Zpravodaj 7/2016

31. 8. 2016

Čeká nás horký podzim

První beseda lídrů do krajských voleb v Dolních Břežanech mi dala základní informaci, jak bude probíhat volební kampaň do krajského zastupitelstva, ale vlastně i do Senátu.

Stefek.jpgS drzostí sobě vlastní si pravicoví lídři notovali, jak kraj stojí, jak se všechno dělá špatně, že špatně hospodaří nemocnice, že se dává málo peněz na opravy silnic a na investice, že se větší příjmy kraje projídají.

Zapomínají, že to byli oni, kteří nejdříve na celostátní úrovni rozprodali a rozkradli republiku, zničili řadu fungujících systémů v oblasti dopravy, zdravotnictví, sociálních služeb atd., (oceněných mimo jiné i ve zprávě Světové banky z roku 1990, což není instituce komunistů, ale právě naopak. V podstatě říkala: To je super, země je bohatá, bez dluhů, s fungujícími a inspirujícími veřejnými službami, bude co rozkrást a co zprivatizovat pro novou elitu a nadnárodní korporace…).

Zapomínají, že to byli oni, kdo v kraji prodali pod cenou řadu nemocnic a rozprodali i řadu lukrativních a zisk přinášejících pracovišť. Že to byli oni, kdo rezignovali na poskytování sociálních služeb, kdo nepřipouštěl účast úspěšných subjektů v komisích dle poměrného zastoupení…

Ano, v dobách ekonomické krize jsme stáli v kraji na křižovatce, zda dofinancovávat třeba dopravní obslužnost, sociální a zdravotní služby, když jsme dostali ze státní kasy či od zdravotních pojišťoven méně. A my se rozhodli, že občanům tyto služby zajistíme a škrtat nebudeme.  Dofinancováváme i provozy v našich nemocnicích, které by jinak kvůli špatně nastavenému systému zdravotnictví byly ztrátové, protože je zkrátka občanům nabízet chceme, aby za nimi nemuseli dojíždět třeba do Prahy. To se opozici také nelíbí…

Zároveň jsme ale museli narovnávat dost podfinancované provozní potřeby institucí, což omezovalo i jejich funkčnost. A je jedno, zda se jednalo o mzdy zdravotních sester, pracovníků v kultuře nebo o energie na pobočkách, které by se jinak zavřely. To není projídání prostředků, ale zajištění důstojných podmínek pro život nejen zaměstnanců našich organizací, ale i dalších občanů.

Přitom jsme neustále snižovali krajský dluh, který začal půjčkou 4 mld. Kč za Bendla a pokračoval pak dalšími půjčkami na investice do nemocnic a na opravu silnic za Ratha. Nyní je již pod 5 miliard Kč, tedy cca 3,6 tisíc Kč na Středočecha, zatímco státní dluh každého zatěžuje téměř 160 tisíci Kč.

Že se v kraji nic nedělo, to se dá vyvrátit několik čísly. Do oprav silnic šlo z různých zdrojů 8,5 mld. Kč. Na granty kraj vydal obcím, spolkům a dalším subjektům 1,9 mld. Kč. Do zdravotnictví šla více než miliarda na rekonstrukce a vybavení. Rozvíjí se integrace dopravy, která má být hotova do roku 2019. Podpořili jsme dojíždění do škol žákovským jízdným 114 miliony Kč, zateplili 8 škol za necelých 180 mil. Kč a zmodernizovali 15 škol za 460 mil. Kč, dalších 313 milionů jsme vydali na rekonstrukce a vybavení, 161 milionů získaly školy z programu Cestou přírodovědných a technických oborů. Podpořili jsme učňovské školství – stipendia 33,6 milionu Kč směřovala do 43 krajských škol. Zřídili jsme i cca 15 sportovních center, které podporujeme skoro 15 miliony Kč. Postavili jsme nový domov pro seniory v Uhlířských Janovicích a přistavěli jsme dalších 9 sociálních zařízení, opravili dalších 19… A tak bychom mohli pokračovat.

Komunisté dokázali naplňovat své heslo „S lidmi pro lidi“.  Jen máme občas problém výsledky naší práce prezentovat. Na začátku července vyjde krajská Třešnička, kde budou základní úspěchy popsány. Používejme je při působení mezi lidmi.

Když se mě lidé ptají, co chceme, shrnuji program do pěti oblastí – dbát na lidskou důstojnost, rozvíjet kvalitu života, podporovat ekonomiku regionálního rozvoje, racionalizovat chod kraje a jeho organizací a zvyšovat důvěru občanů v kraj… Potřebujeme každý hlas, abychom program mohli realizovat.

      Zdeněk Štefek, člen ÚV KSČM

 

Z II. zasedání ÚV KSČM

V Praze se v sobotu 25. června konalo II. zasedání ÚV KSČM, kterého se zúčastnilo 70 členů z 92. Na programu mělo kromě úvodního vystoupení předsedy ÚV KSČM a stanoviska k aktuální politické situaci i návrh jednacího řádu ÚV KSČM a rozpracování sjezdových úkolů.

Jednalo se zejména o materiálu Aktuální úkoly strany po IX. sjezdu KSČM, harmonogramu rozpracování sjezdového materiálu „Strategické směřování a hlavní úkoly strany po IX. sjezdu KSČM“ a usnesení IX. sjezdu“.

Dále návrhy na personální složení a statuty Komise vnitrostranické práce, Hospodářské rady, Komise žen a Komise mládeže ÚV KSČM.

Poskytnuta byla i průběžná informace o zajištění přípravy voleb a prošly i standardní materiály - vyhodnocení diskuse 19. zasedání ÚV KSČM, zpráva    z jednání VV ÚV KSČM od 19. zasedání ÚV KSČM a kontrola plnění usnesení 19. zasedání ÚV KSČM a návrh rámcového plánu práce VV ÚV KSČM a ÚV KSČM na II. pol. 2016.

Předseda ÚV KSČM ve svém vystoupení konstatoval, že je strana na volební kampaň připravena, že půjde o nerozhodnuté voliče, které musíme oslovit. Musíme umět prezentovat svou práci, v krajích využívat legislativní iniciativy (inkluze, církevní restituce). Zaměřil se i na senátní kampaň, kdy média nechtějí prezentovat naše kandidáty. Musíme s tím počítat.

