BREXIT DEMASKUJE AROGANCI EU

30. 8. 2016

“Ať skončí arogance velkých mocností, které nevynechají žádnou příležitost ke zpochybnění práv lidí.“   

 Thomas Sankara
 

Bravo, Brexit!  Blahopřejeme a děkujeme!

Předák UKIP (United Kingdom Independence Party) Nigel Farage jej přivítal coby „vítězství pro skutečné lidi“ a nazval jej „Dnem nezávislosti“ Británie. Británie, teď po svém vítězství zajisti, abys o svůj Den nezávislosti nikdy nepřišla! Jak si přeji, aby můj drahý ostrovní domov Malta našel odvahu následovat tvého statečného příkladu! Tvé vítězství bylo rozhodně porážkou pro EU (Evropskou unii)! 

Jak jsi šťastná!  Jsem přesvědčený, že den před hlasováním řekl Juncker, že by premiéři měli přestat naslouchat voličům a konat více evropsky. Jestli vám, vy proletářské masy, tohle nezvířilo krev, potom už nevím, co.

Británie, aby ses zachránila, dala jsi všem pošetilým členským státům EU výhodu zachránit se také.

Šok ! Hrůza!! Malinký Ostrov, dokonce ani nepřipoutaný k evropskému kolosu, se odvážil vzepřít všemocným pánům evropského kontinentu. Tak proč ta panika? Británie by neměla zpanikařit Brexitem, jediné následky jsou pro Evropskou unii!

Ti jsou všichni v šoku, protože jejich arogance je přesvědčovala, že zřejmě nemohou prohrát. A právě arogance to způsobila. Jen si vezměte žvanily jako Barroso (teď předseda Goldman Sachs International), Juncker a Schultz.   „Evropa velmi brzy padne“, říkají teď dokonce i poslanci EP, a říkají, že EU se po tomhle šokujícím výsledku Brexitu rozpadne. „To je začátek konce EU“, řekl Peter Lundgren (švédský poslanec EP).  „Zaviní dominový efekt, jak bude tolik dalších zemí následovat Británii, že EU padne.“ Tato tsunami bude brzy u jejich dveří a spláchne je, proto ten vřískot.

Británie byla možná potlučená z boje, ale vyhrála bitvu doma i v zahraničí. Teď zvedá hlavu a prohlašuje, že se zbavila řetězů arogantní, neznalé a opovržlivé bruselské elitářské junty, která stále ještě nezjistila, že částečným důvodem Brexitu bylo její pohrdání a opovržení svými členskými státy. Dokonce v den referenda Juncker arogantně prohlašoval, že Británie by už neměla dělat žádné další reformy. Asi se snažil pokradmu pomoci hlasování pro Brexit, a nebyla to jasná ukázka arogance a nenávisti k národům, které bojovaly za svá právoplatná rozhodnutí a nepodlézají diktátorům EU?  Britský úspěch by byl nejsladší pomstou!

Zcela odlišné je to, co se děle v mé zemi, rozpačité Maltě, většina evropských zemí včetně Německa, Itálie a Francie je pod tlakem, aby uspořádaly referenda. Malta, stále zarputile snící o glorifikaci při svém předsednictví EU, odmítá vyslyšet hlas svého lidu o jeho tužbách. Doufejme, že EU do té doby nevydrží!

Takže Segolene Royalová (přední členka francouzské Socialistické strany, ministryně pro udržitelný rozvoj; pozn. překl.) arogantně jakékoli referendum ve Francii zamítla, ignorujíc zájmy a „hlasy prostých lidí“. Ale Royalová není Francie. Stačí počkat na Marine Le Penovou a uvidíte, co se stane!

EU nemůže přežít! Je příliš nedemokratická, s příliš vysokou korupcí, ambice eurokratů jsou příliš vysoké a příliš lehce se tu vydělává příliš mnoho peněz. Obyčejné lidi přivádí k zuřivému šílenství, ale ne tak ambiciózní podlézavce, hledající glorifikaci.

