Rozhovor se zastupitelskou Středočeského kraje Jiřinou Fialovou: Na aktuální téma

27. 11. 2019

Na posledním jednání krajského zastupitelstva Středočeského kraje podal Klub ODS návrh na podporu nekrajských zdravotních zařízení, která poskytují akutní lůžkovou péči, v hodnotě 50 milionů Kč. Co na to říkáte?

Pominu-li, že uvedený dotační program nebyl nikde, ani v patřičném výboru projednaný, tak jako hlavní problém vnímám, že svým návrhem chce ODS opětovně přihrát další miliony soukromým vlastníkům nemocnic, a to i těm, kteří mají obrat větší než kraj a jsou v černých číslech.

Opětovně?

Ano, v roce 2005 tehdejší koalice v krajském zastupitelstvu pod vedením ODS odsouhlasila i přes náš odpor prodej deseti zdravotnických lůžkových zařízení. Velmi často na naše otázky proč? Nám bylo odpovídáno, že soukromý vlastník nebo města budou lépe hospodařit, a že nám, Středočeskému kraji pro akutní péči stačí pět oblastních nemocnic: Benešov, Kladno, Kolín, Mladá Boleslav a Příbram. Prodány tedy byly Nemocnice Beroun, GARC Kladno, NsP Mělník, NsP Brandýs nad Labem-St. Boleslav, Nemocnice a SZZ Nymburk, Nemocnice Hořovice, NsP Rakovník, LDN Prčice, Ústav onkologie a pneumologie Na Pleši a Nemocnice Třebotov. Hodnota těchto zařízení představovala téměř 1.3 miliardy korun. Prodejní cena však byla podstatně nižší – necelých 467 milionů korun, což je téměř třetinová cena a noví majitelé tak dostali vlastně dar přes 832 milionů korun.

Pro úplnost uvádím několik příkladů tohoto „povedeného“ prodeje:

- Nemocnice Beroun, hodnota podniku 103.073.000,-Kč, prodejní cena 20.000.000,-Kč

- Nemocnice a SZZ Nymburk, hodnota 238.944.000,-Kč, prodejní cena 87.000.000,-Kč

- Nemocnice Hořovice, hodnota 343.431.000,-Kč, prodejní cena 50.000.000,-Kč

- NsP Brandýs n.L.-St.Boleslav, hodnota 48.400.000,.Kč, prodejní cena 7.800.000,-Kč.

Ale třeba na hořovickou nemocnici problémy neslyšíme…

Pravda, některé nemocnice fungují, některé si vyzobaly jen lukrativní obory, ale některé jsou problematické. Poslední příklad je přímo ukázkové hospodaření soukromého vlastníka. Noví majitelé se totiž v kupní smlouvě zavázali, že do dvou let (tedy do roku 2008) budou investovat celkem 248.300.000,- Kč a že po dobu (pouhých) pěti let nebudou rušit žádné léčebné obory. Někteří tento závazek plnili, ale u některých to bylo horší. Právě Brandýská nemocnice po dvou letech už rozprodávala pozemky a nemovitosti, a to za více jak 30 milionů korun, tedy podstatně za více, než co byla kupní cen. V roce 2011 zde byl proveden audit, který zjistil, že v létech 2009 - 2010 se z nemocnice ztratilo skoro 100 milionů Korun, které většinou šly firmám bývalého majitele nebo firmám jeho známých. Za jaké služby bylo placeno, však nebylo nijak doloženo.

V poslední době opět hodně o Brandýské nemocnici slýcháme a to hlavně v podobě ohlasů na „výbornou péči“ personálu na oddělení následné péče. Dokonce jsem také v médiích zaznamenala, že 29. 7. 2019 byl vyhlášen konkurs na majetek dlužníka.

A co tedy jako komunisté navrhujete?

Vnímáme samozřejmě neřešené problémy ve zdravotnictví, zejména na celostátní úrovni, třeba v oblasti úhradové vyhlášky. Ale nebyli jsme ani pro privatizaci zdravotních zařízení, nejsme ani pro další dotace jejich zisků. Vnímáme ale problémy s kvalitou a rozsahem zdravotní péče v některých oblastech kraje nebráníme se diskusi o zajištění potřebných zdravotních služeb opětovně krajem nebo přes podporu příslušných obcí a měst. Ostatně, tak činí aktuálně třeba Ústecký kraj v případě litoměřické nemocnice.

Autor: 
Klub zastupitelů KSČM ve Středočeském kraji