Jinak je realitou snaha o denunciaci politických stran, což vyhovuje nadnárodnímu kapitálu. Musíme být schopni jednotného postupu, mít konzistentní stanoviska. Zahraniční situace je stále vážnější, NATO se přibližuje k hranicím Ruska a snaží se Rusko vyprovokovat. Ve Varšavě je summit NATO, proti kterému budeme protestovat, Británie si odhlasovala odchod z EU. U nás je zákon o referendu vysoce aktuální, sdělil předseda.

Stanoviska uvedl místopředseda ÚV KSČM Josef Skála – k Varšavskému summitu NATO a ke střetům ohledně reorganizací policejních útvarů. Stanovisko k brexitu nakonec nebylo.

Jednací řád ÚV KSČM přiblížil Petr Šimůnek. Diskutovalo se o tom, kdo vše má být přizváván. Jiří Dolejš uvedl rozpracování závěrů sjezdu, které je            v přehledné tabulce k dispozici na celé čtyřleté období, a plán práce na II. pololetí.

Protože je příští rok opět volební, je důležitá informace, že již na červencovém VV ÚV KSČM (15. 7.) se bude probírat „Návrh POZ členských schůzí ZO KSČM a nominačních konferencí 2016/2017“. ÚV KSČM bude 17. září projednávat bod „Návrh postupu při výběru kandidátů pro volby do PS PČR v r. 2017.“

      Zdeněk Štefek, člen ÚV KSČM

 

Je až s podivem

Je až s podivem sledovat, jak mezinárodní imperialismus v současnosti „řeší“ globální problémy lidstva a civilizace způsobem neefektivním, nehumánním a vedoucím každopádně do slepé uličky vývoje prakticky celou naší planetu i s osazenstvem. Ne nadarmo napsal před více jak sto lety soudruh Lenin knihu Imperialismus jako nejvyšší stadium kapitalismu, kde tyto myšlenky jednak brilantně rozebral a jednak postavil lidstvo před kardinální otázku – buď se lidstvo imperialismu zbaví prostřednictvím socialistické revoluce nebo vyhyne hladem či Damoklovým mečem válek. Nechci a nebudu o těchto otázkách polemizovat se „soudruhem“ Trockým, protože to není obsahem mého příspěvku.

Proč tedy o tomto tématu píšu? Protože doma po práci sleduji s oblibou televizní zpravodajství, kde mi bylo zhruba před třemi týdny sděleno, že se Severoatlantická aliance pod taktovkou USA přemísťuje ze západní Evropy, potažmo ze SRN, do pobaltských zemí. Tedy do přímého kontaktu s mezinárodní hranicí s Ruskou federací. Prakticky se jedná o stotisícový kontingent plně vyzbrojených bojových útvarů. A to pro „ochranu „svých spojenců v NATO před možnou ruskou invazí do zemí Pobaltí. Trochu sarkasticky tu připomínám, že ruský vliv byl v zemích jako je Litva, Lotyšsko, Bělorusko a Estonsko již v dobách středověkých, v dobách carů, kdy NATO ještě neexistovalo, kdy se Evropa topila ve feudalismu a kdy v předkolumbovské Americe vládli Indiáni a medvědi grizzly.

Proč tedy o tomto všem píšu? Nechci čtenáře dlouho napínat, a proto jdu hned k jádru věci. Totiž ten argument o ruské invazi do Pobaltí je vylhaný stejně tak jako debilní. Ani prezident Putin, ani premiér Medveděv nikdy ani koutkem úst, ani mrknutím oka takovouto možnost nenaznačili. Proč by taky takovýto nesmysl dělali? Oba i celý svět ví, že Pobaltí se nachází v geograficky i ekonomicky poměrně úzkém prostoru, kdy Skandinávie se svým mořem lesů není odpovídajícím odbytištěm výrobků a do zemí EU je více než daleko. Opět tu notně sarkasticky připomínám, že to byli Rusové a jejích Rudá armáda, kdo Pobaltí zbavil moru hitlerovského i domácího fašismu, který za několik let dokázal vyvraždit miliony obyvatel těchto zemí, což si zejména starší generace pamatuje na vlastní kůži.            

Vycházejme tu proto z předpokladu, že současná putinovská kapitalistická mašinérie nemá nejmenší důvod ani záminku k jakékoliv vojenské akci v zemích Pobaltí. Putin i Medveděv si příliš dobře uvědomují, že pobaltské země se bez nepřeberného ruského trhu neobejdou. Pravicoví vládcové těchto zemí toto sousto musí spolknout, i kdyby jim to mělo střeva roztrhat, a tudíž nemohou vypovědět smlouvy o spolupráci s Ruskou federací. Paradoxně i strašák Ukrajina mi do těchto řádek nahrává. Ukrajinští prezidenti Turčinov a Porošenko dostali Ukrajinu na pokraj totálního ekonomického i lidského bankrotu, protože si svou principiálně antiruskou politikou zavřeli všechny dveře na ruské trhy. A EU? Ta rozhodně nebude investovat do tak výbušné oblasti zmítané řadou občanských válek, jako je Ukrajina. Doufám proto, že vládcové Pobaltí budou trochu inteligentnější, než oba výše uvedení dementi, a nedotáhnou své historické země do podobných konců.

Proč tu tedy máme onen podivný přesun armád NATO a USA (těch hlavně) do pobaltských zemí? Jednak je tu hysterický řev polské vlády o sílícím ruském vlivu ve východní Evropě a o snaze Ruské federace zorganizovat vojenskou misi v celém bývalém sovětském teritoriu. Proti komu? Nevím. Ruským vládcům nejde o nic jiného, než o udržení ekonomické a politické stability ve výše zmíněném euroregionu, o legální obchodní výměnu mezi výše zmíněnými zeměmi, a proto si plně uvědomují, že jakýkoliv náznak výše uvedené akce by křehkou rovnováhu možná nenávratně zničil. Připomínám Polákům, že Rudá armáda osvobodila Osvětim, Chelmno, Birkenau a Treblinku.

Proč tedy toto předvádění síly ze strany USA a jejich spojenců, zvané přesun vojsk NATO do Pobaltí? Odpověď je nasnadě, kupodivu. Jde tu v zásadě o tři věci. Za prvé, aby Evropa zapomněla na své historické náboženské a politické kořeny a pod nátlakem přijala ideologii Pax Americana, spočívající v ekonomické a mocenské nadvládě vládců Bílého domu nad světem. Tato odporná velmoc se snaží z kořene vyvrátit všechny politické, ekonomické a lidské vymoženosti, jichž se Evropané za posledních 250 let domohli.

