSČM v článku VII. Rozpočet a roční zprávy takto: B. Rozpočet OV – bod 5: Návrh rozpočtu okresní (obvodní) organizace schvaluje OV. Návrh rozpočtu předají EO předepsanou formou do 20. 10. předchozího roku. C. Rozpočet KV – bod 4: Návrh rozpočtu schvaluje KV. Návrh rozpočtu předají EO předepsanou formou do 20. 10. předchozího roku.
  5. Vyhodnocení diskuze ze 7. zasedání ÚV KSČM, konaného dne 29. 6. 2019.
  6. Zprávu z jednání VV ÚV KSČM od 7. zasedání ÚV KSČM a kontrolu plnění usnesení ÚV KSČM a schůzí VV ÚV KSČM.
 1. Bere na vědomí
  1. Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.
  2. Stanovisko ÚRK KSČM k vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za 1. pololetí 2019
 1. Uvolňuje
  1. s. Jana Dorušku z funkce člena Ideologické komise ÚV KSČM za KV KSČM Olomouckého kraje
  2. s. Tomáše Žídka z funkce zástupce člena Komise mládeže ÚV KSČM za KV KSČM Moravskoslezského kraje
 1. Volí
  1. s. Josefa Mádra do funkce člena Ideologické komise ÚV KSČM za KV KSČM Olomouckého kraje.
  2. s. Alberta Kukola do funkce zástupce člena Komise mládeže ÚV KSČM za KV KSČM Moravskoslezského kraje

 

 1. Ukládá
 1. Projednat s případnými partnery možnosti koaliční kandidatury či reciproční podpory ve volebních obvodech při volbách do Senátu.

      Zodpovídá: V. Filip, P. Šimůnek

                                               Termín: do 31. 10. 2019

 1. Dodat volebnímu oddělení předběžnou informaci o návrzích na kandidáty do Senátu.

      Zodpovídá: předsedkyně a předsedové příslušných OV KSČM

                                               Termín: do 31. 10. 2019

 1. Zvážit na úrovni krajů možnost koaliční kandidatury s využitím loga KSČM-Česká levice společně a v případě kladného stanoviska postoupit návrh VV ÚV KSČM k posouzení.

      Zodpovídá: předsedkyně a předsedové KV KSČM

                                               Termín: do 17. 1. 2020

 1. Realizovat úkoly k volbám v r. 2020 dle navrženého harmonogramu.

Zodpovídá: V. Filip, P. Šimůnek, S. Grospič, předsedkyně a předsedové OV a KV KSČM

                                               Termín: průběžně

 1. Ekonomickému oddělení ÚV KSČM upravit Hospodářskou směrnici KSČM.

Zodpovídá: V. Ort

                                               Termín: ihned

 1. Zaslat organizačním jednotkám KSČM upravenou Hospodářskou směrnici KSČM.

Zodpovídá: P. Šimůnek

                                               Termín: ihned

 1. Úpravu Hospodářské směrnice KSČM zapracovat do Metodického pokynu pro zpracování rozpočtu OJ na rok 2020 a zaslat na všechny organizační jednotky KSČM.

Zodpovídá: V. Ort

                                               Termín: ihned

 1. Umístit v EDD ve složce XI. sjezd KSČM obě verze tzv. alternativních programů KSČM.

Zodpovídá: P. Šimůnek

                                               Termín: ihned

 

 1.   Stanovuje

termín 9. zasedání ÚV KSČM na 14. prosince 2019 s programem:

 • Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.
 • Teze programu KSČM k volbám do krajských zastupitelstev a Senátu.
 • Návrh POZ XI. sjezdu KSČM.
 • Vyhodnocení diskuse 8. zasedání ÚV KSČM.
 • Zpráva z jednání VV ÚV KSČM od 8. zasedání ÚV KSČM a kontrola plnění usnesení 8. zasedání ÚV KSČM.
 • Návrh Rámcového plánu práce VV ÚV a ÚV KSČM na I. pol. 2020.
 • Návrh zásad bytové politiky KSČM.
 • Sociálně ekonomická situace v ČR – dopady pro KSČM.
 • Návrh rozpočtu OJ ÚV KSČM na rok 2020.
 • Stanovisko ÚRK KSČM k Návrhu rozpočtu OJ ÚV KSČM na rok 2020.                                              
 • Různé – Informace místopředsedy ÚV KSČM o plánu činnosti Institutu česká levice na rok 2020.