Ale na jakou odpověď této nejzávažnější události ve svých dějinách Evropská unie pomýšlí a rozesílá? Nic než aroganci a větší aroganci!

„Okamžitě vypadněte!“ Vzteklí předáci EU, Schultze nevyjímaje, požadovali rychlý odchod Británie z EU. Nechápu, proč by to Británie neměla udělat bez okolků a neponechat EU na holičkách jejímu zakladateli.  

Do doby, než budou jednání o odchodu ukončena, zůstává Británie plným členem EU. Ale předseda Komise EU Juncker, předseda Parlamentu EU Schultz a předseda Rady EU Tusk už s Británií zacházejí jako by byla vyvrhelem, a chrlí prašivou ovcí, a chrlí kypré urážlivé poznámky.

„Nic mě neučiní šťastnějším při hlasování o Brexitu, než slyšet hořkou a arogantní odpověď Jean-Clauda Junckera!“, prohlásil Benedict Spence v deníku „Independent“. A pokračuje: „Ten chlap je sado-masochista a nemá žádnou úctu k důstojnosti úřadu. Čtu, že Juncker vykonával předsednický zákaz, jenž omezoval kteréhokoli činovníka EU, aby neměl žádné kontakty se žádným činovníkem UK, dokud nebude spuštěn Článek 50. Ale soudím, že předseda Evropské komise smí využít své nejvyšší autority jakýmkoli způsobem, jenž uzná za vhodný, bez ohledu na nařízení, procesy nebo vůli proletářských mas.“

Jean-Claude Juncker arogantně žádá členy UKIP, lidi, kteří ho Brexitem srazili na zem:  „Proč jste tady?“ Ačkoli Farage by si mohl přisolit: „Protože, na rozdíl od Vás, jsme zvolení!“ Poslanci EP za UKIP se tu budou ukazovat tak dlouho, dokud bude EU brát britské peníze!

Jestli někdo potřebuje nějaké potvrzení, že EU je zásadně nejnedemokratičtější stávající veličina, potom by ho následující prohlášení předsedy Parlamentu EU Martina Schultze mělo zbavit všech pochybností. „Britové porušili pravidla. Není filozofií EU, aby dav (lidí) mohl rozhodovat o svém osudu.“ Pokud předstíráme podřazenost, povzbuzujeme jeho aroganci. Možná je to přijatá politika maltského premiéra, zvážíme-li, že jsou se Schultzem blízkými přáteli.   Došel skutečně k tomu, že se bude vyhýbat lidem (kteří ho nakonec zvolili) natolik, že je nenechá rozhodovat o jejich vlastním osudu?

A arogance pokračuje: „Vztah UK s EU byl nejednoznačný, ale byl „teď jasný“, a dlouhotrvající odchod byl opakem toho, co potřebujeme. Nebude to přátelský rozvod - přece jen to nebyla úzce milenecká aféra“, jak předstírali předáci EU, Schultze nevyjímaje. Skutečně hořké plody!   

Předseda Rady EU Tusk, když podával zprávu o večeři s Cameronem a Junckerem, potvrdil, že  EU mířila na způsobení vážné ekonomické škody Británii, dokonce i za cenu vyprovokování globálního úpadku, aby z Británie vytvořila příklad hlasování o opuštění bloku. Dokonce i jejich arogance je stupidní sama o sobě!

Je evidentní, že Brexit předáky EU nejen šokoval  a otřásl jejich arogancí, ale dost je rozzuřil. Krom volání po Junckerově rezignaci zakoušejí další země EU silný nesouhlas nad reakcí Bruselu vůči Britům. Mezi členskými státy nezůstala žádná solidarita. To je jistý znak toho, že to, co zbývá z Evropské unie, zachránit nelze!

„Jsou dva druhy hrdosti, dobrá a špatná. „Dobrá hrdost“ představuje naši důstojnost a sebeúctu. „Špatná hrdost“ je smrtelným hříchem nadřazenosti, jež páchne ješitností a arogancí.“

John C. Maxwell
 

Joseph M. Cachia, nezávislý novinář, Malta, 26. srpna 2016

(překlad Vladimír Sedláček)