Druhý důvod je podobný. Je to snaha Obamovy administrativy zastrašit a upozadit všechny demokratické, antimilitaristické, antifašistické, levicové a hlavně komunistické strany, hnutí a iniciativy od Pyrenejského poloostrova až po Ural. Je mi skoro líto Obamy, který vstupoval do Bílého domu s ideály pacifismu, antimilitarismu, antirasismu a multikulturní společnosti a stal se hříčkou (přijatelnou) vojenskoprůmyslového komplexu USA. Nový Kennedy z něj nebude a dějiny na něj, tak jako tak, zapomenou. My se můžeme jen modlit, aby v USA nezvítězil nový Hitler Donald Trump.

A třetí důvod akce NATO je asi ten nejhorší. Je tu snaha o to, aby Evropané ze svého podvědomí a genofondu vymazali vzpomínku na osvoboditelské poslání Rudé armády, její záchranu před smrtelným jedem německého fašismu, a aby uvěřili podivné americké lži, že Evropu osvobodili od Německa Američané. Neuvěřitelné.

A abych nekritizoval jen americké imperialisty. S chutí zabrousím i do vlastních řad. S velkým posměchem jsem před rokem sledoval jásaní Pražské kavárny nad přesunem jednotek americké armády z Pobaltí do Německa. A nyní tyto tupé hlavy jásají nad americkými džípy znovu, i když jedou opačným směrem. Tato pakáž ví o mezinárodní politice asi totéž, jako moje akvarijní rybka.

Onen zmíněný přesun má i jiná další neoddiskutovatelná témata. Je to rostoucí diplomatické napětí mezi Evropskou radou a Ruskou federací, jenž se projevilo prodloužením oficiálního ruského embarga na dovoz potravin do federace. Pro naše i západoevropské farmáře ouvej, ach ouvej. Tento přesun znamená i návrat časů studené války, blokád, embarg, zkoušek raketových a jaderných zbraní a nenávisti. Za časů postupimského světa Evropa vypadala sice podobně, ale ustála to. Dokáže to i teď? Anebo si strýček Sam nasadí masku Hitlera, ztratí soudnost a pokusí se o poslední lidský Drang nach Osten? Otázka, na kterou není odpověď.

P. S. Lenine, vzbuď se!                                                         

     Dan Bierónski, člen OV

 

Vyjádření Vojtěcha Filipa k výsledku referenda ve Velké Británii

Výsledek referenda ve Velké Británii, který rozhodl o odchodu z Evropské unie, je vyjádřením svobodné vůle občanů a je ho potřeba respektovat. Pro "odejít" se vyjádřila dostatečně silná většina.

Jasně to ukazuje, že vůle vlád jednotlivých zemí nemusí být shodná s vůlí jejich občanů a zejména ne s rozhodováním byrokratů, kteří zcela ztratili kontakt s potřebami lidí. Potvrzuje to stanovisko KSČM, že všechny zvlášť závažné kroky, které nejsou s lidmi řádně prodiskutovány a které nevezmou lidé za své, nemají potřebnou legitimitu a tedy ani stabilitu. To je skutečné varování pro vlády, které chtějí zejména na mezinárodně politické úrovni zavázat své občany       k povinnostem mimo jejich bytostné zájmy. Pro občany České republiky bude jistě velmi zajímavé, jaké dopady jak pozitivní, tak negativní takové rozhodnutí bude mít pro život lidí ve Velké Británii. Jsem také přesvědčen, že to naše občany povede k jejich větší ochotě si nenechat vnutit vše, co přemíra byrokracie vnucuje do jejich života a budou i více kontrolovat politické strany, aby plnily volební sliby a nepřistupovaly na závazky, ke kterým nemají legitimní mandát lidu.

Vojtěch Filip, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a předseda ÚV KSČM.                                                                                                                                      

Z HaNo

 

Usnesení ze 4. zasedání OV KSČM Praha –východ ze dne 8. 6. 2016

1) OV schvaluje návrhovou komisi ve složení ss. Charvát, Hudec, Novotná.

2) OV bere na vědomí kontrolu zápisů a plnění usnesení, které předložil

     s. Hádek.

Trvá úkol zpracovat chybějící zápisy a dořešit podpisový vzor v bance do  

 30. 6. 2016 – provede s. Havlíček.

 

3) OV bere na vědomí informace o vyhodnocení průběhu a závěrů sjezdu,

     které přednesli účastníci sjezdu s. Posolda a s. Štefek.

 

4) OV schvaluje Plán práce OV KSČM na II. pololetí 2016 předložený

    s. Havlíčkem.

 

5) OV schvaluje výrobu 1 500ks Třešničky s volebním programem pro volby

     2016 dle návrhu s. Havlíčka.

 

6) OV bere na vědomí písemnou informaci Rozbor placení členských

    příspěvků, kterou předložil s. Šrámek.

 

7) OV bere na vědomí Zprávu o hospodaření OV předloženou místo

    nemocného s. Kuchty předsedkyní ORK s. Krumpolcovou, včetně stavu

    účtu a pokladny do 4/2016.

 

8) OV odsouhlasil organizační věci, které předložil s. Šrámek.

Návrhová komise: ss. Pavel Charvát, Jaroslav Hudec, Alena Novotná

 

Kultura v plenkách aneb nekonečný seriál ze Středočeského kraje – červen 2016

Tentokrát „prázdninově“ díl tvořím jako úryvky z reportáží.

Rada kraje schválila záměr vyhlásit soutěž a udělit titul Stavba roku Středočeského kraje 2016, který podpořilo i zastupitelstvo. „Cílem letošního ročníku soutěže je, stejně jako v předcházejících dvou ročnících, seznámit odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury, popularizovat dobré příklady stavitelství, podporovat kvalitní realizace staveb a ocenit ty nejlepší z nich,“ představil soutěž radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek.

Na státním hradě Křivoklát byla 1. června zahájena vernisáží výstava „Bible Václava IV.“ „Václav IV., syn Karla IV., je vnímán značně rozporuplně, což ostatně ukazoval i program vernisáže. Nicméně mu nemůžeme upřít třeba zásluhy o dostavbu děl zahájených jeho otcem nebo podporu kultury,“ podotkl radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek, který na akci zastupoval Středočeský kraj.