 

Z 8. jednání ÚV KSČM

14. září 2019 se konalo v Praze 8. zasedání ÚV KSČM. Na programu mělo mimo úvodního vystoupení předsedy i schválení dvou stanovisek - tentokrát ke Koněvovi a k situaci ve zdravotnictví, kde jsme požadovali mimo jiné sloučení 3 státních zdravotních pojišťoven. Obsahovým bodem byl „Návrh základní strategie k volbám do krajských zastupitelstev a Senátu v roce 2020“, z ekonomic- kých otázek pak „Vyhodnocení hospodaření OJ ÚV KSČM za I. pol. 2019“ a Stanovisko ÚRK KSČM k Vyhodnocení i Návrh na úpravu Hospodářské směrnice KSČM.  

_dsc41111.jpg

    Z organizačních otázek pak klasické vyhodnocení diskuze ze 7. zasedání ÚV KSČM, Zpráva z jednání VV ÚV KSČM od 7. zasedání ÚV KSČM a kontrola plnění usnesení 7. zasedání ÚV KSČM. Dále personální změny v Ideologické komisi a v Komisi mládeže ÚV KSČM.

V úvodním vystoupení předseda Vojtěch Filip shrnul cíle jednání – připravit se na krajské a senátní volby a naplnit efektivně průběhy schůzí a konferencí až do sjezdu. Je proti nám vedena brutální antikomunistická kampaň a bude pokračovat. Zároveň je dění u nás i součástí vyostření globálního střetu mezi Spojenými státy americkými a Čínou v obchodní válce, vyostření střetu mezi Spojenými státy, respektive NATO a Ruskou federací a s tím spojené události, které probíhají téměř na všech kontinentech. Tento střet je o Evropu. Regionální konflikty mají podtext uvést Evropu do chaosu, aby dál bezmyšlenkovitě následovala zájem USA. V tom podtextu vidíme i dopad na českou politickou scénu, protože jde o pokus, a řekl bych úspěšné tažení pravicových a ultrapravicových sil, aby došlo    k větší míře nenávisti mezi lidmi, vyvolávání nenávisti mezi národy, etniky, generacemi a vyvolávání nenávisti k Ruské federaci, odmítání všeho čínského atd.

     Zažili jsme to v případě Koněva z první ruky, a i proto máme k tomu stanovisko. Nemluvíme prorusky, my mluvíme o pravdě. Záměrem akcí proti Koněvovi k vyvolání nenávisti mezi lidmi, a to jak uvnitř České republiky, tak samozřejmě toho, koho má český člověk považovat za nepřítele. Socha má být zřejmě odstraněna do 9. května 2020. Aby tady nebyl žádný památník. Sudeťáci už se třesou na to, aby tady zase něco požadovali. Požadovali jsme, aby i Národní památkový ústav dal dovolání ve věci Walderode.

Selektivní přístup se stal nástrojem manipulace vládnoucí mediokracie. Je to evidentní pokus pravicového bloku zvrátit výsledek voleb. My jsme měli v loňském roce odvahu se rozhodnout pro podporu vlády, má to důsledky pro nás. Sice můžeme alespoň částečně prosazovat vlastní programové priority, které jsme stanovili, ale naše podpora klesá.

Přitom růst mezd, růst důchodů, růst sociálních dávek, zdanění církevních restitucí - to vše je výsledek tlaku KSČM. Kdyby se spojilo hnutí ANO s ODS, vývoj by byl jiný. Kdyby tady vládla pravicová koalice   s částí hnutí ANO – Miroslav Kalousek, Petr Fiala, Piráti… My nemáme dost Hřiba v Praze a rozvrácených česko-čínských vztahů?