Za účasti řady osobností se 1. června konal v pražském Kaiserštejnském paláci slavnostní večer k poctě 700. výročí narození Karla IV., kterým odstartovala činnost Institutio Didactica Carolina (IDC). „Připomínáme si 700 let od narození Karla IV. Podporujeme řadu akcí našich organizací i dalších spolků, obcí a měst, ale co budeme dělat, až výročí skončí? Sbalíme expozice a zapomeneme? Nebo budeme historický odkaz této osobnosti udržovat v paměti, v současnosti dále rozvíjet a spoluvytvářet naší budoucnost tak, jak to má v plánu právě Institutio Didactica Carolina?“, zeptal se radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek.

2. června byla na Hrádku v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře slavnostně zahájena výstava „Kutná Hora a Lucemburkové na českém trůně.“ Vernisáže se za Středočeský kraj zúčastnil i radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek a náměstkyně hejtmana Zuzana Moravčíková. „Kutná Hora měla pro Lucemburky zásadní význam. Její stříbro umožnilo realizovat mnohé smělé záměry Jana, Karla IV. i dalších panovníků. Tato výstava zasazuje, po výstavách v muzeích v Jílovém u Prahy nebo v Mělníku, další střípek do mozaiky příběhů o Karlu IV., jehož 700. výročí si letos připomínáme,“ ocenil práci celého týmu muzea radní Štefek.

Radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek navštívil v pátek 3. června Karlštejn, aby se účastnil prvního dne oslav 700. výročí narození Karla IV. „První den byl určen dětem. V podhradí měly bohatý program, přišel jsem přímo do dětského divadélka. Ale Karlštejn jsem navštívil i kvůli možné spolupráci s provozovateli místního pevnostního muzea,“ podotkl radní Štefek.

Rada Středočeského kraje schválila podporu nultého ročníku projektu "Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady“. „Festival, který představuje jiný segment kultury než třeba filmové festivaly, nemá v naší zemi dosud obdoby. Bude nabízet zábavu pro celou rodinu, od živých orchestrů, nejlepší filmové hudby po multimediální show a doprovodný program v ulicích města,“ představil projekt radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek.

Ve dnech 10. -12. června se v Mělníku uskutečnil již 18. ročník folklorního festivalu Mělnický Vrkoč. „Mělnický Vrkoč je znovuobnoveným tradičním folklorním festivalem, kde se prezentuje lidové umění naší země i ze zahraničí. Také letos ukázal vynikající úroveň. Vystoupení roztleskalo diváky jak v kulturním domě, tak na náměstí. Pozvání přijaly dokonce soubory z Číny,“ ocenil festival radní pro oblast kultury a památkovou péči Zdeněk Štefek, který se účastnil zahajovacího koncertu.

Památku lidických obětí si v sobotu 11. června připomněla řada lidí na tradičním pietním aktu v Lidickém památníku.  Za Středočeský kraj položil věnec ke společnému hrobu lidických mužů radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek s radním pro majetek Pavlem Hubeným. „Je strašné si uvědomit, že od lidické tragédie uplynulo již 74 let a lidstvo je stále nepoučeno. Jsme svědky dalších válek a růstu neofašismu. S hlubokou úctou se každý rok skláníme na řadě míst obětem nesmyslných válek. Tyto vzpomínky jsou pro nás nejen mementem, ale i výzvou do budoucnosti,“ podotkl radní Štefek

Ve Vysoké u Příbrami uspořádal Památník A. Dvořáka v sobotu 11. června muzejní noc. „Areál památníku žil muzejní nocí již od odpoledne. Program byl velice pestrý, od vážné hudby v zámeckých pokojích až po jiné žánry pod širým nebem,“ ohodnotil akci po krátké návštěvě radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek.

Do Příbrami zamířily v pátek delegace hornických měst a obcí z celé Evropy. Konaly se zde totiž aktivity při příležitosti 16. Evropského dne horníků a hutníků a 20. setkání hornických měst a obcí. „Vážíme si hornických tradic hrdé královské Příbrami, a proto jsme toto setkání podpořili i finančně. Jsme hrdí i na naše Hornické muzeum, které při této příležitosti otevřelo kulturně-vzdělávací centrum v historickém objektu někdejších dílen a garáží. Uzavřela se tak etapa dlouhá více než 3 roky, která začala na konci roku 2012 vyjednáváním o odkupu pozemků a dílen od společnosti Diamo,“ podpořil setkání na místě radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek, který si vyzkoušel i rýžování zlata.

14. června se v Městském bazénu Čelákovice a přilehlém lesoparku uskutečnilo krajské finále Plavecko-běžeckého poháru Středočeského kraje. „Akce se účastním pravidelně a rád. Žáci a studenti tu ukazují i svého sportovního ducha, a i když nemohou všichni zvítězit, zaslouží si naše uznání,“ komentoval předávání cen akci radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek.

15. června byli v kladenském kině Hutník slavnostně vyhlášeni vítězové 11. ročníku soutěže Lidice pro 21. století. Slavnostní události se zúčastnil mimo pořadatelských organizací za Středočeský kraj radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek.

V Oblastním muzeu Praha-východ v Brandýse nad Labem byla ve čtvrtek 16. června zahájena vernisáží výstava „Sedmdesát let studia Bratři v triku“. “Animované pohádky a filmy studia Bratři v triku pro mne znamenají dětství, mládí a nyní i věk rodičovský, protože spoustu večerníčků a pohádek sleduji se svým synem. Ať díla studia znamenají pro další a další generace to samé, co znamenaly pro generaci mou. Myslím, že se to daří,“ řekl při zahájení radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek.

Za účasti radní pro oblast sociální péče Emilie Třískové a radního pro oblast kultury a památkové péče Zdeňka Štefka byl ve čtvrtek 16. června zahájen v Lysé nad Labem již 16. ročník výstavy Senior – Handicap: aktivní život a 17. ročník výstavy Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení. Zároveň byly otevřeny výstavy Lázeňský veletrh a Růžová zahrada. „Zaujala mě široká nabídka možností pro aktivní život seniorů a handicapovaných. Ocenil jsem i úspěšné soutěžící v řadě kategorií, třeba za literární činnost i práci s prezentacemi na počítači,“ sdělil radní Štefek, který společně s radní Třískovou a náměstkem Peřinou předával v pátek ceny ze soutěže Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení.

Za účasti náměstka pro oblast financí Jiřího Peřiny a radního pro oblast kultury a památkové péče Zdeňka Štefka byly v pátek 17. června zahájeny oslavy 100 let Lesního divadla v Řevnicích. „Lesní divadlo v Řevnicích je nejen na území Středočeského kraje ojedinělé. Má bohatou historii, kterou zasáhly velké osobnosti divadelního světa i stovky amatérských herců. Doufám, že bude mít i budoucnost,“ podotkl radní Štefek

Ve Vrbčanech oslavili občané v sobotu 18. června 130 let Sboru dobrovolných hasičů.  Aktivní činnost sboru ocenil i radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek, který oslavy navštívil. „Sbory jsou nedílnou součástí života mnoha obcí, často jsou jedinou skupinou, která pořádá kulturní a společenské akce, proto také mají a slibuji, že i budou mít, podporu Středočeského kraje,“ sdělil radní Štefek. Oslavy se konaly pod záštitou hejtmana Miloše Petery a byly podpořeny i finančně.

V sobotu 18. června oživil náměstíčko v Přerově nad Labem již 6. ročník folklorního festivalu Městečko Open air, který byl finančně podpořen Středočeským krajem. „Oceňujeme organizátory i zúčastněné soubory, že nám připomínají naše kulturní dědictví a dále ho rozvíjejí. Neznat kořeny jakoby znamenalo nemít kořeny. A bez nich nás může lehce rozvát každý vítr…“ přivítal přítomné radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek.

V chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře odstartoval v sobotu 18. června Operní týden Kutná Hora 2016. „Již 20. ročník operního týdne doplňuje bohatou kulturní nabídku města Kutná Hora a zachovává si výbornou úroveň, jak ostatně ukázal i zahajovací večer. Je dobře, že jsme společně s městem akci finančně podpořili,“ sdělil radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek.

V neděli 19. června uspořádal Dům dětí a mládeže Mělník tradiční westernovou zábavu pro celou rodinu. Na akci plné kovbojů, indiánů a dalších obyvatel Divokého západu se přijeli podívat i radní pro oblast zdravotnictví Jiřina Fialová a radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek. „Bohatý program, country hudba, soutěže i další zábava přilákaly celé rodiny a sám jsem si vyzkoušel, jak zde lze strávit příjemné odpoledne,“ pochválil akci radní Štefek.

Pod otevřeným nebem se veřejnosti a svým fanouškům představila 22. června na pražském Hradčanském náměstí Česká filharmonie. „Koncert byl zajímavý i množstvím doprovodných umělců, sólistů, nechyběla Hudba hradní stráže, mladí umělci ze základních uměleckých škol, ani operní pěvci,“ popsal svůj zážitek radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek.

Textové pole: Zasedal okresní volební štáb<br />OVŠ zvolil nového předsedu OVŠ s. Posoldu.<br />Ve Středočeské vědecké knihovně byla ve čtvrtek 23. června zahájena výstava Knížky pod peřinu. „Letní výstava představuje bohatě ilustrované dětské knížky, které získaly ocenění v prestižních soutěžích a doporučujeme je dětem nejen na prázdniny. Mohou si je ostatně zapůjčit i v naší knihovně,“ představil výstavu radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek, který se na ni přijel podívat.

O víkendu 25. června se návštěvníci Kutné Hory ocitli jednou nohou ve středověku. Prakticky v celém centru města totiž probíhalo královské stříbření. „Již 25. kutnohorské stříbření je největší pravidelnou historickou gotickou slavností v našem kraji. Velkolepá akce připomíná město na vrcholu prosperity na začátku 15. století.  Nenásilnou a zábavnou formou seznamuje přítomné s tím, jak se dobývala stříbrná ruda a jak se zpracovávala až do podoby slavného stříbrného groše. Přibližuje život středověkého horního města při dvoudenní návštěvě krále Václava IV,“ představil akci radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek, který se stříbření, podobně jako náměstkyně Zuzana Moravčíková, zúčastnil v dobovém kostýmu.

V Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře byla v sobotu 25. června slavnostně otevřena bohatá výstava moderního slovenského výtvarného umění. „Výstava XXL pohledů na současné slovenské umění je součástí dlouhodobé aktivity, kterou realizujeme společně s partnerským Bratislavským krajem, a představuje díla 41 umělců. Jsem rád, že se vzájemná česko-slovenská spolupráce tak rozvíjí,“ podotkl radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek, který výstavu společně s náměstkyní hejtmana Zuzanou Moravčíkovou a předsedou Bratislavského samosprávného kraje Pavolom Frešom, zahajoval.

V Načeradci se v neděli 26. června uskutečnil již druhý ročník Ševcovského staročeského jarmarku. „Oceňujeme připomínání si živých tradic v našich obcích. Ševcovské řemeslo má v okolí Načeradce skutečně pořádné kořeny. I proto jsme akci podpořili a doufáme, že druhý ročník bude stejně úspěšný jako ten první,“ sdělil při své návštěvě akce radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek.

V lesním divadle v Řevnicích proběhl přes víkend jubilejní 50. ročník legendárního festivalu trampské, folk a country hudby Porta, který byl podpořen finančně i Středočeským krajem. „Národní finále je každý rok oslavou nejen pro všechny příznivce dotčených žánrů, ale i možností představit nové začínající tváře. Je poctou pro náš kraj, že dlouhodobě hostí finále. Portou prošla řada dnes již významných kapel. Uvidíme, jak dopadnou letošní finalisté,“ poznamenal radní pro oblast kultury a památkové péče Zdeněk Štefek, který, společně s náměstkem hejtmana Jiřím Peřinou, předával v neděli ocenění a účastnil se i pátečního zahájení festivalu odstartovaného hitem Vlajka.

Zdeněk Štefek, radní kraje

 

Ano míru! Ne válce! 

Demonstrace 25. 6. na Václavském náměstí se uskutečnila za účasti 8 řečníků a asi 700 osob, přičemž vedle našeho předsedy s. Filipa měl největší ohlas pan Troška, filmový režisér.  Také vystoupení slovenského hosta, Jána Čarnogurského, bylo zajímavé.