Nyní je fatální problém ve zdravotnictví. A to samé je v bydlení. A my řešení navrhujeme. Naším zájmem je sloučení zdravotních pojišťoven a aby se nevyvážely zisky z léků do zahraničí. Aby se stavěly byty, potřebujeme peníze pro obce, případně obnovit družstevní výstavbu bytů.  Dál je třeba mít trvalý růst platby za státního pojištěnce

V této době sílícího antikomunismu budeme potřebovat ještě víc než kdy jindy právě spolupráci a podporu jeden druhého. Manipulace veřejným míněním bude probíhat dál. Nesmíme věřit médiím, my musíme ověřovat, co náš starosta, krajský radní nebo zastupitel v obci nebo poslanec nebo europoslankyně udělali.

Musíme hledat spojence, přitáhnout k sobě další lidi. Neuvažují tak, jako uvažuje Fiala nebo Kalousek, ale my je zatím nemáme na své straně. A budeme je potřebovat, protože v krajích půjde o hodně. Potřebujeme se vrátit i do Senátu.

Využijme výroční členské schůze a okresní konference k tomu, abychom na sjezdu řekli, že Komunistická strana Čech a Moravy je jednotná politická strana, která má jasný cíl, jasný program a jsme ho schopni realizovat a najdeme pro to spojence. Musíme hledat ve vlastních řadách, i v řadách těch ostatních, do Senátu, do krajů.

Místopředseda Stanislav Grospič poté uvedl návrhy 2 stanovisek. Místopředseda Petr Šimůnek pak i strategii k volbám.

V diskusi vystoupili ss. Hrůza, Semelová, Kavij, Říha, Petelík, Švarc, Vytiska, Pernica. Probíral se Koněv, co se udělalo a nutnost jednotného a efektivního postupu, třeba i zřízení pracovní skupiny. Že tyto útoky začaly již před 7 lety v Brně návštěvou Sudeťáků.

Dále se poukazovalo na preference a rozporné vystupování zástupců strany (vzdělávací institut, Horáková atd.), na mediální výstupy v souvislosti s deficitem rozpočtu (max. 30 mld. Kč), zazněla i výzva k odstoupení předsedy. S. Juroška kritizoval špatnou propagaci, špatnou informační databázi strany, nevyužíváme statistiku, řady, grafy, což bude nutné např. při výročí 30 let od roku 1989…

V diskusi byla podpořena i nutnost věnovat pozornost vzdělávání i zabývat se pozorně volební kampaní a tématy (např. odpady). Debatovalo se také o alternativních sjezdových materiálech, proč nejsou distribuovány v souladu se závěry celostranické konference.

Závěr bloku provedl předseda Filip. Nepovažuje za chybu výstupy ohledně maximálního deficitu rozpočtu. Bude 40 mld., ne požadovaných 30 mld., ale vyměnili jsem to za investice a nárůst mezd. Ohledně institutu to byla skutečně chyba ve vedení, institut se rozvíjí. Nedostatky ve výstupech a analytické činnosti skutečně jsou, v odborném zázemí (aparátu). Tlak, který je na nás vyvíjen, chytáme, bohužel, spíše za ocas.

Stav hospodaření (ztráta) přednesl místopředseda Ort, revizní komise potvrdila, že je rozpočet plněn. K rozpočtům vystoupil i ss. Ambrož, Truxová, snaha byla posunout termín dodání rozpočtu OV KSČM 2020.

Schváleny byly celkové náklady na volby ve výši 14 mil. Kč i úprava Hospodářské směrnice KSČM (v článku VII. Rozpočet a roční zprávy takto: B. Rozpočet OV – bod 5: Návrh rozpočtu okresní (obvodní) organizace schvaluje OV. Návrh rozpočtu předají EO předepsanou formou do 20. 10. předchozího roku. C. Rozpočet KV – bod 4: Návrh rozpočtu schvaluje KV. Návrh rozpočtu předají EO předepsanou formou do 20. 10. předchozího roku).

V usnesení bylo prohlašováno, že alternativní návrhy dokumentů mají být zavěšeny i do informačního systému KSČM (EDD).

Zároveň byl doplněn program prosincového zasedání ÚV KSČM 14. 12. 2019 o bod Informace místopředsedy ÚV KSČM o plánu činnosti Institutu česká levice na rok 2020.

 

Zdeněk Štefek, člen ÚV za okres Praha-východ

 

Před 40 lety zemřel skutečný hrdina: generál Ludvík Svoboda, který osvobodil Československo

lsvoboda.jpg
Armádní generál Ludvík Svoboda

Hrdina, který nastavoval svůj život, abychom my, naše děti a vnoučata mohli žít. A zatímco vrahům Mašínům se staví pomník, jednomu z největších hrdinů naší vlasti se dostává urážek a špíny. Dokonce je zákaz si toto jméno připomínat. Jedním z důvodů je jeho jmenování do generálské funkce maršálem Koněvem.

 

A oficiální "Paměť národa" ani nepošle zdravici. Na tyto lidi, hrdiny České republiky, (Československa) je třeba zapomenout, vymazat je z učebnic a místo nich tam dát vrahy Mašíny a možná přijde doba, kdy budeme slavit Adolfa Hitlera. Ale s tím se my, slušní lidé, do konce života nesmíříme!

„Nikdy nezapomeňte, jak lehce jste svobodu ztratili a jak těžce a za cenu velikého úsilí a velkých obětí našeho a zejména sovětského lidu jsme ji dobývali zpět.“

 Ludvík Svoboda

 

Při bojích na Dukle se Ludvík Svoboda dozvěděl, že jeho jediný syn Miroslav byl ve svých necelých 18 letech zavražděn v koncentračním táboře Mauthausen. Tam byli popraveni i oba bratři Ireny Svobodové Jaroslav a Eduard Stratilovi a Svobodův synovec Jan Doležal. 

Naše generace od padesáti let výš slyšela hrdinné příběhy tolikrát od útlého dětství, že jsme je už slyšet nechtěli a naslouchat odmítali. Bylo toho moc. Nyní se nám to vrací.

 A my, naše generace, jsme, bohužel, zapomněli.

Jaký je to obrovský rozdíl mezi našimi dnešními bojovníky v NATO za peníze a hrdiny, kteří nasazovali své životy. Naši rodiče, tátové od rodin, aby ubránili naši vlast a dnešními vojáky, kteří za peníze slouží kdesi pro kohosi. Přesto si máme více vážit dnešních vojáků, kteří kdesi pro kohosi slouží v daleké cizině, ale vůbec neznáme ty, kdo naši vlast pro nás, naše děti a vnoučata vybojovali zpět a vlast nám vrátili!

Ludvík Svoboda zemřel přesně před 40 léty.  

 A vzkaz vám mladým: zde máte jak na dlani, co skutečně dělá současná evropská propaganda a totalita. Je dnes už horší, než údajná totalita v době KSČ. Tenkrát byla úředně, ale lidé říkali, co chtěli. Dokonce i Hrušínský a další dnešní cenzoři měli volnou ruku a mohli hrát. Dnes se snaží z paměti vymazat vše české, na co jsme byli právem hrdi. Ale Pravda vítězí! Vždy. I když těžce. 

 

 

Politické elitě ČR stačí k udržení dvě zbraně: Česká televize a státní zástupci, zaznělo na levicové konferenci

21.09.2019 18:31

V sobotu 21. září se uskutečnil již pátý ročník LOS – Litoměřického odborného semináře v Kulturním středisku Lovoš v Lovosicích. Tématem bylo 30. výročí od sametové revoluce, hodnocení celkového vývoje společnosti. Své názorové příspěvky na konferenci, na které je zastoupeno množství vlivných hlasů současné levice, přednesli například Arťom Korjagin, politolog Oskar Krejčí, politolog Josef Skála, publicista Tomáš Koloc, ekonomka Ilona Švihlíková a další. Akci pořádanou ústeckou krajskou organizací KSČM uvedl hejtman Josef Bubeníček.