Jako přímý účastník oceňuji předloženou informaci s. Filipa o tom, že poslanecký klub KSČM předloží speciální návrh zákona o referendu o vystoupení ČR z NATO.  VIZ FOTO

Stanislav Šrámek, tajemník OV

 

Komunisté v pořadu M. Jílkové Máte slovo

Ve čtvrtek 9. června byl na televizní stanici ČT 1 odvysílán zatím poslední díl pořadu „Máte slovo“, tentokrát na téma: Kdo ztratil paměť a kdo přepisuje dějiny. Koho se především debata bude týkat, bylo zřejmé hned z úvodního slova moderátorky M. Jílkové: „KSČM se přihlásila k revolučnímu základu února 48 s tím, že oceňuje práci a obětavost budovatelů první formy socialismu. V květnu pak KSČM představila analýzu, že socialismus neselhal, jen nezískal dostatečný prostor a bylo to vůbec nejúspěšnější období československé historie.“

Následně byli představeni hlavní aktéři pořadu. Na jedné straně Josef Skála, místopředseda ÚV KSČM pro ideologii a propagandu, Zdeněk Štefek, člen mladých komunistů a Denisa Viznerová, lékařka z Prahy. Na druhé straně pak František „Čuňas“ Stárek, bývalý disident, nestraník za ODS, Petr Blažek, historik specializující se na dějiny totalitních režimů a Martin Horvát, vysokoškolský student práv ze Sokolova. Ze skladby hlavních účastníků diskuse jasně vyplynulo, že na jedné ze stran jsou „těžké antikomunistické váhy“, a že tím „otloukánkem“ bude tentokrát komunistická strana.    

Pro čtenáře, kteří tento program nesledují, jen stručně. Záměrem je podrobit nějaký předem vybraný aktuální politický problém kritice a formou výměny názorů přítomných politiků, odborníků a zástupců veřejnosti přispět k jeho objasnění. Širší televizní veřejnosti tak umožnit udělat si o něm svůj názor. Pochopitelně, ten jedině správný, o což nekompromisně usiluje svými vstupy a usměrňováním diskuse sama moderátorka pořadu Jílková. Proti sobě stoji vždy tři obhájci problému reprezentovaní hlavním protagonistou (ministr, představitel instituce, politické strany apod.), odborníkem a zástupcem veřejnosti, a tři jejich odpůrci. Není třeba zdůrazňovat, že těmi, do koho se všichni „strefují“, jsou ti, kteří problém obhajují. Dále je vždy přítomno cca dvacet sedících, názorově zhruba na poloviny rozdělených diváků, kteří aktivně do diskuse vstupují a podporují diskutující, s nimiž názorově sympatizují.          

Pokud jde o hlavní aktéry tohoto dílu, chtěl bych upřesnit, že František „Čuňas“ Stárek byl chartista, spolupracoval s The Plastic People, polskou Solidaritou, byl šéfredaktorem undergroundového časopisu Vokno a za minulého režimu byl odsouzen na pět let odnětí svobody. V letech 1990 až 2007 působil v kontrarozvědce. Nyní pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) a mimo jiné se angažuje v organizování undergroundových festivalů. Rovněž historik Petr Blažek je pracovníkem ÚSTR a zabývá se dějinami odboje a odporu proti komunistickému režimu. Je autorem či spoluautorem publikací a výstav o vzniku Charty 77, Králi Šumavy, Janu Palachovi, o procesu se členy Výboru na obranu nespravedlivě odsouzených (VONS) atd. Je rovněž členem redakční rady časopisu Paměť a dějiny a autorem desítek publikací zaměřených na protikomunistický odboj. Z těch druhých, našich, Josefa Skálu jistě nemusím představovat a u Zdeňka Štefka mě pobavilo, že byl uveden jako člen mladých komunistů. Vypadá sice mladě, ale přece jen prezentovat čtyřicátníka jako mladíka, navíc váženého radního Středočeského zastupitelstva, se mi zdá trochu přes čáru. Takže ještě nevím, ale bude mi asi muset, jako holobrádek, začít vykat. Lékařka Viznerová vstoupila do diskuse jen asi třikrát, přičemž jeden z dotazů nechala nezodpovězený.   

Celá debata na mě působila trochu zmateně. Skákalo se z problému na problém, tak jak koho napadlo, vždy pochopitelně proti nedostatkům a pochybením minulého režimu. Začala otázkou Jílkové na s. Skálu, jaký má hlavní argument pro tvrzení, že režim před rokem 89 neselhal, k čemuž se přidal „Čuňas“, že to byl experiment, který stál miliony lidských životů. Přešlo se pak k přetahované, jestli vstup vojsk v roce 1968 byl internacionální pomocí nebo okupací a kolik lidských obětí padlo na obou stranách.

Poté vystoupil mladý divák, který popisoval, jak jeho pradědečkovi byl sebrán statek, poté byl uvězněn a rodina žila „ve svém domě“ v podnájmu. Navíc jeho děti a vnuci kvůli jiným politickým názorům nemohli studovat. Jílková okamžitě vyzývala s. Skálu, aby se za to omluvil, což pochopitelně s argumentací, že tento případ nezná, odmítl.

Na přetřes přišel, i když mimo jakoukoli souvislost, bývalý prokurátor Karel Vaš, nechvalně známý v souvislosti s procesy s generálem Heliodorem Pikou či Miladou Horákovou. Byl označen za lidskou zrůdu. Karla Vaše jsem znal osobně, protože jsme se v letech 1967-68  denně potkávali. Ve Vojenské politické akademii v Praze jsme sídlili v sousedních kancelářích. Musím konstatovat, že bez ohledu na to co spáchal, to byl vystupováním, jednáním a, bohužel, i vizáží odporný člověk.   

Do diskuse se také jako divák zapojil předseda Národní rady Klubu českého pohraničí Milan Richter, který v reakci na vystoupení mladého diváka připomněl vykořisťování děveček a pacholků sedláky, jejich nezáviděný život a změnu, kterou přinesla veřejnosti kolektivizace vesnice. Oponenti naopak tvrdili, že statkáři byli páteří národa, že kolektivizace byla krádež a lidé přišli nejen o majetek, ale i o plány a budoucnost.

Student práv vystoupil s převratnou myšlenkou, že socialismus je dnes u nás, že to, co zde dnes máme, není kapitalismus. To vyvolalo otázku, kde ve světě socialismus v současnosti existuje. Musím konstatovat, že odkaz s. Skály na Čínu, kde vládne komunistická strana, je tam převážně společenské vlastnictví výrobních prostředků a socialismus tam funguje za zvláštních podmínek, mi připadal poněkud nadnesený.