57678150_449359039140053_3762232742448726016_n1.jpg

 

Úvodní slovo patřilo tradičně hejtmanovi Ústeckého kraje Oldřichu Bubeníčkovi, který byl oblečen do černého, podle jeho slov barvy odpovídající preferencím levice. Věří však, že její preference se postupně zvednou a levice najde cestu, jak dál.

Slovo předal ekonomce Iloně Švihlíkové. Na počátku 90. let jsme se podle jejích slov snažili reintegrovat do globalizační situace, kdy nadnárodní firmy měly už velmi silné postavení a svět byl z ekonomického hlediska velmi rozdělen. Naše postavení v tu dobu nebylo dobré, šlo o závislou ekonomiku, a toto postaveni si v mezinárodní dělbě práce držíme prý dodnes.

„Firmy, které u nás působí, mají abnormálně vysokou ziskovost. Máme extrémní odliv zisku z ekonomiky. A zdroje nám v ekonomice chybějí. Každý rok odejde 300 až 500 miliard, to chybí na mzdách a investicích,“ zdůrazňovala Švihlíková. Tato pozice je podle ní fixována řadou nešťastných opatření, která se udála v průběhu posledních třiceti let, jako je třeba podhodnocená měna.

„Česká ekonomika se vyvíjela tak, že jsme byli levní a byli jsme vedle Německa. To není perspektivní strategie, neumožnuje dlouhodobě zvyšování životní úrovně,“ sdělila ekonomka a svá tvrzení podložila přesnými čísly. „Tady ta železná opona stále je,“ shrnula. „Klaus nám v 95. říkal významný slib, že za pět let doženeme Německo a silně tím ovlivnil politickou náladu v naší zemi. Dnes se tomu můžeme smát. Výsledek je, že naše mzdy jsou na třetině Německa,“ podotkla Švihlíková.

Moderní levice by se podle Švihlíkové neměla držet jen tradičních témat, ale přejít do ofenzivy. „Levice reaguje jen na to, co říká pravice, nepřichází s novými nápady,“ zdůraznila a poukázala na úspěšnou levici ve světě, například na ekonomický program Jeremyho Corbyna. „Má odvážný a silný program, a to je přesně to, co my potřebujeme. Levice, která kuňká v koutě o tom, že zvýší životní minimum o stovku nebo o dvě, takovou levici nepotřebujeme,“ hřímala ekonomka.

Podle jejích slov, levice má strach. Nelíbí se jí, že mnoho představitelů KSČM si libuje v tom, že od doby, co podporují vládu, jsou v televizi. „Tohle je dnes cíl levicové strany? Připadá mi pro levici hodně smutné, když po třiceti letech ji její sebezáchovný mechanismus vede k tomu, že u moci podporuje oligarchu,“ dodala na závěr.

U mikrofonu ji vystřídal politolog a historik Oskar Krejčí, který již také patří ke stálicím tohoto semináře. Shrnul základní chyby modelu socialismu, se kterými jsme pracovali před třiceti lety. A poukázal na systém, který byl vytvořen v Československu a dnes funguje v Česku. „Není to systém postavený na dělbě moci – moc zákonodárná, moc výkonná a moc soudní,“ poznamenal.

„K tomu, abyste udrželi tuto politickou elitu a směřování společnosti, jak bylo nastaveno v druhé fázi sametové revoluce, potřebujete dvě instituce. Sdělovací mainstreamové prostředky, především Českou televizi, a státní zástupce,“ zdůraznil Krejčí. „Pak stačí, když se vám nelíbí premiér, abyste zatkli sekretářku premiéra, šest let si s tím pak hrajete u soudu a ten člověk a skupina, kterou představoval, skončili v politice,“ řekl s tím, že máme systém, jenž funguje zcela jinak, než je v brožurkové politologii představován.

Na téma – kudy z dnešní pasti – hovořil historik a politolog Josef Skála, podle něhož se v bludném kruhu točí nejen česká radikální levice, ale radikální levice většiny jiných evropských zemí. „Ani u jedné levicové parlamentní strany dnes nepadá odpověď na otázku, proč být dnes levičákem, a co se děje se soudobým kapitalismem. Je jiný, než býval dříve, vyvíjí se, a v čem? Je dnešní kapitalismus s to vyřešit migrační krizi? Nebo zkrotit expanzi teroru?“ kladl Skála otázky.

 „Privátní zisk byl vždy cucán z cizích mozků a rukou – dnes je ale stále víc dolován i z cizích úspor a je generován i dopředu na cizí dluh. Na dluh, o kterém se ví, že nebude splacen a že bude znárodněn,“ uvedl Skála, podle nějž se stále větší část kapitálu zhodnocuje úplně zády    k jakýmkoli lidským potřebám.

„Ve švindlu a zločinu bílých límečků na tzv. finančních trzích, kde z principu žádná přidaná hodnota vzniknout nemůže, vznikají černé díry, které jsou znovu a znovu znárodňovány,“ řekl. „Smějí se nám všichni s golfovou holí v ruce, všechny své černé díry znárodnili a teď    v pozici věřitelů je z nás všech daňových poplatníků ždímou i s úroky,“ zdůraznil politolog a podotkl, že v míře, ve které se to děje tentokrát, to nemá obdoby.

Predikuje proto, že příští krize, která brzy zaklepe na dveře, bude nepoměrně hlubší a drastičtější. „Tu horkou bramboru toho zadlužování nás všech, aby jiní měli včas své zisky, tu před sebou lze strkat jen po určitou dobu, pak to bude mít tektonické následky,“ varuje Skála.

Rozzlobil se na levici za to, že v těchto věcech neříká lidem pravdu. „Prohry levice v tomto desetiletí jsou bezprostředně spojeny i s její absolutní impotencí říct pravdu o krizi, která vypukla, a najít vůči ní skutečně levicový postoj. To je poučení, které si z toho musíme vzít a velice rychle z něj vyvodit závěry,“ říká.

Jako druhou zmínil klíčovou otázku, nad kterou je třeba přemýšlet. A sice, jak cíl antikapitalistické levice nenechat pověšený jako ceduli na oltáři. Podle politologa je třeba hledat, kde je za dnešního poměru sil potenciál vyrazit cestou, která povede k reálnému řešení neřešitelných problémů kapitalismu a povede směrem za horizont dnešní ekonomické a politické moci.

Podle Skály nás čekají křižovatky, které přijdou mnohem dřív, než si myslíme. Někdy na prahu 20. let se můžeme dostat na rozcestí, kdy buďto dokážeme prorazit cestu dopředu, nebo nám hrozí degenerace, která může mít totalitní formy. „Protože takovou moc, jakou má nad naší zemí cizí kapitál a cizí velmoci, dějiny naší samostatné republiky nepamatují,“ říká Skála. A vyzývá, abychom upustili od jalového hledání programových průsečíků, ale aby přišel radikální výklad toho, kde je národní zájem poškozen a lidsky ohrožen, aby se převzala iniciativa na tomto poli.

K pohledu mladých, kteří tíhnou k levici, na současnou situaci pak více řekl Arťom Korjagin, družstevník zapojený v Sociálním družstvu Střecha, který kandidoval na třetím místě za KSČM v letošních volbách do Evropského parlamentu. „Je to 30 let od transformace a pro většinu mých vrstevníků je ta doba předtím něčím naprosto abstraktním a spíše jen jako něco z učebnic,“ uvedl s tím, že vrstevníci spíše řeší, zda budou mít dost peněz na studium, na nájem, či zda získají ubytování na koleji.

V této situaci pak mladí hledají podle Korjagina kohokoliv, kdo jim politicky pomůže. „A jim je jedno, zda to bude KSČM, nebo TOP 09, to pro ně není zásadní, nepřemýšlejí o ideologických otázkách, ale o tom, jaké budou nájmy v Praze,“ snažil se přiblížit, jaké je dnešní vnímání mladých lidí.