Debata se dále přesouvala neorganizovaně z jednoho tématu na druhé, co koho právě napadlo. Hovořilo se o srovnávání fašismu a komunismu, o odchodu občanů do zahraničí, zadrátování hranic, o předlistopadovém stavu ekonomiky v naší republice, ale také třeba o nízké péči o kulturní památky. Na otázku kdy u nás bude socialismus, s. Štefek stručně odpověděl, až budou vhodné podmínky a až lidé budou chtít.

Celou debatu pak uzavřel „Čuňas“ Stárek slovy na adresu komunistů: „Na závěr vám něco řeknu. Sbalte to, dejte na to mašličku a napište na to – slepá ulička. A nechte toho!“       

Přiznám se, že po zhlédnutí tohoto pořadu jsem měl poněkud smíšené pocity. Nabyl jsem dojmu, že naší argumentací k negativním záležitostem z doby před rokem 1989 jsme u diváků nebyli příliš přesvědčiví. Neuspěl především náš hlavní protagonista s. Skála. Není přece možné na fakt znárodnění statku a následné bydlení v něm v podnájmu opakovaně reagovat pouze slovy: „Moji předkové také spali ve stodole.“ Podobně konstatování: “Zavřeli jste mi dědečka“, nelze odbít prohlášením: „Já ne.“ Byli jsme členy tehdejší vládnoucí strany a za to, co se dělo, neseme všichni odpovědnost, i když pochopitelně v různé míře a ne za všechno. Argumentaci protivníka nelze odbývat všeobecnými frázemi a ironickým úsměvem.

Občas slýcháváme z řad našich členů výhrady k veřejným vystoupením některých našich představitelů, že nebyli pohotoví, dostatečně přesvědčiví, že měli něco říci úplně jinak, apod. Jenže vystupovat na veřejnosti a zejména, ve sdělovacích prostředcích, s vědomím, že vás poslouchají statisíce spoluobčanů, není snadná záležitost. Chce to vzdělaného, všestranně připraveného člověka, který je schopen bezprostředně reagovat a s nadhledem odrážet jakkoli nepříjemné invektivy protivníka.

A v souvislosti s tímto programem si sám kladu několik otázek. Víme vůbec v takových případech už předem, do čeho jdeme? Známe mimo téma diskuse i podrobněji její předpokládaný průběh, kdo budou naši oponenti a jaká je jejich odborná úroveň, tedy co můžeme očekávat? Měli bychom přijímat všechna pozvání, i když víme, že nemusíme uspět a výsledek nemusí skončit v náš prospěch? Jsme si vědomi, že hovořit ke svým a mezi svými je zcela něco jiného, než s protivníkem, jehož cílem je dostat nás tzv. na kolena? 

Takže věděli jsme toto všechno, než jsme přijali pozvání do pořadu M. Jílkové, navíc na téma značně problematické a proti soupeřům, u nichž se nadstandardní připravenost dala očekávat? Vzali jsme v úvahu, že pro historika Petra Blažka a disidenta Františka „Čuňase“ Stárka, pracovníky ÚSTRku, je boj proti komunismu nejen pracovní náplní, ale dá se říci i životním posláním. Takže o jejich perfektní připravenosti nemohlo být už předem pochyb. 

Proto si myslím, že naše účast v uvedeném programu, především vzhledem k jejímu výsledku, nebyla dobrým rozhodnutím. Především proto, že nám ve vztahu k veřejnosti nepřinesla mnoho pozitivního. Samozřejmě, je to jen můj osobní názor, který nemusí být správný.

Jaromír Dočekal, předseda ORoK

 

Byla to ne-výhra

Omlouvám se za použití „půvabného“ protimluvu V. Klause s citací téhož z neuskutečněného vystoupení M. Havlíčka na IX. sjezdu KSČM: „Ještě že jsme je nezakázali.“ Poněkud zmatený a rozčilený výklad předsedy OV na poradě ZO (sympatizantů) 1. června jsem začal chápat až po několikerém přečtení nevyřčeného textu.

Těžko mohl zaznít tento příspěvek v diskusi na sjezdu. Rozsáhlý, zaťatý, umanutý. Ve výstižné stati J. Dočekala „Sjezd očima internetového diváka“ jsou „řeči o revolučním řešení současné situace ve společnosti jen chimérami marxistických idealistů.“

Účelově pozvaní hosté, zasloužilí členové strany (ss. Novotný, Roman, Novotná, Mráz) měli přispět k otupení nesouhlasu s jedině správnou cestou, která na sjezdu nebyla adorována.

Ze zkušeností při volbách v obci mohu potvrdit, že za 26 let poté se opíráme převážně o sympatizanty, protože členská základna zestárla, odešla a střední generace „uhnula“, jako když do vrabců střelí (viz. Zdeněk Hrabica, HaNo 8. 6.) „Semknuté řady statisíců komunistů se rozletěly do dálav …“

Před 11 lety se přepřahalo: s. Bebarová-Rujbrová vyzývala do mikrofonu Mirka Grebeníčka k odstoupení. Předvolební preference KSČM tenkrát narostly k 18 % a sametoví normalizátoři byli zděšeni.

Současné vedení strany se považuje také za nepostradatelné. Vidíme na rozhádané pravici, jak ošidná je vysoká politika. Na každém slůvku do auditoria záleží. Zejména v našem případě slovní přešlapy antikomunistů neznamenají nic.

Jsem pro radikálnější rétoriku. Obávám se však, aby s. Skála neplnil úlohu „užitečného idiota“ (termín p. Koláře z ODS, jednoho z kandidátů na prezidenta).

„Jsou klidná síla“ (KSČM), sebevědomě prohlašuje jeden z nejodpornějších na pravici Bělobrádek, s rozumem z Washingtonu a z Mnichova. Krčí se přitom v koalici se ziskem 5,5% hlasů, sebevědomě rozkročen!

Po vyprovokovaném „převratu“ v roce 1989 není společenská objednávka někdejší „krutovlády bolševika“. Tolik nenávisti a zla, které vnesla mezi lidi (na celém světě) současná epocha svobody a demokracie, si nepamatuji ani pod nadvládou Moskvy.

Strašení dnešním Ruskem je průhledným manévrem proti němu. Žádný stát (režim) si nedá mluvit do svých záležitostí. Přítomnost NATO v Polsku a v Pobaltí je hrozbou pro světový mír. Nejmenší generál NATO z Čech P. Pavel do omrzení opakuje v TV mantru svého šéfa Stoltenberga o nutnosti stability pro Rusko. Pro „dobro“ Ruska.