A rozhodně to podle jeho názoru není špatně, že smýšlejí takto, naopak to vnímá jako obrovskou příležitost. „My jako levice pro ně máme řešení. A to je ta největší úloha nás, začít každodenní práci právě pro lidi, přestat se bránit a přejít do protiútoku,“ dodal Korjagin s tím, že současný systém včetně zákonů, soudců, policie a dalších – není nakloněn ke změně, ale aby současný systém, tedy sám sebe, reprodukoval.

„Kapitalismus brání sám sebe, a je třeba jít proti němu,“ apeloval. Pokud se politická práce dělá odpovědně a s důrazem na to, aby z toho profitovala většina, tak, podle jeho slov, to bude fungovat. „Musíme si vytvořit vizi socialismu budoucna, kde všechny současné technologie a pokroky, které nám kapitalismus přinesl, budou sloužit valné většině a nebudou něčím, co dál zvýší zisk nějaké globální elity,“ popsal na závěr Korjagin největší úkol současné levice.

Po něm slovo k tématu ekologie převzal pracovník Ministerstva zemědělství, ministerský rada Jiří Guth Jarkovský. Kriticky se vyjádřil například k tomu, že se nám nedaří zlepšit kvalitu ovzduší ve větších městech, nebo péče o půdu a o krajinu, zejména o krajinu nechráněnou. „Nepodařila se transformace zemědělských družstev, hromadně se měnila v obchodní společnosti, místo aby se vrátila ke svým družstevním kořenům. Běžný pojem jsou dnes „zemědělci z Václaváku“, tedy majitelé společností, kteří žijí z velmi výnosné renty, kterou představují dotace z EU,“ zdůraznil s tím, že takovéto nastavení je velmi špatné.

Pokrok v podobě vědeckotechnické revoluce nedokážeme podle Jarkovského vztáhnout k sobě a čerpat z něho prospěch, který bychom mohli mít. „Jsou tu proti tomu kapitalistické síly,“ připomněl. A dodal, že mnoho ukazatelů stavu životního prostředí v posledních letech stagnuje. „Nejsme zdaleka v dobré situaci, jsou zde onkologická onemocnění. Kdo za to může? Zčásti my sami. Může za to naše neochota přemýšlet, uskromnit se, může za to i EU a další nadnárodní struktury a korporace,“ podotkl ekolog.

Nad tím vším prý pak stojí Světová obchodní organizace, jejímž hlavním posláním je volný obchod, tedy bezohledná expanze těch, kteří dokážou vyvážet produkty znečištění a nezahrnovat do svých nákladů škody, které působí lidem a přírodě. „Tato obchodní organizace je posvátné tele, které je těžké zpochybnit. Světoví ekonomové hovoří o její nutné radikální proměně,“ doplnil.

Své řekl i ke klimatické změně. „Že změna probíhá, a rychle, to je jisté. Rozměr a budoucnost se nedá dobře popsat, jsou to jen prognózy. Klima je dlouhodobá záležitost. Naše současné znalosti nedokážou odpovědět, zda bude kolaps velký, rychlý a kdy nastane,“ sdělil Jarkovský. Že je zde jistá nestabilita, demonstroval na extrémním suchu či na povodních, které v naší zemi můžeme sledovat. „Mohou přijít velké problémy, se kterými se musíme popasovat, a je třeba tomu věnovat pozornost a přemýšlet o tom,“ upozornil.

Jako poslední host vystoupil publicista Tomáš Koloc, který se věnoval českým médiím. Připomněl, že je nepřijatelné, aby dvacet soukromých osob vlastnilo české zemědělství, potravinářství, bankovnictví, hornictví či hazard, nebo aby jako ve filmu Kmotr pět soukromých osob vlastnilo prakticky všechna česká kamenná média, celou českou kulturu. „Nechci pracovat v žádném periodiku, které by vlastnil oligarcha,“ sdělil svůj postoj Koloc a připomněl témata, která jsou do očí bijící a měla by v českých médiích zaplňovat první stránky.

 

 

Mirek, Vašek, Karel, Jarda...je vůl, i když se to smaže. Takovéto a podobné nápisy jsme jako děti četli na ohradách a plotech.

A já k tomu ještě dodávám: „Vrah zůstane vrahem, i když se to smaže!“

celakovicehonzatko.png

Citací úvodních vět z otevřeného dopisu, zaslaného tehdejšímu premiérovi Topolánkovi, poté co svévolně udělil vysoké státní vyznamenání členům teroristické skupiny bratrů Mašínů, uvedl Vladimír Duník letošní malý pietní akt pořádaný tradičně každý rok městskou organizací KSČM Čelákovice u příležitosti 68. výročí zavraždění strážmistra Jaroslava Honzátka členy teroristické skupiny bratrů Mašínů.

Před pamětní deskou na budově bývalé služebny SNB a fotografií oběti s květinami a věnci se shromáždilo více jak 50 spoluobčanů a zejména přátel, kteří do našeho města přijeli z mnoha míst naší krásné vlasti. Letos mezi nás zavítali i přátelé ze Slovenska. Jménem pořadatelů, MěO KSČM Čelákovice, okresního výboru KSČM Praha – východ a okresní rady Klubu českého pohraničí Praha-východ je přivítal Vladimír Duník. Váženými hosty aktu, kteří již tradičně do Čelákovic přijíždějí, byli: Stanislav Grospič, místopředseda ÚV KSČM a poslanec Parlamentu ČR, František Švarc, předseda OV KSČM Kolín, a Zdeněk Štefek, člen ÚV a předseda klubu zastupitelů Středočeského kraje.

Po symbolické minutě ticha a Československé státní hymně, kterou si účastníci sami zazpívali,   s hlavním projevem vystoupil František Švarc a po něm ještě Stanislav Grospič. Oba projevy byly  odměněny potleskem.

Na závěr V. Duník poděkoval všem, kteří se přišli poklonit a uctít památku oběti, která nebude a nesmí být nikdy zapomenuta, a vyzval přátele, kteří přivezli květiny a věnce k odjezdu na hřbitov v Zápech. U rodinného hrobu Jaroslava Honzátka s čestnou stráží, obleženého květinami, jsme dnešní malý pietní akt důstojně ukončili.

Rád bych touto cestou velmi poděkoval Milanovi Havlíčkovi, který se významně podílel svou pomocí při organizování akce a jemuž jeho zdravotní stav zabránil zúčastnit se se tohoto aktu, na který se tolik těšil. Druhé poděkování patří příslušníkům městské policie, kteří se velmi ochotně starali o bezpečnost účastníků a regulovali poměrně rušnou silniční dopravu v místě konání aktu.

   celhonzatko.png
 Jménem pořadatelů MěO KSČM Čelákovice  Vladimír  Duník

 

Připomenutí důležitých výročí:

Říjen

6. 10. 1944 – bitva na DUKLE – Den Československé lidové armády
7. 10. 1949 -  byla vyhlášena NDR
11. 10. 1424 – zemřel husitský vojevůdce Jan ŽIŽKA z Trocnova (* 1360)
20. 10. 1938 – v českých zemích zastavena činnost KSČ – přešla do ilegality
28. 10. 1918 – vznik samostatného ČESKOSLOVENSKÉHO státu
28. 10. 1939 – demonstrace proti nacistickým okupantům, smrtelně zraněn medik Jan OPLETAL

 

V říjnu se dožívají významných životních výročí tito členové naší okresní organizace:

Josef Vrána               75 let
Ida Elsnerová            70 let
Marie Krumpolcová   80 let
Věra Burianová         85 let

Všem jubilantům děkujeme za jejich minulou i současnou práci pro stranu a do dalších let přejeme především zdraví, štěstí, spokojenost a pohodu v osobním životě.

Okresní výbor KSČM Praha-východ

 

Zpravodaj vydává OV KSČM Praha-východ. Tiskne OV Praha-východ. Naše web stránky: tresnicka.kscm.cz 
Elektronická pošta ov.prvych@kscm.cz Telefon 222 897 460 nebo mobil 725 646 019.