Je třeba ocenit postoje „zrádců“ dnešního premiéra (Zimoly, Haška), kteří mluví za nás v médiích o postojích k církevním restitucím a k osvoboditelské misi SSSR v roce 1945 – čtyři měsíce před krajskými volbami! Veřejnoprávní média jen nerada pustí do éteru názory s. Mackovika a s. Ondráčka.

Dokud většina „nemajetných“ nedá svůj hlas proti samozvané elitě, nic se nezmění.

Podle pana doktora Havlíčka vedení strany nedovolilo přímý přenos ze sjezdu. Ten den koneckonců začala nekonečná anabáze oslav největšího Čecha Karla IV. (Děkuji, že neprošel návrh Fero Feniče na V. Havla, název spojený se světem na letišti stačí).

I já se divím a těším se, že s. Šimůnek byl oceněn za svoji pracovitost ziskem 263 hlasů a jeho oponent s. Braný získal 84 hlasů. Souhlasím s kritikou svého „koně“ s. Milaty o kumulaci funkci, že v ÚV jsou především předsedové OV i placení aparátčíci (podle Stručné historie IX. sjezdu KSČM z pera Zdeňka Štefka). Překvapilo mě, že už podruhé odstoupil z kandidatury na místopředsedu ÚV s. Grospič, když podle něj KSČM není schopna vygenerovat nový program.

Žijeme v době podezírání, konspirací a manipulací. Proměna strany musí začít zezdola. Na sjezdu je pozdě.

Mladých se nedostává. Cílem je pragmatický zisk, životní libido. To naše programové materiály nenabízejí. Ve společnosti nastal protikladný proces k době po roce 1945. Jumrova ideální představa o táboritech s káděmi je pro dnešní populaci neuchopitelná.

Stagnace normalizačních 70. a 80. let zakrývala touhu lidí po zakázaném ovoci. Žijeme ve světě informačních válek, vedle těch hybridních obludně probíhajících. Poučená média vyvolávají jenom zdání objektivity. Tzv. mainstream jede každodenně na plné obrátky.

Revoluční řeči jsou pro dnešní pravici výsměchem spojeným s propadlištěm dějin. Po rozcupování všech hodnot z doby 40 let socialismu vypuštěním zahraničního kapitálu (v tom je to tajemství růstu) žijeme v etapě hypotéčních půjček, exekucí, rizik všeho druhu, s kterými si většina lidí hlavu neláme.

Textové pole: Informace:<br />Sobotní univerzita Jana Švermy se přejmenovala na "Vzdělávací středisko<br />Jana Švermy" z důvodu, že "Univerzita" musí ze zákona splňovat jiné podmínky.<br />Právní poradna v měsících červenec a srpen nebude.</p><p>„Paradoxně plody rukou pracujících zemí budujících socialismus zachránily proti jejich vůli kapitalismus od kolapsu“ (z rozhovoru K. Sýse se Stanislavem Sujou, HaNo 15.8.). Nerovnost mezi lidmi se stala samozřejmostí a hybatelem vpřed.

Miroslav Ransdorf chtěl přispět ke spasení lidstva. Navrhl s. Skálu do čela strany. Ale ani on není nepopsaným listem, v užším vedení už byl. Jako místopředseda pro ideologii mohl podchytit okruh dopisovatelů-stěžovatelů do médií, kteří odvážně a konkrétně odhalují zjevné nepravdy a lži vymývající mozky zejména mladých vyznavačů IT.

Z průběhu posledních měsíců po okresní konferenci Praha-východ mám stejně pocit o nepostradatelnosti s. Havlíčka a jeho stoupenců z řadu MLOKu, a nesmiřitelných, jedině správných názorů ve stylu revolucionáře Felixe Dzeržinského, ale na to jsme už jednou historicky doplatili. Na závěr si dovolím vyslovit prognózu „druhořadých“ krajských voleb pro KSČM ve Středočeském kraji. Budeme rádi za avizovaných 13 %, v podmínkách našeho okresu Praha-východ 7 – 9 %.

Václav Novák, předseda ZO Vyšehořovice

 

VTIP:

Pentagon:

Obama a jeho generálové vedou diskuzi a nemohou se shodnout,

kdy je lépe přepadnout Rusko. Rozhodli se zeptat Francouzů:

 

„Kdy je lepší přepadnout Rusko?“

Francouzové odpovídají: „Nevíme, ale rozhodně ne v zimě.“

 

Ptají se Němců: „Kdy je lepší přepadnout Rusko?“

Němci odpovídají: „Nevíme, rozhodně by to nemělo být v létě…“

 

Co s tím?

    Někdo navrhuje zeptat se Číny, která je progresivní a vždy přijde                    

s nějakým novým nápadem.

Ptají se Číňanů, kdy je lepší přepadnout

Rusko?

 

Číňané odpovědí: „Hned teď! Rusko začalo stavět „Sílu Sibiře“, „Turecký

potok“, kosmodrom „Vostočný“, most na Krym, v nejbližší době chtějí

obnovit stavbu BAM, staví nové sportovní komplexy k MS ve fotbale v r.

2018, buduji Arktidu! Zrovna teď by se jim hodilo hodně zajatců!“

 

 

Letní akce 2016

2. července 2016            Setkání občanů pod Blaníkem.                                        

Louňovice p. Blaníkem organizátor: Středočeský KV KSČM a OV  Benešov

 

6. srpna 2016           Přátelské setkání Čechů, Moravanů a Slováků Lázek

                                 Lázek – Cotkytle

                                 organizátor: Pardubický a Olomoucký KV KSČM

20. srpna 2016                 26. setkání občanů a mládeže na moravsko-

                                    slovenském pomezí. Přírodní areál Dubňany

                                    organizátor:  Jihomoravský KV KSČM, OV KSČM

 

3. září 2016          Setkání levicových občanů pod Kunětickou horou.

Kunětická hora Pardubický a Královéhradecký KV KSČM.

 

24. září 2016             Slavnost Haló novin

 

 

PORADA FUNKCIONÁŘŮ dne 7. 9. 2016 v 8:30

- příprava voleb, volební akce a distribuce propagačních materiálů

- zhodnocení aktivity našich základních organizací, členů OV, poslanců

  a zastupitelů

- stav členské základny

- informace z jednání stranických orgánů